Черній Тетяна Борисівна Сокирянське вище професійне училище реалізація компетентнісного підходу в навчанні хімії «Хто цікавиться предметом, у того відкриті очі І розум»Сторінка1/5
Дата конвертації31.08.2018
Розмір0.54 Mb.
  1   2   3   4   5
Черній Тетяна Борисівна

Сокирянське вище професійне училище


РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ В НАВЧАННІ ХІМІЇ
«Хто цікавиться предметом, у того відкриті очі і розум» – цю педагогічну істину можна закласти в основу пізнання, в основу навчання. Особливості сьогодення вимагають від сучасної школи формування особистості високоосвіченої, суспільно-активної, творчої, яка використовує знання, як життєвий інструмент, приймає нестандартні рішення, вміє критично мислити, пропонує нові ідеї розв’язування старих проблем, володіє комунікативними здібностями, впевнено почувається у сучасному житті. Один із напрямків вітчизняної освіти є компетентнісний підхід у навчанні.

У світовій педагогічній теорії та практиці поняття компетентності є головним. У своєму змісті воно уособлює не лише суму знань, умінь і навичок, а й здатність їх застосовувати, сукупність взаємозалежних якостей особистості, спрямованих на опанування певного кола предметів або процесів і необхідних для якісної, продуктивної та дієвої маніпуляції ними.

Вивчення хімії сприяє формуванню ключових компетентностей освіченої людини взагалі і креативного, адекватного учня зокрема.

Соціальна компетентність характеризує уміння учнів жити в суспільстві, приймати певні рішення. Формуванню таких властивостей сприяє організація на уроках групової роботи, проблемно-пошукових методів. При побудові уроку я враховую інтереси і здібності учнів, використовую різнорівневі завдання, які сприяють формуванню навичок самооцінки. Проблемні питання стимулюють учнів до вибору раціональних шляхів розв’язання задачі. При вивчені теми «Вуглеводи як компоненти їжі, їх роль в організмі» ставлю проблемні питання: «Чи правильне твердження, що хліб, сир, ковбаса, цукор є штучною їжею? Який зв’язок між буряком і тістечком? Чому хворим на цукровий діабет інсулін вводять у кров, а не дають з їжею?».

Під час лабораторних та практичних занять учні являються не лише спостерігачами, а й дослідниками різних явищ, перетворень. Вони намагаються зрозуміти в якій галузі їхнього майбутнього професійного життя можна застосувати знання, отримані під час таких уроків. Це також підтримує інтерес до предмета і підвищує пізнавальну активність.

Висвітлення зв’язку хімії з іншими природничими науками дозволяє поступово формувати уявлення про наукову картину світу, формує полікультурну компетентність. Наприклад, на уроці з теми «Шкідливий вплив вживання алкоголю на організм людини» учні дають відповідь на питання : «Чому в Україні так багато людей хворих на алкоголізм?». Тут учні пояснюють це питання не лише з точки зору біохімічних процесів, а і соціальних явищ, знань, основаних на традиціях народу, його звичаїв, менталітету.

Інформаційні компетентності учнів передбачають оволодіння новими інформаційними технологіями, вміннями здобувати, критично осмислювати, творчо використовувати і відтворювати інформацію з різних джерел. У навчально-виховному процесі я використовую метод проектів. Цей метод дозволяє учням самостійно отримувати необхідну інформацію із різних джерел: ЗМІ, Інтернету, аналізувати та відбирати необхідну інформацію, перетворювати її, зберігати, використовуючи електронні носії, при цьому, замість дій за шаблоном виступають пошукові, дослідницькі дії. Результатом виконаної роботи можуть бути різні презентації (усні, письмові, мультимедійні). Дуже яскравою стає мультимедійна презентація, яка дозволяє учням краще засвоювати матеріал (працює зорова пам’ять), суттєво економити час на уроці. Під час вивчення теми «Сульфатна кислота. Сульфати» я поділила клас на чотири творчі групи, які мали створити міні-проекти і презентувати їх у вигляді схем, таблиць, фотоматеріалів. Презентація була створена з використанням мультимедійної системи. Це дало можливість під час одного уроку розглянути не лише фізичні та хімічні властивості, добування сульфатної кислоти в промисловості, а й розглянути види і застосування різних солей – сульфатів, сульфітів, чого під час проведення стандартного уроку здійснити практично неможливо через брак часу.

При проведенні уроків я практикую подання результатів діяльності учнів з виконання творчих завдань у вигляді бесід, повідомлень, доповідей, презентацій та захисту проектів. Це допомагає формувати комунікативну компетентність особистості і забезпечувати розвиток мовлення учнів. Особливу увагу я звертаю на дотримання учнями норм наукового лексикону та вимог знань нової хімічної номенклатури. Вміння дискутувати являється обов’язковим для сучасного учня. Під час вивчення теми «Оксиди Карбону» учні висловлюють припущення про те, як може змінитися життя на планеті Земля зі збільшенням вуглекислого газу в повітрі, прогнозують можливі майбутні катаклізми пов’язані з «Парниковим ефектом».

У сучасному світі здоров’язберігаюча компетентність посідає важливе місце. Адже розвиток суспільства висуває нові вимоги до здоров’я людини. Високий рівень захворюваності школярів вказує на необхідність і важливість в учнів на уроках і позаурочний час формувати саме цю компетентність. Наприклад, на уроці з теми «Органічні сполуки в побуті» використовую метод «Ажурна пилка», за допомогою якого учні опрацьовують велику кількість важливої для здоров’я інформації за короткий час. Групи учнів отримують випереджувальні завдання з тем: «Побутова хімія в квартирі», «Сучасне маркування хімічних добавок», «Правила поводження з побутовими хімікатами», «Ознаки отруєння хімікатами», «Перша допомога під час отруєнь побутовими хімікатами та хімічних опіків». Після виконаної роботи експертні групи обмінюються інформацією, формулюють і записують висновки.

Специфіка предмету «Хімія» передбачає роботу з реактивами, хімічним обладнанням, тому дотримання правил техніки безпеки при роботі з реактивами і вміння надавати першу медичну допомогу є пріоритетним для кожного викладача хімії. Обов’язковими повинні стати «хвилинки відпочинку» на уроці, які дозволяють зменшити розумове навантаження учнів.

Формування всіх груп учнівських компетентностей пов’язане з використанням різноманітних педагогічних прийомів та методів навчання і не може забезпечуватися окремою технологією навчання, лише їх поєднання розвиває гармонійну, креативну особистість.

Реус Марія Петрівна

Чернівецьке вище комерційне училище Київського національного

торговельно-економічного університету
ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИЙ ФАХІВЕЦЬ – СКАРБ ДЛЯ РОБОТОДАВЦЯ
Офіціант – це своєрідна візитна карточка закладу ресторанного господарства.

Професійна діяльність офіціанта, передусім, передбачає свідомо спрямоване спілкування між ним і відвідувачами. Протягом робочого дня офіціанту доводиться спілкуватися з різними за віком та індивідуально-психологічним характером тої чи іншої особи: молодими/літніми жінками і чоловіками, цікавими та не дуже інтересними, спокійними чи дратівливими, інколи занадто активними чи повільними та енергійними гостями закладу. Всі вони різні, але потребують поради і допомоги офіціанта, іноді покладаються на його смак і професійну компетентність.

Офіціант повинен знати: асортимент всіх видів меню ресторану, рецептури (склад блюд за продуктами), технологію виготовлення страв і напоїв; повну назву та кулінарну характеристику страв і напоїв; час та спосіб їх приготування, правила і технічні прийоми обслуговування споживачів; форми складання серветок; правила оформлення столу; порядок запису страв і напоїв в меню; правила і порядок подавання страв і напоїв, вимоги до їх оформлення і температури; відповідність асортименту вино-горілчаних виробів, порядок оформлення рахунків та форми розрахунку із споживачами, в тому числі кредитними картками; види і призначення посуду, приборів, столової білизни, способи їх зберігання; правила експлуатації відповідних видів торговельно-технологічного обладнання та електронно-касових апаратів; основи психології; принципи професійної і корпоративної етики; іноземну мову в межах розмовного мінімуму; основи технологій вирішення конфліктів.

На сьогоднішній день соціально-економічний розвиток в державі вимагає у навчанні робітничих професій:  • інноваційних підходів розробки нових стратегічних концепцій розвитку трудових ресурсів;

  • забезпечення солідарної відповідальності всіх зацікавлених сторін, як роботодавців, так і навчальних закладів;

  • більш повно враховувати сучасні тенденції та високого рівня обслуговування в закладах ресторанного господарства.

Так, згідно статичних даних по Чернівецькій області зростає тенденція розвитку ресторанного бізнесу. В основному заклади ресторанного бізнесу переважають міських населеннях, у курортних місцях та на відпочивальних територіях. Це спонукає до надання покращення якості послуг та підвищення рівня обслуговування відвідувачів того чи іншого закладу. На мою думку, для задоволення вище вказаних потреб необхідна професійна підготовка висококваліфікованих робітничих кадрів за професією «Офіціант». Відповідно необхідно використовувати новітні інноваційні технології як під час теоретичного так і виробничого навчання.

Наведу один із прикладів застосування інноваційних технологій на теоретичному навчанні під час проведення занять з предмету «Організація обслуговування».

Як на мене, усі уроки провести нестандартно неможливо, тому, для кращого ефекту, я проводжу їх почергово із традиційними.

Для прикладу, при вивченні теми: «Зустріч відвідувачів, приймання та виконання замовлення» для учнів з професії «Офіціант», один із інноваційних методів, які я використовую – метод «Взаємне навчання», де учні по черзі виконують ролі метрдотеля, офіціанта та відвідувача. Учні-відвідувачі при цьому виконують різні ролі: закохана пара, три жінки похилого віку, бабуся з п’ятирічною дитиною, група відвідувачів одного віку тощо. При чому кожна окрема група учнів-відвідувачів мають створити конфліктну чи доброчинну ситуацію, учні-офіціанти повинні вирішити ці непередбачувані обставини, а учень-метрдотель повинен оцінити професійні уміння та навички учнів-офіціантів.

Підготовка до проведення такого уроку передбачує попереднє сервірування столу учнями до сніданку, обіду чи вечері та бенкетів. Учні повинні вміти складати схеми сервірування столу, підготувати та підібрати відповідні скатертини і серветки, столовий посуд та прибори. Кожна група в кінці уроку презентує свою роботу, захищає її, а експерти, попередньо обрані, їх оцінюють.

Розглянемо одну із виробничих ситуацій.

Дія учнів-відвідувачів. Закохана пара прийшла в ресторан. Метрдотель, згідно правил обслуговування та етикету, провів їх до столу та покликав офіціанта для обслуговування відвідувачів закладу. Офіціант подав меню та по проханню гостей запропонував фірмові страви та закуски. Офіціант вчасно подав холодну закуску, проте забув попередити, що гаряча страва готується 25 хвилин (час приготування цієї страви в меню не вказаний). Дівчина через 15 хвилин після замовлення гарячої страви почала помітно дратуватися. Офіціант не звертає увагу, відвідувачі закладу також починають нервувати. Склалася конфліктна ситуація в залі.

Дія учня-офіціанта. Нарешті метрдотель дав зауваження офіціанту, який обслуговує столик, де відпочиває закохана пара. Офіціант підійшов до відвідувачів і не дуже ввічливо почав з ними розмовляти. Молода дівчина спитала його – чому до сих пір не подали їй гарячу страву. Офіціант відповів, що кухар ще не приготовив страву.

Дія учня-метрдотеля. Метрдотель підійшов до закоханої пари, попросив вибачення за некомпетентність дій офіціанта. Сказав, що дана страва готується 25 хвилин. Щоб згладити конфліктну ситуацію між відвідувачами і офіціантом запропонував закоханій парі замовлену гарячу страву за рахунок закладу. А також попросив у інших відвідувачів ресторану вибачення за тимчасові незручності. Офіціанта попередили про його непрофесійний такт поводження з відвідувачами.

Це один із методів передачі знань учням, що зближує їх з нестандартними ситуаціями, що виникають на виробництві. Застосовуючи інноваційні технології навчання, я завжди дотримуюсь певних вимог:  • на сучасному етапі роботи професійно-технічних закладів освіти в основу педагогічної практики покладаю творчий підхід;

  • на позаурочних заходах та уроках намагаюся досягти поєднання ігрової та навчальної форм діяльності;

  • використовую інноваційні технології навчання, що сприяє формуванню пізнавальних інтересів учнів та їхніх життєвих компетенцій;

  • поєдную традиційні і нетрадиційні форми роботи для забезпечення високої ефективності інноваційних технологій навчання.

Адже, сьогодні випускник повинен не просто володіти знаннями, а вміти відібрати потрібну інформацію, перевести її у досвід власної діяльності, використовувати ці знання у конкретній ситуації, розуміти, яким чином здобути ці знання, для чого вони потрібні, адекватно оцінити себе, світ, своє місце в суспільстві.

Отже, використання інноваційних технологій під час навчання сприяє творчості як педагога, так і учнів та підвищенню їхньої пізнавальної активності. А це, в свою чергу, дає змогу активізувати навчальний процес, зробити його цікавим, різноманітним, ефективним, демократичним. Інноваційні технологій навчання повинні використовуватися при підготовці фахівців ресторанного господарства для підвищення ефективності навчання та формування мотивації навчальної діяльності.

Максимчук Олена Никодимівна

Сокирянське вище професійне училище


З ДОСВІДУ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ СПЕЦПРЕДМЕТІВ ДЛЯ РОБІТНИКІВ КУХАРСЬКОГО ПРОФІЛЮ
Підвищення якості професійної освіти в наші дні неможливе без застосування сучасних технологій. Використання інформаційних комп'ютерних технологій (ІКТ) - це не вплив моди, а необхідність, продиктована рівнем розвитку освіти. ІКТ сьогодні виступають як засіб розвитку інтелектуальних і творчих здібностей підлітків, представляють собою потужний інструмент мотивації, розвитку особистості учня.

На даний час важливо, щоб учні не тільки мали міцні знання з предмету, а й могли ними скористатись у нестандартних ситуаціях, які пропонуються на співбесідах, тестуванні. Тому я намагаюсь шукати нові підходи до викладання предмета, особливо при недостатній кількості годин та великому обсязі матеріалу. Використання ІКТ відкриває для викладача нові можливості у викладанні предмета. Комп’ютерні технології та Інтернет дають змогу краще подати матеріал, зробити його більш цікавим, швидко перевірити знання учнів та підвищити їхній інтерес до навчання.

Уроки в супроводі мультимедійних презентацій, on-line тестів і програмних продуктів дозволяють учням поглибити знання, підвищити результативність навчання.

З часом, впроваджуючи в своїй роботі інформаційно-комунікаційні технології навчання, вирішила, що кожен педагог повинен відшукати для себе і своїх учнів ті оптимальні методи навчання, які допоможуть отримувати результати. І разом з тим не загасять у дитячих очах вогник допитливості, перетворять його у благодатний вогонь бажання здобувати знання, творити добро. Учитель, за словами В.О. Сухомлинського - це вічний експериментатор.

Тому я, сама постійно навчаючись нового, намагаюсь передати свої знання учням. У тісній співпраці ми творимо навчальні, пізнавально-пошукові мультимедійні продукти, які надихають учнів наслідувати своїх викладачів та йти в ногу з часом.

При створенні навчальних матеріалів використовую різноманітні програми пакету Microsoft Office та інші комп’ютерні програми. Наприклад, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Office Publisher, Microsoft Office Picture Manager, Paint, Movie Maker.

У своїй практиці я використовую уроки-лекції, намагаюся будувати презентацію таким чином, щоб оптимально вирішувати поставлені на уроці завдання. Я не просто читаю лекцію, а веду бесіду з учнями, ставлячи питання по темі, змушуючи підлітків актуалізувати знання, отримані раніше з інших предметів, висловлювати припущення, аналізувати інформацію, порівнювати, узагальнювати, робити висновки, активізуючи пізнавальну діяльність.

Специфіка викладання спецпредметів в професійно-технічних навчальних закладах вимагає значного обсягу ілюстративного матеріалу, що не завжди у достатній кількості представлено у сучасних підручниках. Учні ж краще сприймають наочні образи, ніж текст, і програма Power Poіnt може в цьому допомогти. Розробляючи презентацію доводиться проводити значну дослідницьку роботу, використовувати широке коло джерел інформації, що дозволяє уникнути шаблонів і перетворити кожну роботу в продукт індивідуальної творчості.

Мультимедійні технології я застосовую на різних етапах уроку, зокрема для анонсування теми, як супровід пояснення викладача, як інформаційно-навчальний посібник або для контролю знань учнів.

Кількість мультимедійної підтримки уроку може бути різною: від кількох хвилин до використання мультимедіа впродовж цілого уроку. Під час уроку з мультимедійною підтримкою істотно змінюється роль викладача, який виступає передусім організатором, координатором пізнавальної діяльності учнів.

За допомогою комп’ютерних технологій можна використовувати на уроці наочність вищого рівня – відео матеріали, анімаційні фрагменти, інтерактивні моделі тощо, які дають змогу продемонструвати на уроці ті явища, які в реальному світі побачити неможливо. Інформаційні технології допомагають індивідуалізувати та диференціювати навчання.

Отже, комп’ютер та інтерактивні дошки на уроках поступово стають звичними засобами навчання; використання яких роблять урок динамічним, яскравим і, звичайно, набагато результативнішим. Однак останнім часом учням вже недостатньо використання презентації просто як ілюстрації до пояснення матеріалу. Досить результативним є використання інтерактивних презентацій, коли учні залишаються не пасивними спостерігачами, а стають активними учасниками уроку.

Інтерактивна презентація – це діалог користувача з комп'ютером, під час якого користувач приймає рішення, який матеріал для нього важливий, і за допомогою миші або натисненням на клавіші вибирає на екрані потрібний об'єкт. По тому комп'ютер видає інформацію, на яку надійшов запит.

Можна записати час анімації за допомогою тригера (об’єкт на слайді, клацання по якому анімує його або інші об’єкти слайда), що дає можливість створювати інтерактивні навчальні презентації із зворотним зв’язком, наприклад презентація – тест, навчальні ігри. Тригер можна використати до будь-якого об’єкту на слайді. Він, як і керуюча кнопка, спрацьовує при наведенні курсору клацанням лівої кнопки мишки, при цьому в момент наведення сам курсор змінює зовнішній вигляд на «долоньку».

З допомогою тригерів легко створити інтерактивний кросворд, (додаток 1), зашифрувати слово (на зразок телевізійної гри «Поле чудес»). –СОКОВІДТИСКУВАЧ (додаток 2)

Найпростішим видом такої гри є вибір правильної відповіді: спочатку на слайді появляється запитання і декілька варіантів відповідей. При клацанні на правильну відповідь спрацьовує вибрана анімація (звуковий супровід, зміна кольору чи розміру, тощо). (додаток 3)

Можливим є використання анімації для проведення перевірки знань у формі простих питань «Чи правильні твердження?» ). (додаток 4)

Об’єкти на слайді можуть виникати, щезати та переміщуватися, що робить вправу рухомою, а значить ефективнішою. В рамках узагальнюючого уроку або при виконанні тестових завдань та самостійних робіт на слайді дуже зручно розміщувати ілюстровані завдання. Також я впроваджую такі прийоми, як встановлення відповідностей, видалення зайвого, закінчення речення.

Інтерактивні тестові завдання, створені з допомогою цієї функції, відрізняються варіативністю. Найдоцільніше їх використовувати в тестах з декількома варіантами відповіді при виборі одного істинного, при цьому тестова інформація може бути як у вербальній формі (слово, речення, текст, так і в невербальній (малюнок, схема чи фото).

Перед тим, як запросити учня виконати завдання, необхідно поставити перед ними ціль: не просто клацати мишкою, шукаючи правильну відповідь, а обґрунтовувати свій вибір, розмірковувати вголос, вибудовувати логічний ланцюжок міркувань. Такі мультимедійні презентації особливо актуальні тепер, коли на всіх етапах навчання використовують тестові форми.

Використання інтерактивних навчальних презентацій із зворотнім зв’язком сприяє кращій мотивації навчальної діяльності сучасних учнів до вивчення навчальних предметів, дає можливість розмовляти з учнями однією мовою та підвищити рівень самоконтролю з боку учня, координацію навчального процесу викладачем та налагодити якісний контроль за діяльністю учнів.

Таким чином, комп’ютер з мультимедіа стає дуже ефективним технічним засобом навчання. Одночасно впливаючи на зоровий та слуховий аналізатори, він оперативно відповідає на дії користувача, підтримуючи справжній зворотний зв’язок, тобто працює в інтерактивному режимі. Проведення занять у разі комплексного застосування традиційних та мультимедійних технологій забезпечує набуття учнями не тільки глибоких знань, а й уміння розвивати інтелектуальні, творчі здібності, самостійно набувати нових знань та працювати з різними джерелами інформації.

Використання інтерактивних навчальних презентацій із зворотнім зв’язком при вивченні предметів фахового спрямування, зокрема при викладанні предмету "Устаткування підприємств харчування" має суттєві переваги. Такі презентації зручно використовувати при виконанні тестових завдань та при проведенні узагальнюючих уроків. Вони сприяють кращій мотивації навчальної діяльності сучасних учнів до вивчення навчальних предметів та дають можливість підвищити рівень самоконтролю з боку учня, координацію навчального процесу викладачем.

Завдяки використанню ІКТ досягається інтенсифікація самостійної роботи учнів, розширення інформаційних потоків при використанні Internet, зростає обсяг виконаних за урок завдань, підвищується мотивація та пізнавальна активність за рахунок різноманітності форм роботи

Застосування ІКТ, конструювання уроків-презентацій надає уроку специфічної новизни, дозволяє за короткий відрізок часу подати великий об’єм матеріалу, але подати його так, щоб учні поглибили, деталізували їх через виникнення нових яскравих образів та асоціацій.

Мультимедійні презентації поліпшують наочність подачі матеріалу. До того ж мультимедійні презентації на 10-15% прискорюють темп уроку. В умовах формування відкритого інформаційно-освітнього простору ІКТ стають невід’ємним атрибутом навчального процесу. Та все одно, не слід забувати, що жодна комп’ютерна програма не замінить «живе» спілкування на уроці, реальний експеримент і вчителя. 

Отже, сучасне інформаційне суспільство ставить перед нами завдання підготовки випускників, здатних гнучко адаптуватися у різних життєвих ситуаціях, самостійно критично мислити, грамотно працювати з інформацією, бути комунікабельними, контактними в різних соціальних групах; самостійно працювати над розвитком власної моральності, інтелекту, культурного рівня і тому кожний сучасний вчитель повинен намагатися урізноманітнити форми роботи так, щоб кожен учень відчув необхідність своєї присутності на уроці, щоб у кожного учня виховати любов до обраної професії, бажання вчитися та самовиховуватися. А результат залежить від особистості вчителя, рівня його майстерності.


Белан Марія Іванівна

Чернівецьке вище комерційне училище Київського національного

торговельно-економічного університету
ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ РОБІТНИЧИМ ПРОФЕСІЯМ:

ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
Постановка проблеми у загальному вигляді. Насиченість виробничих процесів інформаційними технологіями, які відбуваються дуже швидкими темпами, розвиток сучасної техніки, вимагають не просто високого, а якісно нового рівня підготовки робітничих кадрів. Тому забезпечення професійної компетенції є головним завданням професійного навчання сучасних робітничих кадрів, їх «універсальність» і конкурентоспроможність на ринку праці, які відповідали б високим запитам роботодавців.

Сучасні економічні, політичні й соціальні перетворення у суспільстві висувають нові вимоги до учнівської молоді, а саме: швидко адаптуватися в самостійному житті, гармонійно співіснувати із суспільством, інтегрувати отримані знання у практичній діяльності, реалізувати свої здібності, самостійно обирати свій шлях у житті, цілеспрямовано використовувати свій потенціал як для самореалізації, так і в інтересах суспільства, держави. Визначальною загальносвітовою тенденцією є процес розбудови інформаційного суспільства, у якому основним капіталом і головним ресурсом економіки стає компетентна конкурентоспроможна особистість.

Ключові слова: професійне навчання, робітничі кадри, професійно-технічна освіта, якість робочої сили, кваліфіковані робітники.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам професійного навчання постійно приділяють увагу українські вчені: О. Гонта, О. Грішнова, С. Дуднікова, Є. Дубініна, І. Каленюк, А. Колот, В. Коновалов, Е. Лібанова, Л. Лісогор, С. Мельник, І. Петрова, В. Савченко. Проте, незважаючи на масштабність і глибину наукових досліджень у цьому напрямі, недостатньо уваги приділяється питанням забезпечення якісної професійної підготовки робітничих професій.

У зв’язку з цим метою статті є визначення проблем розвитку професійного навчання робітничим професіям та вдосконалення мотивуючого впливу держави на розвиток системи професійного навчання робітничих кадрів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Професійно-технічна освіта, як одна із важливих освітніх підсистем, є глибоко інтегрованою з виробництвом та сферою послуг і відіграє ключову роль у побудові конкурентоспроможної вітчизняної економіки.

Професійно-технічна освіта в Україні, в умовах незалежності, поступово, але неухильно рухається в напрямку системних реформ, які мають вивести її на якісно новий рівень, що в свою чергу, забезпечить ефективне використання її головної функції - підготовку високо кваліфікованих фахівців широкого профілю, соціально-адаптованих, здатних задовольнити вимоги економічних структур, а також упродовж усього життя самостійно здобувати та оновлювати вміння і знання, необхідні для повноцінної трудової діяльності.

Зростання попиту на робітників високої кваліфікації і компетенції стає глобальним і вимагає постійних пошуків ефективних шляхів оптимізації підходів і методів їхньої професійної підготовки. Незважаючи на те, що шляхи пошуку у різних країнах дещо відрізняються, їх загальною метою є максимальна швидка підготовка фахівців з кваліфікацією широкого профілю, зорієнтованих на конкретні робочі місця. У робітників, і перш за все у молоді, повинна бути сформована кваліфікація, яка б дозволяла успішно конкурувати на ринку праці та задовольняла сучасні вимоги роботодавців. Її параметри сьогодні визначаються такими критеріями:

- кваліфікація робітників має широкий профіль і відповідає вимогам виробничих процесів конкретних технологій у закладах ресторанного господарства та торгівлі;

- кваліфікація підвищується у відповідності з розвитком техніки і технології;

- робітник на реальному робочому місці володіє необхідним комплексом знань у сфері менеджменту, соціальної психології, колективної співпраці тощо;

- робітник готовий до змін та інновацій.

Формування цих параметрів має розпочинатися в системі первинної освіти. Її зміст повинен базуватися на вимогах роботодавців до сучасних кваліфікацій, розпізнаванні перспективних кваліфікацій.

Торгівля є однією з важливих умов сфер життєзабезпечення населення, завдяки якій здійснюється ринкове узгодження товарних пропозицій та попиту. В умовах ринкової економіки торгівлі належить важлива роль сполучної ланки між виробником і споживачем. Формування споживчого ринку, посилення конкуренції, труднощі зі збутом продукції у виробників, призводять до посилення позицій торгівлі і набуття нею відповідних функцій.

В сучасних умовах основною задачею торгівлі є організація розподілення і руху матеріальних ресурсів від виробничої сфери у сферу споживання таким чином, щоб забезпечити своєчасне постачання товарів у потрібному місці, в достатній кількості, необхідного асортименту і належної якості. Економічна діяльність торгового підприємства в цілому передбачає виконання низки функцій, які обумовлені вимогами зовнішнього середовища. Ефективність управління торгово-технологічними процесами великою мірою залежить від рівня організації праці. Розвиток торгівлі, зростання рівня технічного оснащення та її масштабів обумовлюють ускладнення трудового процесу, змінюють характер праці, її розподіл, сприяють виникненню нових професій та спеціальностей, підвищують вимоги до рівня кваліфікації працівників, організації та оснащення робочих місць. Тому питання вдосконалення торгівельних технологій не можуть розглядатися відокремлено від організації праці персоналу.

Однією з особливостей є те, що праця, пов’язана з продовженням процесів виробництва у сфері обігу, займає значну питому вагу у загальній сумі всього трудового процесу – в основному через низьку оснащеність торгових підприємств технікою. Через те питання організації праці персоналу торгівельних підприємств набувають великої актуальності в сучасних умовах.

Підвищення рівня організації та обслуговування робочих місць пов’язано з проведенням різних заходів та охоплює раціональну організацію, оснащення і розміщення робочих місць, правильний догляд за засобами праці та їх ремонт, а також заходи, спрямовані на їх більш повне завантаження і забезпечення безперервного процесу на робочому місці. Також сюди відноситься постачання робочих місць товарами, їх розстановка у відповідності з площею, яка необхідна для певної групи товарів, постачання пакувальним матеріалом, додатковими засобами та робочою документацією. Це в значній мірі сприяє зниженню витрат часу працівників та кращому завантаженню торгового обладнання.

Заходи, спрямовані на удосконалення методів праці передбачають скорочення важкої та одноманітної праці. Метод праці, заснований на мікроелементних нормативах, дозволяє виключити зайві операції та рухи, забезпечити раціональний розподіл рухів. При постійно повторювальних видах діяльності (робота касира, співробітників, які займаються прийомом та фасуванням товару, його контролем) такий метод призводить до високих результатів праці та сприяє її полегшенню.

Що стосується удосконалення нормування праці, то сюди відноситься розробка та застосування науково обґрунтованих норм виробітку і часу, нормативів чисельності робочих та службовців, а також класифікація праці з метою визначення вимог до працівника, виходячи з трудового процесу. Тим самим встановлюються необхідні кількісні та якісні витрати праці. Це важливо для визначення потреби в персоналі та послідовного здійснення у сфері торгівлі принципу оплати за кількістю та якістю праці.

Завдання щодо покращання умов праці є важливими у зв’язку зі специфікою торгових процесів (порівняно високі витрати енергії та навантаження на нервову систему) і структурою персоналу за віком і статтю. Заходи цього напрямку передбачають покращення виробничого середовища та підвищення культури праці. При цьому одночасно виконуються вимоги охорони праці та протипожежної профілактики. Ці заходи сприяють збереженню здоров’я і підвищенню працездатності, знижують трудові навантаження, підвищують продуктивність праці.

Напрям, пов'язаний з навчанням персоналу торговельних підприємств, спрямований на вирішення таких задач, як: організаційно-методичне забезпечення планування професійно-кваліфікаційної структури робітників, створення належної інформаційної бази, аналіз фактичної професійно-кваліфікаційної структури персоналу, планування чисельності робітників за професіями та рівнями кваліфікації.Метою професійного навчання робітників торгівлі є: забезпечення належного рівня підготовки робітників відповідно до вимог робочого місця, створення умов для професійної мобільності робітника, як передумови до підвищення ефективності використання персоналу, професійно-кваліфікаційного просування працівників, підвищення рівня продуктивності праці та якості праці. Крім того, з переліченим вище заходами тісно пов’язані заходи, спрямовані на забезпечення матеріальної та моральної зацікавленості в результатах праці всього колективу та окремих працівників, створення умов для підвищення кваліфікації, укріплення трудової дисципліни та підвищення творчої активності працівників. В практичній діяльності важливо враховувати той факт, що умови праці, матеріальна і моральна зацікавленість у виявленні резервів покращання роботи тісно взаємопов’язані. Цей взаємозв’язок повинен забезпечуватись на підприємствах торгівлі на основі організації оплати праці за її кількістю та якістю.

Методи та інструменти організації праці включають нормативні положення з організації праці, аналітичні методи її класифікації та нормування, показники рівня організації праці, а також форми і методи стимулювання. Форми і методи стимулювання повинні спрямовувати працівників підприємств торгівлі на раціональне використання робочого часу, основних фондів і технологічних методів, досягнення якісного рівня торгових послуг, зниження торгових витрат.

Висновки. Сфера торгівлі потребує фахівців, здатних ґрунтовно аналізувати будь-яке економічне завдання і знаходити найоптимальніші шляхи розв’язання таких завдань. За допомогою напрямів, які були запропоновані вище, характеризуються різні аспекти змісту і найбільш суттєві сфери організації праці, вирішуються технічні, економічні, організаційні, психофізіологічні задачі, питання естетики і культури праці, цілеспрямовано використовуються методи та інструменти організації праці в процесі раціоналізації робочих місць і трудових процесів. Майбутнє України значною мірою залежить від якості трудових ресурсів держави, тому велика увага має надаватися підготовці кваліфікованих робітничих кадрів, створенню ефективної системи їх навчання.

Модернізація професійно-технічної освіти спрямовується на створення необхідних умов для інноваційного розвитку професійного навчання. Щоб робітнича кваліфікація випускників професійно-навчального закладу відповідала рівню сучасного виробництва, підготовка робітничих кадрів повинна ґрунтуватися на відповідному випереджальному навчанні. Запорукою якісної підготовки кваліфікованих робітників має стати оновлення змісту професійно-технічної освіти, модернізація матеріально-технічної бази та підвищення фахового рівня педагогічних працівників.


Каталог: attachments
attachments -> Обґрунтування вибору проблеми
attachments -> Обладнання: комп’ютерні слайди, тексти поезій Архілока, Тіртея Актуалізація опорних знань
attachments -> Урок з Зарубіжної художньої культури 11 клас Культова арабо-мусульманська архітектура
attachments -> Склад і функції крові. Лабораторна робота. Мікроскопічна будова крові людини та жаби
attachments -> Серцево судинні
attachments -> Тема: Хімія та їжа Девіз: Хіміки це ті, хто дійсно розуміють світ!
attachments -> План Пояснювальна записка. Тема Науково-теоретична підготовка вчителя фізичної культури. Тема Питання педагогіки та психології в фізичному вихованні
attachments -> Урок Обміркуйте ситуацію


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка