Цикл наукових праць «кальцій-залежні клітинні механізми та їх роль в патологічних станах»Сторінка4/4
Дата конвертації09.11.2017
Розмір1.86 Mb.
1   2   3   4
Уперше проведено на світловому та електронно-мікроскопічному рівнях комплексне імуногістохімічне дослідження реакцій гліальних клітин гіпокампа і вивчено динаміку їх структурних змін після глобальної ішемії-реперфузії головного мозку.

Актуальність пошуку ефективних ліків для профілактики інсульту та корекції його наслідків і необхідність розробки нових терапевтичних засобів є безумовно очевидними. Нещодавно було показано, що блокада протон-керованих каналів ASIC1а типу може суттєво зменшити пошкодження, що викликане ішемічним інсультом. Нами розроблений ряд позитивно заряджених похідних кумарино-3-карбоксиамідинів, що в наномолярних концентраціях пригнічують активність ASIC1а каналів в центральних нейронах щурів. Більш того, це пригнічення є залежним від рівня pH, і досягає максимуму при значеннях, що спостерігаються під час ішемічного інсульту (pH ~ 6.8). При більш низьких значеннях pH ступінь пригнічення зменшується майже на 3 порядки. Таким чином, нами знайдено хемотип, що у наномолярних концентраціях пригнічує патологічну активацію ASIC1а каналів, не впливаючи при цьому на молекулярні механізми навчання, почуття страху та пам’яті та ін., що пов’язують з активацією ASIC каналів значними змінами pH у синапсах у процесі вивільнення нейромедіаторів. Подальші дослідження показали що кумарино-3-карбоксиамідини мають потужний нейропротекторний потенціал. Найбільш активна синтезована сполука має концентрацію половинного пригнічення IC50=27 нМ/л, для ASIC1а каналів людини. Таким чином, кумарино-3-карбоксиамідини можуть слугувати прообразом для новітніх високоефективних препаратів проти інсульту (Рис. 5).Рис.5. Антагоністи ASIC1a каналів - інноваційні препарати проти ішемічного інсульту.

Дослідження генетичних механізмів розвитку ішемічної патології серця проводилося на моделі ішемічно-реперфузійного синдрому - аноксії-реоксигенації культури кардіоміоцитів. Було встановлено, що загибель клітин серця шляхом некрозу, апоптозу та аутофагії можна значною мірою попередити шляхом впливу на убіквітинзалежний протеасомний протеоліз та активність 5-ліпоксигенази. Інгібітори протеасоми значною мірою попереджують загибель кардіоміоцитів при аноксії-реоксигенації, відтворюючи феномен пре- та посткондиціонування. Заглушення гену ALOX5 із застосування малих інтерферуючий РНК зменшує загибель кардіоміоцитів шляхом некрозу та інфарктну зону в серці при ішемії-реперфузії in vivo. Особливу увагу було приділено вивченню генетичних варіацій у людей із захворюваннями серцево-судинної системи (інфаркт міокарда, артеріальна гіпертензія), зокрема в генах, що кодують ендотеліальну NO-синтазу та конституційні та індуцибельні субодиниці протеасоми, з’ясуванню їх функціонального значення на рівні експресії гену та активності цих ферментів. Доведено, що в український популяції найбільш вагомим генетичним фактором-ризику та прогностичним предиктором інфаркту міокарда є поліморфізм в промоторі гена NOS3. Вперше показано, що поліморфізм генів, що кодують субодиниці протеасоми, має значення у формуванні спадкової схильності до первинної артеріальної гіпертензії у дітей.

Використовуючи комплекс фармакологічних, електрофізіологічних, оптичних, імуноцитохімічних та молекулярно-біологічних методів автори провели дослідження на субклітинному рівні просторової організації та молекулярних механізмів регуляції кальцієвої сигнальної системи у гладеньком’язових та епітеліальних клітинах у нормі та патології. За допомогою розроблених ними алгоритмів комп’ютерного аналізу цифрових зображень автори зробили картографію локальних подій вивільнення Ca2+, та провели аналіз просторової організації та об’єму саркоплазматичного ретикулуму в живих гладеньком’язових клітинах. Автори вперше в світі провели пряме вимірювання продукування NO ендотеліальними клітинами та Na+ струмів в цих клітинах; дослідили властивості протонних каналів еозинофілів людини; продемонстрували синергізм між Ca2+ та інозитол-1,4,5-трифосфатом у регуляції рецептор-керованих катіонних каналів і Ca2+-індуковане вивільнення Ca2+ через інозитолтрифосфатні рецептори в різних типах гладеньком’язових клітин; встановили, що важливим механізмом порушення регуляції кровообігу нирки при первинній гіпертензії є атенюація P2X – опосередкованих Са2+ сигналів; показали, що у хребетних тварин нове сімейство протеїнів, панексини, не просто дублюють функцію конексинів, але й забезпечують додаткові шляхи для внутрішньо- та міжклітинної кальцієвої сигналізації; ідентифікували інтерстиціальні клітини Кахаля в стінці ворітної вени та довели їх пейсмекерну роль; показали, що при низькому рівні стероїдів вітамін D3 стимулює проліферацію ракових епітеліальних клітин передміхурової залози шляхом збільшення експресії ТRPV6 каналів, які опосередковують вхід кальцію в клітину; дослідили молекулярні механізми регуляції ТRPМ8 його малими ізоформами та довели роль цього протеїну як каналу вивільнення Са2+ з ендоплазматичного ретикулуму, який приймає участь у процесах канцерогенезу епітеліальних клітин передміхурової залози, таких як проліферація та апоптоз.Отримані дані є фундаментальною основою для розробки інноваційних фармакологічних підходів лікування таких соціально значущих захворювань як цукровий діабет, панкреатит, артеріальна гіпертензія, онкологічні захворювання, інсульт, патологічний біль різного ґенезу, ішемія та епілепсія.

Автори:


П.В. Білан

Н.В. Войтенко

Д.В. Гордієнко

В.Є. Досенко

Д.С. Ісаєв

О.В. Ісаєва

О.В. Копач


O.П. Максимюк

Т.А. Півнева

Г.Г. СкибоКаталог: sites -> default -> files
files -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Культура Античності. Культура Давньої Греції
files -> Системотехнічні засади та інструментально-програмні засоби створення та підтримки цифрових словників сидорчук надія Миколаївна
files -> Міністерство освіти І науки україни державний економіко-технологічний університет транспорту
files -> Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст»,
files -> Конструкції для енергоефективного відновлення забудови, постраждалої від надзвичайних ситуацій


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка