Цілісний розвиток особистості учня на засадах загальнолюдських, загальнокультурних і загальнонаціональних цінностейСторінка1/2
Дата конвертації14.11.2018
Розмір1.1 Mb.
  1   2


Цілісний розвиток особистості учня на засадах загальнолюдських, загальнокультурних і загальнонаціональних цінностей

Швець Ніна Анатоліївна, класний керівник 8 класу КЗШ №122

Ми живемо в час великих роздумів, сподівань. Сьогодні необхідно мислити і працювати по-новому, по-новому будувати процес освіти та виховання. Кожна історична епоха висуває вимоги до виховання та навчання молоді, створює певний позитивний педагогічний досвід. Метою виховання є формування морально-духовної життєво компетентної особистості, яка успішно

самореалізується в соціумі як громадянин, сім'янин, професіонал.

Державотворення, що відбувається в сучасній Україні, потребує нової педагогіки. Це актуальна проблема, бо від того, які виховні системи будуть запроваджуватись у навчально-виховний процес, які орієнтири у формуванні та становленні особистості будуть прийняті, залежатиме майбутнє України.

Проблема, над якою працюю в системі виховної роботи класного колективу:  «Цілісний розвиток особистості учня на засадах загальнолюдських, загальнокультурних і загальнонаціональних цінностей »

Якою ж повинна бути людина ХХІ століття?Вважаю, що гармонійною, успішною, соціально активною, соціально адаптованою, комунікабельною, компетентною, впевненою, чуйною, фізично розвиненою.

Як досягти таких вершин? Для досягнення поставленої переді мною мети я спланувала такі задачі:

- організувати виховний процес у класному колективі та в роботі з батьками на засадах проектної педагогіки;

- реалізовувати у процесі роботи особистісно орієнтований, діяльнісний, системний, творчий та компетентнісний підход до організації виховного процесу ;

- оптимально поєднувати форм організації виховної роботи: індивідуальну, групову, масову;

- створити належні умови для особистісного зростання кожного вихованця (створення ситуацій успіху та підтримки), його психолого-педагогічний супровід;

- співпрацювати з органами учнівського самоврядування, дитячими громадськими організаціями;

На мою думку, класний керівник є творцем оптимального середовища виховання. Саме він виховує тих, кому жити та створювати майбутнє. Я думаю, що мої вихованці стануть новою українською елітою – моральною, духовною, високоосвіченою, інтелектуальною, культурною, національно свідомою.

Уміння виховувати – це все-таки мистецтво, таке ж мистецтво, як добре співати, добре малювати , бути гарним лікарем чи спортсменом. А важливий показник педагогічної майстерності, я вважаю, - це пошук нових шляхів підходу до дітей, уміння впливати на них.На мою думку, хто бажає створити умови для ефективної та плідної роботи, той знайде шляхи і засоби і досягне поставленої мети. І навпаки, хто не хоче нічого, той обов'язково знайде причину, щоб цього не робити.   За бажанням можна досягти всього, чого захочеться. Для цього необхідно правильно і продумано організувати свою роботу.  Класним керівником я працюю шістнадцятий рік. На даний час у мене 8 клас, який буде моїм третім випуском.

Моє творче кредо: «Бути з дитиною не над, не поряд, а разом»

Виховну роботу організовую у відповідності з вимогами "Закону про освіту", Основних орієнтирів виховання учнів 1-11класів загальноосвітніх навчальних закладів України, державних концепцій національного виховання, громадянського виховання, патріотичного виховання, сімейного виховання, превентивного виховання; спрямовую на виконання цільових програм "Діти України", "Обдарованість", "Здоров'я", Національної програми патріотичного виховання, програми "Виховання".(Додаток 1)

 • При організації виховної роботи керуюся принципами:

 • національної спрямованості

 • культуро відповідності

 • акмеологічним принцип

 • принципом суб'єкт-суб'єктної взаємодії

 • принципом особистісної орієнтації

 • принципом превентивності

 • принципом технологізації

 • педагогічної доцільності та цілеспрямованості

 • цілісності та системності

 • опори у вихованні на дитячий колектив

 • забезпечення активної позиції учнів та їхніх представницьких органів у житті та колективній діяльності

 • зв'язку виховання з життям

 • єдності поваги й довіри до особистості та вимогливості до неї

 • єдності прав, свободи вибору та відповідальності особистості

 • єдності зусиль школи, сім'ї, позашкільних закладів, громадськості в процесі виховання.(Додаток 2)

Важливим завданням для мене є виховання багатогранної, всебічно розвиненої людииу, достойного громадянина. Виконання цього завдання, впровадження парадигми особистісно зорієнтованого виховання я здійснюю за допомогою таких напрямків:

 • Громадсько-патріотичне виховання

 • Національно-патріотичне виховання.

 • Морально-етичне виховання.

 • Художньо-естетичне виховання Фізичне вдосконалення і виховання потреби здорового способоу життя.

 • Розвиток самоврядування

 • Екологічне виховання

 • Правове виховання

 • Робота з сім'єю та сімейне виховання

 • Економічне й професійне виховання (додаток 3)

Виховну роботу планую за схемою:

 • Суспільно-корисна діяльність (екологічні десанти, робота у мікрорайоні)

 • Пізнавальна діяльність (Усні журнали, турніри, , екскурсії, конкурси, олімпіади)

 • Цілісно-орієнтовна (години спілкування, класні та організаційні години, уроки етики, бесіди за «круглим столом»)

 • Художня діяльність(концерти художньої самодіяльності, святкові та тематичні вечори)

 • Вільне спілкування (класні свята, дні народження, відвідування театрів, виставок, змагання) (Додаток 4)

Свою роботу я будую наступним чином:

Сходинка 1. Адаптація.Створення умов.  Кожного разу, приймаючи дітей до 5 класу, я спільно з батьками готую для учнів комфортні, сприятливі умови для занять у школі і відпочинку після уроків. І тому під час літніх канікул робиться не просто ремонт кабінету, а створюється обстановка, де кожна дитина буде добре себе почувати. Це необхідно, насамперед, для розкриття творчих здібностей і потенціалів кожного. Створена дитяча бібліотечка з домашніх книг, яку можна назвати живою і рухливою, так як вона постійно оновлюється і змінюється. Діти з великим задоволенням приносять нові, куплені батьками книги, розповідають про цікаве, діляться енциклопедичними знаннями. Знайшлися батьки, яких можна назвати дизайнерами. Вони зі смаком створили інтер'єр кабінету.  Таким чином, на даному етапі можна було виявити методом спостереження інформацію про те, що і як уміють робити батьки, щоб в подальшому знати до кого, з яким проханням можна звертатися.

Сходинка2. Діагностика. Обов'язковим складовим компонентом своєї виховної роботи вважаю вивчення особистості учня. Ця діяльність, на мій погляд, повинна бути систематичною і постійною. Починаю дослідницький процес з домашнього завдання для батьків, яких прошу написати твір на тему: «Як я виховую свою дитину?» Після ознайомлення з текстами творів, роблю для себе узагальнюючий висновок, який дозволяє починати індивідуальну роботу, як з батьками, так і з їхніми дітьми. Прочитані твори дозволяють мені визначити, який стиль виховання використовується в тій чи іншій сім'ї: авторитарний, авторитетний, комбінований або взагалі поблажливий. (Додаток 7, 8, 9, 10). Іноді, після докладного аналізу стає ясно, що сліпа, безмежна любов до своєї дитини перевищує допустимий критичний рівень. З'являється проблема, пов'язана з невмінням батьків бачити реальну картину поведінки своєї дитини, що, в свою чергу, веде до грубих педагогічних помилок. Для таких батьків я підбираю спеціальну літературу, проводжу індивідуальні бесіди, тим самим, коректуючи сформовану ситуацію.

Проводжу анкетування з батьками, щоб виявити рівень контролю дітей батьками, скільки часу вони спілкуються зі своїми дітьми (Додаток 11, 12) Постійно нагадую батькам про те, що педагогічний процес принесе позитивний результат лише в тому випадку, якщо батьки будуть співпрацювати в тісному союзі з учителем, рухаючись в одному напрямку. І, навпаки, якщо в школі діти чують одне, а вдома повну протилежність, то ні про які позитивні моменти в справі виховання підростаючого покоління не може бути й мови. Паралельно з дітьми проводиться виховна діагностична робота. Наприклад, діти отримують завдання намалювати всіх членів своєї родини. З малюнків відразу ж стає ясно, хто в родині є лідером, як ставляться члени сім'ї до дитини, кому більше приділяється уваги, хто відчуває пригніченість Проводжу анкетування з дітьми з метою виявлення рівня задоволеності собою, виявлення мотивації учнів, вивчення соціального поля, атмосфери у класному колективі (Додаток 13, 14, 14а, 15, 16, )

Для заповнення в душі дитини порожнечі, я намагаюся захопити учня цікавою справою, заняттям, дорученням, таким чином, перемикаючи увагу на важливу і потрібну, корисну для суспільства роботу. А коли батьки приїжджають з роботи, то дитина може з радістю повідомити, що вона, наприклад, вивчила цікаву головну роль зі шкільного спектаклю, або у нього чудово виходить якась пантоміма. Однак не треба забувати, що недостачу батьківської любові, не можна заповнити нічим. Дитина змушена буде шукати увагу на стороні, серед однолітків. А вона не завжди буває сприятливою і позитивною. Це питання часто обговорюється з батьками, і робляться відповідні висновки, що приносять, як правило, позитивні результати. Часто проводжу анкетування учнів для з'ясування їхнього ставлення до певної проблеми. Як правило, відповіді бувають чесними і правдивими. Наприклад, мені необхідно було з'ясувати, як діти в цілому ставляться до процесу навчання. Написала питання, які мене цікавлять і роздала своїм учням. Відповіді мене порадували. Адже це добре, коли вчитель отримує віддачу. Виявилося, що діти з радістю йдуть до школи. Їм подобається процес навчання. Вони усвідомлюють мету освіти: отримати знання для реалізації своїх бажань, мати в житті престижне місце роботи, хороше матеріальне становище, бути гідними громадянами своєї Батьківщини, приносити користь суспільству і бути потрібним. В анкетах спостерігався позитивний настрій по відношенню до школи, до вчителів. (Додаток 17а, 17б, 17в)

Сходинка 3. Мотивація. Всім пояснюю, для чого вчитися треба. І особистим прикладом я намагаюся довести, що будь-яку в житті перешкоду можна подолати. Через літературу намагаюся своїм дітям пояснити, що без знань в наш час буде дуже важко жити.  З цією метою проводжу в позаурочний час екскурсії для ознайомлення з професіями оточуючих. Пояснюю важливість роботи кожної людини. Потім проводжу опитування, ким би хотів бути кожен з учнів.  І, як узагальнення, діти роблять висновки, що навчання, здобуття знань – це шлях до здійснення своє їмрії, до своєї улюбленої професії. Для ясного, усвідомленого розуміння кінцевої мети процесу навчання, (а вона насправді нескінченна для сучасної людини, що живе у столітті відкриттів у галузі нанотехнологій) використовую ігрові моменти, залучаючи для цього батьків.

Сходинка 4.Фактори, що сприяють досягненню цілей. 

З метою формування особистості у процесі роботи на користь інших людей в організації певного способу життя колективу, де все ґрунтується на засадах моральності та соціальної творчості, впроваджую технологію колективного творчого виховання (за І.П. Івановим). Ця технологія – особистісно орієнтована, бо кожній дитині знаходиться справа для душі, яку вона може організувати, зробити краще, ніж інші.

Впровадження проектної технології у виховний процес дає можливість стимулювати інтерес учнів до певних проблем, розв'язувати їх, практично застосовувати.

Інформаційні технології, які використовую, відкривають учням доступ до різних джерел інформації. підвищують ефективність роботи, дають нові можливості для творчості.

 Для того, щоб успішно наблизитися до своєї мети, користуюся такими засобами, як: гра, праця, навчання, анкетування, спілкування, слово, мистецтво та ін. (Додаток 5 )

Формую в понятті кожного учня необхідність дотримання правил здорового способу життя. Знайомлю учнів зі зберігаючими здоров'я факторами: чергуванням роботи і відпочинку, розумових і фізичних навантажень і т.д. Проводжу ряд класних годин на теми про шкоду куріння, вживання спиртних напоїв. Відповідно проводяться оздоровчі заходи: туристичні походи, «Веселі старти», «Козацькі розваги» (Додаток 6).На теми збереження здоров'я проводжу класні, батьківські збори, бесіди з батьками, де обговорюються питання про негативний і позитивний вплив батьків на своїх дітей. Як класний керівник намагаюся переключити увагу мам і тат на позитивне ставлення до життя. Через анкетування намагаюся довести до свідомості батьків, що життя багатогранне і цікаве, що крім буденної одноманітності існує величезна кількість варіантів побудови своєї власної долі і що це залежить від кожної людини, варто тільки зупинитися і подивитися навколо себе, зробити порівняльний аналіз і почати кілька самостійних кроків у бік свого щасливого життя, знайти улюблену справу і зайнятися нею, отримуючи при цьому величезне задоволення і приносячи радість людям.Сходинка 5. Створення класу-родини як єдиного організму: вчитель, батьки, діти.  Щорічно обирається батьківський комітет, який є безперечним помічником класного керівника. Всі справи попередньо узгоджуються і плануються на певний відрізок часу: семестр, рік. Відбуваються рейди в сім'ї учнів з різною метою: знайомство з умовами проживання, обговорення питань успішності, відвідування, поведінки учнів. За батьками закріплюються певні доручення.  Для згуртування батьківського колективу, мами і тата із захопленням вдома з дітьми готують костюми, смачні страви для ярмарку, малюють газети, пишуть картини, складають вірші, витягають необхідний матеріал для дослідницької роботи з енциклопедій, пізнавальної літератури.   З боку цю роботу можна асоціювати з роботою бджіл в бджолиному вулику, коли кожен зайнятий своєю справою. А в цілому, виходить гарна картина єдиного, злагодженого, функціонуючого організму, де кожен виконує свою творчу роль і усвідомлює, що він є частиною єдиного цілого.Головне в цьому процесі - створення творчої атмосфери, яку повинні відчути діти і ввібрати її в себе, ніби скануючи діяльність батьків і вчителя для свого подальшого плідного розвитку.(Додаток 18)

У роботі з батьками використовую індивідуальні форми роботи (відвідування сім'ї, індивідуальна педагогічна допомога,листування з батьками,єдині батьківські дні,запрошення до школи,телефон довіри);

групові (зібрання батьківського активу,групові консультації,групові бесіди, батьківські консиліум);

колективні форми роботи (загальношкільні збори; класні батьківські збори, збори-концерти, конференції з обміну досвідом, педагогічний всеобуч "Батьківська академія)Сходинка 6. Клас має таланти. Розкриття творчих здібностей.  І тут починається найцікавіше. Моє тверде переконання полягає в тому, що дітей в це русло необхідно направляти, підштовхувати. Для цього спочатку треба виявити їх схильність до чогось, захоплення, прояв уваги. Роздаю завдання на різні теми : написати цікаву розповідь, скласти казку, вірш, придумати музику, намалювати щось, написати картину, виконати танець, придумати інсценізацію, пантоміму, показати фокус, скласти і виконати частівки. Діапазон для творчості досить широкий: музика, література, мистецтво, спорт, театр - величезне поле діяльності. І все це робиться з однією єдиною метою - знайти кожному себе, проявити себе, реалізувати себе. Щоб потім, досягнувши повноліття, освоївши ази своєї професії, присвятити своє життя улюбленій справі, отримуючи від результатів своєї праці максимум задоволення, не марнувати життя в марності свого існування, а горіти, творити і примножувати добрі справи  І результат не змушує себе довго чекати. Як на плівці починають проявлятися в учнів природою дані задатки. Шквалом обрушуються малюнки, проби пера, розкриваються артистичні здібності, з'являються фокусники, танцюристи, співаки. Народжуються вірші, літературні замальовки. І все це відбувається в атмосфері загальної зацікавленості.  А ще, на загальних класних зборах, ми з дітьми вирішили завести «Щоденники добрих справ», де регулярно ведуться записи про добрі вчинки і зроблену роботу, ставиться оцінка за пройдений день у вигляді «+» або -. Найяскравіші справи не залишаються без уваги, відзначаються листами подяки. Таким чином, майстерня працює, справи киплять. Батьки відповідно теж мають пряме відношення до творчого процесу, надаючи посильну допомогу своїм дітям, купуючи необхідне обладнання, радіючи успіхам своє їдитини абойого однокласника.  Будь-яка робота заохочується, батьки разом з класним керівником готують для дітей сюрпризи, нагороду за гарне навчання, поведінку, активну участь у житті класу

Сходинка 7. У нас одне коріння. Є такий вислів, що немає народу без історії. А народ складається з окремих складових частин. Сім'я завжди вважалася осередком суспільства. А тому пам'ять про предків є складовою частиною будь-якого виховного процесу. Враховуючи   особливості національного менталітету, історії народу, його світогляду, ставлення до духовної спадщини різноманітної творчої і доброчинної діяльності,я дотримуюся принципу послідовності. Спочатку діти збирали інформацію про своїх батьків, про їх професії, захоплення. Другим кроком було завдання намалювати генеалогічне дерево. До цієї роботи, для складання свого родоводу, вже були підключені дідусі та бабусі і всі найближчі родичі. І вийшло! Тим самим було закладено фундамент для подальшого дотримання сімейних традицій.  Хочеться відзначити, що велика робота проводиться з проблем патріотичного виховання. Закладаються основи шанобливого ставлення до пам'яті предків. З дітьми проводяться екскурсії в шкільний краєзнавчий музей, де відбувається знайомство з фотографіями героїв - земляків, перегортаються сторінки бойової слави.(Додаток ) Щорічно проводяться мітинги, з покладанням квітів до пам'ятника загиблих воїнів. Влаштовуються зустрічі з ветеранами, для яких учні готують виступи з привітаннями.  Проводяться заходи та класні години за темами: «Ніхто не забутий, ніщо не забуте». Організується перегляд відеофільмів з патріотичного виховання.( Додаток )

Уже четвертий рік я та мої учні разом з директором школи

Федориновою Н.Є. є активними членами громадської організації «Катеринославське козацтво запорозьке ім. генерала Л. Бородича» . З 5 класу діти із задоволенням беруть участь у різноманітних заходах: у відкритті пам'ятника козаку Рогу, краєзнавчого музею в КЗШ №122, у святкуванні Дня козацтва у с. Варварівка Кіровоградської області.

Участь моїх вихованців у таких заходах допомагає їм усвідомити себе патріотами і громадянами України.

Разом із членами громадської організації «Катеринославське козацтво запорозьке ім. генерала Л. Бородича» ми брали участь у висадженні скверу

ім.. Гутовського у мікрорайоні Східному-3 (Довгинцівський район), що сприяло усвідомленню дітьми єдності людини та природи, вихованню бережливого ставлення до природи як до історико-культурної, соціальної цінності; формуванню потреби у збереженні та при­множенні духовного й матеріального багатства українського народу, відповідальності як важливої риси особистості за долю Батьківщини .

Беручи участь у Проекті «Відродження Дубової Балки – історичної спадщини України», центральним місцем якої став парк ім.Суворова, ми досягаємо цілісного розвитку особистості учня на засадах загальнокультурних та національних цінностей. Це не одноразова акція з озеленення міста, а створення історико – культурного куточка рідного міста. У дітей формується потреба в оздоровленні довкілля та участі у природоохоронній діяльності, потреба в праці.

Після такої дворічної роботи протягом чотирьох місяців відвідвідували художню майстерню члена Національної Спілки художників України

О. Козарецького, разом з яким створили полотнище розміром козацького прапора 115 ×150см. «Берегиня». Божа Матір покриває своєю появою всю Україну. Богородиця вдячно всміхається своїм творцям. Така робота сприяла формованнню естетичних почуттів, уявлень і знань про прекрасне у житті, розвитку здатності цілеспрямовано сприймати, відчувати, правильно розуміти мистецтво. Неодноразово організовували зустрічі з ветеранами Великої Вітчизняної війни, зокрема з Героєм Радянського Союзу Невпрягою М. Т., воїнами-інтернаціоналістами. Бесіди з ним за «круглим столом» формують у дітей

основи духовно-морального розвитку особистості, основи громадянських та загальнолюдських цінностей, моральні якості (чуйність, чесність, правдивість, справедливість, гідність, толерантність, милосердя, співпереживання, повагу до особистості).Як класний керівник я нагороджена медаллю «Козацька слава» ІІ ступеня (Наказ №0025 від 01.02.2011) за відродження національної спадщини України, збереження культурних традицій та за вагомий внесок у справу виховання підростаючого покоління.

Сходинка 8. Моніторинг. Фіксування результатів діяльності.  Будь-яка хороша робота учня не залишається без уваги. У кожного учня класу є портфоліо, куди він заносить, зберігає і накопичує свої досягнення. Діти з величезним інтересом стежать за вмістом своєї папки. Постійно відбувається порівняльний аналіз, рівняння на лідерів. У класі немає жодного учня, у якого б в папці нічого не було. Вмістом портфоліо є грамоти за відмінну і хорошу успішність, за активну участь у житті класу та школи, подячні листи за позакласну роботу, за спортивні досягнення, за музичні здібності і вокальні дані, за художні й поетичні здібності, дипломи конкурсантів.  За активну роботу батькам пишуться листи- подяки.  У позаурочний час діти відвідують різноманітні гуртки та секції. 


 


Учні мого класу відвідують хореографічний гурток, театральний, школу образотворчого мистецтва, спортивну секцію, музичну школу.   Зайнятість у позаурочний час виходить майже 100%. При цьому діти не забувають про свій головний обов'язок – навчання. І тут ми не на останньому місці. 55% учнів мають бали достатнього та високого рівнів. Невстигаючих учнів немає.  

Сходинка 9. Асамблея зірок. У класі проводиться систематична виховна робота в усіх напрямках. Крім класних і загальношкільних досягнень хотілося б розповісти про досягнення деяких учнів на інших рівнях:

Подвінська Алінапереможець у Всеукраїнському конкурсі знавців української мови ім. П. Яцика І місце (2009), ІІІ м. (2010), ІІІ м. (2011)

Призер Всеукраїнського фестивалю «Танець скликає друзів» - ІІІ м. (2009), ІІІ м. (2011),

Призер Всеукраїнського фестивалю «Сонцерід» - ІІ м. (2010), ІІІ м. (2011),

Переможець Всеукраїнського фестивалю «Танцювальна осінь» - І м. (2010)Горб Олександра _ - переможець чемпіонату України з танців «Калейдоскоп» ( І м. 2009 р.),

призер чемпіонату України «KyivOpen» (ІІ м., ІІІ м. 2011 р.),

призер чемпіонату Дніпропетровської області ( ІІм., ІІІ м. 2012 р.),

призер чемпіонату Криму у Ялті ( ІІІ м.),

призер чемпіонату міста Кривого Рогу « KrivbassOpen» (ІІ м. 2010 р., ІІ м. 2011 р., І м. 2012 р.),

призер кубка міста (І І м., ІІІ м. 2011 р.)

Дівчинка, крім танців, займається і спортом, з легкої атлетики у 2012 посіла І м. у Дніпропетровську з естафети «150×5»

ІІІ м. у кривому Розі з бігу на дистанції 200 м. і 400 м.Швець Артем- посів ІІІ м. в чемпіонаті Дніпропетровської області з джиу-джитсу

І м. у міському та ІІ м. у районному конкурсі відеороликів (« Про їжу смачну і корисну»)

ІІ м. у Всеукріїнському конкурсі «Бобер»

ІІІ м. у районному конкурсі «Аніграфьонок – 2010» в номінації «Презентація»

І м. та І м.у районному етапі міського конкурсу «Аніграфьонок – 2012» в номінації «Презентація»

І м. та ІІІ м. міському конкурсі «Аніграфьонок – 2012» в номінації «Презентація»

призер районного конкурсу «Юні Архімеди» - ІІІ м. 2012р.

Сухорукова Юлія призер Міжнародного фестивалю дитячої і юнацької творчості «Шекіленд збирає друзів» - І м. в номінації «Сучасна хореографія», призер міського фестивалю «Танцювальна осінь» - ІІІ м.в номінації «Естрадний танець»(2010),

переможець фестивалю сучасного танцю «Самарська осінь» І м. (м. Новомосковськ)

призер районного і міського конкурсів «!Дніпропетровщина моя квітуча» - ІІм. та ІІІ м. у номінації «Юні поети»(2012 р.)

переможець фестивалю дитячої і юнацької творчості «Срібне джерельце» І м.

призер районного конкурсу «Юні Архімеди» - ІІІ м. 2012р.

Сніжко Анастасія – конкурс НДР -І м. районний етап, ІІІ м. міський,

Міські змагання із сучасних танців – І м. у номінації «Диско», І м. у номінації «Джаз Фанк», І м. у номінації «Хіп-Хоп», І м. у номінації «Хіп-Хоп.Дует », ІІ м. у номінації «Модерн»

Всеукраїнські змагання із сучасних танців - ІІІ м. у номінації «Диско» (Київ), І м. у номінації «Хіп-Хоп» (Київ),

Мокрій Антон -призерчемпіонату області з тайського боксу( ІІІ м. 2011 р., ІІ м. 2012 р., ІІ м. 2012 р. ),переможець чемпіонату району (І м. 2010 р.,І м. 2011 р., І м. 2012 р )

Прохоренко Дмитро, Волошин Володимир – призери кубка з футболу( І м. у районних змаганнях)

Неодноразово наші добрі справи було висвітлено на телебаченні та радіо.Про нас пишуть у засобах масової інформації:

«Обдаровані - для обдарованих» ( «Червоний гірник» №99 29 грудня (2012 р. , Ми звітуємо тобі, герою»(«Телик» 26 грудня 2011 р. 23 січня 2012 р.), «За віру, за волю, за долю» » («Телик» 14 червня 2010 р. ), «Ми – поряд з вами» («Телик» 8 жовтня 2012 р. ), «Ми – твій завтрашній день, Україно!» («Телик» 24 жовтня 2012 р. та ін.

На сайті заступника директора Міняйленко А. Г.

http://anna-minyailenko.edukit.dp.ua/informaciya_pro_zaklad/

Ми беремо участь у Всеукраїнських конкурсах: « Ведмежа», «Кенгуру», «Патріот», «Соняшник», «Мультитест-2012», «Геліантус», «У нас одне коріння», «Бобер», «Грінвіч»

Дуже полюбляють діти працювати над проектами, проводити КТС,:

У 5 класі – « В гостях у казки» ( Додаток )

У 6 класі- «Не дай зачерствіти душі» (Подорож до країни ввічливості і доброти) ( Додаток )

У 7 класі- « Знай свої права і обов'язки» ( Додаток )

У 8 класі – « Ще не вмерла України…» (до 150-річчя Гімну України)

( Додатки

Також захистили проекти «Козацькому роду нема переводу» (Додаток ), «Шевченко і Дніпропетровщина»(Додаток , реклама )« Я син народу, що вгору йде»(Додаток )

Впевнено піднімаючись сходинками до вершини самовдосконалення, успішності, формую у своїх вихованців життєві компетентності: соціальну, інформаційну, полікультурну, комунікативну, саморозвитку і самосвіти.

( Додаток )

Які ж ви є, сучасні діти?

Що більш за все хвилює вас?

Чи вмієте життю радіти?

Чи гарний настрій повсякчас?

Проблем в житті буде багато,

Але вперед потрібно йти.

І компетентним треба стати,

Щоб досягнути все ж мети.

Радує те, що у дітей активна життєва позиція. Є прагнення до творчої діяльності, до розкриття своїх талантів і здібностей. У всіх присутнє бажання брати участь у всіляких заходах. Так зовсім недавно взяли участь та стали переможцями узагальношкільних заходах «Осінній бал», «Коли співають солдати», «Новорічний стартінейджер», конкурс буфонад до дня закоханих. Ролі отримали всі учні класу і успішно виступили. Приємно усвідомлювати, що енергія і фізичні сили вчителя витрачаються не даремно. Моя педагогічна філософія:  «Садівник не ламає дерев». Що з цього випливає? Добрий садівник, бачачи, що гілка дерева росте в бік, притискає її до стовбура, щоб вона прийняла правильний напрямок і росла вгору. При цьому він відчуває силу опору цієї гілки і знає, коли тиск необхідно послабити, щоб гілка не надломилася. Садівник піклується про свої сади, знаючи, що тільки при гарному догляді він зможе отримати плоди.

Так і класний керівник, який бачить, що поведінка учня відхиляється від норми в бік, акуратно направляє в потрібне русло. При цьому він повинен обов'язково відчувати і враховувати опір свого «матеріалу», знати причини і наслідки цього опору. Вміти повністю використовувати кожен метод впливу на дитину, але ніколи не переступати певну межу. Тільки тоді він зможе досягти результату і виховати особистість, гідну свого суспільства.  . Таким же чином необхідно працювати класному керівникові, підбирати ключ до серця кожного свого вихованця.Нехай цей процес буде тривалим, але зате результат виправдає надії і очікування. Адже ювелір виконує свою роботу довго, ретельно і старанно. Зате, яка його прикраса! Радує око і приносить насолоду.  Дітей необхідно орієнтувати на прекрасне. Адже духовні цінності завжди займали, займають і, сподіваюся, будуть займати пріоритетне місце в житті всього прогресивного людства.   Вчитель повинен бути цілителем дитячих і дорослих душ, прикладом для наслідування, ідейним натхненником, психологом, здатним створювати необхідні умови для самовдосконалення та реалізації здібностей своїх учнів. Класний керівник повинен берегти довіру своїх учнів, так це є вершиною його взаємин зі своїми вихованцями. Тоді виросте гарне дерево, яке принесе свої плоди.

Моє «Дерево» вже дає свої перші плоди:

1. Клас посідає перше місце у рейтингу серед 5-11 класів школи.

2. У класі немає правопорушників.

3. Покращився рівень навчальних досягнень учнів.

4. Збільшилася кількість учнів – переможців олімпіад та конкурсів.

( Додаток )

5. Діти побували на екскурсіях у Миколаєві, Умані, Асканії-Новій, на Хортиці – колисці українського козацтва ( Додаток )

6. Діти є активними членами шкільного містечка учнівського самоврядування «Сузір'я»

6. На базі класу створено волонтерську групу «Милосердя».

7. Учні класу є активними учасниками шкільних, районних та обласних заходів.

8. Діти є активними членами громадської організації «Катеринославське козацтво запорозьке ім. Генерала Л. Бородича», учасниками всіх благодійних акцій, що проводяться організацією.9 Наш проект « Я син народу, що вгору йде» ( У пошуках істини) опубліковано в учитульському журналі он-лайн, на сайті «Успішний проект Інтел – 2012», творчо – пошуковий проект «Шевченко і Дніпропетровщина», що посів І м. в районному конкурсі, можна знайти на сторінках youtu http://youtu.be/SOCpQkAOA-U та

Каталог: uploads -> editor -> 2859 -> 98358 -> sitepage 86 -> files
editor -> Сталий розвиток суспільства
editor -> Бібліотечні уроки для учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів 2013 Греджева Н. О
editor -> Календарно-тематичне планування уроків з художньої культури на І семестр для 9-11 класів. Художня культура 9 – 11 класи Розробка змісту навчальної програми «Художня культура»
editor -> Методичні рекомендації щодо ведення класних журналів Упорядник: Сергата Світлана Миколаївна завідувач районного методичного кабінету відділу освіти Новомиргородської районної державної адміністрації
files -> Бути з дитиною не над, не поряд, а разом
98358 -> Підготували заступники директора з нвр кзш №120 Клюкач Людмила Вікторівна кзш №122 Міняйленко Анна Гаврилівна
98358 -> Бути з дитиною не над, не поряд, а разом
98358 -> Методичні рекомендації щодо кластерного планування навчально виховного процесу з фізичної культури для учнів 1 класу. Дніпропетровськ, 2012. 28с


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка