Ціннісне ставлення до сім’Ї, родини, людейДата конвертації09.12.2018
Розмір117 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
Методичні рекомендації щодо формування ціннісного ставлення до сім’ї, родини, людей
ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО СІМЇ, РОДИНИ, ЛЮДЕЙ виявляється у моральній активності особистості, прояві чуйності, чесності, правдивості, працелюбності, справедливості, гідності, милосердя, толерантності, совісті, терпимості до іншого, миролюбності, доброзичливості, готовності допомогти іншим, обов'язковості, добросовісності, ввічливості, делікатності, тактовності; вмінні працювати з іншими; здатності прощати і просити пробачення, протистояти виявам несправедливості, жорстокості. Показник моральної вихованості особистості - це єдність моральної свідомості та поведінки, єдність слова і діла, наявність активної за формою та моральної за змістом життєвої позиції.
Початкова школа

Критерії

Виховні досягнення

Сформованість основ національних та загальнолюдських цінностей

 • уміння та навички підтримки та збереження міжособистісної злагоди, запобігання та мирне розв’язування конфліктів,

 • здатність враховувати думку інших людей, адекватно оцінювати власні вчинки та вчинки інших;

 • формування моральних якостей (чуйності, чесності, правдивості, справедливості, гідності, толерантності, милосердя, взаємодопомоги, товариськості, співпереживання, щедрості, поваги до особистості).

Форми діяльності

 • уявна подорож,

 • конкурси,

 • ігри,

 • школа ввічливості,

 • демонстрація,

 • розповідь,

 • моделювання,

 • інсценізація,

 • вікторина,

 • екскурсія,

 • виставка малюнків,

 • виставка-ярмарок,

 • добродійна акція,

 • година спостереження,

 • година милування,

 • театральна вистава,
 • ситуаційно-рольова гра,

 • сюжетно-рольова гра,

 • гра-драматизація,

 • інсценування,

 • гра-бесіда,

 • гра-мандрівка,

 • екскурсія,

 • ігрова вправа,

 • колективне творче пано,

 • бесіда,

 • ранок,

 • свято,

 • усний журнал,

 • групова справа,

 • оформлення альбому,

 • ведення літопису класного колективу,

 • ляльковий театр,

Теми виховної діяльності

1 клас

 • „Мої обов’язки в сімї”.

 • “Мамо, тато, я – дружна сімя”.

 • «Що значить бути вихованою людиною?».

 • “Світлофор ввічливості”.

 • ”Чарівні слова відкривають серця”.

 • “Чесним треба бути всюди”.

 • “Школа гарної поведінки”.

 • «Умій слухати».

 • “Відкриваємо скриньку добрих справ”.

 • “Про дружбу”.

 • Кого з друзів ти візьмеш у подорож?”.

 • “Бабусина скриня”.

 • “Скриня народної мудрості”.

2 клас

 • „Бути совісним означає...”

 • “Мій товариш”.

 • “Моя іграшка – тобі”.

 • “Буду гідним скрізь і всюди, щоб нести Вам радість, люди!”.

 • “Про справжню дружбу”.

 • “Школа вишуканих манер”.

 • “Ти – вихована дитина?”.

 • “Турбота. Діти допомагають дітям”.

 • “Як би я вчинив…”

 • “Шануй батька й неньку”

 • “Традиції та реліквії моєї родини»

 • “Берегиня”.

 • “Рушник моєї бабусі”.

 • “Захоплення моїх рідних”.

3 клас

 • “Дерево міцне корінням, а людина - родом”.

 • “Родина, родина: від батька до сина”.

 • “Вчимося бути добрими людьми”.

 • “Якщо ти погано вчинив”.

 • “Мій день, мої вчинки”.

 • “Чужого горя не буває”.

 • “Якщо твій друг помилився...”

 • “Як і чим випробовується дружба”.

 • “Про правила товаришування”.

4 клас

 • “Ти знаєш, що ти людина?”.

 • “Гляди, не забудь - людиною будь!”.

 • “Народна мудрість про добро, совість, ввічливість, справедливість, чесність”.

 • „Хочу і треба”.

 • “Розкажи мені про себе”.

 • “Подаруй свято іншим”.

 • „Слово не горобець – вилетить не піймаєш”.

 • “Вихована людина: яка вона?”.

 • “Золоте правило ввічливості”.

 • “Мама, тато, я – читацька сімя”.

Вікові особливості учнів початкової школи

До вікових особливостей дітей 1-4 класів можна віднести: незначний соціальний та моральний досвід, підвищену емоційність, вразливість і одночасно пластичність до морально-етичних впливів, імпульсивність та безпосередність поведінки дитини, бажання постійно розширювати коло спілкування. Тому узгодження поведінки та усвідомлення моральних явищ життя характеризуються емоційними узагальненнями, аналізом ситуацій та вчинків, які відповідають загальнолюдським етичним цінностям. Розрив між знаннями моральних принципів і відповідною поведінкою – найхарактерніша властивість дитини цього віку. Подальшого розвитку набуватимуть такі моральні почуття: провини, сорому, обовязку, відповідальності, справедливості, власної гідності, сумління.

Основними потребами дитини в початкових класах є потреба у спілкуванні з людьми, в емоційному контакті, визнанні, оцінці своїх дій та вчинків, виявленні власних позицій у ставленні до інших, світу, у дружбі, товариськості, повазі до особистості, самоповазі, набутті нових знань та вмінь для пізнання довкілля.

Перед вчителем постає важливе завдання: вирізняти мотив вчинку, роз’яснюючи дитині його сутність і правильність в різних типових життєвих ситуаціях, даючи їм можливість емоційного “переживання“ разом із практичним застосуванням отриманих знань.

На цьому віковому етапі у дитини формується ядро особистості (моральні почуття, цінності, переконання), відбувається набуття досвіду моральної поведінки.

Молодший шкільний вік (за І.Д. Бехом) виявляється сприятливим щодо виховання у дитини фундаментального для її морального розвитку новоутворення, яким є здібність цінувати особистість людини.

Головним новоутворенням навчальної діяльності є формування теоретичного мислення дитини, що знаходить відповідне вираження і в рівні сформованості у дітей особистісних моральних якостей, першооснов багатьох моральних понять: доброти (гуманності), людяності, милосердя, чуйності, співчуття, чесності, справедливості, терпеливості та ін.

Важливим є особистісно зорієнтований підхід у вихованні молодших школярів, оскільки для дітей цієї вікової групи характерна особлива сенситивність до морально-етичних впливів, а надто сприйняття норм культурної поведінки, спілкування, мовного етикету, культури взаємовідносин.


Методичні рекомендації щодо розробки виховних заходів

Характер ставлення особистості до соціального довкілля змінюється з віком. У молодшому шкільному віці дитина оволодіває елементарним умінням та навичками підтримки та збереження міжособистісної злагоди, запобігання та мирного розв'язування конфліктів; здатністю брати до уваги думку товаришів та опонентів; орієнтацією на дорослого як носія суспільних еталонів та морального авторитета. Беручи участь у спільних видах діяльності, учні вчаться будувати свої взаємини із однолітками, входити в колектив ровесників.

Класний керівник повинен враховувати те, що формування особистості молодшого школяра значною мірою визначається реалізацією у виховному процесі діяльнісного підходу, згідно з яким моральні правила і норми дитина засвоює активно, в процесі діяльності та спілкування з дорослими, однолітками, старшими та молодшими дітьми. Ефективність виховання залежить від спрямованості виховного процесу, форм і методів його організації. Пріоритетними для учнів початкових класів є активні методи, спрямовані на самостійний пошук істини та сприяють формуванню критичного мислення, ініціативи й творчості.Тому головне завдання класного керівника – створювати і використовувати у житті класу такі ситуації, в яких знання і дії були б злиті та дозволили б фіксувати динаміку духовно-морального розвитку дитини.


ОСНОВНА ШКОЛА

Критерії

Виховні досягнення

Усвідомлення цінностей соціального спілкування


5-7 класи

 • розуміння особистих, родинних, громадянських, національних та загальнолюдських цінностей;

 • вміння співпрацювати з іншими, працювати в групі та в колективі, прощати та просити пробачення.

Засвоєння сімейних, родинних та суспільних цінностей


8-9 класи

 • критичне ставлення до поведінки людей;

 • єдність слова і діла;

 • активна моральна життєва позиція;

 • усвідомлення ідеалів сім’ї,

 • формування духовно-моральної культури особистості.

Форми роботи

 • проект,

 • операція,

 • виставка-конкурс,

 • ведення літопису класного колективу,

 • фестиваль,

 • колективне ігрове спілкування,

 • похід,

 • гра-анкета,

 • колаж,

 • ігрова програма,

 • пошукова гра,

 • художня галерея,

 • конкурс-ярмарок,

 • виставка творчих робіт,

 • трудовий десант,

 • конкурс-інсценізація,

 • конкурсна програма,

 • година спілкування,

 • класні збори,

 • година класного керівника,

 • анкета думок,

 • зустріч,

 • відверта розмова,

 • просвітницький тренінг,

 • ярмарок солідарності,

 • конкурс,

 • гра-експрес,

 • родинне свято,

 • родинна вітальня,

 • рольова гра,

 • вікторина,

 • колективна творча справа (КТС)

 • жива газета, випуск газети,

 • свято-презентація

Теми виховної діяльності

5 клас

 • “Дружба, це - ......”

 • “Хочеш мати друга – навчись другом бути”.

 • “Еталон поведінки мого однолітка”.

 • “Я і мій ідеал”.

 • “У добрі справи ти вклади прекрасні прояви душі”.

 • “ Заповіді людяності ”.

 • “Спілкуємося та діємо”.

 • “Вчимося спілкуватися”.

 • “Скарбничка мудрості”.

 • “Не робіть моїх помилок”.

 • “Тлумачний словник ввічливих слів”.

 • “Добро – це коло, всередині якого є краса”.

 • “Мистецтво дарувати”.

 • “Для мами завжди ласкаві слова”.

 • “Люба моя ненько”.

6 клас

 • „Людей я буду любити, добро й милосердя чинити”.

 • „Людина починається з добра”.

 • „Я зичу Вам доброго дня!”.

 • «Еталон поведінки мого однолітка»

 • «Золоте правило поведінки».

 • „Мій родовід ”.

 • “Моє рідне село”.

 • “Мої земляки”.

 • “Дідусеві нагороди”.

 • „Цілую бабусині втомлені руки”.

 • „Найкращі дні для наших матерів – це ті, коли щасливі їхні діти”.

 • „Дідусю, дідусю, тобою горджуся...”.

 • «Берегиня нашого дому».

7 клас

 • “Будь гідним пам`яті батьків”.

 • “Героїчне минуле народу”.

 • “Це – пам`ять серця”.

 • “Поспішаймо до оселі ветерана”.

 • “Доля людини”.

 • “Знати, щоб пам`ятати” .

 • “Різні люди – різні погляди”.

 • “Щоб не потрапити у тенета… ”

 • “Все починається з родини”.

 • “Захоплення моїх батьків”.

 • “Бабусині рушники”.

 • “Родина від батька до сина”.

 • “Тато, мама, я – спортивна сім`я”.

 • “Захоплення моєї родини ”.

 • “Пісні моєї бабусі ”.

 • “Краще добрим бути”.

 • “Добро і зло”.

 • “Співрозмовник”.

 • “ Разом нас багато”.

 • “Даруймо книгу”.

 • «Даруймо радість людям».

 • “Мій справжній друг”.

 • «Мобільну безпеку увімкнено».

8 клас

 • “Що означає бути підлітком?”

 • “Твій справжній друг”.

 • “Ти живеш серед людей”.

 • ”Народження істини, а не загострення стосунків”.

 • “Взаєморозуміння. На чому воно ґрунтується?”

 • “Розкажи мені про мене”.

 • “Собори наших душ.”

 • “Що таке людське серце?”

 • “Умій бути вдячним” .

 • “Будувати життя, чи пристосовуватись до обставин.”

 • “Чому буває самотньо?”

 • “Уроки добрих справ”

 • “Що внутрішня, що зовнішня краса тобі одній дарована, людино!”

 • “Дисципліна – свобода, чи необхідність?”

 • «Твоя інформаційна безпека».
9 клас

 • “Любов до ближнього – джерело величі людини”.

 • “Відкрийте чарівні двері добра і довіри”.

 • “Любов’ю дорожити вмійте”.

 • “Колектив починається з мене”.

 • “Цінності моєї родини”.

 • “Портрет мого колективу”

 • “Я і ми”.

 • “Мої вчителі, старші друзі та наставники”.

 • “Жити – значить спілкуватися”.

 • “Молодь проти насильства”.

 • «Культура користування мобільним зв’язком».
Вікові особливості учнів основної школи

Підлітковий вік – це період другого народження особистості, в якому формується соціальна спрямованість і моральна свідомість: моральні погляди, судження, оцінки, уявлення про норми поведінки, запозичені у дорослих. Шлях оволодіння ними відбувається через реальні стосунки, через оцінку їхньої діяльності дорослими. Знання моральних норм та еталонів взаємин розуміють не завжди глибоко, важко сприймають моральний релятивізм, тому оцінки вчинків інших категоричні, безкомпромісні. Моральні переконання ще не є нестійкими, проте вони стають специфічними мотивами поведінки. З’являються власні погляди, оцінки, які можуть швидко змінитись, але й протилежну точку зору підліток буде відстоювати так само пристрасно, як іншу.

Моральна мотивація ще не є стійкою, тому підліток легко піддається навіюванню, таким формам соціальної поведінки, які роблять його дорослим у власних очах.


Старша школа


Критерії

Виховні досягнення

Сформованість соціально-комунікативних компетенцій


 • єдність моральної свідомості та поведінки;

 • вмотивованість до самовизначення;

 • інтеграція національних та загальнолюдських цінностей;

 • готовність до моральних вчинків на засадах гуманного ставлення до людей та доброчинної діяльності. вільного морального вибору;

 • формування навичок соціальної взаємодії та потреби допомагати іншим;

 • реалізація активної за формою та моральної за змістом життєвої позиції;

 • утвердження пріоритетів подружнього життя, збереження та примноження сімейних традицій, забезпечення єдності поколінь;

 • формування ґендерної культури.

Форми діяльності

 • десант,

 • експедиція (фольклорна, краєзнавча та інше),

 • вечір (поезії, пам’яті та інше),

 • круглий стіл,

 • прес-конференція,

 • фоторепортаж,

 • мобільний консультаційний пункт,

 • презентація-захист,

 • інтернет-форум,

 • відкрита кафедра,

 • вернісаж,

 • театральна вистава,

 • тематичний діалог,

 • конкурс творчих робіт,

 • захист проектів,

 • поетична вітальня,

 • публіцистична вистава,

 • рух учнівської молоді,

 • експедиція,

 • літопис класного колективу,

 • конкурсна програма,

 • вікторина,

 • інтелектуальна гра.

 • диспут,

 • брифінг,

 • відверта розмова,

 • конкурс,

 • ділова зустріч,

 • етичний тренінг,

 • тестування,

 • турнір ораторів,

 • моделювання розвивально-виховних ситуацій,

 • музична вітальня,

 • шоу-програма,

 • проект, благодійна акція,

 • брейн-ринг,

 • сократівська бесіда,

 • телефон довіри,

 • філософський стіл,

 • дебати,

 • похід,

 • екскурсія,

 • бенефіс,

 • колаж,

 • презентація,

 • прес-шоу,

 • теле-ревю,

 • аукціон,

Теми виховної діяльності

10 клас

 • “Моральний ідеал та його місце в житті людини”.

 • “Моральні якості, особливості їх вияву у різних сферах діяльності людини”.

 • “Моральна мотивація”.

 • “Моральні основи взаємин юнаків і дівчат”.

 • “Моральні основи сім’ї. Еволюція сімейних відносин”.

 • “Духовні скарби народу. Найстрашніші втрати – духовні”.

 • “Про віру, культуру, освіту”.

 • “Мистецтво жити гідно”.

 • “Що таке совість?”

 • “Культура поведінки закоханих”.

 • “ Милосердя в нашому житті”.

 • «Правила техніки мобільної культури».

 • «Інформаційне суспільство України».

 • « Подорож мережею Інтернет».

11 клас

 • “Обов’язок. Відповідальність. Совість.”

 • “Право і мораль”.

 • “Людське життя як найвища цінність”.

 • “Чи все в житті стосується тебе?”

 • “Ким бути і яким бути?”

 • “Культура особистості, її здатність до самовдосконалення”.

 • “Думка колективу чи думка особистості”.

 • “Конфліктна ситуація: народження істини, а не загострення стосунків”.

 • “Взаєморозуміння. На чому воно ґрунтується.”

 • “Естетика поведінки та етикет”.

 • “Інтелігентна людина: яка вона?”

 • “У чому краса людини?”

 • «Мобільна телефонія – цивілізоване спілкування».

 • «Засоби масової інформації у демократичному суспільстві».

 • «Світ і ІКТ».

12 клас

 • Від рідного до чужого, від близького до планетарного.”

 • “Толерантне ставлення до всіх націй і народностей.”

 • “Загальнолюдські цінності: осмислення вічних істин.”

 • “Мир та злагода – головна умова існування Землі і людства.”

 • “Вічні цінності сьогодні”.

 • “Моральні ідеали і їх місце в житті сучасної молоді.”

 • “Людина. Доля. Душа.”

 • “Людина – невідємна частина природи, Всесвіту.”

 • “Відзначення Днів матері, батька, сім’ї”.

 • “Літопис родоводу ”.

 • “Українська народна педагогіка про сім’ю”.

 • “Традиції моєї родини”.

 • “Дружна сім’я – першоджерело людського духу”.

 • “Проблеми батьків та дітей ”.

 • “Сучасні аспекти родинного виховання ”.

 • “Духовна єдність поколінь ”.

 • “Українська сім'я – основа міцності держави ”.

 • “Права і обов’язки дітей у шлюбно-сімейному законодавстві”.

 • “Моя участь у вирішення побутових та господарських питань в родині ”.

 • “Моральна чистота стосунків між юнаком та дівчиною”.

 • “Громадянська та соціальна відповідальність у шлюбі”.

 • “Пріоритети подружнього життя».

 • «Етика мобільного спілкування».

 • «Ідеї тендерної рівності в системі ціннісних орієнтацій сучасної молоді».

 • «ІКТ – миттєвий доступ до інформації і знань».

 • “Сімейні реліквії ”.

Вікові особливості учнів старшої школи

Старший шкільний вік, що охоплює період розвитку дитини від 15 до 18 років, у віковій психології прийнято вважати старшим підлітковим віком. У цьому віці учні виявляють більше самостійності в заняттях, у них інтенсивно розвиваються моральні сили, формуються і визначаються риси характеру, відбувається становлення світогляду.

Пізнавальна діяльність учнів у старших класах характеризується новими вміннями і розвиненими здібностями, такими як: багатство словникового запасу, розвиток допитливості, уміння організувати сприйняття інформації та визначати нові ідеї, володіти достатнім обсягом інформації, застосовувати засвоєний матеріал за нових умов, критично мислити, вирішувати складні проблеми, засвоювати причинно-наслідкові зв'язки, встановлювати приховані залежності і зв'язки, інтегрувати й синтезувати інформацію, відрізняти незначні відмінності, досконало аналізувати ситуацію, передбачати наслідки, оцінювати процес і результати, міркувати, будувати гіпотези, застосовувати ідеї на практиці, узагальнювати та робити висновки.Старшокласники, визначаючи систему цінностей, керуються планом свого індивідуального розвитку та соціальною значимістю життєвих цілей.

Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка