Цивільно-правова відповідальністьДата конвертації11.03.2019
Розмір69 Kb.
Тема: Цивільно-правова відповідальність.

Мета:

 • визначити й пояснити основні поняття теми, як-от: «цивільно-правова відповідальність», «делікт», «джерело підвищеної небезпеки», «непереборна сила», «казус»;

 • характеризувати склад цивільно-правового делікту;

 • розрізняти види цивільної відповідальності;

 • розуміти межі цивільно-правової відповідальності неповнолітньої особи.

Методико-дидактичне забезпечення уроку:

Цивільний кодекс України (ст.. 31, 32, 33) або «Хрестоматія з правознавства» (укладачі Л.О.Лоха, О.Д.Наровлянський, с. 462-465, 485-487); відео фрагмент мультиплікаційного фільму «Чудовий Гоша», міні-підручники для кожного учня з теми; мультимедійний проектор; комп’ютерна презентація «Цивільно-правова відповідальність»; картки з малюнками й новелами статей Цивільного кодексу для розв’язання юридичної задачі; плакат форматом А-4 «Знайдіть і виправте помилку» для закріплення вивченого матеріалу.


ХІД УРОКУ

І. Організаційна частина.
ІІ. Актуалізація опорних знань.

Бесіда.

 1. Що таке юридична відповідальність?

(Юридична відповідальність – це передбачені нормами права примусові заходи, що виражаються у формі певних негативних наслідків особистого немайнового або майнового характеру.)

 1. Які види юридичної відповідальності ви знаєте?

(Цивільно-правова, дисциплінарна, адміністративна, кримінальна).
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.
Учитель. Який вид юридичної відповідальності ми будемо розглядати сьогодні на уроці? Щоб дати відповідь на це запитання, давайте переглянемо фрагмент мультиплікаційного фільму. У процесі перегляду поміркуйте, які наслідки мають подібні дії для сусідів.

Уявімо, що подібна пригода сталася із сусідом з верхнього поверху наших знайомих. Ви прийшли до них в гості. Що ви бачите на стелі? (… на стінах, …). Яке повітря у приміщенні? Ваші знайомі розповіли, що сусід відмовляється допомогти з ремонтом.

Яка відповідальність настає за подібні правопорушення?

Так, правильно – цивільно-правова відповідальність.

Цей вид відповідальності ми й будемо розглядати на даному уроці.
ІV. Оголошення теми і завдань уроку.
V. Вивчення нового матеріалу.
1. Поняття й особливості цивільно-правової відповідальності.

Використовуючи прийом евристичної бесіди за допомогою макету визначення, учні разом з учителем намагаються змоделювати поняття та з’ясувати особливості цивільно-правової відповідальності.


Схема:


Цивільно-правова відповідальність -


це встановлені______________________________правом


ЩО?_____(невиконання)

___(неналежне виконання)

особою своїх цивільно-правових обов’язків


Особливості цивільно-правової відповідальності.

Наведемо можливі питання: 1. Як називають сторони зобов’язання (боржник, кредитор).

 2. Назвіть причини настання цього виду відповідальності. (Невиконання або неналежне виконання обов’язків).

 3. Який характер має відповідальність? (Майновий, компенсаційний).

 4. За яке правопорушення настає цивільно-правова відповідальність? (Лише за таке правопорушення, що спричинило збитки).

 5. Який термін ми вживаємо для визначення ситуації, коли особа сама повинна доводити, що збитки настали не з її вини? (Презумпція винуватості).

Поступово на дошці фіксуються тези, що презентують ознаки цивільно-правової відповідальності.

 1. Відповідальність однієї особи – боржника перед іншою особою-кредитором.

 2. Настає за умови невиконання або за умови неналежного виконання цивільно-правових обов’язків.

 3. Є майновою, компенсаційною відповідальністю.

 4. Настає лише за таке правопорушення, що спричинило збитки.

 5. Заснована на презумпції винуватості особи.

Учитель. Спираючись на знання особливостей, змоделюйте самостійно визначення цивільно-правової відповідальності.
2. Поняття делікту.

Міні-лекція.

Участь осіб у цивільних правовідносинах регулюється нормами цивільного права. Відхилення від цих норм є протиправним. Для того, щоб не допускати таких відхилень, держава розробила й запровадила систему спеціальних засобів примусу, які становлять зміст цивільно-правової відповідальності.

Підставою цивільно-правової відповідальності є наявність цивільного правопорушення. Можливо, хтось знає, як латиною звучать слова «провина», «проступок», «правопорушення».
Моделювання поняття.

Склад делікту: 1. У яких формах виступає протиправна поведінка? (Дія чи бездіяльність).

 2. Згадайте термін, що означає зменшення майнового чи особистого блага. (Шкода).

 3. Між якими поняттями повинен бути причиновий зв'язок, щоб виник делікт? (Діяння – шкода).

 4. Як називається певне психічне ставлення правопорушника до діяння, яке він вчинив, та до його наслідків? (Вина).


3. Часткова, солідарна та субсидіарна відповідальність. Договірна і позадоговірна відповідальність.

Самостійна робота.

Учні опрацьовують питання за допомогою підручника.


Міні-практикум.

За запропонованими ситуаціями зробіть висновок, який вид цивільно-правової відповідальності настає залежно від розподілу прав та обов’язків осіб. 1. 15-річні учні професійно-технічного ліцею випадково розбили вікно у приймальні директора. (Субсидіарна).

 2. Громадянин Петров домовився з Івановим та Сидоровим, що вони віднесуть фортепіано на 7 поверх у його квартиру. На сходинках 6 поверху Сидоров спіткнувся, й фортепіано полетіло униз. Який це вид цивільної відповідальності? (Солідарна).

 3. Який вид відповідальності з цієї класифікації ми не назвали? Наведіть приклад самостійно.


Відповідальність неповнолітніх та їхніх батьків.

Самостійна форма організації навчальної діяльності учнів за допомогою технології «Навчаючись – вчуся».


Робота з нормативно-правовими актами (Цивільним кодексом України).

Учні заповнюють таблицю, працюючи зі ст.. 31, 32, 33 ЦКУ або з текстом на с.462-465 хрестоматії. Перший варіант заповнює першу колонку, другий – наступну. Потім обмінюються здобутою інформацією.

Критерії порівняння

Малолітня особа

Неповнолітня особа

Вид дієздатності

Часткова

Неповна

Вік

До 14 років

З 14 до 18 років

Межі цивільної відповідальності

Не несуть відповідальності. Шкода відшкодовується батьками.

Несуть відповідальність за порушення договору, укладеного самостійно. Додаткову відповідальність несуть батьки.


Учитель. Який вид відповідальності відповідає положенню останнього рядка другої колонки таблиці?

Колективна перевірка виконання завдання.


Відповідальність без вини. Поняття джерела підвищеної небезпеки.

Учитель. Чи вважаєте ви себе досвідченим знавцем правознавства? Давайте перевіримо це за допомогою розв’язання юридичної ситуації.
Розв’язання юридичної ситуації.

На кожній парті лежить невеликий аркуш паперу, на якому з одного боку учні, ще не знаючи основних новел теми, запишуть аналіз поданої юридичної ситуації, а на зворотному боці будуть розв’язувати цю ж задачу, але цього разу спираючись на знання законодавства.

Громадянин М. попросив свого товариша громадянина А. підвезти з торговельного центру додому придбані речі на приватній машині М. Дорогою додому сталася аварія: машина врізалася у стовбур дерева. При цьому громадянин М. отримав струс мозку й поламав ногу. Крім того, були пошкоджені придбані речі. Громадянин М., що працював приватним підприємцем, на 2 місяці потрапив до лікарні. Перебуваючи на лікуванні, він подав до суду позов на громадянина А. з вимогою відшкодувати йому збитки.

Дайте правову оцінку ситуації. На ваш погляд, у кого кращі судові перспективи.Запишіть коротко відповідь на аркуші паперу, що знаходиться у вас на парті.

 1. Хто виграє судову справу, на вашу думку? Чому?

 2. Хто ще вважає, що виграє громадянин А.? Підніміть руку.

 3. Хто думає інакше? Чому?


Робота з нормативно-правовим актом (ст.. 1187 ЦКУ). Звільнення від відповідальності. Непереборна сила і казус.

Проблемні ситуації:

 1. Товари, що перевозила фірма «Пароплав», були знищені під час шторму. Чи буде нести цивільну відповідальність фірма «Пароплав»? (Ні, не буде, якщо доведе, що порушення сталося внаслідок непереборної сили).

 2. Турист уклав договір найму житлового приміщення на Івано-Франківщині на 2 дні. Поки він піднімався на Говерлу, квартира була знищена пожежею, що виникла внаслідок дії несправної електромережі. Чи буде нести цивільну відповідальність турист?


VІ. Закріплення нових знань і умінь.
Текст з помилками.

 1. Підставою цивільно-правової відповідальності є наявність адміністративного правопорушення.

 2. Субсидіарну відповідальність несуть разом кілька боржників, кожен у певній частці.

 3. Неповнолітня особа не несе відповідальності за порушення договору, укладеного нею самостійно відповідно до закону.

 4. Вина – це будь-яке зменшення частки майна чи особистого блага.

 5. До казусу можна віднести стихійне лихо, епідемію чи епізоотію, катастрофу.

 6. Джерелом підвищеної небезпеки є утримання диких звірів, собак бійцівських порід, набридливих комах.


VІІ. Підсумок уроку.
Зіставлення очікуваних результатів з реально досягнутими.

 1. Які поняття ми сьогодні вивчили?

 2. Охарактеризуйте склад делікту.

 3. Які види цивільно-правової відповідальності ви знаєте залежно від юридичного факту?

 4. Залежно від розподілу прав та обов’язків осіб у цивільних правовідносинах?

 5. Чи несуть неповнолітні відповідальність за порушені зобов’язання?


Рефлексія

  • Яка особистісна значущість цього уроку?


Висновки.

 1. Чи повинні ми знати основні положення цивільно-правової відповідальності?

 2. Задля чого?

 3. Наведіть конкретні приклади.

Оцінювання роботи.
VІІІ. Інструктаж щодо виконання домашнього завдання.


 1. Обов’язкова частина.

  1. Опрацювати поняття за конспектом.

  2. Дати відповіді на питання 1, 4,7 на с.324 підручника.

 2. Додаткове завдання для допитливих.

  1. Порівняти поняття «Цивільно-правова відповідальність» -

«кримінальна відповідальність».

  1. Дібрати з художньої літератури, кінофільмів тощо факти, які ілюструють поняття «казус», «непереборна сила».

Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка