Департамент освіти І науки донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освітиДата конвертації19.11.2018
Розмір105 Kb.
#65123

.У К Р А Ї Н А

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

вул. Василя Стуса, буд. 47, м. Краматорськ, Донецька обл., 84301

е-mail: donоippo@gmail.com Код ЄДРПОУ 02135804

Від 26 .10.2018

№ 1082/28

На №
Від
Завідувачам (директорам) міських (районних) методичних центрів (кабінетів), керівникам органів освіти об’єднаних територіальних громад
Про проведення Web-вітрини «Кращий учитель образотворчості»
Відповідно до плану роботи Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, з метою оновлення поняття про змістовне наповнення сучасного уроку інтегрованого курсу «Мистецтво», упровадження ефективних шляхів, методів і прийомів створення мультимедійної підтримки уроку, поширення кращого досвіду педагогів, сприяння творчим здобуткам учителів області з 26 жовтня по 21 грудня 2018 року проводитиметься обласна Web-вітрина «Кращий учитель образотворчості» для методистів МК/МЦ, учителів образотворчого мистецтва, учителів інтегрованого курсу «Мистецтво», учителів початкових класів, які викладають предмет «Мистецтво» у початковій школі (далі – Web-вітрина).

Доводимо до вашого відома методичні рекомендації щодо проведення Web-вітрини «Кращий учитель образотворчості» (додаток 1), вимоги щодо оформлення плану-конспекту уроку та критерії оцінювання, вимоги до оформлення матеріалів (додатки 2-4).

Просимо сприяти участі педагогів у зазначеному заході. Звертаємо вашу увагу на необхідність своєчасного подання заявок на участь (відповідно до форм, наданих у додатках) і матеріалів.

Т.в.о. ректора С.І. Макаренко

Вик.: Ширко Аліна Анатоліївна,

т. 066-35-12-058

Хмарна Лілія Віталіївна,

т. 066-02-66-383

Додаток 1

до листа Дон облІППО

від 26.10.2018 р № 1082/28 .


Методичні рекомендації
щодо участі у
Web-вітрині «Кращий учитель образотворчості»
В умовах реформування освіти школа покликана стати тим місцем для учня та вчителя, де духовно збагачується і формується всебічно розвинена, творча, критично мисляча особистість, здатна зробити свій внесок у національно-культурне відродження України.

Саме інтеграція різних видів мистецтва може створити цілісну художню модель явища, події, часу, простору, світу тощо. Тому інтеграція мистецьких дисциплін сьогодні актуальна в освітньому процесі – відповідно до оновлення змісту освіти та до засобу формування світоглядної системи дитини.

Упровадження інтеграції мистецьких дисциплін висуває особливі вимоги до розвитку педагогічної майстерності вчителів, професійним завданням яких є організація та керівництво процесом введення дітей у світ прекрасного, залучення їх до цінностей національного і світового мистецтва.

Web-вітрина «Кращий учитель образотворчості»обласний віртуальний захід, метою якого є формування в учителів високої методичної культури, спрямованої на саморозвиток, самовдосконалення, підвищення кваліфікації та педагогічної майстерності, вивчення і поширення кращого педагогічного досвіду.

Web-вітрина вирішує наступні завдання:


 • популяризувати педагогічні здобутки педагогів-новаторів області;

 • створити банк кращих розробок інтегрованих уроків мистецтва та розробок е-контенту уроків мистецької галузі;

 • здійснити пошук, виявлення та методичну підтримку педагогічних методів, засобів і форм навчання щодо інтегрованого наповнення мистецької освітньої галузі;

 • ефективне використання мережі Інтернет для оперативного розповсюдження інформації;

 • розвиток інфраструктури єдиного освітнього інформаційного простору;

 • активізація упровадження нових освітніх технологій і принципів організації методичної роботи з використанням інформаційних технологій;

 • сприяння підвищення інтересу працівників мистецької галузі освіти до активного використання інформаційно-комунікаційних технологій для вирішення завдань модернізації освіти;

 • визначенні рівня підготовленості педагогів мистецької галузі області до впровадження інтеграційних процесів в освітній процес.

До участі у Web-вітрині запрошуються вчителі інтегрованого курсу «Мистецтво», учителі образотворчого мистецтва, учителі початкових класів, які викладають предмет «Мистецтво» у початковій школі закладів загальної середньої освіти різних типів і форм власності в Донецькій області.

Web-вітрина проводиться в заочній формі. Участь у ній безкоштовна та здійснюється на добровільній основі.

Web-вітрина проводитиметься у чотирьох номінаціях: 1. Конспект уроку інтегрованого курсу «Мистецтво» 8 - 9клас;

 2. Конспект уроку інтегрованого курсу «Мистецтво» 1 клас НУШ;

 3. Конспект уроку образотворчого мистецтва 5-7 клас;

 4. розробка уроку е-контенту «Мистецтво» 8 - 9клас.

Для участі у Web-вітрині учасники подають конспекти уроків інтегрованого курсу «Мистецтво» 8 – 9 клас та образотворчого мистецтва 5-7 клас за чинними програмами (затверджені наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.04.2018 р. № 405). Учителі інтегрованого курсу «Мистецтво» 1 класу подають конспекти уроків відповідно до типових освітніх і навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти (затверджені наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 21.03.2018 р. № 269), розробки уроку е-контенту відповідно до алгоритму складання поурочного е-контенту(додаток 3).

Кращі розробки конспектів уроків учителів будуть відзначені сертифікатами Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, представлені і розміщені на сайті облІППО: http://ippo.dn.ua/

Для участі у Web-вітрині необхідно до 21 грудня 2018 року заповнити заявку-анкету за посиланнням https://u.to/7h-lEw і надіслати конспект уроку відповідно обраній номінації на електронну адресу відділу культури та естетики vke@ippo.dn.ua одним вкладанням з указанням у темі листа номінації, за якою подано конспект уроку, прізвища та ініціалів учасника (наприклад, Мистецтво 8 клас Мельник Т.І.).

Заявки, надані після вказаного терміну, не приймаються та не розглядаються.

Визначення переможців Web-вітрини відбудеться до 15 лютого 2019 р.

Конспект уроку готується державною мовою та надсилається в електронному вигляді (формат А4, шрифт ТНК; кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5). Обсяг конкурсної роботи до 10 сторінок (окрім списку використаних джерел і додатків). У конспекті уроку обов’язково зазначається клас, предмет, тема уроку, мета, очікувані результати, обладнання, хід уроку, список використаних джерел, додатки (презентації, відео, фото й інші ілюстративні матеріали (в електронному вигляді)).

Конспект уроку подається у формі текстового редактора Word (з необхідними додатками) або у формі посилання для розміщення матеріалів у мережі Internet.

Подані на Web-вітрину конспекти не рецензуються і не повертаються.

Усі учасники гарантують дотримання законодавства щодо авторського права під час подачі матеріалів на участь у Web-вітрині. Приймаються тільки власні розробки учасників. Якщо документ був розроблений на базі певних друкованих, електронних чи Інтернет-джерел, посилання на них обов’язкове. Представлення матеріалів означає згоду авторів на їх використання з методичною метою; на публікацію в друкованих виданнях; на розміщення матеріалів в Інтернеті й електронній збірці робіт учасників з посиланням на авторство. Авторські права на надані документи зберігаються за учасниками. У разі подальшого використання матеріалів організатори залишають за собою право вносити до них зміни редакторського характеру.


Додаток 2

до листа Дон облІППО

від 26.10.2018 р. № 1082/28

Вимоги щодо оформлення плану-конспекту урокута критерії оцінювання
План-конспект

«Тема уроку»

Автор(и) розробки

Навчальний заклад, посада

Клас

Назва навчальної програми, автори програмиТип уроку

Цілі уроку

Обладнання уроку

Дидактичні та методичні матеріали

Перелік он-лайн сервісів, які використані на уроці

Очікувані результати

Хід уроку

Список використаних джерел

Додатки

Орієнтовні критерії оцінювання:


 • професійні знання предмета та методики його викладання;

 • урахування фізіологічних і психологічних особливостей учнів (у тому числі шляхом реалізації індивідуального та диференційованого підходів);

 • активізація пізнавального інтересу учнів, стимулювання їхньої самостійності;

 • встановлення внутрішньопредметних і міжпредметних зв’язків;

 • формування цілісності знань і предметних компетентностей, цінностей і ставлень, змістовних ліній предмету, реалізація діяльнісного підходу;

 • відповідність розробки структурі уроку.

Додаток 3

до листа Дон облІППО

від 26.10.2018 р. № 1082/28


Алгоритм складання поурочного е-контенту може бути наступним:

 1. За основу контенту можна взяти добре відомий учителям-предметникам план уроку.

 2. Змістовна частина е-контенту. План розбивається на основні теоретичні частини, яких доречно зробити 3 – 6.

 3. Кожна з цих частин підписується та нумерується згідно номеру уроку та її порядковому номеру в плані (наприклад, Теоретична частина 2.1).

 4. Необхідно продумати ресурси, за допомогою яких можна надати учням додаткову інформацію за означеними теоретичними блоками. Це можуть бути різні відео, аудіо, табличні, картографічні й інші ресурси або посилання на їх розміщення в інтернеті. У першому випадку окремі ресурси додають окремо до контенту, а в теоретичній частині вказують місце використання та назву ресурсу, за якою останній збережено; у другому випадку – у контенті посилання на ресурси розміщують безпосередньо із вказівкою змісту.

 5. До кожної з теоретичних частин можна додати завдання, що дозволяють перевірити ступінь засвоєння учнями цього блоку знань. Кожна з цих частин підписується та нумерується згідно номеру уроку та її порядковому номеру в плані (наприклад, завдання 2.1). Кожне завдання обов’язково доповнюється ключем із вірними відповідями до нього й оцінювальним індикатором (кількість балів за його повне виховання).

 6. Останній блок змістовної частини – підсумкове оцінювання уроку. Автор рекомендує створити його у вигляді тесту, який складається з 12 питань за всіма темами уроку. Приклад оформлення: Підсумок уроку 2 – тест. Як і інші завдання, тест обов’язково доповнюється ключем із вірними відповідями до нього й оцінювальним індикатором (кількість балів за його повне виконання).

 7. Теоретико-методична частина розташовується перед змістовною частиною. Переважна її частка теж спирається на план уроку. Простий спосіб її створити наступний: вказуємо назву та ресурс платформи (наприклад, Теоретико-методична частина - напис). У змісті цієї частини вказуємо: дати урочного сеансу, номер уроку згідно з календарним плануванням, назву уроку, реквізити вчителя (ПІБ, посада, телефон, електронна адреса).

Додаємо очікувальні результати у вигляді: «За результатами опрацювання модуля слухачі будуть знати…, будуть уміти…, розвинуть установки щодо….» тощо.

 1. До цієї частини додається «План роботи над уроком» і «Система оцінювання уроку» із зазначенням ресурсів для платформи (зазвичай, це ресурс «сторінка»).

 2. Додаткові ресурси. Цю частину розміщують після змістовної. До її складу можуть бути додані будь-які ресурси для більш повного опанування змісту уроку: «Список рекомендованих джерел», «Корисні посилання за темою», «Форум», «Глосарій», різні тренажери, завдання для самостійної роботи тощо.

 3. Усі ці частини збирають у зазначеному вище порядку в межах 1 документу, що складає конспект е-контенту.

Усі наробки складають так званий інтернет-пакет уроку.

Додаток 4

до листа Дон облІППО

від 26.10.2018 р. № 1082/28


Вимоги щодо оформлення матеріалів

Оформлення слайдів

Дотримання єдиного стилю оформлення (уникати стилів, що будуть відволікати від змісту презентації); допоміжна інформація не має переважати над основною (текст, малюнок).Використання кольору

На одному слайді рекомендується використовувати не більше трьох кольорів: для фону, заголовка та тексту; для фону і тексту слайда слід вибирати контрастні кольори.Анімаційні ефекти

Використовувати можливості комп'ютерної анімації для подання інформації на слайді, але не зловживати різними анімаційними ефектами (вони не повинні відволікати увагу від змісту слайда).Вимоги щодо змісту

Подання інформації

 • зміст інформації: використовувати короткі слова та речення; мінімізувати кількість прийменників, прислівників, прикметників; заголовки мають привертати увагу аудиторії;

 • розміщення інформації на сторінці – переважно горизонтальне, найбільш важлива інформація – по центру. Якщо на слайді є картинка, надпис має розташовуватися під нею. Бажано, щоб на слайдах залишалися поля не менше 1 см з кожного боку; усі слайди (крім першого) повинні містити порядковий номер, розташований у правому нижньому куті (розмір шрифту – не менше 20 пт);

 • рядок має містити 6-8 слів, а слайд − 6-8 рядків; загальна кількість слів не має перевищувати 50-ти;

 • шрифти для заголовків – не менше 24 пт; для інформації – не менше 18 пт; шрифти без зарубок легше читати з великої відстані; не можна змішувати різні типи шрифтів в одній презентації; для виділення інформації слід використовувати жирний шрифт, курсив або підкреслення; максимальна кількість текстової інформації на одному слайді – 15 рядків тексту;

 • способи виділення інформації: рамки, заливки; різні кольори шрифтів, штрихування; малюнки, діаграми, схеми для ілюстрації найважливіших фактів;

 • обсяг інформації: не варто заповнювати один слайд дуже великим обсягом інформації: глядачі можуть запам'ятати не більше трьох фактів, висновків, визначень. Найбільша ефективність досягається, якщо ключові пункти відображаються по одному на кожному окремому слайді; максимальна кількість графічної інформації на одному слайді - 2 малюнки (фотографії, схеми тощо) з текстовими коментарями (не більше 2 рядків до кожного);

 • види слайдів: для забезпечення різноманітності слід використовувати різні види слайдів з текстом, таблицями, діаграмами, фотографіями, ілюстраціями, схемами;

 • ілюстрації: при використанні фотографій їх слід обробляти в AdobePhotoShop, змінюючи розмір зображення, та зберігати командою «Файл – Зберегти для web». Формат файлів вибирати png або jpeg так, щоб максимальний розмір файлів не перевищував 100 КВ.Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка