Державна служба медицини катастроф України як компонентиСкачати 34.04 Kb.
Дата конвертації23.10.2016
Розмір34.04 Kb.
#224

Державна служба медицини катастроф України як компоненти

 • Державна служба медицини катастроф України як компоненти
 • Єдиної системи цивільного захисту населення і території України
 • завідувач кафедри державної служби, менеджменту та
 • навчання за міжнародними проектами ІДУСЦЗ
 • доктор наук з державного управління,
 • старший науковий співробітник
 • Анна Валеріївна Терент’єва

Завдання система медичного захисту

 • Визначення науково-методичних принципів підготовки та підвищення кваліфікації працівників служби медицини катастроф і забезпечення її роботи з подолання медико-санітарних наслідків НС природного, техногенного або соціального характеру та організація взаємодії всіх сил і засобів ДСМК.
 • Утворення і організація роботи центральної і регіональних координаційних комісій ДСМК, забезпечення функціонування і удосконалення її структури.

Завдання система медичного захисту

 • Розроблення, використання і забезпечення вдосконалення методів і засобів надання ЕМД і лікування постраждалого населення з урахуванням характеру НС.
 • Організація і координація робіт з надання ЕМД постраждалому населенню в зонах НС, координація робіт з евакуації постраждалого населення і хворих з цих зон.
 • Спостереження, оцінка і прогнозування санітарно-епідемічної обстановки на території України. Організація оперативного контролю радіоактивного, хімічного та інших видів забруднення у зонах НС природного, техногенного або соціального характеру.

Завдання система медичного захисту

 • Організація роботи, пов’язаної із запобіганням, виявленням і припиненням порушення вимог санітарно-епідемічної безпеки і охорони здоров’я населення. Створення певного резерву медичного майна і лікарських засобів, підтримання його на необхідному рівні.
 • Організація та участь у проведенні санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів щодо подолання наслідків НС природного, техногенного або соціального характеру, формування резерву санітарно-гігієнічних та протиепідемічних засобів. Збирання, узагальнення, аналіз і надання органам єдиної державної системи відомостей про постраждалих і хворих осіб у зонах НС.

Завдання система медичного захисту

 • Забезпечення термінового постачання медичного майна і лікарських засобів для локалізації НС природного, техногенного або соціального характеру.
 • Розроблення методик для навчання населення з питань надання першої медичної допомоги у разі виникнення НС природного, техногенного або соціального характеру.
 • Управління створенням і діяльністю таких функціональних складових підсистеми медичного захисту в межах єдиної державної системи цивільного захисту: медицина катастроф; нагляд за санітарно-епідемічною обстановкою; створення резервів медичного майна і лікарських засобів.

Для надання екстреної медичної допомоги населенню, постраждалому внаслідок надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру мирного часу, створена

 • Для надання екстреної медичної допомоги населенню, постраждалому внаслідок надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру мирного часу, створена
 • Державна служба медицини катастроф України.

 • Державна служба медицини катастроф (ДСМК) України була утворена юридично Постановою Кабінету Міністрів вiд 14.04.1997р. № 343.
 • Основним документом, що регламентує організаційні основи діяльності ДСМК є “Положення про Державну службу медицини катастроф”, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2001 р. №. 827.

Закон України "Про аварійно-рятувальні служби"

 • Стаття 8. Види аварійно-рятувальних служб, їх статус.
 • Особливим видом державних аварійно-рятувальних служб є Державна служба медицини катастроф. Основним завданням Служби медицини катастроф є подання громадянам та рятувальникам в екстремальних ситуаціях (стихійне лихо, катастрофи, аварії, масові отруєння, епідемії, епізоотії, радіаційне, бактеріологічне та хімічне забруднення тощо) безоплатної медичної допомоги.
 • Організаційно-методичне керівництво Службою медицини катастроф здійснюється центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я. ( Частина третя статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2171-III ( 2171-14 ) від 21.12.2000р. )

Законодавча база діяльності ДСМК

  • Закони України – 4
  • Укази Президента України – 6
  • Акти Кабінету Міністрів України – 11
  • Накази МОЗ України – 16

Завдання ДСМК

 • Надання безоплатної медичної допомоги громадянам в НС.
 • Разом з СЕС органiзовувати i проводити комплекс санiтарно-гiгiєнiчних та протиепiдемiчних заходiв у районах НС.
 • Забезпечувати роботу інформаційно-аналітичної системи МОЗ України з НС.
 • Координувати роботу, спрямовану на забезпечення готовностi органiв охорони здоров'я, визначених МОЗ лiкувальних закладiв, системи зв'язку та оповiщення, медичних та спецiалiзованих формувань i закладiв ДСМК до дiй у екстремальних ситуацiях.

Завдання ДСМК

 • Забезпечувати збереження здоров'я персоналу, який бере участь у лiквiдацiї наслiдкiв екстремальних ситуацiй.
 • Забезпечувати створення та рацiональне використання резерву матерiально-технiчних ресурсiв для проведення заходiв ДСМК.
 • Брати участь у пiдготовцi медичних i немедичних працiвникiв, на яких покладено надання медичної допомоги у випадках виникнення НС.
 • Проводити науково-дослiдну роботу по проблемам ДСМК.
 • Брати участь у мiжнародному спiвробiтництвi з проблем медицини катастроф.
 • ДСМК України складається з медичних сил і засобів та лікувальних установ державного і територіального рівнів незалежно від виду діяльності і галузевої приналежності, визначених центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров‘я за узгодженням зі спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, до компетенції якого віднесені питання захисту населення і території від НС техногенного і природного характеру, з питань оборони, з питань внутрішніх справ, з питань транспорту, Радою Міністрів АР Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями.

Медичні формування ДСМК

 • Мобільні госпіталі.
 • Мобільні загони.
 • Бригади постійної готовності першої черги.
 • Бригади постійної готовності другої черги.
 • Наказ МОЗ України від 20.11.1997р.
 • № 334 “Про визначення у складі Державної служби медицини катастроф медичних сил, засобів і лікувальних закладів”.
 • Головними закладами ДСМК є: на центральному рівні – УНПЦ ЕМД та МК, на територіальному рівні – територіальні центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (ТЦЕМД та МК), які мають статус юридичних осіб подвійного підпорядкування – безпосередньо підлягають відповідно МОЗ АР Крим, управлінням охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, функціонально – УНПЦ ЕМД та МК.
 • У структурі служби передбачено поєднання принципів централізації та автономії управління.
 • ТЦЕМД та МК повністю автономні в діях за умов НС природного, техногенного і соціального характеру на своїй території і одночасно є складовими ланками державного рівня ДСМК при НС державного масштабу.
 • МОЗ України
 • 1. Центральний рівень
 • УНПЦ ЕМД та МК
 • ФОРМУВАННЯ
 • ЗАКЛАДИ
 • Мобільні госпіталі, бригади, групи
 • (ММЗ ШР - 1)
 • бригади
 • 1-ої черги
 • (571 бр. ШМД)
 • Спеціалізов. бригади
 • 2-ої черги
 • (190 бр.)
 • Ліжкофонд
 • (77 закладів)
 • 14659 ліжок
  • ДЕРЖАВНА СЛУЖБА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ
 • МОЗ України
 • Територіальний рівень
 • МОЗ АР Крим, ТО УОЗ
 • ТЕРИТОРІАЛЬНІ ЦЕНТРИ ЕМД та МК
 • ФОРМУВАННЯ
 • ЗАКЛАДИ
 • Мобільні загони, бригади, групи
 • бригади
 • 1-ої черги
 • ( 792 бригади ШМД)
 • Спеціалізов. бригади
 • 2-ої черги
 • (409 бр.)
 • Ліжкофонд
 • (2773 заклади) - 434145 ліжок

Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

 • Центр створено наказом МОЗ України
 • № 171 від 07.06.1997 р. відповідно до Доручення Президента України від 07.10.1996 р. та Постанови Кабінету Міністрів України № 343 від 14.04.1997р.

УНПЦ ЕМД та МК

 • Центр виконує функції штабної структури МОЗ України з питань медицини катастроф.
 • Розробляє нормативно-правову базу функціонування ДСМК.
 • Виконує підготовку фахівців ДСМК.
 • Формує та утримує 5 бригад постійної готовності хірургічного профілю центрального рівня.

Повені на Закарпатті

 • Листопад 1998 року:
 • У зоні затоплення опинилось 416 481 мешканців.
 • Загинуло 17 осіб.
 • Госпіталізовано 2 608 осіб.
 • Працювало понад 10 тис. медичних працівників.
 • Зазнали збитків 40 лікувальних установ.
 • Березень 2001 року:
 • У зоні затоплення опинилось 218 044 мешканців.
 • Загинуло 9 осіб.
 • Госпіталізована 3 461 особа.
 • Працювало понад 8 тис. медичних працівників.
 • Зазнали збитків 50 лікувальних установ.

Досвід ліквідації наслідків катастрофічної повені,

 • Досвід ліквідації наслідків катастрофічної повені,
 • що сталася 23-27.07.2008р.
 • Внаслідок стихійного лиха загинуло 38 осіб, у тому числі 8 дітей. В Івано-Франківській області – 24 особи (7 дітей), в Чернівецькій – 12 (у т.ч. 1 дитини), у Вінницькій – 2 .
 • За весь період ліквідації наслідків стихійного лиха медичними працівниками оглянуто (у т.ч. повторно) 1968634 осіб, у т.ч. 403149 дітей. Виявлено хворих 75936 осіб, у т.ч. 15815 дітей.
 • Захворілі, які потребували стаціонарної медичної допомоги, госпіталізувалися. За період ліквідації наслідків стихійного лиха госпіталізовано 21013 осіб, у т.ч. 4198 дітей, в основаному зі соматичною патологією та за соціальними показами.
 • Виявлено хворих з інфекційними захворюваннями з початку повені – 2598, з них дітей – 601.
 • З метою профілактики захворювань у населення, раннього виявлення захворілих та їх амбулаторного лікування в районах надзвичайної екологічної ситуації, місцях розселення евакуйованого населення, на час звіту здійснено 445418 подвірних обходи, для чого залучено 121 мобільну медичну бригаду.

Медичне забезпечення візиту глави Держави Ватикан Папи Іоанна Павла ІІ

 • У м. Києві :
 • 21 бригада ШМД
 • Мобільний шпиталь МНС
 • Надана амбулаторна допомога 1058 особам
 • Госпіталізовано 42 особи
 • У м. Львові :
 • 23 бригада ШМД
 • Надана амбулаторна допомога 3778 особам
 • Госпіталізовано 62 особи

Міжнародна діяльність ДСМК

 • Міжнародний проект МАГАТЕ RER 9/049 “Медична освіта та програма міжрегіональної координації готовності до ядерних аварій”;
 • “Партнерство Американського Міжнародного Союзу Охорони Здоров’я (АМСОЗ) з виконанню Проекту удосконалення медичної допомоги в нових незалежних державах”;
 • “Раф енд Реді” - цивільно-військові навчання
 • (1998-2008рр.);
 • Мобільний госпіталь ДСМК державного рівня
 • Досвід утворення, розгортання і роботи за призначенням мобільного госпіталю закріплений в «Положенні про мобільний госпіталь, який належить до сфери управління МНС України», затвердженому сумісним наказом МНС України та МОЗ України
 • від 20.12.2002 р. № 327/478.
 • - поліклінічне відділення;
 • - госпітальне відділення;
 • - операційний блок;
 • - відділення інтенсивної терапії;
 • - відділення материнства і дитинства;
 • - оперативно-аналітична група;
 • - лабораторія з рентген кабінетом;
 • - аптека;
 • - їдальня;
 • - відділ матеріально-технічного забезпечення.
 • Структурні підрозділи мобільного госпіталю

Участь формувань ДСМК України в наданні медичної допомоги населенню Туреччини, постраждалому від землетрусу в серпні- вересні 1999р.

 • Надана кваліфікована медична допомога - 5432 хворим та постраждалим дітей-1847), із них виявлено:
 • 31% - хірургічна паталогія;
 • 30% - інфекційні хвороби;
 • 8% - травма;
 • 6% - ЛОР паталогія;
 • 5% - нейропорушення;
 • 6% - дерматологічні захворювання;
 • 2% - стоматологія;
 • 3% - терапія;
 • 9% - інші.
 • 117 осіб проліковано в блоці інтенсивної терапії, виконано 35 хірургічних втручань.

Участь формувань ДСМК України в наданні медичної допомоги населенню Індії під час землетрусу в січні-лютому 2001 р.

 • Надана кваліфікована медична допомога - 5558 хворим та постраждалим (1053 дитини), 127 осіб проліковано в блоці інтенсивної терапії.
 • Виїзними бригадами госпіталю надана медична допомога – 1002 осіб (300 дітей).
 • Проведено оперативних втручань - 216
 • Із них: хірургічних - 114
 • травматологічних - 94
 • акушерсько-гінекологічних - 8
 • Проведено наркозів - 69
 • Прийнято пологів - 13
 • Госпіталізовано, осіб - 270

За весь період роботи було надано медичну допомогу 7304 постраждалим та хворим,

 • За весь період роботи було надано медичну допомогу 7304 постраждалим та хворим,
 • у тому числі 1890 дітям.
 • Проведено 147 оперативних втручань.
 • Прийнято 29 пологів.
 • Проведено досліджень:
 • - лабораторних - 1173,
 • - Рентгенологічних - 655,
 • - сонографічних - 229.
 • Кількість осіб, які пролікувались у стаціонарі госпіталю становить 531 особа.
 • Участь формувань ДСМК України в наданні
 • медичної допомоги населенню в Ірані під
 • час землетрусу в грудні 2003р. – січні 2004 р.

Надана кваліфікована медична допомога - 10758 хворим та постраждалим (1437 дітей), 127 осіб проліковано в блоці інтенсивної терапії.

 • Надана кваліфікована медична допомога - 10758 хворим та постраждалим (1437 дітей), 127 осіб проліковано в блоці інтенсивної терапії.
 • Виїзними бригадами госпіталю надана медична допомога – 1002 осіб (300 дітей).
 • Проведено оперативних втручань - 216
 • Із них: хірургічних - 114
 • травматологічних - 94
 • акушерсько-гінекологічних - 8
 • Проведено наркозів - 69
 • Прийнято пологів - 13
 • Госпіталізовано, осіб - 270
 • Участь формувань ДСМК України в наданні
 • медичної допомоги населенню в Пакистані, 2005 р.
 • - приймальне відділення №1 (чоловіче), з денним стаціонаром;
 • - приймальне відділення №2 (жіноче, дитяче), з денним стаціонаром;
 • - відділення лабораторної та інструментальної діагностики;
 • - модуль інтенсивної терапії для дорослих;
 • - модуль інтенсивної терапії для дітей;
 • - операційний блок;
 • - відділення материнства та дитинства;
 • - інфекційне відділення з денним стаціонаром;
 • - госпітальне відділення для дорослих
 • Структурні підрозділи госпіталю, Пакистан 2005р.:

СТРУКТУРА ЛІЖОК ЗА ПРОФІЛЕМ

 • Загальна кількість ліжок - від 40 до 100
 • Госпітальне відділення дорослих 40,0%
 • Відділення материнства та дитинства 30,0%
 • Інфекційне відділення 20,0%
 • Модуль інтенсивної терапії дорослих 6,0%
 • Модуль інтенсивної терапії дітей 4,0%
 • Країна,
 • рік події
 • Надано допо-могу
 • Кількість медпер-соналу
 • Операції
 • Поло-ги
 • Кіль-кість помер-лих
 • Турецька республіка
 • 1999
 • 5432
 • 40
 • 117
 • 35
 • -
 • -
 • Республіка Індія
 • 2001
 • 5558
 • 44
 • 270
 • 216
 • 13
 • 6
 • Ісламська республіка Іран
 • 2003 - 2004
 • 7304
 • 49
 • 531
 • 147
 • 29
 • 11
 • Пакистан
 • 2005
 • 10758
 • 51
 • 519
 • 126
 • 7
 • 4
 • Всього
 • 29052
 • -
 • 1437
 • 524
 • 49
 • 21
 • Показники роботи мобільного госпіталю

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ

 • ДЯКУЮ ЗА УВАГУ

Каталог: sites -> default -> files
files -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Культура Античності. Культура Давньої Греції
files -> Системотехнічні засади та інструментально-програмні засоби створення та підтримки цифрових словників сидорчук надія Миколаївна
files -> Міністерство освіти І науки україни державний економіко-технологічний університет транспорту
files -> Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст»,
files -> Конструкції для енергоефективного відновлення забудови, постраждалої від надзвичайних ситуацій

Скачати 34.04 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка