Державна служба україни з надзвичайних ситуацій навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Рівненської області навчально-методичний посібник



Сторінка1/3
Дата конвертації06.11.2016
Розмір1.44 Mb.
ТипПротокол
  1   2   3



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки

життєдіяльності Рівненської області



НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

Організація та проведення комплексних об’єктових навчань (тренувань) з питань ЦЗ, об’єктових тренувань спеціалізованих служб і формувань ЦЗ, протипожежних та

протиаварійних об’єктових тренувань

і навчальних тривог

Рівне - 2015


ПОГОДЖЕНО
Начальник Головного управління

ДСНС України у Рівненській області

полковник служби ЦЗ
С.І.Крук


ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник НМЦ ЦЗ та БЖД Рівненської області

полковник служби ЦЗ


С.Г.Вовчук








НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

Організація та проведення комплексних об’єктових навчань (тренувань) з питань ЦЗ,

об’єктових тренувань спеціалізованих служб і формувань ЦЗ, протипожежних та

протиаварійних об’єктових тренувань

і навчальних тривог

Обговорено та схвалено на засіданні методичної комісії НМЦ ЦЗ та БЖД Рівненської області.

Протокол № 2 від 26 лютого 2015 року
Укладачі:

Кособуцька Н.Т. – методист обласних та м. Рівне курсів удосконалення керівних кадрів НМЦ ЦЗ та БЖД Рівненської області;

Кільченко І.О., майстер виробничого навчання обласних та м. Рівне курсів удосконалення керівних кадрів НМЦ ЦЗ та БЖД Рівненської області.
Консультанти:

Тарасюк І.Д. – підполковник служби ЦЗ головний фахівець відділу планування заходів ЦЗ управління організації заходів ЦЗ ГУ ДСНС України у Рівненській області.

Силін В.В. - капітан служби ЦЗ головний фахівець відділу планування заходів ЦЗ управління організації заходів ЦЗ ГУ ДСНС України у Рівненській області.
Організація та проведення комплексних об’єктових навчань (тренувань) з питань цивільного захисту, об’єктових тренувань спеціалізованих служб і формувань ЦЗ, протипожежних та протиаварійних об’єктових тренувань і навчальних тривог. Навчально-методичний посібник. – Рівне, 2015. - 81 с.
Навчально-методичний посібник укладено з метою вироблення і впровадження єдиних поглядів на організацію і проведення на суб’єктах господарювання комплексних об’єктових навчань (тренувань) з питань ЦЗ, об’єктових тренувань спеціалізованих служб і формувань ЦЗ, протипожежних та протиаварійних об’єктових тренувань і навчальних тривог:

керівництвом суб’єктів господарювання у відпрацюванні плануючої документації спеціалізованих служб і формувань ЦЗ;

фахівцями структурних та підпорядкованих підрозділів ГУ ДСНС України у Рівненській області для здійснення методичного керівництва і контролю за періодичністю проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань ЦЗ та ведення їх обліку;

педагогічними працівниками НМЦ ЦЗ та БЖД Рівненської області в ході проведення функціонального навчання та забезпечення методичного супроводу суб’єктів господарювання, які проводять практичну підготовку з питань ЦЗ.



Зміст

Стор.



Вступ


7

1. Нормативно-правове забезпечення підготовки та проведення спеціальних об’єктових тренувань з питань цивільного захисту на суб’єктах господарювання

8

2. Періоди підготовки та проведення спеціальних об’єктових навчань (тренувань) з питань ЦЗ

11

2.1. Підготовчий період

11

2.1.1. Визначення вихідних даних спеціальних навчань (тренувань) з питань ЦЗ

12

А. Тема, строк, періодичність проведення СОН (СОТ)

12

Б. Склад учасників СОН (СОТ). Обов’язки заступників та помічників керівника СОН (СОТ). Посередницький апарат

13

В. Навчальні цілі проведення СОН (СОТ)

16

Г. Навчальні питання

17

2.1.2. Підготовка учасників спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань ЦЗ

17


2.1.3. Розробка документів підготовки та проведення СОН (СОТ)

18

2.2. Оцінка готовності (допуск) персоналу суб’єктів господарювання до проведення СОН (СОТ)

22

2.3. Методичні основи проведення СОН (СОТ)

23

2.4. Проведення об'єктових тренувань спеціалізованих служб і фор-мувань цивільного захисту, протипожежних та протиаварійних тренувань і навчальних тривог

25

2.5. Узагальнення підсумків проведення СОН (СОТ)

28

Висновки

30

Додатки






Додаток 1. Алгоритм підготовки та проведення спеціального об’єк-тового тренування з питань цивільного захисту


31

Додаток 2. Обов’язки керівництва спеціальних об’єктових тренувань

з питань цивільного захисту




33

Додаток 3. Питання, які відпрацьовуються у ході спеціальних об’єк-тових тренувань з питань цивільного захисту


36

Додаток 4. Варіанти спеціальних об’єктових тренувань з питань

цивільного захисту




38

Додаток 5. Наказ „Про підготовку та проведення спеціального об’єктового тренування з питань ЦЗ”


39

Додаток 6. Календарний план підготовки спеціального об’єктового тренування з питань ЦЗ


43

Додаток 7. План проведення спеціального об’єктового тренування з

питань ЦЗ




47

Додаток 8. Особистий план відповідальної особи


53

Додаток 9. План рекогносцировки місць практичного відпрацювання

питань



55

Додаток 10. Заходи безпеки, яких потрібно дотримуватися під час

проведення спеціальних об’єктових тренувань з питань ЦЗ




58

Додаток 11. План імітації на спеціальне об’єктове тренування з питань

цивільного захисту




60

Додаток 12. Імітаційний талон


62

Додаток 13. Імітація на спеціальних об’єктових тренуваннях


59

Додаток 14. Основні знаки та показчики, які використовуються для

імітації на спеціальних об’єктових тренуваннях




64

Додаток 15. Методика визначення втрат на спеціальному об’єктовому

тренуванні




64

Додаток 16. Критерії оцінки якості підготовки та проведення спеціаль-

ного об’єктового тренування з питань ЦЗ




65

Додаток 17. План усунення недоліків, виявлених під час проведення

спеціального об’єктового тренування з питань ЦЗ




68

Додаток 18. Звіт про проведення спеціального об’єктового тренування

з питань ЦЗ




69

Додаток 19. Документація щодо підготовки та проведення протипоже-

жного тренування




73

Список використаних інформаційних джерел


79

Вступ
Потужний світовий промисловий розвиток призвів до значних антропогенних порушень, техногенної перевантаженості території України, в тому числі й Рівненської області. Як наслідок - відбулося зростання кількості та масштабності надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Національна безпека України безпосередньо залежить від того, як на державному, регіональному, місцевому і об’єктовому рівнях вирішуються завдання захисту населення, об’єктів економіки, історичного та культурного надбання від надзвичайних ситуацій техногенного, природного або іншого характеру.

Розуміння сказаного вище зобов’язує державу, органи самоврядування, керівників суб’єктів господарювання (далі – СГ) вживати заходи, суть яких полягає у створенні цілісної системи захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій й проведення виваженої політики з цих питань.

Однією з важливих ланок в системі заходів із запобігання і реагування на надзвичайні ситуації є навчання працівників суб'єктів господарювання діям у надзвичайних ситуаціях.

Необхідно наголосити, що затрати на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій незрівнянно більші ніж витрати для організації навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях. А втрату здоров'я чи життя людиною не можна компенсувати ніякими коштами.

Навчання працівників суб’єктів господарювання діям у надзвичайних ситуаціях має дві складові – теоретичну і практичну.

До практичної складової належать комплексні об’єктові навчання (тренування) з питань ЦЗ, об’єктові тренування спеціалізованих служб і формувань ЦЗ, протипожежні та проти аварійні об’єктові тренування і навчальні тривоги.

Аналіз результатів перевірок реалізації державної політики у сфері ЦЗ та організації роботи з питань техногенної і пожежної безпеки на суб'єктах господарювання засвідчує, що практичне навчання з питань ЦЗ, яке проводиться, в переважній більшості є неефективним з ряду причин і в основному внаслідок низької компетентності керівників СГ у питаннях підготовки підпорядкованої їм об’єктової ланки єдиної державної системи цивільного захисту до дій у надзвичайних ситуаціях.



Опрацьовуючи матеріал навчально-методичного посібника педагогічні працівники Центру мали мету – впровадження сучасних вимог нормативно-правових актів держави у об’єктову ланку ЄДС ЦЗ та вироблення компетентнісного (поінформованого, обізнаного) підходу керівниками суб’єктів господарювання для організації практичного навчання працівників до дій в умовах надзвичайних ситуацій.

1. Нормативно-правове забезпечення підготовки та проведення практичного навчання з питань цивільного захисту на суб’єктах господарювання
Практичне навчання з питань ЦЗ є важливим, завершальним, практичним етапом та найбільш ефективною формою навчання працівників і формувань ЦЗ суб’єктів господарювання, керівного складу і фахівці, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з цивільного захисту, суб’єктів господарювання діям у надзвичайних ситуаціях та вирішення завдань цивільного захисту.

Підготовка та проведення практичного навчання з питань цивільного захисту на суб’єктах господарювання здійснюється відповідно до вимог ряду нормативно-правових актів держави, зокрема:




 • Кодекс цивільного захисту України.

Організація навчання працюючого населення діям у надзвичайних ситуаціях покладається на центральний орган виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту (ДСНС України), місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, які розробляють і затверджують відповідні організаційно-методичні вказівки та програми з підготовки населення до таких дій (стаття 39).

Навчання працюючого населення діям у надзвичайних ситуаціях є обов’язковим і здійснюється в робочий час за рахунок коштів роботодавця за програмами підготовки населення діям у надзвичайних ситуаціях, а також під час проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту (стаття 40).




 • Порядок підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту” (постанова КМУ від 26.06.2013 № 443).

Спеціальні навчання (тренування) проводяться з метою відпрацювання практичних навичок керівного складу та фахівців сил цивільного захисту, необхідних для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, захисту населення і територій у разі їх виникнення, проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, перевірки готовності сил цивільного захисту (пункт 17).


 • Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях” (постанова КМУ від 26.06.2013 № 444).

Навчання населення складається (крім інших напрямків) з практичної підготовки під час проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту (пункт 5).

Навчання працюючого населення здійснюється безпосередньо на підприємстві, в установі та організації згідно з програмами підготовки працівників до дій у надзвичайних ситуаціях, а також під час проведення спеціальних об’єктових навчань (тренувань) з питань ЦЗ (пункт 6).



 • Порядок проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту” (постанова КМУ від 23.10.2013 № 819).

Практична підготовка - це спеціальні об’єктові навчання і тренування з питань цивільного захисту, що проводяться суб’єктами господарювання відповідно до планів реагування на надзвичайні ситуації, планів локалізації і ліквідації наслідків аварій на об’єктах підвищеної небезпеки та планів цивільного захисту на особливий період, затверджених в установленому законодавством порядку (пункт 9).

Керівники та особи, які очолюють штаби керівництва спеціальних об’єктових навчань (тренувань) з відпрацювання дій відповідно до планів реагування на надзвичайні ситуації, планів локалізації і ліквідації наслідків аварій на об’єктах підвищеної небезпеки та планів цивільного захисту на особливий період, – проходять функціональне навчання в НМЦ ЦЗ та БЖД Рівненської області один раз на три роки (додаток 1 до Порядку).




 • Порядок організації та проведення спеціальних об'єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту” (наказ МВС від 11.09.2014 № 934).

... 1.2. Спеціальні об'єктові навчання і тренування з питань цивільного захисту є формою практичної підготовки працівників, зокрема керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, що визначає в цілому готовність підприємств, установ та організацій до реалізації планів реагування на надзвичайні ситуації, локалізації і ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки, цивільного захисту на особливий період.
1.3. Спеціальні об'єктові навчання і тренування з питань цивільного захисту проводяться у робочий час за рахунок коштів роботодавця та залежно від складу учасників поділяються на:

комплексні об'єктові навчання (тренування);

об'єктові тренування спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту;

протипожежні та протиаварійні об'єктові тренування і навчальні тривоги.
1.4. Графіки проведення спеціальних об'єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту щороку затверджуються керівниками підприємств, установ, організацій після попереднього погодження з виконавчими органами міських (районних у місті) рад, районними (міськими) державними адміністраціями та територіальними органами ДСНС України.
... 1.6. Спеціальні об'єктові навчання і тренування за своїм призначенням можуть бути плановими, експериментальними та показовими.

Експериментальні навчання і тренування проводяться з метою пошуку або випробування і освоєння інноваційних технологій проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, способів захисту персоналу, підвищення стійкості функціонування об'єкта в умовах надзвичайних ситуацій.

Показові навчання і тренування проводяться з метою демонстрації можливостей нової техніки і технологій, способів організації та проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, вироблення єдності поглядів на організацію і методику проведення навчань.
... 2.12. Під час навчання виконуються практичні заходи, що дають змогу перевірити реальність планів реагування на надзвичайні ситуації, локалізації і ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки, цивільного захисту на особливий період, визначити рівень готовності до вирішення завдань цивільного захисту керівного складу і фахівців підприємства, установи, організації, забезпечити взаємодію між об'єктовими спеціалізованими службами, формуваннями та органами управління ними, відпрацювати практичні дії персоналу, застосовуючи засоби захисту, в різних режимах функціонування єдиної державної системи цивільного захисту та її ланок.


 • Доручення першого заступника голови Рівненської облдержадміністрації від 04.12.2014 №дор. 163/01-61/14 щодо реалізації вимог законодавчих актів з проведення спеціальних об’єктових навчань, тренувань з питань цивільного захисту.

„1. Керівникам місцевих ланок Рівненської територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту:

... 3) ... щороку до 05 грудня проводити уточнення переліку суб’єктів господарювання, на яких повинні створюватись об’єктові формування цивільного захисту;

4) щороку до 05 грудня організувати та забезпечувати своєчасне розроблення, погодження і затвердження керівниками підприємств, установ та організацій графіків проведення спеціальних об’єктових навчань (тренувань) з питань цивільного захисту на рік;

5) на підставі наданих керівниками підприємств, установ та організацій графіків проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту щороку до 10 грудня розробляти та затверджувати Зведений графік проведення спеціальних об’єктових навчань на підвідомчій території на рік (тренувань) з питань цивільного захисту та план-графік проведення практичної підготовки осіб керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів цивільного захисту на підприємствах, в установах, організаціях на рік;

6) здійснювати контроль за станом проведення спеціальних об'єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту на підвідомчих територіях, з оформленням відповідної відомості;

7) інформацію надавати Головному управлінню ДСНС України у Рівненській області у друкованому та електронному вигляді (vczrv@ukr.net):

згідно з додатками 1, 3, 4 - щороку до 15 грудня;



згідно з додатком 5 – за 1, 3 кварталу до 2 числа місяця наступного за звітним періодом, за 2, 4 квартал – до 10 червня та 10 грудня відповідно.

2. Навчально-методичному центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Рівненської області:

1) до 01 квітня 2015 року розробити, погодити та затвердити у встановленому порядку методичні рекомендації щодо організації та проведення:

комплексних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту;

об’єктових тренувань спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту;

протипожежних тренувань (тренувань дій персоналу на випадок пожежі);

протиаварійних тренувань (тренувань дій персоналу у разі виникнення аварійних ситуацій та аварій) та навчальних тривог на об'єктах підвищеної небезпеки;

2) для забезпечення успішного проведення навчань і тренувань здійснювати безпосередньо на підприємствах, в установах, організаціях:

методичний супровід практичної підготовки спеціальних об’єктових навчань, тренувань з питань цивільного захисту;

проведення підготовки керівництва навчань на спеціально організованих керівником підприємства, установи, організації інструктивно-методичних заняттях.

3. Головному управлінню ДСНС України у Рівненській області:

1) здійснювати контроль за періодичністю проведення спеціальних об’єктових навчань, тренувань з питань цивільного захисту та вести їх облік;

2) забезпечити участь представників Головного управління та його територіальних органів у роботі комісій підприємств, установ та організацій щодо оцінки готовності персоналу до проведення навчань;

3) узагальнену інформацію про хід виконання доручення надавати обласній державній адміністрації щороку до 20 січня.



2. Періоди підготовки та проведення спеціальних об’єктових навчань (тренувань) з питань ЦЗ
„Спеціальні об'єктові навчання і тренування з питань цивільного захисту передбачають підготовчий період, періоди проведення навчання та розбору його результатів (п. 1.7 [33]).

Алгоритм підготовки та проведення спеціального об’єктового навчання (тренування) з питань цивільного захисту у Додатку 1.


2.1. Підготовчий період
„До загальних заходів підготовчого періоду навчання належать:

добір з числа керівного складу та фахівців, які організовують і здійснюють заходи цивільного захисту, керівництва навчанням і посередників з навчання, тренування та організація їх підготовки;

розробка навчально-методичної документації та кошторису витрат на підготовку та проведення навчання, тренування;

підготовка навчальних місць, містечок та натурних дільниць з відпрацювання практичних заходів;

оцінка готовності персоналу, який залучається до навчання, засобів імітації, систем управління та оповіщення (п. 1.7 [33]).
У підготовчий період, який триває від 1.5 до 2 місяців, здійснюються наступні заходи:


 • визначення вихідних даних СОН (СОТ) (п. 2.1.1 даного посібника);

 • підготовка учасників СОН (СОТ) (п. 2.1.2 даного посібника);

 • розробка документів підготовки та проведення СОН (СОТ) (п. 2.1.3 даного посібника).

2.1.1. Визначення вихідних даних спеціальних навчань (тренувань) з питань ЦЗ
Основою підготовки спеціальних навчань (тренувань) з питань цивільного захисту (далі – СОТ (СОТ), його організації та планування є вихідні дані . Вихідні дані визначає керівник СОН (СОТ). Про необхідність прийняття вихідних даних вказано у п. 2.2 наказу МВС від 11.09.2014 № 934 [33].

До основних вихідних даних належать:

А. Тема, строк, періодичність.

Б. Склад учасників: керівництво, посередники, ті, хто навчається.

В. Навчальні цілі.

Г. Навчальні (учбові) питання.


А. Тема, строк, періодичність проведення СОН (СОТ)
Тема СОН (СОТ) - є одними із головних елементів вихідних даних, які в вирішальній ступені впливають на правильність визначення інших вихідних даних і в цілому на організацію заходу. Тому робота керівника СОН (СОТ) розпочинається з визначення, або уточнення теми СОН (СОТ) та її глибокого осмислення. Тема повинна охопити своїм змістом весь комплекс заходів ЦЗ суб’єкта господарювання, передбачити відпрацювання заходів в різних умовних ситуаціях, наблизивши їх до реальних.

Визначаючи тему і строк проведення заходу, необхідно виходити з основної вимоги - глибоке і всебічне опрацювання навчальних питань з урахуванням їх матеріально-технічного забезпечення.

Тривалість проведення СОН (СОТ) залежить від часу, необхідного на виконання практичних заходів, специфіки суб’єкта господарювання, кількості тих, кого навчають, та навчальних цілей, поставлених перед колективом.

Періодичність і тривалість проведення СОН (СОТ) наводиться у додатку до Порядку підготовки до дій за призначенням органів управління та сил ЦЗ (постанова КМУ від 26.06.2013 № 443), витяг з якого подається далі.




Найменування заходу

Періодичність проведення заходу

Тривалість проведення заходу

Керівник заходу


Склад учасників

Спеціальне об’єктове навчання з питань цивільного захисту (СОН)



Один раз на три роки



До двох діб


Керівник (заступник керівника) суб’єкта господа-рювання



Члени комісії з питань НС; керівний склад і фахівці, діяльність яких пов’язана з організаці-єю і здійсненням заходів з ЦЗ суб’єкта господарювання; спеціалізовані служби ЦЗ; до третини форму-вань ЦЗ суб’єкта господарювання

Спеціальне об’єктове тренування з питань цивільного захисту (СОТ)


Не менше одного разу на рік


Одна доба



Відповід-ний керів-ник спеці-алізованої служби ЦЗ; формування ЦЗ

Керівний склад і фахівці, діяльність яких пов’язана з організаці-єю і здійсненням заходів з ЦЗ суб’єкта господарювання.

Відповідні спеціалізовані служби цивільного захисту.

Формування ЦЗ




Б. Склад учасників СОН (СОТ). Обов’язки заступників та помічників керівника СОН (СОТ). Посередницький апарат
Керівником СОН (СОТ) є керівник суб’єкта господарювання. До складу керівництва навчанням також входять: заступники, помічники керівника навчання, начальник штабу керівництва навчанням (п. 2.4 [33]).

Керівник СОН (СОТ) персонально відповідає за ор­ганізацію, підготовку та проведення заходу.

Склад керівництва, посередників на СОН (СОТ) повинен включати мінімально необхідну кількість фахівців, здатних забезпечити організацію та проведення СОН (СОТ) на високому організаційному та методичному рівні.

Склад учасників СОН (СОТ) вказано у наведеній вище таблиці. Крім того, відповідно до п. 2.4 [33]) до проведення навчання залучаються:

об'єктова комісія з питань надзвичайних ситуацій;

об'єктові евакуаційні органи;

штатний або позаштатний підрозділ (особа) з питань цивільного захисту підприємства, установи, організації;

особи, на яких у разі виникнення надзвичайної ситуації покладаються функції керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та працівників штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації об'єктового рівня;

об'єктові спеціалізовані служби цивільного захисту;

чергова (диспетчерська) служба (у разі утворення);

до третини об'єктових формувань цивільного захисту;

об'єктова добровільна пожежна дружина (команда);

об'єктова аварійно-рятувальна служба (у разі утворення);

працівники підприємства, установи, організації, яких планується залучити до проведення практичних заходів.

Згідно з п. 2.8 [33]: Для відпрацювання питань взаємодії та оцінки реальності розроблених документів з цивільного захисту та визначення готовності сил і засобів до виконання завдань за рішенням відповідного місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування до навчання можуть залучатись окремі підрозділи сил територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту.



Штаб керівництва СОН (СОТ) створюється як тимчасовий орган для забезпечення розробки документів з проведення практичних заходів, підготовки навчальної матеріально-технічної бази, пунктів управління, робочих місць тих, хто навчається, засобів зв'язку та оповіщення, організаційно-методичного керівництва СОН (СОТ) та управління силами цивільного захисту, які беруть в ньому участь.

Чисельність працівників штабу керівництва навчанням визначається керівником навчання і залежить від обсягу завдань, що вирішуються під час підготовки і проведення навчання (п. 2.3 [33]).

До складу штабу керівництва СОН (СОТ) можуть входити

помічник керівника СОН (СОТ) з інженерно-технічних питань;

помічник керівника СОН (СОТ) з матеріально-технічного забезпечення;

помічник керівника СОН (СОТ) з евакуації;

помічник керівника СОН (СОТ) по формуваннях ЦЗ;

помічник керівника СОН (СОТ) з імітації.

Помічники керівника СОН (СОТ) призначаються з числа посадових осіб суб’єкта господарювання, найбільш підготовлених з питань цивільного захисту. Їх кількість залежить від теми, масштабів СОН (СОТ), специфіки виробництва і визначається з врахуванням охоплення тих, хто навчається, і контролем основних служб і формувань ЦЗ. Вони беруть участь у розробці планових документів і на їх основі складають свої особисті плани роботи на період СОН (СОТ).

Обов’язки керівництва СОН (СОТ) у Додатку 2.


Посередники при тих, хто навчається, є представниками керівника СОН (СОТ), які надають допомогу керівникові у проведенні практичних заходів, а також здійснюють контроль за діями тих, хто навчається, та дотриманням ними заходів безпеки (п. 2.4 [33]).

Відповідно до вимог п. 2.8 Методичних рекомендацій щодо підготовки та проведення командно-штабних навчань органів управління цивільного захисту (наказ ДСНС України від 29.01.2014 № 44) посередники призначаються при силах, що залучаються до СОН (СОТ), підпорядковуються керівнику та начальнику штабу керівництва СОН (СОТ).

Посередники призначаються з числа найбільш підготовлених посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері цивільного захисту, які не залучаються до навчання в якості його учасників, а також з педагогічного складу НМЦ ЦЗ та БЖД Рівненської області. При цьому слід враховувати, що посередники повинні бути старшими чи рівними за посадою та спеціальним званням по відношенню до відповідних посадових осіб, які навчаються.

До початку СОН (СОТ) посередники вивчають порядок його проведення та плануючі документи.

Під час СОН (СОТ) посередники здійснюють постійний контроль за діями учасників, здійснюють розіграш дій з урахуванням задуму, вивчають зміст прийнятих рішень, відпрацьованих документів, об’єктивно оцінюють роботу учасників СОН (СОТ) (особливо їх практичні дії). В терміни встановлені керівником СОН (СОТ), надають матеріали до розбору, готують та проводять часткові розбори.

Посередникам категорично забороняється втручатися у дії учасників навчання, крім випадків, що ведуть до порушення техніки безпеки, зриву розіграшу дій, можуть призвести до матеріальних збитків та порушення екології в районі проведення навчання.

Посередники зобов’язані:

спрямувати дії учасників навчання на якісне відпрацювання навчальних питань і своєчасне виконання заходів;

знати обстановку на СОН (СОТ) за своїм напрямком;

контролювати повноту і якість проведення необхідних розрахунків при оцінці обстановки (радіаційної, хімічної, бактеріологічної, інженерної і пожежної тощо);

стежити за дотриманням порядку та заходів безпеки при виконанні практичних робіт;

доповідати керівництву СОН (СОТ) рішення і віддані розпорядження.


За заявкою керівника суб’єкта господарювання для методичного супроводу підготовки і проведення СОН (СОТ) залучаються педагогічні працівники Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Рівненської області (вимоги п. 1.3 Типового положення про територіальні курси, навчально-методичні центри цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, затвердженого наказом МВС України від 29.05.2014 № 523, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13.06.2014 за № 624/25401).

Педагогічні працівники Центру спільно зі штабом керівництва СОН (СОТ) здійснюють наступні заходи:

а) на підготовчому етапі:

надають методичну допомогу у відпрацюванні документації щодо планування і проведення СОТ;

проводять заняття з практичного навчання (за програмами) з відповідальними особами штабу керівництва СОН (СОТ);

б) під час проведення практичних заходів:

контролюють порядок отримання і хід виконання тими, хто навчається, розпоряджень, оперативність оцінки обстановки і прийняття рішень, своєчасність і правильність постановки завдань підлеглими на проведення заходів.

в) на завершальному етапі:

надають керівнику СОН (СОТ) рекомендації щодо включення матеріалу до розбору проведення СОН (СОТ);

допомагають складати План усунення недоліків виявлених у ході проведення СОН (СОТ);

вносять пропозиції щодо корегування плануючих документів з питань цивільного захисту суб’єкта господарювання.

В. Навчальні цілі проведення СОН (СОТ) з питань ЦЗ
Спеціальні об'єктові навчання і тренування з питань ЦЗ проводяться з метою досягнення злагодженості в роботі формувань ЦЗ, працівників суб’єкта господарювання, керівного складу і фахівці при виконанні заходів із запобігання і реагування на надзвичайні ситуації, відновлення життєдіяльності суб’єкта господарювання та ведення заходів з цивільного захисту.

Для реалізації вказаної мети визначаються навчальні цілі, тобто необхідно вирішити, чого хоче досягти керівник СОН (СОТ) від підлеглих, тобто чому навчити, що перевірити, по яким питанням удосконалювати знання, при відпрацюванні яких питань дати практику, які питання дослідити, що показати і в яких умовах. Цілі визначають як для СОН (СОТ) в цілому, так і для кожної категорії тих, хто навчається, для того, щоб на цій основі можна було зафіксувати цю ціль в особистих планах заступників, помічників керівника і посередників.



Бажано не захоплюватися визначенням великої кількості цілей СОН (СОТ), оскільки це може привести до розпилення зусиль керівництва і підлеглих та поверхневому відпрацюванню навчальних питань. Досвід показує, що найбільш доцільно на СОН (СОТ) визначати 3-4 навчальні цілі.
Навчальними цілями СОН (СОТ) для різних груп учасників є:

Для керівного складу:

вдосконалення методів узагальнення і аналізу даних про обстановку, що виникла під час надзвичайної ситуації;

надання практики у оперативній розробці обґрунтованих пропозицій для прийняття рішень;

навчання практично приймати більш доцільні рішення відповідно до обстановки;

вміння своєчасно доводити завдання до виконавців та здійснювати контроль за їх виконанням;

практичне вивчення прийомів і способів проведення рятувальних та інших невідкладних робіт, навчання ефективного застосування формувань ЦЗ, техніки і приладів, а також перевірка нових теоретичних поглядів і положень щодо організації дій сил ЦЗ при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.


Для керівників та членів формувань цивільного захисту:

практична перевірка реальності планів щодо приведення формувань ЦЗ у готовність до дій за призначенням;

відпрацювання практичних навичок у злагоджених діях формувань ЦЗ під час виконання завдань за призначенням, проведенні рятувальних та інших невідкладних робіт у зонах НС у взаємодії з іншими силами, що залучаються для виконання відповідних робіт;

удосконалення організаційно-штатної структури формувань ЦЗ, засвоєння принципів застосування техніки та використання приладів під час ліквідації наслідків НС.



Для працівників суб’єктів господарювання:

відпрацювання за обсягом та змістом Програми навчання працівників діям у надзвичайних ситуаціях;

вироблення практичних навичок та вміння правильно діяти в умовах певної надзвичайної ситуації;

практичні дії за сигналами або повідомленнями (інформаціями) про надзвичайні ситуації, участь у проведенні комплексу робіт щодо зменшення наслідків НС та евакуаційних заходів, протипожежних і медико-санітарних заходів.


Г. Навчальні питання
Навчальні питання – це ряд послідовних, логічно сформульованих одна за одною найхарактерніших задач, що вирішують ті, хто навчається, в певний час на даному етапі СОН (СОТ).

Визначаючи навчальні питання, слід враховувати відведений час, рівень підготовки тих, хто навчається, стан матеріально-технічної бази, на якій відпрацьовується навчальне питання.

При плануванні навчальних питань необхідно передбачати узгодження заходів ЦЗ з виконанням господарських завдань і планів розвитку суб’єкта господарювання, враховувати економічний ефект від проведення заходу.

Відпрацювання навчальних питань повинно дозволити практично перевірити реальність здійснення відповідних планів реагування на надзвичайні ситуації, планів локалізації і ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки або планів цивільного захисту на особливий період.

Докладніше про навчальні питання, які відпрацьовуються в ході СОН (СОТ) у Додатку 3.

Варіанти спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту у Додатку 4.



2.1.2. Підготовка учасників спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань ЦЗ
Кожному тренуванню передує теоретична підготовка його учасників у двох напрямках:

а) у структурних підрозділах НМЦ ЦЗ та БЖД Рівненської області з періодичністю один раз на три роки проходить підготовку (перепідготовку) категорія слухачів „Керівники та особи, які очолюють штаби керівництва спеціальних об’єктових навчань, тренувань з відпрацювання дій відповідно до планів реагування на надзвичайні ситуації, планів локалізації і ліквідації наслідків аварій на об’єктах підвищеної небезпеки та планів цивільного захисту на особливий період” (додаток 1 до постанови КМУ від 23.10.2013 № 819);

б) за місцем роботи:

керівний склад ЦЗ проходить теоретичну підготовку в складі навчальних груп за загальною програмою підготовки (вимоги наказу ДСНС від 08.08.2014 № 458);

члени формувань ЦЗ проходять теоретичну підготовку в складі навчальних груп за темами загальної та спеціальної програм підготовки;

працівники суб’єкта господарювання, які не призначені до складу формувань ЦЗ проходять підготовку в складі навчальних груп за загальною програмою підготовки (вимоги наказу ДСНС від 08.08.2014 № 458).


Підготовка учасників СОН (СОТ) здійснюється з урахуванням характеру виробничої (навчальної) діяльності, особливостей територіального розміщення, метеорологічних і сейсмологічних умов, кваліфікації учасників, стану цивільного захисту на суб’єкті господарювання.

„З посередниками та працівниками, які на час навчання призначаються керівниками на навчальних місцях з практичного відпрацювання заходів і робіт та/або залучаються до проведення таких заходів і робіт, проводяться інструктажі” (п. 2.6 [33]).

В ході інструктажів відпрацьовуються наступні питання:


 • уточнюється порядок проведення практичних заходів;

 • вивчаються обсяг і послідовність виконання практичних заходів;

 • вивчаються заходи безпеки під час проведення СОН (СОТ);

 • з’ясовується взаємодія між формуваннями цивільного захисту.

Під час інструктажів до учасників СОН (СОТ) доводять „Інструкцію по виконанню заходів безпеки при підготовці та проведенні навчання”, яка розробляються з використанням інформації, наведеної у Додатку 10 (ВИБІРКОВО!), і затверджується керівником СОН (СОТ). Учасники СОН (СОТ) розписуються про ознайомлення з Інструкцією у відомості.

2.1.3. Розробка документів підготовки та проведення СОН (СОТ)
В залежності від складності спеціальних об’єктових навчань і тренувань підготовчий період може бути від 1 до 2 місяців (не менше 45 днів!). При цьому розробляється відповідна документація, готуються керівництво тренування, посередники та навчальна матеріально-технічна база.
В підготовчий період розробляються наступні документи:

1) наказ керівника суб’єкта господарювання „Про підготовку та проведення спеціального об’єктового тренування (або навчання) з питань цивільного захисту”;

2) Календарний план підготовки СОН (СОТ);

3) План проведення СОН (СОТ);

4) особисті плани учасників СОН (СОТ);

5) План рекогносцировки місць практичного відпрацювання питань (при потребі);

6) План проведення досліджень з питань стійкості роботи об’єкта в екстремальних умовах (при потребі);

7) План матеріально-технічного забезпечення (при потребі);

8) План медичного забезпечення (при потребі);

9) План організації зв’язку (при потребі);

10) План комендантської служби (при потребі);

11) Інструкція по виконанню заходів безпеки при підготовці та проведенні СОТ;

12) План імітації, імітаційні талони;

13) Методика визначення втрат на навчанні (при потребі);

14) Критерії оцінки СОТ.

Після проведення СОН (СОТ) розробляються наступні документи:

15) наказ „Про підсумки проведення тренування”;

16) План усунення недоліків, виявлених під час проведення СОН (СОТ);

17) Звіт про організацію проведення СОН (СОТ).


Підготовка до СОН (СОТ) здійснюється на підставі НАКАЗУ керівника суб’єкта господарювання „Про підготовку та проведення спеціального об’єктового тренування (або навчання) з питань цивільного захисту” (Додаток 5), який видається керівником суб’єкта господарювання не пізніше ніж за 45 днів до проведення (п. 2.2 [33]).

Можливий варіант, коли перелік керівних осіб, які залучаються на тренування, подається окремим додатком до наказу.

У пункті 112 Примірного переліку документів з питань цивільного захисту” (наказ МНС України від 28.12.2010 № 96) вказано, що у перелік документації з підготовки СОН (СОТ) входить „Розпорядчий акт про підготовку та проведення комплексних об'єктових навчань, тренувань з цивільного захисту”.
На підставі наказу розробляється КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ПІДГОТОВКИ СОН (СОТ) (Додаток 6), у якому визначається:

зміст заходів, терміни та час їх проведення;

виконавці заходів;

розробка документів тренування;

підготовка штабу керівництва тренуванням та посередників;

підготовка учасників тренування;

підготовка учбових місць та навчальної матеріально-технічної бази.
Відповідно до вимог наказу розробляється ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ СОН (СОТ) (Додаток 7), який затверджується керівником СОН (СОТ) і доводиться до виконавців за 1,5-2 місяця до його початку.

План проведення погоджується з територіальним органом ДСНС України у Рівненській області (вимоги п.2.7, 2.17 [33]).


„План проведення, що є основним документом, який визначає хід навчання, послідовність відпрацювання навчальних питань, розробляється текстуально з такими додатками: план об'єкта з графічним показом ділянок, рубежів, пунктів відтворення обстановки та переліком засобів імітації; погодинний графік нарощування обстановки з переліком ввідних; схема розгортання сил і засобів у місцях (ділянках) відпрацювання практичних заходів та їх зміст; табель термінових донесень за навчанням.

План нарощування обстановки, план імітації та план проведення практичних заходів можуть відпрацьовуватися окремо (п.2.7 [33]).


План проведення СОН (СОТ) включає:

 • тему;

 • мету (цілі);

 • час проведення;

 • місце проведення;

 • склад учасників;

 • порядок проведення (зміст етапів тренування, навчальні питання, що відпрацьовуються на кожному етапі, перелік документів для опрацювання учасниками тренування та порядок залучення складу формувань ЦЗ і працівників суб’єкта господарювання до практичних заходів);

 • порядок та час проведення загального та часткових розборів.

При розробці Плану проведення основну увагу необхідно приділяти його змісту та послідовності опрацювання навчальних питань, проведенню практичних заходів на етапах у відповідних умовах обстановки та визначення часу на їх опрацювання. При цьому, детально опрацьовується зміст та методи роботи керівництва тренування і посередників згідно зі створеною обстановкою та діями, що очікуються від тих, хто навчається (де і коли працюють з тими, хто навчається; що вивчають, проводять та контролюють та інше).
„Проведення навчання за етапами, кількість і зміст яких залежать від навчальних цілей і масштабів. Кожен етап має включати питання, що повністю охоплюють певний період дій(п. 2.7 [33]).

У пункті 3.3.3 Методичних рекомендацій щодо підготовки та проведення командно-штабних навчань органів управління цивільного захисту (наказ ДСНС України від 29.01.2014 № 44) вказано наступне:



 • Етапи навчання визначаються виходячи з теми СОН (СОТ).

Етап – це виділена у часі (годин, хвилин) частина навчання (тренування), під час якої досягається одна або кілька цілей. Під час кожного етапу зазвичай відпрацьовується кілька навчальних питань. Вони представляють собою ряд послідовних, логічних найбільш характерних для цього етапу задач, що виникають одна за одною, та мають вирішуватися під час СОН (СОТ). Зміст навчальних питань повинен визначати конкретну роботу, що необхідно виконати за певний проміжок часу. Розрахунок часу на відпрацювання кожного навчального етапу проводиться одночасно з визначенням змісту та тривалості етапів навчання (тренування).

 • Кількість та зміст етапів визначається керівником навчання (тренування) з таким розрахунком, щоб розкривалася тема та досягалися цілі навчання у відведений для його проведення час. Зазвичай може бути 2-3 етапи СОН (СОТ).

 • На першому етапі навчання (тренування), зазвичай, відпрацьовуються питання приведення органів управління та сил цивільного захисту суб’єкта господарювання у різні режими функціонування, проводиться оповіщення та збір керівного та особового складу формувань ЦЗ, здійснюється збір даних обстановки, що склалася, їх оцінка та аналіз, постановка завдань підлеглим органам управління та силам, перевіряються питання функціональної готовності до дій за призначенням формувань, які залучаються до навчання. При цьому особливу увагу керівництво навчання (тренування) має приділяти питанням розгортання та ефективності роботи систем управління, організації проведення практичних заходів цивільного захисту, підвищення стійкості суб’єкта господарювання, зменшення запасів небезпечних хімічних речовин, що використовуються у виробничих процесах (для хімічно-небезпечних об’єктів), приведення у готовність формувань цивільного захисту, готовності захисних споруд до укриття населення тощо.

 • На другому етапі, як правило, відпрацьовуються питання управління підпорядкованими силами та засобами при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, виконання заходів цивільного захисту, виконуються практичні заходи щодо захисту працівників та матеріальних цінностей суб’єкта господарювання.

Створювані на цьому етапі навчальні ситуації (ввідні) повинні за своїми масштабами та наслідками відрізнятися одна від одної, щоб дати можливість набути практичні навички в реагуванні на надзвичайні ситуації та прийняття рішень органом управління ЦЗ суб’єкта господарювання.

Особливу увагу на цьому етапі керівництво навчання (тренування) має приділяти проведенню заходів з нарощування сил цивільного захисту суб’єкта господарювання, розгортанню у повному обсязі органу управління, проведення усіх видів розвідки, евакуації тощо.


На підставі Плану проведення СОН (СОТ) заступники та помічники керівника тренування, посередники розробляють за потребою ОСОБИСТІ ПЛАНИ (Додаток 8). Складання особистих планів починається з вивчення (опрацювання) вихідних даних, визначених керівником СОН (СОТ), а саме: тема, тривалість, мета або цілі, етапи, навчальні (учбові) питання, склад керівництва і посередників та тих, хто навчається, послідовність залучення їх на СОН (СОТ) та на який термін, район проведення СОТ, обстановка, на тлі якої буде проводитись СОН (СОТ) та інше.

Розробляючи особистий план, необхідно виходити з основної вимоги - глибоке і всебічне опрацювання навчальних питань з урахуванням їх матеріально-технічного забезпечення.

Розділи особистих планів повинні відповідати кількості етапів СОН (СОТ), а також відведеного для них часу.

Визначаючи особисті дії, слід враховувати відведений час, рівень підготовки тих, хто навчається, стан матеріально-технічної бази, на якій відпрацьовується навчальне питання.

Особисті плани розробляються в довільній формі, текстуально або графічно і затверджуються керівником СОН (СОТ).

З метою уточнення окремих питань і деталей Плану проведення СОН (СОТ) із керівним складом ЦЗ на основі ПЛАНУ РЕКОГНОСЦИРОВКИ МІСЦЬ ПРАКТИЧНОГО ВІДПРАЦЮВАННЯ ПИТАНЬ (Додаток 9) проводиться рекогносцировка навчальних місць.


„Практичні заходи навчання проводяться з імітацією руйнувань, пожеж, вибухів, зон затоплення і зараження, задимлення, аварій на трубопроводах і ємностях, ступінь якої залежить від навчальних цілей, особливостей підприємства, установи, організації, характеру місцевості і наявності імітаційних засобів. Окремі елементи доповнюються засобами позначення: знаками, покажчиками, прапорцями, пояснювальними написами (п. 2.13 [33]). Тому у підготовчому періоді за потребою розробляється ПЛАН ІМІТАЦІЇ (Додаток 11), а в ході тренування, відповідно до створеної обстановки, можуть вручатися тим, кого навчають, ІМІТАЦІЙНІ ТАЛОНИ (Додаток 12), в яких вказується характер ураження. Для розробки вказаних документів використовується інформація, наведена у Додатку 13 ІМІТАЦІЯ на СОН (СОТ) та Додатку 14 ОСНОВНІ ЗНАКИ ТА ПОКАЗЧИКИ, які використовуються для імітації на СОН (СОТ).

Також в підготовчий період за МЕТОДИКОЮ ВИЗНАЧЕННЯ ВТРАТ НА СОН (СОТ) (Додаток 15) за потребою визначаються втрати працівників суб’єкта господарювання, що дозволяє наблизити заходи тренування до реальності.


2.2. Оцінка готовності (допуск) персоналу суб’єктів господарювання до проведення СОН (СОТ)
Витяги з наказу МВС України від 11.09.2014 № 934 [33]):

„2.9. Оцінка готовності (допуск) персоналу до проведення навчання здійснюється комісією підприємства, установи, організації, до складу якої включаються посадові особи, які виконують обов'язки, пов'язані із забезпеченням цивільного захисту, пожежної безпеки та охорони праці, а також представник відповідного територіального органу ДСНС України. Очолює її голова комісії з питань надзвичайних ситуацій підприємства, установи, організації.

2.10. Під час допуску проводиться:

перевірка документів та особиста підготовка заступників, помічників керівника навчання та керівника штабу керівництва навчанням;

вибіркова перевірка знань з питань цивільного захисту в обсязі програм підготовки працівників до дій у надзвичайних ситуаціях;

перевірка знання заходів безпеки працівників, які залучаються до відпрацювання практичних питань з навчання;

огляд з визначенням ступеня готовності спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту та навчально-виробничої бази до навчання.

Формування цивільного захисту виводяться на навчання повністю укомплектованими особовим складом, технікою, засобами малої механізації, приладами, інструментами, засобами індивідуального захисту, первинними засобами пожежогасіння та іншим табельним майном.

За результатами роботи комісія складає акт, що затверджується керівником підприємства, установи, організації

2.3. Методичні основи проведення СОН (СОТ)
„У вищих навчальних закладах, а також на підприємствах, в установах, організаціях з чисельністю працюючих менше 50 осіб з метою комплексного відпрацювання заходів, передбачених інструкціями щодо дій персоналу у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій, щороку тривалістю до 8 годин проводиться комплексне об'єктове тренування.

Тренування з учасниками навчально-виховного процесу щодо надзвичайних ситуацій та дій при виникненні пожеж у дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах проводяться під час Тижня безпеки дитини та Дня цивільного захисту (п. 2.14 [33]).

„Залучення студентів, учнів та дітей до відпрацювання навчальних питань, які потребують їх участі (заповнення захисної споруди, евакуація тощо), проводиться у найбільш зручний для навчального закладу час (п. 2.14 [33]).

„Тренування у навчальних закладах проводяться без припинення навчально-виховного процесу (п. 2.18 [33]).


Основна увага в ході СОН (СОТ) зосереджується на опрацюванні прийомів і засобів захисту людей у надзвичайних ситуаціях. На деяких суб’єктах, де це необхідно, можуть опрацьовуватися заходи ЦЗ, що підвищують стійкість роботи цих об’єктів в умовах надзвичайних ситуацій.

„Навчання проводяться тривалістю до двох діб на навчально-виробничій базі підприємства, установи, організації, що включає територію підприємства, установи або організації з виробничими будівлями, спорудами, різного роду комунікаціями, а також спеціально створені навчальні місця з урахуванням специфіки діяльності та особливостей територіального розміщення. На великих підприємствах навчання проводяться по виробництвах, групах цехів (п. 2.11 [33]).

Окремі питання, якщо суб’єкт має свій житловий сектор, відпрацьовуються із залученням житлово-експлуатаційних організацій та населення, яке мешкає на відповідній території.

На СОН (СОТ) кожна група учасників виконує обов’язки, які їй визначені відповідним планом (планом реагування на надзвичайні ситуації, або планом локалізації і ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки, або планом цивільного захисту на особливий період) та за Планом проведення СОН (СОТ).

На промислових об’єктах СОН (СОТ) проводяться як самостійно, під керівництвом керівника суб’єкта господарювання, так і в складі груп суб’єктів господарювання, що організовуються за територіально-виробничим принципом під керівництвом начальників управлінь, об’єднань трестів та інших подібних організацій за єдиним планом.

Під час проведення СОН (СОТ) виробнича або навчальна діяльність суб’єкта не припиняється, а опрацювання навчальних питань, які потребують залучення максимально можливої кількості людей (наприклад, безаварійне припинення виробництва, евакуація в безпечну зону і т.д.) проводяться в більш зручний час для суб’єкта господарювання.

При практичному відпрацюванні питань розосередження і евакуації за вказівками керівника міста (району в місті) до СОН (СОТ) можуть залучатися евакооргани тих населених пунктів (районів населених пунктів), в яких передбачено розміщення працівників суб'єкта і евакуйованих членів їх сімей.
При підготовці і проведенні СОН (СОТ) на сільськогосподарських об’єктах особлива увага звертається на організацію зв’язку і взаємодію з органами ЦЗ інших об’єктів та відповідного органу місцевого самоврядування, надається достатня увага питанням ведення присадибного господарства в умовах надзвичайних ситуацій, вирішується ряд специфічних завдань щодо захисту рослин і тварин в різних умовах. Практичні заходи плануються та проводяться у терміни, які не заважають проведенню основних сільськогосподарських заходів (посівна, жнива та подібне). Як правило, вони проводяться у зимовий період.
У ході СОН (СОТ) його керівник зобов’язаний особисто проводити розіграш найбільш важливих етапів.

Недоліки у діях тих, хто навчається, усуваються шляхом відпрацювання додаткових ввідних. При необхідності керівництво і посередники організовують переробку та повтор дій тих, хто навчається. Якщо ті, хто навчаються, погано виконують визначені нормативи або не вкладаються у відведений час, керівник СОН (СОТ) дає вказівку на повторне відпрацювання того чи іншого навчального питання.

Категорично забороняється розкривати тим, хто навчаються, задум і план проведення СОН (СОТ), підміняти керівників та начальників у ході вирішення поставлених задач, а також втручатися у виконання ними своїх функціональних обов’язків, за винятком, коли рішення нижчестоячого керівника або його дії можуть привести до порушення заходів безпеки.
Посадові особи не мають права віддавати вказівки та розпорядження, які змушують підлеглих порушувати вимоги охорони праці під час проведення практичних заходів.

Вимоги щодо дотримання заходів безпеки під час СОН (СОТ) повинні відповідати нормам захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя, охорони навколиш-нього природного середовища, екологічної, пожежної та промислової безпеки, охорони праці, а також вимогам національних стандартів. Вони розробляються центральними органами виконавчої влади, місцевими державними адміністраціями, суб’єктами господарювання відповідно до їх компетенції на підставі Кодексу ЦЗ та інших нормативно-правових актів України.

Працівник, який порушив вимоги охорони праці, несе, залежно від спричинених порушенням наслідків, особисту відповідальність відповідно до чинного законодавства, незалежно від того, що порушення сталося через особисте невиконання працівником вимог норм охорони праці або через неправильне виконання розпорядження відповідного керівника.
2.4. Проведення об'єктових тренувань спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту, протипожежних та протиаварійних тренувань і навчальних тривог
Витяги з наказу МВС України від 11.09.2014 № 934 [33]):
„3.1. Спеціальні об'єктові тренування спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту, протипожежні та протиаварійні тренування сприяють всебічній підготовці підприємств, установ, організацій до підготовки і проведення спеціальних об'єктових навчань з питань цивільного захисту.

Зазначені тренування, крім років, коли на підприємствах, в установах і організаціях проводяться спеціальні об'єктові навчання з питань цивільного захисту, плануються і проводяться підприємствами, установами, організаціями щороку.


3.2. Спеціальні об'єктові тренування спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту (далі - тренування) проводяться з метою набуття працівниками, які призначені до їх складу, навичок з виконання спеціальних робіт і заходів за умов надзвичайних ситуацій, пожеж, формування їх здатності до колективних дій, а також перевірки в цілому готовності спеціалізованих служб і формувань, добровільних пожежних дружин (команд) до дій за призначенням.
3.3. Тренування проводяться щороку тривалістю до 8 годин керівниками спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту.

Для підготовки і проведення тренування його керівником розробляється план-календар тренування, що за погодженням зі штатним (позаштатним) працівником з питань цивільного захисту підприємства, установи, організації затверджується головою об'єктової комісії з надзвичайних ситуацій.

План-календар визначає загальну послідовність проведення тренування; до нього додаються тактичні завдання формуванням цивільного захисту зі схемою практичного виконання робіт.
3.4. Кожному тренуванню передує вивчення тими, хто навчається, відповідних тем програми спеціальної підготовки працівників, які призначенні до складу спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту.

Під час тренування відпрацьовуються навчальні вправи щодо прийомів і способів дій за призначенням, нормативи із застосування засобів цивільного захисту, а також здійснюється практичне виконання робіт.


3.5. Тренування зі спеціалізованими службами і формуваннями цивільного захисту для досягнення злагодженості у діях можуть проводитись як спільні (одночасно зі всіма працівниками, які входять до складу декількох спеціалізованих служб і формувань).

Спільні тренування проводяться на пунктах управління підприємств, установ, організацій, обладнаних засобами управління і зв'язку, та на місцевості на фоні змодельованої обстановки, яка безперервно розвивається.

Керівником спільного тренування призначається особа, на яку у разі надзвичайної ситуації покладаються функції керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації; функції штабу керівництва тренуванням покладаються на призначений ним штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

План проведення спільного тренування затверджується керівником підприємства, установи, організації.


3.6. Протипожежні тренування (тренування персоналу у діях на випадок пожежі) проводяться на всіх підприємствах, в установах, організаціях незалежно від чисельності працюючих.

Документація протипожежних тренувань у Додатку19.

Кожен працівник протягом року (крім року проведення на підприємстві, в установі, організації спеціального об'єктового навчання) має взяти участь у протипожежному тренуванні, темою якого є порушення з причини пожежі режиму роботи об'єкта в цілому, а також у протипожежному тренуванні по структурних підрозділах підприємства, установи, організації.

Протипожежні тренування можуть проводитися за участю пожежно-рятувальних підрозділів, що обслуговують відповідне підприємство, установу, організацію.
3.7. На підприємствах, в установах, організаціях з чисельністю працюючих менше 50 осіб та навчальних закладах протипожежні тренування, темою яких є порушення з причини пожежі режиму роботи об'єкта в цілому, проводяться під час об'єктових тренувань з питань цивільного захисту.

На об'єктах з масовим перебуванням людей такі тренування проводяться як тренування з евакуації людей з елементами пожежогасіння.
3.8. При проведенні протипожежних тренувань відпрацьовуються навички персоналу з організації гасіння пожежі на початковому етапі із застосуванням первинних засобів пожежогасіння, надання домедичної допомоги потерпілим та проведення евакуації при пожежі, взаємодії з пожежно-рятувальними підрозділами та підрозділами екстреної медичної допомоги.
3.9. Керівництво організацією та проведенням протипожежних тренувань покладається на керівників спеціалізованих протипожежних служб (відповідальних за пожежну безпеку) або керівників підприємств, установ, організацій та їх структурних підрозділів.
3.10. Для імітування умовної пожежі, оголошення ввідних для персоналу, вжиття заходів щодо попередження помилкових дій будь-якого учасника тренування, які можуть призвести до нещасного випадку, аварії, пошкодження обладнання або порушення технологічного процесу, керівником тренування можуть призначатися посередники, чисельність яких визначається з урахуванням особливостей підприємства, установи, організації та кількості їх працівників.
3.11. Плани проведення протипожежних тренувань складаються їх керівниками і затверджуються керівником підприємства, установи, організації.

Плани проведення тренувань передбачають:

організаційні заходи - тему, навчальні цілі, час і місце тренування, склад учасників, призначення посередників, визначення засобів зв'язку;

підготовчі заходи - установку імітації, засобів і знаків (прапорців, плакатів, пояснювальних написів), інструктаж і розстановку посередників, підготовку наявних засобів пожежогасіння;

оперативні дії - оголошення умовної пожежі, введення в роботу імітаційних засобів, дії персоналу під час умовної пожежі та контроль за діями посередників керівником тренування.
3.12. Протиаварійні тренування (тренування персоналу щодо дій у разі виникнення аварійних ситуацій та аварій) проводяться усіма підприємствами, установами, організаціями, що мають хоча б один об'єкт підвищеної небезпеки.
3.13. При проведенні протиаварійних тренувань відпрацьовуються дії персоналу за Планом локалізації і ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки із запобігання аварійним ситуаціям і аваріям на відповідних стадіях їх розвитку або локалізації і мінімізації їх наслідків для людей, матеріальних цінностей, довкілля, інших виробництв, рятування і виведення людей із зон ураження та потенційної небезпеки.
3.14. Протиаварійні тренування проводяться із застосуванням наявних систем оповіщення, засобів індивідуального захисту, інших засобів, обладнання, інструменту та матеріалів, що можуть використовуватися для виявлення небезпечних речовин і ліквідації їх наслідків, а також виведення з небезпечної зони персоналу, медичного забезпечення і життєзабезпечення евакуйованих у місцях їх збору.

Керівником протиаварійного тренування є керівник об'єкта підвищеної небезпеки.

До протиаварійного тренування залучаються працівники підприємств, установ, організацій, участь яких передбачена оперативною частиною Плану локалізації і ліквідації наслідків аварій.

Для контролю за діями персоналу, призначення ввідних, правильності та своєчасності виконання розпоряджень з числа заступників керівника підприємства, установи, організації відповідно до розподілу обов'язків призначається керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.


3.15. Плани проведення протиаварійних тренувань складаються їх керівниками (згідно з пунктом 3.11 цього витягу) і затверджуються керівником підприємства, установи, організації.

Кожному проти аварійному тренуванню передує вивчення тими, хто залучається до практичних заходів, відповідних тем програми додаткової підготовки з техногенної безпеки працівників об'єктів підвищеної небезпеки.


3.16. Протиаварійні тренування можуть проводитися за участю аварійно-рятувальних служб, що обслуговують відповідне підприємство, установу, організацію.
3.17. Протягом кожного року (у тому числі і року проведення спеціального об'єктового навчання) з працівниками об'єктів підвищеної небезпеки у порядку та з періодичністю, передбаченими Планом локалізації і ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки, додатково проводяться навчальні тривоги.

Під час навчальних тривог здійснюються оповіщення і збір керівного складу, основного складу об'єктової аварійно-рятувальної служби та керівників спеціалізованих служб і формувань, які за планом локалізації і ліквідації наслідків аварій залучаються до локалізації і ліквідації аварійної ситуації, інформування населення, яке проживає поряд з об'єктами підвищеної небезпеки.

При відпрацюванні питань з ліквідації аварій, які мають вплив на умови життєдіяльності населення прилеглих до суб’єкта територіях, рішенням керівника тренування призначається спеціальна інформаційна група з доведення до мешканців порядку оповіщення та дій у разі загрози або виникнення на об’єкті аварій

2.5. Узагальнення підсумків проведення СОН (СОТ)
Після виконання всіх навчальних питань, передбачених Планом проведення СОН (СОТ) (комплексного об'єктові навчання (тренування); об'єктового тренування спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту;протипожежні та протиаварійні об'єктові тренування), керівник СОН (СОТ) проводить узагальнення) підбиття підсумків проведення СОН (СОТ), або, іншими словами - розбір, аналізує та оцінює дії тих, кого навчають.

Розбір є заключною частиною СОН (СОТ). Варто наголосити, що матеріал для розбору готується під час проведення практичних заходів.

„Заступники, помічники керівника навчання (тренування), посередники на основі постійного і всебічного вивчення роботи та дій учасників навчання (тренування) готують матеріали для загального розбору у вигляді коротких висновків, пропозицій і в установлені керівником навчання (тренування) строки подають їх до штабу керівництва СОН (СОТ) або керівнику СОН (СОТ).

При проведенні розбору керівником СОН (СОТ) здійснюється аналіз та дається оцінка дій тих, хто навчався, з наведенням фактів і цифрових показників, здійснюється постановка завдань для усунення недоліків(п. 4.1 [33]).


Під час підбиття підсумків нагадується задум, тема, етапи, навчальні питання, склад учасників, загальна обстановка. Розбираються та оцінюються всі практичні заходи, конкретні дії тих, хто навчався, за етапами згідно з КРИТЕРІЯМИ ОЦІНКИ якості підготовки і проведення СОН (СОТ) (Додаток 16).

Під час розбору керівник СОТ завжди розглядає такі питання:

робота керівного складу та інших фахівців ЦЗ з організації заходів підготовки діям у надзвичайних ситуаціях;

прийняття рішення, його доцільність та обґрунтованість, а також заходи, які передбачують успішне виконання прийнятого рішення;

діяльність керівного складу та інших фахівців ЦЗ щодо організації дій підрозділів та їх всебічного забезпечення;

практичне виконання спеціалізованими службами або формуваннями ЦЗ та іншими учасниками практичних заходів поставлених завдань;

матеріально-технічне забезпечення формувань ЦЗ та інших учасників СОН (СОТ) при підготовці та у ході виконання завдань за призначенням.

На розборі тренування можуть розглядатися й інші питання.

За результатами тренування проводяться часткові розбори з категоріями тих, хто залучається до заходів.

„Підсумки спеціального об'єктового навчання з питань цивільного захисту обговорюються на розширеному засіданні об'єктової комісії з питань надзвичайних ситуацій, на підставі рішення якої керівником підприємства, установи, організації видається наказ про стан готовності підприємства, установи, організації до вирішення завдань цивільного захисту” (п. 4.2 [33]).



За потребою вказаним вище наказом затверджується ПЛАН УСУНЕННЯ НЕДОЛІКІВ, виявлених під час проведення СОН (СОТ) (Додаток 17).
При необхідності за результатами СОН (СОТ) можуть вноситися уточнення та зміни до відповідних планів реагування на надзвичайні ситуації, планів локалізації і ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки або планів цивільного захисту на особливий період (п. 4.2 [33]).
„За результатами проведених спеціальних об'єктових навчань і спеціальних об'єктових тренувань з питань цивільного захисту не пізніше 10 днів з часу їх закінчення складається звіт, що підписується керівником підприємства, установи, організації, вищого навчального закладу, який подається до місцевого органу виконавчої влади (органу місцевого самоврядування) та територіального органу ДСНС України (п. 4.2 [33]) (Додаток 18).

У ЗВІТІ докладно висвітлюються недоліки, виявлені під час підготовки та проведення тренування.



Висновки
Державна служба України з надзвичайних ситуацій відповідно до покладених на неї завдань організовує і здійснює безпосередньо та через свої територіальні органи державний нагляд (контроль) за додержанням і виконанням вимог законодавства у сферах пожежної і техногенної безпеки та цивільного захисту міністерствами, іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, іншими суб'єктами господарювання, а також громадянами України, іноземцями та особами без громадянства (пункт 50 Указу Президента України від 16.01.2013 № 20/2013 „Деякі питання Державної служби України з надзвичайних ситуацій”).
Відповідно до вимог статті 18816 Кодексу України про адміністративні правопорушення:

„Невиконання законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань цивільного захисту, нагляду та контролю за станом захисту територій від надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, щодо розроблення та реалізації заходів у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Те саме діяння, вчинене повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян”.

{Кодекс доповнено статтею 18816 згідно із Законом № 666-IV від 03.04.2003; із змінами, внесеними згідно із Законом № 5459-VI від 16.10.2012}


Перевірки організації проведення практичних заходів з цивільного захисту відповідно до вимог чинного законодавства у сфері ЦЗ проводяться згідно з наказом МНС України від 15.08.2007 № 558 „Про затвердження Інструкції з перевірки та оцінки готовності функціональних і територіальних підсистем єдиної системи цивільного захисту”.


ДОДАТКИ

Додаток 1

АЛГОРИТМ

підготовки та проведення спеціального об’єктового тренування

з питань цивільного захисту


з/п

Назва алгоритму

Зміст алгоритму

І. Підготовка СОТ

1

Визначення вихідних даних

Основою підготовки тренування, його організації та планування є вихідні дані:

 • тема і тривалість тренування;

 • мета або цілі тренування;

 • навчальні питання;

 • етапи навчання;

 • склад учасників тренування, послідовність залучення їх та на який термін;

 • місце (район) тренування;

 • обстановка, на фоні якої буде проводитись тренування та інше

2

Розробка наказу "Про підготовку та проведення спеціального об’єктового тренування з питань ЦЗ"

НАКАЗ КЕРІВНИКА СУБ’ЄКТА ГОСПОДА-РЮВАННЯ „Про підготовку та проведення спеціального об’єктового тренування з питань ЦЗ” (Додаток 5) що доводиться до виконавців не пізніше, ніж за півтора місяця до початку тренування.


3

Розробка „Календарного плану підготовки спеціального об’єктового тренування з питань ЦЗ”

На підставі НАКАЗУ розробляється КАЛЕН-ДАРНИЙ ПЛАН ПІДГОТОВКИ СОТ (Додаток 6), у якому визначається зміст заходів, терміни та час їх проведення, виконавці. Він обов’язково передбачає: організаційні заходи; розробку документів тренування; підготовку керівництва тренування, групи управління та посередників; підготовку учасників тренування; підготовку учбових місць та навчально-матеріальної бази

4

Розробка Плану проведення СОТ

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ спеціального об’єктового тренування з питань ЦЗ (Додаток 7) затверджується керівником тренування і доводиться до виконавців не пізніше, ніж за місяць до його початку

5

Розробка особистих планів керівництва СОН


ОСОБИСТІ ПЛАНИ (Додаток 8) розробляються в довільній формі і повинні відображати порядок опрацювання навчальних питань учасниками тренування, заходи щодо всебічного забезпечення, дотримання заходів безпеки. Особисті плани можуть розроблятися текстуально або графічно і затверджуються керівником тренування

6

Розробка Плану рекогносцировки місць практичного відпрацювання питань

З метою уточнення окремих питань і деталей плану проведення тренування із керівним та командним складом на основі ПЛАНУ РЕКОГНОСЦИРОВКИ МІСЦЬ ПРАКТИЧНОГО ВІДПРАЦЮВАННЯ ПИТАНЬ (Додаток 9) проводиться рекогносцировка навчальних місць

7

Інші питання підготовки спеціального об’єктового тренування з питань ЦЗ

У підготовчий період із керівним складом ЦЗ та особовим складом формувань ЦЗ проводяться інструктивні заняття, у ході яких уточнюються: порядок проведення тренування, обсяг і послідовність виконання навчальних заходів, обсяг і ділянки імітації, питання матеріально-технічного забезпечення та організація взаємодій, як між структурними підрозділами (цехами, бригадами, відділеннями), формуваннями, так і з сусідніми об’єктами. Учасники тренування під підпис знайомляться з ІНСТРУКЦІЄЮ по виконанню заходів безпеки при підготовці та проведенні СОТ

ІІ. Проведення СОТ

Для більш якісного опрацювання конкретних питань можуть вручатися тим, кого навчають, імітаційні талони (Додаток 12) та відповідними посадовими особами визначаються втрати, що дозволяє наблизити тренування до реальності за МЕТОДИКОЮ ВИЗНАЧЕННЯ ВТРАТ НА ТРЕНУВАННЯХ ЦЗ (Додаток 15).

Протягом тренування керівництвом СОТ ведеться спостереження:

за оповіщенням і збором керівного складу цивільного захисту, начальників служб, керівників структурних підрозділів, посередників для доведення обстановки і постановки першочергових завдань;

за виконанням попереджувальних заходів по зменшенню можливого впливу наслідків надзвичайної ситуації на діяльність суб’єкта;

за виконанням Плану дій в залежності від обстановки, яка склалася внаслідок виникнення тієї чи іншої надзвичайної ситуації;

за виконанням заходів безаварійної зупинки виробничої діяльності суб’єкта;

за організацією колективного захисту працюючого персоналу;

за відпрацюванням питань підвищення сталості роботи суб’єкта;

за виконанням заходів евакуації;

за діями по ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;

в ході спостереження накопичується матеріал для проведення розбору



ІІІ. Підбиття підсумків проведення СОТ. Розбір проведення СОТ








Розбираються та оцінюються всі практичні заходи, які виконані у ході тренування, конкретні дії тих, хто навчається, за етапами тренування згідно з КРИТЕРІЯМИ ОЦІНКИ ОБ’ЄКТОВИХ ТРЕНУВАНЬ З ЦЗ (Додаток 16). Підбиваються підсумки щодо досягнення навчальної мети, вказуються недоліки, що мали місце, вказується, на що треба звернути увагу надалі при відпрацюванні заходів з підготовки.

Керівником ЦЗ суб’єкта затверджується ПЛАН УСУНЕННЯ НЕДОЛІКІВ, ВИЯВЛЕНИХ В ХОДІ ОБ’ЄКТОВОГО ТРЕНУВАННЯ (Додаток 17)



11



Звіт про організацію проведення тренування

За підсумками об’єктового тренування про результати йог проведення не пізніше 10 днів із часу його закінчення подається ЗВІТ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ПРОВЕДЕННЯ ТРЕНУВАННЯ за встановленою формою (Додаток 18) до уповноваженого органу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення за підпорядкуванням та вищий орган по відомчій лінії.



Додаток 2
Обов’язки керівництва спеціальних об’єктових навчань і тренувань

з питань цивільного захисту
Керівник СОН (СОТ) зобов'язаний:

знати вимоги документів з питань попередження та реагу­вання на надзвичайні ситуації, дійсний стан справ на об'єкті, рівень готовності керівного складу і формувань ЦЗ до практичного виконання заходів ЦЗ;

визначити у наказі „Про підготовку та проведення СОН (СОТ)” основні вихідні дані СОТ: тему, мету і завдан­ня, етапи і навчальні питання, склад керівництва і учасників, час і місце дій сил і засобів, обсяг і порядок обладнання нав­чальних місць для створення фронту робіт (матеріали, сили, строки, конкретні ділянки), питання матеріального, технічно­го, фінансового, медичного забезпечення;

керувати розробкою документів з СОН (СОТ), підготовкою його учасників;

досягати в ході СОН (СОТ) повного і якісного відпрацю­вання навчальних питань шляхом послідовного нарощу­вання та ускладнення обстановки, здійснення система­тичного контролю особисто і через заступників (помічників) за діями тих, хто навчається;

забезпечити суворе дотримання всіма учасниками заходів безпеки, збереження матеріальних цінностей суб'єкта господарювання і влас­ності громадян, економії витрат матеріально-технічних за­собів, які виділяються на СОН (СОТ);

по завершенні СОН (СОТ), підготувати і провести його розбір з керівництвом, у ході якого дати оцінку практичним діям учасників і визначити шляхи усунення недоліків;

організувати розробку наказу „Про підсумки проведення СОН (СОТ)”.


На штаб керівництва СОН (СОТ) покладається:

підготовка необхідних матеріалів для визначення керівником вихідних даних і задуму проведення практичних заходів;

розробка документів з організації і проведення СОН (СОТ), контроль за підготовкою учасників і району тренування;

погодження особистих планів заступників керівника СОН (СОТ), посередницького апарату та планів роздільних тренувань формувань, організація зв’язку, управління і комендантської служби в інтересах керівництва тренування;

збирання, узагальнення, аналіз даних дій тих, хто навчається, в ході тренування, підготовка даних щодо найбільш доцільного використання сил ЦЗ при веденні рятувальних та інших невідкладних робіт (далі - РтаІНР), доведення результатів до особового складу, керівництва і посередників;

організація контролю за підготовкою керівного і командно-начальницького складу, способів швидкого доведення наказів, розпоряджень і даних про обстановку до підлеглих;

здійснення контролю за виконанням поставлених завдань, дотримання заходів безпеки і правил зберігання документів, підготовка матеріалів для розбору тренування;

вивчення прийомів і способів проведення рятувальних та інших невідкладних робіт, підвищення ефективності застосування формувань і техніки, а також перевірка нових теоретичних поглядів і положень з організації дій сил при ліквідації наслідків стихійних лих, аварій і катастроф;

вивчення і узагальнення передового досвіду проведення заходів ЦЗ і втілення його в практику підготовки з ЦЗ;

контроль за збором та поверненням на свої місця учасників СОН (СОТ), а також за приведенням в порядок району СОН (СОТ), техніки і майна;

підготовка доповідей та звіту про результати тренування.

Помічник керівника СОН (СОТ) з інженерно-технічних питань зобов’язаний:

брати участь в розробці плану СОН (СОТ) з питань проведення інженерно-технічних і пожежних заходів;

контролювати діяльність органів і підрозділів, відповідальних за проведення інженерно-технічних і протипожежних заходів при підготовці і під час СОН (СОТ);

забезпечити проведення робіт на технічних і комунально-енергетичних мережах по оперативному і безаварійному їх перекриттю (відключенню) в надзвичайних ситуаціях;

доповідати керівнику СОН (СОТ) про вжиті інженерно-технічні, протипожежні заходи і вплив їх на підвищення стійкості роботи суб’єкта господарювання в екстремальних умовах;

готувати звітні матеріали за результатами СОН (СОТ) для загального розбору і конкретні пропозиції щодо впровадження одержаного досвіду в щоденну діяльність суб’єкта господарювання.


Помічник керівника СОН (СОТ) з матеріально-технічного забезпечення зобов’язаний:

брати участь у розробці заходів і організовувати їх матеріально-технічне забезпечення згідно з задумом і планом СОН (СОТ);

створювати під час СОН (СОТ) обстановку (фронт роботи), яка дозволяє глибоко і всебічно відпрацьовувати завдання щодо безперебійного матеріально-технічного забезпечення діяльності суб’єкта господарювання;

контролювати своєчасне підвезення формуванням ЦЗ гарячої їжі, продовольства, води, предметів першої необхідності;

організовувати правильну розстановку та використання техніки, забезпечення її пально-мастильними матеріалами, витрати моторесурсів;

доповідати керівнику СОН (СОТ) про виконання завдань матеріально-технічного забезпечення і пропозиції щодо його удосконалення;

готувати звітні матеріали за результатами СОН (СОТ) для загального розбору.
Помічник керівника СОН (СОТ) з евакуації зобов’язаний:

брати участь в розробці і здійсненні заходів, пов’язаних з евакуацією працівників суб’єкта господарювання до заміської зони та відселення населення з небезпечних зон, їх розміщення;

контролювати діяльність евакуаційних органів при підготовці і в ході СОН (СОТ), стежити за роботою транспорту і дотриманням заходів безпеки при перевезенні евакуйованих;

організувати всебічне забезпечення евакуйованих медичним обслугову-ванням, харчуванням, теплом на збірних пунктах і маршрутах евакуації;

готувати звітні матеріали про підсумки СОН (СОТ) для загального розбору і конкретні пропозиції щодо удосконалення евакуаційних заходів.
Помічник керівника СОН (СОТ) з імітації зобов’язаний:

згідно з задумом і планом СОН (СОТ), визначити склад імітаційної команди, необхідні засоби імітації, зв’язок і переміщення;

розробити план імітації з обґрунтуванням необхідних засобів і матеріалів, часу на обладнання навчальних місць для практичних робіт, „прив’язати” його до місцевості, погодити з адміністрацією суб’єкта господарювання і представити керівнику СОН (СОТ) на затвердження;

організувати і особисто керувати створенням ділянок імітації, забезпечити їх охорону до початку СОН (СОТ);

керувати підготовкою імітаційної команди і організовувати інструктаж та прийняття заліків від її особового складу із заходів безпеки при роботі з імітаційними засобами;

підтримувати постійний і надійний зв’язок з керівником СОН (СОТ), проводити імітацію суворо за Планом СОН (СОТ) або за вказівками (розпорядженнями) керівника СОН (СОТ), забезпечуючи безпеку імітаційної команди і всіх учасників СОН (СОТ);

по закінченні СОН (СОТ) організувати приведення в порядок робочих місць, збір невикористаних або знешкоджених засобів імітації, що не спрацювали;

провести розбір практичних дій імітаційної команди і підготувати пропозиції для загального розбору проведення СОН (СОТ).


Додаток 3

Питання, які відпрацьовуються у ході

спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту
У ході СОН (СОТ) можуть відпрацьовуватися питання, перелік і порядок опрацювання яких залежить від змісту планувальних документів з питань цивільного захисту, місцевих умов і створеної обстановки.
Загальні заходи, що рекомендується відпрацьовувати при проведенні СОН (СОТ), незалежно від специфіки суб’єкта господарювання:

інформаційне забезпечення виробничого персоналу та населення, яке мешкає в зоні відповідальності суб’єкта господарювання;

порядок застосування певних розділів „Плану реагування на надзвичайні ситуації” чи „Інструкції щодо дій працівників суб’єкта господарювання у разі загрози виникнення або виникнення НС”;

приведення у готовність роботи системи управління суб’єктом господарювання у НС (пунктів управління, засобів зв’язку і оповіщення та чергових і диспетчерських служб);

порядок видачі приладів контролю, засобів індивідуального захисту та приведення у готовність до використання захисних споруд цивільного захисту;

організація радіаційного та хімічного спостереження, дозиметричного контролю;

забезпечення виконання рятувальних та інших невідкладних робіт;

поновлення роботи після ліквідації НС та її наслідків, створення необхідних запасів матеріалів і устаткування;

організація досліджень на тренуванні.
Додатково у ході СОН (СОТ) відпрацьовуються (вибірково!):

комплекс заходів зі зниження наслідків небезпечних явищ; захисту обладнання і споруд суб’єкта господарювання, власного майна мешканців прилеглих територій; організація та проведення екстреної евакуації та первинного життєзабезпечення людей – на територіях, які схильні до виникнення НС природного характеру;

ведення розвідки та дозиметричного контролю, введення режимів радіаційного захисту, проведення йодної профілактики і евакуації населення, дезактивації місцевості, споруд, техніки, санітарної обробки – на територіях можливого впливу радіаційних аварій;

захист від небезпечних хімічних речовин виробничого персоналу та населення прилеглих житлових кварталів, ліквідації наслідків хімічного зараження – на хімічно небезпечних об’єктах.


При відпрацюванні питань підвищення надійності роботи об’єкта:

обладнання захисними пристроями, конструкціями енергетичних установок, цінного обладнання та приладів;

встановлення на робочих місцях витратних ємностей аварійного зливу отруйних і горючих речовин;

обвалування ємностей з хімічними і вогненебезпечними речовинами;

перевірка готовності автономних електростанцій;

здійснення заходів захисту джерел водозабезпечення і резервуарів з чистою водою;

підготовка засобів санітарної очистки та придбання для проведення дезактивації, дегазації і дезинфекції;

здійснення заходів щодо безаварійної зупинки роботи або обладнання на підприємствах з безперервним технологічним циклом при раптовому відключенні електропостачання для прискореного переведення агрегатів з одного виду палива на інший – резервний;

розроблення пристроїв для використання машин і техніки для виконання рятувальних та інших невідкладних робіт, а також робіт, що пов’язані зі знезараженням місцевості та споруд;

перевірка автоматичних засобів недопущення пожеж і пожежного інвентаря;

очищення території від паливно-мастильних матеріалів та сміття;

обробка приміщень вогнезахисним розчином.


При проведенні практичних заходів з евакуації можливе відпрацювання питань:

обладнання місця роботи евакуаційних органів суб’єкта господарювання;

уточнення списків евакуйованих;

перевірка наявності транспортних засобів і їх готовності;

уточнення маршрутів піших колон та місць відпочинку.
Під час СОН (СОТ), у ході виконання завдань з проведення рятувальних робіт опрацьовуються питання:

проведення пошукових заходів щодо розшуку людей в задимлених, засипаних, зруйнованих та завалених будівлях і спорудах;

ведення робіт з розкриття споруд та подачі до них повітря;

проведення заходів витягання людей з-під завалів;

проведення рятувальних робіт з евакуації постраждалих з верхніх поверхів будинків та будівель;

виведення людей з загазованих та задимлених приміщень;

надання першої медичної допомоги постраждалим і їх евакуація із небезпечної зони;

локалізація осередків пожеж та їх гасіння;

виведення населення з районів радіаційного забруднення та обладнання пунктів санітарної обробки;

дезактивація території, споруд, техніки та іншого майна.



Додаток 4

Варіанти спеціальних об’єктових навчань і тренувань

з питань цивільного захисту
1. Тренування з теми „Дії керівного складу і формувань цивільного захисту при проведенні рятувальних та інших невідкладних робіт у ході ліквідації аварії на хімічно небезпечному об’єкті”.

Тренування звичайно починається з моменту передачі диспетчером (черговим) інформації про виниклу аварію з виливом (викидом) небезпечних хімічних речовин на суб’єкті господарювання і продовжується шляхом нарощування обстановки і відповідних практичних дій тих, кого навчають.

На СОН (СОТ) можуть опрацьовуватися такі заходи:

а) із диспетчерським персоналом – порядок дій при отриманні сигналів про небезпеку надзвичайної ситуації, оповіщення про надзвичайну ситуацію;

б) із керівним складом ЦЗ – виявлення та оцінка обстановки на суб’єкті господарювання при виникненні аварії з небезпечною хімічною речовиною. Прийняття рішень щодо запобігання або зниження втрат виробничого персоналу. Керування рятувальними та іншими невідкладними роботами при ліквідації наслідків аварії;

в) зі складом формувань цивільного захисту – проведення спеціального об’єктового роздільного тренування з теми “Дії формувань цивільного захисту при ліквідації наслідків аварії і проведення рятувальних та інших невідкладних робіт”;

г) з працівниками суб’єкта господарювання, які не призначені до складу формувань ЦЗ, – дії у випадках аварії з небезпечними хімічними речовинами, практичне використання способів та засобів захисту, безаварійне припинення виробництва.
2. Тренування з теми „Проведення заходів ЦЗ при планомірному переведенні об’єкта на режим роботи в умовах надзвичайної ситуації”.

На цьому тренуванні рекомендується перевірити реальність заходів „Плану дій” або „Плану реагування”. При цьому можуть опрацьовуватися наступні питання:

а) із керівним складом ЦЗ – порядок переведення суб’єкта господарювання на режим функціонування в умовах надзвичайної ситуації, виконання практичних заходів щодо підвищення стійкості роботи в умовах надзвичайної ситуації, організація і практична видача засобів індивідуального захисту; організація радіаційного і хімічного спостереження і розвідки, оцінка обстановки в осередках хімічного і бактеріологічного ураження (осередку ураження НХР), організація і керівництво рятувальними та іншими невідкладними роботами в осередках ураження, проведення заходів виведення і вивезення в безпечні райони, організація хімічного і дозиметричного контролю;

б) зі складом формувань цивільного захисту – проведення спеціального об’єктового роздільного тренування з теми „Дії формувань цивільного захисту при проведенні рятувальних та інших невідкладних робіт в осередках ураження”;

в) з працівниками суб’єкта господарювання, які не призначені до складу формувань ЦЗ, дії за попереджувальним сигналом ЦЗ, наприклад: “Увага! Хімічна тривога!” і наступної мовної інформації про порядок одержання засобів індивідуального захисту, приведення в готовність, порядок проведення протипожежних заходів, надання само- і взаємодопомоги при різноманітних ураженнях, проведення спеціальної і санітарної обробки.

Додаток 5

Н А К А З

___________________________

(найменування суб’єкта господарювання)

Про підготовку та проведення

спеціального об’єктового тренування

з питань цивільного захисту

на _______________________________

(найменування суб’єкта господарювання )


У констатуючій частині вказується:

термін та характер проведення СОТ;

тема СОТ;

цілі СОТ для всіх груп учасників;

місце (район) проведення СОТ.

У розпорядчій частині вказується:

керівник СОТ, штаб керівництва СОТ, відповідальні особи та помічники з певних напрямків і посередники;

склад учасників тренування;

організація управління і зв’язку під час СОТ;

порядок підготовки до СОТ всіх груп тих, кого навчають (порядок підготовки і терміни проведення СОТ, вивчення ними керівних документів та навчально-методичної літератури, вивчення питань, які підлягають опрацюванню в ході СОТ, проведення інструктивного заняття, розробка документів на підготовку і проведення СОТ, підготовку членів формувань ЦЗ, підготовку працівників, які не призначені до складу формувань ЦЗ, вивчення ними програми і питань опрацювання в ході СОТ, решта нормативів ЦЗ, вивчення інструкції з заходів безпеки та інше);

матеріально-технічне і медичне забезпечення СОТ;

підготовка і використання в ході СОТ майна і матеріалів;

порядок, обсяг і терміни підготовки місця (району) проведення СОТ (виробничих та інших приміщень, споруд, навчальної матеріально-технічної бази ЦЗ, безпечних районів; сил і засобів, які виділяються для цих цілей, відповідальні особи і виконавці);

практичні заходи щодо підвищення стійкості роботи суб’єкта господарювання;

ділянки імітації, обсяг кожної з них і необхідні для цього сили і засоби;

заходи щодо зберігання державної та особистої власності в місцях проведення СОТ;

заходи безпеки під час проведення СОТ;

норми витрати матеріальних засобів;

термін готовності до СОТ.
Керівник (назва суб’єкта господарювання) підпис ініціали, прізвище

ВАРІАНТ

Наказ

Акціонерне товариство „Радон”
09 травня 2014 року № 123
Про підготовку та проведення спеціального

об’єктового тренування з питань цивільного захисту

на АТ „Радон”
Згідно з „Планом підготовки з цивільного захисту керівного складу, формувань цивільного захисту та працівників АТ “Радон” на 2014 рік” на 10 липня 2014 року заплановано проведення спеціального об’єктового тренування з питань цивільного захисту (далі – тренування) з теми „Дії керівного складу та членів формувань цивільного захисту, робітників та службовців АТ „Радон” при виникненні надзвичайної ситуації соціального характеру (захоплення терористами заручників у складальному цеху)”.

Метою проведення тренування є:

перевірки реальності заходів „Плану реагування на надзвичайні ситуації акціонерного товариства “Радон”;

відпрацювання алгоритму дій керівного складу ЦЗ та членів формувань цивільного захисту, робітників та службовців у випадку вчинення на території надзвичайної ситуації соціального характеру (терористичного акту);

Завдання на тренування для різних груп учасників:

а) для керівного складу цивільного захисту:

розробка та прийняття обґрунтованих рішень в умовах різкого дефіциту часу, своєчасне доведення завдань підлеглим, здійснення контролю виконання завдань;

вивчення прийомів та способів проведення рятувальних та інших невідкладних робіт в умовах швидкої зміни обставин;

б) для керівників та працівників формувань цивільного захисту :

перевірка реальності планів приведення в готовність формувань ЦЗ;

відпрацювання, закріплення практичних навичок виконання РіНР формуваннями ЦЗ за їхніми призначеннями при різних обставинах;

узгодження дій членів формувань ЦЗ при виконанні завдань за призначенням при проведенні РіНР у зонах НС та взаємодія з іншими силами, що залучаються для виконання відповідних робіт;



в) для працівників АТ “Радон”:

відпрацювання за обсягом і змістом програми навчання робітників та службовців діям у надзвичайних ситуаціях.

Тренування буде проводитися у складальному цеху АТ „Радон”.

Керувати тренуванням буду особисто.

З метою своєчасної та якісної підготовки до тренування

НАКАЗУЮ:
1. Призначити штаб керівництва тренування у складі:

начальник штабу - прізвище, ініціали, посада;

помічник керівника СОТ з підготовки розбору тренування – прізвище, ініціали, посада;

помічник керівника СОТ з матеріально-технічного забезпечення – прізвище, ініціали, посада;

помічник керівника СОТ з евакуації – прізвище, ініціали, посада;

помічник керівника тренування з імітації - прізвище, ініціали, посада.

2. Посередниками керівника тренування призначити:

при штабі керівництва тренування – старшого майстра виробничого навчання НМЦ ЦЗ та БЖД Рівненської області прізвище, ініціали;

при ланці оповіщення та зв’язку – прізвище, ініціали, посада;

при санітарному посту – прізвище, ініціали, посада;

при ланці охорони громадського порядку – прізвище, ініціали, посада.

3. На тренування залучити:

керівний склад цивільного захисту АТ „Радон”: відповідального з питань цивільного захисту, членів комісії з питань надзвичайних ситуацій;

формування цивільного захисту: ланку зв’язку та оповіщення, санітарний пост, ланку охорони громадського порядку – згідно з Планом проведення тренування;

робітників і службовців, які не призначені до складу формувань цивільного захисту.

4. Підготовку до тренування проводити у робочий час.

Порядок підготовки до тренувань:

4.1. Начальнику штабу керівництва тренування прізвище, ініціали:

підготувати необхідні матеріали для вихідних даних і замислу проведення тренування. Термін - до 17.05.2014.

розробити календарний план підготовки тренування. Термін - до 22.05.2014;

розробити схему організації керівництва та посередницького апарату. Термін – до 23.05.2014;

розробити план рекогносцировки місць практичного відпрацювання питань до 24.05.2014 та організувати проведення рекогносцировки 28.05.2014;

довести інформацію про заходи безпеки на тренуванні всім учасникам - до 04.07.2014;

організувати контроль підготовки членів формувань цивільного захисту;

провести інструктивно-методичне заняття з посередниками та працівниками формувань цивільного захисту, які залучаються до проведення тренування, та рекогносцировку місць практичного відпрацювання питань тренування. Термін - до 28.06.2014;

організувати погодження особистих планів помічників керівника тренування та посередників.

4.2. Помічнику керівника тренування з матеріально-технічного забезпечення прізвище, ініціали організувати матеріально-технічне забезпечення тренування згідно з Планом матеріально-технічного забезпечення тренування.

4.3. Помічнику керівника тренування з евакуації прізвище, ініціали організувати підготовку працівників складального цеху до дій по терміновій евакуації в безпечне місце. Термін – до _____ 2014.

4.4. Помічнику керівника тренування з імітації прізвище, ініціали:

згідно з задумом і Планом проведення тренування визначити склад імітаційної команди та необхідні засоби імітації. Термін - до _____ 2014;

розробити план імітації. Термін – до _____ 2014.

провести інструктаж та прийняти заліки від особового складу імітаційної команди щодо знання заходів безпеки при проведенні тренування. Термін – до _____ 2014.

4.5. Керівнику ланки оповіщення та зв’язку прізвище, ініціали перевірити стан засобів зв’язку та оповіщення АТ „Радон”. Термін - до _____ 2014.

4.6. Керівнику санітарного поста перевірити та поновити медичні препарати та медичне майно. Термін – до _____ 2014.

5. Учасників тренування звільнити від виконання посадових обов’язків на час відпрацювання питань тренування та забезпечити їх явку до місць збору згідно з Планом проведення тренування.

6. Термін готовності до тренування _____ 2014.

7. Контроль за виконанням наказу покласти на прізвище, ініціали, відповідального з питань надзвичайних ситуацій.

8. Наказ довести до учасників тренування.
Директор АТ „Радон” підпис прізвище, ініціали,

Додаток 6
ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник спеціального об’єктового тренування з питань цивільного захисту НАЗВА СУБ’ЄКТА

підпис ініціали, прізвище

___ _________ 20__ р.


КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

підготовки спеціального об’єктового тренування

з питань цивільного захисту у НАЗВА СУБ’ЄКТА




з/п

Основні заходи

Термі-ни вико-нання

Вико-навці

Хід вико-нання

І. Організаційні заходи




Проведення загальних заходів з підготовки та забезпечення тренування. Погодження з іншими організаціями, ступеня їх участі










ІІ. Підготовка керівництва тренування




Вивчення керівних документів і навчально-методичної літератури, проведення рекогносцировки району тренування, розробка документів тренування










ІІІ. Підготовка формувань цивільного захисту




Організація проведення занять за тематикою загальної підготовки, опрацювання нормативів, підготовки планів проведення спеціальних об’єктових роздільних тренувань










ІV. Підготовка робітників і службовців, які не призначені до складу формувань цивільного захисту




Організація проведення занять по групах за програмою навчання населення діям у НС, опрацювання нормативів, вивчення заходів безпеки










V. Підготовка населення, яке залучається до тренування (ПРИ ПОТРЕБІ)




Ознайомлення з питаннями, що опрацьовуються у ході тренування за учас-тю населення, вивчення заходів безпеки










VІ. Заходи з матеріально-технічного і медичного захисту (ПРИ ПОТРЕБІ)




Забезпечення учасників тренування продуктами харчування, водою, предметами першої необхідності, забезпечення паливно-мастильними матеріалами, технічне та медичне забезпечення










УІІ. Підготовка суб’єкта і району тренування




Вивчення місця (району) тренування, підготовка місць імітації та проведення робіт









Начальник штабу керівництва підпис ініціали, прізвище




Каталог: system -> files
files -> Рефератів для включення в Загальнодержавну реферативну базу даних "Україніка наукова"
files -> Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
files -> «Стратегія розвитку України» (економіка, соціологія, право)
files -> Правила експлуатації суден флоту рибної промисловості, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства
files -> Програма розвитку садівництва україни на період до 2025 року
files -> Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності, затверджені наказом Мінфіну від 28. 03. 2013 р. №433
files -> Звіт про рух грошових коштів За своєю формою та суттю звіт про рух грошових коштів є чи не найпростішим для розуміння та «читання» керівництвом і зовнішніми користувачами фінансовим звітом
files -> Рішення іменем україни №38/703 За позовом До Про 10. 02. 2004 р
files -> Фермерське господарство прогресивна форма господарювання на селі
files -> Українці лауреати Нобелевських премій


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3




База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка