Державна службаінтелектуальноївласностіукраїн иСкачати 105.26 Kb.
Дата конвертації16.11.2016
Розмір105.26 Kb.
Д Е Р Ж А В Н А С Л У Ж Б А І Н Т Е Л Е К Т У А Л Ь Н О Ї В Л А С Н О С Т І У К Р А Ї Н И
Україна, 03680, МСП, м. Київ-35, вул. Урицького, 45

Тел.: (044) 494-06-06. Факс: (044) 494-06-67.


ЗАЯВА

про реєстрацію авторського права на службовий твір

Службові відмітки: Підпис начальника відділу ►_______________Номер заявки ▼

Дата подання

Число ▲

Місяць ▲

Рік ▲
Номер свідоцтва

Дата реєстрації

Число ▲

Місяць ▲

Рік ▲

Прошу зареєструвати авторське право на службовий твір


1. Вид та повна назва твору _______________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Скорочена назва твору (якщо така є) ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Попередня чи альтернативна назва твору (якщо така є)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


2. Галузь творчої діяльності _______________________________________________________

Наука, література чи мистецтво3. До якого об’єкту(ів) авторського права належить твір ___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________


4. Анотація або реферат твору (Публікується в офіційному бюлетені)
___________________________________________________________________________________

Рекомендований розмір - до 300 друкованих знаків

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Дата остаточного завершення роботи над твором ► Число ____ Місяць ________ Рік ________
6. Відомості про оприлюднення твору (опублікування, сповіщення, виконання, показ тощо) _________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7. Відомості про використані твори:
7.1. Відомості про твір(и), відносно якого(их) цей твір є похідним ____________________________

___________________________________________________________________________________

Вказати, на основі якого твору зроблено переклад, адаптацію, аранжування тощо, їх правомірність

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


7.2. Відомості про твір(и), або частину твору(ів), що включено до твору, права на який реєструються

___________________________________________________________________________________

Вказати твори інших авторів та правомірність їх включення

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


8. Відомості про попередню реєстрацію* Ні – ; Так – , _________________________________

Вказати державу, дату, номер попередньої реєстрації

___________________________________________________________________________________

та назву реєстру


9. Відомості про автора(ів) твору, зазначеного у п.1 заяви **
9.1. Прізвище, ім'я, по батькові першого автора (псевдонім, за наявності, вказати в дужках)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Дата народження Число ____ Місяць ________ Рік ________

Повна поштова адреса, телефон ________________________________________________________

Вулиця, номер будинку, назва населеного пункту, район, область, поштовий індекс ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Суть авторства, авторський вклад у створення твору _____________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________


Цей твір (частину твору) створено:*

у порядку виконання службових

обов’язків

за договором


Цей твір (частину твору) створено для оприлюднення:*
під власним ім’ям

анонімно

під псевдонімом
* Необхідне позначити “X”

** Якщо авторів декілька, використайте лист подовження бланку заяви

10. Відомості про особу(осіб), якій(им) належать авторські майнові права на службовий твір

___________________________________________________________________________________

Повне ім’я фізичної особи, повна поштова адреса та/або повне офіційне найменування юридичної особи, юридична адреса

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

11. Особа, яка подає заявку на реєстрацію (заявник):
11.1. Автор(и), роботодавець

___________________________________________________________________________________

Повне ім’я фізичної особи, повна поштова адреса або повне офіційне найменування юридичної особи, адреса для листування

___________________________________________________________________________________


11.2. Довірена особа автора(ів), роботодавця ▼ ___________________________________________________________________________________

Повне ім’я особи, повна поштова адреса (адреса для листування), телефон

___________________________________________________________________________________
12. Видача свідоцтва (свідоцтв):
Надіслати за вказаною адресою _________________________________________________________

Вулиця, номер будинку, назва населеного пункту, район, область, поштовий індекс ___________________________________________________________________________________


Видати заявнику ____________________________________________________________________

Прізвище, ініціали


13. Перелік документів і матеріалів, що додаються до заяви

Кількість аркушів

Кількість примірників

Примірник твору (форма, в якій представлено твір)Документ, що підтверджує створення твору у порядку виконання службових обов’язків та належність авторських майнових прав на службовий твір


Платіжний документ, що підтверджує сплату збору за підготовку до державної реєстрації авторського права на твірПлатіжний документ, що підтверджує сплату збору за оформлення і видачу свідоцтва про державну реєстрацію авторського права на твірДокумент, що свідчить про факт і дату оприлюднення твору (за наявності)Документ, що підтверджує повноваження довіреної особи (довіреність)Інші документи, що додаються до заяви


14. Я, який нижче підписався, підтверджую достатність і достовірність відомостей, вказаних у матеріалах заявки:

Заявник __________________________________________________________________________

Прізвище, ініціали та підпис фізичної або повне офіційне найменування юридичної особи та її підпис, що складається

___________________________________________________________________________________

з повного найменування посади особи, яка підписує заяву, прізвища, ініціалів, особистого підпису, дати і скріплюється печаткою

М.П.


Дата ► Число ______ Місяць ______________ Рік __________

Примітки:_____________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Заявку опрацював: ______________________________________________________________

Прізвище, ініціали та підпис працівника відділу

Лист подовження до бланку заяви

9.2. Прізвище, ім'я, по батькові другого автора (псевдонім, за наявності, вказати в дужках)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Дата народження Число ____ Місяць ________ Рік ________

Повна поштова адреса, телефон ________________________________________________________

Вулиця, номер будинку, назва населеного пункту, район, область, поштовий індекс ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Суть авторства, авторський вклад у створення твору _____________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________


Цей твір (частину твору) створено:*

у порядку виконання службових

обов’язків

за договором


Цей твір (частину твору) створено для оприлюднення:*
під власним ім’ям

анонімно

під псевдонімом


9.3. Прізвище, ім'я, по батькові третього автора (псевдонім, за наявності вказати в дужках)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Дата народження Число ____ Місяць ________ Рік ________

Повна поштова адреса, телефон ________________________________________________________

Вулиця, номер будинку, назва населеного пункту, район, область, поштовий індекс ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Суть авторства, авторський вклад у створення твору _____________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Цей твір (частину твору) створено:*

у порядку виконання службових

обов’язків

за договором


Цей твір (частину твору) створено для оприлюднення:*
під власним ім’ям

анонімно

під псевдонімом
* Необхідне позначити “X”Каталог: i upload -> file
file -> Перелік зарубіжних баз даних об’єктів промислової власності, до яких надається безоплатний доступ в Інтернеті
file -> П ерелік патентної документації на cd-rom та dvd, наявної у фгк
file -> П ерелік патентної документації на cd-rom та dvd, наявної у фгк
file -> Міністерствоосвітиінаукиукраїн и державний департамент інтелектуальної власності
file -> Державна службаінтелектуальноївласностіукраїн и
file -> Перелік адрес зарубіжних баз даних об’єктів промислової власності, до яких надається безоплатний доступ в Інтернеті
file -> Перелік адрес зарубіжних баз даних об’єктів промислової власності, до яких надається безоплатний доступ в Інтернеті
file -> П ерелік патентної документації на cd-rom та dvd, наявної у фгк
file -> Аналіз промислової стратегії підприємства
file -> Перелік науково-технічних баз даних

Скачати 105.26 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка