Державна службаінтелектуальноївласностіукраїн иСкачати 96.79 Kb.
Дата конвертації22.11.2016
Розмір96.79 Kb.
#2181
Д Е Р Ж А В Н А С Л У Ж Б А І Н Т Е Л Е К Т У А Л Ь Н О Ї В Л А С Н О С Т І У К Р А Ї Н И
Україна, 03680, МСП, м. Київ-35, вул. Урицького, 45

Тел.: (044) 494-06-06. Факс: (044) 494-06-67.ЗАЯВА

про реєстрацію договорів, які стосуються права автора на твір

Службові відмітки: Підпис начальника відділу ►________________


Номер заявки ▼

Дата подання

Число ▲

Місяць ▲

Рік ▲
Номер рішення

Дата реєстрації

Число ▲

Місяць ▲

Рік ▲

Прошу зареєструвати авторський договір про передачу виключного / невиключного права на використання твору1. Вид та повна назва твору ________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Скорочена назва твору (якщо така є) ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Попередня чи альтернативна назва твору (якщо така є)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


2. Галузь творчої діяльності ________________________________________________________

Наука, література чи мистецтво3. До якого об’єкту(ів) авторського права належить твір ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________


4. Анотація або реферат твору _______________________________________________________

Рекомендований розмір - до 300 друкованих знаків

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________5. Відомості про використані твори:
5.1. Відомості про твір(и), відносно якого(их) цей(і) твір(и) є похідним(и) ________________________

____________________________________________________________________________________

Вказати, на основі якого твору зроблено переклад, адаптацію, аранжування тощо, їх правомірність

____________________________________________________________________________________


5.2. Відомості про твір(и), або частину твору(ів), що включено до твору(ів), права на який(і) реєструються

____________________________________________________________________________________

Вказати твори інших авторів та правомірність їх включення

____________________________________________________________________________________


6. Відомості про попередню реєстрацію твору(ів), стосовно якого(их) укладено договір* Ні – ; Так – , ____________________________________________________________________________________

Вказати державу, дату, номер попередньої реєстрації та назву реєстру


7. Відомості про автора(ів) твору(ів), зазначеного(их) у п.1 заяви **
7.1. Прізвище, ім'я, по батькові першого автора (псевдонім, за наявності, вказати в дужках)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Дата народження Число ____ Місяць ________ Рік ________
Повна поштова адреса, телефон _________________________________________________________

Вулиця, номер будинку, назва населеного пункту, район, область, поштовий індекс ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Суть авторства, авторський вклад у створення твору ______________________________________

____________________________________________________________________________________
Цей твір (частину твору) створено:*

у порядку виконання службових обов’язків

за договором

у порядку індивідуальної розробки

8. Відомості стосовно договору:

  • Назва, номер, дата підписання авторського договору _________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________  • Сторони договору:

Особа(и), яка(і) передає(ють) права на використання твору(ів)

____________________________________________________________________________________

Повне ім’я фізичної особи, повна поштова адреса або повне офіційне найменування юридичної особи, юридична адреса

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Особа(и), якій(им) передаються права на використання твору(ів)

____________________________________________________________________________________

Повне ім’я фізичної особи, повна поштова адреса або повне офіційне найменування юридичної особи, юридична адреса

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________


  • Право передане:* виключне невиключне

  • Обсяг переданих прав (форми та способи використання твору(ів)) ________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

* Необхідне позначити “X”

** Якщо авторів декілька, використайте лист подовження бланку заяви

  • Строк дії договору ___________________________________________________________________

  • Територія дії договору ________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

9. Особа, яка подає заявку на реєстрацію (заявник):

9.1. Одна з сторін договору

____________________________________________________________________________________

Повне ім’я фізичної або повне офіційне найменування юридичної особи, повна поштова адреса (адреса для листування), телефон

____________________________________________________________________________________


9.2. Довірена особа сторони договору ▼ ____________________________________________________________________________________

Повне ім’я особи, повна поштова адреса (адреса для листування), телефон

____________________________________________________________________________________
10. Видача рішення:
Надіслати за вказаною адресою __________________________________________________________

Вулиця, номер будинку, назва населеного пункту, район, область, поштовий індекс ____________________________________________________________________________________


Видати заявнику _____________________________________________________________________

Прізвище, ініціали11. Перелік документів і матеріалів, що додаються до заяви

Кількість аркушів

Кількість примірників

Примірник твору (форма, в якій представлено твір)Примірник договоруДокумент, що підтверджує виключне майнове право на твір у особи, яка здійснює передачу і має виключне майнове право на твір, але не є автором


Платіжний документ, що підтверджує сплату збору за підготовку до державної реєстрації договорів, які стосуються права автора на твірДокумент, що підтверджує наявність пільг по сплаті збору


Документ, що підтверджує повноваження довіреної особи (довіреність)Інші документи, що додаються до заяви

12. Я, який нижче підписався, підтверджую достатність і достовірність відомостей, вказаних у матеріалах заявки:
Заявник ___________________________________________________________________________

Прізвище, ініціали та підпис фізичної або повне офіційне найменування юридичної особи та її підпис, що складається

___________________________________________________________________________________

з повного найменування посади особи, яка підписує заяву, прізвища, ініціалів, особистого підпису, дати і скріплюється печаткою


М.П.

Дата ► Число ______ Місяць ______________ Рік __________


Примітки:_____________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
Заявку опрацював: ______________________________________________________________

Прізвище, ініціали та підпис працівника відділу

Лист подовження до бланку заяви

7.2. Прізвище, ім'я, по батькові другого автора (псевдонім, за наявності, вказати в дужках)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Дата народження Число ____ Місяць ________ Рік ________

Повна поштова адреса, телефон _________________________________________________________

Вулиця, номер будинку, назва населеного пункту, район, область, поштовий індекс ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Суть авторства, авторський вклад у створення твору ______________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Цей твір (частину твору) створено:*

у порядку виконання службових обов’язків

за договором

у порядку індивідуальної розробки

7.3. Прізвище, ім'я, по батькові третього автора (псевдонім, за наявності, вказати в дужках)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Дата народження Число ____ Місяць ________ Рік ________

Повна поштова адреса, телефон _________________________________________________________

Вулиця, номер будинку, назва населеного пункту, район, область, поштовий індекс ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Суть авторства, авторський вклад у створення твору ______________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Цей твір (частину твору) створено:*

у порядку виконання службових обов’язків

за договором

у порядку індивідуальної розробки


* Необхідне позначити “X”Каталог: i upload -> file
file -> Перелік зарубіжних баз даних об’єктів промислової власності, до яких надається безоплатний доступ в Інтернеті
file -> П ерелік патентної документації на cd-rom та dvd, наявної у фгк
file -> П ерелік патентної документації на cd-rom та dvd, наявної у фгк
file -> Державна службаінтелектуальноївласностіукраїн и
file -> Міністерствоосвітиінаукиукраїн и державний департамент інтелектуальної власності
file -> Перелік адрес зарубіжних баз даних об’єктів промислової власності, до яких надається безоплатний доступ в Інтернеті
file -> Перелік адрес зарубіжних баз даних об’єктів промислової власності, до яких надається безоплатний доступ в Інтернеті
file -> П ерелік патентної документації на cd-rom та dvd, наявної у фгк
file -> Аналіз промислової стратегії підприємства
file -> Перелік науково-технічних баз даних

Скачати 96.79 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка