Державна установаСторінка3/3
Дата конвертації09.11.2017
Розмір0.66 Mb.
ТипАвтореферат
1   2   3

ВИСНОВКИ
У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової проблеми, що виявляється в побудові нової концептуальної моделі „гострі ушкодження сумково-зв’язкового апарату колінного суглоба” з її верифікацією, лікувально – діагностичними, реабілітаційними та організаційними заходами. Концептуальна модель призначена покращити результати лікування постраждалих, запобігти розвитку хронічної нестабільності та гонартрозу колінного суглоба.

  1. Побудована нова системна концепція “Гострі ушкодження СЗА КС”, яка представлена у формі інформаційно-концептуальної моделі. Ця модель покладена в основу наших подальших досліджень.

  2. У результаті з’ясування особливостей уявлень про стабільність – нестабільність, вивчення основних законів класифікаційної діяльності та аналізу відомих класифікацій і класифікаційних систем побудована класифікаційна система “гостра нестабільність КС”, яка відображає структурні та функціональні особливості ушкоджень з орієнтацією на порушення стабільності суглоба.

  3. На основі літературних джерел описані анатомо-функціональні особливості СЗА КС. Визначено, що функціонування СЗА КС відбувається при тісній взаємодії пасивних й активних стабілізаторів та нормальному сенсорному забезпеченні. Багатофункціональність елементів СЗА КС у різних взаємозв’язках складає значні труднощі їхнього відновлення. Отримані дані відповідають нашій концептуальній моделі “гострі ушкодження СЗА КС”.

  4. Гострі ушкодження СЗА КС зустрічаються в найбільш працездатному віці, в основному мають характер множинних, клінічна діагностика внаслідок болю і рефлекторної контрактури ускладнена, оптимальним терміном оперативних втручань є перший тиждень після травми.

  5. Запропонована алгоритмована система клінічної діагностики гострих ушкоджень СЗА КС. Система допомагає у з’ясуванні суті гострого ушкодження СЗА КС, ступеня нестабільності та дозволяє побудувати оптимальну лікувальну тактику.

  6. Встановлені особливості МРТ-семіотики ушкоджень різноманітних структур КС. Показана ефективність МРТ-досліджень гострих ушкоджень СЗА КС.

  7. Побудовано загальну методологію хірургічного лікування хворих із гострими ушкодженнями СЗА КС та технології хірургічних втручань при різних видах ушкоджень.

  8. Запропонована програма реабілітаційних заходів направлена на усунення післяопераційних змін та відновлення функцій суглоба. Програма побудована з урахуванням особливостей втручання, часових параметрів, особливостей перебігу захворювання (його стадії) та інших факторів. Використання програми ефективне та призвело до раннього відновлення функції оперованого суглоба.

9. Результати хірургічного лікування у 94,8%, пацієнтів оцінені позитивно. Тактика раннього хірургічного лікування гострих ушкоджень СЗА КС є ефективною при гострій нестабільності КС.

10. Впроваджені організаційні заходи дозволили істотно покращити етапне надання допомоги хворим із гострим ушкодженням СЗА КС.


ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
Результати проведеного дослідження дозволяють рекомендувати в практику лікування постраждалих з гострими ушкодженнями СЗА КС такі положення:

1. Впровадження побудованої концептуальної моделі „Гострі ушкодження СЗА КС” надає змогу визначити шляхи відновлення ушкоджених елементів та прогнозувати можливі результати лікування.

2. Розроблена класифікаційна система „Гостра нестабільність КС” надає можливість визначити тип, вид, ступінь нестабільності та ушкоджені елементи СЗА КС.

3. Алгоритмована система діагностики гострих ушкоджень СЗА КС, розробка та використання оцінки тестів приведення, відведення, переднього та заднього висування дозволяють зменшити кількість помилок при формуванні діагнозу.

4.МРТ обстеження в гострому періоді травми забезпечує об’єктивну характеристику наявних ушкоджень елементів СЗА КС.

5. Використання запропонованого оперативного доступу та функціонально – стабілізуючого шва забезпечить отримання надійних результатів.

6. Розроблена загальна методологія та технології хірургічного лікування гострих ушкоджень СЗА КС шляхом стабільно–функціонального відновлення ушкоджених структур забезпечують досягнення сприятливих функціональних результатів. Оптимальним терміном застосування розроблених технологій є перший тиждень після травми.

7. Використання розробленої програми реабілітаційних заходів забезпечує раннє відновлення функції суглоба

8. Впровадження запропонованих організаційних заходів дозволить покращити надання етапної допомоги постраждалим з гострою травмою СЗА КС.

СПИСОК РОБІТ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ


1. Чеміріс А.Й. Ефективність магнітно-резонансної томографії в дослідженні стегново-надколінкового зчленування /А.Й.Чеміріс, М.В.Міренков, О.П.М'ягков // Ортопедия, травматология и протезирование. - 1997. - №4. - С.37-41.

Особистий внесок автора полягає в виконанні частини досліджень, аналізу результатів.

2. Чемирис А.И. Диагностика и лечение острой нестабильности коленного сустава /Чемирис А.И. // Збірник наукових статей «Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики». - Запоріжжя.- 1998. - Вип. 2. - С. 226-229.

3. Чемирис А.И. Новый оперативный доступ к коленному суставу /А.И.Чемирис, В.Н. Черный // Літопис травматології та ортопедії. - 1999. - № l. - С. 108

Особистий внесок полягає в поданні ідеї, клінічному впровадженні доступу та аналізі результатів.

4. Гавриленко Б.С. Діагностичне значення синовіїту у хворих з травмою колінного суглоба / Б.С. Гавриленко, О.П. М'ягков, А.Й.Чеміріс // Ортопедия, травматология и протезирование. - 1999. - №3. - С. 30-32.

Особистий внесок автора полягає в проведенні частини досліджень, аналізі отриманих результатів.

5. Кудієвський А.В., Організація допомоги хворим з гострою нестійкістю колінного суглоба / А.В. Кудієвський, Ю.М. Нерянов, А.Й. Чеміріс // Ортопедия, травматология и протезирование. - 1999. - №4. - С. 114-116.

Особистий внесок полягає в проведенні літературного пошуку, його узагальненні, розробленні і впровадженні низки організаційних заходів.

6. Чемирис А.И. Роль капсулярной связки в стабилизации менисков коленного сустава / А.И Чемирис, В.Н. Черный // Вісник морської медицини. - 1999. -4 (8). - С. 28-30.

Особистий внесок полягає в аналізі експериментального матеріалу.

7. Чеміріс А.Й. Профілактика ускладнень і помилок при хірургічному лікуванні гострої нестійкості колінного суглоба / А.Й.Чеміріс // Вісник проблем біології і медицини. - 1999. - №12. - С. 163-165.

8. Чемирис А.И. Острая неустойчивость коленного сустава (проблема, диагностика и хирургическое лечение) / А.И.Чемирис // Ортопедия, травматология и протезирование. - 1999. - №3 - С. 16-19.

9. Чемирис А.И. Хирургическое лечение свежих повреждений медиального отдела коленного сустава / А.И.Чемирис // Збірник наукових статей „Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики”. –Запоріжжя, 1999. - Вип. 3. - С. 286-289.

10. Чеміріс А.Й. Хірургічне лікування пошкоджень сумково-зв'язкового апарата колінного суглоба в гострому періоді травми / А.Й.Чемирис // Медичні перспективи. - 2000. - №4. -С. 86-88.

11. Чемирис А.И. Оперативное восстановление целости поврежденных менисков коленного сустава / А.И.Чемирис, В.Н.Черный // Ортопедия, травматология и протезирование. - 2000. – №1. - С. 69-71.

Особистий внесок полягає в проведенні літературного пошуку, розробці методики оперативного втручання та аналізі результатів лікування.

12. Чеміріс А.Й. Післяопераційна реабілітація хворих з ушкодженнями сумково-зв'язкового апарата колінного суглоба в гострому періоді травми / А.Й.Чеміріс // Медична реабілітація, курортологія та фізіотерапія. - 2000. - №3. - С.31-32.

13. Чеміріс А.Й. Діагностика і хірургічне лікування гострої задньолатеральної нестійкості колінного суглоба /А.Й.Чеміріс, О.В.Баніт // Одеський медичний журнал. - 2000. -№6. - С. 98-100.

Особистий внесок полягає в обстеженні та лікуванні хворих, узагальненні результатів.

14. Чеміріс А.Й. Помилки при обстеженні та наданні допомоги хворим з гострими ушкодженнями колінного суглоба / А.Й.Чеміріс, В.М.Чорний // Вісник морської медицини. - 2000. - № 2. - С. 90-92.

Особистий внесок полягає в аналізі клінічного матеріалу та його статичній обробці.

15. Чемирис А.И. Способы восстановления поврежденной крестообразной связки / А.И.Чемирис // Клінічна хірургія. - 2000. - № 3. - С. 38-39.

16. Чеміріс А.Й Хірургічне лікування множинних пошкоджень сумково-зв'язкового апарата колінного суглоба в гострому періоді травми / Чеміріс А.Й. // Збірник наукових статей „Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики” .– Запоріжжя, 2000. - Вип. 6. - С. 278-282.

17. Чеміріс А.Й. Хірургічна реконструкція свіжих ушкоджень медіального відділу колінного суглоба / А.Й.Чеміріс // Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П.Л. Шупика.- 2000. - №9.- С. 94-96.

18. Чеміріс А.Й. Діагностика і хірургічне лікування гострої задньолатеральної нестійкості колінного суглоба / А.Й.Чеміріс // Вісник ортопедії, травматології та протезування. - 2001. - №3. - С. 73-75.

19. Чеміріс А.Й. Діагностика свіжих пошкоджень сумково-зв'язкового апарата колінного суглоба / А.Й.Чеміріс // Вісник ортопедії, травматології та протезування. - 2002. - .№3. - С. 41-43.

20. Чеміріс А.Й. Раннє відновлення рухів і опірності кінцівки після реконструкції гострих ушкоджень сумково-зв'язкового апарата колінного суглоба / А.Й.Чеміріс // Український журнал екстремальної медицини ім. Г.О. Можаєва. - 2002. - №1. - С. 63-68.

21.Чеміріс А.Й. Можливості магнітно-резонансної томографії в діагностиці гострих ушкоджень колінного суглоба / А.Й.Чеміріс, В.М.Чорний // Травма.- 2002.- № 1.- Том №3. -С. 104-106.

Особистий внесок полягає в обстеженні частини хворих, аналізі отриманих результатів.

22. Чеміріс А.Й Діагностика свіжих пошкоджень сумково-зв'язкового апарата колінного суглоба / А.Й.Чеміріс // Збірник наукових праць УВМА „Проблеми військової охорони здоров'я” . - К., 2002. - С. 202 -207.

23. Чеміріс А.Й. Клінічна оцінка віддалених результатів оперативного лікування свіжих пошкоджень сумково-зв'язкового апарата колінного суглоба / А.Й.Чеміріс // Запорожский медицинский журнал. - 2003. - №5. - С. 74-76.

24. Чеміріс А.Й Острые повреждения сумочно-связочного аппарата коленного сустава / А.И.Чемирис // Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П.Л.Шупіка . - К., 2003. - Вип. 12, кн. 2. - С 184-189.

25. Чеміріс А.Й. Інформаційно - концептуальне моделювання як засіб створення і верифікації діагностичних та лікувальних дій при гострій нестабільності колінного суглоба / А.Й.Чеміріс // Запорожский медицинский журнал.- 2005 - № 6. - С.25-28.

26. Чемирис А.И. Диагностика и лечение свежих повреждений медиального отдела коленного сустава у спортсменов / А.И.Чемирис // Спортивна медицина. - 2007. - №3. - С. 29-31.

27. А.С. 1405826 СССР; МКИ А 61 В 17/16. Устройство для формирования каналов в кости / В.В. Алексанов, А.И. Чемирис (CCCР).- №4108991; заявл. 18.08.86; опубл. 30.06.88.11, Бюл. №24.

Особистий внесок полягає в запропонуванні ідеї, проведенні патентного пошуку, клінічній апробації пристрою.

28. А.С. 1718869 СССР; МКИ А 61 В 17/56 І А.И.Способ лечения разрыва передней крестообразной и большеберцовой коллатеральной связок коленного сустава / А.И. Чемирис (СССР).- №4391519; заявл.14.03.88; опубл. 15.03.92.11, Бюл. № 10.

29. Способ фиксации пластического материала при проведении через кость /В.И.Иванов, А.И.Чемирис // Информационное письмо /М-во здравоохранения УССР, Респ. центр научной мед. инф-ции. – Киев, 1984. - С.1.

Особистий внесок полягає в написанні інформаційного листа.

30. Особенности лечебной тактики при мягкотканных и костных повреждениях коленного сустава / А.И.Чемирис, А.П.Москальков : тез. докл. ІХ съезда травматологов-ортопедов Украины, (Запорожье, 14-16 сентября 1983 г.) /М-во здравоохранения УССР, Киевский НИИ ортопедии. – 1983.- С.70-71.

Особистий внесок полягає в обстеженні та лікуванні хворих та аналізі частини. клінічного матеріалу.

31. Применение дозированной локальной вибрации и электростимуляции мышц в комплексном лечении внутрисуставных и околосуставных переломов нижней конечности/ В.И.Иванов, Д.Г.Корчиков, А.И.Чемирис: материалы ІІ съезда травматологов - ортопедов Молдавской ССР [«Актуальные вопросы восстановительного лечения в травматологии и ортопедии»], (Кишинев, 12-13 апреля 1984 г.) / М-во здравоохранения Молдавской ССР, Молдавское респ. науч. об-во травматологов-ортопедов. – 1984. - С. 111-112.

Особистий внесок полягає в проведенні і аналізі частини досліджень.

32. Состояние периферического кровообращения нижних конечностей после внутрисуставных повреждений коленного сустава / В.И.Иванов, А.П.Москальков, А.М.Чемирис [«Микроциркуляция при повреждениях и заболеваниях опорно-двигательной системы»] / Министерство здравоохранения СССР, ЦИТО.- Москва, ЦИТО 1985.- С. 31-32.

Особистий внесок полягає в проведенні частини досліджень та аналізі клінічного матеріалу.

33. Некоторые вопросы биомеханики коленного сустава при сумочно-связочном повреждении. / В.И.Иванов, А.И.Чемирис: мат. Междунар. конф. [„Достижения биомеханики в медицине”] / М-во здравоохранения СССР [и др.] – Рига, 1986. - С. 262-267.

Особистий внесок полягає в виконанні частини досліджень і статистичній обробці результатів

34. Медицинская реабилитация·пожилых лиц с деформирующим артрозом и нестабильностью коленного сустава / В.И.Иванов, А.И.Чемирис: тез. и рефераты докладов 1 съезда геронтологов и гериатров Украинской ССР, ( Днепропетровск, 4-6 октября 1988 г.) /М-во здравоохранения УССР, Респ. науч.-мед. об-во геронтологов и гериатров УССР. – 1988.- С.92.

Особистий внесок полягає в аналізі клінічного матеріалу.

35. Диагностика и лечение свежих повреждений сумочно-связочного аппарата коленного сустава / В.И.Иванов, А.И.Чемирис: межвуз. сборник научных трудов ["Комплексное лечение больных с повреждениями и заболеваниями костей, суставов и полостных органов"] /М-во здравоохранения Казахской ССР, Алма-Атинский госуд. мед.институт им. С.Д.Асфендиярова.- Алма-Ата, 1988.- С. 50-53.

Особистий внесок полягає в розробці і використанні лікувально-діагностичної тактики, аналізі клінічного матеріалу.

36. Показание и техника оперативных вмешательств при свежих повреждениях сумочно - связочного аппарата коленного сустава / А.И.Чемирис: межвуз. сборник научных трудов /Мин-во здравоохранения Казахской ССР, Алма-Атинский госуд. мед.институт им. С.Д.Асфендиярова. - Алма-Ата, 1989.- С.111-113.

37. Рефиксация менисков /А.И.Чемирис: тез. докл. обл. объединенной научно-практ. конф. рационализаторов и изобретателей медицинских институтов и лечучреждений /М-во здравоохранения УССР, Запорожский обл. совет ВОИР.- Запорожье, 1989.- С. 35 - 36.

38. Диагностика и лечение свежих повреждений сумочно связочного аппарата коленного сустава /В.М.Иванов, А.И.Чемирис // респ. межведомственный сборник «Ортопедия, травматология и протезирование».- Киев, "Здоров'я", 1989.- № 19 -С. 33-36.

Особистий внесок полягає в обстеженні і лікуванні хворих, аналізі частини клінічних досліджень.

39. Диагностика и лечение свежих повреждений сумочно - связочного аппарата коленного сустава у спортсменов /В.И.Иванов, А.М.Чемирис: тез. докл. V Всерос. съезда травматологов - ортопедов. – Ленинград, 1990.- С. 19 - 21.

Особистий внесок полягає в обстеженні та лікуванні хворих, аналізі частини клінічних досліджень.

40. Опыт применения формалинизированных ксеноштифтов при оперативном лечении повреждений связочного аппарата коленного сустава /В.И.Иванов, А.И.Чемирис: Актуальные проблемы современной травматологии и ортопедии. – Кишинев, 1990. - С. 132.

Особистий внесок полягає в аналізі клінічного матеріалу.

41. Организация помощи больным со свежими сумочно-связочными повреждениями коленного сустава / В.И.Иванов, А.И.Чемирис: материалы V съезда травматологов-ортопедов Белорусской ССР, ( Гродно, сентябрь 1991 г.) /М-во здравоохранения БССР, Белорус. науч. об-во травматологов-ортопедов. – 1991.- С. 24 - 25.

Особистий внесок полягає в розробці та впровадженні організаційних заходів.

42. Диагностика и лечение острой нестабильности коленного сустава / А.И.Чемирис: мат. ХІ съезда травматологов-ортопедов Украины, ( Харьков, 11-13 сентября 1991 г.) /М-во здравоохранения УССР, Респ. научно-мед. об-во травматологов-ортопедов Украины. – . 1991.- С. 2З4 - 2З5.

43. Комплексный подход к реабилитации больных с острой нестабильностью коленного сустава /А.М.Чемирис: тез. докл. Респ. научно-практ. конф. (Донецк, 21-22 ноября 1991г.) /М-во здравоохранения Украины, Киевский НИИ ортопедии. – 1991.- С. 90-91.

44. Діагностика і раннє хірургічне лікування гострої пателярної нестабільності /А.Й.Чеміріс, К.В.Міренков : тези доп. науково-практ. конф., присвяченої 70-річчю кафедри травматології та ортопедії Українського держ.о мед. університету ім. О.О.Богомольця / М-во охорони здоров’я України – Київ, 1993.- С. 46-47.

Особистий внесок полягає в розробці загальної методології лікування, аналізі клінічного матеріалу.

45. Диагностика и лечение свежих повреждений сумочно связочного аппарата коленного сустава / А.И.Чемирис: материалы научн. конф., посвященной 40-летию Донецкой Областной клинической травматологической б-цы, (Донецк, 10-11 декабря 1993 г.) /Управление здравоохранения Донецкой облгосадминистрации, Донецкая Обл. клин. травматол. б-ца. [и др.] – 1993. -С.210-218.

46. Диагностика и хирургическое лечение острой нестабильности коленного сустава /А.И.Чемирис: тез. докл. научной конф., посвященной 45-летию клиники спортивной и балетной травмы, [«Современные проблемы спортивной травматологии и ортопедии»], (Москва, 22-23 сентября 1997 г.) / ЦИТО, Министерство здравоохранения РФ, Центр спортивной и балетной травмы и реабилитации, ЦИТО. – 1997. -С.1.

47. Реконструкция острой неустойчивости коленного сустава /А.И.Чемирис: сб. мат. зимнего Всерос. симп. [«Коленный и плечевой сустав - ХХІ век»], (Москва, 6-7 декабря 2000 г.) / М-во здравоохранения России, Российская мед. академия последипломного образования. – 2000. - С. 212-213.

48. Статико-динамическая стабилизация передне-задней нестабильности коленного сустава / А.И.Чемирис, И.В.Шишка, О.В.Банит : зб. наук. праць ХІІІ з’їзду травматологів-ортопедів України, (Донецьк, 12-14 вересня 2001 р.) /М-во охорони здоров’я України, АМНУ, Асоціація ортопедів-травматологів України. - 2001.- С. 229.

Особистий внесок полягає в обстеженні і лікуванні хворих і аналізі частини клінічних досліджень.

49. Хирургическое лечение травматических вывихов голени / А.И.Чемирис, В.Г.Майоров, И.В.Шишка // Зб. наук. праць співробітників КМАПО ім. П.Л.Шупика .- К., 2003. - Вип. 12, кн. 2. - С. 148-152.

Особистий внесок полягає в проведенні літературного пошуку, обстеженні та лікуванні хворих, аналізі результатів.

50. Статико-динамическая стабилизация коленного сустава при повреждении коленного сустава у спортсменов /А.И.Чемирис, И.В.Шишка, О.В.Банит : материалы V Конгресса Российского артроскоп. об-ва ( Санкт–Петербург, 25-27 сентября 2003 г.).- 2003. - С. 85-86.

Особистий внесок полягає в розробці технології лікування, аналізі клінічного матеріалу.

51. Комплексный подход к реабилитации больных с острой нестабильностью коленного сустава /А.И.Чемирис: тези доповідей науково-практ. конф. [«Актуальні аспекти неспецифічних запальних захворювань суглобів»], /Академія медичних наук України, МОЗ України, Інститут травматології та ортопедії України. - Хмельницький, 2007.- С. 147-148.

AНОТАЦІЯ
Чеміріс А.Й. Гострі ушкодження сумково-зв’язкового апарату колінного суглоба. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.01.21 – травматологія та ортопедія. Державна установа «Інститут патології хребта та суглобів імені професора М.І.Ситенка Академії медичних наук України», Харків, 2008.

Побудована нова концепція “Гострі ушкодження сумково-зв’язкового апарату (СЗА КС)”. Основний критерій ушкоджень СЗА КС – нестабільність – розкритий у концептуальній класифікаційній моделі. Клінічна діагностика пристосована до потреб об’єкта дослідження. Розкрита МР-томографічна семіотика СЗА КС та описані основні особливості ушкоджень елементів СЗА КС у різних взаємозв’язках. Опрацьована загальна методологія хірургічного лікування СЗА КС та технології оперативних втручань при різних видах ушкоджень та їх взаємозв’язків.

Побудована та впроваджена програма післяопераційної реабілітації. Вивчені результати хірургічних втручань, помилки та ускладнення. У 81,9 % випадків отримані відмінні та хороші результати. Опрацьовані організаційні заходи, скеровані на покращання надання допомоги хворим з гострими ушкодженнями СЗА КС.

Верифікація нової концепції “Гострі ушкодження СЗА КС” здійснена непрямим шляхом на основі літературних анатомо-функціональних критеріїв та прямим шляхом через її безпосередню клінічну реалізацію.

Ключові слова: колінний суглоб, сумково-зв’язковий апарат, гостра нестабільність колінного суглоба, концептуальна модель лікування, реабілітація, організація допомоги.

АННОТАЦИЯ
Чемирис А.И. Острые повреждения сумочно-связочного аппарата коленного сустава. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук по специальности 14.01.21 – травматология и ортопедия. Государственное учреждение «Институт патологии позвоночника и суставов имени профессора М.И. Ситенко Академии медицинских наук Украины», Харьков, 2008.

На основании использования поискового принципа, разработанного для условий «ортопедической артрологии», который состоит из пятифакторной концептуальной модели–(структура, нагружение, разрушение, реактивный процесс), их постоянных взаимосвязей и взаимодействий построена концепция «Острые повреждения сумочно-связочного аппарата коленного сустава (ССА КС)». Новая концепция верифицирована непрямым путем на основании литературных анатомо-функциональных характеристик.

Построена концептуальная классификационная система основного признака повреждений ССА КС – нестабильность сустава. В классификации отражены по уровням: стабильность-нестабильность; по критерию максимального использования с последующим делением на описательные и смысловые, а последние по критериям как процессы, особенности, величина. Концептуальная модель и классификационная система используются в дальнейших исследованиях как базис.

Описаны особенности МР-томографических обследований в условиях острых повреждений ССА КС. Описана семиотика повреждений с такими симптомами как: прямые признаки, которые представлены структурой, размерами, контуром и расположением элементов сустава, и непрямые – реактивные проявления в костной, хрящевой, мышечной тканях и синовиальной оболочке.

Описаны особенности повреждений при различных видах нестабильности. Клиническая и МР-томографическая диагностика использованы в клинической части исследований. Построена общая методология хирургического лечения острых повреждений ССА КС с раскрытием таких ее особенностей как: полноценность восстановления всех поврежденных элементов; порядок восстановления целостности элементов ССА КС с учетом их пучкового строения; полное восстановление повреждений статических и динамических стабилизаторов с учетом их макроструктуры и функциональных особенностей и другие.

Разработана технология хирургических восстановительно - реконструктивных вмешательств при различных сочетаниях и степенях нестабильности. Рассматриваются одноплоскостные, сложные, комбинированные и тотальные виды нестабильности и описываются особенности технологических этапов их восстановления. Оперативные вмешательства выполняли в соответствии с описанными нами способами и предлагаемыми устройствами.

С целью раннего восстановления функции сустава описана и внедрена программа реабилитационных мероприятий, учитывающая характер повреждения, особенности оперативных вмешательств, полученных результатов и др. Изучены отдаленные результаты у 194 (46,4%) больных от 1 до 19 лет. Раскрыты особенности ошибок и осложнений. Основными ошибками лечебной тактики были: нерациональный оперативный доступ, неполноценная ревизия элементов ССА КС, отклонение мест фиксации связки от нормы, недооценка функциональных особенностей пучков связок и др. В результате отличные и хорошие исходы получены в 81,9 %.

Разработана и проведена серия организационных мероприятий (подготовка специалистов, организация обсуждений на съездах и конференциях, издание приказа по этапной помощи пострадавшим).

В результате проведенных исследований доказаны возможность, целесообразность и эффективность нашей концепции «Острые повреждения сумочно-связочного аппарата коленного сустава».

Ключевые слова: коленный сустав, сумочно-связочный аппарат, острая нестабильность коленного сустава, концептуальная модель, лечение, реабилитация, организация помощи.

ANNOTATE
Chemiris A.I. Acute injuries of bursal - ligamentous apparatus of the knee joint. Manuscript.

Dissertation on reception of a scientific doctor’s degree. Speciality 14.02.21. Traumatology and and Orthopaedies. Institute of a pathology of a backabone and jonts of professor Sitenko M.I. AMS of Ukraine.- Kharkov, 2008.

A new conception “Acute injuries of bursal – ligamentous apparatus” has been built in the dissertation.

An instability as the basic criterion of injuries is opened in the conceptual classifical model. The clinical diagnostics has been adopted to the vital regurements of the object scientific research. MR – tomografichna semiotics is opened and basic features of injures of elements 123 in different intercommunication were written. The general methology of surgical treatment and the technology of operative interference when different aspects of injuries and their intercommunications was made.

The programmer of the post – operative rehabilitation was built and was established. Results of surgical interferences, mistakes and complications have been studied.

In 81,9 % cases were got excellent and good results. Organizational measures were derected for improvement of render assistance by the patients with acute injuries. Verification of the new conception “Acute injuries” was put in practice by an indirect method on the basic literary – anatomy – functional criterions and by a direct method through the clinical realation.

Key words: knee joint, bursal – ligamentous apparatus, acute instability of knee joint, conseptual model, treatment, rehabilitation, organization of the help.

Підписано до друку 27.05.2008 р. Формат 60 х 90/16.

Папір офсетний. Друк – ризографія. Умовн. друк. арк.1.45

Наклад 140 прим. Зам. №108


Надруковано у типографії ЧП Піхотенко О.Г.

Свідоцтво про державну реєстрацію Е 02№ 668171 від 04.04.2007р.69002, м. Запоріжжя, вул. Червоногрвардійська,40

Каталог: files
files -> Інформація для вступників 2015 року до аспірантури Інституту соціології Національної Академії наук України
files -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
files -> Про вступний іспит та реферат при вступі до аспірантури Інституту соціології нан україни
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
files -> Портфоліо вчителя


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка