Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 5123. Он. 55. 50-2013


Типова навчальна програма з предметаСторінка4/5
Дата конвертації15.03.2017
Розмір2.09 Mb.
#12010
ТипДержавний стандарт
1   2   3   4   5


Типова навчальна програма з предмета

"Іноземна мова"(за професійним спрямуванням)
з/п

Тема

Кількість годин

Всього

З них на практичні роботи


1.

Мета та завдання предмету. Форми звертання.

8
2.

Обслуговування іноземних відвідувачів

24
Всього годин:

32
Тема 1. Мета та завдання предмету. Форми звертання.


Лексика: Зустріч, вітання, знайомство, прощання, ствердження, схвалення, згода, відмова, співчуття, привітання, побажання, подяка, вибачення, прохання.

Граматика: форми існування англійської (німецької) мови. Іменник: рід, число, артикль.

Тема 2. Обслуговування іноземних відвідувачів


Лексика: У ресторані. Загальновживані слова: назва обладнання, інвентарю, посуду, предметів-сервіровки, характеристика кулінарних страв і напоїв. Зустріч відвідувачів, прийом замовлення, сервірування столу до сніданку, обіду, вечері; класифікація продуктів; виконання замовлення; розрахунок з відвідувачами.

Граматика: кількісні та порядкові числівники; питальні речення.
Типова навчальна програма з виробничого навчання
Професія : 5123 “Офіціант”

Кваліфікація : 3 розряд


з/п

Тема

Кількість годин
І. Виробниче навчання у майстерні
1.

Інструктаж з безпеки праці та пожежної безпеки в навчальній майстерні

6

2.

Виконання етапів підготовки залу до роботи та процесу обслуговування відвідувачів

54
Всього годин:

60
ІІ. Виробниче навчання на виробництві
1.

Інструктаж з безпеки праці та пожежної безпеки на виробництві. Вимоги до офіціанта

6

2.

Ознайомлення з роботою виробничих цехів та торгових приміщень в закладах ресторанного господарства

24

3.

Процес підготовки торгового залу до обслуговування

66

4.

Процес обслуговування відвідувачів

90
Всього годин:

186
ІІІ. Виробнича практика
1.

Інструктаж з безпеки праці та пожежної безпеки на виробництві

7

2.

Самостійне виконання робіт за професією “Офіціант ”

3 розряду

Кваліфікаційна пробна робота


217
Всього годин:

224
Разом:

470

І. Виробниче навчання у майстерні

Тема 1. Інструктаж з безпеки праці та пожежної безпеки в навчальній майстерні

Вимоги безпеки праці в майстерні та на окремих робочих місцях.

Роль виробничого навчання, його завдання в підготовці кваліфікованих робітників. Кваліфікаційна характеристика офіціанта, вимоги до офіціанта. Організація робочого місця офіціанта. Трудова та технологічна дисципліна, культура обслуговування. Новітні виробничі технології.

Охорона праці та пожежна безпека. Інструктаж з безпеки праці та пожежної безпеки в майстернях.


Тема 2. Виконання етапів підготовки залу до роботи та процесу обслуговування відвідувачів

Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця, безпека праці та пожежна безпека.

Ознайомлення із різними видами меню, прейскуранту, столового посуду, приборів та білизни.

Ознайомлення із етапами підготовки торгового залу до роботи та процесом обслуговування відвідувачів в торгівельній залі.Вправи:

Складання різних видів меню.

Підбір посуду, приборів, білизни для обслуговування відвідувачів.

Засвоєння прийомів і способів розміщення меблів із врахуванням вікон, дверей, колон і проходів. Отримання і підготовка білизни, приборів, посуду. Накривання столів скатертинами. Виконання попередньої сервіровки столів. Підготовка офіціанта до роботи.

Зустріч і розміщення гостей за столом. Подача відвідувачам меню і прейскуранту, прийом замовлень. Передача замовлень на виробництво; отримання буфетної продукції, подача закусок, страв, напоїв. Розрахунок з відвідувачами. Прибирання використаного посуду, приборів, білизни.

ІІ. Виробниче навчання на виробництві

Тема 1. Інструктаж з безпеки праці та пожежної безпеки на виробництві.

Ознайомлення з закладом ресторанного господарства . Інструктаж з безпеки праці і пожежної безпеки в ЗРГ.


Тема 2. Ознайомлення з роботою виробничих цехів та торгових приміщень в закладах ресторанного господарства

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки праці при роботі у виробничих цехах та в торгових та підсобних приміщеннях.

Структура виробництва і організація роботи у виробничих цехах. Організація роботи в торгових приміщеннях ЗРГ.

Вправи:

Організація робочого місця офіціанта. Підготовка до роботи підсобних та торгових приміщень.

Первинна обробка овочів, риби, м’яса. Вивчення асортименту кондитерських виробів. Правила зберігання. Приготування і оформлення холодних страв і закусок. Правила відпуску. Приготування, порціонування та відпуск страв.

Тема 3. Процес підготовки торгового залу до обслуговування

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та безпеки праці.


Вправи:

Складання меню з врахуванням пори року. Послідовність розміщення в прейскуранті вино – горілчаних напоїв, кондитерських і тютюнових виробів.

Підбір посуду, приборів і білизни для обслуговування відвідувачів, одержання і актування. Перевірка якості миття посуду, прасування білизни. Облік та зберігання.

Прибирання торгових приміщень, розміщення меблів, провітрювання. Отримання і підготовка столової білизни, приборів, столового посуду. Накривання столів скатертинами. Складання полотняних серветок. Виконання попередньої сервіровки столів. Підготовка офіціанта до роботи.


Тема 4. Процес обслуговування відвідувачів

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та безпеки праці.Вправи:

Зустріч відвідувача і прийом замовлення. Оформлення замовлення і передача на виробництво, в буфет. Досервірування столу у відповідності із замовленими стравами і напоями. Отримання буфетної продукції. Подача, способи подачі холодних страв і закусок, гарячих закусок, перших страв, других страв, солодких страв і напоїв. Вирішення конфліктної ситуації з відвідувачем. Розрахунок з відвідувачем. Прибирання використаного посуду, приборів, білизни.


ІІІ. Виробнича практика

Тема 1. Інструктаж з безпеки праці та пожежної безпеки на виробництві

Інструктажі з безпеки, охорони праці та пожежної безпеки в закладі (проводять працівники відповідних служб закладу).

Ознайомлення зі структурою і характером закладу.

Ознайомлення з новою технікою і новітніми технологіями виробництва, асортиментом продукції, що випускає підприємство, основними правилами роботи, правилами внутрішнього розпорядку, змістом праці офіціанта; системою матеріальної відповідальності, обов'язками, пов'язаними зі збереженням матеріальних цінностей.

Ознайомлення з організацією робочих місць передовиків і новаторів виробництва та роботою по раціоналізації та винахідництву.

Тема 2. Самостійне виконання робіт за професією “Офіціант ” 3 розряду

Самостійне виконання робіт на робочому місці офіціанта 3 розряду у відповідності до вимог кваліфікаційної характеристики і з дотриманням норм охорони праці.


Примітка: Детальна програма виробничої практики розробляється кожним навчальним закладом окремо, з врахуванням сучасних технологій, новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з підприємствами – замовниками кадрів, та затверджується в установленому порядку.
Кваліфікаційна пробна робота

Критерії кваліфікаційної атестації випускників
Професія: Офіціант

Код: 5123

Кваліфікація: 3 розряд
ЗНАЄ, РОЗУМІЄ:


 1. нормативно-правові акти; положення, інструкції, інші керівні матеріали і документи стосовно продукції, яка реалізується в закладах ресторанного господарства;

 2. основи законодавства про працю;

 3. кулінарну характеристику страв і напоїв;

 4. товарознавчу характеристику продуктів та напоїв;

 5. форми складання серветок;

 6. правила оформлення столу;

 7. види меню, порядок запису страв і напоїв в меню;

 8. правила і порядок подавання страв і напоїв, вимоги до їх оформлення і температури;

 9. відповідність асортименту вино-горілчаних виробів характеру страв;

 10. порядок оформлення рахунків та форми розрахунку із споживачами;

 11. види і призначення посуду, приборів, столової білизни, способи їх зберігання;

 12. правила експлуатації відповідних видів торгівельно-технологічного обладнання, ЕККА, виробничого інвентарю, інструменту, ваговимірювальних приладів, їх призначення та використання в технологічному процесі;

 13. правила роботи закладів ресторанного господарства;

 14. санітарні правила для закладів ресторанного господарства;

 15. правила роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами;

 16. основи психології та конфліктології ;

 17. принципи професійної етики;

 18. іноземну мову в межах розмовного мінімуму;

 19. правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

 20. економічні досягнення необхідні для успішного виконання професійних завдань і обов’язків;

ВМІЄ:

1. організовувати робоче місце;

2.дотримуватися вимог безпеки праці при виконанні робіт;

3.складати різні види меню;

4.підбирати посуд та прибори для подачі закусок, страв, напоїв;

5.готувати зал до обслуговування споживачів, отримувати посуд, прибори, столову білизну;

6.полірувати посуд, прибори;

7.складати серветки різними способами;

8.здійснювати попередню сервіровку столів;

9.здійснювати додаткове сервірування столу згідно замовлення;

10.приймати замовлення від споживачів та проводити розрахунки з відвідувачами через комп’ютерно-касову систему, з новими типами РРО;

11.спілкуватися з відвідувачами однією розмовною іноземною мовою;

12.отримувати страви в роздавальні та в буфеті (барі);

13.подавати страви і напої різними способами;

14.подавати алкогольні та безалкогольні напої;

15.оформляти рахунки і розраховуватися по них із споживачами;

16.прибирати використаний посуд та прибори;

17.замінювати столову білизну.Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти


ДСПТО 5123.Н55043-2013

(позначення стандарту)

Професія: Офіціант
Код: 5123
Кваліфікація: 4 розряд

Видання офіційне

Київ 2013

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА

випускника професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють підготовку

кваліфікованих робітників)

 1. Професія - 5123 “Офіціант”

 2. Кваліфікація - 4 розряд

 3. Кваліфікаційні вимоги


Повинен знати: асортимент всіх видів меню ресторану (основного, барного, сезонного, від Шефа та інш.), рецептури (склад блюд за продуктами), технологію виготовлення страв і напоїв; повну назву та кулінарну характеристику страв і напоїв (в т.ч. особливості властивостей продукту(запах, вміст білків, жирів та вуглеводів); час та спосіб (специфіку) їх приготування, правила і технічні прийоми обслуговування споживачів; форми складання серветок; правила оформлення столу; порядок запису страв і напоїв в меню; правила і порядок подавання страв і напоїв, вимоги до їх оформлення і температури; відповідність асортименту вино-горілчаних виробів характеру страв; порядок оформлення рахунків та форми розрахунку із споживачами, в тому числі кредитними картками; види і призначення посуду, приборів, столової білизни, способи їх зберігання; правила експлуатації відповідних видів торгівельно-технологічного обладнання, ЕККА, R-keeper, виробничого інвентарю, інструменту, ваговимірювальних приладів, їх призначення та використання в технологічному процесі; правила роботи закладів ресторанного господарства (в т.ч. історію, особливості та традиції закладу ресторанного господарства, назву всіх його залів, їх переваги, кількість місць в них, можливості музикального супроводження); санітарні правила для закладів ресторанного господарства; правила роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами; основи психології; принципи професійної і корпоративної етики; іноземну мову в межах розмовного мінімуму; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни; основи психології поводження з клієнтом; основи комунікації; види юридичної відповідальності; основи технологій вирішення конфліктів.
Повинен уміти: використовувати обладнання та інвентар за призначенням, надати першу допомогу при харчових отруєннях; обслуговувати споживачів у закладах ресторанного господарства із складною сервіровкою столів, прийомом замовлень від споживачів; готувати зал до обслуговування; отримувати посуд, прибори, білизну і здавати їх після закінчення зміни; прибирати столи; здійснювати попередню сервіровку столів залежно від виду обслуговування; надавати споживачам допомогу під час вибору страв і напоїв, рекомендувати напої до страв, подавати їх на столи; розраховуватись із споживачами, виписувати рахунок на бланку встановленої форми; здавати виручку в касу закладу в установленому порядку; обслуговувати весілля, товариські зустрічі, вечори відпочинку, ювілеї тощо в закладах ресторанного господарства, на підприємстві замовника та вдома.


 1. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен :

 1. раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

 2. дотримуватись норм технологічного процесу;

 3. не допускати браку в роботі;

 4. знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, дотримуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

 5. використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені, тощо);

 1. Вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти:

Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень – „Офіціант” 3 розряду:

-за умови продовження первинної професійної підготовки в професійно-технічних навчальних закладах ІІ та ІІІ атестаційного рівнів без вимог до стажу роботи;

- за умови підвищення кваліфікації стаж роботи за професією „Офіціант” 3 розряду - не менше 1 року.


 1. Сфера професійного використання випускника:

Заклади ресторанного господарства.

 1. Специфічні вимоги

7.1 Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 18 років.

7.2 Стать: жіноча, чоловіча.7.3 Медичні обмеження.
Типовий навчальний план

Професія - 5123 “Офіціант”

Кваліфікація - 4 розряд

Загальний фонд навчального часу - 502 годин

з/п

Навчальні предмети

Кількість годин

Всього

З них на лабораторно- практичні роботи

1.

Загальнопрофесійна підготовка

45

5

1.1

Інформаційні технології

10

4

1.2

Основи правових знань

10
1.3

Основи галузевої економіки і підприємництва

10

1

1.4

Резерв часу

15
2.

Професійно-теоретична підготовка

174

20

2.1

Фізіологія харчування

17
2.2

Організація обслуговування в ресторанах

35

6

2.3

Товарознавство продовольчих товарів

15

2

2.4

Професійна етика і психологія

10
2.5

Технологічне обладнання

23

10

2.6

Кулінарна характеристика страв

14

2

2.8

Охорона праці

10
3.

Професійно-практична підготовка

306
3.1

Виробниче навчання в майстерні

30
3.2

Виробниче навчання на виробництві

108
3.3

Виробнича практика

168
4.

Консультації

20
5.

Державна кваліфікаційна атестація (або проміжна (поетапна) кваліфікаційна атестація при продовженні навчання)

7
6.

Загальний обсяг навчального часу (без п.4):

482

25


Примітка: для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання кваліфікованих робітників:

 • індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватись при наявності обладнаного робочого місця;

 • предмет «Інформаційні технології» вивчаються за згодою підприємств-замовників кадрів.Типова навчальна програма з предмета


"Інформаційні технології"


з/п

Тема

Кількість годин

всього

з них на лабораторно-практичні роботи

1.

Мережні системи. Глобальна мережа Internet. Електронна пошта

6

2

2.

Інформація та інформаційні технології. Використання інформаційних та комп’ютерних технологій для автоматизації виробництва

4

2

Всього годин:

10

4Тема 1. Мережні системи. Глобальна мережа Internet. Електронна пошта
Глобальна мережа Internet, історія її розвитку.

Проблеми захисту інформації в комп’ютерних мережах.

Перспективи розвитку глобальної мережі Internet.

Електронна пошта, пошук інформації, адреса тощо.


Лабораторно-практична робота:

 1. Робота з електронною поштою.


Тема 2. Інформація та інформаційні технології. Використання інформаційних та комп’ютерних технологій для автоматизації виробництва
Використання інформаційних та комп’ютерних технологій для автоматизації виробництва.
Лабораторно-практична робота:

1.Робота з системою автоматизації ресторанного господарства.Типова навчальна програма з предмета


"Основи правових знань"з/п

Тема

Кількість годин

всього

з них на лабораторно – практичні роботи

1.

Правове регулювання господарських відносин.

2
2.

Основи трудового законодавства

4
3.

Основи адміністративного та кримінального права

2
4.

Подружжя, батьки, діти – їхні права і обов’язки

3
Всього годин:

10

Тема 1. Правове регулювання господарських відносин

Правове регулювання діяльності підприємств – обов’язкова умова ефективності виробництва. Правовий статус підприємств. Законодавство про підприємство. Поняття підприємства і його види. Загальні умови створення та реєстрації підприємства.

Захист господарських прав та інтересів. Розгляд господарських спорів

Доарбітражне врегулювання господарських спорів. Учасники арбітражного процесу.


Тема 2. Основи трудового законодавства

Основні трудові права і обов’язки працівників. Особливості регулювання праці деяких категорій працівників.

Умови прийому на роботу. Строки випробування при прийнятті на роботу. Підстави припинення трудового договору. Гарантії забезпечення права на працю вивільнюваним працівникам.

Право громадян України на відпочинок. Види робочого часу, обумовлені його тривалістю. Час відпочинку. Щорічні та додаткові відпустки, порядок їх надання.

Порядок вивільнення працівників. Право громадян на зайнятість. Регулювання та організація зайнятості населення. Компенсації при втраті роботи.

Трудова дисципліна. Матеріальна відповідальність робітників і службовців за шкоду, заподіяну підприємству, організації.

Відповідальність підприємства за шкоду заподіяну працівникові.

Розгляд трудових суперечок. Особливості правового регулювання трудових відносин в окремих галузях господарства.


Тема 3. Основи адміністративного та кримінального права

Поняття адміністративного правопорушення і адміністративної відповідальності.

Адміністративна відповідальність неповнолітніх.

Адміністративна відповідальність за господарські правопорушення.

Поняття та підстави кримінальної відповідальності. Кримінальна відповідальність неповнолітніх. Обставини, що виключають суспільну небезпеку і протиправність діяння. Необхідна самооборона. Затримання злочинця. Крайня необхідність. Співучасть у злочині.

Кримінальна відповідальність за господарські злочини.Тема 4. Подружжя, батьки, діти – їхні права і обов’язки

Загальна характеристика сімейного права України. Поняття шлюбу і сім’ї. Порядок і умови укладання шлюбу, шлюбний договір. Особисті та майнові права і обов’язки подружжя. Припинення шлюбу.

Особисті та майнові правовідносини між батьками і дітьми. Права і обов’язки батьків і дітей.

Типова навчальна програма з предмета


"Основи галузевої економіки і підприємництва "

з/п

Тема

Кількість годин

всього

з них на лабораторно-практичні роботи

1.

Підприємництво як форма діяльності в умовах ринкової економіки

2
2.

Фінансова база підприємств ресторанного господарства

4

1

3.

Фінансово-кредитне забезпечення підприємства

2
4.

Виробнича діяльність підприємств ресторанного господарства

2Всього годин:

10

1


Каталог: attachments -> article
article -> Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «історія україни» для студентів окр «Молодший спеціаліст»
article -> Основи теорії літератури
article -> До листа Міністерства освіти і науки України від 17. 08. 2016р. №1/9-437
article -> План роботи методичного об’єднання вчителів-предметників суспільно-гуманітарних наук на 2015/2016 навчальний рік
article -> План роботи методичного осередку вчителів-предметників природничо-математичних наук на 2015/2016 навчальний рік
article -> Рішення щодо оцінювання навчальних досягнень учнів курсів за вибором приймається навчальним закладом
article -> Получение патента на полезную модель


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка