Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 5141. Оо. 93. 02-2012


Примітка. Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований та розповсюджений без дозволу Інституту інноваційних технологій та змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді тСторінка3/5
Дата конвертації20.03.2017
Розмір1.13 Mb.
#12921
ТипДержавний стандарт
1   2   3   4   5

Примітка. Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований та розповсюджений без дозволу Інституту інноваційних технологій та змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.
Загальні положення
Державний стандарт професійно-технічної освіти для підготовки (підвищення кваліфікації) робітників з професії „Візажист-стиліст” розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. №1135 та ст.32 Закону України „Про професійно-технічну освіту” (103/98 - ВР) і є обов’язковим для виконання усіма професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників, незалежно від їх підпорядкування та форми власності.

Державний стандарт професійно-технічної освіти містить:

- освітньо-кваліфікаційну характеристику випускника професійно-технічного навчального закладу;

- типовий навчальний план;

- типові навчальні програми з навчальних предметів, виробничого навчання, передбачених типовим навчальним планом;

- критерії кваліфікаційної атестації випускників;

- перелік основних обов’язкових засобів навчання.

У професійно-технічних навчальних закладах другого, третього атестаційних рівнів тривалість первинної професійної підготовки встановлюється відповідно до рівня кваліфікації, яку набуває учень, що визначається робочим навчальним планом.

При організації перепідготовки за робітничими професіями термін професійного навчання встановлюється на основі термінів, передбачених для первинної професійної підготовки робітників відповідної професії, при цьому навчальна програма перепідготовки може бути скорочена до 50% за рахунок виключення раніше вивченого матеріалу за наявності у слухача документа про присвоєння кваліфікації за спорідненою робочою професією «Візажист».

У разі необхідності зазначені терміни навчання можуть бути подовжені за рахунок включення додаткового навчального матеріалу відповідно до вимог сучасного виробництва, конкретного робочого місця, замовників робітничих кадрів тощо.

Типовим навчальним планом передбачено резерв часу для вивчення предметів за потребою ринку праці («Техніка пошуку роботи», «Ділова етика і культура спілкування» та інші).

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника складена на основі кваліфікаційної характеристики професії «Візажист-стиліст» (Випуск 88 «Побутове обслуговування населення» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 7 грудня 2006 р. №458), досягнень науки і техніки, впровадження сучасних технологічних процесів, передових методів праці, врахування регіональних особливостей галузі, потреб роботодавців і містять вимоги до рівня знань, умінь та навичок. Крім основних вимог до рівня знань, умінь та навичок, до кваліфікаційних характеристик включено вимоги, передбачені п.7, „Загальні положення” Випуск 1 «Професій працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. №336.

Професійно-практична підготовка здійснюється у навчальних майстернях, лабораторіях, навчально-виробничих дільницях та безпосередньо на робочих місцях підприємств.

Професійно-технічний навчальний заклад, підприємство, установа, організація мають право, відповідно до змін у техніці, технологіях, організації праці тощо, самостійно визначати варіативний компонент змісту професійно-технічної освіти у робочих навчальних планах (до 20 відсотків у межах загального часу) та робочих навчальних програмах (до 20 відсотків навчального предмета і виробничого навчання). Зміни затверджуються згідно з діючою нормативною базою.

Навчальний час учня, слухача визначається обліковими одиницями часу передбаченого для виконання навчальних програм професійно – технічної освіти.

Обліковими одиницями навчального часу є:  • академічна година тривалістю 45 хвилин;

  • урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищує 6 академічних годин;

  • навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних годин;

  • навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 36 академічних годин;

  • навчальний рік, тривалість якого не перевищує 40 навчальних тижнів.

Навчальний (робочий) час учня, слухача в період проходження виробничої та передвипускної практики встановлюється залежно від режиму роботи підприємства, установи, організації згідно з законодавством.

Після завершення навчання кожний учень, слухач повинен уміти самостійно виконувати всі роботи, передбачені освітньо-кваліфікаційною характеристикою, технологічними умовами і нормами, встановленими у відповідній галузі.

До самостійного виконання робіт учні, слухачі допускаються лише після навчання і перевірки знань з охорони праці.

Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок часу, відведеного на виробничу практику. Перелік кваліфікаційних пробних робіт розробляється професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики.

Критерії кваліфікаційної атестації випускників визначаються 12-ти бальною системою оцінювання навчальних досягнень учнів, слухачів. Присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня „кваліфікований робітник” можливе за умови отримання учнем, слухачем не менше чотирьох балів за критеріями кваліфікаційної атестації.

Особі, яка опонувала курс професійно-технічного навчання й успішно пройшла кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робіник» з набутої професії відповідного розряду та видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України.

Випускнику професійно-технічного навчального закладу другого та третього атестаційних рівнів, якому присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень „кваліфікований робітник”, видається диплом, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України.

Особам, які достроково випускаються з професійно-технічного навчального закладу та за результатами проміжної кваліфікаційної атестації їм присвоєна відповідна робітнича кваліфікація, видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації державного зразка.Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 5141.ОО.93.02-2012

(позначення стандарту)

Професія : Візажист - стиліст

Код: 5141

Кваліфікація: Візажист - стиліст


Видання офіційне

Київ

2012

Освітньо-кваліфікаційна характеристика

випускника професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, організації, установи,

що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників)
1. Професія: 5141 «Візажист-стиліст»

2. Кваліфікація: «Візажист-стиліст»

3. Кваліфікаційні вимоги:
Повинен знати: державну мову; основи професійної етики, службовий етикет, норми та правила охорони праці, вимоги пожежної безпеки, правил експлуатації електрообладнання; забезпечення візажних кабінетів, обладнання та професійний інструмент; правила організації робочого місця, порядок розташування інструментів та приладдя на робочому місці; препарати, матеріали, що застосовуються, та термін і норми їх використання; склад, компоненти косметичних засобів та декоративної косметики; правила санітарії та гігієни; анатомічні особливості голови людини, будову і властивості шкіри; технологію та техніку виконання різних видів макіяжу: повсякденного, ділового, вечірнього, святкового, авангардного та іншого; основи професійного гриму, face-, body-art; основи техніки малюнку та живопису, закони кольорознавства і композиції, психологічні аспекти впливу кольору; історію моди; основні правила композиційного створення образу, норми і правила подбору вбрання (етикет одягу), основи коррекції обличчя за допомогою зачіски та декоративної косметики; напрями моди в Україні та у світі; основні поняття та терміни економіки сучасних ринкових відносин; основні положення законодавства України про зайнятість з питань навчання, перенавчання, працевлаштування, індивідуальної трудової діяльності, про забезпечення санітарного і епідемічного благополуччя населення, про захист прав споживачів.

Повинен вміти: готувати робоче місце для роботи та утримувати його в належному стані; уважно обслуговувати клієнтів; правильно користуватися інструментом, приладдям, дотримуватись правил охорони праці та безпечного виконання робіт; виконувати підготовчі роботи для обслуговування клієнтів; виконувати демакіяж та підготовку обличчя клієнта до роботи; макіяж різних напрямів та стилів, створює імідж клієнтів шляхом виконання творчих робіт композистісної системи «костюм» (зачіска, макіяж, вбрання); використовувати корекцію різних форм і деталей обличчя; виконувати корекцію брів за допомогою пінцета та/або косметичних засобів; виготовляти та використовувати різноманітні штучні вії; користуватися різноманітними засобами декоративної косметики, косметики для догляду за обличчям; володіти технікою гриму; виконувати заключні роботи з обслуговування клієнтів; робити дезінфекцію, чистити професійне приладдя; консультувати клієнтів з метою підбору або зміни індивідуального стилю.

4. Загально-професійні вимоги

Повинен:

- раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

- дотримуватися норм технологічного процесу;

- не допускати браку в роботі;

- знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища;

- додержуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

- використовувати в разі необхідності засоби запобігання і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

- знати основи інформаційних технологій.5. Вимоги до освітнього-кваліфікаційного рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти:

Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень - «Візажист»:

- за умови продовження первинної професійної підготовки в професійно-технічних навчальних закладах ІІ, ІІІ атестаційних рівнів без вимог до стажу роботи;

- за умови підвищення кваліфікації – стаж роботи за професією «Візажист» - не менше 3 років.6. Сфера професійного використання випускника:

Послуги перукарень та салонів краси.7. Специфічні вимоги:

6.1 Вік: по закінченні навчання не менше 17 років.

6.2 Стать: жіноча, чоловіча.

6.3 Медичні обмеження.ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
Професія: 5141 «Візажист- стиліст»

Кваліфікація: «Візажист - стиліст»


Загальний фонд навчального часу – 533 годин


№ з/п

Навчальні предметиКількість годин

Всього


З них на лабораторно-практичні роботи

1.

Загально-професійна підготовка

37

3

1.1

Інформаційні технології

7

3

1.2

Основи галузевої економіки і підприємства

7
1.3

Основи правових знань

7
1.4

Резерв часу

16
2.

Професійно-теоретична підготовка

162

29

2.1

Візажна справа

26

9

2.2

Матеріалознавство

12

2

2.3

Санітарія та гігієна

8

-

2.4

Малюнок та спецікомпозиція

14

8

2.5

Живопис та кольорознавство

14

7

2.6

Історія макіяжу, зачіски та костюму

14
2.7

Стилістика

42
2.8

Основи пластанатомії, анатомії та фізіології шкіри. Косметологія

14

3

2.9

Професійна етика та естетика

8
2.10

Охорона праці

10
3.

Професійно-практична підготовка

302
3.1

Виробниче навчання

150
3.2

Виробнича практика

152
4.

Консультації

25
5.

Державна кваліфікаційна атестація

7
6.

Загальний обсяг навчального часу(без п.4)

508

32

Каталог: attachments -> article
article -> Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «історія україни» для студентів окр «Молодший спеціаліст»
article -> Основи теорії літератури
article -> До листа Міністерства освіти і науки України від 17. 08. 2016р. №1/9-437
article -> План роботи методичного об’єднання вчителів-предметників суспільно-гуманітарних наук на 2015/2016 навчальний рік
article -> План роботи методичного осередку вчителів-предметників природничо-математичних наук на 2015/2016 навчальний рік
article -> Рішення щодо оцінювання навчальних досягнень учнів курсів за вибором приймається навчальним закладом
article -> Получение патента на полезную модель


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка