Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 5220. Оg. 52. 00-2014Сторінка14/22
Дата конвертації09.09.2018
Розмір1.54 Mb.
ТипДержавний стандарт
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   22

2. Лабораторії:


3. Майстерні:

  • Магазин-майстерня (або інші майстерні відповідної спеціалізації)


Примітка: для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання кваліфікованих робітників:

  • допускається зменшення кількості кабінетів, майстерень за рахунок їх об’єднання;

  • індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватись при наявності обладнаного робочого місця;

  • предмет «Інформаційні технології» вивчаються за згодою підприємств-замовників кадрів.


Типова навчальна з предмета

Інформаційні технології“Модуль

теми

Назва теми

Кількість годин

Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

М2

1

Засоби опрацювання інформації в торговельній сфері

2
2

Застосування мережі Internet в торгівлі

10

6

Всього за модулем М 2

12

6


Тема 1. Засоби опрацювання інформації в торговельній сфері Узагальнення знань за програмою модуля М1.

Засоби опрацювання інформації в торговельній сфері. Системи керування базами даних: програмні засоби ведення оброблення, контролю даних; сервісні засоби: програми копіювання, архівування, відновлення даних, антивірусні утиліти.


Тема 2. Застосування мережі Internet в торгівлі

Система пошуку товарів через мережу Internet, система продажу товарів потенційним покупцям.Практичні роботи

1. Пошук товарів, циклу продаж в мережі Internet, її опрацювання, збереження, друк.

2. Застосування мережі Internet в торгівлі для вивчення ринку продовольчих товарів, веб-сайтів торговельних організацій, пропозицій Інтернет-магазинів.

3. Електронна пошта, її використання при виконанні галузевих задач: обмін інформацією в текстовому вигляді для прискорення прийняття рішень щодо торговельних операцій.


Типова навчальна з предмета

«Основи правових знань»


Модуль

теми

Назва теми

Кількість годин

Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

М2

1

Основи трудового права

4

1

2

Основи адміністративного права

4

1

3

Основи кримінального права

4

1

Всього за модулем М2

12

3


Тема 1. Основи трудового права

Поняття про трудове право України. Колективний договір. Поняття трудового договору, його сторони та зміст. Порядок прийняття на роботу. Контракт - особливий вид трудового договору. Трудова книжка. Підстави припинення трудового договору. Робочий час працівників і його види. Види часу відпочинку. Особливості праці неповнолітніх. Трудова дисципліна. Обов’язки працівника. Порядок накладання дисциплінарних стягнень. Матеріальна відповідальність сторін трудового договору. Індивідуальні і колективні трудові спори.Практична робота

Вирішення проблемних ситуацій, щодо порушення трудового права.


Тема 2. Основи адміністративного права

Поняття адміністративне право. Поняття про види адміністративних правопорушень. Адміністративна відповідальність у т оргівлі. Види адміністративних стягнень. Адміністративне судочинство в Україні.Практична робота

Вирішення проблемних ситуацій, щодо адміністративної відповідальності у торгівлі.


Тема 3. Основи кримінального права

Поняття про кримінальне право. Загальна характеристика Кримінального кодексу України. Злочин: поняття та ознаки, види, склад. Кримінальна відповідальність. Кримінальне покарання та його види. Підстави звільнення від кримінального покарання.Практична робота

Вирішення проблемних ситуацій, щодо кримінальної відповідальності.Типова навчальна з предмета

«Основи галузевої економіки і підприємництва»


Модуль

теми

Назва теми

Кількість годин

Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

М2

1

Основи торгівлі в ринкових умовах. Роздрібна та оптова торгівля

2
2

Ціноутворення в ринковій економіці

2
3

Товарні запаси

2
4

Підприємництво в торгівлі. Прибуток та рентабельність торговельних підприємств

2
5

Оподаткування торговельних підприємств

2
Всього за модулем М2

10

Тема 1. Основи торгівлі в ринкових умовах. Роздрібна та оптова торгівля

Характеристика торгівлі в сучасних умовах. Місце та роль ринку товарів і послуг, умови його формування. Попит, пропозиція, конкуренція, монополія-як елементи ринку, їх взаємозв’язок, особливості формування попиту та пропозиції на ринку споживчих товарів Характеристика роздрібної торгівлі. Поняття об’єму продажу, товарної структури, товарного забезпечення, товарних запасів. Роль та функції оптової торгівлі, види оптової торгівлі. Показники роздрібної торгівлі, показники оптової торгівлі.


Тема 2. Ціноутворення в ринковій економіці

Основи ціноутворення. Порядок формування ціни – елементи ціни. Регульована, вільна ціна. Поняття еластичної ціни. Формування торговельної надбавки.


Тема 3. Товарні запаси

Поняття товарних запасів. Класифікація товарних запасів, їхнє економічне значення. Фактори впливу на оборотність та величину товарних запасів.


Тема 4. Підприємництво в торгівлі. Прибуток та рентабельність торговельних підприємств

Сутність підприємництва, умови його існування. Підприємство як визначальний суб’єкт ринкової економіки. Види підприємств. Підприємства роздрібної та оптової торгівлі. Основи підприємництва в торгівлі. Поняття прибутку. Принципи формування прибутку в торгівлі. Прибуток і рентабельність.


Тема 5. Оподаткування торговельних підприємств

Система податків. Види податків. Податок на прибуток підприємств.Типова навчальна програма з предмета

«Товарознавство продовольчих товарів»

Модуль

теми

Назва теми

Кількість годин

Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

М2Поняття про товар і товарознавство як навчальну дисципліну

1


Товарознавча характеристика і класифікація продовольчих товарів

7


Плодоовочеві товари

18

2Хліб, хлібобулочні вироби, кондитерські вироби і мед

27

4Бакалійні товари

18

2Молоко, молочні продукти, майонез, морозиво, харчові жири, сир, яйця курячі харчові

18

2М'ясо і мясопродукти

18


Риба і риботовари

18


Напої та тютюнові вироби

18
Всього за модулем М2

143

10

Тема 1. Поняття про товар і товарознавство як навчальну дисципліну

Узагальнення знань з предмета «Товарознавство продовольчих товарів»: асортимент, класифікація, якість товарів, вимоги до якості за програмою модуля М1.


Тема 2. Товарознавча характеристика і класифікація продовольчих товарів

Плодоовочеві товари

Засвоєння основних понять, споживчих властивостей товарів, класифікація асортименту, органолептична оцінка якості товарів, умови і терміни зберігання плодоовочевих товарів.Хліб, хлібобулочні вироби, кондитерські вироби і мед

Засвоєння основних понять, споживчих властивостей товарів, класифікація асортименту, органолептична оцінка якості товарів, умови і терміни зберігання хліба, хлібобулочних виробів, кондитерських виробів і меду.Бакалійні товари

Засвоєння основних понять, споживчих властивостей товарів, класифікація асортименту, органолептична оцінка якості товарів, умови і терміни зберігання бакалійних товарів.Молоко, молочні продукти, майонез, морозиво, харчові жири, сир, яйця курячі харчові

Засвоєння основних понять, споживчих властивостей товарів, класифікація асортименту, органолептична оцінка якості товарів, умови і терміни зберігання товарів.М'ясо і мясопродукти.

Засвоєння основних понять, споживчих властивостей товарів, класифікація асортименту, органолептична оцінка якості товарів, умови і терміни зберігання товарів.Риба і риботовари

Засвоєння основних понять, споживчих властивостей товарів, класифікація асортименту, органолептична оцінка якості товарів, умови і терміни зберігання товарів.Напої та тютюнові вироби

Засвоєння основних понять, споживчих властивостей товарів, класифікація асортименту, органолептична оцінка якості товарів, умови і терміни зберігання напоїв та тютюнових виробів.


Тема 3. Плодоовочеві товари

Свіжі овочі. Бульбоплодні і коренеплодні овочі. Капустяні і цибулеві овочі. Зелені, пряно смакові і десертні овочі

Раціональні норми споживання свіжих овочів. Споживні властивості свіжих овочів, фактори формування цих властивостей.

Характеристика бульбоплодних і коренеплодних овочів. Захворювання і пошкодження. Вимоги до якості. Сортування.

Характеристика капустяних і цибулевих овочів. Захворювання і пошкодження. Вимоги до якості. Сортування.

Характеристика зеленних, пряно смакових і десертних овочів. Захворювання і пошкодження. Вимоги до якості. Сортування.

Гарбузові, томатні, бобові та зернові овочі

Характеристика гарбузових овочів. Захворювання і пошкодження. Вимоги до якості. Сортування.

Характеристика томатних овочів. Захворювання і пошкодження. Вимоги до якості. Сортування.

Характеристика бобових та зернових овочів. Захворювання і пошкодження. Вимоги до якості. Сортування.Свіжі, насіннячкові, кісточкові плоди

Раціональні норми споживання свіжих плодів. Споживні властивості свіжих плодів, фактори формування цих властивостей.

Характеристика насіннячкових плодів. Захворювання і пошкодження. Вимоги до якості. Сортування.

Характеристика кісточкових плодів. Захворювання і пошкодження. Вимоги до якості. Сортування.Ягоди. Горіхоплідні. Тропічні та субтропічні плоди

Характеристика ягід. Захворювання і пошкодження. Вимоги до якості. Сортування.

Характеристика горіхоплідних. Захворювання і пошкодження. Вимоги до якості. Сортування.

Характеристика тропічних плодів. Основні райони вирощування і країни-постачальники. Захворювання і пошкодження. Вимоги до якості. Сортування.

Характеристика субтропічних плодів. Основні райони вирощування і країни-постачальники. Захворювання і пошкодження. Вимоги до якості. Сортування.

Квашення (соління), мочення, маринування

Способи переробки овочів і плодів. Споживні властивості і фактори їх формування. Постачальники плодоовочевої продукції.

Квашення (соління), мочення, маринування – особливості виробництва, органолептична оцінка якості відповідно нормативним документам, сортування, вади товарів та причини їх виникнення.

Сушені і заморожені плоди і овочі

Сушені і заморожені плоди і овочі – особливості виробництва, органолептична оцінка якості відповідно нормативним документам, сортування, вади товарів та причини їх виникнення.Овочеві та плодово-ягідні консерви в герметичній тарі

Овочеві та плодово-ягідні консерви в герметичній тарі – особливості виробництва, органолептична оцінка якості відповідно нормативним документам, сортування, вади цих товарів та причини їх виникнення.Практична робота

Органолептична оцінка якості перероблених плодів та овочів.Свіжі та перероблені гриби

Свіжі та перероблені гриби. Характеристика сушених, солоних, маринованих грибів , грибних консервів, органолептична оцінка відповідно нормативним документам, сортування, вади цих товарів.


Тема 4. Хліб, хлібобулочні вироби, кондитерські вироби і мед
Хліб і хлібобулочні вироби

Споживні властивості хліба і хлібобулочних виробів, фактори формування споживних властивостей. Раціональні норми споживання. Постачальники.

Хліб з житнього, житньо-пшеничного і пшеничного борошна – особливості виробництва, органолептична оцінка якості відповідно нормативним документам

Булочні вироби. Хвороби і вади хлібобулочних виробів

Булочні вироби – особливості виробництва, органолептична оцінка якості відповідно нормативним документам. Хвороби і вади хлібобулочних виробів, причини їх виникнення.


Бубличні вироби, хлібна соломка і хлібні палички. Сухарні вироби і хлібні хрусти

Бубличні вироби, хлібна соломка і хлібні палички – особливості виробництва, органолептична оцінка якості відповідно нормативним документам, вади цих товарів.

Сухарні вироби і хлібні хрусти – особливості виробництва, органолептична оцінка якості відповідно нормативним документам, вади цих товарів.

Дієтичні хлібобулочні вироби

Дієтичні хлібобулочні вироби – споживні властивості, органолептична оцінка якості відповідно нормативним документам.Практична робота

Органолептична оцінка якості хлібобулочних виробівФруктово-ягідні кондитерські вироби

Споживні властивості фруктово-ягідних кондитерських виробів і фактори їх формування Виробники та постачальники товарів. Органолептична оцінка якості відповідно до вимог стандарту. Особливості виробництва. Вади фруктово-ягідних кондитерських виробів.Шоколад і какао-порошок

Споживні властивості виробів і фактори їх формування Виробники та постачальники товарів. Органолептична оцінка якості відповідно до вимог стандарту. Особливості виробництва. Вади цих товарів.Цукеркові вироби. Ірис і драже

Споживні властивості виробів і фактори їх формування Виробники та постачальники товарів. Органолептична оцінка якості відповідно до вимог стандарту. Особливості виробництва. Вади цих товарів.Карамельні вироби

Споживні властивості виробів і фактори їх формування Виробники та постачальники товарів. Органолептична оцінка якості відповідно до вимог стандарту. Особливості виробництва виробів. Вади цих товарів.Печиво, крекер, галети, пряники, вафлі

Споживні властивості печива та крекеру, галет і фактори їх формування Виробники та постачальники товарів. Органолептична оцінка якості відповідно до вимог стандарту. Особливості виробництва виробів. Вади цих товарів.

Споживні властивості пряників та вафлів і фактори їх формування Виробники та постачальники товарів. Органолептична оцінка якості відповідно до вимог стандарту. Особливості виробництва. Вади цих товарів.

Торти і тістечка, кекси, рулети

Споживні властивості виробів і фактори їх формування Виробники та постачальники товарів. Органолептична оцінка якості відповідно до вимог стандарту. Особливості виробництва. Вади цих товарів.Халва, східні солодощі

Споживні властивості виробів і фактори їх формування Виробники та постачальники товарів. Особливості виробництва. Органолептична оцінка якості відповідно до вимог стандарту. Вади цих товарів.Дієтичні кондитерські вироби

Споживні властивості виробів і фактори їх формування Виробники та постачальники виробів. Особливості виробництва. Органолептична оцінка якості відповідно до вимог стандарту. Вади цих виробів.Практична робота

Органолептична оцінка якості кондитерських виробів, відповідно до вимог стандарту.


Тема 5. Бакалійні товари

Крупи

Крупи з проса, гречки, рису, пшениці. Споживні властивості і фактори їх формування. Виробники та постачальники круп. Особливості виробництва. Органолептична оцінка якості відповідно до вимог стандарту. Сортування круп. Можливі вади і причини їх виникнення.

Крупи з вівса, ячменю, гороху, кукурудзи, квасолі Споживні властивості і фактори їх формування. Виробники та постачальники круп. Особливості виробництва. Органолептична оцінка якості відповідно до вимог стандарту. Сортування круп. Можливі вади і причини їх виникнення.

Практична робота

Органолептична оцінка якості круп.Борошно, крохмаль і крохмалопродукти

Споживні властивості борошна і фактори їх формування. Виробники та постачальники борошна. Особливості виробництва. Органолептична оцінка якості відповідно до вимог стандарту. Сортування борошна. Можливі вади і причини їх виникнення.

Споживні властивості крохмалю і крохмалопродуктів і фактори їх формування. Виробники та постачальники крохмалопродуктів. Особливості виробництва. Органолептична оцінка якості відповідно до вимог стандарту. Сортування крохмалопродуктів. Можливі вади і причини їх виникнення.

Макаронні вироби

Споживні властивості макаронних виробів і фактори їх формування. Виробники та постачальники макаронних виробів. Особливості виробництва. Органолептична оцінка якості відповідно до вимог стандарту. Сортування макаронних виробів. Можливі вади і причини їх виникнення.Харчові концентрати

Споживні властивості харчових концентратів і фактори їх формування. Виробники та постачальники харчових концентратів. Особливості виробництва. Органолептична оцінка якості відповідно до вимог стандарту.Чай, кава, чайні та кавові напої

Споживні властивості чаю та чайних напоїв і фактори їх формування. Виробники та постачальники товарів. Особливості виробництва. Органолептична оцінка якості відповідно до вимог стандарту. Сортування чаю та чайних напоїв. Можливі вади і причини їх виникнення.

Споживні властивості кави та кавових напоїв і фактори їх формування. Виробники та постачальники кави та кавових напоїв. Особливості виробництва. Органолептична оцінка якості відповідно до вимог стандарту. Сортування кави та кавових напоїв. Можливі вади і причини їх виникнення.

Цукор

Споживні властивості цукру і фактори їх формування. Виробники та постачальники цукру. Особливості виробництва. Органолептична оцінка якості відповідно до вимог стандарту. Можливі вади і причини їх виникнення.Прянощі та приправи

Споживні властивості приправ (оцет столовий, гірчиця, хрін, кухонна сіль), кулінарне призначення. Виробники і постачальники. Органолептична оцінка якості відповідно до вимог стандарту. Можливі вади і причини їх виникнення.Каталог: storage -> app -> media -> pto -> standarty
standarty -> Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 8155 01. 0000-2009
standarty -> Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7331. Dm. 28. 00 2011
standarty -> Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7241. С. 33. 14-2015
standarty -> Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 8251 J. 58. 00-2016
standarty -> Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7212. С. 28. 00 2015
standarty -> Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7142. 92. 31-2014
standarty -> Державний стандарт професійно технічної освіти дспто 8261. 2 Дв. 17. 00 2008 Професія: прядильник
standarty -> Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто: 7136. 2 Di. 26. 61-2009


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   22
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка