Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7122. F 45. 25 2014


Тема 1. Креслення планів, фасадів і розрізів будівельСкачати 268.33 Kb.
Сторінка11/11
Дата конвертації20.11.2018
Розмір268.33 Kb.
#65287
ТипДержавний стандарт
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11Тема 1. Креслення планів, фасадів і розрізів будівель

Креслення частин будівель:

 • фундаментів бутових, з монолітного та збірного з/б;

 • підвалу та поверхів будівлі;

 • перекриття;

 • покриття;

 • сходів.

Призначення і види креслень фасадів і розрізів будівель, з стінами з незначною кількістю архітектурних деталей.

Читання та виконання цих креслень.

Зразки вправ

1. Прочитати креслення плану складальних фундаментів житло­вого будинку.

2. Виконати фрагмент плану, фасаду та ескізний розріз двоповерхового житлового будинку.

3. Прочитати креслення планів перекриття, покриття і покрівлі.
Тема 2. Читання і виконання будівельних креслень пов’язаних із професією пічник

Креслення і їх читання:

 • складних печей;

 • печей обличкованих кахелем;

 • кружал;

 • водотрубних та жаротрубних котлів.

Монтажні схеми переобладнання печі під газове паливо.

Лабораторно-практичні роботи

 1. Виконання і читання креслень порядового розкладання цегли і кахелю при муруванні обличкованих печей, плит і камінів.

 2. Виконати і прочитати креслення на мурування димарів, димових труб, кружал і склепінь.


Типова навчальна програма з предмету

«Охорона праці»
з/п
Тема

Кількість годин:

Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

1.

Правові та організаційні основи охорони праці


2
2.

Основи безпеки праці в галузі. Загальні відомості про потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці

2
3.

Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист

1
4.

Основи електробезпеки

1
5.

Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди

2
6.

Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках

2
Всього годин :

10

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці

Зміст поняття «охорона праці», соціально-економічне значення охорони праці. Мета і завдання предмета «Охорона праці», обсяг, зміст і порядок його вивчення. Додаткові вимоги щодо вивчення предмета при підготовці робітників для виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Основні законодавчі акти з охорони праці: Конституція України, Закон України «Про охорону праці», Кодекс законів про працю України, Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»,Основи законодавства України про охорону здоров’я, Закон України «Про пожежну безпеку», Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Закон України «Про колективні договори і угоди».

Основні нормативно – правові акти з охорони праці. Право громадян на охорону праці при укладанні трудового договору. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Тривалість робочого дня працівників. Колективний договір, його укладання і виконання. Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві, на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Охорона праці жінок і неповнолітніх. Відповідальність за порушення законодавства про працю, охорону праці, нормативно-правових актів з охорони праці.

Державне управління охороною праці. Соціальна політика щодо атестації робочих місць за умовами праці на відповідність вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

Державний нагляд за охороною праці. Органи державного нагляду за охороною праці. Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці, повноваження і права профспілок та уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці.

Навчання з питань охорони праці. Типове положення про порядок навчання і перевірку знань з питань охорони праці, яке встановлює порядок і види інструктажів з охорони праці, форми перевірки знань працівників і посадових осіб.

Основні завдання системи стандартів безпеки праці: зниження і усунення небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення ефективних засобів захисту працівників. Порядок забезпечення працівників засобами індивідуального та колективного захисту.

Поняття про виробничий травматизм і профзахворювання. Нещасні випадки, пов’язані з працею на виробництві і побутові. Безпека праці і здоровий спосіб життя. Алкоголізм і безпека праці. Професійні захворювання і професійні отруєння. Основні причини травматизму і професійних захворювань на виробництві. Основні заходи запобігання травматизму та захворювання на виробництві: організаційні, технічні, санітарно-виробничі, методико-профілактичні. Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань. Соціальна і медична реабілітація працівників. Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і професійних отруєнь.
Тема 2. Основи безпеки праці у галузі. Загальні відомості про потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці

Загальні питання безпеки праці. Перелік робіт з підвищеною небезпекою, для проведення яких потрібне спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з охорони праці.

Загальні відомості про потенціал небезпек. Основні небезпеки під час проведення робіт за професіями в галузі.

Роботи з підвищеною небезпекою при виконанні робіт муляра.

Захист від дії хімічних чинників. Зони безпеки та їх огородження. Світлова і звукова сигналізація. Попереджувальні надписи, сигнальні фарбування. Знаки безпеки.

Засоби колективного та індивідуального захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів: спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту при проведенні різних видів робіт. Захист від шуму, пилу, газу, вібрацій, несприятливих метеорологічних умов. Мікроклімат виробничих приміщень.

Прилади контролю безпечних умов праці на робочому місці муляра, порядок їх використання. Правила догляду за устаткуванням й інструментами, їх безпечна експлуатація.

Правила та заходи щодо попередження нещасних випадків і аварій, які характерні для професії муляра: ураження електричним струмом, травматизм очей, опіки, ураження дихальних шляхів, механічні пошкодження, порізи. Вимоги безпеки у навчальних, навчально-виробничих приміщеннях навчальних закладів.

Фізіологічна та психологічна основа трудового процесу (безумовні та умовні рефлекси, їх вплив на безпеку праці).

Психологія безпеки праці. Пристосування людини до навколишніх умов в процесі праці (почуття, стримання, увага, пам'ять, уява, емоції) та їх вплив на безпеку праці.

Психофізичні фактори умов праці (промислова естетика, ритм і темп роботи, виробнича гімнастика, кімнати психологічного розвантаження) та їх вплив на безпеку праці.

Вимоги нормативно – правових актів про охорону праці щодо безпеки виробничих процесів, обладнання будівель і споруд.

Перелік робіт з підвищеною небезпекою та робіт, для яких є потреба в професійному доборі; організація безпеки праці на таких роботах згідно з нормами та правилами.

Особливості безпеки праці муляра. Можливі наслідки недотримання правил безпеки праці при виконанні робіт.

Приклади контролю безпечних умов праці. Світлова та звукова сигналізація. Запобіжні написи, сигнальне пофарбування. Знаки безпеки.

Організація роботи з охорони праці. Організація ведення робіт з підвищеною небезпекою або таких, де є потреба у професійному доборі.

Запобігання виникненню аварій техногенного характеру. План евакуації з приміщень у разі аварії.
Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист

Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил використання відкритого вогню і електричної енергії, використання непідготовленої техніки в пожежонебезпечних місцях: порушення правил використання опалювальних систем, електронагрівальних приладів, відсутність захисту від блискавки, дитячі пустощі. Пожежонебезпечні властивості речовин.

Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація.

Горіння речовин і способи його припинення. Умови горіння. Спалах, запалення, самозапалення, горіння, тління. Легкозаймисті й горючі рідини. Займисті, важкозаймисті і незаймисті речовини, матеріали та конструкції. Поняття вогнестійкості.

Вогнегасильні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота, пісок, покривала, їх вогнегасильні властивості. Пожежна техніка для захисту об’єктів: пожежні машини, автомобілі та мотопомпи, установки для пожежогасіння, вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення, будова, використання на пожежі. Особливості гасіння пожежі на об’єктах галузі.

Організація пожежної охорони в галузі.

Стан та динаміка аварійності в світовій індустрії. Аналіз характерних значних промислових аварій, пов’язаних з викидами, вибухами та пожежами хімічних речовин. Загальні закономірності залежності масштабів руйнувань і тяжкості наслідків аварій від кількості, фізико – хімічних властивостей і параметрів пальних речовин, що використовуються у технологічній системі.

Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку середовища.

Основні характеристики вибухонебезпеки; показники рівня руйнування промислових аварій.

Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу для виробництв підвищеної вибухонебезпеки.

Загальні відомості про великі виробничі аварії, їх типи, причини та наслідки. Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку життя і здоров’я людей. Приклади великих техногенних аварій і катастроф та їх наслідки.
Тема 4. Основи електробезпеки

Електрика промислова, статична і атмосферна.

Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного струму на організм людини. Фактори, які впливають на ступінь ураження людини електрикою: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість дії, фізичний стан людини, вологість повітря. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму.

Класифікація виробничих приміщень відносно безпеки ураження працюючих електричним струмом.

Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими машинами. Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Попереджувальні надписи, плакати та пристрої, ізолюючі прилади. Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними електросвітильниками.

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

Правила роботи на електронно – обчислювальних машинах і персональних комп’ютерах.

Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від блискавки.

Правила поведінки під час грози.
Тема 5. Основи гігієни праці. Медичні огляди

Поняття про гігієну праці як систему організаційних, гігієнічних та санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі фактори (шум, вібрація, іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини, їх вплив на організм людини. Дії вірусів, інфекцій, що передаються через кров, біологічні рідини і спричиняють порушення нормальної життєдіяльності людини, викликають гострі та хронічні захворювання.

Лікувально-профілактичне харчування.

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастика. Додержання норм піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми і жінками.

Основні гігієнічні особливості праці за даною професією.

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря виробничих, навчальних та побутових приміщень. Правила експлуатації систем опалення та вентиляції.

Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та аварійне. Правила експлуатації освітлення.

Санітарно-побутове забезпечення працівників.


Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках

Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги.

Основні принципи надання першої допомоги: правильність, доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій. Запобіжні заходи щодо інфікування СНІДом під час надання першої допомоги при пораненнях, припиненні кровотечі з ран, носа, вуха тощо.

Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її склад, призначення, правила користування.

Способи реанімації. Штучне дихання способом «з рота в рот» чи «з носа в ніс». Положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу. Непрямий масаж серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та штучного дихання.

Види електротравм. Правила надання першої допомоги при ураженні електричним струмом.

Перша допомога при ударах, вивихах, переломах, розтягненні зв'язок.

Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легень, стравоходу тощо. Перша допомога при пораненнях. Правила накладання пов’язок, їх типи.

Надання першої допомоги при знепритомненні (втраті свідомості), шоці, тепловому та сонячному ударі, обмороженні.

Опіки, їх класифікація. Перша допомога при хімічних і термічних опіках, опіку очей.

Перша допомога при запорошуванні очей. Способи промивання очей.

Ознаки отруєння і перша допомога потерпілому. Способи надання допомоги при отруєнні чадним газом, алкоголем, нікотином.

Транспортування потерпілого. Підготовка потерпілого до транспортування. Вимоги до транспортних засобів.
Типова навчальна програма з виробничого навчання

Професія: 7122 Пічник

Кваліфікація: 5 розряд


з/п

Тема

Кількість годин

І. Виробниче навчання

1.

Вступне заняття

6

2.

Мурування печей складних конструкцій

30

3.

Облицювання подів та склепінь у водотрубних і паротрубних котлах

18

4.

Розрахунок підбору печей та їх розташування

6

5.

Налагодження та випробування печей

6

6.

Перевірні роботи

6
Всього

72

ІІ. Виробнича практика

1.

Ознайомлення з будівельним підприємством. Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на підприємстві

7

2.

Самостійне виконання робіт пічника складністю 5-го розряду

94
Кваліфікаційна пробна робота

7

Всього

108

Разом

180

Тема 1. Вступне заняття

Ознайомлення з роботами з мурування і ремонту складних печей.

Ознайомлення з кваліфікаційною характеристикою з професії „Пічник” та програмою професійно-практичної підготовки. Загальні організаційні вимоги.

Спрямування заходів щодо покращання умов праці в майстернях і на будівництві. Фізіологія праці. Відповідальність за порушення законодавства „Про охорону праці.” Ознайомлення з робочим місцем пічника, розташуванням обладнання, місцезнаходженням побутових і адміністративних приміщень. Організація робочого місця пічника при муруванні димарів. Протипожежні заходи при муруванні і випробовуванні печей. Індивідуальні засоби захисту й протипожежний режим у майстернях.

Інструктаж з техніки безпеки при виконанні пічних робіт.

Тема 2. Мурування печей складних конструкцій

Інструктаж за змістом занять і безпеки праці, організація робочого місця, раціональне розміщення матеріалів на робочому місці.Вправи

Конструкції складних печей, особливості їх будови; використання матеріалів і пічне приладдя в цих печах.

Читання креслення порядового розкладання цегли для мурування печей, димооборотів.

Послідовність мурування опалювальних печей різного призначення з різними схемами димооборотів.

Мурування кухонних плит різної конструкції (з духовою шафою та хлібопекарською піччю).

Мурування хлібопекарських печей.

Послідовність мурування личкованих кахлем печей, кухонних плит.

Мурування димарів, підбір печей та їх розтоплювання в будівлях та приміщеннях по розрахунках.

Ремонт кахельних печей.

Мурування та реставраційному ремонті особливо складних кам’яних конструкцій, склепінь, арок.

Переобладнання печей під газове паливо.

Виявлення не справних печей при їх експлуатації та їх усунення.

Протипожежні заходи при муруванні і випробовуванні печей.
Тема 3. Облицювання подів та склепінь у водотрубних і паротрубних котлах

Інструктаж за змістом занять і безпеки праці, організація робочого місця, раціональне розміщення матеріалів на робочому місці.Вправи

Послідовність обмурування подів котлів під печі, склепінь з влаштуванням кружал.


Тема 4. Розрахунок підбору печей та їх розташування

Підбір печей. Розрахунки підбору печей та їх розташування в будинку, у приміщенні. Ознайомлення з технічною та технологічною документацією.Вправи

Креслення з порядковим розкладанням цегли для мурування печей, плит, камінів, котлів.


Тема 5. Налагодження та випробування печей

Несправності при експлуатації печей; причини їх виникнення і способи усунення.

Протипожежні заходи при муруванні і випробовуванні печей.

Безпечні прийоми виконання робіт.Вправи

Випробування печей, плит, камінів, котлів.


Тема 6. Перевірні роботи
ІІ. Виробнича практика
Тема 1. Ознайомлення з будівельним підприємством. Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на підприємстві

Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки (проводить інженер по охороні праці підприємства). Система управління охороною праці, організація служби безпеки праці на виробництві. Використання засобів техніки безпеки та індивідуального захисту.

Ознайомлення учнів з устаткуванням і технологічним процесом виготовлення продукції на підприємстві, з міжзмінною передачею устаткування й організацією виробництва.

Ознайомлення з організацією планування праці і контролю якості робіт на виробничій ділянці, у бригаді, на робочому місці.

Ознайомлення з організацією робочих місць передовиків і новаторів виробництва, з роботою по раціоналізації і винахідництву.

Інструктаж з безпеки праці безпосередньо на технологічній ділянці і робочому місці.


Тема 2. Самостійне виконання робіт пічника складністю 5-го розряду Самостійне виконання учнями/слухачами робіт пічника 5-го розряду та норм виробітку, із застосуванням передової технології робіт, сучасних механізмів, нормокомплектів, інструментів, пристроїв і високопродуктивних методів праці. Дотримання правил безпеки праці, пожежної безпеки, виробничої санітарії.

Примітка

Детальна програма виробничої практики розробляється кожним навчальним закладом окремо з урахуванням сучасних технологій, новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з підприємствами-замовниками кадрів та затверджується в установленому порядку.


Кваліфікаційна пробна робота

Критерії кваліфікаційної атестації випускників

Професія: 7122 Пічник_

(код, назва професії)

Кваліфікація: 5 розряд

(рівень кваліфікації-розряд, клас, категорія)
ЗНАЄ, РОЗУМІЄ:


 1. Державні будівельні норми (ДБН), нормативно-правові акти; положення інструкції; інші керівні матеріали і документи стосовно будівельних виробів, конструкцій та матеріалів.

 2. Вимоги безпеки праці при монтажі складних конструкцій.

 3. Конструкцію складних печей та їх види.

 4. Способи розмітки під облицювання кахлем.

 5. Способи облицювання, оздоблення.

 6. Мурування опалювальних печей, котлів, камінів, різного призначення і різними системами димооборотів.

 7. Розрахунки підбору печей та їх розташування у будинку, в приміщенні.

 8. Креслення з порядовим розкладанням цегли для мурування печей, плит, камінів.

 9. Протипожежні заходи при муруванні і випробовуванні печей.

 10. Розчинові суміші для монтажних робіт та кладки в зимових умовах.

 11. Вплив шкідливих виробничих факторів та засоби захисту від них.

 12. Правові та організаційні основи охорони праці.

 13. Заходи безпеки при експлуатації підйомно-транспортних машин.

 14. Умовні позначення бутових фундаментів, цегляних стін, залізобетонних конструкцій, різноманітних конструкцій, монтажні креслення схеми.

 15. Схеми розташування елементів складальних залізобетонних конструкцій: фундаментів, панелей стін, перегородок, плит перекриття та покриття різноманітних конструкцій.

 16. Умовні позначення загальні архітектурно-будівельні креслення житлового будинку.


ВМІЄ:

 1. Організовувати робоче місце.

 2. Виконувати складні роботи під час кладки печей та труб.

 3. Мурувати складні печі, кахельні печі; облицьовувати печі кахлем одночасно з кладкою.

 4. Виправляти облицювання печей із заміною непридатного кахлю.

 5. Переобладнувати печі під газове паливо.

 6. Обмуровувати поди та склепіння печей у водотрубних та жаротрубних котлах.

 7. Читати креслення печей.

 8. Виконувати складні переобладнання печей, камінів, котлів, плит з одного виду палива на інше.

 9. Проводити налагодження та випробування печей, котлів, камінів, плит.

 10. Зменшувати вплив шкідливих виробничих факторів.

 11. Виконувати мурування опалювальних печей, котлів, камінів, різного призначення і різними системами димооборотів

 12. Контролювати якість робіт.


Перелік основних обов'язкових засобів навчанняз\п
Найменування

Кількість на групу з 15 осіб


Примітка

Для індивідуаль-ного користування

Для групового користування

1

2

3

4

5
Обладнання


1.

Бункер для піску
1 шт.
2.

Бункер для глини
1 шт.
3.

Ящики для розчину

7 шт.4.

Тачка
1 шт.


Інструмент1.

Кельма

15 шт.2.

Кельма для пічних робіт

15 шт.3.

Молоток-кайло

5 шт.4.

Кірка

15 шт.5.

Шнур-причалка

15 шт.6.

Циліндр або Гиря на мотузці
2 шт.
7.

Розшивка стальна випукла
8 шт.
8.

Розшивка вгнута
8 шт.
9.

Лопата розчинові
2 шт.
10.

Лопата штикова
2 шт.
11.

Щітка дротяна
8 шт.
12.

Шва брівка
2 шт.
13.

Молоток-кулачок
4 шт.
14.

Скарпель (ширина 20-25 см)
4 шт.
15.

Зубило
4 шт.
16.

Відро
8 шт.
17.

Бачок для бітумних мастик
2 шт.
18.

Щітки для нанесення бітумних мастик
2 шт.
19

Ніж для розрізання рулонних гідроізоляційних матеріалів
2 шт.
20

Кусачки
4 шт.


Інструмент контрольно-вимірювальний1.

Висок

15 шт.2.

Рівень будівельний

15 шт.3.

Рівень водяний
1 шт.
4.

Правило дерев’яне

15 шт.5.

Правило дюралюмінієве

15 шт.6.

Кутник
8 шт.
7.

Метр

15 шт.8.

Рулетка

15 шт.


Прилади і пристрої, інвентар


1.

Піддони для цегли
 1. шт.
2.

Помости
1 шт.
3.

Рукавиці

15 пар4.

Комбінезон

155.

Конус стандартний для визначення рухомості розчинової суміші
1 шт.
6.

Шафа для одягу

1

ЗМІСТ

з/п

Назва документа

Сторінки

1

Загальні положення
2

Державний стандарт професійно-технічної освіти за професією „Пічник" 2-3 розрядів
2.1

Типовий навчальний план
2.2

Типова навчальна програма «Основи правових знань»
2.3

Типова навчальна програма «Основи галузевої економіки і підприємства»
2.4

Типова навчальна програма «Інформаційні технології»
2.5

Типова навчальна програма «Правила дорожнього руху»
2.6

Типова навчальна програма «Технологія пічних робіт»
2.7

Типова навчальна програма «Охорона праці»
2.8

Типова навчальна програма «Матеріалознавство»
2.9

Типова навчальна програма «Будівельного креслення»
2.10

Типова навчальна програма «Електротехніка»
2.11

Типова навчальна програма з виробничого навчання
2.12

Критерії кваліфікаційної атестації випускників
Перелік основних обов'язкових засобів навчання
3

Державний стандарт професійно-технічної освіти за професією „Пічник" 4 розряду
3.1

Типовий навчальний план
3.2

Типова навчальна програма «Основи правових знань»
3.3

Типова навчальна програма «Основи галузевої економіки і підприємства»
3.4

Типова навчальна програма «Інформаційні технології»
3.5

Типова навчальна програма «Технологія пічних робіт»
3.6

Типова навчальна програма «Охорона праці»
3.7

Типова навчальна програма «Матеріалознавство»
3.8

Типова навчальна програма «Будівельного креслення»
3.9

Типова навчальна програма «Електротехніка»
3.10

Типова навчальна програма з виробничого навчання
3.11

Критерії кваліфікаційної атестації випускників
Перелік основних обов'язкових засобів навчання
4

Державний стандарт професійно-технічної освіти за професією „Пічник" 5 розряду
4.1

Типовий навчальний план
4.2

Типова навчальна програма «Основи правових знань»
4.3

Типова навчальна програма «Основи галузевої економіки і підприємства»
4.4

Типова навчальна програма «Інформаційні технології»
4.5

Типова навчальна програма «Технологія пічних робіт»
4.6

Типова навчальна програма «Охорона праці»
4.7

Типова навчальна програма «Матеріалознавство»
4.8

Типова навчальна програма «Будівельного креслення»
4.9

Типова навчальна програма «Електротехніка»
4.10

Типова навчальна програма з виробничого навчання
4.11

Критерії кваліфікаційної атестації випускників
4.12

Перелік основних обов'язкових засобів навчання
Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Програма навчальної дисципліни підготовки бакалавра спеціальності 010101 «Дошкільна освіта» 2016
2017 -> Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи Львів 2016 Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи
2017 -> План роботи обласного навчально-методичного центру підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів
2017 -> Галицько-Волинське князівство
2017 -> Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи студентів 3,4 курсу з дисципліни Іноземна мова
2017 -> Вплив струму на організм людини. Заходи техніки безпеки під час роботи з електричними пристроями
2017 -> Картка самооцінювання
2017 -> Робоча програма навчальної дисципліни «Проблеми вищої освіти» галузь знань 06 «Журналістика»
2017 -> Філософія Середньовіччя
2017 -> Робоча програма навчальної дисципліни соціальна педагогіка Галузь знань: 0101 «Педагогічна освіта»

Скачати 268.33 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка