Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7122. F 45. 25 2014


Тема 1. Відомості про улаштування паралельних та послідовних димооборотів, конструкції паливників для різноманітного виду палива, печі спеціального призначенняСкачати 268.33 Kb.
Сторінка9/11
Дата конвертації20.11.2018
Розмір268.33 Kb.
#65287
ТипДержавний стандарт
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Тема 1. Відомості про улаштування паралельних та послідовних димооборотів, конструкції паливників для різноманітного виду палива, печі спеціального призначення

Ознайомлення з сучасними теплоємними печами; їх конструкція, властивості (малооборотна система димооборотів, наявність топки з піддувалом і колосниковою решіткою), газовий опір печі, К.К.Д. печі, простота мурування, зовнішнє опорядження.

Опалювальна піч Теплотехнічного інституту. Піч професора В.І. Грум-Грижмайло, малооборотна піч 0-2, двоярусна товстостінна піч.

Опалювально-варочні печі.

Збірно-блочні печі. Печі безперервного горіння, піч тривалого горіння АКГ-9.

Опалювальні печі на газовому паливі.

Цегляна газова піч АКГ-14.

Вогнища і печі для приготування їжі.

Кухонна квартирна плита, її будова.

Звичайна російська піч, піч-теплушка.

Поняття про хлібопекарські печі.

Харчові і водонагрівні котли, банна піч – кам’яна, водонагрівна колонка в цегляній обмуровці, піч-сушка для білизни, одягу, печі для теплиць.

Теплоємка піч “Геркулес” Л.А. Семенова, конструкція камінів, їх призначення, будова.

Пічне приладдя в спеціальних печах:

Плити, їх різновиди, розміри. Духові шафи.

Улаштування паралельних та послідовних димооборотів.

Конструкції паливників для різноманітного виду палива.

Тема 2. Влаштування основ і фундаментів під опалювальні печі, кухонні плити тощо

Поняття про фундаменти, їх призначення, розміри і глибина їх залягання.

Матеріали для влаштування фундаментів під печі, кухонні плити.

Поняття про бутову кладку, її особливості.

Технології мурування бутової кладки: „під лопатку”, „під залив”.

Бутобетонна кладка.

Послідовність мурування фундаментів з бутового каменю способами „під лопатку”, „під залив”.

Влаштування бутобетонних фундаментів.

Влаштування фундаментів з червоної перепаленої цегли.

Технологія приготування бетону і його транспортування, укладання.

Гідроізоляція фундаментів: призначення, вимоги до гідроізоляції, матеріали для її виконання.

Влаштування гідроізоляції з рулонних матеріалів і мастик.

Влаштування основ під печі на нижньому, другому і верхніх поверхах в кам’яних та дерев’яних будівлях.

Вимоги до фундаментів та основи. Основи у вигляді металевих рам, на балках.

Влаштування основ під котли водонагрівальні, для приготування їжі, під каміни на нижніх та верхніх поверхах.

Сучасні технології мурування бутової кладки.

Улаштування кухонних плит.
Тема 3. Технологія мурування всіх систем перев’язування швів, склепінь, конструкції паливників, димарів для різноманітного виду палива, печей, камінів

Вибір місця для мурування печі, плити відповідно до креслення і вимог ДБНУ, БНіП.

Перевірка димових каналів.

Загальні відомості про мурування печей і плит.

Підготовка основ, фундаментів, цегли, розчину.

Технологія мурування опалювальних печей по заданій схемі – розкладці цегли в рядах.

Установлення колосників, піддувальних і топочних дверцят, їх кріплення. Перекриття топочного отвору. Розмітка і мурування димооборотів. Приєднання димооборотів до димоходів.

Влаштування розділок між печами і дерев’яними стінами.

Армування кладки печей.

Мурування тимчасових кухонних плит; послідовність мурування, встановлення пічного приладдя.

Улаштування та мурування всіх систем перев’язування швів, склепінь, паливників.

Улаштування та мурування димарів для різноманітного виду палива.

Улаштування та мурування печей, камінів.

Організація праці і робочого місця.

Техніка безпеки при муруванні печей і плит.

Лабораторно-практичні роботи

1.Технологія мурування опалювальних печей по заданій схемі.

2. Послідовність мурування тимчасових кухонних плит, установлення пічного приладдя.
Тема 4. Поточний ремонт печей і плит їх обстеження та налагодження. Розбирання обличкованих печей і плит

Поточний ремонт печей і плит їх обстеження та налагодження.

Технологія ремонту тріщин у печах і плитах.

Змінювання пічного приладдя в необличкованих печах і плитах.

Розбирання обличкованих печей і плит: послідовність розбирання; очищення кахлю і цегли від розчину.

Сортування кахлю і притирання ребер кахлю.

Безпечні прийоми виконання робіт при розбиранні, ремонті печей і плит, підготовці кахлю.
Тема 5. Відомості про застосування теплоізоляційних, термостійких матеріалів, клеїв, сумішей

Технологія застосування теплоізоляційних, термостійких матеріалів,клеїв, сумішей.


Типова навчальна програма з предмету

«Охорона праці»
з/п
Теми

Кількість годин:

Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

1.

Правові та організаційні основи охорони праці


2
2.

Основи безпеки праці в галузі. Загальні відомості про потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці

2
3.

Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист

2
4.

Основи електробезпеки

2
5.

Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди

2
6.

Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках

2
Всього годин :

12

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці

Зміст поняття «охорона праці», соціально-економічне значення охорони праці. Мета і завдання предмета «Охорона праці», обсяг, зміст і порядок його вивчення. Додаткові вимоги щодо вивчення предмета при підготовці робітників для виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Основні законодавчі акти з охорони праці: Конституція України, Закон України «Про охорону праці», Кодекс законів про працю України, Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»,Основи законодавства України про охорону здоров’я, Закон України «Про пожежну безпеку», Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Закон України «Про колективні договори і угоди».

Основні нормативно – правові акти з охорони праці. Право громадян на охорону праці при укладанні трудового договору. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Тривалість робочого дня працівників. Колективний договір, його укладання і виконання. Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві, на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Охорона праці жінок і неповнолітніх. Відповідальність за порушення законодавства про працю, охорону праці, нормативно – правових актів з охорони праці.

Державне управління охороною праці. Соціальна політика щодо атестації робочих місць за умовами праці на відповідність вимогам нормативно – правових актів з охорони праці.

Державний нагляд за охороною праці. Органи державного нагляду за охороною праці. Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці, повноваження і права профспілок та уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці.

Навчання з питань охорони праці. Типове положення про порядок навчання і перевірку знань з питань охорони праці, яке встановлює порядок і види інструктажів з охорони праці, форми перевірки знань працівників і посадових осіб.

Основні завдання системи стандартів безпеки праці: зниження і усунення небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення ефективних засобів захисту працівників. Порядок забезпечення працівників засобами індивідуального та колективного захисту.

Поняття про виробничий травматизм і профзахворювання. Нещасні випадки, пов’язані з працею на виробництві і побутові. Безпека праці і здоровий спосіб життя. Алкоголізм і безпека праці. Професійні захворювання і професійні отруєння. Основні причини травматизму і професійних захворювань на виробництві. Основні заходи запобігання травматизму та захворювання на виробництві: організаційні, технічні, санітарно – виробничі, методико – профілактичні. Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань. Соціальна і медична реабілітація працівників. Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і професійних отруєнь.
Тема 2. Основи безпеки праці у галузі. Загальні відомості про потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці

Загальні питання безпеки праці. Перелік робіт з підвищеною небезпекою, для проведення яких потрібне спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з охорони праці.

Загальні відомості про потенціал небезпек. Основні небезпеки під час проведення робіт за професіями в галузі.

Роботи з підвищеною небезпекою при виконанні робіт муляра.

Захист від дії хімічних чинників. Зони безпеки та їх огородження. Світлова і звукова сигналізація. Попереджувальні надписи, сигнальні фарбування. Знаки безпеки.

Засоби колективного та індивідуального захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів: спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту при проведенні різних видів робіт. Захист від шуму, пилу, газу, вібрацій, несприятливих метеорологічних умов. Мікроклімат виробничих приміщень.

Прилади контролю безпечних умов праці на робочому місці муляра, порядок їх використання. Правила догляду за устаткуванням й інструментами, їх безпечна експлуатація.

Правила та заходи щодо попередження нещасних випадків і аварій, які характерні для професії муляра: ураження електричним струмом, травматизм очей, опіки, ураження дихальних шляхів, механічні пошкодження, порізи. Вимоги безпеки у навчальних, навчально-виробничих приміщеннях навчальних закладів.

Фізіологічна та психологічна основа трудового процесу (безумовні та умовні рефлекси, їх вплив на безпеку праці).

Психологія безпеки праці. Пристосування людини до навколишніх умов в процесі праці (почуття, стримання, увага, пам'ять, уява, емоції) та їх вплив на безпеку праці.

Психофізичні фактори умов праці (промислова естетика, ритм і темп роботи, виробнича гімнастика, кімнати психологічного розвантаження) та їх вплив на безпеку праці.

Вимоги нормативно – правових актів про охорону праці щодо безпеки виробничих процесів, обладнання будівель і споруд.

Перелік робіт з підвищеною небезпекою та робіт, для яких є потреба в професійному доборі; організація безпеки праці на таких роботах згідно з нормами та правилами.

Особливості безпеки праці муляра. Можливі наслідки недотримання правил безпеки праці при виконанні робіт.

Приклади контролю безпечних умов праці. Світлова та звукова сигналізація. Запобіжні написи, сигнальне пофарбування. Знаки безпеки.

Організація роботи з охорони праці. Організація ведення робіт з підвищеною небезпекою або таких, де є потреба у професійному доборі.

Запобігання виникненню аварій техногенного характеру. План евакуації з приміщень у разі аварії.
Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист

Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил використання відкритого вогню і електричної енергії, використання непідготовленої техніки в пожежонебезпечних місцях: порушення правил використання опалювальних систем, електронагрівальних приладів, відсутність захисту від блискавки, дитячі пустощі. Пожежонебезпечні властивості речовин.

Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація.

Горіння речовин і способи його припинення. Умови горіння. Спалах, запалення, самозапалення, горіння, тління. Легкозаймисті й горючі рідини. Займисті, важкозаймисті і незаймисті речовини, матеріали та конструкції. Поняття вогнестійкості.

Вогнегасильні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота, пісок, покривала, їх вогнегасильні властивості. Пожежна техніка для захисту об’єктів: пожежні машини, автомобілі та мотопомпи, установки для пожежогасіння, вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення, будова, використання на пожежі. Особливості гасіння пожежі на об’єктах галузі.

Організація пожежної охорони в галузі.

Стан та динаміка аварійності в світовій індустрії. Аналіз характерних значних промислових аварій, пов’язаних з викидами, вибухами та пожежами хімічних речовин. Загальні закономірності залежності масштабів руйнувань і тяжкості наслідків аварій від кількості, фізико – хімічних властивостей і параметрів пальних речовин, що використовуються у технологічній системі.

Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку середовища.

Основні характеристики вибухонебезпеки; показники рівня руйнування промислових аварій.

Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу для виробництв підвищеної вибухонебезпеки.

Загальні відомості про великі виробничі аварії, їх типи, причини та наслідки. Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку життя і здоров’я людей. Приклади великих техногенних аварій і катастроф та їх наслідки.
Тема 4. Основи електробезпеки

Електрика промислова, статична і атмосферна.

Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного струму на організм людини. Фактори, які впливають на ступінь ураження людини електрикою: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість дії, фізичний стан людини, вологість повітря. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму.

Класифікація виробничих приміщень відносно безпеки ураження працюючих електричним струмом.

Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими машинами. Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Попереджувальні надписи, плакати та пристрої, ізолюючі прилади. Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними електросвітильниками.

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

Правила роботи на електронно – обчислювальних машинах і персональних комп’ютерах.

Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від блискавки.

Правила поведінки під час грози.
Тема 5. Основи гігієни праці. Медичні огляди

Поняття про гігієну праці як систему організаційних, гігієнічних та санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі фактори (шум, вібрація, іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини, їх вплив на організм людини. Дії вірусів, інфекцій, що передаються через кров, біологічні рідини і спричиняють порушення нормальної життєдіяльності людини, викликають гострі та хронічні захворювання.

Лікувально-профілактичне харчування.

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастика. Додержання норм піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми і жінками.

Основні гігієнічні особливості праці за даною професією.

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря виробничих, навчальних та побутових приміщень. Правила експлуатації систем опалення та вентиляції.

Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та аварійне. Правила експлуатації освітлення.

Санітарно-побутове забезпечення працівників.


Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках

Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги.

Основні принципи надання першої допомоги: правильність, доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій. Запобіжні заходи щодо інфікування СНІДом під час надання першої допомоги при пораненнях, припиненні кровотечі з ран, носа, вуха тощо.

Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її склад, призначення, правила користування.

Способи реанімації. Штучне дихання способом «з рота в рот» чи «з носа в ніс». Положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу. Непрямий масаж серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та штучного дихання.

Види електротравм. Правила надання першої допомоги при ураженні електричним струмом.

Перша допомога при ударах, вивихах, переломах, розтягненні зв'язок.

Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легень, стравоходу тощо. Перша допомога при пораненнях. Правила накладання пов’язок, їх типи.

Надання першої допомоги при знепритомненні (втраті свідомості), шоці, тепловому та сонячному ударі, обмороженні.

Опіки, їх класифікація. Перша допомога при хімічних і термічних опіках, опіку очей.

Перша допомога при запорошуванні очей. Способи промивання очей.

Ознаки отруєння і перша допомога потерпілому. Способи надання допомоги при отруєнні чадним газом, алкоголем, нікотином.

Транспортування потерпілого. Підготовка потерпілого до транспортування. Вимоги до транспортних засобів.

Типова навчальна програма з предмету

“ Матеріалознавство
з/пКаталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Програма навчальної дисципліни підготовки бакалавра спеціальності 010101 «Дошкільна освіта» 2016
2017 -> Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи Львів 2016 Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи
2017 -> План роботи обласного навчально-методичного центру підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів
2017 -> Галицько-Волинське князівство
2017 -> Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи студентів 3,4 курсу з дисципліни Іноземна мова
2017 -> Вплив струму на організм людини. Заходи техніки безпеки під час роботи з електричними пристроями
2017 -> Картка самооцінювання
2017 -> Робоча програма навчальної дисципліни «Проблеми вищої освіти» галузь знань 06 «Журналістика»
2017 -> Філософія Середньовіччя
2017 -> Робоча програма навчальної дисципліни соціальна педагогіка Галузь знань: 0101 «Педагогічна освіта»

Скачати 268.33 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка