Державний стандарт професійно технічної освіти дспто 7129. F. 43. 32 201Сторінка1/13
Дата конвертації20.11.2018
Розмір1.38 Mb.
#65281
ТипДержавний стандарт
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 7129.F.43.32 – 2016

(позначення стандарту)

Професія: Монтажник-складальник металопластикових конструкцій


Код: 7129

Кваліфікація: монтажник-складальник металопластикових конструкцій 3, 4, 5, 6, 7-го розрядів

Видання офіційне

Київ - 2016Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки України

від « 29 » грудня № 1688

Державний стандарт

професійно-технічної освіти


ДСПТО 7129.F.43.32 – 2016

(позначення стандарту)
Професія: Монтажник-складальник металопластикових конструкцій


Код: 7129

Кваліфікація: монтажник-складальник металопластикових конструкцій 3, 4, 5, 6, 7-го розрядів

Видання офіційне

Київ - 2016

Загальні положення щодо реалізації ДСПТО

Державний стандарт професійно-технічної освіти для підготовки (підвищення кваліфікації) робітників з професії Монтажник-складальник металопластикових конструкцій 3, 4, 5, 6, 7-го розрядів розроблено відповідно до статті 32 Закону України «Про професійно-технічну освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. № 1135 «Про затвердження Державного стандарту професійно-технічної освіти» та є обов’язковим для виконання всіма професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників, незалежно від їх підпорядкування та форми власності.

Державний стандарт професійно-технічної освіти містить:

- освітньо-кваліфікаційну характеристику випускника професійно-технічного навчального закладу;

- типовий навчальний план;

- типові навчальні програми з навчальних предметів, виробничого навчання, передбачених типовим навчальним планом;

- критерії кваліфікаційної атестації випускника.

У професійно-технічних навчальних закладах тривалість професійного навчання на 3 розряд складає 761 годину, на 4 розряд – 560 годин, на 5 розряд – 525 годин, на 6 розряд – 370 годин, на 7 розряд – 370 годин.

У професійно-технічних навчальних закладах другого та третього атестаційних рівнів тривалість первинної професійної підготовки встановлюється відповідно до рівня кваліфікації (вона визначається робочим навчальним планом), якої набуває учень.

При організації перепідготовки за робітничими професіями термін професійного навчання встановлюється на основі термінів, передбачених для первинної професійної підготовки робітників з відповідної професії, при цьому навчальна програма перепідготовки може бути скорочена до 50% за рахунок виключення раніше вивченого матеріалу за наявності в слухача документа про присвоєння робітничої професії.

У разі необхідності зазначені строки навчання можуть бути продовжені за рахунок включення додаткового навчального матеріалу відповідно до вимог сучасного виробництва, конкретного робочого місця, замовників робітничих кадрів тощо.

Типовим навчальним планом передбачено резерв часу для вивчення предметів за потребою ринку праці («Техніка пошуку роботи», «Ділова етика і культура спілкування» тощо).

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника складена на основі кваліфікаційної характеристики професії «Монтажник-складальник металопластикових конструкцій» (Випуск № 64 «Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи», Зміни до розділів 1, 2 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 10.08.2010 № 304), досягнень науки і техніки, впровадження сучасних технологічних процесів, передових методів праці, врахування особливостей галузі, потреб роботодавців і містить вимоги до рівня знань, умінь та навичок. Крім основних вимог до рівня знань, умінь і навичок до кваліфікаційних характеристик включено вимоги, передбачені пунктом 7 «Загальних положень» (Випуск 1. «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності») Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2004 № 336.

Професійно-практична підготовка здійснюється в навчальних майстернях, лабораторіях, на навчально-виробничих дільницях та/або безпосередньо на робочих місцях підприємств.

Навчальний час учня, слухача визначається обліковими одиницями часу, передбаченого для виконання навчальних програм професійно-технічної освіти.

Обліковими одиницями навчального часу є:

академічна година тривалістю 45 хвилин;

урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищує 6 академічних годин;

навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних годин;

навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 36 академічних годин;

навчальний рік, тривалість якого не перевищує 40 навчальних тижнів.

Навчальний (робочий) час учня, слухача в період проходження виробничої та передвипускної (переддипломної) практики встановлюється залежно від режиму роботи підприємства, установи, організації згідно із законодавством.

Після завершення навчання кожен учень (слухач) повинен уміти самостійно виконувати всі роботи, передбачені освітньо-кваліфікаційною характеристикою, технологічними умовами і нормами, установленими у відповідній галузі.

До самостійного виконання робіт учні (слухачі) допускаються лише після навчання і перевірки знань з охорони праці, відповідно до критеріїв оцінювання.

Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок часу, відведеного на виробничу практику. Перелік кваліфікаційних пробних робіт розробляється професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик, критеріїв оцінювання.

Особі, яка опанувала курс професійно-технічного навчання й успішно пройшла кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду та видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації.

Випускнику професійно-технічного навчального закладу другого та третього атестаційних рівнів, якому присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник», видається диплом, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України.

Особам, які достроково випускаються з професійно-технічного навчального закладу та за результатами проміжної кваліфікаційної атестації їм присвоєна відповідна робітнича кваліфікація, видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації державного зразка.

Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти


ДСПТО 7129.F.43.32 – 2016

(позначення стандарту)

Професія: Монтажник-складальник металопластикових конструкцій


Код: 7129

Кваліфікація: монтажник-складальник металопластикових конструкцій 3-го розряду

Видання офіційне

Київ - 2016

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника

професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)


1. Професія: 7129 Монтажник-складальник металопластикових конструкцій

2. Кваліфікація: монтажник-складальник металопластикових конструкцій 3-го розряду

3. Кваліфікаційні вимоги
Повинен знати: основні види металопластикових профілів; основні типи металопластикових віконних і дверних конструкцій, ізолювальних матеріалів, кріпильних деталей; види та матеріали для ущільнення; види додаткових матеріалів; основні типи будівельних склопакетів та матеріалів для скління; правила установлювання металопластикових віконних й дверних конструкцій; допуски під час монтажу металопластикових конструкцій; правила виконання ізолювальних робіт; правила транспортування та складування металопластикових віконних і дверних конструкцій; основні види, призначення й правила користування ручним, механізованим, пневматичним, електричним інструментом; технологію складання найпростіших металопластикових конструкцій, технологію скління виробів; креслення та специфікацію на найпростіші вироби; правила роботи на підмостках та драбинах; правила дотримання пожежної та електричної безпеки; правила і норми з охорони праці під час виконання робіт.

Повинен уміти: розрізати найпростіші металопластикові профілі конструкцій на верстатах і ручним, механізованим, пневматичним, електричним інструментом; транспортувати і складати матеріали та деталі; складати найпростіші металопластикові дверні й віконні конструкції; виконувати найпростіші роботи під час монтажу дверних та віконних металопластикових конструкцій.
4. Загальнопрофесійні вимоги:

Повинен:

раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

додержуватись норм технологічного процесу;

не допускати браку в роботі;

знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, дотримуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

використовувати в разі необхідності засоби попередження й усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;

володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.
 1. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

  1. При вступі на навчання.

Базова або повна загальна середня освіта.

  1. Після закінчення навчання.

Базова або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією «Монтажник-складальник металопластикових конструкцій» 3-го розряду; без вимог до стажу роботи.
6. Сфера професійного використання випускника

Переробна промисловість. Виробництво металопластикових конструкцій (КВЕД – 2010, секція – С, клас – 22.23).

Будівництво. Установлення (зведення) власно виготовлених будівельних пластмасових виробів (віконних та дверних блоків, полотен, коробок тощо), (КВЕД-2010, секція – F, клас – 43.32).
7. Специфічні вимоги


  1. Вік: прийняття на роботу здійснюється після закінчення строку навчання відповідно до законодавства.

  2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії за статевою належністю визначається переліком важких робіт і робіт зі шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затвердженого наказом МОЗ України від 29.12.1993 № 256).

  3. Медичні обмеження.


Типовий навчальний план

Професія – 7129 Монтажник-складальник металопластикових конструкційКваліфікація 3 розряд

Загальний фонд навчального часу791 година
з/п
Навчальні предмети

Кількість годин

усього

з них на

лабораторно-практичні роботи1

Загальнопрофесійна підготовка

74

4

1.1

Інформаційні технології

17

4

1.2

Основи галузевої економіки і підприємництва

17
1.3

Основи правових знань

17
1.4

Правила дорожнього руху

8
1.5

Резерв часу

15
2

Професійно-теоретична підготовка

238

32

2.1

Технологія складання та монтажу систем металопластикових конструкцій

65

6

2.2

Обладнання та механізми

17

1

2.3

Будівлі, споруди та монтаж металопластикових конструкцій

17

1

2.4

Матеріалознавство

34

4

2.5

Електротехніка в будівництві

34
2.6

Будівельне креслення

41

20

2.7

Охорона праці

30
3

Професійно-практична підготовка

442
3.1

Виробниче навчання

204
3.2

Виробнича практика

238
4

Консультації

30
5

Державна кваліфікаційна атестація (або проміжна (поетапна) кваліфікаційна атестація при продовженні навчання)

7
6

Загальний обсяг навчального часу (без п.4):

761

36

Каталог: storage -> app -> media -> pto -> standarty
standarty -> Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 8155 01. 0000-2009
standarty -> Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7331. Dm. 28. 00 2011
standarty -> Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7241. С. 33. 14-2015
standarty -> Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 8251 J. 58. 00-2016
standarty -> Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7212. С. 28. 00 2015
standarty -> Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7142. 92. 31-2014
standarty -> Державний стандарт професійно технічної освіти дспто 8261. 2 Дв. 17. 00 2008 Професія: прядильник
standarty -> Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто: 7136. 2 Di. 26. 61-2009


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка