Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто: 7136. 2 Di. 26. 61-2009Сторінка1/4
Дата конвертації24.05.2018
Розмір2.3 Mb.
ТипДержавний стандарт
  1   2   3   4


Міністерство освіти і науки України

Міністерство праці та соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО:7136.2-DI.26.61-2009

(позначення стандарту)Професія: Монтажник санітарно-технічного устаткування
Код: 7136.2
Кваліфікація: 2, 3, 4 розряди

Видання офіційне

Київ

2009

Міністерство освіти і науки України

Міністерство праці та соціальної політики України

Затверджено

Наказ Міністерства освіти і науки України

28.10. 2009 р. № 989


Погоджено

Міністерство праці та соціальної політики України

27 жовтня 2009 р.

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО:7136.2- DI.26.61-2009

(позначення стандарту)


Професія: Монтажник санітарно-технічного устаткування
Код: 7136.2
Кваліфікація: 2, 3, 4 розряди

Видання офіційне

Київ 2009Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 7136.2- DI.26.61-2009

(позначення стандарту)

Професія: Монтажник санітарно-технічного устаткування
Код: 7136.2
Кваліфікація: 2, 3, 4 розряди

Видання офіційне

Київ 2009


Аркуш погодження

Державного стандарту професійно - технічної освіти
Професія: 7136.2 Монтажник санітарно-технічного устаткування
Міністерство освіти Міністерство праці та соціальної політики України і науки України

ПОГОДЖЕНО ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту професійно- Начальник Управління політики

технічної освіти Міністерства освіти зайнятості та трудової міграції і науки України
_________________ Т. Десятов _________________Т. Петрова

"_____"____________2009 р. "_____"____________2009 р.


ПОГОДЖЕНО ПОГОДЖЕНО

В. о. Директора інституту Начальник відділу професійного

інноваційних технологій і змісту розвитку трудового потенціалу освіти Міністерства освіти і науки та альтернативної служби

України

_________________Ю. І. Завалевський _________________Н. Синенко"_____"____________2009 р. "_____"____________2009 р.

ПОГОДЖЕНО

Заступник директора інституту

інноваційних технологій і змісту

освіти Міністерства освіти і науки

України, начальник відділення змісту

професійно-технічної освіти
_________________В.В.Паржницький

"_____" _______________2009 р.

ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО

Начальник управління освіти і науки Директор навчально-

Рівненської обласної методичного центру

державної адміністрації професійно-технічної освіти

у Рівненської області

________________І.В. Вєтров _______________І. П. Кузьмич

___”____________2009р. „___”____________2009р.
Авторський колектив:

Синиця Олександр Володимирович - майстер виробничого навчання Технічного коледжу Національного університету водного господарства та природокористування

Антонюк Людмила Романівна - методист Технічного коледжу Національного університету водного господарства та природокористування;

Камінський Валерій Владиславович - заступник директора Технічного коледжу Національного університету водного господарства та природокористування з навчально- виробничої роботи

Науковий консультант:

Яцков Микола Васильович - директор Технічного коледжу Національного університету водного господарства та природокористування, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, член-кореспондент Української екологічної Академії наук, Заслужений винахідник України, завідувач кафедри хімії Національного університету водного господарства та природокористування.

Рецензенти:

Гіроль Микола Миколайовичпроректор з наукової роботи, завідувач кафедри водовідведення, теплогазопостачання та вентиляції Національного університету водного господарства та природокористування, Заслужений винахідник України, доктор технічних наук, професор

Курилович Олександр Опанасовичдиректор товариства з обмеженою відповідальністю „Рівнепромхімсантехмонтаж”;

Печенюк Микола Якович – начальник групи підготовки виробництва товариства з обмеженою відповідальністю „Рівнепромхімсантехмонтаж”.

Літературний редактор:

Ткачук Людмила Леонтіївнавикладач Технічного коледжу Національного університету водного господарства та природокористування.

Технічний редактор:

Степчук Світлана Іванівна – викладач, голова циклової комісії спеціальних дисциплін з напряму „Автоматизація та комп′ютерно- інтегровані технології” Технічного коледжу Національного університету водного господарства та природокористування.

Керівники проекту:

Шнюкова Ірина Вадимівна завідувач сектором змісту та стандартизації професійно-технічної освіти з професій транспорту, пошти та зв’язку, морського і річкового флоту рибного господарства відділу методичного забезпечення професійно-технічної освіти та державних стандартів;

Кузьмич Ігор Петрович – директор навчально-методичного центру професійно-технічної освіти в Рівненській області.
Зауваження та пропозиції щодо змісту державного стандарту з професії «монтажник санітарно-технічного устаткування», замовлення на його придбання просимо надсилати за адресою:

04070, м. Київ, вул. Сагайдачного, 37

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України

Телефони: (044) 239-39-35, 239-39-36

Заступник директора, начальник Відділення змісту професійно-технічної освіти Паржницький Віктор Валентинович

*Примітка. Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований та розповсюджений без дозволу Інституту інноваційних технологій та змісту освіти Міністерства освіти і науки України


Загальні положення

Державний стандарт професійно-технічної освіти для професійної підготовки (підвищення кваліфікації) робітників з професії „Монтажник санітарно-технічного устаткування” 2, 3, 4 розрядів, розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. №1135 та ст. 32 Закону України „Про професійно-технічну освіту” (103/98 - ВР) і є обов’язковим для виконання усіма професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників, незалежно від їх підпорядкування та форми власності.

Державний стандарт професійно-технічної освіти містить:


 • освітньо-кваліфікаційну характеристику випускника професійно-технічного навчального закладу;

 • типовий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників;

 • типові навчальні програми з навчальних предметів, виробничого навчання, передбачених типовим навчальним планом;

 • критерії кваліфікаційної атестації випускників;

 • перелік основних обов’язкових засобів навчання;

 • список рекомендованої літератури.

У професійно-технічних навчальних закладах першого атестаційного рівня тривалість професійної підготовки на 2 розряд складає 551 годину, тривалість професійної підготовки на 3 розряд – 754 години, на 4 розряд – 573 години.

У професійно-технічних навчальних закладах другого та третього атестаційних рівнів тривалість первинної професійної підготовки встановлюється відповідно до рівня кваліфікації, яку набуває учень, що визначається робочим навчальним планом.

При організації перепідготовки за робітничими професіями термін професійного навчання встановлюється на основі термінів, передбачених для первинної професійної підготовки робітників з відповідної професії, при цьому навчальна програма перепідготовки може бути скорочена до 50% за рахунок виключення раніше вивченого матеріалу за наявності у слухача документа про присвоєння робітничої професії.

У разі необхідності зазначені терміни навчання можуть бути подовжені за рахунок включення додаткового навчального матеріалу відповідно до вимог сучасного виробництва, конкретного робочого місця, замовників робітничих кадрів тощо.

Типовим навчальним планом передбачено резерв часу для вивчення предметів за потребою ринку праці («Техніка пошуку роботи», «Ділова етика і культура спілкування» та ін.).

Освітньо-кваліфікаційні характеристики випускника складені на основі Випуску 35 „Виробництво цементу та інших будівельних матеріалів і виробів”, Розділ «Виробництво залізобетонних та бетонних виробів і конструкцій» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого 3 вересня 2000 року Українською державною корпорацією промисловості будівельних матеріалів, досягнень науки і техніки, впровадження сучасних технологічних процесів, передових методів праці, врахування особливостей галузі, потреб роботодавців і містять вимоги до рівня знань, умінь та навичок. Крім основних вимог до рівня знань, умінь та навичок, до кваліфікаційних характеристик включено вимоги, передбачені п.7 «Загальних положень» Випуску 1 «Професій працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого Міністерством праці та соціальної політики України від 29.12.2004 р. № 336.

Професійно-практична підготовка здійснюється у навчальних майстернях, лабораторіях, навчально-виробничих дільницях та безпосередньо на робочих місцях підприємств.

Професійно-технічний навчальний заклад, підприємство, установа, організація мають право, відповідно до змін у техніці, технологіях, організації праці тощо, самостійно визначати варіативний компонент змісту професійно-технічної освіти у робочих навчальних планах (до 20 відсотків у межах загального часу) та робочих навчальних програмах (до 20 відсотків навчального предмета і виробничого навчання). Зміни затверджуються згідно з діючою нормативною базою.Навчальний час учня, слухача визначається обліковими одиницями часу, передбаченого для виконання навчальних програм професійно-технічної освіти. Обліковими одиницями навчального часу є:

академічна година тривалістю 45 хвилин;

урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищує 6 академічних годин;

навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних годин; навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 36 академічних годин;

навчальний рік, тривалість якого не перевищує 40 навчальних тижнів. Навчальний (робочий) час учня, слухача в період проходження виробничої та передвипускної (переддипломної) практики встановлюється залежно від ре­жиму роботи підприємства, установи, організації згідно з законодавством.

Після завершення навчання кожний учень, слухач повинен уміти самостійно виконувати всі роботи, передбачені освітньо-кваліфікаційною характеристикою, технологічними умовами і нормами, встановленими у відповідній галузі.

До самостійного виконання робіт учні, слухачі допускаються лише після навчання і перевірки знань з охорони праці.

Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок часу відведеного на виробничу практику. Перелік кваліфікаційних пробних робіт розробляється про­фесійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та ор­ганізаціями відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик.

Критерії кваліфікаційної атестації випускників визначаються 12-ти бальною системою оцінювання навчальних досягнень учнів, слухачів. Присвоєння освіт­ньо-кваліфікаційного рівня "кваліфікований робітник" відповідного розряду мож­ливе за умови отримання учнем, слухачем не менше чотирьох балів за критеріями кваліфікаційної атестації.

Особі, яка опанувала курс професійно-технічного навчання й успішно пройшла кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рі­вень "кваліфікований робітник" з набутої професії відповідного розряду та вида­ється свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації, зразок яко­го затверджується Кабінетом Міністрів України.

Випускнику професійно-технічного навчального закладу другого та третьо­го атестаційних рівнів, якому присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень "квалі­фікований робітник", видається диплом, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України.

Особам, які достроково випускаються з професійно-технічного навчального закладу та за результатами проміжної кваліфікаційної атестації їм присвоєна відповідна робітнича кваліфікація, видається свідоцтво про присвоєння (підви­щення) робітничої кваліфікації державного зразка.


6

Міністерство освіти і науки України

М
7
іністерство праці та соціальної політики України


Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 7136.2- DI.26.61-2009

(позначення стандарту)Професія: Монтажник санітарно-технічного устаткування
Код: 7136.2
Кваліфікація: 2 розряд

Видання офіційне

Київ

2009


О
8
світньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу


(підприємства, установи та організації, що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників)

1. Професія:7136.2 Монтажник санітарно-технічного устаткування
2. Кваліфікація: 2 розряд
3. Кваліфікаційні вимоги:
Повинен знати: найменування та призначення деталей та матеріалів, що використовуються під час монтажу, вимоги до них; правила поводження з інструментом, що використовується під час монтажу сантехнічних мереж; правила та способи приготування, нанесення та укладання гідроізоляційних мастик та матеріалів.
Повинен уміти: виконувати під керівництвом монтажника санітарно-технічного устаткування вищої кваліфікації роботи з монтажу та випробування вузлів водопровідної, каналізаційної та опалювальної внутрішньої мережі в процесі виготовлення сантехнічних та опалювальних панелей та блоків, а також у разі заводського виготовлення сантехкабін, кімнат та інших об’ємних елементів. Підбирати труби, фасонні частини та кріпильний матеріал. Нарізати різьбу та обробляти кінці труб. Здійснювати підготовку, нанесення та укладання гідроізоляційних мастик та матеріалів під час монтажу сантехнічних кабін тощо.

4. Загальнопрофесійні вимоги:

Повинен:

 • раціонально й ефективно організовувати працю на робочому місці;

 • додержуватися норм технологічного процесу;

 • не допускати браку в роботі;

 • знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

 • використовувати в разі необхідності засоби запобігання природним, непередбаченим і негативним явищам (пожежі, аварії, повені тощо) та їх усунення;

 • знати основи інформаційних технологій.

5. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти:

Повна загальна середня освіта, без вимог до стажу роботи.

6. Сфера професійного використання випускника

Улаштування в будинках та інших будівельних об’єктах сантехнічних мереж, водопровідних, газових і каналізаційних мереж. Установлення водопровідних і каналізаційних мереж, водопровідного і санітарного устаткування.


9 1. Специфічні вимоги

7.1. Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 16 років.

7.2. Стать: чоловіча

7.3. Медичні обмеження.


10Типовий навчальний план

підготовки кваліфікованих робітників
Професія: 7136.2: Монтажник санітарно-технічного

устаткування

Кваліфікація: 2 розряд

Загальний фонд навчального часу – 551 година


з/п

Навчальні предмети

Кількість годин

Всього

З них на лабораторно-практичні заняття

2.

Загальнопрофесійна підготовка

58
2.1.

Основи правових знань

11
2.2.

Основи галузевої економіки та підприємництва

11
2.3.

Інформаційні технології

11
2.4.

Правила дорожнього руху

8
2.5.

Резерв часу

17
3.

Професійно-теоретична підготовка

151

6

3.1.

Технологія монтажу санітарно-технічного устаткування

66
3.2.

Матеріалознавство

33

6

3.3.

Охорона праці

30
3.4.

Технічне креслення

22
4.

Професійно-практична підготовка

335
4.1.

Виробниче навчання

132
4.2.

Виробнича практика

203
5.

Консультації

20
6.

Державна кваліфікаційна атестація(або проміжна (поетапна) кваліфікаційна атестація при продовженні навчання)

7
7.

Загальний обсяг навчального часу (без п. 5)

551

6


11Перелік

кабінетів, лабораторій, майстерень (полігонів)

для підготовки кваліфікованих робітників за професією

Монтажник санітарно-технічного устаткування” 2-го розряду
 1. Кабінети:

 • монтажу санітарно-технічного устаткування;

 • охорони праці;

 • креслення;

 • матеріалознавства;

 • основ галузевої економіки та підприємництва;

 • інформаційних технологій;

 • основ правових знань.

 1. Лабораторії:

 • матеріалознавства.

 1. Полігони:

 • санітарно-технічний.

 1. Майстерні:

 • слюсарна;

 • монтажна сантехнічного устаткування.Примітка:

для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання кваліфікованих робітників:

допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій за рахунок їх об’єднання;

індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватись при наявності обладнаного робочого місця;

предмет „Інформаційні технології” вивчається за згодою підприємств-замовників кадрів.

Типова навчальна програма з предмета

Основи правових знань”


з/п

Тема

Кількість годин

Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

1.

Право як соціальна цінність, складова загальнолюдської культури

1
2.

Поняття та ознаки правової держави

1
3.

Конституційні основи України

7
4.

Правові основи професійно-технічної освіти

2Всього :

11

Тема 1. Право як соціальна цінність, складова загальнолюдської культури

Право у житті кожного з нас. Поняття, сутність права, його роль і місце в суспільстві. Морально-етична сторона права. Правомірна поведінка і правопорушення. Юридична відповідальність.


Тема 2. Поняття та ознаки правової держави

Загальна характеристика держави. Держава і громадянське суспільство. Засади правової держави: повне народовладдя; верховенство права; політичний, економічний та ідеологічний плюралізм; розподіл державної влади на законодавчу, виконавчу і судову; забезпечення прав людини.


Тема 3. Конституційні основи України

Визначення державного (конституційного) права. Поняття Конституції як Основного Закону держави. Загальні засади Основного Закону України. Україна – суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава. Державні символи України.

Поняття громадянства в Україні. Основні особисті, соціально-економічні, культурні та політичні права і свободи громадян України.

Вибори, референдум в Україні. Поняття про вибори, референдум, їх види.

Кабінет Міністрів України та інші органи виконавчої влади.

Верховна Рада України (парламент). Верховна Рада – представницький орган державної влади в Україні.

Президент України – глава держави. Обрання Президента України, його повноваження.

Правоохоронні органи України.

Місцеве самоврядування.

Тема 4. Правові основи професійно-технічної освіти

Законодавство України про освіту та його завдання. Закон України «Про освіту». Право громадян на освіту. Основні принципи освіти.


П
13
рофесійно-технічна освіта – невід’ємна складова частина освіти України.

Закон України «Про професійно-технічну освіту» та його завдання. Мета професійної освіти. Права, обов’язки та відповідальність учнів, слухачів професійно-технічного навчального закладу.


14

Типова навчальна програма з предмета

Основи галузевої економіки та підприємництва”


з/п

Тема

Кількість годин

Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

1.

Предмет «Галузева економіка та підприємство»

1
2.

Будівництво як галузь національної економіки, його специфічні особливості

2
3.

Особливості регіонального будівельного ринку

1
4.

Організація праці в будівництві

1
5.

Технічне нормування на будівництві

2
6.

Продуктивність праці, шляхи її підвищення

2
7.

Заробітна плата та основні принципи її організації

2Всього :

11

Тема 1. Предмет «Галузева економіка та підприємства»

Предмет, основні проблеми, ціль, задачі учбової дисципліни.


Тема 2. Будівництво як галузь національної економіки, його специфічні

особливості

Господарський комплекс України та його структура. Поняття галузі. Специфіка трудових процесів будівництва, поділяється на комплексні галузі. Зв'язок будівництва з іншими галузями матеріального виробництва.


Тема 3. Особливості регіонального будівельного ринку

Суб'єкти, об'єкти будівельного ринку будівельного ринку; принципи його функціонування; конкуренція та її значення.


Тема 4. Організація праці в будівництві

Види будівельних робіт. Бригадна форма організації праці. Види бригад. Якість виробленої продукції. Організація робочого місця.


Тема 5. Технічне нормування на будівництві

Поняття технічного нормування. Види норм: норма часу, норма виробітку.


Тема 6. Продуктивність праці; шляхи її підвищення

Поняття, показники, шляхи підвищення продуктивності праці.


Тема 7. Заробітна плата та основні принципи її організації

Поняття заробітної плати. Системи оплати праці на будівництві. Тарифна система, її елементи. Преміювання, його показники.15

Типова навчальна програма з предмета

Інформаційні технології”


з/п

Тема

Кількість годин

Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

1.

Інформація та інформаційні технології.

1

1

2.

Програмні засоби ПК. Комп'ютерні технології

8

4

3.

Мережні системи та сервіси

8

4
Всього:

17

9


Тема 1. Інформація та інформаційні технології

Поняття про інформацію та інформаційні технології.


Тема 2. Програмне забезпечення ПК. Комп'ютерні технології

Програми створення текстових і графічних документів. Стилі оформлення та подання інформації. Розробка фірмового стилю.

Мультимедійні технології.

Види і типи презентацій. Загальні відомості про засоби створення презентацій.

PowerPoint.
Практичні робот:


 1. Програми для створення текстових документів: МS Word. Візуальний стиль оформлення та подання інформації.

 2. Програми для створення графічних документів: Розробка фірмового стилю.

 3. Створення презентацій. Тема: "Заклад, де я навчаюсь".

 4. Створення презентацій. Тема: "Моя майбутня професія".


Тема 3. Мережні системи та сервіси

Основи мережних систем. Мережі на основі ПК. Локальні, корпоративні і глобальні мережі.

Загальні відомості про Internet, електронну пошту та телеконференції.

Основні мережні сервіси. Браузери.


Практичні роботи:

 1. Пошук інформації в мережі Internet (за напрямом професії).

 2. Пошук статистичної інформації в мережі Internet (за напрямом професії).

 3. Створення публікації "Інновації в професії".

 4. Використання електронної пошти. Реєстрація на поштовому сервері.


16

Типова навчальна програма з предмета

«Правила дорожнього руху»
з/п

Тема

Кількість годин

Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

1.

Закон України „Про дорожній рух”. Загальні положення, визначення

1
2.

Обов’язки та права пасажирів і пішоходів

1
3.

Вимоги до водіїв мопедів, велосипедів, осіб, які керують гужовим транспортом і погоничів тварин

1
4.

Регулювання дорожнього руху

1
5.

Рух транспорту та безпека пішоходів і пасажирів

1
6.

Особливі умови руху

1
7.

Надання першої медичної допомоги під час дорожньо-транспортних випадків

1
8.

Відповідальність за порушення правил дорожнього руху

1Всього:

8

Тема 1. Закон України „Про дорожній рух”. Загальні положення,

визначення

Правила дорожнього руху. Загальні положення. Терміни та визначення Закону України „Про дорожній рух”. Правила дорожнього руху як правова основа дорожнього руху, що має створити безпечні умови для всіх його учасників.

Закон України „Про дорожній рух”. Порядок навчання різних груп населення Правилам дорожнього руху.

Аналіз дорожньо-транспортних пригод у населеному пункті, області та причини їх виникнення.

Загальна структура і основні вимоги Правил дорожнього руху.

Порядок введення обмежень у дорожньому русі, відповідність обмежень, інструкцій та інших нормативних актів вимогам Правил дорожнього руху.

Терміни: пішохід, механічний транспортний засіб, мотоцикл, велосипед, причеп, напівпричеп, дорога, дозволена максимальна вага, прорізна частина, смуга руху, перехрестя, залізничний перехід, населений пункт, зупинка, стоянка, обгін, поступити дорогу, переважне право. Визначення цих термінів.

Тема 2. Обов’язки та права пасажирів і пішоходів

Порядок руху пішоходів у населених пунктах.


17

Особливості руху пішоходів, які переносять громіздкі предмети, осіб, які пересуваються в інвалідних колясках без двигуна, керують велосипедом, мопедом та мотоциклом, тягнуть санки, візок тощо

Порядок руху пішоходів за межами населених пунктів. Рух пішоходів у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості. Груповий рух людей дорогою.

Розподіл транспортних і пішохідних потоків. Тротуар. Пішохідна доріжка. Організована колона. ”Знак”: „Пішохідний перехід”. Груповий рух людей дорогою. Порядок переходу проїжджої частини дороги. Дії пішоходів при наближенні транспортного засобу з увімкненим проблисковим маячком і спеціальним звуковим сигналом.

Дії пішоходів, які причетні до дорожньо-транспортної пригоди.

Поведінка пасажирів на зупинках маршрутного транспорту

Значення світлофорів і жестів регулювальника. Як очікувати автобус, тролейбус, трамвай, автомобіль-таксі. Посадка та висадка пасажирів під час зупинки транспорту.
Тема 3. Вимоги до водіїв мопедів, велосипедів, осіб, які керують гужовим транспортом і погоничів тварин

Віковий ценз і вимоги до велосипедистів і водіїв мопедів, гужового транспорту і погоничів тварин. Технологічний стан і обладнання транспортних засобів. Документи водія. Обов’язки водія.

Розміщення транспортних засобів на проїжджій частині дороги.

Правила користування велосипедною доріжкою. Випадки, коли рух зазначених транспортних засобів і прогін тварин забороняється. Заборони водію. Вимоги до водія велосипеда, гужового транспорту, погоничів тварин. Заборони водію велосипеда. Заборони водію гужового транспорту. Заборони погоничам тварин.

Небезпечні наслідки порушення вимог руху керуючими велосипедами, мопедами, гужовим транспортом і прогоном тварин.
Тема 4. Регулювання дорожнього руху

Дорожні знаки та їх значення в загальній системі організації дорожнього руху, їх класифікація.

Дорожня розмітка та її значення в загальній системі організації дорожнього руху, класифікація розмітки .

Дорожнє обладнання як допоміжний засіб забезпечення регулювання дорожнього руху на небезпечних ділянках трас.

Типи світлофорів. Сигнали світлофора. Сигнали, що регулюють рух світлофорів. Вертикальні світлофори. Значення світлофорів.

Сигнали регулювальника (особи, уповноважені регулювати дорожній рух): руки, що витягнуті в сторони, опущені; права рука зігнута перед грудьми; права рука витягнута вперед; рука, піднята вгору; інші сигнали регулювальника.

Перевага сигналів регулювальника над сигналами світлофора, дорожніми знаками і розміткою.

18

Тема 5. Рух транспорту та безпека пішоходів і пасажирів

Правосторонній рух транспорту і безпека пішоходів. Рух у декілька рядів.

Взаємна увага – умова безпеки руху.

Види і призначення попереджувальних сигналів. Правила подання світлових сигналів або рукою. Небезпечні наслідки порушення правил подавання попереджувальних сигналів.

Попереджувальні сигнали. Швидкість руху. Дистанція. Обгін. Безпека пішоходів і пасажирів.

Поняття про шлях гальмування. Фактори, що впливають на величину шляху гальмування.

Види перехресть. Порядок руху на перехрестях. Зупинка і стоянка.
Тема 6. Особливі умови руху

Перевезення пасажирів при буксируванні транспортних засобів.

Навчальна їзда. Умови, за яких дозволяється навчальна їзда на дорогах. Рух у житловій зоні. Переваги пішоходів під час руху в житловій зоні. Автомагістралі і автобани, їх основні ознаки. Рух по автомагістралях і автобанах. Основні ознаки гірських доріг і крутих спусків. Вимоги правил руху на гірських дорогах і крутих спусках. Початок руху, маневрування. Обгін. Зупинка та стоянка. Рух по швидкісних дорогах. Рух по гірських дорогах. Рух і стоянка в темний час доби. Буксирування.

Тема 7. Надання першої медичної допомоги під час дорожньо-транспортних випадків

Визначення і термінове призначення дії фактора травмування, звільнення потерпілого із пошкодженого транспортного засобу.

Основні правила першої долікарської допомоги потерпілим. Надання першої допомоги при різних видах травм. Транспортування потерпілих при ДТП.
Тема 8. Відповідальність за порушення правил дорожнього руху

Соціально-економічні і правові наслідки ДТП і порушення ПДР. Поняття і види адміністративних порушень. Кримінальна відповідальність. Відповідальність за нанесення матеріальної та природо-екологічної шкоди.

Засоби адміністративного покарання. Дисциплінарна відповідальність. Суспільний вплив. Громадянська відповідальність.


19

Типова навчальна програма з предмета


Технологія монтажу санітарно-технічного устаткування”
з/п

Тема

Кількість годин

Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

1

Вступ

2
2

Загальнослюсарні роботи

16
3

Відомості про будівлі та споруди

8
4

Санітарно-технічне обладнання

14
5

Технологія монтажно-складальних робіт

23
6

Технологія випробування вузлів водопостачання, каналізації та систем опалення

3Всього:

66

Тема 1. Вступ

Ознайомлення з майбутньою професією. Загальні поняття про санітарно-технічні мережі. Ознайомлення з основним устаткуванням водопровідної, каналізаційної і опалювальної мереж. Ознайомлення з основними елементами санітарно-технічних кабін, кімнат та інших об’ємних елементів при заводському виготовленні.


Тема 2. Загальнослюсарні роботи

Допуски та технічні вимірювання.

Площинне та просторове розмічання, види розмічання, інструменти для розмічання. Вимірювальний інструмент.

Правила, прийоми рубання металу. Інструменти і пристосування, механізми для рубання.

Випрямлення та рихтування металу. Обладнання для випрямлення. Особливості випрямлення.

Ручне та механізоване різання металу різного профілю та труб різних діаметрів. Інструменти та пристосування для різання.

Обпилювання металу. Інструменти та прийоми обпилювання.

Свердління металу. Зенкування, розвірчування, суть та способи.

Ручне та механізоване нарізування різних видів різьб. Нарізування зовнішньої та внутрішньої різьби за допомогою плашок, клупів та метчиків. Станки для механізованого нарізування різьби.

Притирання арматури, матеріали для притирання.


Тема 3. Відомості про будівлі та споруди

Призначення і класифікація будівель. Основні елементи будівель. Санітарно-технічні, опалювальні панелі та блоки, санітарно-технічні кабіни як елементи житлових будинків. Спорудження будівель. Монтажно-складальні роботи. Керування будівельно-монтажними роботами. Технічна документація про проведення монтажно-складальних робіт. Підготовчі

р
20
оботи. Допоміжні роботи. Загальні відомості про технологічну послідовність монтажу будинків та споруд, виконання облицювальних, санітарно-технічних і спеціальних робіт. Будівельні норми та правила. Внутрішні санітарно-технічні роботи.
Тема 4. Санітарно-технічне обладнання

Різновиди санітарно-технічних матеріалів, їх призначення. Санітарно-технічне обладнання. Види санітарно-технічного обладнання, його призначення. Сортамент труб, фітингів, фасонних частин, арматури та засобів закріплювання. Призначення та номенклатура арматури. Згони, муфти, болти, гайки, контргайки. Комплектування згонів муфтами та контргайками. Комплектування болтів з гайками. Способи вимірювання діаметрів труб, фітингів, арматури.


Тема 5. Технологія монтажно-складальних робіт

Основний інструмент для монтажу. Ручний інструмент, його види та призначення. Механізований інструмент, його види та призначення. Технологія встановлення та знімання запобіжних пробок на трубах. Технологія встановлення та знімання заглушок на трубах. Технологія з’єднання сталевих трубопроводів: на різьбі, на фланцях. Технологія з’єднання чавунних трубопроводів: розтрубне з’єднання. Технологія нанесення, укладання гідроізоляційних мастик та матеріалів. Технологія монтажу вузлів водопровідної каналізаційної та опалювальної внутрішньої мережі в процесі виготовлення сантехнічних та опалювальних панелей та блоків, а також у разі заводського виготовлення сантехкабін, кімнат та інших об’ємних елементів.


Тема 6. Технологія випробування вузлів водопостачання, каналізації та систем опалення

Випробування систем холодного і гарячого водопостачання під гідравлічним тиском 10 кг/см2, пневматичним тиском 1,5 кг/см2. Випробування деталей та вузлів систем опалення гідравлічним тиском

8 кг/см2, пневматичним тиском 1,5 кг/см2.

Випробування змивних та переливних труб гідравлічним тиском 2 кг/см2, пневматичним тиском 1,5 кг/см2.


21

Типова навчальна програма з предмета

Матеріалознавство”
з/п

Тема

Кількість годин

Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

1.

Вступ

1
2.

Залізовуглецеві сплави

6
3.

Корозія металів та засоби захисту від неї

4
4.

Пластмаси

4
5.

Труби та з’єднувальні частини до них

10

4

6.

Гідроізоляційні матеріали

8

2
Всього:

33

6


Каталог: storage -> app -> media -> pto -> standarty
standarty -> Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 8155 01. 0000-2009
standarty -> Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7331. Dm. 28. 00 2011
standarty -> Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7241. С. 33. 14-2015
standarty -> Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 8251 J. 58. 00-2016
standarty -> Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7212. С. 28. 00 2015
standarty -> Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7142. 92. 31-2014
standarty -> Державний стандарт професійно технічної освіти дспто 8261. 2 Дв. 17. 00 2008 Професія: прядильник
standarty -> Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7311. Df. 23. 00 -2011


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка