Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7142. 92. 31-2014Сторінка1/14
Дата конвертації24.05.2018
Розмір2.24 Mb.
ТипДержавний стандарт
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Міністерство освіти і науки України

Міністерство праці та соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 7142.О0.92.31-2014

(позначення стандарту)


Професія: Реставратор декоративно-художніх фарбувань
Код: 7142
Кваліфікація: реставратор декоративно-художніх фарбувань 3, 4, 5, 6-го розрядів

Видання офіційне

Київ - 2014

Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки України

від „ 9 ” вересня 2014 р. № 1019

Державний стандарт

професійно-технічної освіти


ДСПТО 7142.О0.92.31-2014

(позначення стандарту)

Професія: Реставратор декоративно-художніх фарбувань
Код: 7142
Кваліфікація: реставратор декоративно-художніх фарбувань 3, 4, 5, 6-го розрядів

Видання офіційне

Київ - 2014

Авторський колектив

Козік Світлана Георгіївна – викладач вищої категорії ДНЗ «Одеський ліцей будівництва та архітектури».

Бурлакова Валентива Василівна – майстер виробничого навчання ДНЗ «Одеський ліцей будівництва та архітектури».

Черненко Ігор Борисович – директор ДНЗ «Одеський ліцей будівництва та архітектури».

Щербаченко Г.М. – завідувач кабінету професійної підготовки Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти в Одеській області.
Керівники проекту

Супрун В’ячеслав Васильович – директор департаменту професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки України.

Паржницький Віктор Валентинович – начальник відділення науково-методичного забезпечення змісту професійно-технічної освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

Багмут Ольга Миколаївна – методист вищої категорії відділення науково-методичного забезпечення змісту професійно-технічної освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

Корчевський О.Е. – директор Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти в Одеській області.

Зауваження та пропозиції щодо змісту державного стандарту, замовлення на його придбання просимо надсилати за адресою:

03035, м. Київ, вул. Урицького, 36.

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

Телефон: (044) 248-91-16

Начальник відділення науково-методичного забезпечення змісту професійно-технічної освіти Паржницький Віктор Валентинович.


*Примітка

Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований та розповсюджений без дозволу Інституту інноваційних технологій та змісту освіти Міністерства освіти і науки України.
Загальні положення щодо реалізації ДСПТО

«Реставратор декоративно-художніх фарбувань»

Державний стандарт професійно-технічної освіти для підготовки (підвищення кваліфікації) робітників з професії «Реставратор декоративно – художніх фарбувань» третього, четвертого, п’ятого, шостого розрядів розроблено відповідно до статті 32 Закону України «Про професійно-технічну освіту» та Методики розроблення державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних робітничих професій, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 15 травня 2013 року № 511, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29 травня 2013 року за № 832/23364, є обов’язковим для виконання всіма професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації, перепідготовку) кваліфікованих робітників, незалежно від їх підпорядкування та форми власності.

У професійно-технічних навчальних закладах першого атестаційного рівня тривалість професійного навчання третій розряд становить – 734 години, на четвертий розряд – 648 годин, на п’ятий розряд – 487 годин, на шостий розряд – 415 годин.

У професійно-технічних навчальних закладах другого та третього атестаційних рівнів тривалість первинної професійної підготовки встановлюється відповідно до рівня кваліфікації, якої набуває учень, що визначається робочим навчальним планом.

При організації перепідготовки за робітничими професіями термін професійного навчання встановлюється на основі термінів, передбачених для первинної професійної підготовки робітників з відповідної професії, при цьому навчальна програма перепідготовки може бути скорочена до 50% за рахунок виключення раніше вивченого матеріалу за наявності в слухача документа про присвоєння робітничої професії.

У разі необхідності зазначені строки навчання можуть бути продовжені за рахунок включення додаткового навчального матеріалу відповідно до вимог сучасного виробництва, конкретного робочого місця, замовників робітничих кадрів тощо.

Типовим навчальним планом передбачено резерв часу для вивчення предметів за потребою ринку праці («Техніка пошуку роботи», «Ділова етика і культура спілкування», «Основи енергоефективності» тощо).

Освітньо-кваліфікаційні характеристики випускників складені на основі кваліфікаційних характеристик Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХП, випуск 64 „Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи”, зміни № 7 до розділу 2), досягнень науки і техніки, впровадження сучасних технологічних процесів, передових методів праці, врахування особливостей галузі, потреб роботодавців і містять вимоги до рівня знань, умінь та навичок. Крім основних вимог до рівня знань, умінь та навичок, до освітньо-кваліфікаційних характеристик включено вимоги, передбачені пунктом 7 «Загальних положень» (Випуск 1. «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності») Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 року № 336.

Професійно-практична підготовка здійснюється в навчальних майстернях, лабораторіях, на навчально-виробничих дільницях та/або безпосередньо на робочих місцях підприємств.

Обсяг навчального часу на обов’язкову компоненту змісту професійно – технічної освіти не може перевищувати 80% загального фонду навчального часу, відповідно варіативний компонент – від 20%.

Навчальний час учня, слухача визначається обліковими одиницями часу, передбаченого для виконання навчальних програм професійно – технічної освіти.

Обліковими одиницями навчального часу є:

академічна година тривалістю 45 хвилин;

урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищує 6 академічних годин;

навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних годин;

навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 36 академічних годин;

навчальний рік, тривалість якого не перевищує 40 навчальних тижнів.

Навчальний (робочий) час учня, слухача в період проходження виробничої та передвипускної (переддипломної) практики встановлюється залежно від режиму роботи підприємства, установи, організації згідно із законодавством.

Професійно-технічні навчальні заклади, органи управління освітою, засновники організують та здійснюють поточний, тематичний, проміжний і вихідний контроль знань, умінь та навичок (слухачів), їх кваліфікаційну атестацію. Представники роботодавців, їх організацій та об’єднань долучаються до тематичного, вихідного контролю знань, умінь та навичок учнів (слухачів), їх кваліфікаційної атестації.

Під час прийому на перепідготовку або підвищення кваліфікації робітників професійно - навчальним закладом здійснюється вхідний контроль знань, умінь та навичок у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти, та погодженням із заінтересованими центральними органами виконавчої влади.

Після завершення навчання кожний учень (слухач) повинен уміти самостійно виконувати всі роботи, передбачені освітньо-кваліфікаційною характеристикою, технологічними умовами і нормами, установленими у відповідній галузі.

До самостійного виконання робіт учні (слухачі) допускаються лише після навчання і перевірки знань з охорони праці.

Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок часу, відведеного на виробничу практику. Перелік кваліфікаційних пробних робіт розробляється професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик, критеріїв оцінювання.

Випускнику професійно-технічного навчального закладу другого та третього атестаційних рівнів, якому присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник», видається диплом.

Особі, яка опанувала курс професійно-технічного навчання й успішно пройшла кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду та видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації.

Зразки диплома кваліфікованого робітника та свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 року № 979 «Про затвердження зразків документів про професійно-технічну освіту»

Особам, які достроково випускаються з професійно-технічного навчального закладу та за результатами проміжної кваліфікаційної атестації їм присвоєна відповідна робітнича кваліфікація, видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації державного зразка.
Міністерство освіти і науки України

Міністерство праці та соціальної політики України


Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 7142.О0.92.31-2014

(позначення стандарту)


Професія: Реставратор декоративно-художніх фарбувань
Код: 7142
Кваліфікація: реставратор декоративно-художніх фарбувань третього розряду

Видання офіційне

Київ - 2014

Освітньо-кваліфікаційна характеристика
випускника професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)1. Професія: 7142 Реставратор декоративно-художніх фарбувань

2. Кваліфікація: реставратор декоративно-художніх фарбувань 3-го розряду

3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати:

види основних матеріалів, що застосовуються при виконанні реставрації декоративно-художніх фарбувань та шпалерних покриттів;

інструменти й пристрої;

cпособи приготування розчинів за розробленою рецептурою;

основи технології промивання та пошарового розчищення фарбованого шару;

методику тонування та відтворювання геометричних предметів орнаменту;

прийоми зняття оригіналів шпалерних тканин та шпалер зі стін.
Повинен уміти:

виконувати реставрацію простих зовнішніх та внутрішніх декоративно-художніх фарбувань;

промивати та пошарово розчищати лакофарбові покриття за допомогою скарпелів та розчинів за розробленою рецептурою;

шпаклювати та ґрунтувати окремі місця пошкоджень;

тонувати фарбований шар;

усувати старі шпалери зі збереженням шпалер-оригіналів;

підготовлювати нові шпалери;

проклеювати шпалери та наклеювати їх на стіни за старими зразками.

  1. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце;

дотримуватися норм технологічного процесу;

не допускати браку в роботі;

знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці й навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

використовувати, у разі необхідності, засоби попередження й усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;

володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.


5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, кваліфікації осіб

5.1. При вступі на навчання

Повна або базова загальна середня освіта.

5.2. Після закінчення навчання

Повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією реставратора декоративно-художніх фарбувань 3-го розряду; без вимог до стажу роботи.
6. Сфера професійного використання випускника

Виконання будівельних робіт під час нового будівництва, реконструкції, переобладнання, реставрації та ремонту будівель і споруд.


7. Специфічні вимоги

7.1. Вік: прийняття на роботу здійснюється після закінчення строку навчання відповідно до законодавства.

7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затверджених наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993).

7.3. Медичні обмеження.Типовий навчальний план

Професія: 7142 Реставратор декоративно- художніх фарбувань

(код, назва професії)

Кваліфікація: реставратор декоративно –художніх фарбувань третього розряду (рівень кваліфікації-розряд, клас, категорія)

Загальний фонд навчального часу 764 години

з\п


Навчальні предмети

Кількість годин

Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

1

Загальнопрофесійна підготовка

74

5

1.1

Основи правових знань

17
1.2

Основи галузевої економіки й підприємництва

17

1

1.3

Інформаційні технології

17

4

1.4

Правила дорожнього руху

8
1.5

Резерв часу

15
2

Професійно – теоретична підготовка

205

14

2.1

Технологія реставраційних робіт

52

4

2.2

Основи реставрації

24
2.3

Основи архітектури

10
2.4

Матеріалознавство

30

2

2.5

Охорона праці

30
2.6

Будівельне креслення

17

8

2.7

Малюнок та основи композиції

42
3

Професійно – практична підготовка

448
3.1

Виробниче навчання

210
3.2

Виробнича практика

238
4

Консультації

30
5

Державна кваліфікаційна атестація / або поетапна атестація при продовженні навчання.


7
6

Загальний обсяг навчального часу (без

п.4)

734

19

П Е Р Е Л І К

кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки кваліфікованих

робітників за професією «Реставратор декоративно – художніх фарбувань»

К а б і н е т и:

М а й с т е р н і:

Л а б о р а т о р і ї:

1. Технології реставраційних робіт.

2. Матеріалознавства

3. Охорони праці

4. Будівельного креслення

5. Малюнка та основ композиції

6. Інформаційних технологій

7. Основ галузевої економіки й підприємництва


1. Малярна


1. МатеріалознавстваТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета «Основи правових знань»


з/п

Тема


Кількість годин

Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

1

Право – соціальна цінність, складова частина загальнолюдської культури. Поняття та ознаки правової держави

3
2

Конституційні основи України

7
4

Цивільне право і відносини, що ним регулюються

4
5

Господарство і право

3
Усього годин:

17
Каталог: storage -> app -> media -> pto -> standarty
standarty -> Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 8155 01. 0000-2009
standarty -> Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7331. Dm. 28. 00 2011
standarty -> Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7241. С. 33. 14-2015
standarty -> Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 8251 J. 58. 00-2016
standarty -> Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7212. С. 28. 00 2015
standarty -> Державний стандарт професійно технічної освіти дспто 8261. 2 Дв. 17. 00 2008 Професія: прядильник
standarty -> Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто: 7136. 2 Di. 26. 61-2009
standarty -> Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7311. Df. 23. 00 -2011


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка