Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7212. С. 28. 00 2015Сторінка1/13
Дата конвертації30.12.2017
Розмір2.78 Mb.
ТипДержавний стандарт
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти
ДСПТО 7212.С.28.00–2015

(позначення стандарту)Професія: Газозварник

Код: 7212
Кваліфікація: газозварник 2, 3, 4, 5, 6-го розрядів

Видання офіційне

Київ - 2015Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки України

від 05 серпня 2015 р. № 839

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 7212.С.28.00–2015

(позначення стандарту)


Професія: Газозварник
Код: 7212
Кваліфікація: газозварник 2, 3, 4, 5, 6-го розрядів
Видання офіційне

Київ - 2015

Авторський колектив
Роман Іван Михайлович – директор Хустського професійного ліцею, заступник керівника творчої групи.

Волощук Михайло Олексійович – заступник директора з навчально-виробничої роботи Хустського професійного ліцею.

Чопик Роман Володимирович – викладач професійно-теоретичної підготовки Хустського професійного ліцею.

Бобик Василь Васильович – майстер виробничого навчання Хустського професійного ліцею.

Сенек Антон Антонович – майстер виробничого навчання Хустського професійного ліцею.

Пригара Михайло Васильович – майстер виробничого навчання Хустського професійного ліцею.

Рошко Михайло Іванович – методист Хустського професійного ліцею

Любий Ігор Володимирович – начальник Хустського виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства.

Вайда Світлана Василівнаметодист навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Закарпатській області.
Технічний редактор

Волощук Михайло Олексійович – заступник директора з навчально-виробничої роботи Хустського професійного ліцею.

Керівники проекту

Супрун В'ячеслав Васильович – директор департаменту професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки України.

Паржницький Віктор Валентинович – начальник відділу професійної освіти і тренінгів Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

Багмут Ольга Миколаївна – завідувач наукового сектору відділу професійної освіти і тренінгів Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

Слюсарєва Ольга Володимирівна – директор навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Закарпатській області.

Шнюкова Ірина Вадимівна – науковий співробітник відділу професійної освіти і тренінгів Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

Зауваження та пропозиції щодо змісту державного стандарту, замовлення на його придбання просимо надсилати за адресою:

03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 36

Інститут модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

Телефон: (044) 248-91-16.

*Примітка. Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований та розповсюджений без дозволу Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України.Загальні положення щодо реалізації ДСПТО
Державний стандарт професійно-технічної освіти для підготовки (підвищення кваліфікації) робітників з професії газозварник 2, 3, 4, 5, 6-го розрядів розроблено відповідно до статті 32 Закону України «Про професійно-технічну освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 року «Про затвердження стандарту професійно-технічної освіти» і є обов’язковим для виконання всіма професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників, незалежно від їх підпорядкування та форми власності.

У ПТНЗ першого атестаційного рівня тривалість професійного навчання на 2 розряд становить 776 годин, на 3 розряд – 489 години, на 4 розряд – 297 годин, на 5 розряд – 245 годин, на 6 розряд – 222 години.

У ПТНЗ другого та третього атестаційних рівнів тривалість первинної професійної підготовки встановлюється відповідно до рівня кваліфікації, якої набуває учень, що визначається робочим навчальним планом.

При організації перепідготовки за робітничими професіями термін професійного навчання встановлюється на основі термінів, передбачених для первинної професійної підготовки робітників з відповідної професії, при цьому навчальна програма перепідготовки може бути скорочена до 50% за рахунок виключення раніше вивченого матеріалу за наявності в слухача документа про присвоєння робітничої професії.

У разі необхідності зазначені строки навчання можуть бути подовжені за рахунок включення додаткового навчального матеріалу відповідно до вимог сучасного виробництва, конкретного робочого місця, замовників робітничих кадрів тощо.

Типовим навчальним планом передбачено резерв часу для вивчення предметів за потребою ринку праці («Техніка пошуку роботи», «Ділова етика і культура спілкування» тощо).

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника складена на основі кваліфікаційної характеристики професії «Газозварник» (Випуск 42 «Оброблення металу», частина 2, «Робітники», книга 1 «Металеве лиття», «Зварювання металу» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства промислової політики Увраїни від 22.03.2007 року № 120), досягнень науки і техніки, впровадження сучасних технологічних процесів, передових методів праці, врахування регіональних особливостей галузі, потреб роботодавців і містить вимоги до рівня знань, умінь та навичок. Крім основних вимог до рівня знань, умінь та навичок до кваліфікаційних характеристик включено вимоги, передбачені пунктом 7 «Загальних положень» (Випуск 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності») Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 року № 336.

Професійно-практична підготовка здійснюється в навчальних майстернях, лабораторіях, на навчально-виробничих дільницях та/або безпосередньо на робочих місцях підприємств.

Обсяг навчального часу на обов’язкову компоненту змісту професійно-технічної освіти не може перевищувати 80% загального фонду навчального часу, відповідно варіативний компонент – 20%.

Навчальний час учня, слухача визначається обліковими одиницями часу, передбаченого для виконання навчальних програм професійно-технічної освіти.

Обліковими одиницями навчального часу є:

академічна година тривалістю 45 хвилин;

урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищує 6 академічних годин;

навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних годин;

навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 36 академічних годин;

навчальний рік, тривалість якого не перевищує 40 навчальних тижнів.

Навчальний (робочий) час учня, слухача в період проходження виробничої та передвипускної (переддипломної) практики встановлюється залежно від режиму роботи підприємства, установи, організації згідно з законодавством.

Професійно-технічні навчальні заклади, органи управління освітою, засновники організують та здійснюють поточний, тематичний, проміжний і вихідний контроль знань, умінь та навичок учнів (слухачів), їх кваліфікаційну атестацію. Представники роботодавців, їх організацій та об’єднань долучаються до тематичного, вихідного контролю знань, умінь та навичок учнів (слухачів), їх кваліфікаційної атестації.

Під час прийому на перепідготовку або підвищення кваліфікації робітників професійно-технічним навчальним закладом здійснюється вхідний контроль знань, умінь та навичок у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти, за погодженням із заінтересованими центральними органами виконавчої влади.

Після завершення навчання кожний учень (слухач) повинен уміти самостійно виконувати всі роботи, передбачені освітньо-кваліфікаційною характеристикою, технологічними умовами і нормами, установленими у відповідній галузі.

До самостійного виконання робіт учні (слухачі) допускаються лише після навчання і перевірки знань з охорони праці.

Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок часу, відведеного на виробничу практику. Перелік кваліфікаційних пробних робіт розробляється професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик, критеріїв оцінювання.

Випускнику професійно-технічного навчального закладу другого та третього атестаційних рівнів, якому присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник», видається диплом.

Особі, яка опанувала курс професійно-технічного навчання й успішно пройшла кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду та видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації.

Зразки диплома кваліфікованого робітника та свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 року № 979 «Про затвердження зразків документів про професійно-технічну освіту».

Особам, які достроково випускаються з професійно-технічного навчального закладу та за результатами проміжної кваліфікаційної атестації їм присвоєна відповідна робітнича кваліфікація, видається свідоцтво державного зразка про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації.
Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 7212.С.28.00–2015

(позначення стандарту)Професія: Газозварник

Код: 7212
Кваліфікація: газозварник 2-го розряду

Видання офіційне

Київ - 2015

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника

професійно-технічного навчального закладу
(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)
1. Професія: 7212 Газозварник

2. Кваліфікація: газозварник 2-го розряду

3. Кваліфікаційні вимоги
Повинен знати:

основи знань про будову та принцип роботи газозварювальних апаратів, газогенераторів, кисневих та ацетиленових балонів, редукованих приладів та зварювальних пальників, які обслуговує;

види зварних швів та з’єднань;

підготовку простих виробів до зварювання;

типи розділів та позначення зварних швів на кресленнях;

правила поводження та основні властивості газів та рідин, які застосовує під час зварювання;

причини виникнення дефектів під час зварювання;

характеристику газового полум’я, кольору фарбування балонів, будову комунікацій подавання газів до місця споживання та правила приєднання до них.


Повинен уміти:

прихвачувати деталі, вироби з невідповідальних конструкцій в усіх просторових положеннях зварного шва;

готувати з’єднання під зварювання та зачищати шви після зварювання;

готувати газові балони до роботи;

обслуговувати газове зварювання простих деталей, вузлів та конструкцій з вуглецевих сталей в нижньому та вертикальному положенні зварного шва;

наплавляти прості невідповідальні деталі;

усувати раковини та тріщини наплавленням у простих відливках;

підігрівати конструкції та деталі під час плавлення.


4. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце;

дотримуватися норм технологічного процесу;

не допускати браку в роботі;

знати і виконувати вимоги нормативних актів із охорони праці і навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

використовувати, в разі необхідності, засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;

володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.


5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, кваліфікації осіб

5.1. При вступі на навчання

Базова або повна загальна середня освіта.

5.2. Після закінчення навчання

Базова або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Газозварник 2-го розряду; без вимог до стажу роботи.

6. Сфера професійного використання випускника

Виробництво машин і устаткування.

(КВЕД 2010, секція - С, розділ - 28.00).

7. Специфічні вимоги

7.1. Вік: прийняття на роботу здійснюється після закінчення строку навчання відповідно до законодавства.

7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затверджених наказом МОЗ України № 256 від 29.12.1993).

7.3. Медичні обмеження.Типовий навчальний план

Професія – 7212 Газозварник

Кваліфікація – 2 розряд

Загальний фонд навчального часу – 796 годин


з/п

Навчальні предмети

Кількість годин

усього

з них лабораторно-практичні роботи

1.

Загальнопрофесійна підготовка

76

8

1.1.

Інформаційні технології

17

8

1.2.

Основи галузевої економіки і підприємництва

17
1.3.

Основи правових знань

17
1.4.

Правила дорожнього руху

8
1.5.

Резерв часу

17
2.

Професійно-теоретична підготовка

251

18

2.1.

Спеціальна технологія

119

8

2.2.

Обладнання для газового зварювання

34

6

2.3.

Матеріалознавство

17

2

2.4.

Охорона праці

30
2.5.

Електротехніка

34

2

2.6.

Читання креслень

17
3.

Професійно-практична підготовка

442
3.1.

Виробниче навчання

204
3.2.

Виробнича практика

238
4.

Консультації

20
5.

Державна кваліфікаційна атестація (або проміжна (поетапна) кваліфікаційна атестація при продовженні навчання)

7
6.

Загальний обсяг навчального часу

(без п. 4)

776

26

Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень

для підготовки кваліфікованих робітників за професією

7212 Газозварник

1. Кабінети:

спецтехнології;

матеріалознавства;

охорони праці;

електротехніки;

технічного креслення;

інформаційних технологій;

основ галузевої економіки та підприємництва.2. Лабораторії:

обладнання газового зварювання.3. Майстерні:

газозварювальна.Примітка. Для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання кваліфікованих робітників:

допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій за рахунок їх об’єднання;

індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватися при наявності обладнаного робочого місця;

предмети «Інформаційні технології», «Правила дорожнього руху» вивчаються за згодою підприємств-замовників кадрів.Типова навчальна програма

з предмета «Інформаційні технології»
з/п

Тема

Кількість годин

усього

з них на лабораторно-практичні роботи

1.

Інформація та інформаційні технології

1
2.

Програмні засоби ПК. Комп’ютерні технології

8

4

3.

Мережні системи та сервіси

8

4

Усього годин:

17

8


Тема 1. Інформація та інформаційні технології

Поняття про інформацію та інформаційні технології.


Тема 2. Програмні засоби ПК. Комп’ютерні технології

Програми створення текстових та графічних документів. Стилі оформлення та подання інформації. Розробка фірмового стилю. Мультимедійні технології. Види і типи презентацій. Загальні відомості про засоби створення презентацій в PowerPoint.


Лабораторно-практичні роботи

1. Програма для створення текстових документів: MS Word, MS Publisher. Візуальний стиль оформлення та подання інформації.

2. Програми для створення графічних документів. Розробка фірмового стилю.

3. Створення презентацій. Тема: «Заклад, де я навчаюсь».

4. Створення презентацій. Тема: «Моя майбутня професія».


Каталог: storage -> app -> media -> pto -> standarty
standarty -> Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 8155 01. 0000-2009
standarty -> Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7331. Dm. 28. 00 2011
standarty -> Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7241. С. 33. 14-2015
standarty -> Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 8251 J. 58. 00-2016
standarty -> Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7142. 92. 31-2014
standarty -> Державний стандарт професійно технічної освіти дспто 8261. 2 Дв. 17. 00 2008 Професія: прядильник
standarty -> Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто: 7136. 2 Di. 26. 61-2009
standarty -> Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7311. Df. 23. 00 -2011


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка