Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7233. Oe. 40. 22-2014Скачати 299.39 Kb.
Сторінка1/35
Дата конвертації29.10.2018
Розмір299.39 Kb.
ТипДержавний стандарт
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35


Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт


професійно-технічної освіти


ДСПТО 7233.OE.40.22-2014

(позначення стандарту)
Професія: Слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування
Код: 7233
Кваліфікація: cлюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування

2, 3, 4, 5-го розрядів

Видання офіційне

Київ - 2014Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки України

від 09.09.2014 № 1032

Державний стандарт


професійно-технічної освіти
ДСПТО 7233.OE.40.22-2014

(позначення стандарту)
Професія: Слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування
Код: 7233
Кваліфікація: cлюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 2, 3, 4, 5-го розрядів

Видання офіційне

Київ - 2014


Авторський колектив

Ковальчук Т. А.

-

заступник директора з навчально-виробничої роботи Хмельницького професійного ліцею

Джус Л.К.

-

заступник директора з методичної роботи Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області

Чуйкова О.М

-

методист відділу професійної підготовки НМЦ ПТО ПК

Кабанчук В.М.

-

викладач предмета “Спецтехнологія”, майстер виробничого навчання Хмельницького професійного ліцею

Андреєва Л.В.

-

методист навчального центру ПАТ «Хмельницькгаз»
Науковий консультант
Калда Г.С. зав кафедри безпеки життєдіяльності, доктор технічних наук Хмельницького національного університетуОвчініков О.О доцент кафедри безпеки життєдіяльності Хмельницького національного університету

Рецензенти:


Підгайчук С.Я.
- кандидат технічних наук, доцент кафедри Інженерної механіки та комп’ютерної графіки

Залуський С.Е.

-

начальник відділу організації професійного навчання обласного центру зайнятості

Кришевський Д.М.

-

начальник ВТВ ПАТ «Хмельницькгаз»Технічний редактор-

Чуйкова О.М методист відділу професійної підготовки НМ Ц ПТО ПККерівники проекту
Супрун В. В.директор департаменту професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки

Паржницький В. В.

Багмут О.М.


-

начальник відділення науково-методичного забезпечення змісту професійно-технічної освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки
методист вищої категорії відділення науково-методичного забезпечення змісту професійно-технічної освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України


Шевчук Л. І.директор науково – методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області

Шнюкова І.В.науковий співробітник відділення науково-методичного забезпечення змісту професійно-технічної освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

Зауваження та пропозиції щодо змісту державного стандарту, замовлення на його придбання просимо надсилати за адресою:

03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 36.

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України, відділення науково-методичного забезпечення змісту професійно-технічної освіти.

Телефон: (044) 248-91-16
*Примітка.

Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований та розповсюджений без дозволу Інституту інноваційних технологій та змісту освіти Міністерства освіти і науки України, відділення науково-методичного забезпечення змісту професійно-технічної освіти.


Загальні положення щодо реалізації ДСПТО
Державний стандарт професійно-технічної освіти для підготовки (підвищення кваліфікації) робітників з професії «Слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування» 2, 3, 4, 5-го розрядів, розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року № 1238 «Про утворення міжвідомчої робочої групи з питань розроблення та впровадження державних стандартів професійно-технічної освіти» та статті 32 Закону України «Про професійно-технічну освіту» та є обов’язковим для виконання всіма професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників, незалежно від їх підпорядкування та форми власності.

У ПТНЗ першого атестаційного рівня тривалість професійного навчання на 2 розряд складає - 584 години, на 3 розряд – 708 годин, на 4 розряд – 619 годин, на 5 розряд складає – 454 години

У ПТНЗ другого та третього атестаційних рівнів тривалість первинної професійної підготовки встановлюється відповідно до рівня кваліфікації, якої набуває учень, що визначається робочим навчальним планом.

При організації перепідготовки за робітничими професіями термін професійного навчання встановлюється на основі термінів, передбачених для первинної професійної підготовки робітників з відповідної професії, при цьому навчальна програма перепідготовки може бути скорочена до 50% за рахунок виключення раніше вивченого матеріалу за наявності в слухача документа про присвоєння робітничої професії.

У разі необхідності зазначені строки навчання можуть бути подовжені за рахунок включення додаткового навчального матеріалу відповідно до вимог сучасного виробництва, конкретного робочого місця, замовників робітничих кадрів тощо.

Типовим навчальним планом передбачено резерв часу для вивчення предметів за потребою ринку праці («Техніка пошуку роботи», «Ділова етика і культура спілкування» тощо).

Освітньо-кваліфікаційні характеристики випускника складені на основі кваліфікаційної характеристики професії «Слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування» (Випуск 63 «Газове господарство міст, селищ та населених пунктів», затвердженого наказом Міністерства енергетики України від 23.12.1999 р. № 290-285 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників), досягнень науки і техніки, впровадження сучасних технологічних процесів, передових методів праці, врахування особливостей галузі, потреб роботодавців і містить вимоги до рівня знань, умінь і навичок. Крім основних вимог до рівня знань, умінь і навичок, до кваліфікаційних характеристик включено вимоги, передбачені пунктом 7 «Загальних положень»(Випуск 1. «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності») Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004року №336.

Професійно-практична підготовка здійснюється в навчальних майстернях, лабораторіях, на навчально-виробничих дільницях та/або безпосередньо на робочих місцях підприємств.

Обсяг навчального часу на обов’язкову компоненту змісту професійно-технічної освіти не може перевищувати 80% загального фонду навчального часу, відповідно варіативний компонент – від 20%.

Навчальний час учня, слухача визначається обліковими одиницями часу, передбаченого для виконання навчальних програм професійно-технічної освіти.

Обліковими одиницями навчального часу є:

академічна година тривалістю 45 хвилин;

урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищує 6 академічних годин;

навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних годин;

навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 36 академічних годин;

навчальний рік, тривалість якого не перевищує 40 навчальних тижнів.

Навчальний (робочий) час учня, слухача в період проходження виробничої та передвипускної (переддипломної) практики встановлюється залежно від режиму роботи підприємства, установи, організації згідно із законодавством.

Професійно-технічні навчальні заклади, органи управління освітою, засновники організують та здійснюють поточний, тематичний, проміжний і вихідний контроль знань, умінь та навичок учнів (слухачів), їх кваліфікаційну атестацію. Представники роботодавців, їх організацій та об’єднань долучаються до тематичного, вихідного контролю знань, умінь та навичок учнів (слухачів), їх кваліфікаційної атестації.

Під час прийому на перепідготовку або підвищення кваліфікації робітників професійно-технічним навчальним закладом здійснюється вхідний контроль знань, умінь та навичок у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти, за погодженням із заінтересованими центральними органами виконавчої влади.

Після завершення навчання кожний учень (слухач)повинен уміти самостійно виконувати всі роботи, передбачені освітньо-кваліфікаційною характеристикою, технологічними умовами і нормами, установленими у відповідній галузі.

До самостійного виконання робіт учні (слухачі)допускаються лише після навчання і перевірки знань з охорони праці.

Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок часу, відведеного на виробничу практику. Перелік кваліфікаційних пробних робіт розробляється професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик, критеріїв оцінювання.

Випускнику професійно-технічного навчального закладу другого та третього атестаційних рівнів, якому присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник», видається диплом.

Особі, яка опанувала курс професійно-технічного навчання й успішно пройшла кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду та видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації.

Зразки диплома кваліфікованого робітника та свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 року № 979 «Про затвердження зразків документів про професійно-технічну освіту».

Особам, які достроково випускаються з професійно-технічного навчального закладу та за результатами проміжної кваліфікаційної атестації їм присвоєна відповідна робітнича кваліфікація, видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації державного зразка.
Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 7233.OE.40.22-2014

(позначення стандарту)
Професія: Слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування
Код: 7233
Кваліфікація: слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 2-го розряду

Видання офіційне

Київ - 2014

Освітньо-кваліфікаційна характеристика

випускника професійно-технічного

навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують)

підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

1. Професія 7233 Слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування

2. Кваліфікація слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 2-го розряду


Каталог: storage -> app -> media -> pto -> standarty
standarty -> Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 8155 01. 0000-2009
standarty -> Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7331. Dm. 28. 00 2011
standarty -> Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7241. С. 33. 14-2015
standarty -> Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 8251 J. 58. 00-2016
standarty -> Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7212. С. 28. 00 2015
standarty -> Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7142. 92. 31-2014
standarty -> Державний стандарт професійно технічної освіти дспто 8261. 2 Дв. 17. 00 2008 Професія: прядильник
standarty -> Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто: 7136. 2 Di. 26. 61-2009

Скачати 299.39 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка