Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7241. F. 41. 21 -2016Сторінка1/15
Дата конвертації24.05.2018
Розмір2.81 Mb.
ТипДержавний стандарт
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти
ДСПТО 7241 .F.41.21 -2016

(позначення стандарту)

Професія: Електромонтажник силових мереж та електроустаткування

Код: 7241
Кваліфікація: електромонтажник силових мереж та електроустаткування

2, 3, 4, 5, 6-го розрядів

Видання офіційне

Київ-2016


Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки України„___”_______________20___ року №____

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 7241 .F.41.21 -2016

(позначення стандарту)

Професія: Електромонтажник силових мереж та електроустаткування

Код: 7241

Кваліфікація: електромонтажник силових мереж та електроустаткування

2, 3, 4, 5, 6-го розрядів
Видання офіційне

Київ-2016


ПОГОДЖУЮ

Заступник Міністра освіти

і науки України

____________________

"___"__________20 ___ року

ПОГОДЖУЮ

Заступник Міністра соціальної

політики України

____________________

"___"____________20 ___ рокуДержавний стандарт

професійно-технічної освіти
ДСПТО 7241 .F.41.21 -2016

(позначення стандарту)

Професія: Електромонтажник силових мереж та електроустаткування


Код:7241
Кваліфікація: електромонтажник силових мереж та електроустаткування

2, 3, 4, 5, 6-го розрядів


Видання офіційне

Київ-2016

Аркуш погодження

Державного стандарту професійно-технічної освіти

Професія: 7241 Електромонтажник силових мереж та електроустаткуванняПОГОДЖУЮ

Генеральний директор

Федерації роботодавців України

__________________________

"___"__________20____ року

ПОГОДЖУЮ

Директор департаменту з питань розвитку трудового потенціалу та корпоративної соціальної відповідальності Федерації роботодавців України

________________________

"___"____________20____ року


Аркуш погодження

Державного стандарту професійно-технічної освіти
Професія: 7241 Електромонтажник силових мереж та електроустаткування


Міністерство освіти

і науки України


Міністерство

соціальної політики УкраїниПОГОДЖУЮ

Директор департаменту професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки України

________________ В.В.Супрун

"___"_______________20 ___ року


ПОГОДЖУЮ

Директор департаменту праці та зайнятості

____________________

"___"_______________20 ___ року

Аркуш погодження

Державного стандарту професійно-технічної освіти
Професія: 7241 Електромонтажник силових мереж та електроустаткуванняПОГОДЖЕНО

Директор департаменту освіти, науки та молоді Миколаївської обласної державної адміністрації


______________ А.Б.Веліховська


ПОГОДЖЕНО

Директор Навчально-методичного

центру професійно-технічної освіти у Миколаївській області
_______________ Н.В.ШаповаловаАвторський колектив

Путієнко Сергій Павлович, директор Вознесенського професійного ліцею.

Бензар Валентина Олександрівна, методист Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Миколаївській області.

Мельник Ігор Володимирович, заступник директора з навчально-виробничої роботи Вознесенського професійного ліцею.

Машкін Олександр Анатолійович, викладач Вознесенського професійного ліцею.

Становова Тетяна Іванівна, голова обласної методичної секції викладачів та майстрів виробничого навчання енергетичних професій, викладач ДНЗ «Южноукраїнський професійний ліцей».

Діхтяренко Сергій Васильович, майстер виробничого навчання Вознесенського професійного ліцею.

Рецензенти
Волянська Яна Богданівна, доцент, кандидат технічних наук, доцент кафедри електрообладнання суден та інформаційної безпеки Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.

Новогрецький Сергій Миколайович, доцент, кандидат технічних наук, доцент кафедри суднових електроенергетичних систем Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.
Технічний редактор

Мельник Ігор Володимирович, заступник директора з навчально-виробничої роботи Вознесенського професійного ліцею.
Керівники проекту

Супрун В'ячеслав Васильович, директор департаменту професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки України.

Паржницький Віктор Валентинович, начальник відділу професійної освіти і тренінгів ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки України.

Багмут Ольга Миколаївна, завідувач сектору прогнозування потреб у професійних навичках відділу професійної освіти і тренінгів ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки України.

Шаповалова Наталія Віталіївна, директор Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Миколаївській області.
Зауваження та пропозиції щодо змісту державного стандарту, замовлення на його придбання просимо надсилати за адресою:

03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 36.

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки України.

Телефон: (044) 248-24-31*Примітка.

Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований та розповсюджений без дозволу ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки України.

Загальні положення
Державний стандарт професійно-технічної освіти для підготовки (підвищення кваліфікації) робітників з професії «Електромонтажник силових мереж та електроустаткування» 2-6-го розрядів розроблено відповідно до статті 32 Закону України «Про професійно-технічну освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 року № 1135 «Про затвердження стандарту професійно-технічної освіти», Методики розроблення державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних робітничих професій, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 15 травня 2013 року № 511, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29 травня 2013 року за № 832/23364 та є обов’язковим для виконання всіма професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників, незалежно від їх підпорядкування та форми власності.

У ПТНЗ першого атестаційного рівня тривалість професійного навчання на 2-й розряд становить – 447 годин, на третій розряд – 589 годин, на четвертий – 391 годину, на п’ятий – 324 годину, на шостий розряд – 317 годин.

У ПТНЗ другого та третього атестаційних рівнів тривалість первинної професійної підготовки встановлюється відповідно до рівня кваліфікації, якої набуває учень, що визначається робочим навчальним планом.

При організації перепідготовки за робітничими професіями термін професійного навчання встановлюється на основі термінів, передбачених для первинної професійної підготовки робітників з відповідної професії, при цьому навчальна програма перепідготовки може бути скорочена до 50 % за рахунок виключення раніше вивченого матеріалу за наявності в слухача документа про присвоєння робітничої професії.

У разі необхідності зазначені терміни навчання можуть бути подовжені за рахунок включення додаткового навчального матеріалу відповідно до вимог сучасного виробництва, конкретного робочого місця, замовників робітничих кадрів тощо.

Типовим навчальним планом передбачено резерв часу для вивчення предметів за потребою ринку праці («Техніка пошуку роботи», «Ділова етика і культура спілкування» та ін.).

Освітньо-кваліфікаційні характеристики випускника складені на основі кваліфікаційних характеристик професії «Електромонтажник силових мереж та електроустаткування» (Випуск 64. «Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Будівництво метрополітенів, тунелів та підземних споруд спеціального призначення», Розділ 2 «Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи.») Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 21 лютого 2000 року № 32 за погодженням з Міністерством праці та соціальної політики України (Краматорськ, 2005 р.), досягнень науки і техніки, впровадження сучасних технологічних процесів, передових методів праці, врахування особливостей галузі, потреб роботодавців і містять вимоги до рівня знань, умінь та навичок.

Крім основних вимог до рівня знань, умінь та навичок, до кваліфікаційних характеристик включено вимоги, передбачені п.7 «Загальних положень» Випуску І «Професій працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого Міністерством праці та соціальної політики України від 29.12.2004 №336.

Професійно-практична підготовка здійснюється у навчальних майстернях, лабораторіях, навчально-виробничих дільницях та/або безпосередньо на робочих місцях підприємств.

Обсяг навчального часу на обов'язкову компоненту змісту професійно-технічної освіти не може перевищувати 80 % загального фонду навчального часу, відповідно варіативний компонент – до 20 %.

Навчальний час учня, слухача визначається обліковими одиницями часу, передбаченого для виконання навчальних програм професійно-технічної освіти.

Обліковими одиницями навчального часу є:

академічна година тривалістю 45 хвилин;

урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищує 6 академічних годин;

навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних годин;

навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 36 академічних годин;

навчальний рік, тривалість якого не перевищує 40 навчальних тижнів.

Навчальний (робочий) час учня, слухача в період проходження виробничої та передвипускної (переддипломної) практики встановлюється залежно від режиму роботи підприємства, установи, організації згідно із законодавством.

Професійно-технічні навчальні заклади, органи управління освітою, засновники організують та здійснюють поточний, тематичний, проміжний і вихідний контроль знань, умінь та навичок учнів (слухачів), їх кваліфікаційну атестацію. Представники роботодавців, їх організацій та об'єднань долучаються до тематичного, вихідного контролю знань, умінь та навичок учнів (слухачів), їх кваліфікаційної атестації.

Під час прийому на перепідготовку або підвищення кваліфікації робітників професійно-технічним навчальним закладом здійснюється вхідний контроль знань, умінь та навичок у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти, за погодженням із заінтересованими центральними органами виконавчої влади.

Після завершення навчання кожний учень (слухач) повинен уміти самостійно виконувати всі роботи, передбачені освітньо-кваліфікаційною характеристикою, технологічними умовами і нормами, встановленими у відповідній галузі.

До самостійного виконання робіт учні (слухачі) допускаються лише після навчання і перевірки знань з охорони праці.

Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок часу, відведеного на виробничу практику. Перелік кваліфікаційних пробних робіт розробляється професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик, критеріїв оцінювання.

Випускнику професійно-технічного навчального закладу другого та третього атестаційних рівнів, якому присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник», видається диплом.

Особі, яка опанувала курс професійно-технічного навчання й успішно пройшла кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду та видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації.

Зразки диплома кваліфікованого робітника та свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 року № 645 «Про документи про загальну середню та професійно-технічну освіту державного зразка і додатки до них».

Особам, які достроково випускаються з професійно-технічного навчального закладу та за результатами проміжної кваліфікаційної атестації їм присвоєна відповідна робітнича кваліфікація, видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації державного зразка.

Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти
ДСПТО 7241 .F.41.21 -2016

(позначення стандарту)

Професія: Електромонтажник силових мереж та електроустаткування
Код:7241
Кваліфікація: електромонтажник силових мереж та електроустаткування

2-го розрядуКаталог: upload -> files -> files -> 03 Novyny -> 2016.04.26 DSPTO
2016.04.26 DSPTO -> Державний стандарт професійно технічної освіти дспто 6131. А. 01. 50-2016 позначення стандарту
2016.04.26 DSPTO -> Державний стандарт професійно технічної освіти дспто 8251 J. 58. 00-2016
2016.04.26 DSPTO -> Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 8340. Н. 50. 00-2016 (позначення стандарту) Професія
2016.04.26 DSPTO -> Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7223. C. 10. 00 2016
2016.04.26 DSPTO -> Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 5141. S. 96. 02 2016 Професія: Перукар
2016.04.26 DSPTO -> Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 4115. N. 82. 11 2016
2016.04.26 DSPTO -> Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7436. C. 14. 10 2016 (позначення стандарту) Професія: Швачка
2016.04.26 DSPTO -> Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 8414. F. 42. 11-2016
2016.04.26 DSPTO -> Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7241. J. 61. 00-2016
2016.04.26 DSPTO -> Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7129. F. 42. 12 2016


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка