Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7241. С. 33. 14-2015Сторінка1/42
Дата конвертації30.12.2017
Розмір4.07 Mb.
ТипДержавний стандарт
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт


професійно-технічної освіти

ДСПТО 7241.С.33.14-2015

(позначення стандарту)


Професія: Слюсар-електромонтажник
Код: 7241
Кваліфікація: слюсар-електромонтажник 2, 3, 4, 5, 6-го розрядів

Видання офіційне

Київ - 2015
Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ


Міністерства освіти і науки України

від «10» липня 2015 р. № 743Державний стандарт


професійно-технічної освіти

ДСПТО 7241.С.33.14-2015

(позначення стандарту)Професія: Слюсар-електромонтажник
Код: 7241
Кваліфікація: слюсар-електромонтажник 2, 3, 4, 5, 6-го розрядів

Видання офіційне

Київ - 2015


Авторський колектив
Михальчук О.І. - директор Київського професійного енергетичного ліцею, спеціаліст першої категорії;

Мазурець Ю.В. - заступник директора з НВР Київського професійного енергетичного ліцею;

Міщенко К.О. - методист вищої категорії, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист Київського професійного енергетичного ліцею;

Якименко Є.В. - викладач спецтехнології вищої категорії, старший викладач Київського професійного енергетичного ліцею;

Соловйов Ю.М. - майстер виробничого навчання першої категорії Київського професійного енергетичного ліцею;

Морозов А.А. - інженер з охорони праці ПАТ «Трест»Київелектромонтаж» Спеціальне монтажне управління №2;Ткаченко С.В. - методист навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у м. Києві, викладач вищої категорії;

Чубрикова Т.П. - голова міської методичної секції енергетичних, радіонергетичних професій і професій радіоелектроніки та зв’язку, викладач спецтехнології, викладач-методист;Кухаренко С.М. - викладач спецтехнології та електротехніки вищої категорії Київського професійного ліцею «Політехнік».
Літературний редактор

Міщенко К.О. - методист вищої категорії, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист Київського професійного енергетичного ліцею.Технічний редактор

Гненюк І.В. – оператор комп’ютерного набору Київського професійного енергетичного ліцею.


Керівники проекту

Супрун В’ячеслав Васильович – директор департаменту професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки України.

Паржницький Віктор Валентинович – методист вищої категорії Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

Багмут Ольга Миколаївна - методист вищої категорії Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

Мірошниченко Катерина Борисівна – директор навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у м. Києві.
Зауваження та пропозиції щодо змісту державного стандарту, замовлення на його придбання просимо надсилати за адресою:

03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 36.

Інститут модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України, відділення науково-методичного забезпечення змісту професійно-технічної освіти.

Телефон: (044) 248-91-16

*Примітка

Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований та розповсюджений без дозволу Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України, відділення науково-методичного забезпечення змісту професійно-технічної освіти.Загальні положення
Державний стандарт професійно-технічної освіти для підготовки (підвищення кваліфікації) робітників з професії Слюсар-електромонтажник 2, 3, 4, 5, 6-го розрядів розроблено відповідно до статті 32 Закону України «Про професійно-технічну освіту» і постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. № 1135 «Про затвердження Державного стандарту професійно-технічної освіти» та є обов’язковим для виконання всіма професійно - технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників, незалежно від їх підпорядкування та форми власності.

У професійно-технічних навчальних закладах першого атестаційного рівня тривалість професійного навчання на 2-й розряд становить 782 години, на 3-й розряд – 596 годин, на 4-й розряд – 660 годин, на 5-й – 484 години, 6-й розряд – 484 години.

У професійно-технічних навчальних закладах другого та третього атестаційних рівнів тривалість первинної професійної підготовки встановлюється відповідно до рівня кваліфікації, яку набуває учень, що визначається робочим навчальним планом.

При організації перепідготовки за робітничими професіями термін професійного навчання встановлюється на основі термінів, передбачених для первинної професійної підготовки робітників з відповідної професії, при цьому навчальна програма перепідготовки може бути скорочена до 50 % за рахунок виключення раніше вивченого матеріалу за наявності в слухача документа про присвоєння робітничої професії.

У разі необхідності зазначені строки навчання можуть бути продовжені за рахунок включення додаткового навчального матеріалу відповідно до вимог сучасного виробництва, конкретного робочого місця, замовників робітничих кадрів тощо.

Типовим навчальним планом передбачено резерв часу для вивчення предметів за потребою ринку праці («Техніка пошуку роботи», «Ділова етика і культура спілкування» та ін.).

Освітньо-кваліфікаційні характеристики випускника складені на основі кваліфікаційної характеристики єдиного тарифно-кваліфікаційного довідника робіт і професій робітників (випуск 2, розділ «Слюсарні та слюсарно-складальні роботи, видавництво М.: «Машинобудування» 1987 р.) досягнень науки і техніки, впровадження сучасних технологічних процесів, передових методів праці, врахування регіональних особливостей галузі, потреб роботодавців і містять вимоги до рівня знань, умінь та навичок електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування. Крім основних вимог до рівня знань, умінь та навичок, до кваліфікаційних характеристик включено вимоги, передбачені Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників, «Загальними положеннями», п.п. 7, 9, тип.. 1, розд. 2, Краматорськ 2005 р.

Професійно-практична підготовка здійснюється в навчальних майстернях, лабораторіях, на навчально-виробничих дільницях та/або безпосередньо на робочих місцях підприємств.

Обсяг навчального часу на обов'язкову компоненту змісту професійно-технічної освіти не може перевищувати 80 % загального фонду навчального часу, відповідно варіативний компонент – 20 %.

Професійно-технічний навчальний заклад, підприємство, установа, організація, що здійснюють навчання чи професійну підготовку робітників за даною професією, мають право, відповідно до змін у техніці, технологіях, організації праці тощо, самостійно визначати варіативний компонент змісту професійно-технічної освіти у робочих навчальних планах (до 20 відсотків у межах загального часу) та робочих навчальних програмах (до 20 відсотків навчального предмета і виробничого навчання). Зміни затверджуються згідно з діючою нормативною базою.

Навчальний час учня, слухача визначається обліковими одиницями часу, передбаченого для виконання навчальних програм професійно-технічної освіти.

Обліковими одиницями навчального часу є:

академічна година тривалістю 45 хвилин;

урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищує 6 академічних годин;

навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних годин;

навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 36 академічних годин;

навчальний рік, тривалість якого не перевищує 40 навчальних тижнів.

Навчальний (робочий) час учня, слухача в період проходження виробничої та передвипускної (переддипломної) практики встановлюється залежно від режиму роботи підприємства, установи, організації згідно із законодавством.

Професійно-технічні навчальні заклади, органи управління освітою, засновники організують та здійснюють поточний, тематичний, проміжний і вихідний контроль знань, умінь та навичок учнів (слухачів), їх кваліфікаційну атестацію. Представники роботодавців, їх організацій та об'єднань долучаються до тематичного, вихідного контролю знань, умінь та навичок учнів (слухачів), їх кваліфікаційної атестації.

Під час прийому на перепідготовку або підвищення кваліфікації робітників професійно-технічним навчальним закладом здійснюється вхідний контроль знань, умінь та навичок у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти, за погодженням із заінтересованими центральними органами виконавчої влади.

Після завершення навчання кожний учень (слухач) повинен уміти самостійно виконувати всі роботи, передбачені освітньо-кваліфікаційною характеристикою, технологічними умовами і нормами, установленими у відповідній галузі.

До самостійного виконання робіт учні (слухачі) допускаються лише після навчання і перевірки знань з охорони праці.

Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок часу, відведеного на виробничу практику. Перелік кваліфікаційних пробних робіт розробляється професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик, критеріїв оцінювання.

Випускнику професійно-технічного навчального закладу другого та третього атестаційних рівнів, якому присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник», видається диплом.

Особі, яка опанувала курс професійно-технічного навчання й успішно пройшла кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду та видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації.

Зразки диплома кваліфікованого робітника та свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 року № 979 «Про затвердження зразків документів про професійно-технічну освіту».

Особам, які достроково випускаються з професійно-технічного навчального закладу та за результатами проміжної кваліфікаційної атестації їм присвоєна відповідна робітнича кваліфікація, видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації державного зразка.

Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт


професійно-технічної освіти

ДСПТО 7241.С.33.14-2015

(позначення стандарту)


Професія: Слюсар-електромонтажник
Код: 7241
Кваліфікація: слюсар-електромонтажник 2-го розряду

Видання офіційне

Київ - 2015

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)
1. Професія: 7241 Слюсар-електромонтажник

2. Кваліфікація: слюсар-електромонтажник 2-го розряду

3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: основи електротехніки в обсязі роботи, яку виконує; будову і принцип дії нескладних електричних машин потужністю до 50 кВт, приладів, пускової апаратури та технічні умови на їх монтаж; способи роботи пневматичними та електричними дрилями та на свердлильних верстатах; призначення матеріалів, які застосовує в роботі; припої і флюси, які застосовує в роботі, і правила паяння; способи прокладання проводів в трубах, на роликах і тросових підвісках; правила вмикання електричних машин; слюсарні і контрольно-вимірювальні інструменти, пристрої і апаратуру, які застосовує під час складання і монтажу.

Повинен уміти: Складати прості вузли і апарати із застосуванням універсальних пристроїв і інструментів. Монтувати і встановлювати електричні машини змінного і постійного струму потужністю, до 50 кВт та зварювальні апарати потужністю до 30 кВт. Випробовувати машини і апаратуру, які монтує, після установлення. Складати і монтувати середньої складності вузли і апаратуру, із застосуванням спеціальних пристроїв і шаблонів, виготовляти деталі, складати, випробовувати і установлювати прості електричні конструкції низьковольтної апаратури, а також електроприлади та пускорегулювальну апаратуру. Монтувати та паяти наконечники провідників. Фарбувати провідники в установлені кольори. Складати і установлювати освітлювальні щитки до восьми груп з’єднувальних муфт, трійників і коробок. Складати прості електричні схеми. Заготовляти панелі, установлювати комутаційну апаратуру та монтувати станції живлення. Прокладати світлові, силові та сигналізаційні мережі. Пробивати гнізда в цегляних і бетонних будівельних конструкціях шлямбуром з використанням пневматичного та електрофікованного інструменту. Свердлити, розгортати отвори, нарізати різьбу вручну і на верстатах. Лудити і виконувати окінцювання жил кабелів та проводів. Складати, установлювати та випробовувати більш складні вироби та електромашини під керівництвом слюсаря-електромонтажника більш високої кваліфікації.
4. Загально-професійні вимоги

Повинен:

а) раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце;

б) дотримуватись норм технологічного процесу;

в) не допускати браку в роботі;

г) знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці і навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо)

є) знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;

ж) володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.


5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів

5.1. При вступі на навчання

Повна або базова середня освіта.

5.2. Після закінчення

Повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень - «кваліфікований робітник» за професією Слюсар-електромонтажник 2-го розряду; без вимог до стажу роботи.
6. Сфера професійного використання випускника


Каталог: storage -> app -> media -> pto -> standarty
standarty -> Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 8155 01. 0000-2009
standarty -> Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7331. Dm. 28. 00 2011
standarty -> Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 8251 J. 58. 00-2016
standarty -> Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7212. С. 28. 00 2015
standarty -> Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7142. 92. 31-2014
standarty -> Державний стандарт професійно технічної освіти дспто 8261. 2 Дв. 17. 00 2008 Професія: прядильник
standarty -> Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто: 7136. 2 Di. 26. 61-2009
standarty -> Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7311. Df. 23. 00 -2011


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка