Державний стандарт професійно технічної освіти дспто 8261. 2 Дв. 17. 00 2008 Професія: прядильникСторінка1/8
Дата конвертації24.05.2018
Розмір1.67 Mb.
ТипДержавний стандарт
  1   2   3   4   5   6   7   8


Міністерство освіти і науки України

Міністерство праці та соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти


ДСПТО 8261.2 – ДВ.17.00 - 2008
Професія: прядильник

Код: 8261.2

Кваліфікація: 3,4,5 розряди

Видання офіційне

2008
Міністерство освіти і науки України

Міністерство праці та соціальної політики України

Затверджено

Наказ Міністерства освіти і науки України

« 23 » 04 2008р. № 359

Погоджено

Міністерство праці і соціальної політикиУкраїни

« 22 » 04 2008р.Державний стандарт

професійно-технічної освіти


ДСПТО 8261.2 – ДВ.17.00 - 2008
Професія: прядильник

Код: 8261.2

Кваліфікація: 3,4,5 розряди
Видання офіційне
Київ 2008
Державний стандарт

професійно-технічної освіти


ДСПТО 8261.2 – ДВ.17.00 - 2008
Професія: прядильник
Код: 8261.2
Кваліфікація: 3,4,5 розряди

Видання офіційне

2008
Авторський колектив:

Мосейчук Світлана Олександрівна – директор Житомирського професійного ліцею текстильних технологій.

Осипенко Лариса Кирилівна – заступник директора з навчально – виробничої частини Житомирського професійного ліцею текстильних технологій, викладач предмета “Охорона праці”.

Ващук Людмила Олександрівна – викладач предметів професійно – технічної підготовки Житомирського професійного ліцею текстильних технологій.

Бондаренко Ніна Василівна – майстер виробничого навчання Житомирського професійного ліцею текстильних технологій з професії “прядильник”.

Кур”ята Любов Іванівна – начальник прядильного цеху ЗАТ „Житомирська льняна мануфактура”.
Науковий консультант:

Сєров Володимир Володимирович – кандидат технічних наук, доцент, декан факультету інженерної механіки Житомирського державного технологічного університету.

Громовий Олексій Андрійович – кандидат технічних наук, доцент, заступник декана факультету інженерної механіки Житомирського державного технологічного університету.

Експерти:

Прохоров Олександр Миколайович – генеральний директор ЗАТ „Житомирська льняна мануфактура”

Загацька Алла Миколаївна – начальник відділу організації професійного навчання Житомирського обласного центру зайнятості.
Літературний редактор:

Бондарчук Олена Іванівна – викладач української мови та літератури Житомирського професійного ліцею текстильних технологій
Технічний редактор:

Бліндер Зінаїда Миколаївна – викладач предметів професійно – технічної підготовки Житомирського професійного ліцею текстильних технологій
Керівники проекту:

Васильчук Валентина Ананіївна – директор НМК ПТО у Житомирській області

Шляхтичева Людмила Іванівназавідуюча сектором Відділення змісту професійно – технічної освіти Інституту інноваційних технологій змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

Зауваження та пропозиції щодо змісту державного стандарту з професії “прядильник”, замовлення на його придбання просимо надсилати за адресою: 04070, м. Київ, вул. Сагайдачного,37

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерство освіти і науки України.

Телефони: (044) 239 – 39 – 35, 239 – 39 – 36.

Заступник директора, начальник Відділення змісту професійно – технічної освіти

Паржницький Віктор Валентинович.

*Примітка. Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований та розповсюджений без дозволу Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерство освіти і науки України.


ПОГОДЖЕНО

ПОГОДЖЕНОПерший заступник Міністра освіти і

Заступник Міністра праці та

науки України

соціальної політики України________________Б.Жебровський

______________________”_____________2007р.

____”_______________2007р.Державний стандарт

професійно-технічної освіти


ДСПТО 8261.2 – ДВ.17.00 - 2007


Професія: прядильник


Код: 8261.2

Кваліфікація: 3,4,5 розряди
Видання офіційне
Київ 2007

Загальні положення
Державний стандарт професійно – технічної освіти для підготовки (підвищення кваліфікації) робітників з професії 8261.2 ”прядильник” 3,4,5 розрядів розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. №1135 та ст.32 Закону України „Про професійно-технічну освіту” (103/98 -ВР) і є обов’язковим для виконання усіма професійно – технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями, що здійснюють підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників, незалежно від їх підпорядкування та форми власності.

Державний стандарт професійно–технічної освіти містить:

освітньо – кваліфікаційну характеристику випускника професійно–технічного навчального закладу;

типовий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників;

типові навчальні програми з навчальних предметів, виробничого навчання, передбачених типовим навчальним планом;

критерії кваліфікаційної атестації випускників;

перелік основних обов’язкових засобів навчання;

список рекомендованої літератури.

У професійно – технічних навчальних закладах першого атестаційного рівня тривалість професійної підготовки складає на:

3 розряд – 560годин

4 розряд – 402 годин

5 розряд – 386 години.

У професійно – технічних навчальних закладах другого та третього атестаційного рівня тривалість первинної професійної підготовки встановлюється відповідно до рівня кваліфікації, яку набуває учень, що визначається робочим навчальним планом.

При організації перепідготовки за робітничими професіями термін професійного навчання встановлюється на основі термінів, передбачених для первинної професійної підготовки робітників з відповідної професії, при цьому навчальна програма перепідготовки може бути скорочена до 50% за рахунок виключення раніше вивченого матеріалу за наявності у слухача документа про присвоєння робітничої професії.

У разі необхідності зазначені терміни навчання можуть бути подовжені за рахунок включення додаткового навчального матеріалу відповідно до вимог сучасного виробництва, конкретного робочого місця, замовників робітничих кадрів тощо.

Типовим навчальним планом передбачено резерв часу для вивчення предметів за потребою ринку праці (“Техніка пошуку роботи”, ”Ділова етика і культура спілкування” та інші).

Освітньо – кваліфікаційні характеристики випускника складені на основі кваліфікаційної характеристики Единого тарифно – квалификационного справочника работ и профессий рабочих, ( ЄТКД, випуск 47, раздел ”Общие профессии производства текстиля,” Москва,86 г.) досягнень науки і техніки, впровадження сучасних технологічних процесів, передових методів праці, врахування регіональних особливостей галузі, потреб роботодавців і містять вимоги до рівня знань, умінь та навичок. Крім основних вимог до рівня знань, умінь та навичок, до кваліфікаційних характеристик включено вимоги, передбачені Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників, ”Загальні положення”, п.7., розділ 2, Краматорськ, 2005р.

Професійно – практична підготовка здійснюється у навчальних майстернях, лабораторіях, навчально – виробничих дільницях та безпосередньо на робочих місцях підприємств.

Професійно – технічний навчальний заклад, підприємство, установа, організація мають право відповідно до змін у техніці, технологіях, організації праці тощо самостійно визначати варіативний компонент змісту професійно-технічної освіти у робочих навчальних планах (до 20 відсотків у межах загального часу) та робочих навчальних програмах (до 20 відсотків навчального предмета і виробничого навчання). Зміни затверджуються згідно діючої нормативної бази.

Навчальний час учня, слухача визначається обліковими одиницями часу, передбаченого для виконання навчальних програм професійно-технічної освіти.

Обліковими одиницями навчального часу є:

академічна година тривалістю 45 хвилин;

урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищує 6 академічних годин;

навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних годин;

навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 36 академічних годин;

навчальний рік, тривалість якого не перевищує 40 навчальних тижнів.

Навчальний (робочий) час учня, слухача в період проходження виробничої та передвипускної (переддипломної) практики встановлюється залежно від режиму роботи підприємства, установи, організації згідно з законодавством.

Після завершення навчання кожний учень (слухач) повинен уміти самостійно виконувати всі роботи, передбачені освітньо – кваліфікаційною характеристикою, технологічними умовами і нормами, встановленими у відповідній галузі.

До самостійного виконання робіт учні (слухачі) допускаються лише після навчання і перевірки знань з охорони праці.

Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок часу, відведеного на виробничу практику. Перелік кваліфікаційних пробних робіт розробляється професійно – технічними навчальними закладами відповідно до вимог освітньо – кваліфікаційних характеристик.

Критерії кваліфікаційної атестації випускників визначаються 12–ти бальною системою оцінювання навчальних досягнень учнів(слухачів).

До складання державної кваліфікаційної атестації допускаються учні (слухачі), які закінчили повний курс навчання і мають рівень навчальних досягнень не нижче 4 балів з професійно – практичної підготовки та усіх навчальних предметів, що входять у додаток до диплома (свідоцтва).

Особі, яка опанувала курс професійно – технічного навчання і успішно пройшла кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо – кваліфікаційний рівень „кваліфікований робітник” з набутої професії відповідного розряду та видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України.

Випускнику професійно – технічного навчального закладу другого та третього атестаційних рівнів, якому присвоєно освітньо – кваліфікаційний рівень „кваліфікований робітник”, видається диплом, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України.

Особам, які достроково випускаються з професійно-технічних навчальних закладів та за результатами проміжної кваліфікаційної атестації їм присвоєна відповідна робітнича кваліфікація, видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації державного зразка.

Міністерство освіти і науки України

Міністерство праці та соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти
ДСПТО 8261.2 – ДВ.17.00 - 2007


Професія: прядильник


Код: 8261.2

Кваліфікація: 3 розряд

Видання офіційне
Київ 2007


Освітньо кваліфікаційна характеристика випускника

професійно – технічного навчального закладу


  1. Професія 8261.2 прядильник

  2. Кваліфікаці – 3 розряд

  3. Кваліфікаційні вимоги


Повинен знати:

Будову машин, які обслуговує, правила догляду за ними; види і лінійну щільність пряжі, що виробляється; вимоги, що ставляться до якості намотування пряжі на шпулі; тривалість намотування з’йому; порядок знімання з’йому, основи електротехніки.Повинен уміти:

Виготовляти пряжу на машинах мокрого та сухого прядіння під керівництвом прядильника більш високої кваліфікації. Знімати пряжу, підготовляти тару до наступного з’йому, знімати з веретен нароблені починки з пряжею з одночасною заміною їх порожніми патронами і заправою їх. Відбирати дефектні (по намотуванню) паковки. Укладати зняті починки в тару (ящики, касети) і на транспортні механізми, вкладати облікові талони.

Ліквідовувати обриви, які виникають під час пуску машини. Замінювати живильні паковки; ліквідовувати обривність пряжі.


  1. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

б) додержуватись норм технологічного процесу;

в) не допускати дефекту в роботі;

г) знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених виробничих негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо).

є) знати основи інформаційних технологій.
5. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно технічної освіти.

Повна або базова загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.


6. Сфера професійного використання випускника

Текстильне виробництво.


7. Специфічні вимоги

7.1 Вік після закінчення терміну навчання не менше 17 років

7.2. Стать жіноча, чоловіча

7.3. Медичні обмеження.ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

підготовки кваліфікованих робітників

Професія: 8261.2 “Прядильник”

Кваліфікація – 3 розряд

Загальний фонд навчального часу – 572годинз/п

Навчальні предмети

кількість годин

з них на лабор. практ. роботи

1

Загальнопрофесійна підготовка

69
1.1

Правила дорожнього руху

8
1.2

Інформаційні технології

13

8

1.3

Основи галузевої економіки та підприємництва

13
1.4

Основи правових знань

13
1.5

Резерв часу

22
2

Професійно теоретична підготовка

160
2.1

Технологія прядіння

78

7

2.2

Загальна технологія (текстильне виробництво)

39
2.3

Охорона праці

30
2.4

Електротехніка

13
3

Професійно – практична підготовка

324
3.1

Виробниче навчання в майстерні

78
3.2

Виробниче навчання на виробництві

78
3.3

Виробнича практика

168
4

Консультації

12
5

Державна кваліфікаційна атестація або поетапна (проміжна) кваліфікаційна атестація при продовжені навчання

7
6

Загальний обсяг навчального часу (без п.4)

560

15

Перелік кабінетів, лабораторій (майстерень) для підготовки

кваліфікованих робітників за професією "Прядильник"

1. Кабінети  • Технології прядіння

  • Загальної технології (текстильного виробництва)

  • Охорони праці

  • Основи галузевої економіки і підприємництва

  • Інформаційних технологій

2. Лабораторії

  • Прядильна

Примітка: для підприємств, організацій, що здійснюють індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників навчальний процес може здійснюватись при наявності обладнаного робочого місця;

- предмет „ Інформаційні технології” для індивідуального навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників, вивчається за погодженням підприємств- замовників кадрів.Типова навчальна програма

з предмета

Правила дорожнього руху”

з/п

Назви тем

Кількість годин

1.

Загальні положення, терміни та визначення.

1

2.

Обов’язки та права пішоходів і пасажирів.

1

3.

Вимоги до водіїв мопедів, велосипедів, осіб, які керують гужовим транспортом, і погоничів тварин.

1

4.

Регулювання дорожнього руху

1

5.

Рух транспорту й безпека пішоходів і пасажирів

1

6.

Особливі умови руху

1

7.

Надання першої медичної допомоги підчас дорожньо-транспортних пригод

1

8.

Відповідальність за порушення правил дорожнього руху

1

Всього годин:

8Каталог: storage -> app -> media -> pto -> standarty
standarty -> Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 8155 01. 0000-2009
standarty -> Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7331. Dm. 28. 00 2011
standarty -> Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7241. С. 33. 14-2015
standarty -> Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 8251 J. 58. 00-2016
standarty -> Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7212. С. 28. 00 2015
standarty -> Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7142. 92. 31-2014
standarty -> Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто: 7136. 2 Di. 26. 61-2009
standarty -> Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7311. Df. 23. 00 -2011


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка