Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 8322 І60008 2006Сторінка1/27
Дата конвертації16.03.2017
Розмір2.89 Mb.
#12212
ТипДержавний стандарт
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27


Міністерство освіти і науки України

Міністерство праці та соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти
ДСПТО 8322.2. І60008 - 2006

(позначення стандарту)
Професія – Водій автотранспортних засобів
Код − 8322.2
Спеціалізація:

водіння автотранспортних засобів категорій «В», «С», «D», «Е»Видання офіційне

Київ

2007

Міністерство освіти і науки України

Міністерство праці та соціальної політики України


Затверджено

Наказом Міністерства освіти і науки України

23 серпня 2006 р. № 632
Погоджено

Міністерство праці та соціальної політики України

23 серпня 2006 р.

Державний стандарт

професійно-технічної освіти


ДСПТО 8322.2. І60008 - 2006

(позначення стандартуПрофесія – Водій автотранспортних засобів
Код − 8322.2
Спеціалізація:

водіння автотранспортних засобів категорій «В», «С», «D», «Е»Видання офіційне

Київ

2007


ПОГОДЖЕНО

Заступник Міністра освіти і

науки України
________________Б. Жебровський

"21" 08_2006 р.

ПОГОДЖЕНО

Заступник Міністра праці та соціальної політики України
______________________ Н.Іванова

"23" 08 2006 р.


Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 8322.2. І60008 - 2006

(позначення стандарту


Професія – Водій автотранспортних засобів
Код − 8322.2
Спеціалізація:

водіння автотранспортних засобів категорій «В», «С», «D», «Е»Видання офіційне

Київ

2007
Розробники:

Малєвська О. − методист Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти м. Києва

Жиров П. − методист Навчально-методичного кабінету професійно-технічної м. Києва

Науковий консультант:

Супрун В. − заступник директора департаменту професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки України, кандидат економічних наук, доцент
Рецензенти:

Дєдов А. − заступник Голови Товариства сприяння обороні України - начальник відділу навчальних закладів;

Зайченко В. − заступник начальника управління Державної автомобільної інспекції МВС України

Технічний редактор:

Бондар Г. − директор Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти м. Києва
Літературний редактор:

Снісар З. − методист вищої категорії сектору відділення змісту та стандартизації ПТО Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України
Керівники проекту:

Бондар Г. − директор Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти м. Києва

Грицишин О. − завідувач сектору змісту та стандартизації ПТО з професій легкої промисловості, сфери послуг та агропромислового відділу методичного забезпечення професійно – технічної освіти та державних стандартів Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України

Загальні положення
Державний стандарт професійно-технічної освіти для підготовки робітників з професії „водій автотранспортних засобів” категорії В, С, D, Е розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. №1135 та ст.32 Закону України „Про професійно-технічну освіту” (103/98-вр) і є обов’язковим для виконання усіма професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями, що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників, незалежно від їх підпорядкування та форми власності.

Державний стандарт професійно-технічної освіти містить:

освітньо-кваліфікаційну характеристику випускника професійно-технічного навчального закладу;

типовий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників;

типові навчальні програми з навчальних предметів, програму професійно-практичної підготовки (водіння автомобіля), передбачені типовим навчальним планом;

критерії кваліфікаційної атестації випускників;

перелік основних обов’язкових засобів навчання;

список рекомендованої літератури.

У професійно-технічних навчальних закладах першого атестаційного рівня, на підприємствах, в установах та організаціях, що здійснюють підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників, тривалість професійної підготовки визначається типовими навчальними планами державного стандарту даної професії. У залежності від бажання вступника, потреб ринку праці, планового рівня кваліфікації, освітнього рівня вступника, отримання професійно-технічної освіти з декількох категорій одночасно («В» і «С») доповнюються розширенням змісту навчання для забезпечення вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик «В» і «С» − підвищення кваліфікації..

У професійно-технічних навчальних закладах другого та третього атестаційних рівнів тривалість професійної підготовки встановлюється відповідно до рівня кваліфікації, яку набуває учень, що визначається робочим навчальним планом.

При організації перепідготовки за професією “водій автотранспортних засобів” термін професійного навчання встановлюється на основі термінів, передбачених для первинної професійної підготовки, при цьому навчальна програма може бути скорочена до 50% за рахунок виключення раніше вивченого матеріалу, окрім матеріалу з практичного водіння.

У разі необхідності зазначені терміни навчання можуть бути подовжені за рахунок включення додаткового навчального матеріалу відповідно до вимог транспортної галузі, замовників робітничих кадрів.

Типовим навчальним планом передбачено резерв часу для вивчення предметів за потребою ринку праці (“Основи правових знань”, „Основи галузевої економіки і підприємництва”, „Інформаційні технології” тощо).

Освітньо-кваліфікаційні характеристики випускника складені на основі кваліфікаційних характеристик Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, випуск 69 „Автомобільний транспорт”, затвердженого Наказом Міністерства транспорту та зв’язку від 14.02.2006 № 136, досягнень науки і техніки, врахування регіональних особливостей галузі, потреб роботодавців і містять вимоги до рівня знань, умінь та навичок водія автотранспортних засобів відповідної категорії. Крім основних вимог до рівня знань, умінь та навичок, до кваліфікаційних характеристик включено вимоги, передбачені Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників, „Загальні положення”, п.п. 7, 8 вип.1, розд.2, Краматорськ, 2005.

Професійно-технічний навчальний заклад, підприємство, установа, організація мають право, відповідно до змін у технологіях автомобільного транспорту, організації праці, регіональних умов тощо, самостійно визначати варіативний компонент змісту професійно-технічної освіти у робочих навчальних планах (до 20 відсотків у межах загального часу) та робочих навчальних програмах (до 20 відсотків навчального предмета і професійно-практичної підготовки). Зміни затверджуються згідно діючої нормативної бази.

Типовими навчальними планами передбачено тижневе навантаження учнів (слухачів) при денній формі навчання - не більше 36 годин.

Тривалість навчальної години з теоретичних і лабораторно-практичних занять становить 45 хв.

Професійно-практична підготовка (водіння автомобіля) становить 60 хвилин, враховуючи час на зміну учнів, підведення підсумків занять і заповнення документів, і здійснюється на навчальних полігонах (маневрових майданчиках з твердим покриттям), вулицях, дорогах та шляхах.

Навчання водінню здійснюється індивідуально з кожним учнем (слухачем).

Протягом дня з одним учнем (слухачем) дозволяється відпрацьовувати вправи на навчальному автомобілі не більше двох годин протягом перших восьми годин практичного водіння. Після перевищення вищевказаних даних кількість годин практичного водіння може бути збільшена до 4-х годин щоденно.

Навчальний заклад установлює на кожну вправу, з урахуванням конкретних дорожніх умов, відповідний кілометраж пробігу автомобіля, з метою повного виконання програми підготовки визначає навчальні маршрути і погоджує їх відповідно діючих нормативних актів.

Після завершення навчання кожний учень (слухач) повинен уміти самостійно виконувати всі роботи, передбачені освітньо-кваліфікаційною характеристикою, технологічними умовами і нормами, встановленими у галузі автомобільного транспорту.

До самостійного виконання робіт учні (слухачі) допускаються лише після навчання і перевірки знань з охорони праці.

Критерії кваліфікаційної атестації випускників визначаються 12-ти бальною системою оцінювання навчальних досягнень учнів/слухачів. Присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня „кваліфікований робітник” можливе за умови отримання учнем (слухачем) не менше семи балів за критеріями кваліфікаційної атестації.

Особі, яка опанувала курс професійно-технічного навчання і успішно пройшла кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень „кваліфікований робітник” з набутої професії відповідної категорії та видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України.

Випускнику професійно-технічного навчального закладу другого та третього атестаційних рівнів, якому присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень „кваліфікований робітник”, видається диплом, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України.

Вищезазначені свідоцтво і диплом є дійсним для роботи за набутою професією за умови отримання в установленому порядку посвідчення водія на право керування автотранспортними засобами визначеної категорії.

Міністерство освіти і науки України

Міністерство праці та соціальної політики України


Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 8322.2. І60008 - 2006

(позначення стандарту)


Професія – Водій автотранспортних засобів
Код − 8322.2
Кваліфікація: водіння автотранспортних засобів категорій «В»

Видання офіційне


Київ

2007

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу


 1. Професія - 8322.2 Водій автотранспортних засобів категорії «В»

 2. Спеціалізація: водіння автотранспортних засобів категорії «В» (автомобілів, дозволена максимальна маса яких не перевищує 3500 кг (7700 фунтів) і кількість місць для сидіння яких, крім сидіння водія, не перевищує восьми);


3. Кваліфікація: категорія «В»
4. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: законодавство України про автомобільний транспорт і дорожній рух; Правила дорожнього руху; правила перевезення вантажів (в т.ч. небезпечних, негабаритних), порядок і умови перевезення пасажирів і багажу; призначення, розташування, будову, принцип дії агрегатів, складових одиниць, механізмів і систем автотранспортних засобів категорії «В» та правила їх технічної експлуатації; будову, правила експлуатації і технічного обслуговування причепів; основи керування автотранспортними засобами; можливі причини дорожньо-транспортних пригод та способи їх попередження; причини виникнення несправностей, способи їх виявлення та усунення; характер впливу природних умов (дощ, туман, ожеледиця та інше) на безпеку руху; порядок проведення технічного обслуговування; правила безпечного ведення робіт, протипожежної безпеки та санітарії під час технічного обслуговування автотранспортного засобу та при роботі на лінії; особливості користування експлуатаційними матеріалами (паливо, оливи, мастила, електроліт, антифриз та інше); правила зберігання автотранспортних засобів на відкритій стоянці і в гаражі; правила надання першої допомоги потерпілим під час дорожньо-транспортних пригод; правові основи і відповідальність за порушення правил дорожнього руху, правил експлуатації транспортного засобу, завдання матеріальної шкоди та шкоди навколишньому середовищу.

Повинен уміти: керувати автомобільними транспортними засобами, які відносяться до категорії «В» за різних дорожніх умов. Виконувати вимоги правил дорожнього руху, правил перевезень вантажів, пасажирів та багажу. Забезпечувати належний технічний стан автотранспортного засобу. Буксирувати автопричіп дозволеною максимальною масою до 750 кг. Перевіряти технічний стан автотранспортного засобу перед виїздом на лінію та після повернення з рейсу. Забезпечувати справність обладнання відповідно до вимог стандартів, що стосуються безпеки дорожнього руху і охорони навколишнього середовища. Виконувати роботи з щоденного технічного обслуговування автотранспортного засобу. Подавати автотранспортний засіб під навантаження та розвантаження або до місця посадки і висадки пасажирів. Контролювати правильність завантаження, розміщення та кріплення вантажів у кузові автотранспортного засобу малої вантажопідйомності, а також порядок розміщення пасажирів у легкових автомобілях. Усувати технічні несправності, які виникають під час роботи автотранспортного засобу на лінії і не потребують розбирання головних механізмів. Виконувати регулювальні роботи. Заправляти автомобільні транспортні засоби паливом та іншими експлуатаційними матеріалами. Оформлювати дорожню документацію. Надавати першу допомогу потерпілим під час дорожньо-транспортних пригод.
5. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

 • раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці; додержуватися норм технологічного процесу;

 • не допускати браку у роботі;

 • знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

 • використовувати у разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

 • додержуватись правил зберігання і застосування вибухових матеріалів та отруйних речовин;

 • виконувати роботи пов’язані з обслуговуванням підйомно-транспортного устаткування.
 1. Вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

Попередні освітньо-кваліфікаційні рівні:

на категорію «В» − повна загальна середня освіта (по закінченню навчання). Без вимог до стажу роботи.7. Сфера професійного використання випускника:

 • автомобільні перевезення.


8. Специфічні вимоги:

 • Вік по закінченню терміну навчання – більше 17 років, з віковими обмеженнями на право використання посвідчення водія.

 • Стать: жіноча, чоловіча

 • Медичні обмеження.


Типовий навчальний план

підготовки кваліфікованих робітників
Професія − Водій автотранспортних засобів

Спеціалізація – водіння автотранспортних засобів категорії «В»Загальний фонд навчального часу − 246 год.
п.п.

Навчальні предмети

Кількість годин

В

(базовий модуль)

Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

1.

Загальнопрофесійна підготовка

16
1.1.

Резерв часу

16
2.

Професійно-теоретична підготовка

174

16

2.1.

Охорона праці та навколишнього середовища

12
2.2.

Будова і основи технічного обслуговування автомобіля

20
2.3.

Правила дорожнього руху

110

12

2.4.

Основи керування автомобілем і безпека дорожнього руху

26

4

2.5.

Професійна етика та культура водіння

6
3.

Професійно-практична підготовка

40
3.1.

Водіння автомобіля

40
4.

Консультації

10
5.

Державна кваліфікаційна атестація

6Загальний обсяг навчального часу (окрім п. 4)

236

16


Перелік кабінетів, лабораторій, полігонів для підготовки

кваліфікованих робітників за професією “Водій автотранспортних засобів категорії «В»

Кабінети:

 1. Будови й експлуатації автомобіля.

 2. Охорони праці.

 3. Правил дорожнього руху.

 4. Безпеки водіння.

Примітка. Можливе суміщення кабінетів:  • Будови, експлуатації автомобіля та охорони праці

  • Правил дорожнього руху і безпеки водіння.Полігони:


   • Маневровий майданчик для вправ з початкового водіння.Професійно-теоретична підготовка

Типова навчальна програма з предмета

"Охорона праці та навколишнього середовища"з.п.
Тема

Кількість годин

Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

1.

Правові та організаційні основи охорони праці

1
2.

Правила охорони праці у галузі транспортного господарства

4
3.

Охорона навколишнього середовища

3
4.

Основи пожежної безпеки

1
5.

Основи електробезпеки

1
6.

Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди

1
7.

Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках

1Всього годин:

12

-

Каталог: 2012
2012 -> Гостра дихальна недостатність
2012 -> Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
2012 -> України «київський політехнічний інсттут» кафедра охорони праці, промислової та цивільної безпепки зацарний В. В
2012 -> Методичні вказівки для підготовки до практичних занять і самостійного вивчення дисципліни «Міжнародні економічні відносини»
2012 -> Методичний комплекс для самостійної роботи студентів спеціальності «Економічна та соціальна географія» з курсу «країнознавство»
2012 -> Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття 13
2012 -> Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного заняття
2012 -> Програма природознавств о 5 клас для загальноосвітніх навчальних закладів Затверджено Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України
2012 -> Яка відбудеться 26-27квітня 2012року ум. Святогірську


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка