Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 8322 І60008 2006


Лабораторія: Будови та технічного обслуговування автомобілів ПолігониСторінка10/27
Дата конвертації16.03.2017
Розмір2.89 Mb.
ТипДержавний стандарт
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   27

Лабораторія:


Будови та технічного обслуговування автомобілів

Полігони:


Маневровий майданчик для вправ з початкового водіння

Професійно-теоретична підготовка

Типова навчальна програма з предмета

"Охорона праці та навколишнього середовища"з/.п.
Тема

Кількість годин

Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

1.

Правові та організаційні основи охорони праці

1
2.

Правила охорони праці у галузі транспортного господарства

4
3.

Охорона навколишнього середовища

3
4.

Основи пожежної безпеки

1
5.

Основи електробезпеки

1
6.

Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди

1
7.

Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках

1Всього годин:

12

-


Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці

Зміст поняття “Охорона праці”, соціально-економічне значення охорони праці.

Закон України про охорону праці, Кодекс законів України про працю, Закон України про охорону здоров’я населення, Закон України про пожежну безпеку, законодавство про охорону природи і навколишнього середовища.

Основні завдання системи стандартів безпеки праці: зниження і усунення небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення ефективних засобів захисту працюючих. Галузеві стандарти.

Відповідальність за порушення законодавства про працю, правил та інструкцій з охорони праці.

Інструктування з безпеки праці.

Алкоголізм і безпека праці.

Основні причини травматизму і професійних захворювань на виробництві.

Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і професійних отруєнь.
Тема 2. Правила охорони праці у галузі транспортного господарства

Загальні питання безпеки праці.

Перелік робіт з підвищеною небезпекою при обслуговуванні і експлуатації автомобілів.

Вимоги безпеки праці при обслуговуванні і експлуатації автотранспорту, та при використанні при цьому механізмів, обладнання та устаткування.

Зони небезпеки при експлуатації та обслуговуванні автомобілів, механізмів та устаткування.

Світлова і звукова сигналізації. Попереджувальні надписи. Сигнальні фарбування. Знаки безпеки.

Небезпечність та шкідливість речовин і матеріалів, що використовуються в автотранспорті. Засоби індивідуального захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів: спецодягу, спецвзуття, пристосування, оснастки, спецінструменти.

Обов’язковий комплект необхідних запчастин, пристосувань, інструментів, речовин і матеріалів, необхідних для безпечної експлуатації автомобілів.

Вимоги охорони праці у навчально-виробничих приміщеннях навчальних закладів.
Тема 3. Охорона навколишнього середовища

Нормативно-правові акти у сфері охорони навколишнього середовища. Забезпечення охорони навколишнього середовища власниками автомобільного транспорту та підприємствами автомобільної галузі.


Тема 4. Основи пожежної безпеки

Характерні причини виникнення пожеж.

Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація. Організація пожежної охорони в галузі. Пожежонебезпечні роботи та матеріали у галузі автомобільного транспорту.

Вогнегасильні речовини та матеріали. Пожежна техніка для захисту об’єктів. Особливості гасіння пожежі на об’єктах даної галузі.


Тема 5. Основи електробезпеки

Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного струму на організм людини. Можливі ураження електричним струмом при роботі автомобільного транспорту. Механізми та вузли автомобіля, небезпечні з точки зору ураження електричним струмом.

Безпечні прийоми роботи.

Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму.

Класифікація виробничих приміщень відносно небезпеки ураження працюючих електричним струмом.

Колективні та індивідуальні засоби захисту від ураження електричного струму. Робота з переносними електросвітильниками.

Захист від статистичної електрики.
Тема 6. Основи гігієни праці, виробничої санітарії. Медичні огляди

Поняття про виробничу санітарію як систему організаційних гігієнічних та санітарно-технічних заходів.

Фізіологія праці. Основні гігієнічні особливості праці за даною професією.

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря виробничих, навчальних та побутових приміщень. Правила експлуатації систем опалення та вентиляції.

Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення. Правила експлуатації освітлення.

Санітарно-побутове забезпечення працюючих.

Щорічні медичні огляди неповнолітніх, осіб віком до 21 року.

Тема 7. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках

Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги. Дії у важких випадках.

Основні принципи надання першої допомоги: правильність, доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій.

Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її склад, призначення, правила користування.Типова навчальна програма з предмета

Будова і експлуатація вантажного автомобіля”з/п


Тема


Кількість годин

Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

1.

Вступ. Загальна будова вантажного автомобіля

1
2.

Система технічного обслуговування та ремонту. Діагностика технічного стану

2
3.

Охорона праці під час технічного обслуговування вантажного автомобіля

1
4.

Особливості будови двигунів вантажних автомобілів та основи їх технічного обслуговування (ТО)

14

2

5.

Особливості будови систем живлення двигунів та основи їх ТО

14

2

6.

Особливості будови електрообладнання автомобілів та основи його ТО

14

2

7.

Особливості будови трансмісії, основи її ТО

10

2

8.

Особливості будови підвіски та механізмів керування, основи їх ТО

16

4

9.

Особливості будови кузова і додаткового обладнання та основи їх ТО

4

1

10.

Організація експлуатації автомобілів

4

1
Всього годин:

80

14


Тема 1. Вступ. Загальна будова вантажного автомобіля

Загальна будова вантажних автомобілів. Склад і призначення основних його груп і механізмів.

Стисла технічна характеристика вантажних автомобілів.
Тема 2. Система технічного обслуговування і ремонту. Діагностика технічного стану

Положення про технічне обслуговування і ремонт рухомого складу автомобільного транспорту. Види і періодичність технічного обслуго­вування. Види і методи проведення ремонту автомобілів. Види діагностики. Основні стенди, прилади та механізми для проведення діагностики технічного стану автомобілів. Місце діагностики в процесі технічного обслуговування автомобілів та її значення.


Тема 3. Охорона праці під час технічного обслуговування і ремонту вантажних автомобілів

Правила безпеки праці під час проведення технічного обслу­говування та ремонту. Електробезпека та пожежна безпека під час ремонту та технічного обслуговування автомобілів.

Правила поводження з вибухонебезпечними та пожежно небезпечними речовинами

Загальні правила охорони праці під час роботи з механізмами та інструментом, які використовуються у технічному обслуговуванні.


Тема 4. Особливості будови двигунів вантажних автомобілів та основи їх технічного обслуговування (ТО)

Особливості будови і технічна характеристика двигунів автомобілів. Особливості будови кривошипно-шатунного і газорозподільного меха­нізмів. Компресія та її вимірювання. Підтяжка головки блоку циліндрів.

Тепловий зазор, його величина. Регулювання теплового зазору.

Несправності механізмів двигуна. Ознаки, причини, наслідки несправностей. Роботи з технічного обслуговування механізмів двигуна.

Будова системи охолодження двигунів автомобілів. Тепловий режим роботи двигуна. Основні агрегати системи охолодження, їх призначення, будова та принцип дії. Охолоджуючі рідини та їх властивості.

Несправності системи охолодження. Ознаки, причини, наслідки несправностей. Роботи, що виконуються під час технічного обслу­говування системи охолодження.

Особливості будови системи змащення. Вентиляція картера. Перевірка рівня масла в піддоні картера двигуна. Контролювання тиску масла. Масла для двигунів, їх марки і властивості.

Несправності системи змащення двигуна. Ознаки, причини, наслідки несправностей. Роботи з технічного обслуговування системи змащення, періодичність їх виконання.Лабораторно-практичні роботи.

 1. Вимірювання тиску компресії в циліндрах, прослуховування двигуна.

 2. Регулювання теплового зазору ГРМ, заміна оливи у двигуні. Заміна та доливання охолоджуючої рідини


Тема 5. Особливості будови систем живлення двигунів та основи їх ТО

Особливості будови і принцип дії приладів системи живлення карбюраторного двигуна. Загальна будова систем карбюраторів. Вплив рівня палива у поплавцевій камері карбюратора на роботу й економічність двигуна. Регулювання рівня палива і системи холостого ходу карбю­ратора. Покращення сумішоутворення в карбюраторних двигунах.

Несправності системи живлення карбюраторного двигуна. Ознаки, причини, наслідки несправностей. Роботи з технічного обслуговування системи живлення.

Особливості будови системи живлення дизельного двигуна. Призначення та загальна будова основних агрегатів системи живлення дизельних двигунів.

Ознаки, причини, наслідки несправностей системи живлення дизельних двигунів. Технічне обслуговування системи живлення.

Особливості будови і принцип дії приладів газобалонної установки. Наповнення балонів зрідженим і стисненим газами.

Ознаки, причини, наслідки несправностей газобалонної установки. Роботи з технічного обслуговування газобалонної установки.

Охорона праці і пожежна безпека під час технічного обслуговування системи живлення.Лабораторно-практичні роботи

 1. Регулювання холостого ходу та вмісту СО у відпрацьованих газах карбюраторних двигунів.

 2. Заміна фільтрів тонкої очистки палива. Очистка фільтрів грубої очистки та всієї системи.


Тема 6. Особливості будови електрообладнання автомобілів і основи його ТО

Акумуляторні батареї, їх будова та контроль стану. Генераторні установки (генератор змінної нап­руги, випрямляч, реле-регулятор), їх призначення, будова і принцип дії.

Несправності джерел електричного струму. Ознаки, причини. наслідки несправностей. Технічне обслуговування джерел електричного струму.

Загальна будова та принцип дії системи запалювання. Призначення, будова та принцип дії основних приладів систем запалювання. Регулювання запалювання на двигуні.

Прилади пуску двигуна. Призначення, будова і принцип дії стартера. Правила користування стартером.

Призначення і будова контрольно-вимірювальних приладів. Прилади освітлення і сигналізації, додаткового обладнання автомобілів.

Ознаки, причини, наслідки несправностей системи запалювання, пуску двигуна та іншого електрообладнання. Технічне обслуговування системи запалювання, пуску двигуна та іншого електрообладнання автомобілів.

Лабораторно-практичні роботи


 1. Регулювання кута випередження запалювання. Заміна свічок запалювання. Перевірка працездатності котушки запалювання та конденсатора.

 2. Контроль стану акумуляторної батареї. Заміна плавких запобіжників. Методика знаходження пошкоджень в електричному ланцюгу та способи їх усунення.


Тема 7. Особливості будови трансмісії та основи її ТО

Загальна схема трансмісії вантажних автомобілів. Будова механізмів зчеплення та їх приводів. Будова підсилювача виключання зчеплення, принцип його дії.

Призначення та загальна будова коробки передач, їх типи. Основні деталі та вузли коробки передач, їх призначення та будова. Схеми перемикання передач, кінематичні схеми передачі крутного моменту. Особливості будови карданної, головної передач та диференціалу.

Ознаки, причини, наслідки несправностей трансмісії вантажних автомобілів. Технічне обслуговування механізму зчеплення, коробки передач, карданної та головної передач.Лабораторно-практичні роботи.

 1. Регулювання вільного ходу педалі зчеплення. Заміна оливи в коробці передач та задньому мості.

 2. Технічне обслуговування агрегатів трансмісії.


Тема 8. Особливості будови підвіски та механізмів керування та основи їх ТО

Особливості будови підвісок, амортизаторів, ведучих і керованих мос­тів. Стабілізація керованих коліс. Кути установки коліс. Вплив розвалу й збіжності керованих коліс на безпеку руху та терміни експлуатації шин.

Особливості будови коліс і шин. Балансування шин. Схеми переставлення коліс. Норми тиску повітря в шинах.

Ознаки, причини, наслідки несправностей підвісок.

Будова рульових механізмів і рульових приводів вантажних автомобілів.

Ознаки, причини, наслідки несправностей рульових механізмів і рульових приводів. Технічне обслуговування рульових механізмів, рульових приводів і підсилювача рульового керування.

Особливості будови гальмових систем автомобілів з пневматичним приводом. Будова і принцип дії гальмової камери. Особливості конструкції та принцип дії приладів багатоконтурних гальмових систем. Стоянкові гальмові системи.

Ознаки, причини, наслідки несправностей гальмових систем. Експлуатаційні регулювання гальмових систем. Роботи з технічного обслуговування гальмових систем.Лабораторно-практичні роботи

 1. Монтаж і демонтаж шин.

 2. Встановлення розвалу та сходження коліс. Перевірка вільного ходу рульового колеса.

 3. Регулювання гальмових механізмів та стоянкового гальма. Регулювання вільного ходу педалі гальма.

 4. Заміна гальмової рідини та видалення повітря з гальмової системи з гідроприводом.


Тема 9. Особливості будови кузова і додаткового обладнання автомобілів та основи їх ТО

Особливості будови кузова автомобілів. Склопідйомники, скло­очисники і склообмивачі. Опалення та система вентиляції кабіни. Вантажопідйомний борт автомобіля та його привод. Особливості будови кузова автосамоскида. Керування підйомним механізмом автосамоскида. Автомобільна лебідка.

Несправності кузова і додаткового обладнання.

Технічне обслуговування кузова і додаткового обладнання.


Тема 10. Організація експлуатації автомобілів

Призначення і структура автотранспортних підприємств.

Техніко-експлуатаційні показники роботи автомобілів. Залежність продуктивності праці водія від вантажопідйомності рухомого складу. Коефіцієнт використання пробігу. Коефіцієнт використання вантажо­підйомності. Технічна швидкість автомобіля, експлуатаційна швидкість. Рентабельність автомобільних перевезень, шляхи її підвищення.

Підготовка до роботи на лінії та первинний облік роботи автомобілів. Перевірка технічного стану і укомплектованості автомобіля.

Отримання інвентаря і додаткового обладнання, необхідного для роботи на лінії.

Заповнення дорожнього листа.

Отримання вантажно-транспортних документів на вантаж. Звітність.

Організація перевезень вантажів. Диспетчерське управління роботою рухомого складу. Класифікація вантажів у залежності від ступеня використання вантажопідйомності, способу навантаження та умов перевезення. Маркірування вантажів. Тара для вантажів. Кріплення вантажів. Централізовані перевезення вантажів.

Установлення автомобіля під завантаження-розвантаження. Навантаження-розвантаження за допомогою підйомників та кранів.

Норми витрат паливо мастильних матеріалів. Особливості нормування витрат палива для автомобілів при різних формах обліку та умов експлуатації.Шляхи підвищення паливної економічності автомобіля.

Лабораторно-практичні роботи


Оформлення документації

Типова навчальна програма з предмета


Правила дорожнього руху”

з/п.

Тема

Кількість годин

Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

1.

Загальні положення. Основні поняття та терміни. Обов’язки та права учасників дорожнього руху.

4
2.

Дорожні знаки

18
3.

Дорожня розмітка та її характеристики

6
4.

Регулювання дорожнього руху

6
5.

Порядок руху, зупинки та стоянки транспортних засобів

14
6.

Проїзд перехресть

10
7.

Проїзд пішохідних переходів, зупинок транспортних засобів загального користування та залізничних переїздів

10Лабораторно-практичні роботи за темами 1-7

6

6

8.

Особливі умови руху

10
9.

Перевезення людей та вантажів

6
10.

Вимоги до технічного стану та обладнання транспортних засобів

6
11.

Номерні та розпізнавальні знаки. Попереджувальні засоби, позначення

4
12.
Лабораторно-практичні роботи за темами 8-11

6

6

13.
Підсумкове заняття

4Всього годин:

110

12


Тема 1. Загальні положення. Основні поняття та терміни. Обов’язки та права учасників дорожнього руху

Закон України “Про дорожній рух”. Загальні положення, терміни, визначення.

Правила дорожнього руху як правова основа дорожнього руху, що має за метод створення безпечних умов для його учасників. Загальна структура Правил дорожнього руху.

Обов’язки учасників дорожнього руху та осіб, уповноважених керувати рухом. Порядок уведення обмежень у дорожньому русі, відповідність обмежень, інструкцій та інших нормативних актів вимогам дорожнього руху.

Терміни та визначення, що містять Правила дорожнього руху. Обов’язки і права водіїв механічних транспортних засобів перед виїздом на лінію та в дорозі. Документи, які водій механічного транспортного засобу повинен мати при собі та надавати за вимогою на перевірку працівникам ДАІ. Обставини, при яких забороняється керувати іншим особам керування транспортним засобом. Обов’язки водіїв, причетних до дорожньо-транспортних пригод.


Каталог: 2012
2012 -> Гостра дихальна недостатність
2012 -> Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
2012 -> України «київський політехнічний інсттут» кафедра охорони праці, промислової та цивільної безпепки зацарний В. В
2012 -> Методичні вказівки для підготовки до практичних занять і самостійного вивчення дисципліни «Міжнародні економічні відносини»
2012 -> Методичний комплекс для самостійної роботи студентів спеціальності «Економічна та соціальна географія» з курсу «країнознавство»
2012 -> Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття 13
2012 -> Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного заняття
2012 -> Програма природознавств о 5 клас для загальноосвітніх навчальних закладів Затверджено Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України
2012 -> Яка відбудеться 26-27квітня 2012року ум. Святогірську


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   27
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка