Державний стандарт професійно технічної освіти дспто 8340. 0І. 61. 00-2014Сторінка1/9
Дата конвертації19.07.2020
Розмір0.84 Mb.
ТипДержавний стандарт
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти
ДСПТО 8340.0І.61.00-2014

(позначення стандарту)

Професія: Моторист (машиніст)


Код: 8340

Кваліфікація: моторист (машиніст) другого класу,
моторист (машиніст) першого класуВидання офіційне

Київ 2014

Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки України

19 березня 2014р. № 243

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 8340.0І.61.00-2014

(позначення стандарту)


Професія: Моторист (машиніст)


Код: 8340

Кваліфікація: моторист (машиніст) другого класу,
моторист (машиніст) першого класу


Видання офіційне

Київ 2014

Загальні положення
Державний стандарт професійно-технічної освіти для підготовки (підвищення кваліфікації, перепідготовки) робітників з професії 8340 «Моторист (машиніст)» другого і першого класів розроблено відповідно до статті 32 Закону України «Про професійно-технічну освіту» та Методики розроблення державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних робітничих професій, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 15 травня 2013 року № 511, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29 травня 2013 року за № 832/23364, є обов’язковим для виконання всіма професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації, перепідготовку) кваліфікованих робітників, незалежно від їх підпорядкування та форми власності.

У професійно-технічних навчальних закладах другого та третього атестаційних рівнів тривалість професійного навчання з професії «Моторист (машиніст)» другого класу становить 1027 години, «Моторист (машиніст)» першого класу 466 години.

У професійно-технічних навчальних закладах другого та третього атестаційних рівнів тривалість первинної професійної підготовки встановлюється відповідно до рівня кваліфікації, яку набуває учень, що визначається робочим навчальним планом.

При організації перепідготовки за робітничими професіями термін професійного навчання встановлюється на основі термінів, передбачених для первинної професійної підготовки робітників з відповідної професії, при цьому навчальна програма перепідготовки може бути скорочена за рахунок виключення раніше вивченого матеріалу за наявності в слухача документа про присвоєння робітничої професії.

У разі необхідності зазначені строки навчання можуть бути продовжені за рахунок включення додаткового навчального матеріалу (варіативного компоненту) відповідно до вимог сучасного виробництва, конкретного робочого місця, замовників робітничих кадрів тощо.

Типовим навчальним планом передбачено резерв часу для вивчення предметів, що обираються навчальним закладом за потребою ринку праці («Техніка пошуку роботи», «Ділова етика і культура спілкування», «Основи енергоефективності» тощо).

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника складена на основі кваліфікаційної характеристики з професії «Моторист (машиніст)» (наказ Міністерства інфраструктури України «Про затвердження Змін до Випуску 67 «Водний транспорт» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників» від 20.11.2013 № 938, розділ «Морський транспорт» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 10 грудня 2001 року № 863), відповідно до досягнень науки і техніки, впровадження сучасних технологічних процесів, передових методів праці, врахування регіональних особливостей галузі, вимог Міжнародних конвенцій, потреб роботодавців і містить вимоги до рівня знань, умінь і навичок.

Державний стандарт професійно-технічної освіти з підготовки (підвищення кваліфікації, перепідготовки) кваліфікованих робітників з професії «Моторист (машиніст)» враховує сучасні вимоги й рекомендації Міжнародних конвенцій і національних стандартів з мореплавання:

Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі (SOLAS-74), далі Конвенція SOLAS-74;

Міжнародної Конвенції з запобігання забруднення з суден (МАRPОL-73/78), далі Конвенція МАRPОL-73/78;

Міжнародної конвенції з підготовки та дипломування моряків і несення вахти (ПДНВ-78, з поправками).

Крім основних вимог до рівня знань, умінь і навичок, до освітньо-кваліфікаційних характеристик включено вимоги, передбачені пунктом 7 «Загальних положень» (Випуск 1. «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності») Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 року № 336.

Професійно-практична підготовка здійснюється в навчальних майстернях, лабораторіях, на навчально-виробничих дільницях та/або безпосередньо на робочих місцях підприємств та суден.

Обсяг навчального часу на обов'язкову компоненту змісту професійно-технічної освіти не може перевищувати 80 % загального фонду навчального часу, відповідно варіативний компонент – близько 20 %. При цьому професійно-технічний навчальний заклад, підприємство, установа, організація мають право відповідно до змін у техніці, технологіях, організації праці тощо самостійно визначати варіативний компонент змісту професійно-технічної освіти у робочих навчальних планах та робочих навчальних програмах.

Зміни затверджуються згідно з діючою нормативною базою.

Навчальний час учня, слухача визначається обліковими одиницями часу, передбаченого для виконання навчальних програм професійно-технічної освіти.

Обліковими одиницями навчального часу є:

академічна година тривалістю 45 хвилин;

урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищує 6 академічних годин;

навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних годин;

навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 36 академічних годин;

навчальний рік, тривалість якого не перевищує 40 навчальних тижнів.

Навчальний (робочий) час учня, слухача в період проходження виробничої та передвипускної (переддипломної) практики встановлюється залежно від режиму роботи підприємства, установи, організації згідно із законодавством.

Професійно-технічні навчальні заклади, органи управління освітою, засновники організують та здійснюють поточний, тематичний, проміжний і вихідний контроль знань, умінь та навичок учнів (слухачів), їх кваліфікаційну атестацію. Представники роботодавців, їх організацій та об'єднань долучаються до тематичного, вихідного контролю знань, умінь та навичок учнів (слухачів), їх кваліфікаційної атестації.

Під час прийому на перепідготовку або підвищення кваліфікації робітників професійно-технічним навчальним закладом може здійснюватися вхідний контроль знань, умінь та навичок у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти, за погодженням із заінтересованими центральними органами виконавчої влади.

Після завершення навчання кожний учень (слухач) повинен уміти самостійно виконувати всі роботи, передбачені освітньо-кваліфікаційною характеристикою, технологічними умовами і нормами, установленими на водному транспорті.

До самостійного виконання робіт учні (слухачі) допускаються лише після навчання і перевірки знань з охорони праці.

Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок часу, відведеного на виробничу практику. Перелік кваліфікаційних пробних робіт розробляється професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик, критеріїв оцінювання.

Випускнику професійно-технічного навчального закладу другого та третього атестаційних рівнів, якому присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник», видається диплом.

Особі, яка опанувала курс професійно-технічного навчання (підвищення кваліфікації, перепідготовки) й успішно пройшла кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного класу та видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації.

Зразки диплома кваліфікованого робітника та свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 09 серпня 2001 року № 979 «Про затвердження зразків документів про професійно-технічну освіту».

Особам, які достроково випускаються з професійно-технічного навчального закладу та за результатами проміжної кваліфікаційної атестації їм присвоєна відповідна робітнича кваліфікація, видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації державного зразка.

Працевлаштування осіб, які навчалися за державним замовленням, проводиться за професією моторист (машиніст).


Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 8340.0І.61.00-2014

(позначення стандарту)

Професія: Моторист (машиніст)


Код: 8340

Кваліфікація: моторист (машиніст) другого класу


Видання офіційне

Київ 2014

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
випускника професійно-технічного навчального закладу


(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)
1. Професія8340  МОТОРИСТ (МАШИНІСТ)
2.  Кваліфікація – моторист (машиніст) другого класу
                                 (рівень кваліфікації – розряд, клас, категорія)   

3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати:

основи будови судна;

призначення, будову та особливості роботи головних енергетичних установок і суднових допоміжних механізмів, допоміжних котлів;

призначення, будову та дію різноманітних передач потужності від головних двигунів на гребні вали;

порядок використання контрольно-вимірювальних приладів суднових енергетичних установок;

призначення та будову валопроводів і суднових рушіїв;

основи фізичних процесів у суднових двигунах внутрішнього згоряння;

термінологію застосування у машинних приміщеннях та назви механізмів і обладнання;

порядок несення вахти в машинному відділенні;

правила та норми охорони праці, протипожежного захисту, охорони навколишнього середовища при роботі у машинному відділенні;

дії під час аварій та шляхи евакуації із машинних приміщень;

основи електротехніки та електроустаткування суден;призначення, устрій та порядок використання системи внутрішньо-суднового зв'язку, зокрема суднового зв’язку машинного відділення з містком судна;

системи аварійної сигналізації та вміння розрізняти сигнали, особливо під час подачі сигналу про ввімкнення газової системи пожежогасіння;

розташування протипожежного обладнання у машинних приміщеннях та вміння ним користуватися;

інструкції з експлуатації, правила технічного обслуговування та ремонту суднових технічних засобів;

порядок безпечної експлуатації котлів;

основи надання першої допомоги потерпілому;

основні дії, пов'язані із захистом навколишнього середовища;

англійську мову в межах, достатніх для розуміння команд та спілкування з іншими членами екіпажу в межах виконання обов’язків.Повинен уміти:

брати участь у:

несенні вахти у машинному відділенні згідно із судновим розкладом;технічному обслуговуванні та ремонті суднових технічних засобів;

технічному обслуговуванні механізмів відповідно до суднового розкладу;

забезпеченні безперервної роботи механізмів на заданих режимах і в заходах щодо усунення недоліків у їх роботі;

проведенні безпечної експлуатації котлів;підтриманні чистоти та порядку в машинному відділенні.

Обслуговувати головну енергетичну установку, суднові допоміжні механізми та котли, які забезпечують їх роботу.

Вживати заходи у разі загрози аварії, надходження забортної води, пожежі або іншої небезпеки для життя людей у машинному відділенні.

Використовувати аварійне обладнання під час аварійних ситуацій та вживати заходів для усунення наслідків такої ситуації.

Додержуватися правил та норм охорони праці, протипожежного захисту, особистої гігієни та охорони навколишнього середовища, правил поведінки на судні та виробничої дисципліни.

4. Загально-професійні вимоги

Повинен:

а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

б) додержуватися норм технологічного процесу;

в) не допускати браку в роботі;

г) знати та виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього природного середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

ґ) використовувати в разі необхідності засоби попередження й усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, водотечі тощо);

д) знати основи інформаційних технологій;

е) знати основи економіки в галузі водного транспорту, основи трудового законодавства;

є) знати та виконувати основні види слюсарних та такелажних робіт;

ж) знати основи матеріалознавства, читання креслень, допусків та технічних вимірювань;

з) основи національного та міжнародного законодавства з судноплавства

і) основи підприємництва і підприємницької діяльності.


5. Вимоги до освітнього рівня

5.1 Осіб, які вступають на навчання

Базова або повна загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.5.2 Осіб, які закінчили навчання

Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта в професійно-технічних навчальних закладах другого, третього атестаційних рівнів.


6. Сфера професійного використання випускника

водний транспорт


7. Специфічні вимоги

Вік: після закінчення навчання не менше 18 років.

Стать: чоловіча, жіноча.

Медичні обмеження щодо придатності осіб за станом здоров’я для роботи на водному транспорті.Типовий навчальний план
Професія: 8340 Моторист (машиніст)

(код, назва професії)

Кваліфікація: моторист (машиніст) другого класу

(рівень кваліфікації-розряд, клас, категорія)Загальний фонд навчального часу 993 години


з/п

Навчальні предмети

Кількість годин

Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

1

Загальнопрофесійна підготовка

74

6

1.1

Основи правових знань

17
1.2

Основи галузевої економіки і підприємництва

17
1.3

Правила дорожнього руху

8
1.4

Інформаційні технології

17

6

1.5

Резерв часу

15
2

Професійно-теоретична підготовка

438

71

2.1

Суднові енергетичні установки та їх експлуатація

154
2.2

Допуски і технічні вимірювання

17

3

2.3

Основи електротехніки та електрообладнання суден

34

5

2.4

Будова суден

34

4

2.5

Техніка особистого виживання, боротьба з пожежею, перша медична допомога, персональна безпека й суспільні обов'язки

51

17

2.6

Міжнародні морські нормативні документи

17
2.7

Читання креслень

17

8

2.8

Основи слюсарної справи та матеріалознавство

34

2

2.9

Англійська мова за професійним спрямуванням

40

32

2.10

Основи екології

10
2.11

Охорона праці

30
3

Професійно-практична підготовка

508
3.1

Виробниче навчання

186
3.2

Виробнича практика*

322
4

Консультації

30
5

Державна кваліфікаційна атестація (або проміжна (поетапна) кваліфікаційна атестація при продовженні навчання)

7
6

Загальний обсяг навчального часу ( без п. 4 ):

1027
Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки

кваліфікованих робітників за професією «Моторист» (машиніст)

1. Кабінети: кабінет СЕУ, будови суден, рятувальних засобів, протипожежної безпеки, надання першої медичної допомоги, охорони праці, основи електротехніки та електрообладнання суден.2. Майстерні: слюсарна, такелажна.
3. Лабораторія СЕУ.

Загальнопрофесійна підготовка


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка