Державний стандарт професійно технічної освіти дспто 8340. 0І. 61. 00-2014


Типова навчальна програма з предмета «Основи правових знань»Сторінка7/9
Дата конвертації19.07.2020
Розмір0.84 Mb.
ТипДержавний стандарт
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Типова навчальна програма

з предмета «Основи правових знань»з/п

Теми

Кількість годин

Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

1

Форми держави, її апарат

2
2

Правопорядок і законність

2
3

Основи трудового і соціального права

2
4

Основи екологічного права

2
5

Міжнародна організація праці

2
6

Публічне морське право

3
7

Приватне морське право

4Усього годин:

17

Тема 1. Форми держави, її апарат
Апарат держави. Внутрішні і зовнішні функції держави. Форми держави. Форма правління. Форма державного устрою. Форма державного режиму. Держава і особистість. Форми взаємовідносин держави й об'єднань людини та громадянина. Загальна характеристика сутності і соціального призначення держави в Україні.
Тема 2. Правопорядок і законність

Поняття дисципліни, правопорядку, законності.

Правопорядок як складова частина суспільного порядку.

Законність і справедливість. Громадські гарантії законності. Юридичні гарантії законності. Правова культура. Засоби формування правосвідомості та правової культури.

Право громадян України на захист.
Тема 3. Основи трудового і соціального права

Джерела трудового права, місце Кодексу законів про працю в системі джерел трудового права. Колективний договір. Контракт, як особлива форма трудового договору. Порядок прийняття на роботу. Підстави розірвання трудового договору. Забезпечення занятості населення. Індивідуальні і колективні трудові спори. Основи соціального захисту населення в Україні. Поняття соціального захисту та його види. Пенсiйне забезпечення в Українi. Соцiальний захист громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи. Соцiальний захист ветеранiв вiйни. Соцiальний захист ветеранiв працi та iнших громадян похилого вiку. Соцiальний захист сiм'ї та дитинства. Соцiальний захист вiйськовослужбовцiв i спiвробiтникiв ОВС України.Тема 4. Основи екологічного права

Екологiчнi права та обов'язки громадян України. Права та обов'язки природокористувачiв. Принципи і об’єкти охорони навколишнього природного середовища. Правова охорона водних ресурсiв. Порядок використання та охорони надр. Основи земельного права України.

Екологічна безпека. Загальне і спеціальне використання природних ресурсів.
Тема 5. Міжнародна організація праці

Міжнародний трудовий кодекс моряка-основа регламентація праці моряка. Правові положення Міжнародної організації праці (МОП). Суб’єкти МОП. Міжнародні акти. Цілі, завдання, структура, організація діяльності МОП.

Основні положення Конвенції Міжнародної організації праці «Про працю в морському судноплавстві» 2006 року. Міжнародні угоди та договори, що регламентують умови праці та життя моряків. Регламентація умов праці та життя моряків на судах внутрішнього водного транспорту.
Тема 6. Публічне морське право

Поняття морського судна. Право власності на морські суда в Україні. Реєстрація морських суден в Україні. Судова книга. Склад екіпажу. Адміністративні командні, цивільно-правові права капітана. Кримінально-процесуальні повноваження капітана судна. Правове регулювання підготовки екіпажу та експлуатації суден. Правовий статус українського моряка за кордоном.

Правовий статус морського порту. Функції морського порту. Контрольний огляд судна.
Тема 7. Приватне морське право

Поняття та види договору морського перевезення вантажу. Істотні умови договору перевезення вантажу. Відповідальність перевізника за втрату або пошкодження вантажу. Відповідальність за простій судна з вини відправника або вантажоотримувача. Поняття договору перевезення пасажирів та багажу. Сторони та умови договору перевезення пасажирів та багажу. Права та обов’язки пасажирів та перевізника.

Поняття морського страхування, його види та правове регулювання. Організація морського страхування в Україні, Договір морського страхування вантажу.

Поняття, види та причини аварії. Відшкодування збитків. Поняття зіткнення суден. Шкода при зіткненні суден, що потребує відшкодування.
Професійно-теоретична підготовка

Типова навчальна програма з предмета

«Суднові енергетичні установки та їх експлуатація»


з/п

Теми

Кількість годин

Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

1

Історія розвитку двигунів

2
2

Наддув суднових ДВЗ, технічні характеристики

6
3

Конструкція деталей, устрій вузлів і систем мало обертальних ДВЗ

8
4

Правила технічної експлуатації суднових дизелів

24
5

Паливо змащувальні матеріали, охолоджуюча вода, присадки

4
6

Суднові холодильні установки

6
7

Суднові палубні механізми

8
8

Правила технічної експлуатації суднових технічних засобів

10
9

Контроль параметрів роботи механізмів під час несення вахти

6
10

Ремонт суднових двигунів внутрішнього згоряння

18
11

Передача потужності на гребний гвинт

6
12

Охорона праці при виконані робот в М.К.В., а також при обслуговуванні суднових механізмів.

5Усього годин:

103

Тема 1. Історія розвитку двигунів

Мета і завдання курсу. Обов’язки моториста I класу. Стисла інформація про історію розвитку двигунів. Порівняльні характеристики СЕУ.


Тема 2. Наддув суднових ДВЗ, технічні характеристики

Схеми наддуву суднових двигунів.

Способи підвищення потужності суднових двигунів – наддув. Схеми наддуву двотактних двигунів. Газотурбонагнітувач. Будова й призначення газової турбіни, нагнітач повітреохолоджувача тощо.

Наддув при постійному тиску. Імпульсний наддув. Схема та будова двоступінчастої системи наддуву. Впливання температури наддуву на потужність.

Поняття про потужність й економічність двигуна.

Формула визначення потужності. Поняття про середній індикаторний тиск. Схема визначення середнього індикатора тиску за допомогою індикаторної діаграми. Визначення Рс й Рz індикатором та максиметром. Визначення Рt.

Механічний та індикаторний коефіцієнти корисної дії.

Характеристики двигунів.

Поняття про швидкісні й вантажні характеристики. Прилади для суднових ДВЗ. Одиниці вимірювання.


Тема 3. Конструкція деталей, устрій вузлів і систем малообертальних ДВЗ

Особливості конструкції фундаментальних рам й станин. Конструкція рамових вольниць. Циліндрові кришки двигунів, анкерні зв’язки. Матеріали, що використовуються для нерухомих деталей двигунів. Охолодження поршнів. Конструкція головних і мотильових підшипників. Циліндрові втулки. Призначення й конструкція штоків. З’єднання штока з шатуном і крейцкопфом. Колінчасті вали, їх призначення. Сили, що діють на механізми різних ДВЗ. Псування деталей через вплив цих сил. Матеріали, що використовуються для виготовлення основних рухомих деталей двигуна. Механізм газорозподілення різних двигунів. Конструкція передачі газорозподільного механізму. Матеріали, що використовують для виготовлення основних деталей газорозподілювального механізму.Паливна система важкого палива.

Конструктивні елементи системи. Регулювання циклової подачі палива й кута подачі палива.

Конструкція й робота гідрозатворювальних й механічних форсунок. Схема систем охолодження форсунок.

Системи змащення.Системи змащення із «сухим» та «мокрим» картером.

Об’єднання системи змащення із системою охолодження поршнів. Конструктивні елементи систем. Сепаратори масел. Лубрикатори. Системи охолодження.Пуск двигуна за допомогою повітря.

Влаштування пускових клапанів. Повітророзподілювачі та їх влаштування. Реверсування чотиритактних й двотактних двигунів. Принцип дії приладу для реверсування. Способи реверсування. Реверсні прилади реверсивних двигунів.


Тема 4. Правила технічної експлуатації суднових дизелів

( КНД 312.002.03-96).

Функції та робота (на початковому рівні) головної рухової установки та допоміжних механізмів.

Підготовка дизеля та систем, які забезпечують його функціонування до дії, пуск дизеля.

Обслуговування дизеля та систем, які забезпечують функціонування в роботі та при бездіяльності.

Особливості обслуговування дизеля на режимах і в умовах, які відрізняють його від нормальних, контроль технічного стану, технічне обслуговування. Характерні несправності дизелів і систем, які забезпечують їх функціонування, причини і засоби усунення несправностей. Аварії двигунів. Регулюючі роботи. Поняття про машинну документацію. Технічне обслуговування дизелів.


Тема 5. Паливно-змащувальні матеріали, охолоджуюча вода, присадки

Фізико-хімічні властивості палива для двигунів. Паспорт на паливо. Процес горіння. Поняття про теоретично необхідну кількість повітря, що забезпечує повне згорання палива. Справжня кількість повітря. Поняття про коефіцієнт надлишку повітря.

Причини й зовнішні ознаки неповного згорання палива. Незадовільний вплив неповного згорання палива на двигун. Прийом та збереження палива на судні. Запобігання пожежі. Норми розходу палива. Заходи з економії палива. Основи гідродинамічної теорії змащення.

Змащувальні мастила та їх властивості. Вимоги до масел суднових дизелів. Присадки до мастил, їх призначення. Зміни хімічних та фізичних властивостей мастил в процесі роботи в двигунах з циркуляційним змащенням. Прийом масел. Шляхи економії масел.


Тема 6. Суднові холодильні установки

Загальні відомості про суднові холодильні прилади. Призначення охолоджуючих приладів на судні. Холодагенти та їх властивості. Будова й робота холодильної установи. Типи холодильних установок.

Схема фреонового компресорного приладу. Призначення й робота основних вузлів установки. Система охолодження, їх види (розсольна, повітряна тощо). Конструкції основних елементів холодильної установки. Фреонові компресори, випарники (кожухотрубні, осушувальні фільтри тощо.)

Основи експлуатації судових холодильних установок.

Основні правила експлуатації установки, недоліки у роботі, способи їх усунення. Вимоги безпеки праці під час обслуговування холодильних установок. Охорона праці при обслуговуванні суднових холодильних установок.


Тема 7. Суднові палубні механізми

Призначення й складові частини суднового приладу; вимоги Регістру судноплавства України щодо його влаштування.

Конструкції та робота електричних стернових машин з секторним приводом. Конструкція та робота електрогідравлічних стернових машин. Влаштування та робота радіально-плунжерного насосу змінної продуктивності електрогідравлічної стернової машини.

Правила експлуатації стернових машин.

Якірні та швартовні механізми. Призначення якірних та швартовних механізмів. Конструкція та робота електробрашпиля.

Шпилі якірно-швартовні з приводом від електродвигуна, їх устрій і робота. Правила експлуатації якірних і швартовних механізмів.Тема 8. Правила технічної експлуатації суднових технічних засобів

(КНД 31.2.002.01-96, КНД 31.2.002.08-96).

Загальні положення.

Загальні вказівки з технічного використання суднових технічних засобів.Функціонування та експлуатація паливної системи та операції з перекачки палива, зокрема:

  • підготовка до заправки паливом та перекачка;

  • процедури під'єднання та від'єднання шлангів для заправки паливом або передачі;

  • процедури стосовно інцидентів, які можуть виникнути під час операцій з заправки паливом або перекачки:

  • заходи захисту під час операцій із заправки паливом або перекачування;

  • уміння правильно вимірювати рівні у танках та повідомляти про них.

Функції, експлуатація та технічне обслуговування лляльних та баластних систем у безпечному стані, зокрема:

  • повідомлення про інциденти стосовно операцій з перекачування;

  • уміння правильно вимірювати рівні у танках і повідомляти про них.

Технічна експлуатація: повітряних компресорів, сепараторів палива та мастила, ємностей під тиском, обладнань для запобігання забруднення із суден.

Характерні несправності в роботі допоміжних суднових технічних засобів, їх причини і способи усунення.


Тема 9. Контроль параметрів роботи механізмів під час несення вахти

Контроль параметрів роботи механізмів під час несення вахти.

Обов’язки вахтового моториста.

Контроль параметрів роботи дизеля; суднових технічних засобів з використанням штатних контрольно-вимірювальних приладів.

Теплотехнічний контроль роботи дизеля, регулювання параметрів робочого процесу.
Тема 10. Ремонт суднових двигунів внутрішнього згорання

Дефектація вузлів і деталей двигуна.

Методи знаходження дефектів і способи їх усунення. Контроль технічного стану деталей. Зняття розмірів.Ремонт фундаментної рами, картера, блоків, рамових підшипників.

Типові дефекти фундаментних рам, картерів, блоків і рамових підшипників. Методи знаходження дефектів і способи їх знищення. Контроль технічного стану усіх деталей.Ремонт кришки циліндру.

Визначення дефектів. Зняття кришок і встановлення їх на прокладку. Гідравлічні випробування кришок.Ремонт циліндрової втулки.

Визначення зносів циліндрових втулок. Випресовка й запресовка втулок. Видалення рисок.Ремонт колінчатого валу.

Визначення зносів шийок. Перевірка шатунних шийок валу за калібром. Підйом валу. Огляд рамових підшипників, їх пригонка й укладка колінчастого валу. Слюсарна обробка й припасування підшипників при укладанні колінчатого валу.Ремонт поршня та поршневих кілець.

Промивка поршнів та поршневих кілець. Заміна кілець, їх пригонка по канавках. Установка зазорів. Розгонка стиків. Збирання та центровка поршня. Обмір поршня.Ремонт шатунів.

Розбирання механізмів руху. Знаходження осі шатунів. Перевірка й пригонка головних і шатунних підшипників. Дефектація шатунних болтів.Збирання механізмів руху.

Складання шатуна з поршнем. Зазори в головних і шатунних підшипниках. Перевірка положень поршня в циліндрі після збирання.Ремонт розподільних механізмів і клапанів.

Розбирання клапанів, їх протирання й збирання. Зняття розподільного валу, знаходження дефектів і встановлення його на місце. Збирання передаточного механізму за мітками. Установлення проміжків у клапанному механізмі.


Ремонт паливної апаратури.

Порядок розбирання насосу. Промивка деталей. Огляд клапанів, їх притирання й перевірка на герметичність.

Визначення стану пари плунжер-втулка. Перевірка герметичності цієї пари. Перевірка рівномірності подачі палива секціями паливного насосу.

Перевірка кута випередження подачі палива.

Розбирання форсунки. Очищення отворів розпилювача. Заміна пари голко-розпилювача. Перевірка якості розпилу й тиску на стенді.

Ремонт компресорів.

Розбирання компресорів. Визначення зазорів й виробіток. Усунення дефектів деталей.Збирання двигуна.

Установка фундаментної рами, блоку, циліндрових втулок.

Установка циліндру. Монтаж поршня й шатуна.

Монтаж розподільного механізму масляних і водяних насосів.

Монтаж трубопроводів. Перевірка газорозподілу.

Швартові й ходові випробування, замір розходу палива.


Тема 11. Передача потужності на гребний гвинт

Схема передачі потужності від двигуна до гребного гвинта. Судновий валопровід.

Принцип роботи гребного гвинта. Гребний вал та його складові частини.

Передача упору гвинта на упорний підшипник.

Опорні підшипники. Гребні гвинти, їх будова й типи. Упорний вал, гребний вал, дейдвудний прилад і сальники. Упорні підшипники.

Спрямовуючі насадки, закріплення гребних гвинтів. Крок гвинта та його перевірка. Явища кавітації. Крильчасті двигуни, їх будова й призначення.

Розцентровка ліній валопроводів морських суден.

Причина розцентровки й методи ії виявлення. Зноси та пошкодження валів ліній валопроводу. Сучасні методи їх ремонту.

Методи ремонту гребних гвинтів. Центровка валоліній. Правила технічної експлуатації валолінії.
Тема 12. Охорона праці при обслуговуванні суднових механізмів

Основні правила безпеки праці при обслуговуванні машин і механізмів.Правила безпечної експлуатації обладнання: клапани, насоси; підйомники, вантажопідйомне обладнання.

Загородження особливо небезпечних місць у машинно-котельному відділенні.Теплова ізоляція гарячих частин двигунів і трубопроводів. Безпека при визначенні степеня нагріву рухомих частин машин і механізмів. Основні правила роботи з механізмами, системами й балонами, які знаходяться під тиском. Основні заходи по забезпеченню безпеки при обслуговуванні СЕУ, СДМ. Вимоги безпеки праці при експлуатації суднових холодильних установок.

Типова навчальна програма

«Основи електрообладнання суден і суднової автоматики»
з/п

Теми

Кількість годин

Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

1

Розвиток електроавтоматики

1
2

Суднові електростанції, їх обслуговування

2
3

Аварійні електростанції. Вимоги до них

1
4

Суднова електросигналізація та зв'язок

2

1

5

Електроприводи суднових обладнань (швартовних, якірних, вантажних, стернових)

4

2

6

Автоматизація сучасних суден. Об’єкти регулювання та управління.

2
7

Елементи і будова систем автоматичного регулювання і управління

4

2

8

Автоматизація суднових енергетичних установок

4
9

Автоматизація котельних установок

4

1

10

Автоматизація допоміжних механізмів

3

1
Усього годин:

27

7Тема 1. Розвиток електроавтоматики

Зміст і завдання предмета. Взаємозв’язок електрообладнання і автоматизації суден. Шляхи розвитку електроавтоматики. Автоматизація електростанцій. Контроль і регулювання основних параметрів СЕУ. Загальні відомості про автоматичне управління і контроль за котельними установками та допоміжними механізмами.


Тема 2. Суднові електростанції, їх обслуговування

Робота генератора. Вмикання генераторів та валогенераторів на навантаження.

Умови, які необхідні для цього. Перехід з одного генератора на інший. Паралельна робота генераторів. Умови, необхідні для роботи генераторів постійного і змінного струму. Порядок введення в паралель генераторів постійного струму.
Тема 3. Аварійні електростанції. Вимоги до них

Призначення електростанцій. Місце розташування аварійних електростанцій.

Автоматичний запуск аварійного дизель-генератора. Час пуску. Ручний запуск АДГ.


Тема 4. Суднова електросигналізація та зв’язок

Види суднової електросигналізації. Авральна сигналізація. Пожежна сигналізація. Аварійно-попереджувальна сигналізація. Електричні дзвінки, ревуни, сирени. Судновий автоматичний телефонний зв’язок, безбатарейний телефонний зв’язок. Машинні телеграфи.Практична робота № 1

Ознайомлення з різними видами зв’язку на судні.


Тема 5. Електроприводи суднових обладнань (швартовних, якірних, вантажних, стернових)

Особливості роботи швартовних і вантажних обладнань, вимоги до них. Особливості роботи та вимоги до електроприводів рульових машин, вантажних механізмів. Розгляд схем управління.Практична робота № 2

Вивчення схем пускачів, контролерного управління брашпилем на постійному струмі вантажної лебідки та на змінному струмі.Практична робота № 3

Нульовий захист вантажооб’ємних обладнань. Захист від перевантаження.


Тема 6. Автоматизація сучасних суден. Об’єкти регулювання й управління

Сучасний стан засобів автоматизації у вітчизняному і зарубіжному суднобудуванні. Коротка характеристика й умови роботи автоматичних систем регулювання й управління. Термінологія суднової автоматизації. Основні поняття: об’єкт управління, автоматичне кермувальне обладнання, регулюючий параметр. Системи прямого і непрямого регулювання.


Тема 7. Елементи та будова систем автоматичного регулювання й управління

Структурні схеми автоматичних регуляторів. Чуттєві елементи систем регулювання. Поплавкові датчики рівня, магнітні датчики. Датчики температури, тиску, обертів. Підсилюючі обладнання гідравлічного, пневматичного і електричного типів. Електричні сервомотори. Пневматичні позиціонери. Регулюючі обладнання: клапани, золотники, заслонки.Практична робота № 4

Практичне ознайомлення з реле тиску та температури.Практична робота № 5

Практичне ознайомлення з монометричними теледатчиками, ємнісними датчиками та іншими елементами.


Тема 8. Автоматизація суднових енергетичних установок

Регулятори частоти обертів. Призначення регуляторів, класифікація за законом регулювання і за використаною енергією. Різновиди регуляторів.

Регулювання температурних режимів СЕУ. Регулятори прямої і непрямої дії, їх устрій, принцип дії. Контроль за рівнем в цистернах і за переливом палива. Системи автоматичного захисту за обертами, температурою і тиском.

Системи аварійної попереджувальної сигналізації. Дії персоналу при спрацьовуванні АПС.


Тема 9. Автоматизація котельних установок

Котельна установка, як об’єкт регулювання. Регулюючі параметри і контури котельної установки. Регулювання контуру поживної води. Одноімпульсні та двоімпульсні регулятори рівня води.

Регулювання процесу горіння котлів. Система запалювання та контролю за полум’ям. Захист, контроль і дистанційне управління допоміжних котельних установок.

Практична робота № 6

Ознайомлення з котельною установкою.


Тема 10. Автоматизація допоміжних механізмів

Автоматизація повітряних компресорів пускового повітря. Автоматизація санітарних насосів за тиском і температурою. Гідрофори води. Автоматизація паливних і масляних насосів і сепараторів.Практична робота № 7

Вивчення простих схем автоматичного управління насосами за тиском і температурою.

Типова навчальна програма з предмета

«Матеріалознавство»
з/п

Теми

Кiлькiсть годин

Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

1

Набивальні й ущільнювальні матеріали рухливих з’єднань для нафтопродуктів, палива, газу

3
2

Набивальні й ущільнювальні матеріали рухливих з’єднань води, пари, повітря

2

1

3

Неметалеві й металеві прокладки дизельного палива, нафти, газу, масляних систем

3
4

Неметалеві й металеві прокладки для повітря, пари й води

2

1
Усього годин:

10

2Тема 1. Набивальні й ущільнювальні матеріали рухливих з’єднань для нафтопродуктів, палива, газу

Види набивальних і ущільнювальних матеріалів, їх маркування залежно від тиску, температури, експлуатації відповідно до Держстандарту.


Тема 2. Набивальні й ущільнювальні матеріали рухливих з’єднань води, пари, повітря

Види набивальних і ущільнювальних матеріалів, їх маркування залежно від тиску, температури, експлуатації відповідно до Держстандарту.

Лабораторна робота №1

Випробування набивальних і ущільнювальних матеріалів.
Тема 3. Неметалеві й металеві прокладки дизельного палива, нафти, газу, масляних систем.

Види неметалевих і металевих прокладкових матеріалів, їх маркування залежно від тиску, температури, експлуатації відповідно до Держстандарту.


Тема 4. Неметалеві й металеві прокладки для повітря, пару й води.

Види неметалевих і металевих прокладкових матеріалів, їх маркування залежно від тиску, температури, експлуатації.Лабораторна робота №2

Випробування неметалевих і металевих прокладкових матеріалів.
Типова навчальна програма з предмета

«Англійська мова за професійним спрямуванням»
з/п

Теми

Кількість годин

Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

1

Спеціальна термінологія

16

10

2

Суднові тривоги

6

3

3

Вимоги ІМО щодо забезпечення безпечного плавання

8

2

4

Працевлаштування

4

1
Усього годин:

34

16


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка