Державний стандарт професійно технічної освіти дспто 8340. 0І. 61. 00-2014Сторінка8/9
Дата конвертації19.07.2020
Розмір0.84 Mb.
ТипДержавний стандарт
1   2   3   4   5   6   7   8   9


Тема 1. Спеціальна термінологія

Судно і його екіпаж (капітан, старший помічник, другий помічник, третій помічник, старший механік, другий механік, третій механік, четвертий механік, моторист першого класу, моторист другого класу, електрик).

Вахтові обов’язки моториста (1, 2, 3 вахти, журнал машинного відділення тощо). Основні команди в машинне відділення (повний вперед, середній вперед, малий вперед, стоп, повний назад, середній назад, малий назад, машини, робота двигунів більш не потрібна).

Робочі інструменти моториста (ключі (всіх видів), ножівки по металу, молотки, кувалди, відро, свердла (всіх видів), скребки, совки, кліщі (всіх видів), зубило). Ручні та електричні інструменти, вимірювальні прилади та верстати.

Будова судна. Електроустаткування судна й суднова автоматика. Організація служби технологічної експлуатації (всі основні команди).

Охорона праці в машинному відділені.

Порятунок екіпажу (місце збору екіпажу, порядок залишення судна, спуск рятувальних шлюпок (плотів), дисципліна, з’єднувальний шнур, аптечка, запаси води (їжі), сигнальні ракети, вхід (в рятівний пліт), місткість, сигнал тощо).

Постановка судна на якір. Оформлення приходу судна. Швартовка. Вантажні роботи. Буксирування. Прийом вантажу при завантаженні. Санітарний огляд судна. Здача вантажу при розвантаженні.

Докування судна і ремонт.
Тема 2. Суднові тривоги

Загальносуднова тривога, пожежна, «Людина за бортом», тривога по залишенню судна, загроза затоплення, боротьба за виживання тощо.


Тема 3. Виконання вимог ІМО щодо забезпечення безпечного плавання

ІМО, безпека, Конвенції: Конвенція ПДНВ-78, з поправками, Конвенція MARPOL-73/78, Конвенція SOLAS-74, виконання, дотримання безпеки. Перевезення небезпечних вантажів морем.


Тема 4. Працевлаштування

Переговори, анкета, запит, об’ява, документи, сертифікати, оплата, контракт.Типова навчальна програма з предмета
«Охорона праці»

з/п

Теми


Кількість годин

Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

1

Правові та організаційні основи охорони праці

1
2

Основи безпеки праці у галузі

6
3

Порядок розгортання аварійних партій

2
4

Основи електробезпеки

2
5

Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди

2
6*

Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках. Загальні відомості про організаційно-технічні заходи щодо профілактики, попередження, локалізації техногенних аварій та катастроф

4Усього годин:

17

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці

Порядок розслідування і ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві. Загальні питання. Розслідування й облік нещасних випадків. Спеціальне розслідування нещасних випадків.


Тема 2. Основи безпеки праці в галузі

Правила охорони праці та особистої безпеки на борту судна та безпечного виконання суднових робіт, зокрема, правила електробезпеки, хімічної та біологічної безпеки. Охорона праці під час проведення електрозварювальних робіт на судні. Охорона праці при експлуатації головної суднової енергетичної установки (ДВЗ), суднових парових турбін, парових котлів, компресорних і рефрижераторних установок. Дії в аварійних ситуаціях.

Системи видачі дозволів на роботи, в тому числі на висоті та в замкнених приміщеннях.
Тема 3. Порядок розгортання аварійних партій

Розвідка пожежі, евакуація й рятування людей. Збереження стійкості судна під час пожежі. Організаційні і технічні заходи попередження пожеж на суднах.


Тема 4. Основи електробезпеки

Захисні заходи від ураження електричним струмом: • електрична ізоляція;

 • захисне заземлення;

 • захисне вимикання;

 • огородження, блокування й вимикаюче обладнання.

Правила надання допомоги під час ураження електричним струмом та здійснення запобіжних заходів.

Причини враження електрострумом і запобіжні заходи.

Правила безпечного використання та експлуатації електричного обладнання, зокрема:

 • заходи безпеки перед виконанням роботи та ремонту;

 • процедури ізоляції;

 • порядок дій під час аварій.

Захист від електромагнітного випромінювання. Вплив електромагнітного випромінювання на людину.
Тема 5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди

Гігієна суднових приміщень. Система водопостачання морських суден. Функціональний стан організму моряка в довготривалих рейсах. Гігієна праці під час перевезення небезпечного вантажу. Контроль за забрудненням навколишнього середовища на суднах.


Тема 6*. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках. Загальні відомості про організаційно-технічні заходи щодо профілактики, попередження, локалізації техногенних аварій та катастроф

Зупинка кровотечі, методи перев’язки та накладення джгута. Техніка проведення закритого масажу серця. Джгут-закрутка та техніка його накладання. Застосування необхідних заходів і засобів при опіках. Перша допомога під час потоплення. Основні причини вибухонебезпеки на судні. Профілактика попередження техногенних аварій на суднах.


* - пропонується викладання цієї теми кваліфікованим медичним працівникам.


Типова навчальна програма

«Особиста безпека та соціальна відповідальність, охорона судна»

(Згідно з вимогами Правила VI/1, VI/6-1 Конвенції ПДНВ-78, з поправками)з/п
Тема

Кількість годин

Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

1

Особиста безпека та соціальна відповідальність. А –VI/1-4

6
1.1

Охорона оточуючого середовища

4
1.2

Управління втомою

2
2

Питання охорони. А –VI/6-1

10
2.1

Інструктаж з питань охорони на морі

4
2.2

Загрози, що стосуються охорони

3
2.3

Обізнаність і пильності у питаннях охорони

3Усього годин:

16
Розділ 1. Особиста безпека та соціальна відповідальність. А –VI/1-4
Тема 1.1. Охорона оточуючого середовища

Складність та різноманітність морського середовища. Вплив судноплавства на морське середовище та наслідки його експлуатаційного або аварійного забруднення. Дотримання запобіжних заходів щодо боротьби із забрудненням морського середовища.

Процедури безпечного поводження із запасами, їх розміщення та кріплення. Заходи застереження, яких необхідно вживати для запобігання забрудненню морського середовища. Правила використання та експлуатації обладнання для боротьби з забрудненням. Схвалені методи видалення забруднювачів моря.
Тема 1.2. Управління втомою

Важливість отримання необхідного відпочинку. Вплив сну, робочого графіку та добового ритму на втому. Вплив фізичних факторів, що викликають стрес у моряків.

Вплив на моряків екологічних факторів, що викликають стрес на судні та поза судном.

Вплив змін графіка роботи на втому моряків.Розділ 2. Питання охорони. А –VI/6-1
Тема 2.1. Інструктаж з питань охорони на морі

Основні терміни та визначення з охорони на морі, у тому числі елементи, що можуть відноситися до піратства або озброєного пограбування.

Міжнародна політика у галузі охорони на морі та зобов'язання урядів, компаній та окремих осіб.

Основні знання рівнів охорони на морі та їх вплив на заходи та процедури охорони на судні та на портових засобах.

Процедури передачі повідомлень, пов'язаних з охороною.

Загальні відомості про плани дій у надзвичайних ситуаціях, пов'язаних з охороною.


Тема 2.2. Загрози, що стосуються охорони

Основні способи, що використовуються для подолання заходів з охорони.

Способи розпізнання потенційних загроз стосовно охорони, у тому числі елементи, що можуть відноситися до піратства або озброєного пограбування.

Розпізнавання зброї, небезпечних речовин і пристроїв, збиток, який вони можуть заподіяти.

Обробка відповідної інформації та зв'язку з питань безпеки.

Поводження з конфіденційною інформацією та повідомленнями, що відносяться до охорони.


Тема 2.3. Обізнаність і пильність у питаннях охорони

Підготовка, проведення навчань та занять згідно до відповідних конвенцій, кодексів та циркулярів ІМО, що відносяться до боротьби з піратством та озброєним пограбуванням.Професійно-практична підготовка
Типова навчальна програма

виробничого навчання
Професія: 8340 Моторист (машиніст)

(код, назва професії)Кваліфікація: моторист (машиніст) першого класу

(рівень кваліфікації-розряд, клас, категорія)
з/п

Теми

Кількість годин
І. Виробниче навчання*
1.1

Охорона праці й пожежна безпека. Екскурсія на підприємство та судно

6

1.2

Ремонт двигунів внутрішнього згоряння

48

1.3

Ремонт суднових допоміжних механізмів, парових котлів, суднових пристроїв

24
Усього годин:

78
ІІ. Виробнича практика
2.1

Ознайомлення з підприємством (судном)

7

2.2

Робота у складі машинної команди судна

140
Кваліфікаційна пробна роботаУсього годин:

147
Разом:

225


* Місце проведення виробничого навчання (в майстернях або на виробництві) вирішує ПТНЗ за згодою із замовником виробничих кадрів.
І. Виробниче навчання

Тема 1.1. Охорона праці й пожежна безпека. Екскурсія на підприємство та судно

Вимоги охорони праці в навчальних майстернях та на робочих місцях. Причини травматизму. Види травм. Заходи щодо попередження травматизму. Основні правила та інструкції з безпеки праці, їх виконання, основні правила електробезпеки. Причини пожеж. Правила користування електронагрівальними приладами, електроінструментами, відключення електромережі, заходи перестороги при користуванні пожежонебезпечними рідинами та газами. Правила поведінки під час пожежі. Порядок виклику команди пожежників. Будова і застосування вогнегасників та внутрішніх пожежних кранів.

Екскурсія на підприємство (судно).
Тема 1.2. Ремонт двигунів внутрішнього згорання (ДВЗ)

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, охорони праці.Вправи:

Підготовка двигуна до ремонту, з використанням такелажних приладів, спеціальних інструментів.

Дефектація й ремонт колінчатого валу.

Обмін міток колінчатого валу, карти обмірювання, замірювання розкепів, переукладання валу за результатами замірювань.

Ремонт газорозподільного механізму. Демонтаж кришки циліндра, очищення, притирка клапанів, заміна деталей. Карти обмірів, складання.

Гідравлічні випробування кришок циліндрів.

Перевірка положення поршнів, їх привалка.

Привалка поршня. Складання карт обмірів. Розбір й ремонт форсунок, дизеля, дефектація деталей, заміна зношених деталей, опресовка форсунок згідно з інструкцією.

Ремонт форсунок ДВЗ.

Паливні насоси високого тиску. Перевірка щільності нагнітальних клапанів, плунжерних пар.

Перевірка, виготовлення «0» подачі паливного насосу високого тиску (ПНВТ). Перевірка та визначення кута початку подачі палива.

Перевірка рівномірної подачі палива окремими секціями.

Заміна масла в картері, підготовлення двигуна до запуску. Пробні запуски ДВЗ, вимоги інспекції Регістру судноплавства України.
Тема 1.3. Ремонт суднових допоміжних механізмів, парових котлів, суднових пристроїв

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, охорони праці.

Перелік основних робіт із технічного обслуговування суднових допоміжних механізмів. Підготовка робочого місця в майстерні і на судні, підготовка спеціального інструмента для ремонту суднових допоміжних механізмів (СДМ). Підготовка такелажних приладів для ремонту насосів, генераторів тощо.

Вправи:

Розбирання, дефектація, карти обмірів, збирання, подання в роботі поршневого насоса.

Розбирання й очищення отворів охолодження, дефектація, карти обмірів відповідних деталей, ремонт, збирання, подання в роботі компресорів пускового повітря, господарських потреб, повітряні балони, ресивери.

Розбирання, дефектація, карти обмірів, ремонт, збирання, подання в роботі центробіжних, вихорових, лопатевих насосів.

Розбирання, очищення, дефектація деталей. Карти обмірів, ремонт, збирання. Запуск у роботу сепараторів палива та мастил.

Зняття і ремонт арматури котла, встановлення його на місце. Ремонт форсунок. Участь в гідравлічному випробуванні котла і арматури. Виконання слюсарних робіт по ремонту котла.

Розбирання, огляд, визначення дефектів шпиля, брашпиля, вантажних, шлюпочних та буксирних устроїв.

Ремонт, випробування, здача рульового пристрою. Заміна прокладок, набивок, арматури; зборка механізмів і регулювання їх деталей.
ІІ. Виробнича практика

Тема 2.1 Ознайомлення з підприємством (судном)

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, охорони праці.

Структура виробництва й організація праці на підприємстві (судні). Практичне ознайомлення з технічною характеристикою судна. Складання схеми будови судна по палубі, модель шпангоуту, діаметральній площині, вузлах набору, тощо.

Складання схеми суднових систем (трюмно-баластних, протипожежних, санітарних, стисненого повітря, спеціальних систем).

Практичне ознайомлення із облаштуванням машинного відділення, суднових пристроїв, котлів, лінії валу. Практичне ознайомлення з організацією служби екіпажу на судні; штатним розкладом, денним розкладом, порядком розміщення екіпажу; повсякденною службою на судні.

Практичне ознайомлення з судновими приміщеннями; забезпечення норм санітарного стану судна; правила поведінки членів екіпажу; культурно-масове обслуговування команди.

Практичне ознайомлення з розташуванням цистерн із прісною водою, паливом, мастилом та їх арматурою.

Охорона праці під час роботи в цистернах, за бортом, у трюмі, на палубі судна (в умовах шторму й при швартових операціях). Практичне ознайомлення із засобами боротьби за живучість судна, їх місцем знаходження. Протипожежна безпека й боротьба з пожежами у машинно-котельному відділенні.

Технічні служби, їхні завдання й основні функції. Упровадження автоматизованих виробництв і ресурсозберігаючих технологій.

Планування праці й контроль якості в машинному відділенні судна на робочому місці. Система керування охороною праці. Організація служби охорони праці на судні. Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки на судні. Застосування засобів охорони праці й індивідуального захисту.

Правила безпечної праці та безпеки борту, зокрема:


 • електробезпека;

 • відключення/блокування;

 • безпека при роботі з механізмами;

 • системи видачі дозволів на роботу;

 • висотні роботи;

 • робота в замкнених приміщеннях;

 • способи піднімання та методи запобігання травм спини:

 • хімічна та біологічна безпека;

 • засоби індивідуального захисту.


Тема 2.2. Робота в складі машинної команди судна

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, охорони праці.

Самостійне виконання робіт моториста першого класу (під наглядом вахтового механіка або кваліфікованого моториста першого класу), із застосуванням високопродуктивних інструментів пристосувань, прогресивних методів новаторів виробництва, раціональної організації робочого місця, дотримання вимог і правил безпеки праці, ощадливої витрати матеріалів і електроенергії.

Детальна програма виробничої практики розробляється кожним навчальним закладом окремо з урахуванням сучасних технологій, новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва за погодженням з підприємствами-замовниками кадрів та затверджується в установленому порядку.

Робота в складі машинної команди, під час самостійного виконання робіт моториста першого класу (під наглядом вахтового механіка або кваліфікованого моториста першого класу); учень (слухач) має виконувати комплекс основних робіт:


 • готувати ДВЗ до роботи;

 • забезпечити встановлений режим роботи ДВЗ, керувати допоміжними механізмами й агрегатами суднової електростанції;

 • нести вахту біля ДВЗ та центрального посту управління;

 • користуватися приладами та засобами регулювання й захисту під час роботи ДВЗ;

 • обслуговувати суднові парові котли, додаткові механізми й суднові системи;

 • забезпечити роботу утилізаційних установок: парогенераторів, утилізаційних турбогенераторів й утилізаційних турбін;

 • перевіряти й регулювати роботу автоматичних передач й засобів керування головними й додатковими механізмами;

 • виконувати ремонтні роботи механізмів трубопроводів й нескладний ремонт електроприладів;

 • володіти термінологією, що використовується у МКВ, а також назви механізмів й приладів згідно з Конвенцією МАRPОL-73/78;

 • володіти правилами прийому, несення й здачі вахти;

 • володіти правилами охорони праці при роботі в МКВ;

 • володіти основними заходами з охорони навколишнього середовища (що стосується судна);

 • розпізнавати системи внутрішнього зв’язку та аварійно-попереджувальну сигналізацію;

 • уміти знаходити аварійні виходи з машинного відділення, уміти виконувати обов’язки моториста в аварійних ситуаціях;

 • знати місцезнаходження протипожежних засобів, знаходження дистанційних приводів (передач), швидкозасувних клапанів; та уміти користуватися ними.


Кваліфікаційна пробна робота

Приклади робіт:

1. Провести замір тиску стиску і тиску згорання.

2. Провести перевірку кута попереджування подачі палива по моментоскопу.

3. Провести перевірку фаз газорозподілу чотиритактного двигуна.

4. Провести центрування шатунно-поршневої групи по циліндрах.

5. Провести регулювання теплових зазорів клапанів.

6. Розбирання, ремонт, збирання паливних форсунок ДВЗ.

7. Провести випробування та регулювання форсунки ДВЗ на стенді.

8. Підготовка до роботи осушувальної системи судна.

9. Підготовка до пуску і пуск ДГ.

10. Розбирання та збирання паливного сепаратора.

11. Пуск двигуна і вихід на режим.

12. Обслуговування двигуна під час роботи. Зупинка.

13. Визначення і регулювання висоти камери стиску.

14. Демонтаж поршня, дефектація, ремонт у судових умовах.

15. Обслуговування двигуна під час маневрів (зупинка, реверс).

16. Демонтаж підшипників, дефектація, ремонт у судових умовах.

17. Дефектація й притирка всмоктуючих і вихлопних клапанів.

18. Демонтаж, дефектація та монтаж втулки циліндра.

19. Перевірка й заміна поршневих кілець.

20. Перевірка та регулювання ПНВТ клапанного типу.

21. Перевірка та регулювання ПНВТ золотникового типу.

22. Перевірка та заміна пускового клапану на циліндрі.

23. Ревізія рамового підшипника, регулювання зазорів.

24. Перевірка та ремонт запобіжного клапану циліндра ДВЗ.

25. Підготовка систем охолодження ДВЗ до роботи.

26. Підготовка паливної системи ДВЗ до роботи.

27. Підготовка мастильної системи ДВЗ до роботи.

28. Підготовка допоміжного котла до роботи.

29. Підготовка баластної системи до роботи.

30. Технічне обслуговування повітряного компресора.

31. Обслуговування допоміжного котла під час роботи.

32. Обслуговування форсунки допоміжного котла (ротаційного типу).

33. Обслуговування форсунки допоміжного котла (Монарх).

34. Перевірка та усунення несправностей приборів КИП котла.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка