Державний стандарт професійно технічної освіти дспто 8340. 0І. 61. 00-2014


Критерії кваліфікаційної атестації випускниківСторінка9/9
Дата конвертації19.07.2020
Розмір0.84 Mb.
ТипДержавний стандарт
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Критерії кваліфікаційної атестації випускників
Професія: 8340 Моторист (машиніст)

(код, назва професії)

Кваліфікація: моторист (машиніст) першого класу

(рівень кваліфікації-розряд, клас, категорія)


ЗНАЄ, РОЗУМІЄ:

Способи підвищення потужності суднових двигунів – наддув.

Будову й призначення газової турбіни, нагнітача повітроохолоджувача тощо.

Схему та будова двоступінчастої системи наддуву. Впливання температури наддуву на потужність.

Формулу визначення потужності. Схему визначення середнього індикатора тиску за допомогою індикаторної діаграми. Визначення Рс й Рz індикатором та максиметром. Визначення Рt.

Механічний та індикаторний коефіцієнти корисної дії.

Поняття про швидкісні й вантажні характеристики.

Прилади для суднових ДВЗ.

Особливості конструкції фундаментальних рам і станин.

Конструкція рамових вольниць. Циліндрові кришки двигунів, анкерні зв’язки.

Матеріали, що використовуються для нерухомих деталей двигунів.

Системи охолодження поршнів. Конструкцію головних і мотильових підшипників. Циліндрові втулки.

Призначення й конструкцію штоків. З’єднання штока з шатуном і крейцкопфом.

Колінчасті вали, їх призначення.

Матеріали, що використовуються для виготовлення основних рухомих деталей двигуна.

Механізм газорозподілення різних двигунів.

Конструкцію передачі газорозподільного механізму.

Матеріали, що використовують для виготовлення основних деталей газорозподілювального механізму.

Конструктивні елементи паливної системи. Регулювання циклової подачі палива й кута подачі палива.

Конструкцію й роботу гідрозатворювальних й механічних форсунок. Схему систем охолодження форсунок.

Системи змащення із “сухим” та “напівсухим” картером.

Сепаратори масел. Лубрикатори. Системи охолодження.

Пуск двигуна за допомогою повітря.

Реверсування чотиритактних й двотактних двигунів.

Принцип дії приладу для реверсування. Способи реверсування.

Реверсні прилади реверсивних двигунів.

Правила технічної експлуатації суднових дизелів

Підготовку дизеля та систем, які забезпечують його функціонування до дії, пуск дизеля.

Обслуговування дизеля та систем, які забезпечують функціонування в роботі та при бездіяльності.

Особливості обслуговування дизеля на режимах і в умовах, які відрізняють його від нормальних, контроль технічного стану, технічне обслуговування.

Характерні несправності дизелів і систем, які забезпечують їх функціонування, причини і засоби усунення несправностей.

Поняття про машинну документацію та технічне обслуговування дизелів.

Фізико-хімічні властивості палива для двигунів.

Поняття про теоретично необхідну кількість повітря, що забезпечує повне згорання палива.

Причини й зовнішні ознаки неповного згорання палива.

Прийом та збереження палива на судні.

Норми розходу палива. Заходи з економії палива.

Вимоги до масел суднових дизелів.

Присадки до мастил, їх призначення.

Призначення охолоджуючих приладів на судні.

Холодагенти та їх властивості.

Будову й роботу холодильної установи.

Призначення й роботу основних вузлів системи охолодження. Конструкції основних елементів холодильної установки.

Основні правила експлуатації холодильної установки, недоліки в роботі, способи їх усунення.

Вимоги охорони праці під час обслуговування холодильних установок.

Призначення й складові частини суднового приладу.

Конструкції та роботу електричних стернових машин з секторним приводом.

Конструкцію та роботу електрогідравлічних стернових машин.

Правила експлуатації стернових машин.

Призначення якірних та швартовних механізмів.

Конструкцію та роботу електробрашпиля.

Шпилі якірно-швартовні з приводом від електродвигуна, їх будову й роботу.

Правила експлуатації якірних і швартовних механізмів.

Правила технічної експлуатації суднових технічних засобів: повітряних компресорів, сепараторів палива і мастила, сосудів під тиском, обладнань для запобігання забруднення із суден.

Характерні несправності в роботі допоміжних суднових технічних засобів, їх причини і способи усунення.

Параметри роботи механізмів під час несення вахти.

Обов’язки вахтового моториста.

Параметри роботи дизеля; суднових технічних засобів з використанням штатних контрольно-вимірювальних приладів.

Теплотехнічний контроль роботи дизеля, регулювання параметрів робочого процесу.

Типові дефекти фундаментних рам, картерів, блоків і рамових підшипників.

Методи знаходження дефектів й способи їх знищення.

Визначення дефектів. Зняття кришок й установки їх на прокладку.

Визначення зносів шийок.

Знаходження вісі шатунів. Перевірку й пригонку головних і шатунних підшипників. Дефектацію шатунних болтів.

Порядок розбирання насоса.

Визначення стану пари плунжер-втулка.

Заміну пари голко-розпилювача. Перевірку якості розпилу й тиску на стенді.

Схему передачі потужності від двигуна до гребного гвинта. Судновий валопровід.

Принцип роботи гребного гвинта. Гребний вал та його складові частини.

Передачу упору гвинта на упорний підшипник.

Опорні підшипники. Гребні гвинти, їх будова й типи. Упорний вал, гребний вал, дейдвудний прилад і сальники. Упорні підшипники.

Спрямовуючі насадки, закріплення гребних гвинтів. Крильчасті двигуни, їх будова й призначення.

Причини розцентровки ліній валопроводів морських суден. Сучасні методи їх ремонту.

Методи ремонту гребних гвинтів. Центровку валоліній. Правила технічної експлуатації валолінії.

Основні правила охорони праці при обслуговуванні машин і механізмів.

Теплову ізоляція гарячих частин двигунів і трубопроводів.

Основні правила роботи з механізмами, системами й балонами, які знаходяться під тиском.

Основні заходи по забезпеченню безпеки при обслуговуванні СЕУ, СДМ.

Вимоги охорони праці при експлуатації суднових холодильних установок.

Роботу генератора. Вмикання генераторів та валогенераторів на навантаження.

Паралельну роботу генераторів. Умови, необхідні для роботи генераторів постійного і змінного струму.

Порядок введення в паралель генераторів постійного струму.

Призначення електростанцій. Місце розташування аварійних електростанцій.

Автоматичний запуск аварійного дизельгенератора. Час пуску. Ручний запуск АДГ.

Види суднової електросигнализації.

Особливості роботи і вимоги до електроприводів рульових машин, вантажних механізмів.

Елементи і будову систем автоматичного регулювання і управління

Призначення регуляторів, класифікацію за законом регулювання і за використаною енергією.

Види набивальних і ущільнювальних матеріалів, їх маркування залежно від тиску, температури, експлуатації.

Види неметалевих і металевих прокладкових матеріалів, їх маркування.

Безпеку під час проведення електрозварювальних робіт на судні.

Систему видачі дозволів на роботи, в тому числі на висоті та в замкнених приміщеннях.

Організаційні і технічні заходи попередження пожеж на суднах.

Захисні заходи від ураження електричним струмом.

Захист від електромагнітного випромінювання. Вплив електромагнітного випромінювання на людину.

Гігієну праці під час перевезення небезпечного вантажу.

Правила надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках.

Загальні відомості про організаційно-технічні заходи щодо профілактики, попередження, локалізації техногенних аварій та катастроф.
ВМІЄ:

Самостійно виконувати роботи моториста першого класу (під наглядом вахтового механіка або кваліфікованого моториста першого класу).

Раціонально організовувати робоче місце з дотриманням вимог і правил охорони праці.

Готувати ДВЗ до роботи.

Забезпечувати встановлений режим роботи ДВЗ, керувати допоміжними механізмами й агрегатами суднової електростанції.

Нести вахту біля ДВЗ та центрального посту управління.

Користуватися приладами та засобами регулювання й захисту під час роботи ДВЗ.

Обслуговувати суднові парові котли, додаткові механізми й суднові системи.

Забезпечувати роботу утилізаційних установок: парогенераторів, утилізаційних турбогенераторів й утилізаційних турбін.

Перевіряти й регулювати роботу автоматичних передач й засобів керування головними й додатковими механізмами.

Виконувати ремонтні роботи механізмів трубопроводів й нескладний ремонт електроприладів.

Володіти термінологією, що використовується у МКВ, а також назвами механізмів і приладів згідно з Конвенцією МАRPОL-73/78.

Володіти правилами прийому, несення й здачі вахти.

Володіти правилами охорони праці при роботі в МКВ.

Володіти основними заходами з охорони навколишнього середовища (що стосується судна).

Розпізнавати системи внутрішнього зв’язку та аварійно-попереджувальну сигналізацію.

Знаходити аварійні виходи з машинного відділення, виконувати обов’язки моториста в аварійних ситуаціях.

Користуватися протипожежними засобами, дистанційними приводами (передач), швидкозасувними клапанами.Перелік основних обов’язкових засобів навчання
з/п


Найменування

Кількість на групу з 15 осіб

При-мітка
для індивідуального користування

для групового

користування

1

2

3

4

5
Обладнання


1

ПНВТ золотникового типу:

двигунів

2

1

2

Блочні ПНВТ двигунів:

2

1
3

Плунжерні пари відсічками:

-з початку подачі

1

1-після закінчення подачі

5

2-з початку і після закінчення подачі

2

1
4

Механічні форсунки двигунів

2

1
5

Насос-форсунка

1

1
6

Розпилювачі:Струменеві

10

2Штихтові

2

1
7

Паливні фільтри:

грубої зачистки

2

1тонкої зачистки

2

1
8

Паливопідкачувальні насоси

2

2
9

Сепаратор палива

1

1
10

Лубрикатори двигунів

1

1
11

Мастильний холодильник трубчастого типу

1

1

Водяний холодиль-ник трубчатого типу

12

Мастильна центрифуга двигуна

1

1
13

Насоси та системи охолождення:а) центробіжний

1

1б) поршневий

1

1в) вихровий

1

1
14

Терморегулятор

1

1
15

Балон пускового повітря

1

1
16

Компресори:а) подвійної дії

1

1б) диференційної дії

1

1
17

Пусковий клапан двигуна

1

1
18

Поршневий насос системи охолодження двигуна

1

1
19

Шестеренчастий насос реверсивний

1

1
20

Гвинтовий насос

1

1
21

Центробіжний насос

1

1
22

Центробіжний самовсмоктувальний

1

1
23

Вихровий насос

1

1

або центро-біжно-віхровий насос

24

Комплект арматури судових систем:

а) крани

2

2б) клапани

4

2в) засуви

2

1
25

Дизелі

1

1Інструмент
1

Щуп пластинчатий від 0,03 до 1 мм

2

2
2

Мікрометри:від 0 до 25 мм

2

2від 25 до 50 мм

1

1від 50 до 75

1

1
3

Штангенциркуль прецизійний від 0 до 300 мм

1

1
4

Набор гайкових ключіва) рожкових

1 компл.

1б) торцевих

1 компл.

1
5

Нутромір індикаторний з межами виміру:а) від 75 до 175 мм

1

1б) від 75 до 575 мм

1

1Прилади й пристрої
1

Стенди для перевірки і регулювання форсунок

1

1Натуральні зразки
1


Зразки елементів остова двигуна:

а) блока циліндрів двигуна

1

1б) кришки циліндрів чотири- тактного двигуна

1

1двотактний двигун

1

1в) рамові і мотилеві підшипники двигунів

4

4г) втулки циліндрів чотири- тактних ДВС

2

2
2

Зразки елементів КШМ:

а) поршні швидкохідних ДВЗ з різними формами денців

4

4б) шатуни і шатунні болти суднових ДВЗ

2

2в) поршневі кільця двигунівВОД

20

4СОД

5

3г) колінвали двигунів

1

1
3

Зразки конструктивних елементів механізму газорозподілювача

а) всмоктувальні і вихлопні клапани двигунів

4

4б) ролики й штовхачі

4

2в) розподільчі вали, кулачні шайби двигунів

2

2Моделі, макети, муляжі:
1

Макет двотактного двигуна

1

1
2


Макет чотиритактного двигуна з розрізом блоку

1

1
3

Макет високообертового двигуна з верхнім розташуванням розподільчих валів

1

1
6

Навчально-наочні посібники

Плакати:

а) конструкції і системи суднових ДВЗ

б) паливна апаратура суднових ДВЗ

в) суднові системи

г) суднові насоси і вентилятори

д) ремонт суднових ДВЗ

е) суднові парові котли2 комплекта
2
2

2
2


2

2
2
2

2
2


2Стенди (планшети)

1. Судновий допоміжний водотрубний котел

1

12. Робочий процес ДВЗ

1

13. Поздовжній і поперечний розрізи двигуна

1

14. Водоопріснювальна установка

1

15.Трюмні системи

1

16. Система запуску й реверсу

1

17. Система змащування

1

18. Паливна система

1

19. Система охолодження

1

110. Суднові насоси

1

111. Прилади суднових ДВЗ

1

112. Поперечний розріз крейцкоперного двигуна

1

113. Холодильна установка

1

114. Водоопріснювальна установка

1

1
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка