Державний вищий навчальний заклад


Основними завданнями вивчення курсу за вибором «Сучасні технології застосування незнімної ортодонтичної техніки» єСторінка2/6
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.83 Mb.
#377
ТипРобоча програма
1   2   3   4   5   6

Основними завданнями вивчення курсу за вибором «Сучасні технології застосування незнімної ортодонтичної техніки» є:


 • поглиблення знань про анатомо-фізіологічні особливості розвитку зубощелепного апарату в пренатальному та постнатальному періоді розвитку;

 • розширення знань щодо сучасних поглядів на теорії перебудови тканин пародонту під впливом ортодонтичної апаратури;

 • удосконалення навичок діагностики зубощелепних аномалій та деформацій;

 • поглиблення знань про сучасні методи лікування аномалій окремо стоячих зубів та щелеп незнімною ортодонтичною технікою;

 • формування аналітичного підходу до індивідуального вибору методу лікування ортодонтичних пацієнтів в залежності від віку та клінічних проявів;

 • аналіз помилок та ускладнень при лікуванні незнімною ортодонтичною технікою та вдосконалення навичок до їх попередження та усунення.


2.1.2. Аналіз зв’язків з суміжними дисциплінами.


 • з анатомією людини: особливості антенатального та постнатального періодів розвитку та формування зубів, щелеп, обличчя людини;

 • з гістологією – гістологічна будова твердих тканин зуба, пульпи і періодонту в різні вікові періоди;

 • з фізіологією – особливості фізіологічних процесів, що відбуваються в тканинах пародонту та організмі людини під впливом ортодонтичної апаратури;

 • з хімією – властивості хімічних елементів та біоорганічних сполук, які використовуються в стоматології;

 • з фізикою – фізико-механічні властивості твердих тіл і рідин;

 • з рентгенологією – вміння розшифровувати рентгенологічні знімки (визначати скелетний кістковий вік, ступінь розвитку щелеп, стан твердих тканин пародонту);

 • з пропедевтикою ортопедичної стоматології – основні відбиткові матеріали, їх фізико-хімічні властивості, технологічні процеси виготовлення індивідуальних ортодонтичних аксесуарів;

 • з ортодонтією – етіологія, патогенез, клініка, діагностика, вибір методу лікування зубо-щелепних аномалій та деформацій.


2.1.3. Основні знання та вміння, які набувають студенти. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
Знати:

 • поняття норми, аномалії, деформації;

 • пренатальний та постнатальний періоди росту та розвитку щелепно-лицевого комплексу;

 • теорії росту щелепно-лицевого комплексу;

 • шість елементів зубо-щелепно-лицевої гармонії за Ендрюсом;

 • фактори, що забезпечують ріст та розвиток щелеп;

 • фізіологічні етапи підвищення висоти прикусу;

 • клініко-біологічні основи ортодонтичного лікування;

 • клінічні методи діагностики пацієнтів із зубощепними аномаліями та деформаціями;

 • параклінічні методи діагностики функціонального та морфологічного стану зубо-щелепно-лицевого комплексу;

 • рентгенологічні методи дослідження в ортодонтії;

 • особливості алгоритму дії при лікуванні пацієнтів брекет-технікою;

 • історія розвитку брекет-техніки;

 • системи брекетів та ортодонтичних аксесуарів;

 • підготовку пацієнтів до лікування незнімною технікою;

 • показання до комплексних методів лікування ортодонтичних пацієнтів;

 • види брекетів;

 • знати характеристику брекетів;

 • характеристика та види ортодонтичних дуг;

 • знати фізико-хімічні властивості матеріалів, з яких виготовляються дуги;

 • знати характеристику лігатур, еластиків, сепараторів, пружин, еластичних ланцюжків, що застосовують при лікуванні брекет-технікою;

 • види апаратів для дисталізації зубів;

 • знати клініко-лабораторні етапи виготовлення апаратів для дисталізації зубів;

 • знати апарати та елементи ортодонтичної техніки, які забезпечують стабільність (анкараж) молярів;

 • комплексні методи лікування ортодонтичних пацієнтів;

 • ретенційний період його тривалість та обгрунтування;

 • поняття рецидивів захворювання;

 • види ретенційних апаратів;


Вміти:

 • провести антропометричні методи дослідження моделей щелеп;

 • описати ортопантомограму та провести її аналіз;

 • розшифрувати ТРГ (в боковій та прямій проекції);

 • визначити ступінь розвитку щелеп на підставі розшифровки ТРГ;

 • визначити індивідуальний генетичний профіль ортодонтичного хворого;

 • поставити заключний діагноз;

 • скласти план лікування;

 • отримати конструктивний прикус;

 • проводити фотометрію та її аналіз;

 • аналізувати 3D діагностику зубощелепної патології;

 • провести діагностику зубощепних аномалій та деформацій;

 • провести диференційну діагностику клінічних форм зубощелепних патологій;

 • підготувати зуби до припасування ортодонтичних кілець та трубок;

 • підготувати пацієнта до ортодонтичного лікування незнімною технікою;

 • припасувати до індивідуальної форми зуба ортодонтичну коронку або ортодонтичне кільце;

 • активувати та корегувати знімні та незнімні конструкції ортодонтичних апаратів.


2.1.4. Перелік обов’язкових практичних навичок.

 1. Зняття відбитків щелеп ортодонтичних пацієнтів.

 2. Зняття воскових шаблонів для орієнтування моделей щелеп ортодонтичних хворих.

 3. Зняття конструктивного прикусу.

 4. Проведення антропометричних вимірювань моделей щелеп в трансверзальній площині.

 5. Проведення антропометричних вимірювань моделей щелеп в сагітальній площині.

 6. Проведення антропометричних вимірювань моделей щелеп в вертикальній площині.

 7. Проведення графічних методів дослідження ортодонтичних хворих.

 8. Проведення та аналіз фотометрії.

 9. Проведення розшифровки ТРГ в боковій проекції.

 10. Проведення розшифровки ТРГ в прямій проекції.

 11. Визначення типу росту щелеп.

 12. Визначення індивідуального генетичного профілю.

 13. Визначення ступеню розвитку щелеп.

 14. Визначення дефіциту місця в зубній дузі для окремо стоячих зубів.

 15. Проведення ортодонтичної сепарації зубів.

 16. Підбір та фіксація ортодонтичних кілець.


2.1.5. Перелік питань для підсумкового контролю.

 1. Поясніть поняття «аномалія» та «деформація».

 2. Сучасне трактування функціональної оклюзії за Ендрюсом.

 3. Енгелівський період розвитку незнімної техніки.

 4. Беггівський період розвитку незнімної апаратури, його характеристики.

 5. Твідівський період розвитку брекет-техніки.

 6. Ендрюсовський період досягнення ідеальної оклюзії.

 7. Лінгвальна техніка і історія її розвитку.

 8. Види брекетів. Ознаки ідентифікації.

 9. Класифікація ортодонтичних кілець. Характеристика кільця.

 10. Ортодонтичні дуги. Історія розвитку.

 11. Фізико-механічні властивості матеріалів, з яких виготовляються дуги.

 12. Характеристика лігатур, еластиків, ланцюжків, пружин.

 13. Ортодонтичні трубки, ортодонтичні кнопки, їх види, характеристика.

 14. Вікові показання до використання брекет-техніки.

 15. Підготовка порожнини рота пацієнтів до лікування за допомогою незнімної апаратури.

 16. Позаротові апарати. Показання до застосування.

 17. Види апаратів для дисталізації зубів. Показання до використання.

 18. Фактори, що забезпечують стабілізацію молярів. Апарати, що забезпечують стабільність молярів.

 19. Ретенційний період. Поняття рецидиву захворювання.

 20. Ускладнення при лікуванні незнімною технікою та способи їх усунення.2.2. Методичні матеріали для викладачів
2.2.1. Тези або тексти лекцій.
Лекція №13 «Характеристика ортодонтичних дуг, їх види та застосування.»
Актуальність теми: Ортодонтичні дуги є складовою частиною ортодонтичного лікування брекет-системою. Правильний вибір та відповідна послідовність використання ортодонтичних дуг гарантує успіх лікування ортодонтичного хворого.

Мета: навчити правильно вибирати ортодонтичні дуги на різних етапах лікування ортодонтичного хворого.

П Л А Н

    1. Загальна характеристика ортодонтичних дуг;

    2. Матеріали для виготовлення ортодонтичних дуг;

    3. Характеристика ортодонтичної дуги в залежності від матеріалу виготовлення;

    4. Характеристика ортодонтичної дуги в залежності від попереного січення.

Список використаної літератури:

 1. Фліс П.С. Ортодонтія. - Вінниця: «Нова книга», 2006. - 308 с.

 2. Шмут Г.П.Ф., Холтгрейв Э.А., Дрешер Д. Практическая ортодонтия. Под ред. проф. П.С. Флиса. Пер. с нем. – Львов: ГалДент, 1999.

 3. Бенетт Дж., Р. Маклоулин под ред проф. Флиса П.С. «Механика ортодонтического лечения техникой прямой дуги», г. Львов: «ГалДент», 2001.

 4. Равинда Нанда. Биомеханика и эстетика в клинической ортодонтии. – М.: МЕДпресс-Информ, 2009. – 386 с.

Незнімний ортодонтичний аппарат фіксується в порожнині рота на весь період лікування і активується лікарем на прийомі. Провідним незнімним ортодонтичним аппаратом є брекет-система, основними складовими якої є: • брекети (замкові пристосування),

 • замки або кільця з замками на 6,7 зуби,

 • ортодонтична дуга,

 • еластичні або металеві лігатури,

 • еластична тяга,

 • еластичний ланцюжок.


Ортодонтична дуга – елемент брекет-системи, який є джерелом ортодонтичних сил. Дугам наперед надана форма ідеального зубного ряду і, при фіксації іх до брекетів, вони наближають зубні ряди до ідеалу. В ході лікування ортодонтичні дуги періодично міняють. Це по’вязано з необхідністю поступового розвитку ортодонтичних зусиль. Для цього в арсеналі лікарів-ортодонтів існують дуги різних перетинів і діаметрів. Еластичні лігатури фіксують дугу в пазі брекета. Вони можуть бути прозорими, сріблястими або кольоровими. Будь-які еластичні лігатури необхідно міняти раз в 3-4 тижні, тому що лігатури розтягуються, втрачають еластичність і вже не так добре втримують дугу в пазі брекета.Відомі різні види незнімних дугових ортодонтичних апаратів: дуги Е.Енгля, стандартна еджуайз-техніка, strait wire technique системи Рота, біопрогресивна техніка Рикетса, twin arch technique, light wire technique та ін. Багато клініцисти опублікували з цього питання свої спостереження та теоретичні положення (Alexander W., Andrews, Roth, Tweed, МВТ (McLaughlin, Bennett і Trevisi)).

В якості матеріалів для виготовлення ортодонтичних дротяних дуг застосовувалися і застосовуються сталь, сплави золота, хромокобальтових, титано-молібденові, титано-ні-келевие. У практиці міжнародної ортодонтії широке застосування знайшов так званий австралійська дріт, вперше запропонований до застосування в апараті Begg. Широке застосування отримав виготовлений на основі кобальту сплав «Elgiloy». У вітчизняній промисловості для ортодонтичних цілей фірмою «Ортодент» випускається прово ¬ лока «ортохром» на основі хромонікелевого сплаву. За своїми фізико-механічними властивостями вона розділяється на тверду, середню і м'яку. Для незнімних ортодонтичних дуг дріт реформується по зубному ряду. Фізико-механічні властивості даного матеріалу дозволяють лікарю безпосередньо, просто руками надавати їй потрібну форму, створюючи різні петлі і вигини (Тугарин В.А. та співавт.).

Порівняно часто на першому етапі еджуайз-терапії при нівелюванні зубних рядів використовуються мультіканатние дротяні дуги. Іншими словами, окремі проволочні дуги тонкого перетину (0,38; 0,45; 0,50 мм) сплітаються між собою, утворюючи канат необхідної товщини. Кількість дротів, що входять до складу мультіканатние дуги, варіює від 3 до 12.

Використання таких переплетених дротів для виготовлення дуг типу «Flex» підвищує їх еластичність при низькій ступеня залежності сили дії від вигину. На сьогодні, фірма «Ортодент» випускає мультіканатние дуги «Ортофлекс» круглої, квадратної і прямокутної форми різних типорозмірів, преформовані по зубному ряду. Така зміна властивостей дуг дозволяє застосовувати їх для вирівнювання зубних рядів навіть з різко вираженою скупченістю зубів.

На основі скрупульозного комп'ютерного аналізу різних форм зубних рядів розроблені дуги ORTHOS в комбінації з однойменними брекетами. Для будь-якої фірми, випускає ортодонтичну апаратуру, характерний досить стандартний асортимент дротяних дуг.

Ортодонтичні дуги мають пам'ять форми. Спочатку вони отримають форму вашої зубної дуги. В міру того, як дуга почне складати форму, закладену в неї спочатку, вона буде спричиняти на зуби певний тиск, під дією якого зуби будуть переміщатися.

В міру переміщення зубів гнучкі дуги змінюють на більш жорсткі, щоб прикласти більшу силу.
Дуги бувають з різних матеріалів:

-Ni-Ti - нітінолових, відрізняються більшою пружністю, тому їх використовують на ранніх етапах, де за допомогою малих сил потрібно максимально вирівняти зуби.

- Cu Ni-Ti - сплав міді з нікель - титаном, Супереластична дуга, також використовується на початкових етапах.

- SS - сталеві, жорсткіші, відносно недорогі, мають гарну пружністю (що важливо при нанесення петель), невисоким тертям дуги в пазах брекетів.


Круглі сталеві дуги ідеальні для:

• Вирівнювання

• ретракція

• Усунення ротацій

Прямокутні сталеві дуги ідеальні для:

• Контролю торку

• ретракція

• Усунення ротацій

• Завершення
-TMA - дуги з титан-молібденового сплаву, відносяться до групи так званих «жорстких» дуг і є альтернативою дуг з нержавіючої сталі, проте значно м'якше останніх. Жорсткість сплаву ТМА становить 42% від жорсткості сталі. ТМА - дуга вибору для активної роботи з торком, особливо на дугах великого перерізу (.019 x.025 і більше), коли сталеві дуги діють дуже агресивно.

Круглі дуги Beta Titanium ідеальні для:

• Вирівнювання

• ретракція

• Усунення ротацій

• Завершення

Прямокутні дуги Beta Titanium ідеальні для:

• Контролю торку

• ретракція

• Усунення ротацій

• Завершення
Крім матеріалу, дуги відрізняються по перетину і діаметру перетину. Цілком логічно, що дуги змінюються від меншого діаметра до більшого. Як позначаються дуги різного перерізу:

.014 - Кругла дуга

.017 X.025-прямокутна дуга

.0175 X.0175-квадратна дуга

Для чого використовують круглу дугу - для вирівнювання зубного ряду. Круглі дуги переважно малих розмірів (.010, .016, .020), тому з них починають лікування. Прямокутна дуга призначена для того, щоб краще фіксуватися в пазу брекета, відповідно вона гірше ковзає, але при цьому за допомогою прямокутної дуги добре регулювати торк зуба. Також на прямокутної дузі, можна виконувати будь-які вигини (також для корекції положення зуба в різних площинах) і вигинати петлі.

Дуги відрізняються за формою:


Верхні (Upper) і нижні (Lower)

Великі (Large) і маленькі (Small)

Круглі, трикутні і овальні.

Існує декілька найбільш часто використовуваних типів дуг, що мають різну форму (стандартна, натуральна (повна), евроформа). Важливо, що б протягом усього ортодонтичного лікування використовувалися дуги однієї і тієї ж форми.

За наявності додаткових функцій:

- Дуги з закриваючими петлями (для закриття проміжків) TMA, SS

- Реверсионной дуги (для контролю кривої Шпея) Reverse Curve Ni-Ti, TMA

Ni-Ti Reverse Curve of Spee (реверсионной НІКЕЛЬ - ТИТАНОВІ ДУГИ)


Реверсионной нікель-титанові дуги є хорошим вибором у випадках, коли скупченість супроводжується глибокої кривої Шпее і язичним нахилом різців. Проведення першого етапу лікування буде, таким чином, поєднане з корекцією оклюзійної площини, що дозволяє скоротити терміни лікування.

Реверсионной дуги ТМА з «закривають» Т-петлями (Reverse Curve TMA with T-loops)

- Дуги SS з припаяними гачками.

- Ni-Ti Thermic (ТЕРМОАКТІВІРУЕМИЕ Супереластичний НІКЕЛЬ - ТИТАНОВІ ДУГИ)

Ni-Ti TERMIC це активуються при температурі тіла (35 C) супереластичні нікель - титанові дуги з додаванням міді. Вони досить м'які для згинання, але завжди прагнуть до вихідної форми при активації температурою тіла. Дані дуги забезпечують легкі оптимальні сили для послідовного переміщення зубів. Це підвищує комфорт пацієнта і знижує ймовірність резорбції коренів при переміщенні зубів. Властивості Ni-Ti TERMIC дозволяють використовувати прямокутні дуги великого діаметру на ранніх етапах лікування. З їх допомогою початкове вирівнювання, зсув і усунення ротацій можуть бути здійснені без застосування круглих дуг маленького перетину або плетених дуг. Досвід показує, що лікування з меншою кількістю дуг є більш комфортним для пацієнта. Також, скорочуються терміни лікування, і підвищується ефективність переміщення зубів.

Круглі дуги Ni-Ti TERMIC ідеальні для:

• Вирівнювання

• Усунення ротацій

Прямокутні дуги Ni-Ti TERMIC ідеальні для:

• Контролю торку

• Вирівнювання

• Усунення ротацій

• Завершення
- Stainless Steel Multi-Stranded (сталеві плетені ДРОТУ)

STRAND TWIST Wires

Кругла плетена 3-х Стек гілок сталевий дріт. Має помірну пружністю і може бути використана на початковій стадії лікування, як більш дешева альтернатива нікель - титанових дуг. Крім того, широко використовується для виготовлення незнімних ретейнер.

STRAND COAXIL Wires

Сама м'яка з усіх існуючих дуг. Складається з 6-и коаксіально скручених сталевих дротів. Жорсткість її становить 5% по відношенню до нержавіючої сталі аналогічного діаметру. Основне завдання - ініціація початку переміщення зубів і максимальне зменшення больового синдрому.

Основні принципи такі, що на першому етапі дуги повинні бути досить еластичні, щоб, роблячи вигини в брекетах на кривих зубах, вони не деформувалися, а, навпаки, поступово намагалися придбати свою первинну форму. На другому етапі дуги повинні бути жорсткі і досить великого перерізу, щоб переміщення зубів і зубних рядів відбувалося максимально корпусно, а не похило (це коли в роті ми бачимо, що коронкова частина зуба начебто пересунулася, а корінь - то насправді залишився на своєму місці, що добре можна побачити на знімку; такий ефект завжди спостерігається при роботі на дитячих пластинкових апаратах). На третьому етапі дуги повинні представляти із себе щось середнє між первоетапних і второетапнимі дугами, щоб простіше було "посадити" прикус.

У брекет-системі застосовуються дротяні металеві дуги різних сплавів, що володіють певними властивостями. Силова дуга, як правило, створюється з нікель-титанового сплаву, який має здатність пам'яті форми: як би її не зігнули, в певних умовах середовища, вона прагне повернутися до первісної форми і переміщує за собою зуби.
Отже, силова дуга день у день наполегливо передає через брекет певне зусилля на зуб. Причому, чим більше відхилення зуба від «ідеального» положення, тим і зусилля буде більше. Однак, поступово сила тиску на зуб зменшується, оскільки він, поступово повертаючись, приймає потрібне положення.
До незаперечних переваг сучасних незнімних ортодонтичних апаратів відносяться можливість корпусного (без нахилу) переміщення зубів, мінімальна зміна обсягу порожнини рота, відсутність в ротовій порожнині пластмаси та інших елементів, звільнення зони крайового пародонту, що істотно знижує можливість його травмування і розвитку запальних процесів, а також виключає можливість для пацієнта зняти апарат без дозволу лікаря.
2.2.2. Методичні розробки до ведення практичних занять.
МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

для викладачів до практичного заняття № 2

курсу за вибором «Сучасні технології застосування незнімної ортодонтичної техніки»

ТЕМА: Поняття про норму в ортодонтії. Ортогнатичний прикус, його характеристика. Ключі оклюзії за Енгелем та Ендрюсом. Фізіологічні та патологічні види прикусів.

Факультет – стоматологічний, курс – V, семестр – 10, кількість годин – 2.

І. АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ: Розуміння становлення зубощелепного апарату людини, пристосування його до подальщої функції є фундаментом ортодонтичної науки і вимагає поглибленого розгляду

ІІ. НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ ЗАНЯТТЯ:

Навчити студентів етапам становлення зубощелепового апарату людини, особливостям порожнини рота новонародженого, особливостям змін у віковому аспектіІІІ. ВИХОВНІ ЦІЛІ ЗАНЯТТЯ:

 • сформувати у студентів деонтологічні представлення при роботі з ортодонтичними хворими;

 • оволодіти вмінням встаноновлювати психологічний контакт з хворим і його родичами.

ІУ. МІЖДИСЦИПЛІНАРНА ІНТЕГРАЦІЯ:

Дисципліна

Знати

Вміти


1.Забезпечуючі дис-ципліни:

-пропедевтика внут-рішніх хворіб

-анатомія

-нормальна фізіологія


3. Внутріпредметна інтеграція:

-ортодонтія


-анатомічні особливості будови органів порожнини рота

-фізіологічні і функціональні особливості порожнини рота

-методику суб’єктивного і об’єктивного обстеження
-розрізняти різні групи зубів

-розріняти органи ротової порожнини

-визначити функції порожнини рота

-провести обстеження ортодонтичного хворого;

-назначити додаткові методи обстеженняКаталог: images -> Portal -> Kafedra dytyachoi stomatologiya -> Stomatologichnyj fakul tet -> Stomatologiya -> V kurs
Portal -> Програма основи медсестринства (назва навчальної дисципліни) 12010102, «сестринська справа» (шифр, назва спеціальності) Факультет
Portal -> Техніка безпеки у фізіотерапевтичних відділеннях
Portal -> Робоча програма «Фізична реабілітація, спортивна медицина»
Portal -> Опорно-руховий апарат
V kurs -> Навчально-методичний комплекс
Stomatologiya -> Робоча програма виробнича практика «сестринська практика в стоматології»
V kurs -> Навчально-методичний комплекс для забезпечення навчального процесу з предмету «Дитяча терапевтична стоматологія»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка