Державний вищий навчальний заклад


УІ. ПЛАН І ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ЗАНЯТТЯСторінка5/6
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.83 Mb.
#377
ТипРобоча програма
1   2   3   4   5   6
УІ. ПЛАН І ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ЗАНЯТТЯ:

№ п/п

Основні етапи заняття, їх функції і зміст

Навчальні цілі в рівнях засвоєння

Методи контролю і навчання

Матеріали методич-ного забезпечення (контролю, нагляд-ності, ТЗН, інструк-ції, обладнання і ма-теріали)

Час в хв.

1

2

3

4

5

6

1. Підготовчий етап

1.

2.


3.

Організація заняття

Постановка навчальних цілей


Контроль вихідного рівня знань:ІІ
Тестовий контроль ІІрівня

Усне опитування


Журнал

Методичні розробки


Тести ІІ рівня
Питання

3

2
5
10


ІІ Основний етап


1.

Формування профе-сійних вмінь і навиків:

- провести обстеження ортодонтичного хворого;

- провести аналіз діагностичної моделі;

- визначити схему лікування;ІІІ


Практичний тренінг;

Професійний тренінг в рішення нетипових професійних завдань;

Практичний тренінг;

Рішення ситуаційних задач по наданню першої допомоги при невідкладних станах
Обладнання, інструмен-тарій

Алгоритми

Моделі щелеп, штан-генциркуль, циркуль

Відтискні ложки, відбитковий матеріал. Задачі ІІІ рівня

Алгоритми надання першої допомоги


55

ІІІ Заключний етап


1.

2.
3.Контроль і корекція рівня професійних знань і умінь.
Підведення підсумків заняття.

Домашнє завданняІІІ

Індивідуальний контроль практичних навиків та їх результатів

Результати обстеження хворих і рішення ситуаційних завдань
Журнали
Методичні розробки

10

3
2УІІ. МАТЕРІАЛИ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАНЯТТЯ:

1.Матеріали контролю для підготовчого етапу занять:

- тести ІІ рівня (див.дод.1);

-питання для контролю вихідного рівня знань:

1. Питання про норму в ортодонтії.

2.Ортогнатичний прикус.

3.Характеристика ортогнатичного прикусу.

4.Ключі оклюзії за Енглем.

5.Ключі оклюзії за Ендрюсом.

6.Фізіологічні види прикусу.

а) Ортогнатичний прикус.

б) Ортогенічний прикус.

в) Біпрогнатія.

г) Опістогнатія.

7.Патологічні види прикусу.

а) дистальний прикус.

б) мезіальний прикус.

в) глибокий прикус.

г) відкрий прикус.

д) перехресний прикус.

2.Матеріали методичного забезпечення основного етапу заняття:

- алгоритми виконання практичних навичок (5.1.-5.10.) (див.дод.4)

- алгоритми надання першої допомоги при невідкладних станах (див.дод.5)

3. Матеріали контролю для заключного етапу:  • медичні карти стоматологічниххворих;

  • результати контролю вихідного рівня знань;

  • результати тестового контролю.

4. Матеріали методичного забезпечення самопідготовки студентів:

  • методичні рекомендації:

- домашнє завдання:

а) Підготуватися до наступного заняття на тему: Періоди становлення висоти прикусу. Значення симптому Цилінського у процесі формування постійного прикусу. Заключні площини по L.J Boume та A.M.Schwarz.


УІІІ. ЛІТЕРАТУРА (див.список літератури):
Методичну розробку склав: асистент Петрунів В.Б.

Методична розробка обговорена і затверджена на засіданні кафедри від _______201 р. Протокол №_______.

Зав. кафедри дитячої стоматології д.мед.н., проф.. Мельничук Г.М.

2.2.3. Зразки тестових завдань з курсу за вибором «Сучасні технології застосування незнімної ортодонтичної техніки»

1 Яка послідовність видален­ня зубів по методу Hotz?

1. І, ІІ, ІІІ, IV

2. II, III, IV, 3

3. ІІ, III, IV, 4

4. ІІІ, IV, 4

5. ІІІ, IV, V, 42 Зубощелепні аномалії у дорос­лих супроводжуються:

1. Захворюванням тканин пародонта

2. Підвищеною стертістю зубів

3. Захворюваннями скронево-нижньощелепного суглобу

4. Всі відповіді вірні

3 Ретенційний період не потрібний після лікування апаратом:

1. Позднякової

2. Френкеля

3. Пластинкою з гвинтом

4. Енгля

5. Айнсворта4 Метод Hotz заключасться в послідовному системному видаленні:

1. Молочних іклів, постійних іклів

2. Молочних перших молярів, постійних перших молярів

3. Молочних іклів, молочних перших молярів, постійних пер­ших премолярів

4. Бокових молочних різців, бо­кових постійних різців, молочних іклів

5. Правильної відповіді немає5 Показання для використання методу Hotz, в період молочного прикусу:

1. При наявності сагітальної щілини у фронтальній ділянці більше 10 мм

2. При відсутності трем між мо­лочними зубами і наявності широ­ких коронок постійних різців (відповідно рентгенологічних да­них)

3. При скупченому положенні групи фронтальних зубів

4. При повороті по вісі 51, 61 зубів

5. Правильної відповіді немає6 Для прискорення лікування зубощелепних аномалій у підлітків та дорослих використовують мето­ди:

1. Функціональне навантаження жування

2. Міогімнастика

3. Масаж альвеолярного відрос­тка

4. Метод Hotz

5. Компактостеотомія7 Апарати з позаротовою тя­гою для лікування ЗЩА ефективні при урахуванні:

1. Показання до ортопедичного лікування за віком

2. Ступеню осифікації скелету

3. Ймовірності росту щелеп

4. Даних ТРГ

5. Усі відповіді вірні8 Сутність методу Френкеля при лікуванні ЗЩА у період актив­ного росту щелеп полягає в:

1. Усуненні тиску щік на зубні ряди

2. Нормалізації змикання губ та зубних рядів

3. Нормалізації положення язика

4. Усі відповіді вірні

9 Після лікування ЗЩА функціонально-діючими апаратами тривалість ретенційного періоду?

1. Період активного лікування

2. Не потрібний

3. 1 рік


4. 2 роки

10 Після лікування ЗЩА механі­чно-діючими апаратами тривалість ретенційного періоду?

1. 1 рік


2. 2 роки, постійне користуван­ня ретенційними апаратами

3. Період активного лікування, потім потягом 2-3-х років кристуватись 1 раз на тиждень

4. Не потрібний при досягненні морфологічного оптимуму

11 Щитотерапія (апарат Шонхера й Кербітца):

1. Механічно відсуває м'які тка­нини

2. Нормалізує змикання губів

3. Перешкоджає ротове дихання

4. Тренує круговий м'яз рота

5. Усі відповіді вірні12При лікуванні ЗЩА три­валість ретенційного періоду слід визначати залежно від:

1. Згідно віку хворого

2. Конструкції апарату

3. Індивідуально

4. Усі відповіді вірні

13 При яких умовах можливо створити місце для іклів шляхом розширення зубного ряду у 13-ти річному віці:

1. Ікло поза зубним рядом

2. Дефіцит місця у зубному ряді - 6 мм

3. Дефіцит місця складає 50% ширини ікла

4. Дефіцит місця — 5 мм

5. Дефіцит місця — 2-3 мм14 Яка пружина застосовується для мезіально-дистального переміщення зубів

1. Протрагуюча

2. Змієвидна

3. Овальна

4. Пружина з завитком

5. Пружина Кофіна15За допомогою якого апарату можна ліквідувати шкідливу звич­ку закушувати нижню губу:

1. Вестибулярний щит

2. Вестибулооральний щит

3. Апарат Брюкля

4. Апарат з петлями Рудольфа

5. Накусочна пластинка Катца16За допомогою якого апарату можна усунути шкідливу звичку за­кушування нижньої губи

1. Апарат з петлями Рудольфа

2. Активатор Даса

3. Незнімний апарат Курляндсь­кого

4. Апарат Брюкля

5. Апарат, що роз'єднує прикус17Який метод самий ефектив­ний у боротьбі з шкідливими звичка­ми, що зумовлюють виникнення ЗЩА у дітей?

1. Переконуючі бесіди

2. Тілесне покарання

3. Догана

4. Спеціальний апарат

5. Письмове зобов'язання18Який з перелічених апаратів застосовують для міогімнастики ?

1. Регулятор функції Френкеля

2. Апарат Персіна

3. Активатор Дасеа

4. Біонатор Я неон

5. Пропульсор Мюллемана19До якого методу лікування відноситься метод Hotz?

1. Загальнозакрінлюючий

2. Міогімнастика

3. Хірургічний

4. Протетичний

5. Апаратурний20У якому віці треба починати метод видалення зубів по Готцу?

1. 9-10 років

2. 11-12 років

3. 7-8 років

4. 10-11 років

5. 12-15 років21Який з перерахованих методів не прискорює ортодонтичне ліку­вання ?

1. Компактостеотомія

2. Вакуум-терапія

3. Видалення зубів

4. Протезування

22Яка причина ювенільного пародонтиту?

1. Мілкий присінок порожнини рота

2. Високе прикріплення вуздеч­ки нижньої губи

3. Гормональна перебудова в пу­бертатному періоді

4. Скупченість зубів

5. Вживання твердої їжі23Показанням до корекції вуз­дечки верхньої губи є:

1. Порушення змикання губ у зв'язку з недорозвитком нижньої губи і порушенням її тонуса

2. Сполучення низькоприкріпленої вуздечки з локалізованим пародонтитом в області верхніх центральних різців

3. Наявні порушення мови

4. Відкритий прикус

5. Вірної відповіді немаєЕталон відповідей

1

4

2

4

3

2

4

3

5

2

6

5

7

5

8

4

9

2

10

3

11

5

12

4

13

5

14

4

15

1

16

3

17

4

18

3

19

3

20

3

21

4

22

3

23

2

Каталог: images -> Portal -> Kafedra dytyachoi stomatologiya -> Stomatologichnyj fakul tet -> Stomatologiya -> V kurs
Portal -> Програма основи медсестринства (назва навчальної дисципліни) 12010102, «сестринська справа» (шифр, назва спеціальності) Факультет
Portal -> Техніка безпеки у фізіотерапевтичних відділеннях
Portal -> Робоча програма «Фізична реабілітація, спортивна медицина»
Portal -> Опорно-руховий апарат
V kurs -> Навчально-методичний комплекс
Stomatologiya -> Робоча програма виробнича практика «сестринська практика в стоматології»
V kurs -> Навчально-методичний комплекс для забезпечення навчального процесу з предмету «Дитяча терапевтична стоматологія»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка