Державний заклад "дніпропетровська медична академія моз україни "Сторінка1/7
Дата конвертації05.11.2016
Розмір2.54 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7

ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД "ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ МОЗ УКРАЇНИ "


Кафедра госпітальної педіатрії 2 та неонатології


МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ


для керівників інтернів на базах стажування:

фах "Педіатрія"

Навчально-методичний посібник
Ю.К. Больбот, Т.К Мавропуло,Т.М.Плеханова,

Т.І.Степаненко, Н.М. Казицька, С.М.Паримончик

Дніпропетровськ – 2014 рік

Зміст
Вступ 4

Загальні положення. Зарахування, переведення, відрахування та поновлення в інтернатурі 4

Тривалість інтернатури та графік навчального процесу 6

Організація та проведення підготовки інтернів на базах стажування 7

Статус лікаря-інтерна у відділенні 8

Форми навчання лікарів-інтернів на базах стажування 9

Відповідальність головного лікаря бази стажування 11

Відповідальність керівника на базі стажування 11

Контроль за якістю підготовки лікарів-інтернів 15

Методичні рекомендації по проведенню обходів та клінічних розборів 18

Методики проведення семінарів з інтернами 20

Орієнтовний тематичний план семінарських занять

на базах стажування 22

Інформація про ліцензійний іспит « Крок-3» 24

Атестація лікарів-інтернів 25

Програма інтернатури зі спеціальності «Педіатрія» 28

Освітньо-кваліфікаційна характеристика фахівця зі спеціальності «Педіатрія» 40

Перелік практичних навичок 44

Практичні навички 45

Література 104

Додатки 116

Перелік умовних скорочень

АТ - артеріальний тиск

ВНЗ - вищий навчальний заклад

ДР - дихальні розлади

ДШ - дихальні шляхи

ЕКГ - електрокардіограмаЕТТ - ендотрахеальна трубка

ЕХ - ентеральне харчування

НЛ - наповнення легень

НМС - непрямий масаж серця

ППХ - повне парентеральне харчування

ПРН - первинна реанімація новонароджених

ПХ - парентеральне харчування

ССС - серцево-судинна система

ЦД - цукровий діабет

ЦПМСД - центр первинної медіко-санітарної допомоги

ЧПХ - часткове парентеральне харчування

ЧСС - частота серцевих скорочень

ШКТ - шлунково-кишковий трактВСТУП

Інтернатура є обов`язковою формою післядипломної підготовки випускників усіх факультетів вищих медичних закладів освіти ІІІ-IV рівнів акредитації незалежно від підпорядкування та форми власності.

Основною метою інтернатури є підвищення рівня професійної готовності лікарів-інтернів для їх самостійної роботи в якості спеціаліста-педіатра. Основним завданням інтернатури є удосконалення професійних навичок з основних розділів педіатрії, вивчення клініки та діагностики дитячих захворювань, методів консервативного лікування та інтенсивної терапії.

Інтернатура проводитися у формі очно-заочного навчання на кафедрах вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації і закладів післядипломної освіти та стажування в базових установах охорони здоров'я. Підготовка лікарів-педіатрів в інтернатурі проводитися за індивідуальними навчальними планами, розробленими на підставі типового навчального плану і програми інтернатури.

Після закінчення інтернатури лікарю-інтерну присвоюється кваліфікація спеціаліста з фаху "Педіатрія".
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

ЗАРАХУВАННЯ, ПЕРЕВЕДЕННЯ, ВІДРАХУВАННЯ ТА ПОНОВЛЕННЯ В ІНТЕРНАТУРІ

Зарахування. В інтернатуру зараховуються лікарі, що мають диплом про закінчення вищого медичного учбового закладу та направлення обласного, міського відділу охорони здоров`я.

Переведення лікаря-інтерна з однієї бази стажування на іншу здійснюється за згодою Департаменту охорони здоров'я обласної держадміністрації та вищого медичного навчального закладу. На базу стажування, куди лікар-інтерн переводиться, він подає витяг з наказу Департаменту охорони здоров'я обласної держадміністрації, бази стажування з якої він переводиться, індивідуальний навчальний план з відміткою про хід його виконання та щоденник лікаря-інтерна.

У наказах Департаменту охорони здоров'я обласної держадміністрацій указується, за рахунок якого Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрацій надалі буде здійснюватися фінансування проходження інтернатури.Відрахування з інтернатури здійснюється:

 • за невиконання навчального плану і програми;

 • за порушення правил внутрішнього трудового розпорядку;

 • за пропуск занять (у т.ч. із поважних причин, якщо лікар-інтерн пропустив більше третини занять на кафедрі);

 • за непрацездатністю, якщо за висновком лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) або медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) визначена непрацездатність лікаря-інтерна до роботи лікарем.

Єдиним дійсним документом, який виправдовує відсутність лікаря-інтерна на роботі є лікарняний лист .

Поновлення в інтернатурі допускається для осіб, які були звільнені з інтернатури з поважних причин (за станом здоров'я), і здійснюється на підставі письмової заяви на ім'я начальника Департаменту охорони здоров'я обласної держадміністрації за погодженням з вищим медичним навчальним закладом за умови зарахування лікаря, який поновлюється в інтернатурі, на посаду лікаря-інтерна за бюджетом.

Поновлення осіб, які були звільнені з інтернатури за порушення правил, невиконання навчального плану проводиться на умовах договорів, що укладаються між Департаментом охорони здоров'я обласної державної адміністрації, вищим медичним навчальним закладом та юридичними або фізичними особами, які будуть фінансувати навчання в інтернатурі.Зміна спеціальності в інтернатурі може здійснюватись:

 • за непрацездатністю, якщо за висновком ЛКК або МСЕК визначено, що лікар-інтерн є непрацездатним для проходження інтернатури з даного фаху;

 • за виробничою необхідністю, що потребує згоди лікаря-інтерна.

Зміна спеціальності в інтернатурі здійснюється за наказом управління охорони здоров'я обласної держадміністрації за погодженням з вищим закладом освіти, який закінчив лікар-інтерн.

ТРИВАЛІСТЬ ІНТЕРНАТУРИ ТА ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Навчальний план та уніфікована програма інтернатури за спеціальністю «Педіатрія» (Київ, 2011 рік) регламентує дворічну (22 місяці) підготовку і передбачає: 11 місяців навчання на кафедрах педіатрії та суміжних кафедрах (1716 годин) і 11 місяців (1716 годин) на базах стажування.

Протягом першого року 6 місяців (936 годин) навчання на кафедрах вищих медичних навчальних закладах ІІІ-IV рівнів акредитації і 5 місяців (780 годин) практична робота в медичних закладах, які призначені базами стажування.

На другому році - 5 місяців (780 годин) на кафедрах вищих медичних навчальних закладах ІІІ-IV рівнів акредитації і 6 місяців (936 години) практичної роботи на базах стажування. На першому та другому році навчання лікарі – інтерни мають один місяць відпустки.Графік навчального процесу

Роки навчання

Місяці
VІІІ

ІX

XXІІ

І

ІІ

ІІІ

ІV

VVІІ

Перший

Б

К

К

К

К

К

К

Б

Б

Б

Б

В

Другий

Б

Б

Б

Б

Б

Б

К

К

К

К

К

В
Примітка: Б - стажування на базі

К - навчання на профільній та суміжних кафедрах

В - відпустка.

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПІДГОТОВКИ ІНТЕРНІВ НА БАЗАХ СТАЖУВАННЯ

Виконання навчальної програми інтернами на базі стажування досягається шляхом їх практичної лікарської діяльності під керівництвом безпосереднього керівника інтернів , згідно навчального плану, у якому вказано орієнтовний час, що виділяється для освоєння певного розділу програми, та число тижнів роботи лікаря-інтерна у кожному із відділень бази стажування.Навчальний план практичної лікарської діяльності лікарів-інтернів за спеціальністю “Педіатрія” на базах стажування

Загальна тривалість 11 місяців або 44 тижні (1716 годин)Місце роботи

Тривалість

роботи


1.

Амбулаторія медико-санітарної допомоги

2,5 міс.

2.

Відділення новонароджених у пологових будинках

0,5 міс.

3.

Відділення патології новонароджених

0,5 міс.

4.

Відділення ІІ етапу виходжування недоношених дітей

0,5 міс.

5.

Відділення дітей раннього віку

2 міс.

6.

Відділення дітей старшого віку*

2 міс.

7.

Дитяче інфекційне відділення

1 міс.

8.

Відділення дитячої анестезіології та інтенсивної терапії

1 міс.

9.

Станції швидкої та невідкладної допомоги

0,5 міс.

10

Дитяче неврологічне відділення

0,5 міс.

Разом:

11 міс.

* У залежності від структури лікувальної установи, інтерни – педіатри працюють у різних відділеннях старшого віку: кардіоревматології, гастроентерології, гематології, нефрології та ін., але загальна кількість годин повинна складати 2 міс.

Статус лікаря-інтерна у відділенні

В адміністративному відношенні лікар-інтерн підпорядковується керівництву базового медичного закладу. На нього повністю поширюються правила внутрішнього трудового розпорядку, права та пільги, що встановлені для медичних працівників даної установи. Під час проходження інтернатури, при здійсненні функції лікаря він володіє правами і несе відповідальність за свої дії на рівні з іншими лікарями.

Відповідно з існуючим положенням про інтернатуру, лікар-інтерн повинен самостійно забезпечувати діагностичний та лікувальний процес під керівництвом безпосереднього керівника. Необхідно звернути особливу увагу на зміст, що вкладається в розуміння “ самостійно ”. В точному розумінні лікар-інтерн не може працювати самостійно, оскільки при його обмеженій компетентності неможливо надати усю повноту вирішення складних клінічних, організаційних, деонтологічних завдань. Виходячи із сказаного, під поняттям “самостійність” необхідно розуміти тільки максимально можливу самостійність, яка, однак, контролюється керівниками інтернатури і лікарями відділень баз стажування. Тут необхідний індивідуальний підхід, зумовлений конкретними теоретичними знаннями лікаря-інтерна з цього чи іншого питання, ступенем засвоєння практичних навичок, його характерологічними особливостями та рядом інших факторів. Ступінь самостійності повинен прогресивно наростати в процесі навчання, і, в результаті, до кінця інтернатури підготовка лікаря-інтерна повинна відповідати поставленим вимогам самостійності у вирішенні клінічних задач, що передбачені програмою.

При здобутті необхідних практичних навичок лікар-інтерн проводить те чи інше втручання або маніпуляцію з обов`язковою асистенцією керівника чи призначеного ним досвідченого лікаря.ФОРМИ НАВЧАННЯ ЛІКАРЯ-ІНТЕРНА НА БАЗАХ СТАЖУВАННЯ

Практична підготовка лікарів-інтернів досягається шляхом систематичної і активної їх участі в діагностичній і лікувальній роботі: • курації хворих у відділеннях: у відділеннях для дітей молодшого віку та інфекційних відділеннях – 4-5 хворих, у відділеннях старшого віку – 6-8 хворих, у відділеннях новонароджених – 3-4 хворих, у поліклініці – 50 % навантаження дільничного педіатра. У хворих дітей лікар-інтерн виконує повний обсяг діагностичних досліджень та лікувальних заходів на правах лікуючого лікаря. Він зобов'язаний приймати участь у додаткових дослідженнях (рентгенологічних, ендоскопічних, лабораторних, тощо) і лікувальних маніпуляціях, які проводяться пацієнту;

 • клінічних та тематичних розборах хворих;

 • чергуванні в клініці (два 12-годинних чергування на місяць);

 • обходах головного лікаря, начмеда, керівників лікарів-інтернів, завідуючих відділеннями та відповідальних лікарів;

 • клінічних, патологоанатомічних конференціях;

 • науково-практичних конференціях;

Крім того, лікар-інтерн повинен приймати участь:

 • у засіданнях товариств педіатрів;

 • проведенні санітарно-просвітньої роботи як у відділеннях де працює, так і серед населення;

 • проведенні реферативних оглядів наукової та науково-практичної літератури.

Лікарі-інтерни повинні виконувати науково-дослідну роботу, яка забезпечує набуття навиків самостійної роботи з науковою літературою, формує здатність до аналізу й узагальнення матеріалу, розвитку клінічного мислення, вільного викладу своїх думок, критичне осмислення даних літератури.
В процесі стажування інтерн навчається оформленню основної медичної документації, набуває досвід в одержанні інформації загального характеру, виконує маніпуляції, спеціальні діагностичні методики. Лікар - інтерн веде особисту документацію, працює над написанням рефератів, разом з керівником звітує про практичні навички, які засвоїв.

Керівник повинен приділяти особливу увагу підбору хворих, зокрема, з урахуванням ознайомлення інтерна з їх патологією, тематика якої підлягає вивченню в даний період проходження інтернатури, його можливості самостійно виконувати необхідні діагностичні та лікувальні маніпуляції. Інтерну не слід обмежуватися роботою тільки з закріпленими за ним хворими. Він повинен знати всіх пацієнтів у відділенні, бути ознайомленим з динамікою захворювання та лікування тяжких хворих, з проведенням диференційної діагностики, незалежно від того, хто є їх лікуючим лікарем. Для підвищення активності лікаря інтерна необхідно йому доручати виконання різноманітних маніпуляцій, надавати допомогу в організації додаткових досліджень, стежити за виконанням відповідальних призначень. Особливо необхідно підкреслити, що обмеження діяльності лікаря-інтерна до рамок прикріплених за ним хворих – груба помилка навчання в інтернатурі.

Лікарі-інтерни знайомляться з усіма методиками практичних навичок обстеження і маніпуляцій згідно переліку. В даному переліку передбачено три рівня засвоєння матеріалу: 1-й рівень (+) – ознайомлення з даним питанням, 2-й (++) – уміння застосувати набуті знання і навички при курації хворих, виконувати найбільш типові варіанти чи їх окремі етапи, 3-й (+++) – уміння самостійно застосовувати набуті знання та навички в огляді дитини, обстеженні, діагностиці і лікуванні хворих дітей.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ГОЛОВНОГО ЛІКАРЯ БАЗИ СТАЖУВАННЯ


 • Після прибуття лікарів-інтернів у лікарню представляє їх колективу медичних працівників, знайомить з особливостями роботи і досягненнями лікарні в медичному обслуговуванні населення району, правами й обов'язками інтернів;

 • Залучає лікарів-інтернів до участі в суспільній, культурно-масовій і санітарно-просвітній роботі в масштабі всієї лікувальної установи;

 • Перевіряє роботу лікарів-інтернів по виконанню програм підготовки і дотриманню ними вимог суспільної і трудової дисципліни. Бере участь у щоквартальних зборах інтернів;

 • Перевіряє роботу безпосередніх керівників інтернів і періодично заслуховує їх на лікарняній нараді;

 • Вживає заходів щодо усунення зауважень, виявлених при квартальних перевірках стану підготовки інтернів викладачами вищого медичного навчального закладу;

 • Вживає заходів для створення інтернам необхідних побутових умов;

 • Проводить систематичні і планові заходи щодо забезпечення лікувально-діагностичних відділень і кабінетів усім необхідним медичним, санітарно-господарським майном і поповненню бібліотеки медичною літературою для повного і якісного виконання інтернами програми підготовки.


ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КЕРІВНИКА НА БАЗІ СТАЖУВАННЯ

Керівництво інтернами може доручатися лікарям, які мають атестаційний рівень вищої і першої категорії, великий досвід роботи і проходили підготовку на відповідному циклі підвищення кваліфікації. Керівництво інтернами повинно прийматись до уваги при визначенні кваліфікаційної категорії лікаря.Керівник інтернів:

 • Несе відповідальність за виконання інтернами програми інтернатури;

 • Проводить виховну роботу з питань етики і деонтології в практиці лікаря-педіатра, формування здорового способу життя;

 • Вживає заходів для госпіталізації хворих з різними захворюваннями, курація яких передбачена програмою інтернатури;

 • Надає повсякденну допомогу інтернам у придбанні практичних навичок, засвоєнні усіх видів лікувально-діагностичної роботи у відділенні;

 • Проводить з інтернами планові і тематичні обходи хворих, клінічні обговорення підсумків обходів, залучає інтернів до участі в консиліумах і присутності на патологоанатомічних розтинах;

 • Забезпечує активну участь інтернів у конференціях відділень і загальнолікарняних лікарських конференціях (патологоанатомічних, науково-практичних та інші), в роботі наукової спілки лікарів;

 • Обговорює з інтернами діагностичні і тактичні помилки у наданні швидкої і невідкладної медичної допомоги хворим дітям;

 • Допомагає інтернам придбати необхідні навички роботи в різних комісіях;

 • Залучає інтернів до роботі з ведення обліково-звітної документації, складанню планів, звітів і аналізу лікувально-профілактичної роботи відділення;

 • Два рази на місяць проводить з інтернами семінарські заняття по рекомендованій тематиці;

 • Приймає участь в організації тренінгу до ліцензійного іспиту КРОК-3 (згідно графіку кафедри);

 • Організує і проводить щоквартальні збори з лікарями-інтернами;

 • Активно залучає лікарів-інтернів до ведення у відділенні наукової і науково-практичної роботи;

 • Разом із прикріпленим до бази викладачем медичного ВНЗ доручає кожному інтерну розробку окремих тем за матеріалами відділення (лікарні), надає систематичну допомогу у виконанні запланованої роботи;

 • Систематично контролює вивчення і реферування лікарями-інтернами спеціальної медичної літератури. Вживає заходів до систематичного поповнення бібліотеки лікувальної установи новими виданнями за фахом;

 • Залучає інтернів до проведення реферативних оглядів у відділеннях лікарні;

 • Прищеплює лікарям-інтернам відданість до обраної спеціальності, повагу до колег і дотримання принципів медичної деонтології і етики в повсякденній роботі, почуття відповідальності та інші якості;

 • Строго контролює оформлення і якість ведення лікарями-інтернами медичної документації й особистої документації лікаря інтерна (індивідуального плану, щоденника);

 • Виявляє повсякденну увагу і турботу про матеріально-побутові умови інтернів;

 • Підтримує постійний зв'язок із професорсько-викладацьким складом профільної кафедри вищого медичного навчального закладу;

 • Бере активну участь у роботі методичних семінарів та інших заходів, які проводять ВНЗ, Департаменти обласних та міських відділів охорони здоров’я для керівників інтернів.

Для успішного виконання поставлених завдань і передбачених обов'язків по навчанню і вихованню лікарів-інтернів від керівника інтернів потрібно:

 • бути прикладом у виконанні службового і громадського обов'язку, у строгому дотриманні трудової і суспільної дисципліни, принципів етики і деонтології;

 • систематично працювати над підвищенням свого професійного рівня;

 • повсякденно стежити за досягненнями медичної науки і домагатися впровадження нових методів діагностики, лікування і профілактики в роботу лікувальної установи (відділення);

Керівник інтернів повинен планувати свою роботу на навчальний рік і вести документацію відповідно до вимог.

КОНТРОЛЬ ЗА ЯКІСТЮ ПІДГОТОВКИ

ЛІКАРІВ- ИНТЕРНІВ

Ефективність інтернатури визначається, насамперед, станом лікувальної і профілактичної роботи в базовій лікувальній установі, особистими і діловими якостями безпосереднього керівника інтернів: 1. Керівник інтернів контролює роботу лікарів-інтернів щодня.

 2. Головний лікар бере участь у квартальних зборах.

 3. Викладачі вищого медичного навчального закладу - щокварталу протягом заочного навчання (у серпні-вересні – з метою перевірки стану баз і прибуття інтернів; у січні, червні – проведення рубіжного контролю заочної частини інтернатури лікарів-інтернів 1-го та 2-го років навчання; березні – квітні - для перевірки ходу підготовки і надання організаційної та методичної допомоги). Додатковий контроль може бути зв'язаний з особливими місцевими умовами.

 4. Головні фахівці, представники Департаменту охорони здоров’я обласних та міських держадміністрацій – за планом.

Каталог: 419
419 -> Психолого-педагогічний семінар «Рівень професійної компетентності вчителів району» епіграф
419 -> Кримськотатарський етнос в історії України ХХ ххі ст
419 -> Стеценко н. І. Техногенна катастрофа
419 -> «У житті немає нічого кращого, як вивчати і викладати математику»,- писав відомий французький математик С. Д. Пуассон. Сучасні інноваційні методики відкривають широкий простір для творчого пошуку вчителя
419 -> Реферат Загальний обсяг бакалаврської роботи 59 сторінок. Робота містить 8 таблиць, з них у додатках 5; 1 графік, 4 рисунка, 4 схеми, що містяться у додатках; 23 додатки та карту-схему Корецького лісництва


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка