Державного підприємства «адміністрація морських портів україни»Сторінка10/16
Дата конвертації23.10.2016
Розмір2.54 Mb.
ТипРозрахунок
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   16

У проекті фінансового плану ДП "АМПУ" на 2015 рік зростання заробітної плати в цілому складає 115,3 %, що відповідає основним прогнозним макропоказникам економічного і соціального розвитку України.  1. Розрахунки з бюджетом.

Нараховані платежі до бюджетів всіх рівнів у 2015 році заплановані у сумі 2 570 040 тис. грн., на 161,0 % до факту 2014 року.

Таблиця 14 (тис. грн.)Показники

План 2014

Факт 2014

%

План 2015

%

план 2015/план 2014%

план 2015/факт 2014Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку

389 520

554 102

142,3

955 783

245,4

172,5

Податок на прибуток підприємств

285 015

339 316

119,1

658 164

230,9

194,0

Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування
(з мінусом)

197 976

197 976

100,0

329 425

166,4

166,4

Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів

511 302

504 812

98,7

626 668

122,6

124,1

Усього:

1 383 813

1 596 206

115,3

2 570 040

185,7

161,0

Розрахунок суми членських внесків:
Внесок на 2015 рік

Дунайська Комісія

138 213,0 євро


Міжнародна гідрографічна організація

23 906,88 євро

Комітет Меморандуму про взаєморозуміння щодо контролю суден державою порту у Чорноморському регіоні

25 000,0 дол. США

ДП «АМПУ» у 2015 році планує надати поворотну фінансову допомогу ДП «Укрводшлях» для проведення днопоглиблювальних робіт на річці Дніпро у розмірі 50 млн. грн. згідно листа Міністерства інфраструктури України від 07.05.2015 № 5045/1.1/10-155. Кредитування
На теперішній час ДП «АМПУ» має зобов’язання по довгостроковому кредитному договору, який перейшов по розподільчому балансу 13.06.2013 року від державного підприємства «Одеський морський торговельний порт». Станом на 31.12.2014 заборгованість складала 57,395 млн. дол. США – 1 245 472 тис. грн.

В 2015 році планується погашення тілу кредиту у розмірі 14 ,0 млн. дол. США – 304 006,0 тис. грн. та сплати відсотків за користування кредитними коштами у розмірі 119 311 тис. грн. Витрати на сплату відсотків за користування кредитними коштами передбачено капіталізувати.


6. Розподіл чистого прибутку у проекті фінансового плану

ДП «АМПУ» на 2015 рік
Нерозподілений прибуток на початок періоду – 271 323 тис. грн.

Чистий прибуток 2015 – 2 998 303 тис. грн.

Дивіденди – 955 783 тис. грн.

Фонд розвитку виробництва – 715 186 тис. грн.

Інші цілі - 133 268 тис. грн.

Нерозподілений прибуток на кінець періоду – 1 465 389 тис. грн.


7. Капітальні інвестиції
У 2015 році передбачено освоїти капітальні інвестиції у розмірі 715 186 тис. грн.. Джерелами капітальних інвестицій є власні кошти підприємства (за рахунок прибутку - у розмірі 581 269 тис. грн., амортизаційних відрахувань у розмірі 133 917 тис. грн.

Таблиця 15 (тис. грн.)№ з/п

Назва об’єкта

План 2014 (З ПДВ)

Факт 2014 (З ПДВ)

%

факт2014/план 2014План 2015

1

Капітальне будівництво

528 978

498 531

94,2

183 408

2

Придбання (виготовлення) основних засобів

95 019

25 902

27,3

177 447

3

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

7 069

2 786

39,4

8 781

4

Придбання (створення) нематеріальних активів

33 832

4 171

12,3

39 651

5

Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів

570 776

435 822

76,4

305 899

Усього:

1 235 674

967 212

78,3

715 186

ДП «АМПУ» утворене на виконання положень Закону України «Про морські порти України» (далі – Закон), розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.03.2013 №133 – р «Про погодження пропозиції щодо реорганізації державних підприємств морського транспорту», наказу Міністерства інфраструктури від 19.03.2013 № 163 « Про заходи щодо реорганізації державних підприємств морського транспорту та утворення державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (далі – Наказ).

Пунктом 7 Наказу визначено, що «після проведення державної реєстрації Адміністрації морських портів України головам Комісій передати, а голові Адміністрації морських портів України прийняти на баланс майно, права та обов’язки державних підприємств морського транспорту, що реорганізуються, згідно із затвердженими Міністерством розподільчими балансами та актами приймання-передачі».

Відповідно до першого абзацу пункту 5 Розділу VI Закону, його «…реалізація не має наслідком дострокове припинення договорів щодо використання об’єктів портової інфраструктури, які були укладені державними підприємствами - морськими портами чи державними органами з суб’єктами господарювання до набрання чинності цим Законом».

Відповідно до другого абзацу пункту 5 Розділу VI Закону, «усі документи дозвільного характеру на будівництво об’єктів портової інфраструктури, видані до набрання чинності цим Законом, у тому числі центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах морського і річкового транспорту, зберігають чинність»;

Відповідно до пункту 1 Наказу, реорганізація державних підприємств морського транспорту відбулась шляхом виділу стратегічних об’єктів портової інфраструктури, іншого майна, прав та обов’язків стосовно них (далі – реорганізація) відповідно до розподільчих балансів; пунктом 3 Наказу установлено, що ДП «АМПУ» є правонаступником державних підприємств морського транспорту, зазначених у пункті 1 Наказу, у частині майна, прав та обов’язків відповідно до розподільчих балансів.


7.1. Капітальне будівництво

7.1.1. Будівництво Контейнерного терміналу у рамках проекту «Розвиток Карантинного молу» - 120 018 тис. грн.

(Одеська філія).

Загальна кошторисна вартість проекту становить 5 188, 8 млн. грн. (у т. ч. ПДВ) у відповідності з затвердженою технічною документацію ДП «Укрдержекспертиза» від 17.07.2014 року.

Розвиток Карантинного молу передбачає будівництво спеціалізованого контейнерного терміналу (СКТ) на знов утвореній території із зовнішньої сторони Карантинного молу та днопоглиблення акваторії і створення захисних споруд.

Територія утворюється в акваторії Одеської затоки з глибинами від 3,0 до 15,0 м.

Площа створюваної території – 19,3 га. Площа прилеглої захищеної акваторії - біля 40 га. Довжина причального фронту, що створюється - 600 м, глибина біля причалу – 15,0 м.

Автотранспортний зв'язок із зовнішніми магістралями здійснюється по існуючому шляхопроводу.

Залізничний зв'язок району здійснюється через станцію «Одеса-Порт».

Для захисту від хвилювання передбачається будівництво огороджувальних споруд.Термін окупності проекту 11,8 року (без урахування періоду будівництва.) Очікуваний чистий прибуток 231 285,0 тис. грн. на рік.

Кількість створюваних робочих місць на терміналі - біля 500.

Титул будови «Будівництво 1-ої черги (гідротехнічні споруди) контейнерного термінала на Карантинному молу ДП «ОМТП», затверджений розпорядженням Кабінету міністрів України від 21.11.2012 №938-р. Частка інвестицій Одеської філії ДП «АМПУ» за проектом становить 2 724, 42 млн. грн. (з ПДВ).

У 2014 році виконано коригування проектно-кошторисної документації з розподілом об’єкту на шість пускових комплексів задля найшвидшої окупності капітальних інвестицій і реалізації поетапного введення об’єкту в експлуатацію відповідно до вимог чинного законодавства.

Відповідно до відкоригованої проектно-кошторисної документації Частка інвестицій Одеської філії ДП «АМПУ» за проектом становить 2 724,4 млн. грн (з ПДВ). Станом на 01.01.2015 р. кап. інвестиції у проект становили 2 464,4 млн. грн (з ПДВ).

На даний час за кошти проектувальника відкоригована проектно-кошторисна документація по огороджувальному хвилелому, яка знаходиться на розгляду в ДП «Укрінвестекспертиза».

У 2015 р. плануються роботи з третього пускового комплексу - днопоглиблювання до 15 метрів глибин біля причалів та продовження робіт з будівництва огороджувального хвилелому із завершенням у 2017 році та введенням в експлуатацію у грудні 2017 року.

У зв’язку з тим, що термін дії титулу будови, що був затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21.11.2012 р. № 938-р. вичерпано та з метою завершення будівництва вищевказаного об’єкта розроблено проект титулу будови та проект розпорядження Кабінету Міністрів України за відкоригованим проектом 2014 року.

На даний час виконуються завершальні роботи з виготовлення масивів-гігантів для будівництва огороджувального хвилелому Контейнерного терміналу, технологія виробництва яких унікальна і виконується в перше на території України.

У серпні 2014 р. здійснено введення в експлуатацію «Будівництво 1-ої черги (гідротехнічні споруди) контейнерного терміналу на Карантинному молу ДП ”Одеський морський торговий порт” за рахунок штучно створеної території (1-й та 2-й пусковий комплекс)»(сертифікат серія ІУ №164142240393 від 12.08.2014 року). Потужність введених в експлуатацію об’єктів: перший пусковий комплекс – 125000 TEU; другий пусковий комплекс – 125 000 TEU; протяжність причалів -650м, у тому числі: причал 1к -350м; причал 2к-300м; акваторія -65 га; берегоукріплення - 2шт; протяжність берегоукріплень -430 м, утому числі північне берегоукріплення – 170 м; південне берегоукріплення вздовж території – 260м; територія – 19,3 га, трансформаторна підстанція – 6/0,4 кВ.

Підстави: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.11.2012 № 938-р., Державна архітектурно-будівельна інспекція України, Дозвіл від 27.08.2010 № 02/15, Дозвіл Міністерства екології та природних ресурсів України від 28.02.2013 №004/02-13-ОД.

Капітальні вкладення по цьому об’єкту сплановані з урахуванням фактичних обставин ведення будівництва. Зокрема, у зв'язку з тим, що роботи виконуються у відкритому морі, на терміни виконання робіт впливають несприятливі погодні умови в осінньо-зимовий період. Також відповідно до проектної документації для будівництва хвилелому необхідно виготовлення масивів - гігантів за унікальною технологією. При плануванні капітальних вкладень на цей об’єкт враховані можливі ризики від нарощення кредитного портфелю на фінансування вищезазначеного об’єкту.

Враховуючи обставини проведення будівельних робіт, необхідність уточнення частини проектних та технологічних рішень, в теперішній час здійснюються заходи з коригування проектної документації за даним об’єктом з наступним коригуванням титулу будови згідно положень постанови Кабінету Міністрів України від 08.09.1997 р. №995 «Про порядок затвердження титулів будов (об`єктів), будівництво яких здійснюється із залучанням бюджетних коштів або коштів підприємств державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 р. №560 «Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи», що дозволить врегулювати питання капітальних вкладень по об'єкту будівництва в наступних роках.
7.1.2. Будівництво причалу №35 (1-з) – 57 250 тис. грн.

(Одеська філія).

Проектом передбачено будівництво універсального причалу з лівого боку Андросівського молу. Причал придатний для перевалки контейнерів, генеральних чи навалочних вантажів. Будівництво причалу надасть можливість збільшення вантажообігу порту за рахунок перевантаження зернових культур до 4,5 млн. тон на рік.

Термінал планується обладнати сучасним елеватором з зерно-перевантажувальними машинами, пропускною здатністю біля 2,0 млн. тонн на рік.

Проектна довжина причалу – 256 м. Після введення в експлуатацію глибина біля причалу - 12,0 м.

Автотранспортний зв'язок із зовнішніми магістралями здійснюється по існуючому шляхопроводу.

Залізничний зв'язок району здійснюється через станцію «Одеса-Порт».

Кількість створюваних робочих місць на терміналі - біля 200.

Загальна вартість проекту будівництва 422,4 млн. грн.

Проектно-кошторисна документація проекту затверджена УДІЕ «Укрінвестекспертиза» № 258п від 30.08.2004 р., ДП «Укрдержбудекспертиза» № 9 від 26.02.2009р.

Очікуваний чистий прибуток 36 900,0 тис. грн. на рік.

Термін окупності проекту 11,4 років

У 2014 здійснено коригування проектно-кошторисної документації у зв’язку зі змінами проектних рішень відносно виробничого призначення причального комплексу. Відповідно до вимог ТОВ «Бруклін-Київ» первісне призначення причалу під обробку суден типу ро-ро змінено на перевалку зернових вантажів.

Відповідні зміни були внесені у проектно – кошторисну документацію та титул будови об’єкту, який затверджений Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, Міністерством фінансів та на даний час перебуває на розгляді у Міністерстві економіки Украйни.

Станом на 01.01.2015 р. капітальні інвестиції у проект становили 163,4 млн. грн (з ПДВ) з початку реалізації проекту.

07.05.2015 р. оголошено тендер для повторного проведення торгів з вибору генерального підрядника для будівництва причалу. Розкриття пропозицій учасників – 08.05.2015.

Очікуваний період вводу об’єкту в експлуатацію - четвертий квартал 2016 року. (1-З введуть в експлуатацію як цілісний об’єкт, без розбивки по пусковим комплексам 2А, 3А,3Б та 4).


7.1.3. Будівництво 1-го і 2-го колін та нової частини 3-го коліна морського підхідного каналу порту «Южний» - 331 тис. грн.,

(філія «Дельта-лоцман»).
Відповідно до затвердженого фінансового плану на 2012 рік було розроблено проект та отримано позитивний експертний звіт №00-0251-12/ПБ від 25.04.2012 ДП «Укрдержбудекспертиза» щодо розгляду проектної документації по робочому проекту «Будівництво 1-го і 2-го колін та нової частини 3-го коліна морського підхідного каналу порту «Южний»». Основною метою зазначеного будівництва є виконання днопоглиблювальних робіт з метою забезпечення безпечного виходу розрахункового судна СН-200 у вантажі з порту «Южний». Заплановане будівництво здійснюється поза межами існуючої акваторії ДП «МТП «Южний». Проектними рішеннями забезпечуються національні вимоги в частині охорони довкілля, охорони праці, заходи з техніки безпеки об’єкта будівництва першого і другого колін та нової частини третього коліна морського підхідного каналу ДП «МТП «Южний». Кошторисна вартість будівництва відповідно до робочого проекту складає 856 108,3 тис. грн., строк будівництва визначено 2012 – 2015 роки.

Робочий проект та титул будови зазначеного вище об’єкту затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.09.2012 №714-р «Про затвердження робочого проекту та титулу будови «Будівництво 1-го і 2-го колін та нової частини 3-го коліна морського підхідного каналу порту «Южний». Названий проект внесено до Переліку інфраструктурних проектів у сфері транспорту (п.20), затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 563-р.

Проектом фінансового плану філії «Дельта-лоцман» ДП «АМПУ» на 2015 рік передбачено обсяг витрат за об’єктом «Будівництво першого та другого колін та нової частини третього коліна морського підхідного каналу порту «Южний» в розмірі, що відповідає показникам Розпорядження КМУ №714-р, зокрема, витрати на коригування робочого проекту «Будівництво 1-го і 2-го колін та нової частини 3-го коліна МПК порту «Южний» за договором, укладеним з ДП «ЧорноморНДІпроект» від 16.12.2014 № 212-В-ФДЛ-14, та витрати на виконання робіт з «Будівництва 1-го і 2-го колін та нової частини 3-го коліна морського підхідного каналу порту «Южний» за договором, укладеним з ТОВ «Мьобіус Констракшн Юкреін» від 17.12.2012 № 434/В-12.

06.01.2015, відповідно до умов договору від 16.12.2014


№ 212-В-ФДЛ-14, сплачено аванс у розмірі 235,1 тис. грн. з ПДВ, що складає 50% вартості проектних робіт.

Розрахунок терміну окупності наведений в таблиці 1 (зазначений розрахунок взятий із робочого проекту «Будівництво 1-го і 2-го колін та нової частини 3-го коліна морського підхідного каналу порту «Южний»).

Термін окупності капітальних вкладень (без врахування періоду будівництва) складе 7,6 років, що є допустимим терміном для такого роду споруд і свідчить про економічну ефективність капітальних вкладень.

Таблиця 1

Термін окупності проекту «Будівництво 1-го і 2-го колін та нової частини 3-го коліна морського підхідного каналу порту «Южний»

№ п/п

Показник

Величина, млн. грн.

1.

Капітальні вкладення (без ПДВ)

713,4

2.

Доходи

123,5

3.

Експлуатаційні витрати

14,3

4.

Прибуток

109,2

5.

Податок на прибуток

17,5

6.

Чистий прибуток

91,7

7.

Термін окупності, років

7,8


Каталог: files
files -> Інформація для вступників 2015 року до аспірантури Інституту соціології Національної Академії наук України
files -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
files -> Про вступний іспит та реферат при вступі до аспірантури Інституту соціології нан україни
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
files -> Портфоліо вчителя


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   16
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка