Державного підприємства «адміністрація морських портів україни»Сторінка2/16
Дата конвертації23.10.2016
Розмір2.54 Mb.
ТипРозрахунок
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Доходи від портових зборів розраховувались адміністраціями морських портів на підставі інформації, наданої портовими операторами, які здійснюють свою діяльність в межах морських портів, щодо запланованого вантажообігу на 2015 рік, та середньостатистичної доходної ставки від портових зборів на 2015 рік.

Розмір ставок та порядок стягнення портових зборів встановлено наказом Міністерства інфраструктури від 27.05.2013 №316 «Про портові збори», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 12.06.2013 за №930/23462 (далі – Наказ 316).

Доходи від основної діяльності на 2015 рік розраховані по затвердженим ставкам у доларах США та перераховані по курсу 21,7 грн./дол. США.

Плата за використання причалів, на яких переробляються наливні вантажі, розраховані згідно вільних тарифів адміністраціями морських портів.

Лоцманські послуги, послуги з регулювання руху суден та забезпечення проведення криголамних робіт – це доходи від спецпослуг, які надаються за державно встановленими тарифами згідно наказів:

Наказ Міністерства інфраструктури України від 26.12.2013  № 1059 Про затвердження Тарифів на послуги із забезпечення проведення криголамних робіт, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16 січня 2014 р. за № 72/24849.

Наказ Міністерства інфраструктури України від 03.12.2013  № 965 Про затвердження Тарифів на послуги із забезпечення лоцманського проведення суден, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18 грудня 2013 р. за № 2138/24670

Наказ Міністерства інфраструктури України від 08.05.2013 № 291 Про затвердження Порядку надання послуг з регулювання руху суден, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24 травня 2013 р. за № 807/23339.

Доходи ДП «АМПУ» від портових зборів, доходів від лоцманських послуг та послуг з регулювання суден складають близько 85,8 відсотків чистого доходу підприємства.

Також, в складі чистого доходу передбачено отримання доходів від допоміжних підрозділів, а саме доходи від:

використання інфраструктури порту;

послуги служби морської безпеки та пожежної охорони;

надання послуг тепло-сантехнічним господарством, електромережі, електрозв’язку, служби інформаційних технологій та інші.

Доходи підрозділів адміністрацій морських портів розраховані виходячи з існуючих умов роботи та діючих вільних тарифів.
3.2.2. Інші операційні доходи

Інші операційні доходи на 2015 рік заплановані у розмірі 561 090 тис. грн., що відносно планового показника 2014 року складає 150,5 % та 118,6% відносно фактичного показника 2014 року.


Таблиця 3 (тис. грн.)

Стаття доходу

План 2014

Факт 2014

%

План 2015

%

план 2015/план 2014%

план 2015/факт 2014від купівлі- продажу іноземної валюти

55 996

43 332

77,4

39 402

70,4

90,9

доходи від соцсфери

19 488

18 032

92,5

19 880

102,0

110,2

від реалізації оборотних активів

2 509

3 152

125,6

2 418

96,4

76,7

від операційної оренди активів

4 911

4 728

96,3

4 385

89,3

92,7

доходи від спільної діяльності

62 019

66 502

107,2

58 280

94,0

87,6

відсоток від залишку коштів на поточних рахунках

4 279

20 962
108 277відшкодування вартості ресурсів сторонніми організаціями

87 063

90 090

103,5

111 466

128,0

123,7

відшкодування вартості послуг залізниці сторонніми організаціями

5 589

6 001

107,4

8 650

154,8

144,1

від операційної курсової різниці

107 504

191 148

177,8

196 727

183,0

102,9

Погашення боргу ДП «Укртехфлот», раніше віднесеного до сумнівного

13 968

13 968

100,0


інші доходи від операційної діяльності

9 451

15 220

161,0

11 605

122,8

76,2

Разом інші операційні доходи


372 777

473 135

126,9

561 090

150,5

118,6


3.2.3. Інші доходи

Інші доходи заплановані у розмірі 116 724 тис. грн., з яких 105 308,2 тис. грн. - дохід від неопераційної курсової різниці в наслідок переоцінки кредиторської заборгованості на дату балансу . До складу інших доходів також відносяться доходи від списання майна, доходи від безоплатно одержаних активів.


Таблиця 4 (тис. грн.)

Стаття доходу

План 2014

Факт 2014

%

План 2015

%

план 2015/план 2014%

план 2015/факт 2014курсові різниці


105 308від безоплатно одержаних активів

11 846

11 044

93,2

10 202

86,1

92,4

від списання основних засобів

1 632

588

36

661

40,5

112,4

Інші

27

1 002
553
55,2


Всього інших доходів


13 505


12 634

93,6


116 724Згідно з п.18 Національних Стандартів бухгалтерського обліку (Положення) №15 «Дохід» доходи від безоплатно одержаних активів визначаються пропорційно сумі амортизації відповідних активів одночасно з її нарахуванням. Безоплатно одержані активи одержувалися підприємствами морської галузі у процесі їх функціонування та перейшли до ДП «АМПУ» по розподільчим балансам підчас реорганізації шляхом виділення.

Списання основних засобів обумовлено необхідністю ліквідації основних засобів, використання яких не можливе внаслідок втрати ними первинної якості, відтворення і ремонт яких є не ефективним, та які передані на баланс ДП «АМПУ» згідно актів приймання-передачі від державних підприємств, які було реорганізовано шляхом виділення. Процедура списання основних засобів державними підприємствами доволі тривала, тому усі основні засоби, які потребували списання у процесі реорганізації і не були списані з балансів підприємств, які реорганізовувалися, були передані для закінчення процедури списання до ДП «АМПУ».
3.2.4. Інші фінансові доходи

Інші фінансові доходи заплановані у розмірі 67 731 тис. грн. - відсотки по депозитним рахункам.


3.3. Витрати

Структура витрат

Загальна планова сума витрат на 2015 рік становить 4 338 412 тис. грн., що на 149,0 % більше ніж у фінансового плану на 2014 рік, та на 145,6 більше фактичних показників за 2014 рік. Витрати на собівартість складають 53,7 % у загальному обсязі витрат.

У загальному обсязі витрат адміністративні витрати складають 8,7%, інші операційні витрати – 12,4 %, інші витрати – 10 %, податок на прибуток – 15,2 %.
Таблиця 5 (тис. грн.)


Показники

План 2014

Факт 2014

%

План 2015

%

план 2015/план 2014
%

план 2015/факт 2014Собівартість

1 648 346

1 396 365

84,7

2 330 260

141,4

166,9

Адміністративні витрати

319 844

303 808

95,0

380 355

118,9

125,2

Витрати на збут

28

28

100,0

-

-

-

Інші операційні витрати

331 720

363 875

109,7

537 675

162,1

147,8

Фінансові витрати

-

-

-

-

-

-

Інші витрати

326 328

577 022

176,8

431 958

132,4

74,9

Податок на прибуток від звичайної діяльності

285 015

339 316

119,1

658 164

230,9

194,0

Разом витрати

2 911 281

2 980 414

102,4

4 338 412

149,0

145,63.3.1. Собівартість

У проекті фінансового плану на 2015 рік собівартість реалізованих послуг становить 2 330 260 тис. грн., що становить 141,4 % до планового показника на 2014 рік, та 166,9 % до фактичного показника за 2014 рік.

До складу собівартості у фінансовому плані на 2015 рік включені витрати по функціонуванню таких підрозділів ДП «АМПУ» (15 філій):

Служби капітанів портів

Диспетчерські служби

Відділи обліку вантажів

Дільниці локомотивного господарства

Порто пункти

Служби флоту

Пасажирські комплекси

Служби енергозабезпечення, тепло та водопостачання

Служби зв’язку

Служби морської безпеки

Ремонтно-будівельні дільниці

Водолазна служба

Автотранспортні дільниці

Відділи матеріально-технічного забезпечення

Учбово-курсові комбінати

Цех з пошиття спецодягу

Бомбосховища

Об’єкти гідротехнічного призначення

Об’єкти загально портової інфраструктури

Залізничні колії

Структура собівартості

Таблиця 6 (тис. грн.)Стаття витрат

План 2014

Факт 2014

%

План 2015

%

план 2015/план

2014


%

план 2015/факт 2014Витрати на оплату праці

467 925

460 160

98,3

515 254

110,1

112,0

Нарахування на заробітну плату

168 377

162 553

96,5

182 258

108,2

112,1

Паливо

103 927

89 200

85,8

174 643

168,0

195,8

Електроенергія

28 692

23 872

83,2

32 633

113,7

136,7

Матеріали

42 061

25 974

61,8

70 501

167,6

271,4

Ремонт

120 546

46 615

38,7

276 202

229,1

у 5 разів

Днопоглиблення

154 603

91 762

59,4

394 317

255,1

у 4 рази

Амортизація

325 527

316 000

97,1

338 605

104,0

107,2

Інші

236 688

180 229

76,1

345 847

146,1

191,9

Всього

1 648 346

1 396 365

84,7

2 330 260

141,4

166,9

Витрати у складі собівартості відповідають потребам підприємства для виконання основної мети його створення, а саме утримання та забезпечення ефективного використання стратегічних об’єктів портової інфраструктури державної форми власності, переданих йому у господарське відання, у тому числі ремонту гідротехнічних споруд, інших об’єктів портової інфраструктури, розташованих у межах території та акваторії морських портів.

Збільшення витрат у складі собівартості у плані на 2015 рік по відношенню до фактичних та планових показників 2014 року обумовлено необхідністю здійснення наступних заходів:

У фінансовому плані на 2015 рік заплановано 55 000,0 тис. грн. на охорону та оборону території морських портів на виконання розпорядження Міністра інфраструктури України від 12.02.2015 № 30-т та Плану спільних заходів Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства інфраструктури України щодо посилення охорони та оборони стратегічних об’єктів транспортної інфраструктури, а саме укладання договорів з підрозділами Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ України.витрати на ремонти у фінансовому плані на 2015 рік складають 276 202 тис. грн. та передбачають ремонти плавзасобів та ремонти гідротехнічних споруд.

Відповідно до статті 10 Кодексу торговельного мореплавства України «Державний нагляд за торгівельною морехідністю» експлуатація суден повинна проводитися під державним наглядом класифікаційного товариства.

Згідно з ст. 26 Закону України «Про транспорт» технічний нагляд за суднами та їх класифікація незалежно від форм власності судна і його власника здійснюються класифікаційним товариством, обраним за пропозицією судновласника та за погодженням з центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту.

Технічний нагляд за експлуатацією суден флоту ДП «АМПУ» здійснює державне підприємство Класифікаційне товариство «Регістр судноплавства України».Довідка: Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України "Про вдосконалення технічного, класифікаційного і судноплавного нагляду на морському і річковому транспорті" від 08.06.1998 р. № 814, Регістр судноплавства України є класифікаційним товариством, яке здійснює технічний нагляд і проводить класифікацію морських і річкових торговельних суден відповідно до статті 22 Кодексу торговельного мореплавства України та статей 26 і 29  Закону України "Про транспорт".

Класифікації та технічному нагляду Регістру підлягають морські судна, судна внутрішнього та змішаного (ріка-море) плавання незалежно від форм власності та відомчої належності: 
- самохідні судна - незалежно від потужності головних механізмів; 
- несамохідні судна і плавучі засоби спеціального призначення - незалежно від валової місткості; 
- вітрильні та вітрильно-моторні судна.


Регістр судноплавства України виконує технічний нагляд за суднами в експлуатації, екологічною безпекою суден, іншими об'єктами та процесами промисловості і транспорту, за судноплавними гідротехнічними спорудами та гідротехнічними спорудами портівсуднобудівних та судноремонтних заводів при їх проектуванні, будівництві та експлуатації, за промірними роботами.

У складі Регістру судноплавства України створений та акредитований Орган із сертифікації систем управління якістю в національній системі сертифікації УкрСЕПРО (атестат акредитації від 06.04.2001 р. № UA 5.001.036), Орган із сертифікації систем менеджменту якості у міжнародній системі сертифікації SIC (System of Independent Certification, атестат акредитації від 27.10.2004 р. № UA.02.009) та Орган із сертифікації систем управління якістю в системі сертифікації Регістру судноплавства України.
Відповідно до правил Регістру судноплавства України технічний нагляд за суднами при експлуатації передбачає:

 • проведення оглядів (щорічний – 1 раз на рік, позачерговий – при виникненні потреби ( заміна механізму, обладнання, аварійні випадки то що);

 • нагляд за ремонтами суден (класифікаційний – 1 раз в 2 - 5 років в залежності від року побудови судна, доковий – 1 раз в період 1-3 роки в залежності від класу судна, пасажирські – 1 раз на рік, позачерговий – в разі виникнення необхідності).

Ремонти суден проводяться в наступному об’ємі:

 1. Каталог: files
  files -> Інформація для вступників 2015 року до аспірантури Інституту соціології Національної Академії наук України
  files -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
  files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
  files -> Про вступний іспит та реферат при вступі до аспірантури Інституту соціології нан україни
  files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
  files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
  files -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
  files -> Портфоліо вчителя


  Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка