Державного підприємства «адміністрація морських портів україни»


витрати на технічне обслуговуванняСторінка4/16
Дата конвертації23.10.2016
Розмір2.54 Mb.
ТипРозрахунок
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

витрати на технічне обслуговування, на державний технічний нагляд Регістру судноплавства України та паспортизацію будівель та споруд різного призначення складають 31 250 тис. грн.

На теперішній час на балансі ДП «АМПУ» обліковується: автотранспортних засобів - 486 од.; засобів портової механізації - 196 од., плавзасобів – 164 од.

Відповідно до чинного законодавства, експлуатація несправних колісних транспортних засобів заборонена. Згідно діючих правил і державних стандартів (у т. ч. законів України «Про дорожній рух», «Про автомобільний транспорт», «Правил експлуатації колісних транспортних засобів», «Правила надання послуг з технічного обслуговування і ремонту автомобільних транспортних засобів», «Правил технічної експлуатації підйомне-транспортного устаткування морських портів» тощо), з метою забезпечення безпечної, безаварійної експлуатації КТЗ, утримання їх в належному технічному стані протягом періоду експлуатації та попередження виходу з ладу, забезпечення технічних характеристик, встановлених підприємством-виробником КТЗ, забезпечення безпеки пасажирських та вантажних перевезень автотранспортними засобами, вантажно-розвантажувальних

та інших робот, які виконуються із застосуванням засобів портової механізації, для створення безпечних умов для учасників дорожнього руху та виробничих процесів, охорони навколишнього природного середовища, необхідно забезпечити утримання КТЗ у технічно-справному стані. Для цього необхідно регулярно проводити їх технічний огляд, технічне обслуговування (у т. ч. регламентне) та ремонт. Підприємства-виробники КТЗ, для забезпечення встановлених технічних характеристик КТЗ та умов надання власних гарантій на експлуатацію КТЗ, визначають періодичність і обсяг проведення обов'язкових регламентних технічних обслуговувань різних типів (марок) КТЗ.

Своєчасне проведення технічного обслуговування дозволяє забезпечити збільшення терміну служби експлуатації КТЗ, зниження фінансових витрат на проведення її капітальних ремонтів, створення безпечних умов праці водіїв та машиністів.

Витрати на державний технічний нагляд Регістру судноплавства України та паспортизацію будівель та споруд різного призначення.

ДП «АМПУ» експлуатує більше ніж чотириста гідротехнічних споруд різного призначення, які знаходяться під державним технічним наглядом Регістру судноплавства України, що передбачає отримання документів Регістру судноплавства України - Свідоцтва про придатність гідротехнічних споруд (далі – ГТС) до експлуатації та проведення щорічного підтвердження свідоцтва в ході здійснення обов’язкового державного нагляду за технічним станом ГТС. Тобто витрати на послуги Регістру судноплавства України є обов’язковою статтею витрат ДП «АМПУ», яке не може здійснювати легітимну експлуатацію споруд без пред’явлення їх Регістру судноплавства України.

Нормативними актами, що потребують обов’язкового державного технічного нагляду Регістру судноплавства України є «Положення про організацію та порядок здійснення державного технічного нагляду за судноплавними гідротехнічними спорудами та гідротехнічними спорудами портів, суднобудівних та судноремонтних заводів, що перебувають у експлуатації», затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 20.11.2003 № 906 та Постанова Кабінету Міністрів України


від 08.06.1998 №814 «Про вдосконалення технічного, класифікаційного і судноплавного нагляду на морському та річковому транспорті».

Відповідно до п. 5.1. загально-державного нормативного документу України «Правила обстежень, оцінки технічного стану та паспортизації будівель і споруд» (далі – Правила), розробленого та затвердженого наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України та Держнаглядохоронпраці України від 27.11.1997 № 32/288 на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 05.05.1997 № 409 «Про забезпечення надійності й безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж» «5.1. Паспортизації підлягають будівлі (споруди) всіх підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності». Також відповідно до п.3.1 Правил «Власник будівлі (споруди) … зобов’язаний забезпечити обстеження будівель (споруд) шляхом залучення на договірних засадах для виконання цієї роботи спеціалізовані організації» та відповідно до п.3.2. «Власник будівлі (споруди) при організації та проведенні обстежень несе відповідальність … за дотримання термінів та видів обстежень, своєчасне укладання договорів та повне фінансування робіт з обстежень будівель».

Виконання вимог вищеназваних документів контролюється Державною інспекцією архітектурно-будівельного контролю. Невиконання обстежень та паспортизації передбачає переслідування за Законом та стягнення штрафів.

ДП «АМПУ» проводить свою діяльність легітимно та не порушує нормативні акти щодо експлуатації будівель та споруд та положення Статті 15 (п.3), де вказано, що Адміністрація морських портів України створена з метою «організації та забезпечення безпечної експлуатації об’єктів портової інфраструктури державної власності …».

На виконання вимог перелічених вище документів, в фінансовий план ДП «АМПУ» на 2015 рік включені витрати на виконання паспортизації будівель та споруд, які за ним закріплені відповідно до бухгалтерського обліку.

Витрати, пов’язані з охороною навколишнього середовища складають 16 655 тис. грн.. Згідно статті 15 на ДП «АМПУ» покладені обов’язки із забезпечення дотримання законодавства про охорону навколишнього природного середовища; забезпечення проведення робіт з ліквідації наслідків забруднення території та акваторії морського порту; контролю і підтримання оголошених глибин.

Виконання цих функцій передбачає необхідність витрат на охорону навколишнього середовища. Без передбачення у фінансовому плані відповідних коштів, існує загроза:

відсутності дозволів (на викиди, скиди, утворення/розміщення відходів та інше), що призведе до призупинення діяльності підприємства, арешту майна та рахунків;

неможливості розроблення обґрунтовуючих матеріалів (інвентаризації, паспортизації, виконання моніторингу та інше), що призведе до неможливості отримання або анулювання вищевказаних дозволів;

не виконання робіт (послуг) в сфері безпечного поводження з відходами, що призведе до завдання шкоди навколишньому середовищу та стягненню з підприємства компенсації завданої шкоди в судовому порядку;

неможливості розробки оцінки впливу на навколишнє середовище, здійснення та отримання позитивних висновків екологічної експертизи, без яких експлуатація об’єктів ДП «АМПУ» заборонена (або призупиняється);

невжиття заходів щодо локалізації і ліквідації забруднень навколишнього середовища (роботи природоохоронної техніки, бонування, застосування біосорбентів та інше), що призведе до значної шкоди навколишньому середовищу, фінансовим стягненням та кримінальної відповідальності керівництва підприємства;

невиконання міжнародних зобов’язань держави (здійснення прийому забруднень з суден), що призведе до забруднення морів та океанів, міжнародних судових спорів, стягнень валютних коштів з підприємства, погіршення іміджу портів України.3.3.2. Адміністративні витрати

Адміністративні витрати ДП «АМПУ» на 2015 рік заплановані у розмірі 380 355 тис. грн. (табл.7), що відносно планового показника 2014 року складає 125,2 % та відносно фактичного показника 2014 року – 118,9%.Структура адміністративних витрат

Таблиця 7 (тис. грн)Стаття витрат

План 2014

Факт 2014

%

План 2015

%

план 2015/план 2014%

план 2015/факт 2014Витрати на оплату праці

159 556

158 465

99,3

183 295

114,9

115,7

Нарахування на заробітну плату

56 538

54 761

96,9

63 924

113,1

116,7

Витрати пов′язані з використанням службових автомобілів

14 321

15 226

106,3

15 190

106,1

99,8

Матеріали

4 842

3 915

80,9

5 888

121,6

150,4

Витрати на службові відрядження

2 903

2 596

89,4

2 713

93,5

104,5

Витрати на аудиторські послуги

963

520

54,0

5 926Витрати на консалтингові послуги


5 500Послуги з оцінки майна

737

81

10,9

8 308Витрати на зв′язок

3 515

2 870

81,7

3 277

93,2

114,2

Амортизація

19 572

17 778

90,8

15 793

80,7

88,8

Юридичні послуги

3 371

1 134

33,6

3 090

91,7

272,5

Податки та обов’язкові платежі

4 378

4 334

99,0

4 663

106,5

107,6

Послуги банку

3 772

2 651

70,3

2 612

69,2

98,5

Утримання основних фондів,

у тому числі ремонт19 713

7 418


17 879

7 008


90,7

94,5


28 051

14 816


142,3

199,7


156,9

211,4


Інші

25 663

21 598

84,2

32 125

125,1

148,7

Разом адміністративні витрати

319 844

303 808

95,0

380 355

118,9

125,2

Каталог: files
files -> Інформація для вступників 2015 року до аспірантури Інституту соціології Національної Академії наук України
files -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
files -> Про вступний іспит та реферат при вступі до аспірантури Інституту соціології нан україни
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
files -> Портфоліо вчителя


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка