Державного підприємства «адміністрація морських портів україни»Сторінка5/16
Дата конвертації23.10.2016
Розмір2.54 Mb.
#125
ТипРозрахунок
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

У проекті фінансового плану на 2015 рік витрати на утримання транспорту у складі адміністративних витрат складають 15 190 тис. грн., відносно планового показника 2014 року складає 106,1 % та відносно фактичного показника 2014 року – 99,8 %. Щодо витрат по окремим автотранспортним засобам, то при плануванні витрат на їх використання враховувалися такі фактори як, рік випуску, вартість для тої чи іншої моделі запчастин для поточного утримання, віддаленість підрозділів від основної юридичної адреси (філія «Дельта- лоцман», наприклад, має розвинуту мережу своїх підрозділів майже в усіх портах України) та необхідність взаємодії та контролю між ними тощо.При розробці проекту фінансового плану на 2015 рік дотримані вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 29.11.2006 № 1673 в частині планування граничного розміру витрат, визначених пунктом 13 зазначеної постанови. При чистому прибутку за 2014 рік у розмірі 1 511 052 тис. грн. граничні розміри складають:

- консалтингові та аудиторські не більш як 1,5%, що за розрахунком дорівнює 22 666 тис. грн. (1 511 052 х 1,5% = 22 666 тис. грн.), у фінплані на 2015 рік включено 11 426 тис. грн. Витрати на аудиторські послуги заплановано для отримання послуг з аудиторських перевірок бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємства та з метою своєчасного отримання найбільш повної інформації щодо змін у законодавстві та практики їх застосування, попередження ризиків застосування штрафних (фінансових) санкцій контролюючих органів, проведення аналізу розрахунків (економічних, фінансових, стратегічних та інших видів аналізу, податкове планування та оптимізація оподаткування), отримання підтримки при вирішенні спірних питань з контролюючими органами.

- страхування не більш як 1,5%, що за розрахунком дорівнює 22 666 тис. грн. (1 511 052 х 1,5% = 22 666 тис. грн.). У фінплані на 2015 рік всього закладено 9 649 тис. грн. Витрати на страхування у складі адміністративних витрат заплановано у розмірі 135 тис. грн.
- витрати на службові відрядження у сумі 2 713 тис. грн. Витрати на службові відрядження заплановані, насамперед, для вирішення оперативних питань, пов'язаних з веденням господарської діяльності.

- витрати на зв’язок заплановано у розмірі 3 277 тис. грн.

- витрати на оплату праці заплановано у розмірі 183 295 тис. грн.

- відрахування на соціальні заходи відповідно складають 63 924 тис. грн.

- витрати на операційну оренду основних засобів заплановано у розмірі 3 770 тис. грн.

- витрати на оцінку майна підприємства у обсязі 8 308 тис. грн. Витрати на оцінку майна підприємства заплановані для проведення переоцінки основних засобів. Згідно вимог П(С)БО №7 «Основні засоби» підприємство переоцінює об’єкт основних засобів, якщо залишкова вартість цього об'єкту суттєво відрізняється від його справедливої вартості та разом з цим об'єктом повинна здійснитися переоцінка всіх об'єктів групи основних засобів, до якої відноситься даний об'єкт.

- витрати на юридичні послуги заплановано в проекті плану на 2015 рік у сумі 3 090 тис. грн., та пов’язано з необхідністю отримання широкого спектру юридичних послуг різних галузей права, насамперед таких, як залучення фахівців з досвідом вирішення спорів про порушення антимонопольного та конкурентного законодавства, а також отримання консультацій в даній сфері, аналіз дотримання суб'єктами господарювання законодавства про економічну конкуренцію (в т. ч. аналіз законності формування групи суб’єктів господарювання, пов’язаних відносинами контролю із підприємством), мінімізація ризиків настання негативних наслідків при порушенні ними вимог законодавства про економічну конкуренцію, консультації по вирішенню спорів по встановленню прав власності або користування на нерухомість та землю, надання правових висновків та правового аналізу відносно документів, які стосуються фінансово-господарської діяльності ДП «АМПУ», здійснення моніторингу діючого законодавства України в сфері морського транспорту.

- витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів складають 878 тис. грн. У фінансовому плані на 2015 рік заплановані витрати на навчання та підвищення кваліфікації керівного складу та фахівців ДП «АМПУ», що є особливо актуальним, у зв’язку з постійним внесенням змін до нормативних документів та в законодавстві України. Заплановане навчання з питань охорони праці, цивільного захисту, безпеки мореплавства, забезпечення функціонування будівель та споруд морських портів, юридичних питань, з питань державних закупівель та договірної роботи та ін.

Також у фінансовому плані на 2015 рік заплановані витрати на участь семінарах, виставках та конференціях у розмірі 891 тис. грн. та пов’язані із необхідністю участі спеціалістів ДП «АМПУ» у виставках, конференціях і семінарах (як українських, так і міжнародних) з метою підвищення кваліфікації працівників, здобуття сучасного міжнародного досвіду та отримання міжнародних сертифікатів.

- витрати на утримання основних фондів складають 28 051 тис. грн., у тому числі витрати на поліпшення основних фондів – 14 816 тис. грн.

- обов’язкові платежі та збори у фінансовому плані на 2015 рік заплановані у розмірі 4 663 тис. грн.

- витрати на охорону навколишнього середовища заплановані у розмірі 1 4 22 тис. грн. Закладені витрати пов’язані з вирішенням питань екологічної безпеки та стосуються двох проблемних аспектів безперешкодної діяльності ДП «АМПУ» :

1) необхідність згідно законодавства розробки нормативних документів та отримання дозволів і ліцензій в сфері охорони навколишнього природного середовища;

2) впровадження систем управління охороною навколишнього природного середовища з отриманням відповідних сертифікатів (ІSO 14001:2004, ДСТУ ІSO 14001:2006).

Відсутність дозволів та ліцензій в сфері екологічної безпеки може привести до штрафних та позивних санкцій з боку територіальних підрозділів Держекоінспекції та ініціювання у судовому порядку тимчасового призупинення господарської діяльності Адміністрацій морських портів, що приведе до богатоміліоним збиткам. Впровадження системи управління охороною навколишнього природного середовища с отриманням відповідних сертифікатів ISO 14001:2004 та ДСТУ ISO 14001:2006, згідно Розпорядження КМ України від 19.06.2013 №492-р «Про затвердження плану заходів щодо розроблення, впровадження і функціонування систем управління якістю, екологічного управління та інших систем управління» дозволить Адміністраціям морських портів входить до міжнародних Асоціацій морських портів та отримувати додаткові надходження грошей від закордонних інвесторів у портову галузь.

3.3.3. Інші операційні витрати

Таблиця 8 (тис. грн.)Стаття витрат

План 2014

Факт 2014

%

План 2015

%

план 2015/план 2014%

план 2015/факт 2014Витрати на утримання, експлуатацію та забезпечення основної діяльності об'єктів соціальної інфраструктури

59 416

56 794

95,6

63 242

106,4

111,4

Перерахування профкому

36 563

35 634

97,5

52 323

143,1

146,8

Витрати згідно Колдоговору

30 255

27 303

90,2

47 682

157,6

174,6

Лікарняні (перші 5 днів)

7 169

8 695

121,3

11 304

157,7

130,0

Витрати на утримання та експлуатацію Річкової інформаційної служби по р.Дніпро

10 867

10 093

92,9

9 295

74,4

87,2

Вартість ресурсів, які споживають сторонні організації

85 138

91 410

107,4

111 466

130,9

121,9

Відшкодування збитків рибному господарству

8 952

2 942

32,9

6 784

75,8

230,6

Послуги залізниці, вартість яких споживають сторонні організації

5 589

5 206

93,1

8 650

154,8

166,2

Витрати від операційної курсової різниці

53 718

85 541

159,2

152 719

284,3

178,5

Витрати на купівлю-продаж іноземної валюти

2 377

6 008

252,8

20 151Частка ПДВ, яка не відноситься до податкового кредиту

3 469

9 117

262,8

3 281

94,6

36,0

Відрахування до резерву сумнівних боргів

4 301

4 313

100,3

19 128Інші

23 906

20 819

87,1

31 650

132,4

152,0

Всього:

331 720

363 875

109,7

537 675

162,0

147,8

Каталог: files
files -> Інформація для вступників 2015 року до аспірантури Інституту соціології Національної Академії наук України
files -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
files -> Про вступний іспит та реферат при вступі до аспірантури Інституту соціології нан україни
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
files -> Портфоліо вчителя


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка