Державного підприємства «адміністрація морських портів україни»Сторінка6/16
Дата конвертації23.10.2016
Розмір2.54 Mb.
ТипРозрахунок
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Інші операційні витрати ДП «АМПУ» на 2015 рік заплановані у розмірі 537 675 тис. грн., що складає 162,0 % до плану 2014 року та 147,8 % до факту 2014 року.Перерахування профспілкам на культмасову роботу передбачені колективними договорами філій – 52 323 тис. грн., що в цілому по підприємству становить 6,7 % від загальної суми витрат на оплату праці.
Таблиця 9 (тис. грн.)

 

План 2014

План 2015

Витрати на оплату праці

Перерахування профкому

%

Витрати на оплату праці

Перерахування профкому

%

Бердянська філія

14 839

236

2,6

19 532

282

1,4

Білгород-Дністровська філія

8 212

251

3,1

8 847

233

2,6

Філія «Дельта-лоцман»

176 695

5 341

3,0

193 565

6 113

3,2

Євпаторійська філія

888

10

1,1

 

 

 

Ізмаїльська філія

18 294

388

2,1

21 095

599

2,8

Іллічівська філія

69 476

740

1,1

91 573

5 126

5,6

Маріупольська філія

43 120

5 474

12,7

46 031

4 739

10,3

Миколаївська філія

71 244

7 698

10,8

76 250

10 724

14,1

МПРС

23 431

932

4,0

23 391

1 011

4,3

Одеська філія

108 649

8 652

8,0

129 535

13 152

10,2

Філія «Октябрьск»

16 217

800

4,9

20 211

1 317

6,5

Ренійська філія

16 174

300

1,9

19 192

356

1,9

Севастопольська філія

4 560

43

0,9

 

 

 

Скадовська філія

3 236

16

0,5

3 500

26

0,7

Філія «Усть-Дунайськ»

809

1

0,1

920

5

0,5

Феодосійська філія

4 437 

 

 

Херсонська філія

26 262

1 007

3,8

28 725

1 058

3,7

Южненська філія

45 863

2 430

5,3

59 603

4 392

7,4

Ялтинська філія

1 458 

 

 

Апарат управління

32 188

2 244

7,0

43 391

3 190

7,4

Всього:

686 052

36 563

5,3

782 242

52 323

6,7

  • витрати від операційної курсової різниці - 152 719 тис. грн. – фактично нараховані за підсумками 8 місяців 2015 року.

  • оплата перших п’яти днів непрацездатності –11 304 тис. грн.

  • витрати на утримання основних засобів в спільній діяльності – 3 548 тис. грн.

  • вартість ресурсів, які споживаються та відшкодовуються сторонніми організаціями (електроенергія, водопостачання, газ) – 111 466 тис. грн.

  • послуги залізниці, вартість яких відшкодовується сторонніми організаціями – 8 650 тис. грн.

  • відшкодування збитків рибному господарству – 6 784 тис. грн.

Відповідно до ст. 22 Закону «Про охорону навколишнього природного середовища» та п. 10 Положення про державну систему моніторингу довкілля (затверджено постановою КМУ від 30.03.1998 № 391) підприємства, установи і організації, діяльність яких призводить або може призвести до погіршення стану навколишнього природного середовища, незалежно від їх підпорядкування і форм власності, зобов'язані здійснювати екологічний контроль за виробничими процесами та станом промислових зон, збирати, зберігати та безоплатно передавати відповідним державним органам аналітичні матеріали своїх спостережень, дані та узагальнену інформацію для її комплексного оброблення.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.07.1996 № 815 «Про затвердження Порядку здійснення державного моніторингу вод» (зі змінами), пунктом 3 Порядку до об’єктів державного моніторингу вод віднесені внутрішні морські води, територіальне море та виключна (морська) економічна зона України, джерела забруднення цих вод, в тому числі дампінг відходів. Згідно з Порядком та Постановою Кабінету Міністрів України від 10.07.1998 № 1057 «Про затвердження «Концепції охорони та відтворення навколишнього середовища Азовського та Чорного морів», одним із напрямків моніторингу довкілля є отримання науково обґрунтованої оцінки впливу днопоглиблення на навколишнє середовище, у тому числі на стан іхтіофауни. За результатами названих досліджень складається оцінка збитків, що завдаються рибним ресурсам та водному середовищу, які повинні бути сплачені замовником.

При розрахунку збитку, що завдаються рибним ресурсам використовується: «Временная методика оценки ущерба, наносимого рыбным запасам в результате строительства, реконструкции и расширения предприятий, сооружений и других объектов, и проведения различных видов работ на рыбохозяйственных водоемах», М., 1989 р і «Методика расчета ущерба, нанесенного рыбному хозяйству вследствие нарушения законодательства по охране окружающей природной среды», Київ, 1995.

Відповідно до статті 69 Бюджетного Кодексу України, грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності, відносяться до надходжень спеціального фонду місцевих бюджетів.

- витрати на утримання та експлуатацію Річкової інформаційної служби – 9 295 тис. грн.

Таблиця 10 (тис. грн.)Найменування витрат

тис. грн.

Витрати на утримання та експлуатацію Річкової інформаційної служби

9 295

заробітна плата

2 396

відрахування

879

амортизація

4 336

паливо та енергія

110

матеріальні витрати

13

інші

1 561

Річкова інформаційна служба – інфраструктурний проект, створений у відповідності до Директиви 2005/44/ЕС Європейського парламенту та Ради Європи від 07.09.2005 щодо гармонізації річкових інформаційних служб на ВВШ держав Співтовариства у відповідності до діючих європейських стандартів безпеки судноплавства.

Робота з формування на галузевому рівні законодавчої бази функціонування РІС почалась після приєднання України до міжнародного проекту IRISEuropeII в жовтні 2009р. в статусі держави-партнера.

Результатом стало затвердження «Положення про РІС на ВВШ України», затверджене наказом Міністерства інфраструктури від 25.02.2011 №7. Положення є фундаментом для поетапного втілення технологій РІС на українських судноплавних річках та передбачає створення та введення в експлуатацію РІС-Дніпро (травень 2012 року) та РІС-Дунай (вересень 2012 року).

Відповідальним за реалізацію комплексу заходів, направлених на створення РІС в Україні, наказом Міністерства інфраструктури визначено ДП «Дельта-лоцман».

Головний центр РІС створено в м. Одеса, регіональні центри - в м. Київ (для РІС-Дніпро) та м. Ізмаїл (для РІС-Дунай). Шість регіональних субцентрів РІС-Дніпро розташовані на шлюзах Дніпровського каскаду (в містах Дніпропетровськ, Запоріжжя, Каховка). Крім цього, вздовж Дніпра від гирла до Київського шлюзу в місті Вишгород (Київська обл.) встановлено ще 24 базові станції автоматизованої ідентифікаційної системи (АІС).Створення Річкової інформаційної служби в Україні

є суттєвим досягненням, значним кроком у напрямку вдосконалення судноплавства на українських річках. РІС на Дніпрі та Дунаї – це інформаційне забезпечення суден про судновий шлях, метрологічну і гідрологічну інформацію, розклад роботи шлюзів і мостів тощо, створення умов для безпечного перевезення пасажирів і вантажів та оптимізація перевезень на внутрішніх водних шляхах держави.

Відрахування до резерву сумнівних боргів у фінансовому плані ДП «АМПУ» на 2015 рік плануються у розмірі 19 128 тис. грн. – сумнівна заборгованість Одеської філії та філії «Дельта-лоцман».

На балансі адміністрації Одеського морського порту значиться дебіторська заборгованість ПрАТ з ІІ «Сінтез Ойл» у сумі - 7 190,2 тис. грн, яка утворилася за підсумками 2008 року внаслідок скасування 50%-вої знижки для транзитних вантажів Компанії «Інтернешнл Порт Сервісез Лімітед» (Ірландія), які були перевалені в межах Договору про спільну діяльність №КД-2245 від 19.12.2001 р.

Дотримуючись принципів обачності та повного висвітлення, встановлених Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996 від 16.07.1999 р., у зв’язку з рішенням у справі № 5017/1193/2012 господарського суду Одеської області від 22.01.2014 р., постановою Одеського апеляційного господарського суду від 03.04.2014 р., рішенням Вищого господарського суду України від 07.08.2014 р., відповідно до наказу начальника адміністрації Одеського морського порту № 264 від 26.09.2013 р. «Про створення комісії з дебіторської заборгованості» та до протоколу засідання комісії з дебіторської заборгованості від 15.09.2014 р. та на підставі даних юридичної служби адміністрації Одеського морського порту № 20А.3/12-774 від 11.09.2014 р. суму заборгованості, врегулювання якої здійснювалося з вичерпними заходами зі стягнення у судовому порядку (пред’явлені претензії, є рішення суду), необхідно списатизі складу активівпідприємства за рахунок іншихопераційнихвитрат у сумі - 7 190,2 тис. грн.

01.10.2003 р. між ДП «Одеський морський торговий порт» та ТОВ «Українська Національна Стивідора Компанія» (далі - ТОВ «УНСК») було укладено договір № КД – 4405 про надання послуг.

01.10.2013 р. між ТОВ «Одеський морський торговий порт» та ТОВ «Новолог» було укладено договір № КД–4366 про надання послуг.

Актом приймання передачі майна, майнових прав та зобов’язань від 13.06.2013 р., на виконання наказу Міністерства інфраструктури України від 19.03.2013р № 163 «Про заходи щодо реорганізації державних підприємств морського транспорту та утворення державного підприємства «Адміністрація морських портів України» комісією з реорганізації, які належать ДП «Одеський морський торговельний порт» було передано ДП «АМПУ» майно, права та обов’язки, у тому числі, за договорами № КД - 4405 від 01.10.2003 р. та КД - 4366 від 01.10.2013 р.

За невиконання п. 2.6. договору № КД - 4405 від 01.10.2013 р. за період з 01.01.2013р. по 12.06.2013р. сума компенсації згідно з умовами п. 5.5. даного договору дорівнює 1 468,7 тис. грн, разом з ПДВ 20% -1 762,4 тис. грн.

Адміністрація Одеського морського порту звернулась до ТОВ «УНСК» з претензією №20А/3/1-389 від 25.10.2013 р. ТОВ «УНСК» повністю відхилило дану претензію. Внаслідок на балансі адміністрації Одеського морського порту значиться дебіторська заборгованість ТОВ «УНСК» на суму 1 762,4 тис. грн

У зв’язку з рішенням у справі №916/493/14 господарського суду Одеської області від 18.03.2014 р. та від 23.09.2014 р., постановою Одеського апеляційного

господарського суду від 13.05.2014 р. та від 18.11.2014 р., постановою Вищого господарського суду України від 16.07.2014 р. суму заборгованості, врегулювання якої здійснювалося з вичерпними заходами зі стягнення у судовому порядку необхідно списати зі складу активів підприємства за рахунок інших операційних витрат у сумі - 1 762,4 тис. грн.

За невиконання п. 2.6. договору № КД - 4366 від 01.10.2013р. сума компенсації згідно з умовами даного договору дорівнює 692,0 тис. грн.

Адміністрації Одеського морського порту звернулась до ТОВ «Новолог» з претензією №20А/3/1-388 від 25.10.2013 р. ТОВ «Новолог» відхилило дану претензію. Внаслідок на балансі адміністрації Одеського морського порту значиться дебіторська заборгованість ТОВ «Новолог» на суму 692,7 тис. грн

У зв’язку з рішенням у справі №916/497/14 господарського суду Одеської області від 14.04.2014 р., постановою Одеського апеляційного господарського суду від 08.07.2014 р. та від 18.11.2014 р., постановою Вищого господарського суду України від 04.09.2014 р. суму заборгованості, врегулювання якої здійснювалося з вичерпними заходами зі стягнення у судовому порядку необхідно списати зі складу активів підприємства за рахунок інших операційних витрат у сумі - 692,0 тис. грн.

Філія «Дельта-лоцман» планує відрахування до резерву сумнівних боргів у розмірі 9 483,1 тис. грн. Перелік сумнівної заборгованості:

1. ТОВ "Авто-Сіті-Бас". Дата виникнення 13.06.2013. Сума заборгованості по нарахованим штрафним санкціям становить 20,5 тис. грн. Причина сумнівності: існують постанови про повернення виконавчого провадження (причина: майно на яке можливо звернення стягнення боргу, та грошові кошти на рахунках відсутні).

2. ТОВ "Арка Телеком Інжиніринг". Дата виникнення 13.06.2013. Сума заборгованості по нарахованим штрафним санкціям становить 15,3 тис. грн. Причина сумнівності: існують постанови про повернення виконавчого провадження (причина: майно на яке можливо звернення стягнення боргу, та грошові кошти на рахунках відсутні).

3. СПД Балаков А.А. Дата виникнення 13.06.2013. Сума заборгованості по нарахованим штрафним санкціям становить 68,5 тис. грн. Причина сумнівності: існують постанови про повернення виконавчого провадження (причина: майно на яке можливо звернення стягнення боргу відсутнє).

4. ДП "Устьдунайводшлях". Дата виникнення 13.06.2013. Сума заборгованості: основна 6 546,9 тис. грн., по нарахованим штрафним санкціям становить 1 822,8 тис. грн., всього 8 369,7 тис. грн. Причина сумнівності: існують постанови про повернення виконавчого провадження (причина: грошові кошти на рахунках відсутні, а на майно звернути стягнення неможливо у зв`язку з тим, що дане підприємство є державним).

5. ПП «Рігель-Буд». Дата виникнення 13.06.2013. Сума заборгованості: основна 776,7 тис. грн., по нарахованим штрафним санкціям становить 15,3 тис. грн., всього 792,0 тис. грн. Причина сумнівності: існують постанови про повернення виконавчого провадження (причина: майно на яке можливо звернення стягнення боргу, та грошові кошти на рахунках відсутні).

6. ФОП Кашаркар. Дата виникнення 13.06.2013. Сума заборгованості по нарахованим штрафним санкціям становить 10,0 тис. грн. Причина сумнівності: знаходиться у містах позбавлення волі.

7. ТОВ «Ранг». Дата виникнення 13.06.2013. Сума заборгованості становить 70,7 тис. грн. Причина сумнівності: існують постанови про повернення виконавчого впровадження (причина: майно, на яке можливо звернення стягнення боргу відсутнє).

8.ТОВ "Агроінтер". Дата виникнення 23.06.2014. Сума заборгованості становить 136,4 тис. грн. Причина сумнівності: з липня 2014 виконавче впровадження не приводить до погашення заборгованості. Оскільки дії державного виконавця досі не призвели до примусового виконання судового рішення, а на майно боржника накладено арешт, існує невпевненість щодо погашення боргу.


Каталог: files
files -> Інформація для вступників 2015 року до аспірантури Інституту соціології Національної Академії наук України
files -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
files -> Про вступний іспит та реферат при вступі до аспірантури Інституту соціології нан україни
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
files -> Портфоліо вчителя


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка