Диагностика коммуникативных и организаторских склонностей ( кос-2)


Результати методики та їх інтерпретаціяСторінка6/7
Дата конвертації03.11.2017
Розмір1.66 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Результати методики та їх інтерпретація

Сума І


Внутрішня мотивація. Спрямованість на процес: бажання

отримати задоволення та насолоду від процесу діяльності.

Сума ІІ

Зовнішня мотивація. Матеріальна винагорода: бажаннявідчутної зовнішньої винагороди: заробітна плата, премії тощо.

Сума ІІІ


Зовнішня мотивація. Схвалення іншими: бажання

прийняття й підтвердження своїх рис, компетентності й цінностей з боку

інших індивідумів або референтної групи.

Сума ІV


Внутрішня мотивація. Самовдосконалення,

самореалізація: бажання відповідати власним стандартам рис,

компетентності й цінностей.

Сума V


Інтегративна мотивація. Узгодженість завдань

працівника із завданнями фірми: бажання досягати мети, що відповідає

інтерналізованим цінностям.
Література: Професійне самовизначення учня у контексті профільної та

допрофільної освіти (для практичних психологів та соціальних

педагогів загальноосвітніх навчальних закладів). Методичні

рекомендації. – Львів. В-во НМЦО, 2010 р. – 204 с.Опитувальник щодо визначення професійних переваг
(виявлення відношення школяра до різних видів професійної

діяльності)
Інструкція

Уважно прочитайте запитання. Знайдіть в аркуші відповідей клітинку з номером запитання і поставте три оцінки в балах під

відповідними літерами:

у — уміння, в — відношення, б — бажання.
Свої відповіді внесіть у бланк відповідей. Цифри в бланку позначають номер запитання.

Умовні позначення:

ЗС — знакова система,

Т — техніка,

ЖП — жива природа,

ХО — художній образ,

Л — людина,

НП — нежива природа.Запитання

1. Робити виписки, вирізки з різних текстів, збирати і групувати їх за

певною ознакою.

2. Виконувати практичні завдання на лабораторних заняттях з фізики (складати і збирати схеми, усувати несправності, розбиратися в

причинах дії приладів і т. п.).

3. Тривалий час доглядати за рослинами (поливати, піддобрювати, доглядати та ін.).

4. Складати вірші, оповідання, писати реферати, твори, які багато хто

визнає цікавими.

5. Надавати посильну допомогу тим, хто її потребує.

6. Спостерігати і вивчати зоряне небо, відвідувати планетарій.

7. Виділяти з тексту основні лінії і складати конспект, план або новий

текст.


8. Розбиратися у фізичних процесах, розв'язувати задачі з фізики.

9. Вести регулярні спостереження за рослинами і записувати їх у щоденник.

10. Своїми руками майструвати гарні вироби з дерева та інших

матеріалів (бісеру, ниток і т. д.).

11. Терпляче, без роздратування вчити кого-небудь, навіть якщо доводиться повторювати багато разів одне й те саме.

12. Займатися пошуком і вивчати зразки каміння і матеріалів.

13. Легко визначати помилки в письмових роботах з рідної мови.

14. Розбиратися в хімічних процесах, розв'язувати задачі з хімії.

15. Розбиратися в ознаках численних видів рослин.

16. Створювати твори графіки, живопису та скульптури.

17. Часто і довго спілкуватися з різними людьми, і це не набридає.

18. Вести календар погоди, вивчати клімат.

19. На уроках іноземної мови відповідати на запитання, складати і розповідати тексти.

20. Ремонтувати і налагоджувати роботу різних механізмів і приладів

(велосипеда, пилососа, праски, світильника та ін.).

21. Присвячувати вільний час спостереженню за тваринами, догляду за

ними.

22. Складати музику, пісні, що мають успіх в однолітків і молодших.23. Уважно, терпляче, не перебиваючи вислухувати людей.

24. Дізнаватися про географічні відкриття і подорожі.

25. На уроках іноземної мови без особливих труднощів працювати з

іноземними текстами.

26. Настроювати і лагодити електронну апаратуру (приймач, магнітофон, телевізор і т. д.).

27. Регулярно без нагадувань виконувати необхідну роботу по догляду

за тваринами (годувати, чистити, лікувати і т. д.).

28. Не соромлячись багатьох глядачів грати різні ролі, наслідувати,

зображувати, декламувати.

29. Охоче займатися і захоплювати справою, грою, розповіддю дітям

молодшого шкільного віку.

30. Займатися дослідами з хімії.

31. Розв'язувати задачі з математики та інших предметів, де потрібні

виведення формул, вирішення теорем, логічне мислення.

32. Ремонтувати замки, крани, меблі, іграшки.

33. Розбиратися в породах і видах тварин (коней, собак, птахів, риб,

комах), знати їхні зовнішні ознаки та звички.

34. Чітко розрізняти ознаки оригінальності та талановитості в художньому творі (книзі, кінофільмі, спектаклі, картині, скульптурі і т. п.), вміти

довести свою думку усно і письмово.

35. Організовувати людей на спільні справи, проведення заходів.

36. Спостерігати і вивчати фізичні явища (тепло, світло, електрику,

магнетизм).

37. Уміти застосовувати закони, правила, формули при розв'язуванні

різних математичних задач.

38. Виконувати дії, що вимагають гарної координації та вправності рук:

працювати на верстаті, швейній машині, робити монтаж і складання

виробів з дрібних деталей.

39. Одразу помічати найменші зміни в зовнішньому вигляді або по-

ведінці тварин або рослин.

40. Грати на музичних інструментах, публічно виконувати пісні, танці.

41. Виконувати роботу, що вимагає обов'язкових контактів з різними

людьми.


42. Дізнаватися про гідротехнічні споруди (ГЕС, канали, мости, греблі).

43. Виконувати різні підрахунки і розрахунки, виводити з них різні

закономірності та висновки.

44. Самостійно придумувати і конструювати нові вироби з типових

деталей та вузлів.

45. Читати наукову літературу, слухати лекції й доповіді з біології, ана-

томії, ботаніки, зоології.

46. Створювати на папері й у натурі нові, оригінальні моделі одягу,

зачісок, прикрас, інтер'єри приміщень та ін. предмети.

47. Впливати на людей: переконувати, вирішувати суперечки.

48. Дізнаватися про космічні дослідження, польоти космонавтів,

відкриття у космосі.

49. Складати і малювати схеми, креслення, карти.

50. Виконувати завдання, у яких потрібно подумки уявляти розташування фігур, предметів та їхніх частин у просторі.

51. Постійно займатися у біологічних гуртках, на біостанції, у зоопарку,

розпліднику.

52. Швидше і частіше за інших помічати у звичайному нові, дивні,

незвичайні та прекрасні сторони і риси.

53. Співпереживати різним людям, розуміти їхній стан.

54. Розбиратися у властивостях різних матеріалів для виготовлення

моделей, іграшок та інших предметів.

55. Акуратно і безпомилково виконувати «паперову роботу»: писати,

складати документи, вираховувати, перевіряти.

56. Вибирати найбільш раціональний спосіб вирішення завдання —

технічний, математичний, логічний.

57. Переборювати, труднощі при роботі з тваринами та рослинами:

фізичну роботу, бруд, неприємний запах, погану погоду і т. д.

58. Наполегливо, терпляче повторювати і доводити до досконалості

створюваний або виконуваний витвір.

59. Говорити, повідомляти що-небудь, викладати свої думки вголос

слухачам.

60. Займатися практичними роботами з географії та

землевпорядження: вимірами на місцевості, плануванням,

складанням карт, роботою з атласами.Обробка отриманих результатів. Знаходимо суму вмінь,

відношення до професії і бажання за кожною з п'яти вертикальних

стовпчиків. Ці суми записуємо внизу таблиці. Потім отримані результати

переносимо на полігон професійних переваг. Ціна одного розподілу на

промені шестикутника дорівнює 4 балам. Позначимо на кожному промені

точкою суму балів з таблиці професійних переваг. Кожний промінь

відповідає певному типу професій. Отримані точки з'єднуємо лініями.

Після закінчення роботи необхідно проаналізувати і обговорити

полігон професійних переваг з кожним школярем індивідуально.
+ стимульний матеріал «здібності_темперамент_Полігон професійних переваг»
Література: Професійне самовизначення учня у контексті профільної та

допрофільної освіти (для практичних психологів та соціальних

педагогів загальноосвітніх навчальних закладів). Методичні

рекомендації. – Львів. В-во НМЦО, 2010 р. – 204 с.ОДАНІ-2 (Орієнтаційно-діагностична анкета низилів та інтересів)
Виявляти мотиваційну готовність учня до профільного навчання

можна за допомогою різних методик. Одна з них — орієнтаційно-

діагностична анкета інтересів (ОДАНІ-2) - створена С.Я Карпіловською і

Б.О.Федоришиним на основі модифікації анкети інтересів

А.Є.Голомштока і О.І.Мешковської.

Використовуючи методику ОДАНІ-2, можна виявити групи

профільних (та професійних) інтересів учня або сфери визначення ним

переваг або відмов від певних профілів і професій. Методика дозволяє

розглянути профіль інтересів, виявити їх широту:розкиданість або

спрямованість, виділити конкретний перелік інтересів, а в ньому —

провідні і супутні інтереси. Оцінка прояву того чи іншого інтересу

здійснюється кількісно, що дає можливість ранжувати інтереси та

порівнювати їх. Методика не виключає можливості якісного аналізу

виявлених інтересів.

Для зручності, методика ОДАНІ-2 складається з трьох частин —

бланку запитань, бланку відповідей та бланку дешифратора.Інструкція

Уважно прочитайте кожне запитання та зрозумійте його. Свою

відповідь проставляйте у клітинках бланку. При цьому потрібно стежити,

щоб номер клітинки збігався з номером запитання. Таким чином

почергово дайте відповіді на всі запитання.

Якщо Вам дуже подобається робити те, про що йдеться у

запитанні, то поставте у відповідній клітинці два плюси (++), а якщо

просто подобається — то один плюс (+). Може статися так, що Ви ніяк не

можете визначити, чи подобається Вам це робити, чи ні. Тоді поставте у

відповідну клітинку нуль (0). Коли ж Ви визначили, що вам зовсім не

подобається робити те, про що йдеться у запитанні, то у відповідній

клітинці поставте один мінус (-), а коли це Вам дуже не подобається, то

два мінуси (- -). Якщо на якесь запитання у Вас виникне одразу дві

протилежні відповіді, або відповідь, що залежить від якоїсь додаткової

умови, наприклад: «Якби це було вдома, то мені подобається, а якщо в

іншому місці, то зовсім не подобається», то у такому разі самостійно і

швидко визначте самі, яка з цих позначок — плюс, мінус чи нуль — є, на

Вашу думку, найближчою до істини, і поставте її у відповідну клітинку.

Коли відповісте на всі запитання, підрахуйте, будь-ласка, скільки

всього плюсів і мінусів Ви поставили у кожній вертикальній колонці, і

запишіть результати внизу під кожною колонкою. На нулі не звертайте

уваги, їх підраховувати не потрібно. Якщо зрозуміли завдання, то

починайте роботу.

Бланк запитань

«Чи подобається Вам?»:

1. Читати популярну літературу з фізики.

2. Читати популярні нариси, статті або книжки з математики.

3. Читати науково-популярні журнали, статті з радіотехніки.

4. Читати науково-популярні технічні журнали і статті.

5. Читати науково-популярну літературу з хімії.

6. Читати літературу про рослини або про тварин.

7. Читати популярні статті, нариси з медичних питань.

8. Читати літературу з географії.

9. Читати літературу про історичні події або про відомих історичних діячів.

10. Читати твори класиків світової художньої літератури.

11. Читати літературу з питань мистецтва.

12. Читати літературу з питань педагогіки (про роботу школи, вчителя, вихователя тощо).

13. Читати літературу з питань філософії або психології.

14. Читати літературу (статті, нариси) з питань економіки або фінансів.

15. Читати літературу з питань кулінарії або моделювання одягу, або ведення домашнього господарства.

16. Читати літературу з військової тематики.

17. Читати нариси або статті, або книжки з питань спорту.

18. Вивчати фізичні явища, знайомитися з відкриттями в галузі фізики.

19. Знайомитися з науковими розробками в математиці.

20. Знайомитися з принциповими схемами радіотелевізійної або автоматичної апаратури.

21. Знайомитися з новинами техніки.

22. Знайомитися з питаннями хімічного виробництва або експериментальної хімії.

23. Знайомитися з питаннями біології, рослинного або тваринного світу.

24. Знайомитися з питаннями анатомії і фізіології людини.

25. Знайомитися з питаннями географічних або геологічних, або археологічних досліджень.

26. Знайомитися з питаннями історії розвитку різних народів і держав.

27. Знайомитися з роботами літературної критики.

28. Відвідувати театральні вистави або концерти, або художні виставки.

29. Знайомитись із новими досягненнями (новими методами) педагогічної праці

30. Знайомитись із новими оригінальними філософськими або психологічними концепціями, теоріями.

31. Знайомитись із рекламно-довідковими матеріалами нової техніки або побутових товарів.

32. Знайомитись із довідками і різними порадами щодо ремонту домашньої техніки, меблів, одягу, виготовлення саморобок або про будь-яку іншу ручну працю вдома.

33. Знайомитись із військовою технікою.

34. Спостерігати спортивні змагання.

35. Проводити досліди з фізики.

36. Розв'язувати математичні задачі.

37. Розбиратися в будові радіотехнічної або електричної, або електронної апаратури.

38. Розбиратися в технічних схемах або кресленнях.

39. Проводити досліди з хімії.

40. Працювати в саду або на городі, або на фермі.

41. Знайомитись із причинами виникнення різних захворювань.

42. Збирати географічні нотатки, схеми, карти або якісь експонати

(геологічні, археологічні).

43. Обговорювати політичні події в країні або за кордоном.

44. Вивчати мову (іноземну або рідну).

45. Співати або грати на музичному інструменті, або малювати, або займатись будь-яким іншим видом мистецької діяльності.

46. Піклуватися про малих дітей.

47. Знайомитися з новими теоріями загальної або практичної психології.

48. Стежити за змінами валютних обмінних курсів.

49. Піклуватися про порядок і комфорт у своєму домі.

50. Брати участь у військовій підготовці

51. Брати участь у спортивних іграх.

52. Працювати у фізичному гуртку або займатися самоосвітою з фізики.

53. Працювати у математичному гуртку або займатися самоосвітою з математики.

54. Ремонтувати або налагоджувати радіотехнічну або електронну

апаратуру, або електроприлади.

55. Складати або ремонтувати різні технічні механізми або пристрої.

56. Працювати у хімічному гуртку або займатися самоосвітою з хімії.

57. Працювати у біологічному гуртку або займатися самоосвітою з біології.

58. Доглядати за хворими.

59. Працювати з географічними картами.

60. Ознайомлюватися з історичними пам'ятками культури різних народів.

61. Вести свій особистий щоденник або в письмовій формі викладати свої спостереження, думки.

62. Брати участь у роботі гуртка або студії художньої самодіяльності.

63. Обговорювати питання педагогічної роботи.

64. Виявляти можливості застосування рекомендацій психологічної

або філософської науки в житті людей.

65. Давати поради людям (товаришам, родичам або добрим знайомим) щодо вигідного вкладання грошей у приватні або державні заходи.

66. Надавати людям різні побутові послуги.

67. Брати участь у військових іграх або походах.

68. Брати участь у спортивних змаганнях.

69. Брати участь у конкурсах з фізики.

70. Брати участь у конкурсах з математики.

71. Складати або ремонтувати радіотехнічні прилади.

72. Робити технічні моделі (літаки, автомобілі або якісь інші конструкції).

73. Брати участь у конкурсах з хімії.

74. Брати участь у конкурсах з біології.

75. Знайомитися з роботою медичного працівника.

76. Користуватися маршрутними схемами або географічними картами.

77. Брати участь у роботі історичного гуртка або самостійно займатися питаннями історії.

78. Брати участь у роботі літературного або лінгвістичного (мовного)

гуртка або самостійно займатися проблемними питаннями літератури чи мови.

79. Грати на музичних інструментах або малювати, або займатися різьбленням чи якоюсь іншою творчою практичною діяльністю.

80. Замінювати вчителя, в якому-небудь з молодших класів, якщо в цьому виникає потреба.

81. Формулювати (визначати) свої власні погляди на життєві проблеми або на поведінку людей з позицій філософської або психологічної науки.

82. Розраховувати, передбачати, прогнозувати можливості вигідного

інвестування (вкладання) грошей у перспективні заходи або вкладання своєї власної праці в такі ж заходи з метою матеріальної або духовної вигоди.

83. Піклуватися про сімейний бюджет (його можливе підвищення або

раціональне використання).

84. Брати участь у організації військових тренувань або ігор, або походів.

85. Брати участь у роботі спортивної секції або спортивної школи, або спортивного гуртка, або самостійно займатися спортом.

86. Виступати з інформаційними повідомленнями про нові досягнення у фізиці або про цікаві фізичні явища (ознайомлювати з цим своїх товаришів).

87. Брати участь у проведенні математичних ігор або ознайомлювати своїх товаришів з цікавими питаннями математики.

88. Брати участь у роботі радіотехнічного гуртка або самостійно займатися радіотехнічними розробками.

89. Брати участь у роботі з технічної творчості.

90. Брати участь у експериментальній роботі з хімії.

91. Брати участь у експериментальній роботі з біології.

92. Надавати медичну допомогу людям або тваринам.

93. Брати участь у географічних або геологічних, або археологічних експедиціях, або в туристичних походах з метою вивчення краєзнавства.

94. Брати участь у походах або екскурсіях з історичною тематикою.

95. Брати участь у літературних зустрічах або в обговореннях літературної теми, або в літературному диспуті.

96. Брати участь у конкурсах художньої самодіяльності або самостійно виступати, або демонструвати свої творчі доробки.

97. Брати участь у організації і проведенні ігор та цікавого дозвілля для дітей.

98. Використовувати свої знання психології людини для покращання свого спілкування з людьми або для впливу на людину з метою зміни її поведінки.

99. Самостійно або разом з людиною, якій ви довіряєте, здійснювати

ділові операції з метою одержання матеріальної вигоди (в торгівлі або послугах, або у виробництві тощо).

100. Піклуватися про забезпечення своїх друзів або родичів побутовими зручностями, вигодами (зробити необхідну покупку або приготувати їжу, або щось відремонтувати тощо).

101. Вивчати військову справу.

102. Вести тренерську роботу з якого-небудь виду спорту.Література: Професійне самовизначення учня у контексті профільної та

допрофільної освіти (для практичних психологів та соціальних

педагогів загальноосвітніх навчальних закладів). Методичні

рекомендації. – Львів. В-во НМЦО, 2010 р. – 204 с.Оцінка умінь говорити і слухати (Тест У.Маклені)
Інструкція. Необхідно відповісти на кожне запитання тесту «так» чи «ні».

1.Коли ви розмовляєте, пояснюєте що-небудь, чи уважно ви стежите за тим, щоб слухач вас зрозумів.

2.Чи підбираєте ви слова, відповідні рівню підготовки і розуміння слухача?

3.Чи обдумуєте ви побажання, вказівки, прохання, перед тим, як про них сказати?

4.Якщо ви висловили нову думку, і ваш слухач нічого не запитує, чи вважаєте ви, що він зрозумів її?

5.Чи стежити ви за тим, щоб ваші вислови були якомога більш визначеними, ясними, короткими?

6.Чи обдумуєте ви заздалегідь свої ідеї, пропозиції, щоб не говорити нгзв’язно і незрозуміло?

7.Чи заохочуєте ви, щоб вас запитували?

8.Чи вважаєте ви, що знаєте думки оточуючих, чи запитуєте ви їх, щоб це з’ясувати?

9.Чи розрізняєте ви факти і думки?

10.Чи шукаєте ви нові заперечення проти аргументів співбесідника?

11.Чи стараєтеся ви, щоб ваші друзі(слухачі) у всьому погоджувалися з вами?

12. Чи завжди ви говорите ясно, чітко, повно, стисло і ввічливо?

13.Чи робите ви паузи в мові, щоб  і самому зібратися з думками, і слухачам дати можливість обдумати ваші пропозиції, запитати?

 

Обробка результатів та інтерпретація результатів

 

Якщо ви, не замислюючись, відповісте «так» на всі запитання, окрім 4, 8, 10 і 11-го, то можна вважати, що ви володієте прийомами грамотного, безконфліктного спілкування, вмієте висловлювати свої думки і слухати співбесідника, володієте основними вміннями для формування загальної точки зору і розуміння, для вирішення і профілактики конфліктних ситуацій. 

Література: Ківшева Н. В., Рябчикова Н. В. Психологія особистості: тести, опитувальники, методики. – М.: Гелінктон, 1995

Методика багатовимірного аналізу досягнень учня з учителем і батьками: пролонгований варіант (за І.П.Волковим, модифікація В.Ф.Моргуна)
Для дітей 11-17 років
Організація аналізу досягнень учнів у вигляді порад класному керівникові має такі етапи:

1) один раз на місяць проведіть виховну годину не в день, а о 18.00-19.00 год. вечора і запросіть усіх дітей, батьків і вчителів класу (ніякої критики на адресу тих, хто не прийде);

2) розсадіть усіх, хто де захоче, за "круглим столом", і попросіть дітей коротко (1-2 хв.) назвати своє головне досягнення за минулий місяць (серед кімнати можна поставити столи для показу або самих досягнень, або свідчень про них);

3) діти за допомогою вчителя, батьків чи більш компетентних дорослих у цей час роблять запис на бланку досягнень кожного учня про його досягнення (див. нижче табл. 1);

4) після (під час) виступів дітей можуть брати слово для реплік і питань усі присутні;

5) у кінці навчального року та на закінчення школи всі записи підраховуються, будується їх відсотковий розподіл і отримуємо профіль нахилів випускника;

6) відповідно до профілю підбирається основна й додаткові професії (з урахування змісту, рівнів і форм реалізації діяльності).

Методика настільки проста, що може проводитися індивідуально (самим підлітком) або у сім'ї (кимось із родичів), але максимальний виховний і взаємовиховний ефект досягається у колективній роботі всього класу.Таблиця 1. Бланк досягнень учня / дорослого.
Параметри досягнень

Дата № досягнення

29.09.01 1

27.10.01 2

...n

Усього
Зміст досягнень

ПоказникиЗв'язала кофту

Участь у

велозмаг.


Уn

%

100%


1.1.Тривалість від початку захоплення

1 рік

8 років10
1.Стійкість захоплення

1.2.Тривалість конкретного досягнення (старт-фініш)

1 місяць (1/12 р.)

тиждень (7/365 р.)0,3

100%

1.3.Самопрогноз передбачуваної тривалості захоплення

все життя

до 24 р.

(10 р.)
89,7
2.1.Складн.

2.1.1: складне

+

-50

2.Потребо-вольові
2.1.2: середнє

-

+30

100%


прагнення до2.1.3: просте

-

-20
результату

2.2. Якість

2.2.1: якісне

+

+602.2.2: середнє

-

-20

100%
2.2.3: недбале

-

-10

3.Галузь досягнень

Природа

(І та II)3.1: нежива природа

+

-10

3.2: жива природа

-

-3.3: техніка

-

+60Суспільство

3.4: знакова система

-

-


100%


3.5: інші люди

-

-30


Я сам

3.6: художній образ

-

-3.7: власна особа

-

-
4.1.Ініціати-вність

4.1.1: власна мета

+

-60

4.1.2: спільна мета

-

-20

100%4. Рівень4.1.3: за завданням

-

-20
виконання

4.2. Креа-тивність

4.2.1: творчий

-

-204.2.2: вдосконалення

-

-20

100%
4.2.3: за зразком

+

-60

5. Форма дії

5.1. Моторно-рухова

+

+405.2. Наочно-спостережлива

+

+30

100%
5.3. Мовленнєво-розумова

-

-30
Приклад оперативного професіографічного аналізу досягнення учня. Припустимо, що дівчинка зв'язала кофтину і вважає це своїм досягненням за вересень (див. табл. 1, графа 1).

Як бачимо на бланку, "стійкість захоплення" характеризується тим, що дівчина почала в'язати рік тому, зв'язала кофтину за 1 місяць, не збирається кидати це захоплення."Складність, якість" характеризуються високими показниками: складне в’язання зроблене дуже якісно.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка