Диагностика коммуникативных и организаторских склонностей ( кос-2)


Кофтину слід записати у "галузь досягнень" "людина-предмет"Сторінка7/7
Дата конвертації03.11.2017
Розмір1.66 Mb.
1   2   3   4   5   6   7
Кофтину слід записати у "галузь досягнень" "людина-предмет".

"Рівень виконання" характеризує ініціативність дівчини (вона сама поставила за мету зв'язати кофтину), але зробила це за зразком (з модного журналу).

"Форма дії": в'язання вимагає перш за все точної, гарної моторно-рухової координації пальців рук та спостереження.

За кожен рік "Бланк досягнень учня" підшивається до особової справи школяра, а копія видається самій дитині. В кінці року заповнюється підсумкова графа, а під час вибору профільних класів, або професійних навчальних закладів (після випуску зі школи) всі підсумкові графи підсумовуються і робиться профорієнтаційний прогноз.


Приклад підсумкового профорієнтаційного аналізу досягнень учня і прогнозу (див. вище графу “%” у бланку досягнень).
Припустимо, що випускник має за всі роки навчання такий відсотковий розподіл стійкості захоплення: "початок захоплення" автосправою був найраннішим (20%), тривав найдовше (10%) і має найкращі перспективи продовження після школи (70%).

Складність і якість автодосягнень юнака вказує на високу складність (50%) і якість (60%) робіт як по ремонту автомобіля, так і по його водінню (призер у змаганнях картингістів).

У домінуючих галузях провідним було захоплення автомобілями: "людина-техніка" (60%), потім – "людина-людина" (30%) і "людина-біосфера" (10%). Таким чином, напрям профілювання – технологічний профіль, галузь професійна – автотранспорт (зокрема, пасажирський).Рівень опанування свідчить про високу ініціативність хлопця ("власна мета" – 60%) і певну творчу обдарованість (20%).

Домінуюча форма дії – моторно-рухова (40%), наочно-спостережлива (30%) і мовленнєво-розумова (30%).Профорієнтаційний прогноз. Ураховуючи узагальнені вище особистісно-професіографічні показники досягнень учня, йому можна пропонувати вищу інженерну освіту у галузі автотранспорту. Враховуючи 30% досягнень у галузі "людина-людина" він може бути гарним керівником, учителем праці. Високий рівень ініціативності (60%) і творчі досягнення (20%) прогнозують певні здібності до наукового пошуку або винахідництва. Гармонійний розподіл форм дії свідчить також про вміння водія-експлуатаційника і авторемонтника (40%).

Але припустимо найгірший варіант: випускник не отримав ні профільного навчання (бо байдужий директор про це не подбав), ні його досягненнями ніхто не поцікавився (бо не пощастило з байдужим або некомпетентним класним керівником). Яку спеціальність обрати, коли в атестаті однакові оцінки і немає яскраво вираженого професійного інтересу?

Тоді можна звернутися до шкільного психолога, профорієнтатора, які мають інший (“зрізовий”) варіант методики досягнень оптанта (людини, що обирає професію), або, скориставшись цим журналом, опанувати її самостійно.

Методика багатовимірного аналізу досягнень людини психологом, профорієнтатором або самостійно: зрізовий варіант (за В.Ф.Моргуном ).

Інструкція оптанту чи абітурієнту (випускнику школи чи дорослому):

По-перше, пригадайте всі основні Ваші досягнення за своє життя.

По-друге, пронумеруйте їх у хронологічному порядку і впишіть у бланк досягнень (див. табл.1).

По-третє, проаналізуйте кожне досягнення згідно з параметрами 1-5 цього бланку.

По-четверте, підрахуйте кількість записів у кожному рядку і проставте суму під знаком “Уn” у графі “Всього”. Взявши суму записів за кожною з семи груп показників за 100%, підрахуйте вагу кожного показника у відсотках і запишіть відповідний відсоток під знаком “%” у графі “Всього”.

По-п’яте, самостійно чи за допомогою батьків, учителя, психолога, профконсультанта порівняйте свій профіль з вимогами тієї чи іншої професії, і Ви отримаєте перелік конкретних фахів, що відповідають Вашим професійним нахилам у першу, другу, третю... чергу.

Таким чином, зіткнувшись з ринком праці, ви будете впевнені в тому, що робота принесе Вам принаймні задоволення, а можливо й визнання, і хороший прибуток.

Розглянута методика починала свій шлях у 1992 році спільними зусиллями в масштабах 8-го класу з М.А.Білан у ЗНЗ № 14 м. Полтави, потім її активно підхопив і творчо удосконалив директор ЗНЗ № 5 м. Полтави В.В.Кловацький (В.Ф. Моргун [7]). Завдяки, зокрема, широкому впровадженню метода аналізу досягнень учнів директором школи М.П.Чубич Новоселівська дев’ятирічка Полтавського району перетворилася на одинадцятирічку, бо дає кожному випускнику на тільки атестат, але й кваліфіковані поради щодо професійного майбутнього (М.П. Чубич, В.Ф. Моргун, [12]). Виконана під керівництвом автора дипломна робота Ю.С.Мироненко [5] за допомогою керівника 9-Г класу ЗНЗ № 38 Н.Є.Нечипоренко (за підтримки директора Ю.Д. Говоруна) довела переваги цього методу порівняно з опитувальними методиками щодо прогностичності стосовно майбутнього вибору професії.

Отже, метод багатовимірного аналізу досягнень учня має не лише профорієнтаційний ефект. Він допомагає учням ліпше пізнати один одного, підвищує рівень навчальних досягнень, позбавляє шкідливих звичок й асоціальних форм поведінки, згуртовує зусилля дітей, батьків і вчителів у пошуках майбутньої професії за покликанням. Як бачимо, в наших скрутних умовах, коли школа не може дати спеціальності, коли школа не може обладнати "вільну майстерню", вона силами класного керівника, батьків та учнів повинна хоча б урахувати інтереси та досягнення дітей і дати їм кваліфікований психолого-педагогічний профорієнтаційний прогноз та бути справжніми радниками випускників під час вибору професії. Не просто радниками – лідерами серед них. Але й не більше, ніж радниками, бо вільний вибір професії робить сама молода людина.
Література: стаття Моргун В. Ф. «Методика багатовимірного аналізу досягнення учня з метою профілювання та профорієнтації» http://www.ipe.poltava.ua

Методика визначення загальних розумових здібностей (за Я Вандерлік)
Вік досліджуваного: з 12 років.

Методику можна використати для дослідження порівняно великої кількості компонентів загальних здібностей. За її допомогою достатньо надійно прогнозуються успіхи в навчанні та ділові якості людини.

Процедура дослідження

Тестування проводиться в парі, що складається з досліджуваного і експериментатора. За необхідності з одним експериментатором можуть проходити тестування 3-5 осіб.

Експериментатор пропонує досліджуваному інструкцію і варіант тесту. Після ознайомлення досліджуваного з інструкцією та зразками виконання завдань, експериментатор подає сигнал до виконання тесту: "Починаємо!", засікає час і через 15 хвилин подає команду: "Стоп! Розв'язування припинити!"

Інструкція досліджуваному. "Вам дається декілька простих завдань. Уважно прочитайте цю сторінку, але не перегортайте її без команди. Ознайомтеся зі зразками завдань і правильними відповідями на них:

1. Швидкий є протилежне за змістом слову: 1 - важкий, 2 пружний, 3 — потайний, 4 - легкий, 5 - повільний.

Відповідь: 5.

2. Вартість бензину 44 копійки за літр. Скільки коштує 2,5 літра? Відповідь: 110.

3. Мінер - мінор. Ці слова є: 1 - подібними, 2 - протилежними, 3 - ні подібними, ні протилежними.

Відповідь: 3.

Запропонований тест складається з 50 запитань. На виконання його відводиться 15 хвилин. Дайте відповідь на стільки запитань, на скільки зможете, але не витрачайте багато часу на одне запитання. Про все, що не зрозуміло, запитуйте зараз. Під час виконання тесту відповідати на ваші запитання я не буду. Коли я подам команду, перегорніть сторінку і розпочинайте роботу. Через 15 хвилин, за командою, відразу ж припиніть виконання завдань, перегорніть сторінку і відкладіть ручку.Зосередьтеся. Покладіть ручку праворуч. Чекайте команди. Починаємо!"
Бланк відповідей

Прізвище, ім'я, по батькові^______________

Вік_______________ __ Клас

Завдання

Відповідь

Завдання

Відповідь

Завдання

Відповідь

Завдання

Відповідь

Завдання

Відповідь

1
11
21
31
41
2
12
22
32
42
3
13
23
33
43
4
14
24
34
44
5
15
25
35
45
6
16
26
36
46
7
17
27
37
47
8
18
28
38
48
9
19
29
39
49
10
20
ЗО
40
50

Ключ до тестуВідповідьВідповідьВідповідьВідповідь

1

3

14

3

27

1

40

1/8

2

3

15

0,31

28

1

41

3

3

2

16

тя

29

2-13

42

14

4

так

17

4

ЗО

3

43

1

5

4

18

4

31

1600

44

800

6

2

19

3

32

1, 2,4

45

1/10

7

4

20

н

33

18

46

280

8

1

21

3,5

34

3

47

4,5

9

5

22

31

35

1

48

1

10

40

23

2

36

1

49

3

11

3

24

1

37

4,8

50

17

12

2,7 (270)

25

1500(15)

38

113

4

26

1

39

20Обробка результатів

Мета обробки результатів — визначення інтегрального показника загальних розумових здібностей (Іп). Його підраховують за кількістю правильно розв'язаних завдань. Правильні відповіді подані в ключі до тесту.Величина показника (І„)

Рівень загальних розумових

здібностей13 і менше

Низький

14-18

Нижче середнього

19-24

Середній

25-29

Вище середнього

ЗО і більше

Високий

Рівень загальних розумових здібностей є багатопараметричним показником Дана методика дозволяє виділити ці параметри і проаналізувати їх.

Визначення параметрів загальних розумових здібностей та рекомендації щодо їх розвитку

Здібності узагальнення та аналізу матеріалу визначають на основі виконання завдань на прислів'я. Ці завдання вимагають абстрагування в ; конкретної фрази і переходу в галузь інтерпретації змісту, встановлення с; фраз та нового повернення до них.

Гнучкість мислення як компонент загальних здібностей також визначають •а виконанням завдань на прислів'я. Якщо асоціації досліджуваного мають хаотичний характер, то можна говорити про ригідність мислення (наприклад, це може виявитися під час виконання завдання № 11).

Інертність мислення і переключення. Для визначення їх передбачено спеціальне розміщення завдань у тесті. Чергування різноманітних типів завдань може ускладнювати розв'язання їх у людей з інертними зв'язками минулого досвіду. Такі люди важко змінюють обраний спосіб роботи, не здатні змінювати хід своїх міркувань, переключатися з одного виду діяльності на інший. їхні інтелектуальні процеси малорухливі, темп роботи уповільнений.

Емоційні компоненти мислення і відхилення визначаються за завданнями, які можуть знижувати показник тесту в досліджуваних (№ 24, 27, 31 та ін.). Досліджувані емоційно реагують, починають усміхатися і звертатися до експериментатора, замість того щоб зосереджуватися на об'єкті, тобто на завданні.

Швидкість і точність сприйняття, розподіл і концентрація уваги визначаються завданнями № 8 і 13. Вони визначають здатність у стислі строки працювати з різноманітним матеріалом, виділяти основне в змісті, зіставляти цифри, знаки тощо.

Орієнтування визначається завдяки аналізу стратегії вибору досліджуваним завдань для вирішення. Деякі досліджувані виконують усі завдання підряд. Інші - тільки ті, які для них виявляються легкими і швидко розв'язуються. До того ж у цьому виявляються нахили досліджуваних.

Просторова уява характеризується розв'язанням чотирьох завдань, які передбачають операції у двовимірному просторі. Це завдання № 17,29,32,49.

Тест дозволяє обміркувати рекомендації для розвитку тих аспектів інтелекту, через які повільно чи неправильно виконано відповідні завдання. Наприклад, якщо досліджуваний не виконав завдань № 8,13, то йому треба рекомендувати вправи на розвиток концентрації і розподіл уваги.

Якщо досліджуваний погано розв'язує завдання типу № 2, 5, 6, йому допоможе читання тлумачних словників, словників крилатих висловів, прислів'їв та приказок, словників іншомовних слів, а також виконання лінгвістичних завдань.

Аналіз результатів

Аналіз результатів тестування проводиться через з'ясування, правильні відповіді на завдання якого напрямку дали можливість учню отримати певну оцінку.

Таким чином, інтелект-провідну, що переважає у структурі інтелекту, вказує відсоток правильних розв'язань завдань певного напрямку.


Інтелект-провід ні

Номери завдань

Відсоток до

загальної

кількості

завдань


Питома вага завдання

"здоровий глузд"

1,4,8, 13,24

10

20

Вербальний

словесно-логічний ітелект

2,3,5,6,7,9,11, 14, 16, 19,20,22, 28,34,35,38,41,

47


36

5,5

формально- логічний інтелект

21,25,30,36,43, 48

12

16,5

Невербальний

математичний

(аналітичний)

інтелект


10,12, 15, 18,23,

26,27,31,33,37, 39,40, 42,44, 45, 46,5034

6

просторовий (конструктивний)

інтелект


17,29,32,49

8

25

Нормальна дистрибуція складності дорівнює 60%. Вірогідність помилки за сумарним результатом - від 1,3 до 1,6.

Наприклад: результат тестування - 20 балів. З них три правильні відповіді отримані за тестовими завданнями "здорового глузду", 10 - словесно-логічні; 5 - формально-логічні; 1 - просторова; 2 - математичні.

У структурі інтелекту (за даними тестування) питому вагу має розвиток "здорового глузду": 3 х 20 = 60; вербальний інтелект: (10 х 5,5) + (5 х 16,5) = 137,5. Оцінка невербального інтелекту: (1 х 25) + (2 х 6) = 37.Інтерпретація рівня розвитку інтелекту

Оцінка 20 балів - центральна тенденція результатів для осіб із середньою освітою. Центральні тенденції при освіті в обсязі 7 років - 9 балів, 8 років - 11 балів, 9 років - 13 балів, 10 років - 16 балів, 11 років - 20 балів, 15-16 років -26 балів.Рівень загальної інтелектуальної обдарованості починається з 27 балів для учнів середніх шкіл. Для осіб віком понад 30 років треба додавати до результату7 1 бал (число віку), віком 40-49 - 2 бали, 50-55-3 бали, 55-59-4 бали, 60 і більше - 5 балів.
Розподіл коефіцієнтів інтелекту у вибірці Б. Вандерлік
Величина 10 {бали)

Характеристика інтелекту8 кл.

9 кл.

10 кл.

1

25 і більше

27 і більше

29 і більше

дв

Дуже високий IQ

2

18-24

20-26

23-29

В

Високий IQ

3

14-17

16-19

19-22

вс

Вище середнього

4

9-13

11-15

14-18

с

Середній

5

7-8

9-Ю

12-13

нс

Нижче

середнього6

7 і менше

8 і менше

11 і менше

н

Низький

(ослаблений IQ)


+ стимульний матеріал «здібності_загальні Вандерлік»


Література: Пашукова Т. І. Практикум із загальної психології/Т. І. Пашукова, А. І. Допіра, Г. В. Дьяконов. – К.: Т-во «Знання», 2000. – 204 с.

Опитувальник особистісної схильності до творчості за Г. Девісом

(у редакції Б. Пашнєва)
Для дітей віком 12-17 років
Опитувальник призначений для виявлення схильності до творчої поведінки у повсякденному житті. Особистісні ознаки креативності містять в собі цікавість, самодостатність, відчуття гармонії, краси, прагнення до ризику, прийняття безладу, потребу в активності тощо. Опитувальник містить 21 запитання, за допомогою яких діагностують креативність як особистісну властивість. Б. Пашнєвим було визначено норми для дітей віком 12-17років.

Інструкція. Прочитайте наведені твердження і дайте відповідь на них «так» чи «ні».

Твердження

1. Думаю, що я акуратна людина, люблю, щоб скрізь був порядок.

2. Я прагну дізнатися більше про все, що відбувається в світі.

3. У дитинстві я любив відвідувати нові місця разом з батьками, а не один.

4. Я прагну бути кращим в тому, чим займаюся.

5. Я неохоче ділився своїми іграшками або солодощами з іншими, коли був маленьким.

6. Я буваю незадоволений собою, якщо не можу довести роботу де досконалості.

7. Я прагну зрозуміти, як усе влаштовано в світі.

8. У школі я не дуже популярний серед дітей.

9. Мені подобається іноді поводитися по-дитячому.

10. Якщо я вирішив що-небудь зробити, то наполегливо прагну до досягнень: • поставленої мети.

11. Я вважаю за краще працювати разом з іншими і не люблю що-небудь робити один.

12. Я сам знаю, що я повинен робити і чим займатися.

13. Коли зі мною не згідні інші, я прагну змінити свою точку зору, навіть якщо упевнений у своїй правоті.

14. Я дуже турбуюсь і переживаю, коли роблю щось не так, як слід.

15. Я часто нудьгую, тому що не знаю, чим зайнятися.

16. Я відчуваю, що буду значущим і відомим, коли виросту.

17. Мені подобається дивитися на красиві речі.

18. Я вважаю, що краще грати в знайомі ігри, ніж розучувати нові.

19. Мені подобається експериментувати—досліджувати, що трапиться, якщо я зроблю що-небудь.

20. Коли я граю або щось роблю, то прагну якомога менше ризикувати,

21. У житті важливіше мати хорошу пам'ять, ніж розвинену уяву.Ключ до тесту

Відповідь "так"- 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 19.

Відповідь "ні"- 1, 3, 5, 11, 13, 14, 15,18, 20, 21.

Оцінювання результатів

За кожен варіант відповіді, що збігається з ключем, нараховується 1 бал. Потім одержані бали підсумовуються. Далі індивідуальний результат порівнюється з віковими нормами, наведеними у таблиці.Таблиця

Вікові норми

Стать

Клас

Рівні креативності

низький

середній

високий

Жіноча

7

0-10

11-15

16-21

8

0-10

11-15

16-21

9

0-11

12-16

17-21

10

0-11

12-16

17-21

Чоловіча

7

0-10

11-14

15-21

8

0-10

11-15

16-21

9

0-10

11- 16

17-21

10

0-10

11- 16

17-21


Література: Пашнєв Б. К. Психодіагностика обдарованості/ Б. К. Пашнєв. – Х.: Основа; Тріада+, 2007. – 128 с.

Анкета з визначення здібностей учнів

(за методикою Хаана і Кафа)
1. Інтелектуальні здібності

1.Дитина швидко засвоює нові знання й легко все схоплює.

2.Має почуття здорового глузду і використовує знання у практичних повсякденних ситуаціях.

3.Добре міркує, не плутається в думках. Добре вловлює зв'язок між подіями, між причиною і наслідком.

4.Швидко запам'ятовує прочитане або почуте, не витрачає багато часу на повторення того, що потрібно запам'ятати.

5.Знає багато про такі події, про які однолітки не знають і не здогадуються.

6.Має великий запас слів, легко користується новими словами, вільно висловлюється.

7. Любить читати ті книги, які читають діти, старші на рік чи два, та дорослі.

8.Розв'язує розумові задачі, що потребують мислительних зусиль.

9.Ставить дуже багато запитань.

10.Випереджає однолітків у навчанні на рік чи два.

11.Оригінальне мислить і пропонує нестандартні, неординарні відповіді,

рішення.

12.Дуже спостережливий, добре сприймає Інформацію, швидко реагує на все нове.

II. Художні здібності

1 . У своїх малюнках зображує різноманітні предмети, ситуації, людей

2. Серйозно ставиться до творів мистецтва, замислюється і стає дуже серйозним, коли чує нову музику, бачить красиву картину.

3. Оригінальний у виборі сюжету, складає незвичайні композиції (із квітів, малюнків, марок тощо).

4. Завжди готовий використати будь-який новий матеріал для виготовлення Іграшок, картин, малюнків тощо.

5.У вільний час багато малює, ліпить, створює композиції, що мають художнє значення (наприклад, прикраси для дому).

6. Використовує малюнок або ліплення, щоб висловити свої почуття і настрій.

7. Цікавиться творами мистецтва, створеними іншими людьми.Оцінює їх інамагається відтворити те, що сподобалося.

8. Любить працювати із пластиліном, глиною, клеєм для того, щоб відтворювати речі у трьох вимірах.

ПІ. Музичний талант

1 . Добре відчуває ритм і мелодію, завжди вслуховується в них.

2. Добре співає.

3. У гру на Інструменті, у пісню чи ганець укладає багато енергії та почуттів.

4.Любить музичні записи, прагне піти на концерт або туди, де можна послухати музику.

5.Любить співати разом з Іншими, щоб виходило злагоджено й добре.

6.У співі або музиці виявляє власні почуття і стан.

7.Створює оригінальні мелодії.

8. Добре грає на якомусь інструменті.

IV.Здібності до занять науковою працею

1.Чітко висловлює думки.

2.Читає книги, наукову літературу, випереджаючи шкільну програму.

3. Виявляє більші, ніж у звичайних дітей, здібності у користуванні абстрактними поняттями і встановленні узагальнень.

4.Має хорошу моторну координацію, особливо між зоровим та слуховим сприйняттям (добре фіксує те, що бачить, і чітко записує те, що чує).

5.Після занять любить читати науково-популярні книги та журнали. 6.Не впадає у відчай, коли його нові задуми та проекти не підтримують учителі або батьки. 7.Намагається зрозуміти причини і сенс подій.

8.Проводить багато часу над створенням проектів, конструюванням. 9.Любить обговорювати наукові події, винаходи, часто замислюється над цим.

V. Літературна обдарованість

І.Може вільно побудувати розповідь, починаючи від зав'язки сюжету й закінчуючи розв'язанням конфлікту.

2.Придумує щось нове й незвичайне, коли розповідає про що-небудь знайомим.

З.Під час розповіді виділяє головне, найхарактерніше.

4.Розповідаючи про щось, уміє дотримуватись одного сюжету, не втрачає головної думки.

5. Любить писати оповідання та вірші.

6. Своїх героїв у оповіданнях зображує майстерно, передає почуття, настрій, характер.

7. Вибирає для своїх оповідань ті слова, які добре передають емоційні почуття.VI. Артистичний талант

1 . Легко входить у роль іншої людини, персонажа тощо.

2. Цікавиться акторською грою.

3. Виразно змінює тональність голосу, коли зображує героїв.

4. Розуміє та вміє передати конфлікти і ситуації, може розіграти будь-яку драматичну сценку.

5. Передає почуття через міміку, жести, рухи.

6. Прагне викликати емоційну реакцію в інших людей, коли про щось із захватом розповідає.

7. Дуже легко передає почуття, емоційні переживання.

VII. Технічні здібності

1. Добре вміє майструвати, займатися різними ремеслами.

2.Користується механізмами, машинами.

3. У світ його уподобань входить конструювання машин, приладів, моделей.

4.Може читати нескладні креслення приладів і механізмів, використовувати старі деталі для створення нових виробів, іграшок, приладів.

5.Визначає причини несправності приладів.

6. Любить робити креслення механізмів.

7.Читає журнали та статті про створення нових машин, приладів, механізмів.VIII. Здібності до спорту

1 . Енергійний, потребує якомога більше фізичних рухів, щоб бути щасливим.

2. Любить брати участь у спортивних іграх і змаганнях.

3.Постійно досягає успіхів у певному виді спорту.

4.Бігає швидше за інших.

5.Сильно розвинена координація рухів.

б.Любить ходити в походи, займатися на спортивних майданчиках.

7.Вільний час проводить у рухливих іграх.

Примітка

Графічне зображення рівня інтересів учня показуємо по осі ОХ і ОУ, попередньо оцінивши кожен із восьми напрямів за п'ятибальною системою. Якщо якась характеристика в дитини переважає, ставимо 5 балів. Якщо має вище середнього рівня — 4 бали. Оцінка 2 бали — найнижча. Підсумовуємо бали за 8-ма напрямами (тобто підсумовуємо бали за всіма характеристиками кожного з 8 напрямів розвитку здібностей). Загальну кількість набраних балів в одному напрямі (наприклад, інтелектуальна здібність) ділимо на кількість запитань у цій царині. Отримане число відкладаємо на точці перетину оцінювання в балах по осі X і того напряму здібностей (від 1 до 8), який перевіряється.


Схема особистоъ професійної перспективи (ОПП) Клімова
Розглянемо схему побудови особистої професійної перспективи (ОПП) як варіант змістовно-процесуальної моделі професійного самовизначення (див. таблицю).

За основу взято схему, запропоновану Є.А.Климовим, що суттєво доповнена ціннісно-змістовими компонентами. У лівій частині таблиці — компонент схеми побудови ОПП, а в правій — питання для роботи з клієнтами.Таблиця

Схема побудови професійної перспективи (ОПП)

(відповіді пишуть на аркушах: проставляють

номери запитань і одразу дають відповідь)
Компоненти ОПП Опиту вальник за схемою побудови ОПП

1 2 ~


1 . Усвідомлення цінності чесної праці (ціннісно- 1. Чи варто в наш час чесно працювати?

моральнісна основа самовизначення) Чому?

2. Усвідомлення необхідності професійної освіти 2. Чи варто продовжувати навчання після школи, після школи адже можна й без цього добре влаштуватися?

3. Загальне орієнтування в соціально-економічній 3. Коли в Україні жити стане краще? ситуації країни та прогнозування її зміни

4. Знання ринку професійної роботи 4. Завдання: три літери (м, н, с) — за три хвилини (макроінформаційна основа самовизначення) написати професії, що починаються на ці літери.

Якщо буде зазначено більше 1 7 професій, то це вже непогано

5. Виділення далекої професійної мети (мрії) та її 5. Ким би Ви хотіли стати (за фахом) через узгодження з іншими важливими життєвими цілями 20 — 30 років?

6. Виділення найближчої професійної мети (як етапів і 6. Виділіть основні 5 — 7 етапів на шляху до шляхів до далекої мети) своєї мрії

" 7. Знання конкретних обраних цілей: професій, 7. Завдання: виписати три неприємних випадки,

навчальних закладів, місць роботи (мікроінформаційна пов'язаних із роботою за обраним фахом, і три — основа вибору) пов'язаних із навчанням у ВНЗ або в коледжі

8. Уявлення про свої можливості та недоліки, що 8. Що у Вас самих може перешкодити Вам на

можуть вплинути на досягнення поставленої мети шляху до мети? (Про «лінь» писати не можна —

треба конкретніше.)

6. Уявлення про шляхи подолання своїх недоліків 9. Як Ви збираєтеся працювати над своїми

(і про шляхи оптимального використання своїх недоліками й готуватися до опанування професії

можливостей) (до вступу у ВНЗ)?

10. Уявлення про зовнішні перешкоди на шляху до 10. Хто і що може перешкодити Вам у досягненні мети мети?

11. Знання про шляхи подолання зовнішніх 11. Як Ви збираєтеся долати ці перешкод перешкоди?

12. Наявність системи резервних варіантів вибору 12. Чи є у Вас резервні варіанти вибору?

13. Уявлення про зміст своєї майбутньої роботи 13.У чому Ви бачите сенс свого професійного

життя (заради чого Ви хочете опанувати професію та працювати)?

14. Початок практичної реалізації ОПП 14. Що Ви вже зараз робите для реалізації своїх


планів (писати про те, що Ви добре вчитеся, не можна; що Ви робите понад це)?

Якщо робота проводиться з класом, то кожний бере звичайний аркуш із зошита, підписує його, проставляє номер запитання і виписує відповідь (зазвичай на весь опитувальник витрачається близько 25-30 хв). Після цього результати обробляються.

Якщо це індивідуальна профконсультація, психолог-консультант може вставляти питання безпосередньо в бесіду з клієнтом. При цьому краще орієнтуватися на компоненти. Чому? По-перше, вони повніші за своїм змістом, а по-друге, більше враховують позитивні характеристики ситуації даного клієнта (наприклад, пункт 8: праворуч — питання про недоліки, а ліворуч — акцент робиться на можливостях і достоїнствах клієнта).

1 в опитувальнику для роботи з класом, і в індивідуальній бесіді-профконсультації формулювання питань може видозмінюватися за збереження головного їхнього змісту.

Якщо уважно подивитися на дану схему ОПП, можна зрозуміти, що в ній так чи інакше представлена майже вся психологія. Це означає, що профорієнтація — дуже складна і розгорнута в часі робота. Якщо профорієнтаційна допомога надається протягом 30-40 хвилин, то звичайно таку «допомогу» називають профанацією.

Можливірізні варіанти обробки результатів (за опитувальником ОПП):

Перший варіант. Аркуші збирають, і психолог сам оцінює якість відповідей. Нижче подано орієнтовні критерії оцінок (за кожним запитанням);

1 бал — відмова відповідати на дане запитання;

2 бали — явно помилкова відповідь або чесне визнання того, що немає відповіді;

3 бали — мінімально конкретизована відповідь (наприклад, збираюся вступати до ВНЗ, але не ясно, у який самеВНЗ);

4 бали — конкретна відповідь зі спробою обгрунтування;

5 балів — конкретна і добре обгрунтована відповідь, що не суперечить іншим відповідям.Другий варіант. Спочатку учні самі оцінюють свої відповіді, потім психолог збирає аркуші, оцінює їх і порівнює із самооцінюванням школярів.

Увага: опитувальник призначений тільки для виявлення проблемних компонентів (низькі бали за відповідного запитання). У роботі з опитувальником немає сенсу аналізувати узагальнені результати.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка