Дидактичні ігри на уроках англійської мови у початковій школіСкачати 167.5 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації20.11.2018
Розмір167.5 Kb.
#65329
  1   2
ДИДАКТИЧНІ ІГРИ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Коба Світлана Юріївна,

вчитель англійської мови

Сахновщинської гімназії Сахновщинської районної ради Харківської області

У наш час все більше розширюються зв’язки України із зарубіжними країнами, й інтерес до вивчення англійської мови невпинно зростає. У методиці викладання англійської мови існують різні способи оптимізації навчальної діяльності, в тому числі й гра. Ігри періодично висвітлюються в методичній літературі, оскільки викликають інтерес викладачів іноземної мови своєю розважальністю, навчаючою дією, можливістю використання як засобу емоційної розрядки, мотивації навчальної діяльності, з метою тренування, для контролю знань і навичок учнів.

У молодших класах закладаються основи знань, умінь і практичних навичок, які необхідні для подальшого навчання, формуються моральні риси і якості, вміння дітей самостійно оволодівати знаннями, пробуджується інтерес до навчання, до творчих пошуків. Але цей процес ускладнюється віковими особливостями молодших школярів: слабким переключенням уваги, її нестійкістю, недовільністю пам’яті та мислення.

Одним із ефективніших засобів розвитку інтересу до навчального предмета поряд з іншими методами та прийомами, які використовуються на уроках, є дидактична гра. За допомогою гри розвивається інтерес до іноземної мови та відбувається перше зіткнення з мовним світом іншої країни. За допомогою гри легше зосередити увагу учнів, залучити їх до активної роботи. Це пов’язано з психологічними особливостями дитячого організму. Гра надає можливість зробити процес повторення лексики та граматичних конструкцій захоплюючим для учнів. Використання розвиваючих ігор надає можливість активно мислити, розширювати творчі здібності під час виконання завдань, розвивати здібності, закладені в дитині від природи. Використання ігор як засіб навчання усного мовлення у початковій школі дозволяє вчителю формулювати такі мовленнєві задачі, в яких є мотив і мета мовленнєвої дії і які диктують використання необхідних зразків спілкування.

Гру можна використовувати на різних етапах уроку: вивчення нового матеріалу, закріплення, перевірки знань, умінь, навичок. Найчастіше гра використовується на етапі закріплення, але є можливість використовувати її й під час перевірки знань. Гра, яка використовується під час перевірки знань, дозволяє більш творчо підходити до їх оцінювання, а також залучати до роботи всіх учнів класу. Інколи гра може бути фоном для побудови всього уроку. Коли ж учні стомлені, їм доцільно запропонувати рухливу гру. Проте слід пам’ятати, що окремі ігри занадто збуджують емоції дітей, надовго відволікають їх від мети уроку.

Щоб ігрова діяльність на уроці проходила ефективно і давала бажані результати, необхідно нею керувати, забезпечивши виконання таких вимог:

1. Готовність учнів до участі в грі (кожний учень повинен засвоїти правила гри, чітко усвідомити її мету, кінцевий результат, послідовність дій, мати потрібний запас знань для участі в грі).

2. Забезпечення кожного учня необхідним дидактичним матеріалом.

3. Чітка постановка завдання гри. Пояснення гри — зрозуміле, чітке.

4. Складну гру слід проводити поетапно, поки учні не засвоять окремих дій, а далі можна пропонувати всю гру і різні її варіанти.

5. Дії учнів слід контролювати, своєчасно виправляти, спрямовувати, оцінювати.

6. Не можна допускати приниження гідності дитини (образливі порівняння, оцінка за поразку в грі, глузування тощо).

Ігри важливо проводити систематично й цілеспрямовано на кожному уроці, починаючи з елементарних ігрових ситуацій, поступово ускладнюючи та урізноманітнюючи їх.

Під час організації дидактичних ігор необхідно продумувати наступні питання методики:


 1. Мета гри. Які вміння та навички в галузі англійської мови школярі засвоять у процесі гри? Якому моменту гри треба приділити особливу увагу? Які інші виховні цілі переслідуються під час проведення гри?

 2. Кількість гравців.

 3. Які матеріали та посібники знадобляться для гри?

 4. Як із найменшою витратою часу ознайомити дітей із правилами гри?

 5. На який час має бути розрахована гра? Чи буде вона цікавою, захопливою? Чи забажають учні повернутися до неї ще раз?

 6. Яким чином забезпечити участь усіх школярів у грі?

 7. Як організувати спостереження за дітьми, щоб з’ясувати, чи всі включилися до гри?

 8. Які зміни можна внести до гри, щоб підвищити інтерес та активність дітей?

 9. Які висновки слід повідомити учням на завершення, після гри (кращі моменти гри, недоліки у грі, результати засвоєння лінгвістичних знань тощо).

Під час організації дидактичних ігор необхідно додержуватися наступних положень:

1. Правила гри мають бути простими, чітко сформульованими, а зміст запропонованого лінгвістичного матеріалу — доступним для розуміння школярів.

2. Гра повинна давати підстави для розумової діяльності.

3. Дидактичний матеріал, який використовується під час гри, повинен бути зручним у використанні.

4. Кожний учень повинен бути активним учасником гри. Тривале очікування своєї черги для включення до гри знижує інтерес до неї.

5. Якщо на уроці проводяться кілька ігор, то легкі та важкі за навчальним змістом повинні чергуватися.

У даній роботі зібрано ігри, які я використовувала на своїх уроках у молодшій школі.

Вони поділяються на фонетичні ігри, лексичні ігри, ігри з фразами, граматичні ігри, ігри для навчання читання, аудіювання, говоріння, орфографічні та комунікативні ігри.Фонетичні ігри

Мета: тренувати учнів у вимові англійських звуків.

Серед фонетичних ігор ми можемо виділити ігри-загадки, ігри-імітації, ігри-змагання, ігри з предметами, ігри на уважність.

«Довгі та короткі звуки»

Підняти руку, якщо звук у слові промовляється довго чи коротко.«Хто краще знає звуки?»

Учитель вимовляє звуки, а учні показують відповідні транскрипційні значки. Чи навпаки.«Який звук я загадав?» (гра-загадка)

Учитель називає ланцюжок слів, у яких зустрічається один і той же звук. Наприклад: mother, map, father, fat, dad, daughter, cap, sat, rabbit.«Назви слово» (гра з предметом)

Ведучий кидає учасникам гри по черзі м’яч, називаючи звук, учасники повертають м’яч, називаючи слово, у якому є цей звук.«Відлуння»

Відвернувшись убік, виразно пошепки вимовляємо звук; слово. Діти як луна, повторюють звук, слово за вчителем.«Веселі історії» (гра-імітація)

"The Old Grey Goose"

Гра використовується для відпрацювання звука [θ]. Teacher: Can you imagine a goose? Let’s pretend you are geese. Stretch out your necks and hiss. Can you hear anything? No, nothing but [θ-θ-θ]. Let’s play!«Playing Airplane»

Гра використовується для тренування у вимові звука [v]. Teacher: Let’s pretend we are airplanes flying in the sky. (Діти зображують літаки) What sound do we make? - [ж]. And how about English children? - They say [v]. Let’s fly!Лексичні ігри

Мета: тренувати учнів у вживанні лексики в ситуаціях, що наближені до справжніх; активізувати розумову діяльність учнів; розвивати мовленнєву реакцію.

На уроках англійської мови діти постійно знайомляться з новими словами та виразами. Для відпрацювання нового лексичного матеріалу часто використовуються ігри.

Доцільно використовувати ігри з м’ячем. Учитель кидає учням м’яч, задаючи питання. У відповіді учні повинні відтворити слова та вирази даної теми.

Також у початкових класах можна використовувати гру «Снігова лавина»: запам’ятай, повтори та додай своє. Ця гра не тільки дозволяє відпрацювати лексику, але й сприяє розвитку пам’яті.

При вивченні лексики можна використовувати ігри на картках, загадки, кросворди.«Пропущені літери»

У словах, наприклад, назвах тварин, пропущені літери. Учні повинні їх підставити.


_ _sh __rog d__ __ bir____ouse __at __orse __onkey

«Чарівний поїзд»

Знайдіть слова-вагончики чарівного поїзда.

parktreeflowersnowsnowman

«Веселі монстрики»

Діти малюють на дошці ті частини тіла, які називає вчитель у певній кількості. Учень біля дошки повторює назви частин тіла та їх кількість а потім малює їх. У кінці роботи маємо веселого монстрика із трьома головами чи чотирма хвостами. Для ускладнення роботи можна додати колір та форму частини тіла.Особливо ефективні такі ігри при вивченні назв частин тіла людини та тварин. Доцільно включати у роботу повторення раніше вивчених слів.

 1. Прочитайте текст та намалюйте казкового монстрика

It has got four pink heads, two green eyes and three yellow eyes. It has got five red mouths and three blue arms with orange hands. The big body is green. Its six legs are yellow and feet are grey.

 1. ВОвал 22изначте кількість частин тіла інопланетного гостя

________ eye

________ mouth

________ ears

________ head

________ arms

________ hands

________ legs

________ feet

 1. Розфарбуйте монстрика.

The head is pink. The eyes are yellow. The mouth is red. The arms are blue. The hands are orange. The body is green. The feet are grey.
Ігри з фразами

Мета: тренувати учнів у вмінні будувати правильні фрази та приміняти вивчені граматичні правила.«Снігова лавина»

P 1 –I have a pen in my bag.

P 2 – I have a pen and a pencil in my bag.

P 3 – I have a pen, a pencil and an eraser in my bag. И т. д.

«Бюро знахідок»

На початку гри учитель просить учнів закрити очі, а сам швидка і обережно збирає з парт різні шкільні предмети (ручку, пенал, зошит, підручник…) та відносить їх собі на стіл. Потім діти відкривають очі. Знайти свої речі можна у «Бюро знахідок», відповівши правильно на питання: «Whose book is this?». Граємо з фразою «It is my book. It is my green book». Можна ускладнити завдання: «What are you looking for? Describe your book».Граматичні ігри

Мета: навчити учнів вживати мовленнєві зразки, які містять певні граматичні труднощі; створити ситуацію для вживання даного мовленнєвого зразка; розвивати мовленнєву активність та самостійність учнів.«Ігри з малюнками»

Для засвоєння структури в Present Continuous учням пропонують відгадати, що робить той чи інший персонаж, зображений на малюнку, який вони не бачили. Учні задають питання:P 1: Is the girl sitting at the table?

T: No, she is not.

P 2: Is the girl standing?

T: Yes, she is.

Перемагає той, хто правильно відгадав дію на малюнку.«Plurals»

Учитель кидає м’яч учневі та називає іменник у однині. Учень ловить м’яч, називає слово у множині та кидає м’яч назад учителю.


Ігри для навчання читання

Мета: тренувати учнів правильно читати слова, речення, тексти. У реченнях дотримуватись інтонації. Повторити правила читання даних слів.«Конкурс теледикторів»

Для гри необхідні екран телевізора (рамка) та мікрофон. Учні читають текст, наприклад про погоду. Хто зробить це виразніше.«Суперсекретар»

Учні виходять до дошки та записують слова чи речення під диктовку вчителя. Виграє той, хто запише без жодної помилки.«Хто зайвий?»

Виділи зайве слово з ряду.

1.Dog. 2.Cat. 3.Sheep. 4.Cheetah. 5.Cow. (Cheetah, because…)

1.Hunt. 2.Hide. 3.Write. 4.Run. 5.Live. (Write, because…)

Поясни свій вибір.

Ігри для навчання аудіюванню

Мета: навчити учнів розуміти зміст висловлення та виділяти головне у потоці інформації; розвивати слухову пам’ять«Повтори» або «Луна»

Учитель промовляє речення. Учні повторюють. Перемагає той, хто не зробить жодної помилки.«Рlease»

Гру можна проводити після того, як учні навчилися розуміти та виконувати команди. Команд стає усе більше та більше, і необхідно продовжувати тренування. За умовами гри діти повинні виконувати команди тільки тоді, коли почують слово «please». Учень, який допустив помилку, вибуває з гри. Перемагає той, хто залишиться останнім.«Сніжна лавина»

Учні повторюють за учителем фрази, які щоразу подовжуються у прискореному темпі. Той, хто допустив помилку, вибуває з гри. Перемагає той, хто залишиться останнім.«Знайди правильну відповідь»

Учитель читає текст. Після цього даються питання та варіанти відповідей. 1. Прослухайте речення та розфарбуйте м’ячики.

The first ball is green. The second ball is red. The third ball is pink.

Овал 19Овал 18Овал 17

1 2 3


 1. Заповніть таблицю відповідно до тексту.

I have a friend. Her name is Mary. She is five. She lives in London.

Name (ім’я)

Mary Anna

Age (вік)

8 5

City (місто)

London Rome

Каталог: doc -> files -> news -> 476
news -> План-конспект бінарного заняття гуртка „Mit Spa? (музичне виховання + німецька мова) 7 клас
news -> Чарівний олівець
news -> Програм а література ( російська та зарубіжна) для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою
476 -> Уроку фізики в 8 класі Тема Теплота згоряння палива. Ккд нагрівника Мета: сформулювати поняття про енергію палива
476 -> Уроку «хай в серці кожної дитини живе любов до україни»
476 -> Сценарій проведення першого уроку гри "чи знаєш ти свій край"
476 -> «Садок вишневий коло хати…» перлина української та світової
476 -> Урок з загальної б іології в 10 к ласі
476 -> Екологічно жити і думати

Скачати 167.5 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка