ДиференціаціїДата конвертації03.11.2018
Розмір0.91 Mb.

Диференціація навчання – це організація навчального процесу, при якому враховуються індивідуально-типові особливості особистості (рівень розвитку, інтереси, психофізіологічні властивості НС, здібності і т.д.), та характеризуються створенням груп учнів, в яких зміст освіти, методи навчання, організаційні форми суттєво відрізняються.

Диференційне навчання – це 1. форма організації навчального процесу, при якому учитель працює з групою учнів, об’днаних подібними здібностями, рисами, якостями (гомогенна група);

Диференційне навчання – це 2. Частина загальної дидактичної системи, яка забезпечує спеціалізацію навчального процесу для різних груп.

Диференційне навчання ( диференційний підхід в навчанні) – це 1. створення різноманітних умов для різних шкіл, класів, груп з метою врахування особливостей та підбором контингента учнів.

Диференційне навчання ( диференційний підхід в навчанні) – це 2. Комплекс методичних , психолого-педагогічних і організаційно-керуючих заходів, що забезпечують навчання в гомогенних групах

Принцип диференційного навчання – це положення, згідно якого педагогічний процес будується як диференційований. Одним із основних видів диференціації (розділення) є індивідуальне навчання.

 • Типи
 • диференціації:
 • Зовнішня
 • Внутрішня
 • (внутрішньо -
 • класна)

Характеристика типів диференціації: 1. зовнішня – це розділення учнів по деяким ознакам (здібності, інтереси…) на стабільні групи, в яких і зміст навчання і методи навчання, і організаційні форми розрізняються.

2. внутрішня ( внутрішньо - класна) диференціація – це та, яка враховує індивідуально типові особливості дітей в процесі навчання їх в стабільних групах (класах), створених по випадковим ознакам. Розділення на групи може бути явним чи неявним, склад груп змінюється в залежності від поставленої навчальної мети.

Форми диференціації: 1.поділ класу на групи (А,В- поглиблення, підвищення знань;С-повторення, ліквідація прогалин у знаннях; Д- ліквідація прогалин у знаннях і в уміннях ); 2. класи підвищеного рівня (гімназії, загальноосвітні школи); 3.класи з поглибленим вивченням предметів і профільним (гуманітарним, природничим, математичним); 4.класи, що орієнтовані на вищі навчальні заклади ( договір з вищими вузами); 5.класи гнучкого складу (вибирають групи за бажанням, за потребою, за мовою); 6.елективна диференціація (учні вибирають предмети до базових); 7.спеціальні диференційовані завдання (багатоваріантні самостійні та контрольні роботи, завдання на спеціальних карточках)

Застосування диференціації на різних етапах уроку:

На етапі мотивації діяльності учнів:

 • Сумчас- та квакша
 • Броне- носна ящірка
 • кайман
 • Плямиста саламанд- ра
 • Сірий варан
 • Цецилія
 • Ігуана
 • Гребінча- стий тритон
 • Крихітна жаба-лис-толаз
 • Ряд Безногі
 • Ряд Лускаті
 • Ряд Без-хвості
 • Ряд АКУЛИ
 • Ряд Осетрові
 • Ряд Хвоста ті
 • Ряд Кроко-дили
 • Ряд Черепахи
 • *
 • ПОВІТРЯ
 • ЗАЛІЗО
 • ВОДЕНЬ
 • ПРИРОДНИЙ ГАЗ
 • ГРАНІТ
 • СРІБЛО
 • РІЧКОВА ВОДА
 • НАТРІЙ
 • ДИСТИ ЛЬОВАНА ВОДА
 • **
 • ПОВІТРЯ
 • ЗАЛІЗО І СІРКА
 • БРОНЗА
 • ЛИМО НАД
 • ПРИРОДНИЙ ГАЗ
 • ЗОЛОТО і
 • ПЛАТИНА
 • ТИРСА, ЦУКОР, ВОДА
 • СРІБЛО І ЗОЛОТО
 • СПИРТО ВИЙ РОЗЧИН ЙОДУ
 • *
 • КОН
 • Р2О5
 • Н2СО3
 • N2О3
 • ВаО
 • Мn(ОН)2
 • NаNО3
 • SО3
 • К20
 • **
 • SО2
 • Аl2О3
 • Р2О3
 • Fе2О3
 • Сr2О3
 • Мn2О7
 • ВаО
 • ВеО
 • N2О5

На етапі актуалізації знань:

 • *
 • Складна речовина
 • метали
 • неметали
 • суміші
 • 1. Озон
 • б
 • щ
 • б
 • І
 • х
 • 2. Кухонна сіль
 • і
 • о
 • л
 • ф
 • е
 • 3. Повітря
 • к
 • р
 • ю
 • т
 • л
 • 4.Питна сода
 • н
 • о
 • е
 • а
 • о
 • 5.Лимонад
 • а
 • ж
 • у
 • в
 • г
 • 6.золото
 • і
 • м
 • я
 • и
 • ь
 • *
 • відповідь
 • Проста речовина
 • Складна речовина
 • метали
 • неметали
 • суміші
 • 1. Озон
 • б
 • щ
 • б
 • І
 • х
 • 2. Кухонна сіль
 • і
 • о
 • л
 • ф
 • е
 • 3. Повітря
 • к
 • р
 • ю
 • т
 • л
 • 4.Питна сода
 • н
 • о
 • е
 • а
 • о
 • 5.Лимонад
 • а
 • ж
 • у
 • в
 • г
 • 6.золото
 • і
 • м
 • я
 • и
 • ь
 • **
 • МЕТА-ЛИ
 • ОКСИДИ
 • НЕМЕТАЛИ
 • СУМІ-ШІ
 • КИС-ЛОТИ
 • ПРОСТІ РЕЧОВИНИ
 • СОЛІ
 • ОСНОВИ
 • 1.Нікель
 • в
 • а
 • б
 • б
 • ж
 • и
 • н
 • в
 • 2.Вуглекислий газ
 • м
 • б
 • т
 • е
 • и
 • у
 • р
 • н
 • 3.Молоко
 • с
 • к
 • г
 • е
 • р
 • в
 • а
 • ф
 • 4. Оцет
 • з
 • е
 • і
 • л
 • р
 • м
 • в
 • а
 • 5.Гранатовий сік
 • ж
 • є
 • м
 • и
 • ч
 • т
 • ш
 • д
 • 6.Амоній гідроксид
 • і
 • и
 • е
 • о
 • я
 • и
 • х
 • ж
 • ц
 • о
 • л
 • д
 • м
 • о
 • и
 • л
 • 8.Азот
 • у
 • т
 • т
 • є
 • и
 • т
 • і
 • п
 • 9.Срібло
 • я
 • у
 • !
 • и
 • м
 • !
 • л
 • я
 • **
 • відповідь
 • МЕТА-ЛИ
 • ОКСИ-ДИ
 • НЕМЕТАЛИ
 • СУМІ-ШІ
 • КИС-ЛОТИ
 • ПРОСТІ РЕЧОВИНИ
 • СОЛІ
 • ОСНОВИ
 • 1.Нікель
 • в
 • а
 • б
 • б
 • ж
 • и
 • н
 • в
 • 2.Вуглекислий газ
 • м
 • б
 • т
 • е
 • и
 • у
 • р
 • н
 • 3.Молоко
 • с
 • к
 • г
 • е
 • р
 • в
 • а
 • ф
 • 4. Оцет
 • з
 • е
 • і
 • л
 • р
 • м
 • в
 • а
 • 5.Гранатовий сік
 • ж
 • є
 • м
 • и
 • ч
 • т
 • ш
 • д
 • 6.Амоній гідроксид
 • і
 • и
 • е
 • о
 • я
 • и
 • х
 • ж
 • 7.Кальцій карбонат
 • ц
 • о
 • л
 • д
 • м
 • о
 • и
 • л
 • 8.Азот
 • у
 • т
 • т
 • є
 • и
 • т
 • і
 • п
 • 9.Срібло
 • я
 • у
 • !
 • и
 • м
 • !
 • л
 • я

Зд*№1.Що означає цей запис? 1.) сnн2n+2, одинарний, CН4 - МЕТАН - ? 2.) сnн2n-2, потрійний, С2Н2 - ЕТИН - ? 3.) сnн2n, подвійний, С2Н4 - ЕТЕН - ? 4.)радикал сн3- -? 5.)радикал с2н5 - -? 6.)радикал с3н7 - -?

Зд**№1.Що означає цей запис? 1.) ? , подвійний - ? 2.) ? , одинарний - ? 3.) сnн2n-2, ? - ? 4.) с3н7 -? -? 5.) етил - -? 6.) метил -? -? 7.) ІЗОПРОПІЛ - ? - ?

3д*№2 (хім. диктант) написати формули речовин: а) етен; б) етан; в) пропін; г) пропан д) ацетилен; е) пропен;

3д**№2 (хім. Диктант) Написати формули речовин: а) бутен; б) гептан; в) пентин; г) гексан; д) октин; е) декен;

3д№2 *відповідь, написати формули речовин: а) С2Н4; б) С2Н6; в) С3Н4; г) С3Н8; д) С2Н2; е)С3Н6;

3д**№2** відповідь, написати формули речовин: а) С4Н8; б) С7Н16; в)С5Н8; г) С6Н14; д) С8Н14; е) С10Н20;

На етапі засвоєння нового матеріалу:

ЗД№ 1* ВИЗНАЧИТИ ТИП РЕАКЦІЇ, РОЗСТАВИТИ КОЕФІЦІЄНТИ ; ** - ВИЗНАЧИТИ ТИП РЕАКЦІЇ, РОЗСТАВИТИ КОЕФІЦІЄНТИ ТА СКЛАСТИ ТЕПЛОВИЙ ЕФЕКТ РЕАКЦІЇ: *А) Nа + Н2О = NаОН + Н2; ∆Н = -n кДж; Б)КСLО3 = КСL + О2 ↨; ∆Н = +n кДж; **А) Рв(NО3)2=РвО+NО2↨ +О2↨; ∆Н=+nкДж; Б) Н2S+LіОН = Lі2S +Н2О; ∆Н = -n кДж;

ЗД№2 * ВИЗНАЧИТИ ЯК ЗМІСТИТЬСЯ ХІМРІВНОВАГА, ЯКЩО а)ЗМ. t; б) ЗБ. Р; **ЩЕ Й ВИЗНАЧИТИ Й ЗАПИСАТИ ЧОМУ = ШВИДКІСТЬ ПРЯМОЇ ТА ЗВОРОТНЬОЇ РЕАКЦІЙ (U1=?; U2=? ; ) : 1) Н2 + СL2 = НСL; ∆Н= -92,3 кДж; 2) МgСО3= МgО + СО2↨; ∆Н= + n кДж;

Дайте відповідь…

Дайте відповідь…

 • Лізосома
 • Вакуоля
 • Ендо-
 • плазматична
 • сітка
 • ?
 • ?
 • Плазматична
 • мембрана
 • Комплекс
 • Гольджі
 • ?
 • ?
 • ?
 • Глікокалікс
 • ?
 • ?
 • ?
 • Плазматична
 • Мембрана
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?

Завдання на карточках *зд1Допоможіть розібратися учневі – досліднику, про що або про кого йдеться мова: Це не істота, а складно організована органічна речовина - нуклеопротеїд; вони займають унікальну нішу між живим та неживим; не мають клітинної будови, проте являються облігатними паразитами клітин всіх живих організмів планети Земля.

Завдання на карточках **зд1Допоможіть розібратися учневі – досліднику, про що або про кого йдеться мова: Це складно організований нуклеопротеїд; вони займають унікальну нішу; являються облігатними ? клітин всіх живих організмів планети Земля.

Етап контрольно - оцінювальний та домашні завдання:

Домашнє завдання: Обов’язкове: 1. вивчити параграф №31, конспект Мал.№114, 112 За бажанням 2. прочитати, переказувати № 32; інтернет – екзотичні плоди; скласти кросворд чи головоломку по темі.

Д/З ПАРАГРАФИ 13 – 18 ПОВТОРИТИ, ВИВЧИТИ ТЕОРІЮ, ПІДГОТУВАТИСЯ ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ; * ВПРАВИ №6,7; С 117 ** ВПРАВИ №6-10 С 117-118

Різнорівнева контрольна робота. З теми: “Оргсполуки” ІВ-т зд.№1назвати речовини, визначити клас оргсполук: С3Н4; С2Н5ОН; СН3СООН; С2Н4; СН3СНО; СН3NН2; NН2СН2СООН. ЗД.№2 Вивести ізомери С4Н8О2 . Назвати речовини. (2 ізомери). ЗД.№3 Задача Яка маса етанолу згоріла, якщо утворилося 10 л вуглекислого газу. ЗД.№4 Здійснити перетворення, написати реакції,назвати продукти: С2Н2 – С2Н4 – С2Н5Вr – С4Н10 – СО2; ЗД.№5 Написати структурні формули або дати назву по структурній формулі речовини: а) с – с(сн3 ) – с (с2н5) – с = с - вr ; б) 2-метил-2-бутанол; в) 3-метил-1-бутин; г) гліцин; д) с – с (вr) – с(сн3 ) – с – с(сн3 ) – с – с(с2н5) – с – вr ;

І V. В-т 1. Визначити клас органічних речовин та дати їм назви: С6Н12; Lі2СО3; С7Н12; С2Н5NО2; С2Н2; С8Н18; СН4; С3Н7ОН; НСООН; (С6Н12О6)n; НО-СН2(NН2)СООН; 2. Написати структурні формули речовин або дати назви речовин за поданими структурними формулами речовин: а) СН3 б) С2Н5 С = С – С – С-Вr ; С = С – С – С – С – Вr ; СН3 С2Н5 С2Н5 СН3 СН3 в) 3-бром-4-етил-2,2,5-триметилгексан; г) 1,4-дибром-3-метил-1-бутин; е) 3-етил-2,4-диметилпент-2-ен д) СН3 С2Н5 СН3 Вr – С – С – С – С – С – С – Вr ; С2Н5 СН3 д) 2,3-дибромпропаналь; з) 3-етил-1-пентанол; 3. Задача: Яка маса НNО3 прореагувала з 2 л метану? 4. Нітрогеновмісні оргсполуки: аміни, амінокислоти, білки, нуклеїнові кислоти. 5. Внаслідок взаємодії пропанолу з купрум (ІІ) оксидом (СuО) було добуто 120 г пропаналю. Які маси спирту та оксиду вступили в реакцію. 6. Здійснити перетворення: СаС2 – А - С2Н4 – С2Н5ОН – Б – СН3СООН – СН3СООС2Н5 ;


Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка