Динамічність; Технологічність та інформаційністьДата конвертації08.03.2019
Розмір433 Kb.

Шляхи реалізації концепції випереджаючої освіти для сталого розвитку в освітній практиці (автор: доктор філософських наук, завідувач кафедри випереджаючої освіти ДОІППО О.Є.Висоцька)

Головні аспекти соціального розвитку ХХІ століття:

 • Динамічність;
 • Технологічність та інформаційність;
 • Інтегративність;
 • Нестабільність, висока ступінь соціальних, економічних та екологічних ризиків.

Освітні зміни цінностей вимагають:

 • Нових знань та вмінь, сприятливих для вирішення проблем майбутнього;
 • Суттєвої зміни моделей поведінки у бік формування орієнтованої на порозуміння культури взаємовідносин, відповідної споживчої культури, екологічного світогляду;
 • Розуміння педагогічною спільнотою характеру суспільних потреб та змін соціального розвитку.

 • Метою випереджаючої освіти для сталого розвитку
 • є створення умов для виконання освітою функцій випереджаючого чинника соціальних змін, інтеграція принципів, цінностей та практик сталого розвитку у всі аспекти навчання та виховання.

Основні цінності та принципи, на яких ґрунтується концепція випереджаючої освіти:

 • Освіта має відповідати суспільним потребам та змінам соціального розвитку;
 • Основною цінністю освіти є особистість, її індивідуальні потреби;
 • Взаємодія в освітньому середовищі здійснюється за принципами партнерства, взаємності та толерантності;
 • Дії особистості будуються на принципах відповідальності, демократичності, громадянської активності.

Шляхи реалізації концепції випереджаючої освіти для сталого розвитку:

 • переорієнтація наявних навчальних програм у напрямку соціальних, економічних, екологічних знань і перспектив;
 • формування досвіду і цінностей, необхідних для сталого розвитку;
 • участь у навчанні не тільки дітей, а й їхніх батьків з метою сприяння переходу суспільства до сталих моделей виробництва і споживання;
 • сприяння підготовці кадрів в інтересах переходу до сталого розвитку.

Особливості стратегії збалансованого розвитку освітнього закладу:

 • використання принципів стратегічного управління закладом освіти, технологій освітнього менеджменту та маркетингу;
 • впровадження в освітню практику проективних технологій, стратегій життєтворчості, компетентісного підходу;
 • залучення в освітній процес інтерактивних технологій, проблемних форм навчання та виховання.
 • будування освітнього процесу на засадах педагогіки співробітництва.

Напрямки освітньої діяльності:

 • впровадження інтегративних курсів та уроків, що сприяють розвитку системного мислення;
 • впровадження курсів з розвитку критичного мислення та аргументативного дискурсу, відповідної інформаційної культури.
 • курси з розвитку екологічної культури з врахуванням сучасних соціокультурних потреб (формування відповідної споживчої культури, здоров’язберігаючих вмінь та навичок).
 • курси гуманоцентричного спрямування (розвиток моральної культури особистості із залученням ідеї відповідального ставлення до життя).
 • курси соціостратегічного спрямування (розкриття основних тенденцій та загроз соціального розвитку).
 • курси, спрямовані на розвиток інтеграційної культури особистості – етики толерантності, гендерної рівності, полікультурності.
 • курси, спрямовані на розвиток громадянської та правової культури особистості.

В основі теоретичних методів випереджаючої освіти для сталого розвитку:

 • В основі теоретичних методів випереджаючої освіти для сталого розвитку:
 • міждисциплінарний та системний підхід до вивчення основних проблем взаємодії людини та довкілля з точки зору принципів сталого розвитку.
 • діяльнісний підхід до навчання як орієнтація на практичну реалізацію отриманих знань та вмінь, вироблення активної життєвої позиції особистості;
 • гуманоцентричний, особистісно-орієнтований підхід;
 • принципи та цінності педагогіки співробітництва, ненасильства та толерантності;
 • принципи холізму та коеволюції суспільства і природи;
 • норми і принципи етики відповідальності та екологічної етики.

І ЕТАП. Організація науково-експериментальної діяльності

 • 1.Визначення основних напрямків експериментальної роботи навчального закладу.
 • 2. Вивчення рівня знань педагогічних кадрів з проблем сталого розвитку, їхнього творчого потенціалу.
 • 3. Комплексна діагностика обізнаності дітей та молоді навчального закладу у питаннях сталого розвитку.
 • 4. Створення «банку інформації» з проблем сталого розвитку.
 • 5. Створення творчої групи, визначення мети та головних аспектів її діяльності, розподіл функціональних обов'язків.
 • 6. Планування роботи над проблемою, визначення етапів діяльності педагогічного колективу.
 • 7. Визначення основних педагогічних умов і шляхів формування у дітей ціннісних орієнтацій, що відповідають потребам сталого розвитку у системі неперервної освіти.
 • 8. Розробка моделі нового типу навчального закладу випереджаючої освіти для сталого розвитку, а також адаптація існуючих моделей функціонування освітнього закладу згідно стратегії сталого розвитку.
 • 9. Створення програм, що сприяють розвитку креативної особистості для свідомого життєтворчого ставлення до себе, довкілля, збереження свого здоров'я, гармонійних стосунків між людьми.

II ЕТАП. Формування та апробація організаційно-функціональних структур навчального закладу випереджаючої освіти для сталого розвитку

 • 1.Корекція навчальних планів і програм з врахуванням переходу навчального закладу до моделі випереджаючої освіти для сталого розвитку.
 • 2. Здійснення інтеграції змісту освіти для сталого розвитку у зміст навчальних предметів, розробка необхідних для цього методичних матеріалів.
 • 3. Запровадження інтегративного факультативного курсу «Суспільство сталого розвитку» у навчальну діяльність учбового закладу.
 • 3. Використання інтерактивних методів навчання активне залучення дітей та молоді до практичної реалізації принципів сталого розвитку в умовах освітнього закладу.
 • 4. Моніторинг, анкетування, тестування дітей та молоді, робота з батьками з питань випереджаючої освіти.

ІІІ ЕТАП. Узагальнення результатів дослідно-експериментальної роботи

 • 1. Підготовка членами творчої групи рекомендацій з проблем випереджаючої освіти для сталого розвитку.
 • 2. Активний обмін досвідом шкіл випереджаючої освіти на науково-практичних конференціях, проблемних семінарах, творчих звітах вчителів.
 • 3. Робота із залучення вчителів та учнів до науково-дослідної роботи (створення учнівських проектів, проведення конкурсів, семінарів, «круглих столів»).
 • 4. Аналіз змін, що сталися в системі навчання та виховання, ціннісних орієнтацій, форм поведінки, характеру співробітництва педагогів та учнів із запровадженням експерименту.
 • 5. Визначення провідних ідей накопиченого досвіду, його характеру та можливостей широкого впровадження.
 • 6. Подальше поглиблення знань з проблем сталого розвитку із залученням широкого кола громадськості (громадських організацій, позашкільних навчальних закладів, преси) до поширення досвіду роботи.

Каталог: uploads -> editor -> 2737 -> 98233 -> sitepage 139 -> file
editor -> Відділ освіти Нікопольської міської ради Комунальний заклад «Нікопольська середня загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №8»
editor -> Методичні рекомендації щодо організації роботи в групах продовженого дня./ Упорядник Л. В. Пономаренко Пирятин: рмк, 2015
editor -> Гайдаренко Світлана Анатоліївна
editor -> Сталий розвиток суспільства
editor -> Бібліотечні уроки для учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів 2013 Греджева Н. О
editor -> Календарно-тематичне планування уроків з художньої культури на І семестр для 9-11 класів. Художня культура 9 – 11 класи Розробка змісту навчальної програми «Художня культура»
editor -> Методичні рекомендації щодо ведення класних журналів Упорядник: Сергата Світлана Миколаївна завідувач районного методичного кабінету відділу освіти Новомиргородської районної державної адміністрації
file -> Випереджаюча освіта для сталого розвитку: зміст та перспективи
file -> «Випереджальна освіта для сталого розвитку» «Освіта в інтересах сталого розвитку є інвестицією в наше майбутнє…»


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка