Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» (назва окр) зі спеціальності 7Сторінка1/22
Дата конвертації18.11.2016
Розмір6.99 Mb.
ТипДиплом
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут»

ФАКУЛЬТЕТ БІОМЕДИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

(повна назва інституту/факультету)

БІОБЕЗПЕКИ І ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ

(повна назва кафедри)«До захисту допущено»

Завідувач кафедри

__________ Худецький І.Ю.

(підпис) (ініціали, прізвище)

“___”_____________2016 р.
Дипломна робота

на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»

(назва ОКР)

зі спеціальності7.05100307 «Медичні прилади і системи»­­­______________(код і назва спеціальності)

на тему: Програмно-апартний комплекс для неінвазивного контролю температури серця________

Виконав (-ла): студент (-ка) _6_ курсу, групи __БП-41с_____

(шифр групи)

Миронишена Олена Романівна__________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові) (підпис)

Науковий керівник_доц., к.т.н. Шликов В.В._______________________________(посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали) (підпис)

Консультант з економічних питаньпроф., д.е.н. Семенченко Н.В.___________(назва розділу)(науковий ступінь, вчене звання, , прізвище, ініціали) (підпис)

Консультант з охорони працідоц., к.т.н. Демчук Г.В________________(назва розділу) (науковий ступінь, вчене звання, , прізвище, ініціали)(підпис)

Консультант нормоконтроль_ асист._Захарчук Н.В_______________(назва розділу) (науковий ступінь, вчене звання, , прізвище, ініціали) (підпис)

Рецензентст..викл. Маріц Н.О.(посада, науковий ступінь, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали) (підпис)

Засвідчую, що у цій дипломній роботі немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань.

Студент _____________(підпис)
Київ – 2016 року

Національний технічний університет України

Київський політехнічний інститут”

Факультет (інститут) _Факультет біомедичної інженерії_______

Кафедра __Біобезпеки і здоровя людини__________

Освітньо-кваліфікаційний рівень Спеціаліст__________________________

Напрям підготовки 6.051003 Приладобудування_______________

Спеціальність 7.05100307 «Медичні прилади і системи»____
ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

_________ Худецький І.Ю

(підпис) (ініціали, прізвище)

“” 2016 р.
ЗАВДАННЯ

на дипломну роботу студенту

Миронишеній Олені Романівні

(прізвище, ім’я, по батькові)
1. Тема роботи «Програмно-апартний комплекс для неінвазивного контролю температури серця»

керівник роботи Шликов Владислав Валентинович, доц.., к.т.н..(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом по університету від «18» листопада 2015р. № 3166-с2. Строк подання студентом роботи 25січня 2016 р.

3. Вихідні дані до роботи: результати практики, написання комп`ютерної програми, його технінчні характеристики, принцип роботи.
  1. 4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік завдань, які потрібно розробити) Огляд теоретичних відомостей по заданій тематиці, вивчення ринку продукції, в середовищі C++ написання програми по обробці зображення, оцифровка будь-якого зображення і представлення його у вигляді послідовності цифер або матриці, розробити основні засади розділу охорони праці та безпеки життєдіяльності, розробити техніко-економічне обґрунтування та питання організації виробництва інструмента «Тепловізор», підвести загальні висновки.

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень) креслення, таблиці, рисунки, графіки.

6. Консультанти розділів роботиРозділ

Прізвище, ініціали та посада
консультанта

Підпис, дата

завдання
видав

завдання
прийняв

Охорони праці

Демчук Г.В

доц., к.т.н

Економічних питань

Семенченко Н.В.

проф., д.е.н.

Нормоконтроль

асист. Захарчук Н.В.6. Дата видачі завдання11листопада 2015 р.

Календарний план№ з/п

Назва етапів виконання
дипломного проекту (роботи)

Строк виконання
етапів роботи

Примітка

1

Отримання завдання на ДР

11.11.2015
2

Огляд теоретичних відомостей по заданій тематиці.

11.11.2015- 20.11.2015
3

Розробка складального креслення інструмента «Тепловізор».

20.11.2015- 27.11.2015
4

Розробка деталювання інструмента «Тепловізор».

27.11.2015- 04.12.2015
5

Підбір оптимального середовища для програмування.

04.12.2015- 11.12.2015
6

Написання програми для обробки зображення тепловізора в середовищі C++

11.12.2015-25.12.2015
7

Охорони праці та безпекижиттєдіяльності.

25.12.2015-30.12.2015
8

Техніко-економічне обґрунтування та питання організації виробництва

30.12.2015-

11.01.2016


9

Формування загальних висновків та оформлення роботи

11.01.2016-

19.01.2016


10

Подання ДР на рецензію. Отримання рецензії.

19.01.2016
11

Подання в електронному вигляді ДР та анотації до неї на сайт кафедри.

22.01.2016
12

Подання пакету документів по ДР до захисту в ЕК

25.01.2016
13

Захист ДР в ЕК

02.02.2016Студент ____________ Миронишена О.Р.(підпис) (ініціали, прізвище)

Керівник роботи ____________ Шликов В.В.(підпис)

РЕФЕРАТ

Обсяг роботи 88 сторінці, кількість ілюстрацій - 20, таблиць - 28, додатків - 4, джерел за переліком посилань - 26.Мета роботи:створення програмно-апаратного комплексу для контролю температури серця неінвазивними методами.

Об’єкт дослідження – проведення операцій на відкритому серці з використанням термографічного методу контролю.

Предметом дослідження є сучасні і передові розробки в області інфрачервоної термографії, а саме методи обробки термографічних зображень та перетворення їх у ціфрову матрічну форму.

Результати роботи використані співробітниками НТУУ «КПІ» ФБМІ та впроваджені в лабораторний практикум за циклом професійної та практичної підготовки з дисципліни «Основи клінічної інженерії-2. Основи конструювання і проектування» (шифр за ОПП 2.2.2.2) за спеціалізацією 8.05140201 «Біомедична інженерія».

Ключові слова: термографія, операція на відкритому серці, неінвазивні методи, обробка зображень, термокарта

ABSTRACT


Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Правила прийому до аспірантури державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини»
2015 -> Положення про аспірантуру Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського Загальна частина
2015 -> Анотаці я Історія України
2015 -> Кримінальний процес україни
2015 -> Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» зі спеціальності
2015 -> Львівський національний університет імені івана франка кафедра історії філософії «затверджую»
2015 -> Організація та порядок проведення “Дня цз” в навчальному закладі. Методика підготовки до Дня цз у загальноосвітніх навчальних закладах таке завдання виконується під час вивчення курсу «Основи життя І здоров’я учнів»
2015 -> Методичні вказівки до виконання та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» Київ 2013


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка