Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» зі спеціальностіСторінка33/35
Дата конвертації23.10.2016
Розмір5.07 Mb.
#695
ТипДиплом
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35

Рис.5.3 Можливість симулювати діелектричні властивості


Рис.5.4 Можливість симулювати термічні властивості


Рис. 5.5 Час створення шару


Таблиця 5.3 – Результат ранжування параметрівНайменування параметра

Позначення

Ранг параметра по оцінці експерта

Сума рангів, Ri

Відхилення, Δi

Квадрат відхилення, (Δi)2

1

2

3

4

5

6

7


Можливість симулювати механічні властивості

Х1

3

4

4

3

4

3

3

24

6,5

42,25

Можливість симулювати діелектричні властивості

Х2

4

3

3

4

3

4

4

25

7,5

56,25

Можливість симулювати термічні властивості

Х3

2

1

1

1

1

1

2

9

-8,5

72,25

Час створення шару

Х4

1

2

2

2

2

2

1

12

-5,5

30,2510

10

10

10

10

10

10

T=17,5

0

201

Далі визначають коефіцієнт узгодженості (конкордації) за формулою (5.1):(5.1)

де

N – число експертів ;

n – кількість оцінюваних параметрів.N =7; n =4.


Для виробів медичного призначення Wн=0,8. Оскільки W>Wн, то можна використовувати результати опитування експертів для наступних розрахунків.

Вагомість параметрів визначається методом попарного їх зрівняння, використовуючи результати оцінок експертів (таблиця 5.4.).


Таблиця 5.4 – Попарне порівняння параметрів

Параметр

Експерт

Підсумкова оцінка

Числове значення коефіцієнтів переваги (хij)

1

2

3

4

5

6

7Х1 і Х2

<

>

>

<

>

<

<

<

0,5

Х1 і Х3

>

>

>

>

>

>

>

>

1,5

Х1 і Х4

>

>

>

>

>

>

>

>

1,5

Х2 і Х3

>

>

>

>

>

>

>

>

1,5

Х2 і Х4

>

>

>

>

>

>

>

>

1,5

Х3 і Х4

>

<

<

<

<

<

>

<

0,5

Таблиця 5.5 – Розрахунок вагомості параметрівПараметри Хі

Параметри Хj

Перший крок

Другий крок

Х1

Х2

Х3

Х4

bi

φi

b'i

φ'i

Х1

1

0,5

1,5

1,5

4,5

0,28

16,25

0,28

Х2

1,5

1

1,5

1,5

5,5

0,34

21,25

0,36

Х3

0,5

0,5

1

0,5

2,5

0,16

9,25

0,16

Х4

0,5

0,5

1,5

1

3,5

0,22

12,25

0,216

1

59

1


5.4. Аналіз варіантів реалізації функцій
Розрахуємо показники якості отриманої моделі за формулою (5.2):
(5.2)
Результати розрахунків зведено в таблицю 5.6.

Таблиця 5.6 – Розрахунок показників якості варіантів реалізації основних функцій моделіОсновна функція

Варіант реалізації функції

Параметри, які у функції

Абсолютне значення параметра

Оцінка параметра в балах, Ві

Коефіцієнт вагомості, φі

Показник технічного рівня, Кя

F1

А

Х1

100

4,5

0,28

4,3

Х2

100

5,5

0,34

Х3

100

2,5

0,16

X4

25

3,5

0,22

Б

Х1

100

4,5

0,28

2,03

X4

25

3,5

0,22

F2

А

Х1

100

4,5

0,28

4,3

Х2

100

5,5

0,34

Х3

100

2,5

0,16

X4

25

3,5

0,22

Б

Х1

100

4,5

0,28

2,03

X4

25

3,5

0,22

F3

А

Х1

100

4,5

0,28

4,3

Х2

100

5,5

0,34

Х3

100

2,5

0,16

X4

25

3,5

0,22

Б

Х1

100

4,5

0,28

2,03

X4

25

3,5

0,22

За даними таблиці 5.6 та формулою (5.3) визначаємо показник рівня якості кожного з варіантів реалізації:


(5.3)
Кя1 = 4,3 + 4,3 + 4,3 = 12,9;

Кя2 = 2,3+2,03+2,03 =6,09.


5.5. Економічний аналіз варіантів реалізації проекту
Розрахунок функціональної собівартості кожного з варіантів здійснюється по наступним статтям витрат:

  1. Витрати на куповані матеріали (табл. 5.7)

Таблиця 5.7 – Витрати на покупні матеріали

Складова

Торгова марка

Кількість

Ціна за од., грн..

Сума, грн

Варіант 1

1

Желатин харчовий

«Мрія»

2

10

20

2

Сафлорова олія

«OR GoldenOil»

2

26,5

53

3

Керосин очищений

«Запоріжавтопобутхім»
20,65

20,65
Разом


93,65
ТЗВ (25%)


23,41
Усього


117,06

Варіант 2

1

Борошно пшеничне

«Хуторок»

1

11

11

2

Сафлорова олія

«OR GoldenOil»

1

26,5

26,5

3

Сіль харчова

«ARTYOMSOL»

1

4

4
Разом


41,5
ТЗВ (25%)


10,38
Усього


51,88
  1. Основна заробітна плата виконавців (табл. 5.8)

Таблиця 5.8 – Витрати на основну заробітну плату.Виконавець

Оклад, грн

Годинна тарифна ставка, грн

Норма часу,год

Сума, грн

Варіант 1

Медичний фізик

4000

23,7

1

23,7

Варіант 2

Медичний фізик

4000

23,7

0,75

17,76  1. Додаткова заробітна плата

Додаткова заробітна плата складає 30% від основної:

Сд1=23,7∙0,3=7,11 грн.

Сд2=17,76∙0,3=5,33 грн.


  1. Єдиний соціальний внесок

Клас професійного ризику виробництва – 50 ( Ремонт та обслуговування медичного обладнання). Розмір єдиного соціального внеску для цього класу складає – 38,45%.

Відрахування на єдиний соціальний внесок за варіантами:

Свід1=(23,7+7,11)∙0,3845=11,84 грн.

Свід2=(17,76+5,33)∙0,3845 = 8,88 грн.  1. Загальновиробничі витрати

Визначимо витрати на оплату однієї машино-години (См).

Для виготовлення фантому за першим варіантом використовується електрична пароварка. Оскільки її обслуговує один спеціаліст з окладом 4000 грн, з коефіцієнтом зайнятості 0,1 то для однієї пароварки отримаємо:

Сг=4000 · 0,1 = 400 грн

З урахуванням додаткової заробітної плати

Сзп=400 · (1 + 0,3)=520 грн

Відрахування на єдиний соціальний внесок:

Свідзп · 0,3845 = 520 · 0,3845 = 199,94 грн

Амортизаційні відрахування обчислимо за формулою (за амортизації 25 % та вартості електричної пароварки 1286грн):

Са= 1,15 · 0,25 ·1286 = 369,73 грн.

Витрати на ремонт та профілактику розрахуємо за формулою :

Срем= 1,15 ·1286· 0,05 = 73,95грн

Ефективний годинний фонд часу пароварки за рік розрахуємо за формулою:

Теф = (365 – 104 – 8 – 16) · 8 · 0.9 = 1706,4 годин

Витрати на оплату електроенергії знаходимо за формулою :

Сел= 1706,4 · 0,09· 1,48 = 227,29 грн

Накладні витрати:

Снакл = 4520· 0,67 =3028 грн

Тоді, річні експлуатаційні витрати:

СЕКС = 4520 + 199,94 + 369,73 + 73,95 + 227,29 + 3028 = 8418,91 грн

Собівартість однієї машино-години пароварки дорівнюватиме:

СМ-Г = Секс / Теф=8418,91 /1706,4 = 4,93 грн/год

Оскільки в цьому випадку всі етапи створення фантому за першим варіантом використовують електричну пароварку, витрати на оплату машинного часу в залежно від обраного варіанта реалізації, становитимуть:

См.ч1 = 4,93·1 = 4,93 грн.

См.ч2 = 0.  1. Функціональна собівартість за варіантами:

Сф1=117,06+23,7+7,11+11,84+4,93=164,64 грн.;

Сф2 = 51,88+17,76+5,33+8,88=83,85 грн.

Остаточний вибір варіанта робимо після розрахунку техніко-економічного рівня.

Техніко-економічний рівень за варіантами:

КТЕР1= 12,9/164,64 =0,078;

КТЕР2 =6,09/83,85 =0,072.

Вибираємо технологію створення фантому за першим варіантом.Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Правила прийому до аспірантури державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини»
2015 -> Положення про аспірантуру Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського Загальна частина
2015 -> Анотаці я Історія України
2015 -> Кримінальний процес україни
2015 -> Львівський національний університет імені івана франка кафедра історії філософії «затверджую»
2015 -> Організація та порядок проведення “Дня цз” в навчальному закладі. Методика підготовки до Дня цз у загальноосвітніх навчальних закладах таке завдання виконується під час вивчення курсу «Основи життя І здоров’я учнів»
2015 -> Методичні вказівки до виконання та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» Київ 2013
2015 -> О. К. Юдін, директор Інституту комп’ютерних інформаційних технологій, д-р техн наук, професор


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка