Дипломна робота розробка android-додатку "читач pdf" Виконав ст групи ki 011Сторінка1/3
Дата конвертації17.01.2017
Розмір0.74 Mb.
#7869
ТипДиплом
  1   2   3


КОЛЕДЖ Класичного приватного університету
ДО ЗАХИСТУ ДОПУЩЕНО

Голова циклової комісії з розробки програмного забезпечення__________ С.Л. Хрипко

(підпис) (ініціали, прізвище)
(дата)
ДИПЛОМна робота

РОЗРОБКА ANDROID-ДОДАТКУ “ЧИТАЧ PDF”
Виконав

ст. групиKI - 011

С.С Місніков
(шифр)
(підпис)
(ініціали, прізвище)

Керівник


ст. викл.

В.І. Горбенко
(посада)
(підпис)
(ініціали, прізвище)

Нормоконтролерст. викл.

А.С. Шумада
(посада)
(підпис)
(ініціали, прізвище)

Рецензцнт
(посада)
(підпис)
(ініціали, прізвище)

Запоріжжя

2014

КОЛЕДЖ Класичного приватного університетуЦиклова комісія з розробки програмного забезпечення
ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова циклової комісії з розробки програмного забезпечення_________________ С.Л. Хрипко

(підпис) (ініціали, прізвище)
(дата)


ЗАВДАННЯ
НА ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ


студенту групи

КІ-011

(шифр)
Міснікову Сергію Сергійовичу

(прізвище, імя та по батькові)

Напрям підготовки: 0501 – Інформатика та обчислювальна техніка

Спеціальність: 5.05010301 – Розробка програмного забезпечення

Освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст

Форма навчання – денна
1. Тема дипломної роботи: Розробка Android-додатку для читання

PDF файлів.

Затверджена наказом по університету № 34-зс від ”09” грудня 2013 р.

2. Термін здачі дипломної роботи ”19” травня 2014 р.

3. Цільова установка та загальний напрямок дипломної роботи: літературні дані за темою дослідження.

Метою даної дипломної роботи є створення додатку для читання PDF файлів.

Об’єкт дослідження: Технологія розробки додатку під операційну систему Android.

4. Вихідні дані: літературні дані за темою дослідження.

5. Зміст дипломної роботи:5.1. На основі аналізу літературних даних визначити основні властивості ігрових програмних продуктів та їх основні характеристики

5.2. Розробити додаток.

5.3. Розробити інтерфейси користувача.

5.4. Перевірити працездатність створеної програми.

5.5. Сформулювати висновки.
6. Календарний план виконання роботи:


з/п


Назви частин роботи

Термін виконання

Позначка про виконання

6.1.

Складання бібліографії та вивчення літературних джерел

19.12.13р.

19.12.13р.

6.2.

Збирання матеріалу. Написання вступу

08.01.14р

08.01.14р

6.3.

Виконання розділу 1

12.02.14р

12.02.14р

6.4.

Виконання розділу 2

21.02.14р

21.02.14р

6.5.

Виконання розділу 3

05.03.14р

05.03.14р

6.6.

Виконання розділу 4

07.04.14р

07.04.14р

6.7.

Виконання розділу 5

23.04.14р

23.04.14р

6.7.

Формулювання висновків. Оформлення пояснювальної записки дипломної роботи

25.04.14р

25.04.14р

6.8.

Подання роботи до захисту

19.05.14р.

19.05.14р.

Дата видачі завдання ”19” грудня 2013 р.

Керівник роботи ______________________

(підпис керівника)

Завдання прийняв до виконання _______________________(підпис студента)

РЕФЕРАТ
Дипломна робота: 64 сторінки, 7 рисунків, 3 таблиць, 12 джерел, 1 додаток.

Об’єктом дослідження є технології розробки Android SDK. Метою роботи є створення програми для читання PDF файлу на операційній системі Android.

Розроблюваний додаток призначено для читання документів у PDF форматі. Розробку програми виконано на платформі Eclipse з плагіном ADT. В роботі наведено логічну структуру додатку, виконано його реалізацію та опис частини коду. В роботі виконано економічні розрахунки, що до цього проекту.


ANDROID OS, SQLITE, ПРОГРАМА, ADT, SDK, ECLIPSE, КОМПОНЕНТИ ДОДАТКІВ ANDROID, ДОДАТОК.

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ


IDE - Integrated Development Environment;

SDK - Software Development Kit;

OS - Operating System;

API - Application Programming Interface;

JDK - Java Development Kit;

JRE - Java Runtime Environment;

Задание

Задача спроектировать архитектуру и реализовать программный комплекс. При разработке допускается использование одного или нескольких языков программирования из следующего списка(Python, PHP, Java, C++, JavaScript). Программный комплекс должен быть модульным и поддерживать клиент-серверную архитектуру. Требований к СУБД нет, предлагается самостоятельно выбрать СУБД наиболее подходящую под проект и обосновать свой выбор.  1. ІНСТРУМЕНТИ РОЗРОБКИ КОМПЛЕКСУ


1.1. Мова програмування PHP
PHP (англ. PHP: Hypertext Preprocessor — PHP: гіпертекстовий препроцесор), попередня назва: Personal Home Page Tools — скриптова мова програмування, була створена для генерації HTML-сторінок на стороні веб-сервера. PHP є однією з найпоширеніших мов, що використовуються у сфері веб-розробок (разом із Java, .NET, Perl, Python, Ruby). PHP підтримується переважною більшістю хостинг-провайдерів. PHP — проект відкритого програмного забезпечення.

PHP інтерпретується веб-сервером у HTML-код, який передається на сторону клієнта. На відміну від скриптової мови JavaScript, користувач не бачить PHP-коду, бо браузер отримує готовий html-код. Це є перевага з точки зору безпеки, але погіршує інтерактивність сторінок. Але ніщо не забороняє використовувати PHP для генерування і JavaScript-кодів які виконуються вже на стороні клієнта.
1.2. База данних MySQL

MySQL (МФА: [maɪ ˌɛskjuːˈɛl])[3] — свободная реляционная система управления базами данных. Разработку и поддержку MySQL осуществляет корпорация Oracle, получившая права на торговую марку вместе с поглощённой Sun Microsystems, которая ранее приобрела шведскую компанию MySQL AB. Продукт распространяется как под GNU General Public License, так и под собственной коммерческой лицензией. Помимо этого, разработчики создают функциональность по заказу лицензионных пользователей. Именно благодаря такому заказу почти в самых ранних версиях появился механизм репликации.


MySQL является решением для малых и средних приложений. Входит в состав серверов WAMP, AppServ, LAMP и в портативные сборки серверов Денвер, XAMPP, VertrigoServ. Обычно MySQL используется в качестве сервера, к которому обращаются локальные или удалённые клиенты, однако в дистрибутив входит библиотека внутреннего сервера, позволяющая включать MySQL в автономные программы.
Гибкость СУБД MySQL обеспечивается поддержкой большого количества типов таблиц: пользователи могут выбрать как таблицы типа MyISAM, поддерживающие полнотекстовый поиск, так и таблицы InnoDB, поддерживающие транзакции на уровне отдельных записей. Более того, СУБД MySQL поставляется со специальным типом таблиц EXAMPLE, демонстрирующим принципы создания новых типов таблиц. Благодаря открытой архитектуре и GPL-лицензированию, в СУБД MySQL постоянно появляются новые типы таблиц.  1. ВИКОНАННЯ РОБОТИ


2.1. Розробки реестрації

СРозробили

    1. Установка Java Devolopment Kit

Перше, що вам знадобиться, щоб почати розробку java -додатків (основа Android- додатків), це Java Development Kit (JDK) від Oracle.Ймовірно, ви в якійсь формі вже скачували і встановлювали Java Runtime Environment (JRE), необхідну для запускаючи аплетів на вашому комп'ютері. Вам потрібно видалити версію JRE яка на даний момент встановлена ​​на вашому комп'ютері в разі, якщо вона конфліктує з версією JDK, яку ви завантажуєте. На щастя, вищенаведена версія включає в себе останню і кращу версію JRE, яка точно буде сумісна з JDK, що виключає необхідність встановлювати заново її. Скачайте і запустіть інсталятор, переконайтеся, що 'Development Tools' 'Source Code' і 'Public JRE' включені в установку у вікні ручної установки (можна побачити нижче). Натисніть 'Next', прочитайте умови ліцензійної угоди, якщо у вас є достатньо вільного часу, і приступайте до установки. Установка Eclipse IDE.

Щоб отримати робочий інструментарій для розробки додатків під Android - це завантажити і встановити середу Eclipse. Завантажити дану IDE можна з порталу Eclipse Foundation. Як і інші необхідні нам інструменти, цей програмний продукт вільно поширюється і його можна використовувати на будь-якій операційній системі.

А поки викачаємо потрібну нам версію і встановимо її. Досить буде версії «for Java developers», але нічого страшного, якщо це буде більш наворочена «for EE developers». Розпакуємо вміст завантаженого архіву в будь-який зручне місце на жорсткому диску. Наприклад, на Windows можна розпакувати прямо в корінь системного диска, на Linux - в каталог Home, на Mac OS - в Applications. Яка б ОС не була обрана, в каталозі Eclipse можна знайти однойменний виконуваний файл (для Windows це eclipse.exe), запустивши який, ми запустимо дану IDE. Зручно винести ярлик для цього файлу на видне місце.

При першому запуску IDE попросить вказати робочий простір (workspace), це одна з концепцій Eclipse. Робочий простір - це контейнер для проектів, що має свій власний набір метаданих і установок (preferences). Наприклад, у мене це буде D:/Developer. Після того як середовище розробки завантажиться, на головному екрані потрібно натиснути значок Workbench - Go to the workbench.
2.3. Установка Eclipse IDE
Інтегровані середовища розробки часто використовуються сезонними розробниками і новачками, які хочуть розробляти програми. Для тих, хто не в курсі, IDE - це програма, яка допомагає програмістам в написанні коду, надаючи стиснений набір інструментів начебто отладчиков, компіляторів і багато чого іншого.

Хоча в інтернеті існує безліч IDE, тут ми будемо використовувати безкоштовне ПЗ Eclipse, так як Google надає плагін для інтеграції його з Android SDK.

Тут все може відрізнятися від випадку до випадку, але коли я скачував ресурс, ПЗ було надано у вигляді zip - архіві, який містив файл 'eclipse.exe', роботу з яким можна було почати без будь-яких установок. Якщо ваша версія вимагає установки, то самостійно зробіть її, так як тут немає якихось особливих вимог і налаштувань. При першому запуску, ПО запросить у вас вказати 'Workbench' де розташовані ваші коди і супутні файли.

Якщо вам хочеться трохи ознайомитися з Eclipse перед роботою, то відкрийте віконце Help, і перегляньте керівництво Workbench User Guide. Тут також можна бачити керівництво Development User Guide, яке допоможе вам освоїти базовий навик роботи з Java, якщо ви досі не знайомі з цією мовою.2.4. Встановлення Android SDK

Для розробки додатків для платформи Android нам знадобиться встановити на комп'ютер Android SDK. Крім інших інструментів розробника в нього входить емулятор нашої мобільної операційної системи, так що для програмування і налагодження навіть необов'язково мати під рукою пристрій на базі Android. SDK розповсюджується на вільному доступі, і завантажити його можна з офіційного сайту - http://developer.android.com/sdk/index.html. Звідси потрібно завантажити версію SDK для своєї операційної системи.

Наприклад, для Windows пропонуються версії у вигляді архіву zip і виконуваного файлу exe. І в тому, і в іншому випадку Android SDK являє собою просто стислу папку з файлами, вміст якої буде розпаковано у зручне мені місце.

Якщо раптом під час розпакування архіву (у випадку з exe - файлом) з'являються повідомлення про відсутність в системі встановленого JDK (а він при цьому встановлений), то достатньо натиснути кнопку Back (Назад) і знову спробувати, тоді все стане коректно.

Після виконаних дій ми підемо в папку з розпакованим контентом і почитаємо "SDK Readme.txt", в якому йдеться про те, що даний архів містить в собі тільки базові інструментальні засоби. Для повноцінної розробки нам належить скористатися утилітою "SDK Manager", яка дозволяє встановлювати і модифікувати компоненти SDK, користуючись репозиторієм на сервері Google.

Запустимо виконуваний файл з назвою SDK Manager. Тут може виникнути проблема з його роботою. Якщо видаються помилки і програма не запускається, то тут справа в змінній середовища PATH, яка зберігає в собі шляхи пошуку для виконуваних файлів і використовується різними програмами і скриптами. Для коректної роботи в цій змінній має бути вказаний шлях до каталогу інструментів Android SDK, а також до каталогу bin для JDK.Підтверджуємо внесення змін. Тепер SDK Manager має запуститися. Після запуску програма з'єднається з репозиторієм і у вікні менеджера відобразиться список доступних пакетів. У віконці Available Packages (доступні пакети) виберемо потрібні пакети, після чого потрібно натиснути Install Selected (встановити вибране). Після успішної установки ми будемо мати на комп'ютері повноцінний бойовий Android SDK і можемо перейти до встановлення та налаштування плагіна для Eclipse.

2.5. Установка Android Development ToolsПідтримку розробки Android-додатків в середовищі Eclipse забезпечує Eclipse-плагін Android Development Tools (ADT).

ADT-плагін допомагає створити Android-проект, розробити UI-інтерфейс програми на основі програмного інтерфейсу Android Framework API, налагодити Android-додаток і підготувати підписаний файл apk до публікації

Для установки ADT-плагіна відкриємо середовище Eclipse Standard і в меню Help виберемо команду Install New Software. У списку Work with: натиснемо кнопку Add, в полі Name: введемо ім'я плагіна ADT, а в полі Location: - адресу https://dl-ssl.google.com/android/eclipse/ сховища плагіна, натиснемо кнопку OK, майстра Install зазначимо прапорець Developer Tools і натиснемо кнопку Next.

Рис. 2.1. Зображення встановлення нового програмного забезпечення


Сам по собі дистрибутив набору Android SDK включає в себе набір інструментів SDK Tools, Platform SDK-tools, а також додатки AVD Manager і SDK Manager.

Додаток SDK Manager дає можливість встановлювати та оновлювати компоненти набору Android SDK, а також запускати додаток AVD Manager і управляти URL-адресами доповнень.

Додаток SDK Manager можна також запустити з середовища Eclipse з допомогою команди Android SDK Manager меню Window.

Набір інструментів SDK Tools забезпечує налагодження і тестування Android-додатків.

Набір інструментів SDK Platform-tools забезпечує підтримку самої останньої версії Android-платформи і включає в себе інструмент Android Debug Bridge (adb), що дозволяє взаємодіяти з емулятором або Android-пристроєм.

Додаток AVD Manager надає GUI-інтерфейс для моделювання різних конфігурацій Android-пристроїв, використовуваних Android-емулятором запуску додатків в середовищі виконання Android.

Для розробки Android-додатків потрібна установка конкретної Android-платформи, що включає в себе бібліотеки платформи, системні зображення, зразки коду, оболонки емуляції.

Тому, використовуючи додаток SDK Manager, встановимо останню можливу версію Android-платформи і найпоширенішу версію Android-платформи. Додатково можна завантажити інші версії Android-платформи, документацію, приклади та різні доповнення набору Android SDK.


Каталог: cpu edu -> pluginfile.php
pluginfile.php -> Дипломна робота молодшого спеціаліста
pluginfile.php -> Кваліфікаційна робота
pluginfile.php -> Отримано” Реєстраційний номер № від “ ” 200 р. “Відправлено з зауваженнями”
pluginfile.php -> 1. Моделі системи освіти в сучасному світі. Модель освіти як державно-відомчої організації, модель розливальної освіти
pluginfile.php -> 1. Моделі системи освіти в сучасному світі. Модель освіти як державно-відомчої організації, модель розливальної освіти


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка