Дипломні проекти та дипломні роботи загальні вимоги до виконання ствуз-хпі 01-2013 Харків нту "хпі" 2013


ДОДАТОК В Приклад заповнення відомості документівСкачати 496.18 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації23.03.2017
Розмір496.18 Kb.
#13007
ТипДиплом
1   2   3

ДОДАТОК В

Приклад заповнення відомості документів


Найменування виробу,

об’єкта або темиНайменування

документаФор-мат

Кільк.

арк.


При-

мітка
Документи загальні
Завдання на ДП

А4

1Пояснювальна записка до ДП

А4

62


Конструкторські документи

Дизель

Кресленик загального виду

А1

1
Теплообмінник

Складальний кресленик

А1

1
Теплообмінник

Специфікація

А4

2
Гільза циліндра

Кресленик деталі

А1

1


Плакати

Індикаторна діаграма

Графіки


сили і моменту в двигуні
А1

1
Технічні характеристики

Таблиці


двигуна
А1

1
Техніко-економічні

Таблиці


показники двигуна
А1

1


ТМ-40А.44 ВД


Прізвище

Підп.

Дата

Розроб.

КунахМодернізація тракторного

дизеля СДМ-31


Відомість документів

Літ.

Аркуш

Аркушів

Перев.

ПруткоД

П

Б
1

НТУ «ХПІ»

Кафедра „ДВЗ”Н.конт.

ПруткоЗатв.

Івін


ДОДАТОК Г

Форма завдання на дипломний

проект та дипломну роботу


Г.1 Форма завдання на дипломний проект

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАІНИНАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Факультет, відділення _____________________________________________________________

Кафедра, циклова комісія ___________________________________________________________

Освітньо-кваліфікаційний рівень ____________________________________________________

Напрям підготовки ___________________________________________________________

(шифр і назва)

Спеціальність _______________________________________________________________

(шифр і назва)


ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри, голова циклової

комісії ________________________

______________________________

«___» _______________20 ___ року


ЗАВДАННЯ

НА ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ СТУДЕНТУ

___________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

1 Тема проекту ______________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

керівник проекту _____________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджена наказом вищого навчального закладу від «___» ____________20__року №_______

2 Строк подання студентом проекту __________________________________________________

3 Вихідні дані до проекту ___________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
4 Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити)

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

5 Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень)

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

6 Консультанти розділів проекту

Розділ

Прізвище, ініціали та посада консультанта

Підпис, дата

завдання

видав


завдання

прийняв


7 Дата видачі завдання _____________________________________________________________
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

Номер

етапу

Назва етапів дипломного проекту


Строк виконання

етапів проектуПриміткиСтудент ____________ ____________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Керівник проекту _____________ ______________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Г.2 Форма завдання на дипломну роботу

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИНАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Факультет, відділення _____________________________________________________________

Кафедра, циклова комісія ___________________________________________________________

Освітньо-кваліфікаційний рівень ____________________________________________________

Напрям підготовки ___________________________________________________________

(шифр і назва)

Спеціальність _______________________________________________________________

(шифр і назва)ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри, голова циклової

комісії ________________________

______________________________

«___» _______________20 ___ року

ЗАВДАННЯ

НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ СТУДЕНТУ

___________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

1 Тема роботи _______________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

керівник роботи ______________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджена наказом вищого навчального закладу від «___» ____________20__року №_______

2 Строк подання студентом роботи ___________________________________________________

3 Вихідні дані до роботи ____________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

4 Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити)

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

5 Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень)

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

6 Консультанти розділів роботиРозділ

Прізвище, ініціали та посада консультанта

Підпис, дата

завдання

видав


завдання

прийняв


7 Дата видачі завдання _____________________________________________________________
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

Номер

етапу

Назва етапів дипломного роботи


Строк виконання

етапів роботиПриміткиСтудент ____________ ____________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Керівник роботи _____________ ______________________

(підпис) (прізвище та ініціали)


ДОДАТОК Д

Форма титульного аркуша пояснювальної записки

до дипломного проекту та дипломної роботи

Д.1 Форма титульного аркуша пояснювальної записки до ДП

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Факультет (відділення) _______________________________________________________

Кафедра (предметна, циклова комісія) ______________________________________________

___________________________________________________________________________


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до дипломного проекту
___________________________________________________________________________

(освітньо-кваліфікаційний рівень)

на тему ____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Виконав студент ____ курсу, групи _______

напряму підготовки (спеціальності)

______________________________________

(шифр і назва напряму підготовки, спеціальності)

______________________________________

(підпис, прізвище та ініціали)

Керівник _____________________________

(підпис, прізвище та ініціали)

Рецензент ____________________________

(підпис, прізвище та ініціали)

Нормоконтроль _______________________

(підпис, прізвище та ініціали)
Харків 20 ___

Д.2 Форма титульного аркуша пояснювальної записки до ДР

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Факультет (відділення) _______________________________________________________

Кафедра (предметна, циклова комісія) ______________________________________________

___________________________________________________________________________


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до дипломної роботи
___________________________________________________________________________

(освітньо-кваліфікаційний рівень)

на тему ____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Виконав студент ____ курсу, групи _______

напряму підготовки (спеціальності)

______________________________________

(шифр і назва напряму підготовки, спеціальності)

______________________________________

(підпис, прізвище та ініціали)

Керівник _____________________________

(підпис, прізвище та ініціали)

Рецензент ____________________________

(підпис, прізвище та ініціали)

Нормоконтроль _______________________

(підпис, прізвище та ініціали)

Харків 20 ___

Нормативно-методичне видання НТУ «ХПІ»

СТАНДАРТ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Система стандартів з організації

навчального процесу
ДИПЛОМНІ ПРОЕКТИ ТА ДИПЛОМНІ РОБОТИ

Загальні вимоги до виконання


СТВУЗ-ХПІ-2.01-2013

Відповідальний за випуск Г.Г.Крупа

Підписано до друку Формат 60х84 1/16 Папір друк.

Друк – Ум.друк.арк. Обл.-вид.арк.

Наклад Зам. № Безкоштовно.

_______________________________________________________________

Видавничий центр НТУ «ХПІ».

Свідоцтво про державну реєстрацію ДК № 3657 від 24.12.2009р.61002, м.Харків, вул.Фрунзе, 21

Друкарня НТУ “ХПІ”. 61002, Харків, вул.Фрунзе,21
Каталог: standart
standart -> Стандарт вищого навчального закладу стандарт высшего учебного заведения
standart -> Інформація і документація
standart -> Закону України «Про освіту»
standart -> Хельсинкский фонд по правам человека польша
standart -> Стандарт вищої освіти зі спеціальності 074 Публічне управління та адміністрування ступінь вищої освіти: бакалавр
standart -> Робоча програма стандартизації лікарських засобів. (назва навчальної дисципліни) 12020101 "Фармація"
standart -> Стандарти з інформації, бібліографії, бібліотечної та видавничої справи
standart -> Затверджено міністр освіти І науки України 2017 р. Погоджено

Скачати 496.18 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка