Дипломного проекту ( роботи )Скачати 30.42 Kb.
Дата конвертації20.07.2017
Розмір30.42 Kb.
ТипДиплом
Загальні вимоги до структури, обсягу та змісту

дипломного проекту ( роботи )
Дипломний проект ( робота ) ( ДП, ДР ) складається з пояснювальної записки та обовязкового графічного ( для ДР – ілюстративного матеріалу ).

Орієнтовний обсяг складає :

- ДП(Р) бакалавра : пояснювальна -50-70 сторінок; графічний ( ілюстративний ) матеріал –не менше 3 аркушів креслень (плакатів) формату А1 ;- ДП(Р) спеціаліста: пояснювальна -80-100 сторінок; графічний ( ілюстративний ) матеріал –не менше 6 аркушів креслень (плакатів) формату А1 ;

- ДП магістра: пояснювальна -80-100 сторінок; графічний ( ілюстративний ) матеріал –не менше 6 аркушів креслень (плакатів) формату А1 .

Текст пояснювальної записки складається державною або російською ( для іноземних студентів ) мовою в друкованому вигляді на аркушах формату А4 шрифтом Times New Roman 14 пунктів, міжрядковий інтервал 1,5 Lines.Структура пояснювальної записки умовно поділяється на вступну частину, основну частину та додатки.

Вступна частина:

 • титульний аркуш ( форма ДП-2 );

 • завдання на дипломне проектування ( форма ДП-3 );

 • реферат ( анотація ) українською та іноземною мовами;

 • зміст;

 • перелік скорочень, умовних позначень, термінів;

 • вступ.

Основна частина:

 • розділи (глави ), які розкривають основний зміст проекту відповідно до переліку питань, наданих у завданні на дипломне проектування;

 • техніко-економічне обгрунтування та питання організації виробництва;

 • питання охорони праці, техніки безпеки, екології та охорони навколишнього середовища тощо;

 • закінчення ( загальні висновки );

 • перелік посилань.

Додатки.( техничне завдання на ДП ( ДР ), специфікації, методики і протоколи випробувань ).

Реферат ( анотація ) обсягом 0,5-1 с. державною та іноземною ( яку вивчав студент ) мовами повинен стисло відображати загальну характеристику та основний зміст ДП (ДР) і містити:

 • відомості про обсяг пояснювальної записки, кількість ілюстрацій, таблиць, креслень, додатків і бібліографичних найменувань за переліком посилань;

 • мету проекту ( роботи ), використані методи та отримані результати;

 • рекомендації щодо використання або результати впровадження розробок або досліджень;

 • перелік ключових слів ( не більше 20 ).

Вступ повинен відображати актуальність і новизну проекту ( роботи) та містити:

 • обгрунтування необхідності нової розробки або удосконалення існуючого об’екта проектування на основі аналізу сучасного стану проблеми за даними науково-технічної літератури, патентного пошуку та досвіду роботи підпрїмств, установ.. у відповідній галузі;

 • обгрунтування основних проектних рішень або напрямків досліджень;

 • можливі галузі застосування результатів проекту (роботи).

Основна частина пояснювальної записки повинна включати:

 • розробку вимог до характеристик об’екта проектування;

 • вибір і обгрунтування оптимальності технічних рішень або теор. та експер.методів досліджень поставлених задач;

 • вибір та обгрунтування можливих варіантів технічної реалізації та методів розрахунків параметрів елементів;

 • експериментальні дослідження, розробку методики дослід-жень, опис обладнання, аналіз результатів експерименту;

 • техніко-економічне обгрунтування ДП, розрахунок економічного ефекту;

Окремі розділи також повинні закінчуватися конкретними висновками.

 • результати патентного дослідження; виведення розрахун-кових формул;акти про впровадження у виробництво та копії патентів, отриманих дипломником;пропозиції та заходи щодо забезпечення охорони праці, техніки безпеки, охорони довкілля;

 • загальні висновки щодо відповідності отриманих результатів завданню на дипломне проектування та висунутим вимогам, можливість впровадження або застосування результатів.

Каталог: images -> doc stud -> dokum
images -> Віртуальна виставка праць викладачів об’єднання сільськогосподарських бібліотек Житомирської області за 2014 рік
images -> Медсестринство в геронтології та геріатрії
images -> Гостра дихальна недостатність
images -> Програма вступного випробування з іноземної мови (англійська, німецька, французька) за професійним спрямуванням
images -> Розвиток вітчизняної системи електронних наукових видань
images -> Програма м. Івано-Франківськ, 2011 міністерство охорони здоров’я україни
doc stud -> Затверджено радою
dokum -> Додаток 17-1, др додаток 18 ); завдання на дп (ДР) ( додаток 12 ); відомість дипломного проекту
doc stud -> Затверджено радою

Скачати 30.42 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка