Дипломної освіти програма курсу „Міжнародні валютно-фінансові відносини" для слухачів за спеціальністю 050104 „Фінанси"Скачати 104.53 Kb.
Дата конвертації20.07.2017
Розмір104.53 Kb.
ТипДиплом
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Інститут післядипломної освіти


ПРОГРАМА

курсу „Міжнародні валютно-фінансові відносини”

для слухачів за спеціальністю

7.050104 „Фінанси”


Укладач: Румянцев А.П.

д.е.н., проф.

Київ – 2007

Програма містить методичні рекомендації, навчально-тематичний план, теми та основні питання лекцій, плани практичних занять, а також контрольні питання та перелік літератури, яка рекомендується до курсу „Міжнародні валютно-фінансові відносини”.
1. Методичні рекомендації щодо вивчення курсу „Міжнародні валютно-фінансові відносини”.
Для вивчення дисципліни „Міжнародні валютно-фінансові відносини” навчальним планом відводиться 18 годин аудиторних занять, в т.ч. лекцій – 12 годин, практичних занять – 4 години, консультацій – 2 години. Після вивчення курсу студенти складають залік.

Повне засвоєння матеріалу курсу передбачає чітке дотримання студентами графіку занять, систематичне виконання завдань, які виносяться на самостійну роботу.

На лекціях студенти отримують теоретичні і практичні знання з основних проблем розвитку міжнародних валютно-фінансових відносин та їх особливостей в сучасних умовах. На семінарських заняттях студенти закріплюють теоретичні положення тем курсу, розв’язують практичні завдання, вирішують проблемні ситуації, розглядають питання, які пов’язані з самостійним опрацюванням матеріалу курсу, беруть участь у обговоренні рефератів.

При написанні рефератів студентам надається індивідуальна консультація. Перед заліком проводиться групова консультація.


2. Навчально-тематичний план вивчення дисципліни „Міжнародні валютно-фінансові відносини”.


з/п

Найменування тем лекцій

1

Предмет, методологія та структура курсу „Міжнародні валютно-фінансові відносини”

2

Валютна система країн світу

3

Міжнародні розрахунки

4

Міжнародні кредити

5

Основні напрямки розвитку валютних операцій в сучасних умовах

6

Інтеграція України в систему міжнародних валютно-фінансових відносин


3. Тематика лекцій дисципліни „Міжнародні валютно-фінансові відносини”.

Тема 1. Предмет, методологія та структура курсу „Міжнародні валютно-фінансові відносини”

Поняття міжнародних валютно-фінансових відносин. Методологічні основи вивчення дисципліни та її структура. Поняття та види валютних курсів. Структурні та кон’юнктурні чинники формування валютного курсу. Поняття та завдання валютного регулювання та валютного контролю.


Тема 2. Валютна система країн світу.

Поняття світової, регіональної та національної валютної системи.


Еволюція міжнародних валютно-фінансових відносин. Паризька і Генуезька валютні системи. Сутність золотого стандарту. Бреттон-Вудська валютна система. Золотодевізний стандарт. Міжнародний валютний фонд. Ямайська валютна система. Формування та еволюція валютних блоків та валютних зон.
Тема 3. Міжнародні розрахунки

Сутність і особливості міжнародних торговельних розрахунків. Організація міжнародних розрахунків за допомогою інкасо. Організація міжнародних розрахунків за допомогою акредитиву. Засоби здійснення міжнародних платежів. Використання чеків у процесі здійснення міжнародних платежів. Механізм платежів пластиковими картками. Механізм здійснення платежів векселями. Розрахунки платіжними дорученнями. Способи здійснення міжнародних платежів.


Тема 4. Міжнародні кредити

Загальна характеристика міжнародного кредиту, міжнародний фірмовий кредит, банківське кредитування міжнародної діяльності, організація кредитних операцій по міжнародних кредитних лініях. Кредитний аналіз підприємства-позичальника. Організація міжнародних лізингових операцій. Організація міжнародних факторингових операцій. Організація міжнародних форфетингових операцій.


Тема 5. Основні напрямки розвитку валютних операцій в сучасних умовах

Поняття валютної операції. Поточні та термінові валютні операції. Управління операціями типу „спот”, „форвард”, „ф’ючерс”, „своп”, „опціон”. Їх різновиди та механізм використання. Валютний арбітраж. Специфіка здійснення валютних операцій у регіональних валютних системах. Європейський валютний союз. Євродепозити, єврокредити, єврооблігації.


Тема 6. Інтеграція України в систему міжнародних валютно-фінансових відносин

Сучасні напрями валютної політики Національного банку України. Український міжбанківський валютний ринок. Місце України на міжнародному валютному ринку. Роль кредитування у розвитку національного господарства України. Відносини України з міжнародними кредитно-фінансовими інститутами.
4. Плани практичних занять.

Заняття 1.

Валютний курс та конвертованість валют у системі міжнародних кредитно-розрахункових і валютних операцій

І. Теоретична частина


  1. Національна та світова валютні системи.

  2. Поняття, види та чинники формування валютного курсу.

  3. Котирування валюти.

  4. Крос-курси.

  5. Режими валютних курсів.

  6. Паритет купівельної спроможності.

  7. Конвертованість валюти.


ІІ. Практична частина

 1. Котирування валюти.

Завдання 1. У 2006 році банк „Х” встановив котирування гривні до долара США: USD/UAH = 5,2860 — 5,4280. Вкажіть за якою ціною банк купує американські долари, за якою ціною – продає, і розрахуйте маржу.
Завдання 2. Банк „Х” встановлює котирування гривні і запис виглядає наступним чином: USD/UAH = 5,0315 – 5,0630. Це:

а) пряме котирування гривні;

б) зворотне котирування гривні.
Завдання 3. Коли кажуть, що за умови котирування USD/UAH курс гривні підвищився, наприклад, він був, 5,40 грн. за 1 дол., а став 5,50 грн. за 1 дол. США, то: це означає, що цьому купівельна спроможність гривні

а) знизилася;б) зросла.
Завдання 4. Розрахуйте крос-курс GBP/EUR зі зворотним котируванням до долара США, якщо до­лар є валютою котирування для обох валют за умови: GBP/USD = 1,6820; EUR/USD = 1,2500.
Заняття 2.

Управління поточними та терміновими валютними операціями.
І. Теоретична частина

 1. Поняття валютних операцій. Поточні валютні операції.

 2. Сутність форвардної операції.

 3. Розрахунок курсу „аутрайт”.

 4. Поняття та класифікація „свопових” операцій.

 5. Види та особливості фінансових ф’ючерсів.

 6. Механізм торгівлі біржовими опціонами.

ІІ. Практична частина
Задача 1. При котируванні української гривні спот-курс становить USD/UAH = 5,0320-5,0412. Процентна ставки за депозитами у доларах США становить 10%, за кредитами у доларах США – 12%. Процентна ставка за депозитами у гривнях – 15%, за кредитами – 17%. Розрахувати курс аутрайт USD/UAH. Термін угоди – 30 днів.
Задача 2. Спот-курс української гривні становить USD/UAH = 5,03. Відсоткова ставка по депозитам у доларам США становить 9%, по гривнях – 16%. Розрахувати ціну ф’ючерсу якщо термін угоди становить 30 днів.
5. Контрольні запитання.

 1. Сутність міжнародних валютних відносин та міжнародних кредитно-розрахункових та валютних операцій.

 2. Національна та світова валютні системи.

 3. Поняття та види валютних курсів.

 4. Поняття котирування. Пряме та зворотне котирування.

 5. Структурні та кон’юнктурні чинники формування валютного курсу.

 6. Купівельна спроможність валюти. Поняття паритету купівельної спроможності. Частковий та загальний паритет купівельної спроможності.

 7. Рівняння обміну Фішера.

 8. Режими валютних курсів. Фіксований та плаваючй валютний курс. Змішані режими валютних курсів. Закономірності динаміки валютних курсів. Поняття конвертованості валюти.

 9. Повна та часткова конвертованість валюти.

 10. Крос-курси.

 11. Паризька система золотомонетного стандарту. Форми золотого стандарту.

 12. Генуезька система золотодевізного стандарту.

 13. Бреттон-Вудська валютна система.

 14. Завдання та історія створення міжнародного валютного фонду.

 15. Запровадження спеціальних прав запозичення (SDR).

 16. Кінгстонська (Ямайська) валютна система.

 17. Розвиток регіональних валютних угруповань.

 18. Поняття та завдання валютного регулювання та валютного контролю.

 19. Сучасні напрями валютної політики Національного банку України.

 20. Український міжбанківський валютний ринок.

 21. Місце України на міжнародному валютному ринку.

 22. Роль кредитування у розвитку національного господарства України.

 23. Відносини України з міжнародними кредитно-фінансовими інститутами.

 24. Поняття та види валютних операцій.

 25. Поняття форвардної операції. Розрахунок форвардного валютного курсу.

 26. Поняття валютного „свопу”. Класифікація „снопових” операцій.

 27. Поняття валютного ф’ючерсу. Види та особливості фінансових ф’ючерсів.

 28. Схема торгівлі біржовими опціонами.

 29. Поняття арбітражних операцій, мета і переваги їх використання. Класифікація арбітражних операцій.

 30. Загальна характеристика міжнародного кредиту та класифікація міжнародного кредиту.

31. Етапи організації міжнародного банківського кредиту.

32. Кредитний аналіз підприємства-позичальника.

33.Організація міжнародних лізингових операцій.

34.Організація міжнародних факторингових операцій.

35.Організація міжнародних форфетингових операцій.

36. Сутність і особливості міжнародних торговельних розрахунків.

37. Використання чеків у процесі здійснення міжнародних платежів.

38. Роль клірингових палат у міжнародних торговельних розрахунках.

39. Механізм платежів пластиковими картками.

40. Механізм здійснення платежів векселями. Простий і переказний вексель.

41. Способи здійснення міжнародних платежів.

42. Загальна характеристика та види міжнародного інкасо.

43. Схема ре алізації міжнародного інкасо.

44. Поняття та класифікація акредитивів45. Схема здійснення документарного акредитиву.
Перелік рекомендованої літератури.
1. Боринець С.Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: Підручник. – 2-ге вид., перероб. й доп. – К.: Т-во „Знання”, КОО, 1999. – 305 с.

 1. Боринець С.Я. Розвиток сучасних грошово-валютних відносин. – К., 1997.

 2. Внешнеторговые сделки / Составитель И.С. Гринько. – Сумы: Фирма «Реал», 1994. - 464 с.

 3. Гальчинський А. Теорія грошей: Навч. посібник – К.: Основи, 1998. – 415 с.

 4. Декрет Кабінету Міністрів України „Про систему валютного регулювання і валютного контролю” // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 17, ст.184.

 5. Закон України „Про банки і банківську діяльність”. – К., 2000.

 6. Закон України „Про здійснення розрахунків у іноземній валюті”. – К., 1994.

 7. Івасів Б.С.Міжнародні розрахунки. – Тернопіль, 2004.

 8. Козик В.В., Панкова Л.А., Карп’як Я.С., Григор’єв О.Ю., Босак А.О. Зовнішньоекономічні операції і контракти: Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 608 с.

 9. Лысенков Ю.М., Педь И.В. Расчеты во внешней торговле. – К., 2003.

 10. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник / Под. ред. Л.Н. Красавиной. – М.: Финансы и статистика, 2000.

 11. Михайлів З.В., Гаталяк З.П., Горбаль Н.І. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції. – Львів, 2004.

 12. Міжнародна економіка: Підручник / А.П. Румянцев, Г.Н. Климко, В.В. Рокоча та ін.; За ред. А.П. Румянцева. – К.: Знання-Прес, 2003. – 447 с.

 13. Міжнародні валютно-кредитні відносини: Підручник / За ред. Філіпенка А.С. – К.: Либідь, 1997. – 208 с.

 14. Міжнародні фінанси: Підручник / За ред. О.І. Рогача. – К.: „Либідь”, 2003. – 784с.

 15. Носкова И.Я. Международные валютно-кредитные отношения. – М., «Банки и биржи», 1995.

 16. Основы международных валютно-финансовых отношений / Под. ред. Круглова В.В. – М., 2000.

 17. Руденко Л.В. Міжнародні кредитно-розрахункові і валютні операції: Підручник. – Київ: ЦУЛ, 2003. – 616 с.

 18. Румянцев А.П., Румянцева Н.С. Зовнішньоекономічна діяльність: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 377с.

 19. Ющенко В.А., Міщенко В.І. Валютне регулювання: Навч. посіб. – К.: Т-во „Знання”, КОО, 1999. – 359 с.

 20. Ющенко В.А., Міщенко В.І. Управління валютними ризиками. – К.: Т-во „Знання”, КОО, 1998. – 444 с.

 21. Уніфіковані правила по інкасо.

 22. Уніфіковані правила та звичаї по акредитиву.


Скачати 104.53 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка