Дипломної педагогічної освіти окзо «Дніпропетровська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №1 для дітей з вадами розумового та фізичного розвитку» «особлива дитина»Сторінка1/13
Дата конвертації16.11.2018
Розмір1.21 Mb.
ТипДиплом
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Дніпропетровський обласний інститут

післядипломної педагогічної освіти


ОКЗО «Дніпропетровська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 1

для дітей з вадами розумового та фізичного розвитку»«ОСОБЛИВА ДИТИНА»

Навчально-розвиваючі ПРОГРАМИ

ДЛЯ ДІТЕЙ З ПОМІРНОЮ

РОЗУМОВОЮ ВІДСТАЛІСТЮ

1-9 року навчання

м. Дніпропетровськ

2010
Укладачі: Н.М.Батиченко, вчитель-дефектолог вищої кваліфікаційної категорії,

І.В.Зібер, вчитель першої кваліфікаційної категорії, О.О.Бахтіарова,

вчитель- дефектолог вищої кваліфікаційної категорії.

Рецензенти: Л.Х. Федорченко, завідувач навчально-методичного відділу

спеціальної педагогіки ДОЇППО.

О.А. Шум, директор ОКЗО «Дніпропетровська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 1для дітей

з вадами розумового та фізичного розвитку»

О.В. Сухих, заступник директора з навчально-виховної роботи

ОКЗО «Дніпропетровська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат

№ 1 для дітей з вадами розумового та фізичного розвитку»

Заслухано та обговорено на засіданні методичної ради.

Затверджено рішенням педагогічної ради спеціальної школи-інтернату.


Зміст 1. Вступ. Навчальний план

 2. Пояснювальна записка…………………………

 3. Читання і письмо…………………………………

 4. Лічба…………...........................................................

 5. Розвиток мови. Предметні уроки і екскурсії

 6. Конструювання. Ручна праця……………………....

 7. Господарчо-побутова праця та

прищеплення навичок самообслуговування………

 1. Фізична культура

 2. Малювання

 3. Ритміка

 4. Соціально-побутове орієнтування

 5. Трудове навчання. Підготовка молодшого

обслуговуючого персоналу

13. Я і УкраїнаВступ

Показниками для навчання за даною програмою є помірна розумова відсталість (F-71).

Програма розрахована на 9-ти річний термін навчання дітей віком від 7-8 до 16-17 років.

Зміст програми розроблявся на основі сучасних досягнень дефектологічної науки, зокрема даних, які розкривають особливості і можливості розумово відсталих дітей щодо їх психофізичного розвитку та найефективніші методики роботи з такими дітьми.

Навчальні програми для дітей з помірною розумовою відсталістю розроблені з урахуванням досвіду навчання дітей з помірною розумовою відсталістю у Дніпропетровській спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті № 1 для дітей з вадами розумового та фізичного розвитку.

Актуальність розробки даної програми зумовлена: • соціальним запитом суспільства;

 • необхідністю регулювання процесів навчання дітей з помірною розумовою відсталістю та забезпечення реалізації їх прав на отримання адекватної освіти;

 • можливістю (узагальненню) результатів практичного досвіду навчання та виховання дітей даної категорії в корекційних навчальних закладах.

Робота за даною програмою потребує творчого підходу до використання матеріалу, зокрема, врахування конкретного контингенту дітей. В процесі корекційно-виховної роботи за даною програмою створюються необхідні умови для поглибленого вивчення кожної дитини, розкриття та розвитку її потенційних можливостей.

Спираючись на розділи і тематику програми, вчитель складає індивідуальну навчальну програму для кожної дитини класу (групи). Відсутність переліку знань, вмінь та навичок дає можливість індивідуального підходу до навчання кожної дитини. Діти з помірною розумовою відсталістю практично можуть засвоїти запропоновану програму.Пояснювальна записка

Навчальний план визначає основні навчальні напрямки, перелік учбових предметів, їх розподіл по годинам навчання з урахуванням специфіки навчання дітей з помірною розумовою відсталістю.

Максимальна наповнюваність класу, виховательської групи – 10 чоловік, зі складними дефектами – 6.

Для даного контингенту дітей (помірна розумова відсталість) обов’язкові заняття з педагогом-психологом та вчителем-логопедом.

Оцінювання знань, умінь та навичок проходить тільки на якісному рівні, так як в програмі відсутні вимоги, які висуваються до знань, умінь та навичок учнів. В кінці навчального року атестація учнів, складання характеристики та звітом вчителя на педагогічній раді.

З урахуванням цього дитина не може бути залишена на другий (повторний) рік навчання.

Уроки (заняття) с дітьми даної категорії поділяються на дві частини: перша – навчальна, друга – ігрова. Тривалість і співвідношення частин визначається з реальних можливостей нервово-психічного здоров’я дітей класу (групи).

Рекомендується співвідношення:

1 клас – 10 хв. навчання, 25 хв. гра, арт-терапія, релаксація і т.н.

2 клас – 15 хв. навчання, 25 хв. гра, арт-терапія, релаксація і т.н.

3 клас – 20 хв. навчання, 25 хв. гра, арт-терапія, релаксація і т.н.

4 клас – 30 хв. навчання, 15 хв. гра, арт-терапія, релаксація і т.н.

5 клас – 30 хв. навчання, 15 хв. гра, арт-терапія, релаксація і т.н.

6 клас – 35 хв. навчання, 10 хв. гра, арт-терапія, релаксація і т.н.

7 клас – 40 хв. навчання, 5 хв. гра, арт-терапія, релаксація і т.н.

8 клас – 40 хв. навчання, 5 хв. гра, арт-терапія, релаксація і т.н.

9 клас – 40 хв. навчання, 5 хв. гра, арт-терапія, релаксація і т.н.

Діти можуть навчатися не більше 9 уроків.НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

/п


Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах
1

2

3

4

5

6

6

8

9

1.

Письмо

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2.

Читання

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3.

Лічба

2

3

3

3

4

4

4

4

4

4.

Розвиток мовлення, предметні уроки

3

3

3

3

2

2

1

-

-

5.

Передметно-практична діяльність, конструювання, ручний труд

3

3

3

3
6.

Господарчо-побутова праця, привиття навичоксамообслуговування

1

1

1

1

1

2

2

2

2

7.

Я і Україна

-

-

1

1

1

1

1

1

1

8.

Фізична культура

2

2

2

2

2

2

2

2

2

9.

Образотворче мистецтво

2

2

2

2

1

1

1

1

1

10.

Трудове навчання

-

-

-

-

8

10

12

12

14

11.

Основи здоров'я

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12.

Музика

1

1

1

1

1

1

1

1

1
РАЗОМ

20

21

22

23

27

30

30

30

32

13.

Соціально-побутове орієнтування

-

-

-

1

3

3

3

3

3

14.

Ритміка

1

1

1

1

-

-

-

-

-

15.

Логопедія, розвиток мовлення

4

4

4

4

3

3

2

-

-

16.

ЛФК

2

2

2

2

1

1

1

1

1

ЧИТАННЯ І письмо

Пояснювальна записка
Навчання грамоті дітей з помірною розумовою відсталістю ведеться за звуковим аналітико-синтетичним методом. Порядок проходження звуків і букв визначається даними фонетики з урахуванням специфічних особливостей пізнавальної діяльності вихованців, перш ніж знайомити учнів з тією або іншою буквою, необхідно провести велику роботу по засвоєнню відповідного звука (виділення і розрізнення його, правильна вимова).

Засвоєння складових структур та вправ з читання слів, що складаються із засвоєних складів, повинні проводитися на основі ретельного звукового аналізу і синтезу. Відповідно до цього на уроках грамоти широко використовуються такі дидактичні посібники, як розрізна азбука, картки зі складами, букварні настінні таблиці.

В молодших класах в процесі навчання учні засвоюють букви, вчаться голосному читанню, багато працюють з буквами розрізної азбуки і різними таблицями (робота з буквами розрізної азбуки здійснюється на всіх роках навчання).

У середніх класах діти з помірною розумовою відсталістю читають короткі тексти з підручника спеціальної школи, переказують їх за запитаннями вчителя, тренуються в читанні рукописного тексту.

Дітей з помірною розумовою відсталістю старшого шкільного віку слід вчити читати друковані інструкції, пов'язані з уроками праці. Крім цього, учні тренуються в читанні вивісок на вулиці (зв'язок з уроками побутової орієнтації), читають короткі розповіді з дитячих журналів, вчаться глобальному читанню (пізнаванню) поширених знаків безпеки та інформації.

Особливості перших занять з навчання письму полягають в тому, що одночасно даються як технічні навички (правильно тримати олівець, правильно користуватися ним при проведенні лінії і так далі), так і вміння зображувати окремі елементи букв. Письмо букв слід проводити паралельно з проходженням алфавіту. З перших років навчання слід систематично практикувати зорові та слухові диктанти окремих букв, слів та речень.

При навчанні читанню та письму слід враховувати неоднорідність складу класу (групи) і здійснювати диференційований підхід до учнів. Так, наприклад, якщо окремі учні 2 класу не можуть писати під диктовку короткі речення, то можна обмежитись написанням окремих слів. У разі неможливості деякими вихованцями засвоїти написання вітальних листівок (7 клас), слід обмежитися заповненням щоденника, адреси на конверті. Необхідно також підкреслити, що навчання письму дітей з помірною розумовою відсталістю носить суто практичну направленість, що не потребує від учнів засвоєння будь-яких правил.

Кінцева мета навчання грамоті полягає в тому, щоб навчити більш здатних дітей писати самостійно на слух, по пам'яті слова, короткі речення з декількох слів, уміти писати своє ім'я, прізвище, свою адресу, написати вітальну листівку. Учні повинні вміти прочитати нескладний текст (друкований або прописний), відповісти на задані питання.ПРОГРАМА
1 клас
Пропедевтичний період
1. Прищеплення учням навичок навчальної діяльності: вміння правильно сидіти за партою, вставати, слухати пояснення і вказівки вчителя, піднімати руку при бажанні щось сказати, просити дозволу вийти з класу.

2. Спеціальна логопедична робота (проводиться логопедом і закріплюється на уроках вчителем). Розвиток органів артикуляційного апарату дихання та голосу, виправлення дефектів мови.

3. Уточнення і розвиток слухового сприйняття учнів. Розвиток фонематичного слуху.

Розрізнення звуків оточуючого середовища (дзвін, гудіння, дзижчання і так далі). Правильна вимова за вчителем слів, що складаються з одного звуку (у-у); двох звуків (ау, ах, му, уа, і так далі); 3-4 звуків (там, мама і так далі). Назва слів за поданими предметними малюнками. Складання простих речень з 2-3 слів. Поділ складених речень на слова. Слова «речення», «слово» – використовуються вчителем. Учні повинні розуміти їх та виконувати дії, пов'язані з цими словами. Виділення в усній мові звуків «а» і «у» на початку слів. Безмовні діти замість назви слів та дій повинні зображувати дії за запропонованим малюнком та запитанням вчителя.

4. Уточнення і розвиток зорового сприйняття учнів. Співвідношення натурального об'єкту з його графічним зображенням та наступне словесне позначення. Вироблення у учнів уміння показувати та називати зображення предметів у послідовному порядку (зліва направо, в горизонтальному положенні).

5. Спеціальна підготовка до навчання письму.

Прищеплення навичок правильно сидіти за партою під час письма, правильно розташовувати на парті зошит і користуватися олівцем. Розвиток рухів кисті і пальців рук. Обведення олівцем простих фігур за трафаретом, зафарбовування і штриховка, малювання прямих ліній і нескладних предметів. Письмо основних елементів прописних букв.
Букварний період (1 етап)
Послідовне вивчення звуків та букв, засвоєння основних складових структур.

Вивчення звуків та букв: а, о, у, м, с, х. Правильне і виразне вимовлення їх в ізольованій позиції, а також виділення їх на початку або в кінці слова (залежно від того, в якому положенні цей звук легше виділяється).

Утворення з засвоєних звуків та букв складів (ау, уа; ам, ум, ма, му; ах, ох, ух, ха, хо; ас, ос, ус, са, со, су), порівняння їх, складання слів з цими складами з букв розрізної азбуки, читання їх.

Засвоєння прописних букв Аа, , Уу, Оо, Мм, Сс, Хх. Письмо по обвідці, за зразком, даним вчителем. Письмо під диктовку вивчених букв, по можливості, окремих складів та слів.


2 клас
Букварний період (2 етап)
Читання
Повторення вивчених звуків і букв. Вивчення нових:

н, и, к, п, т, і, в, б, г, з, ш, ж, л, р.

Утворення відкритих та закритих складів з нових вивчених звуків та букв, протяжне читання цих складів і, по можливості, злитно. Складання з букв розрізної азбуки та читання слів з двох засвоєних складових структур (ма-ма, ма-ла), а також речень з двох слів . Утворення та читання трьохбуквених слів, що складаються з одного закритого складу (кіт, сом).
Письмо
Засвоєння прописних букв: Нн, и, Кк, Пп, Тт, Іі, Вв, Бб, Гг, Зз, Жж, Шш, Лл, Рр.

Списування з класної дошки, з букваря, друкованих карток, прочитаних і розібраних складів, слів, що складаються з двох складів (аш, ом, су, ).

Списування, по можливості, коротких речень, що складаються з 2 слів з попереднім аналізом.

3 клас
Букварний період
Читання
Повторення вивчених звуків та букв. Вивчення нових: д, й, ь, є, я, ю, е, і, ч, ш, ф. Вибір слів з заданими звуками і визначення місця їх знаходження в слові (на початку або в кінці слова). Утворення та читання відкритих та закритих складів з твердими і м'якими приголосними на початку складу (ла, лі, ).

Виділення в словах звуків на початку, в середині та в кінці слова. Складання та читання слів із засвоєних складових структур (пи-ла, гір-ка, мо-ло-ко). Поскладове читання речень та коротких текстів з букваря.


Письмо
Засвоєння прописних букв: Дд,Й й, ь, Її, Яя, Юю, Її, Цц, Чч, Щщ, Фф, Ее,Єє.

Списування з класної дошки, букваря, з друкованих карток слів, що складаються з засвоєних складових структур, речень з 2-3 слів.

Складання з каси складів підписів з 2-3 слів під малюнками.

Робота з деформованими словами: доповнення однієї пропущеної букви в односкладових та двоскладових словах, спираючись на наочність.

Велика буква на початку речення, крапка в кінці речення.

Написання слухових диктантів з попереднім звуко-буквеним аналізом.


Заучування уривків з творів
Павло Чубинський «Літо, до побачення»

Дмитро Павличко «Школа»

Дмитро Павличко «Осінь»

Чайка Дніпрова «Зима»

Тамара Коломієць «Березень»

Олена Пчілка «Весна-красна»

Дмитро Павличко «Мамина рука»

Олена Пчілка «Метелик»4 клас
Письмо
Повторення вивчених звуків та букв. Букви, схожі за написанням, що відрізняються додатковими елементами: (ю-у, п-т, о-а), просторовим розташуванням елементів (б-д), а також складні для написання (з-к).
Звуки і букви
Співвіднесення звуків і букв, їх відмінність. Звуки голосні та приголосні.

Приголосні дзвінкі та глухі, схожі за артикуляцією, їх розрізнення


Слово
Склад як частина слова. Перенесення частини слова на письмі (за допомогою вчителя). Слова зі збігом двох приголосних, поділ даних слів на склади.

Практичні вправи зі словами, що відповідають на питання: хто це?, що це?, що робить?

Велика буква в іменах та кличках тварин
Речення

Будова простого речення:

1) складання речення за запитанням, малюнком, на тему, запропоновану вчителем (запис за допомогою вчителя);

2) списування речення, вставлення пропущених слів відповідних даним малюнкам;

3) написання великої букви на початку речення та крапка в кінці речення;

4) вправи зі списування з прописного та друкованого тексту.


Читання
Повторення матеріалу 3 класу.

Перехід до читання цілими словами. Складання складів з букв, слів із складів з використанням букв розрізної азбуки, каси складів. Читання складів та слів зі збігом приголосних.

Читання коротких, сюжетно завершених текстів з подальшим переказом за запитаннями вчителя та серію послідовно підібраних сюжетних малюнків. Співвіднесення тексту та ілюстрації.

Елементи вибіркового читання. Знаходження в тексті слів з заданим звуком, потрібного значення.

Закріплення навичок правильного читання з дотриманням пауз на крапках. Вправи в читанні прописного тексту.

Заучування уривків з творів
Наталя Забіла «Вересень»

Наталка Полтавка «Осінь»

Олександр Олесь «Восени»

Олександр Олесь «Моя Україна»

Максим Рильський «Білі мухи»

Микола Вороний «Сніжинки»

Максим Рильський «Новорічна ялинка»

Олександр Олесь «Журавлі»

Іван Франко «Навесні»

Павло Тичина «А я у гай ходила…»Каталог: uploads -> editor -> 3987 -> 342078 -> sitepage 103 -> files
editor -> Індивідуальний характер перевірки
editor -> Відділ освіти Нікопольської міської ради Комунальний заклад «Нікопольська середня загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №8»
editor -> Методичні рекомендації щодо організації роботи в групах продовженого дня./ Упорядник Л. В. Пономаренко Пирятин: рмк, 2015
editor -> Гайдаренко Світлана Анатоліївна
editor -> Сталий розвиток суспільства
editor -> Бібліотечні уроки для учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів 2013 Греджева Н. О
editor -> Календарно-тематичне планування уроків з художньої культури на І семестр для 9-11 класів. Художня культура 9 – 11 класи Розробка змісту навчальної програми «Художня культура»
editor -> Методичні рекомендації щодо ведення класних журналів Упорядник: Сергата Світлана Миколаївна завідувач районного методичного кабінету відділу освіти Новомиргородської районної державної адміністрації
files -> Комплексна програма розвитку дітей з аутизмом (на допомогу фахівцям) Науково-методичний посібник Київ 201 3 р


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка